Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Niektóre instytucje kościelne

ADRESY   NIEKTÓRYCH   INSTYTUCJI
KOŚCIELNYCH

w Polsce

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA (KAI)
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
tel. +48 (22) 635 77 18; 838 80 61; 838 80 63
fax: +48 (22) 635 35 45; 838 00 56
E-mail: info@newsroom.kai.pl
URL: www.kai.pl

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
Al. Racławickie 14, 20-037 Lublin, tel.: +48 (81) 53-304-26

KURIA DIECEZJALNA W ZAMOŚCIU
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
tel. centrali: +48 (84) 627 95 21
E-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl
URL: http://www.zamosc.opoka.org.pl


KURIA METROPOLITALNA W LUBLINIE
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego2, 20-950 Lublin, skr. poczt.198
tel. centrali: +48 (81) 532 10 58; 532 10 59
URL: http://www.kuria.lublin.pl

KONWIKT KSIĘŻY STUDENTÓW
ul. Radziszewskiego 7, 20-029 Lublin
tel.: +48 (81) 53-332-31

METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6, 20-950 Lublin, skr. poczt. 214
tel. centrali: +48 (81) 743 65 05; 743 65 11
tel. kancelarii: +48 (81) 743 66 69
E-mail: wsd@kuria.lublin.pl

PAPIESKA AKADEMIA TEOLOGICZNA
Rektorat: ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
tel.: +48 (12) 421 84 16;  tel./fax: +48 (12) 422 86 26
E-mail: rektorat@jadwiga.pat.krakow.pl

UNIWERSYTET KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Dewajtis 3, 01-653 Warszawa
tel.: +48 (22) 839 52 21; tel./fax: +48 (22) 839 52 45

DOM REKOLEKCYJNY „KSIĘŻÓWKA”
Al. Przewodników Tatrzańskich 2, 34-500 Zakopane
tel.: +48 (18) 201-60-35

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
ul. Orzechowskiego 10, 20-429 Lublin
tel.: +48 (81) 744 41 22
fax: +48 (81) 744 47 84
E-mail: zamojskie.wsd@kuria.lublin.pl
URL: http://www.kuria.lublin.pl/zamosc/INDEX.HTM

ZESPÓŁ POMOCY KOŚCIELNEJ
DLA KATOLIKÓW NA WSCHODZIE
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
tel.: +48 (22) 838 92 51, 838 59 17
fax: + 48 (22) 838 92 50 


w Rzymie

PAPIESKI INSTYTUT POLSKI W RZYMIE
Via Pietro Cavallini 38, I-00193 Roma
tel. centrali: +39 (06) 362 177 25
tel. sekretariatu: +39 (06) 362 172 21; fax: +39 (06) 320 81 47

PAPIESKIE KOLEGIUM POLSKIE W RZYMIE
Pontificio Collegio Polacco
Piazza Remuria 2-A, I-00153 Roma
tel.: +39 (06) 571 706 22, 574 39 36, 574 30 61
fax: +39 (06) 574 49 67

CASA S. CARLO
Via del Corso 437, I-00187 Roma
tel.: +39 (06) 681 91 71
fax.: + 39 (06) 686 76 01

DOM POLSKI im. JANA PAWŁA II W RZYMIE
Via Cassia 1200, I-00189 Roma
tel.: +39 (06) 303 651 81, 303 103 98
fax: +39 (06) 303 104 46


WATYKAN
00120 Città del Vaticano
tel.: centrala +39 (06) 69-82


RADIO WATYKAŃSKIE, Sekcja Polska
00120 Città del Vaticano
tel.: +39 (06) 698 846 02
fax: +39 (06) 698 845 65, 698 838 44


inne:

CATHOLIC MEDIA COUNCIL (CAMECO)
Postfach 1912
D- 52021 Aachen
tel. (0049) 241 70 13 12 0
fax                   70 13 12 33
E-mail: cameco@compuserve.com

KIRCHE IN NOT / OSTPRIESTERHILFE
Postfach 12 09
D-61452 Königstein
E-mail: kinoph@kirche-in-not.org
URL: http://www.kirche-in-not.org


ADRESY NIEKTÓRYCH ARCHIWÓW W POLSCE,
które posiadają akta archiwalne dotyczące parafii diecezji łuckiej:

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE W LUBLINIE
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
E-mail: archiwum.archidiecezjalne@kuria.lublin.pl

ARCHIWUM GŁÓWNE AKT DAWNYCH
ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ
ul. Mickiewicza 85, 37-600 Lubaczów
tel. +48 (016) 632-11-13

ARCHIWUM METROPOLII LWOWSKIEJ
ul. Kanoniczna 13, 31-002 Kraków
tel. + 48 (012) 11-38-03

ARCHIWUM ZABUŻAŃSKIM AKT PARAFIALNYCH
ul. Jezuicka 3, 00-281 Warszawa

OŚRODEK „ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE”
ul. Chopina 29 m. 7, 20-023 Lublin


ADRESY NIEKTÓRYCH BIBLIOTEK KATOLICKICH W POLSCE

FIDES – Federacja Bibliotek Kościelnych
URL: http://www.fides.org.pl

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA KUL
ul. Chopina 27
20-950 LUBLIN
URL: http://pater.kul.lublin.pl/index-p.html

ARCHIWUM, BIBLIOTEKA I MUZEUM
ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ W KRAKOWIE
ul. Kanonicza 13
31-002 KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ul. Dewajtis 5
01-815 WARSZAWA

BIBLIOTEKA NAUKOWA KSIĘŻY JEZUITÓW
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

BIBLIOTEKA WYŻSZEGO METROPOLITALNEGO
SEMINARIUM DUCHOWNEGO W WARSZAWIE
ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
00-322 WARSZAWA
URL: http://www.wmsd.edu.pl/

BIBLIOTEKA PAPIESKIEGO FAKULTETU TEOLOGICZNEGO
I METROPOLITALNEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO WE WROCŁAWIU
Pl. Katedralny 14
50-329 WROCŁAW
URL: http://www.pft.wroc.pl/pft/bg/

BIBLIOTEKA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
W LEGNICY
ul. Jana Pawła II nr 1
59-220 LEGNICA
URL: http://www.biblioteka.legnica.opoka.org.pl

 

Święta

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męcz., Głównego Patrona Polski

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8960069

Statystyki

Zegar