Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Hierarchia rzymskokatolicka WNP

HIERARCHIA   KOŚCIOŁA   RZYMSKOKATOLICKIEGO
W   KRAJACH   WNP

 

Uwaga niektóre dane są nieaktualne. Bardzo proszę mi pomóc w ich uaktualnieniu.
ks. Witold Józef Kowalów

E-mail: kovaliv@ostroh.uar.net   
 

 

BIAŁORUŚ

1. GRODNO (ГРОДНО)

 230023 Grodno, pl. Sowieckaja 4
 230023 Гродно, пл. Советская, 4
 tel.: (0152) 44-10-45

Bp Aleksander KASZKIEWICZ
Bp Antoni DZIEMANKO – bp pomocniczy


2. MIŃSK-MOHYLEW (МИНСК-МОГИЛЁВ)

 212003 Mohylew, ul. Komsomolska 4
 212003 Могилёв, ул. Комсомольская, 4
 tel.: (0222) 25-73-67

Kardynał Kazimierz ŚWIĄTEK

 225710 Pińsk, ul. Szewczenki 12/1
 212003 Пинск, ул. Шевченка, 12/1
 tel.: (01653) 231-57; dom (01653) 239-70

Bp Cyryl KLIMOWICZ – bp pomocniczy


3. PIŃSK (ПИНСК)

 225710 Pińsk, ul. Szewczenki 12/1
 212003 Пинск, ул. Шевченка, 12/1
 tel.: (01653) 231-57; dom (01653) 239-70

Kard. Kazimierz ŚWIĄTEK
Bp Kazimierz WIELIKOSIELEC – bp pomocniczy


3. WITEBSK (ВИТЕБСК)

Bp Władysław BLIN

 212003 Mohylew, ul. Komsomolska 4
 212003 Могилёв, ул. Комсомольская, 4
 tel.: (0222) 25-73-67


GRUZJA

TBILISI

 ul. Djgenti 40, Nutsubidze Plaeteau, 2/MR IKB
 380083 Tbilisi, Georgie
 tel.: +995 (32) 94-13-05
 fax: +995 (32) 29-39-44

Bp Giuseppe PASOTTO – Administrator Apostolski Kaukazu


KAZACHSTAN

1. KARAGANDA (КАРАГАНДА)
 
 470077 Karaganda, ul. Oktiabrskaja 25
 470077
 tel./fax: (3212) 22-14-73
 tel. (3212) 22-22-75
 E-mail: Diocese-Karaganda@city.krg.kz
Bp Jan Paweł LENGA – bp diecezjalny

2. AŁMA-ATA (АЛМА-АТА)

 480005 Ałmaty, ul. Tlendijewa 9
 480005 г. Алматы, ул. Тлендиева
 tel.: 3272-55-98-09, fax: 3272-55-98-10
E-mail: aaa@aaa.IATP.kz

Ks. Henryk Teofil CHOWANIEC OFM
Administrator Apostolski


3. ASTANA (АСТАНА)

 473033 Astana, ul. Polewaja 1
 773033 г. Астана, ул. Полевая, 1
 почтовый: а/я 622, Астана 33
 tel.: 317-907-25-53, fax: 317-236-25-62

Bp Tomasz PETA
Administrator Apostolski


2. ATYRAU (АТЫРАУ)

 465000 Atyrau, ul. Lenina 5/b, m. 15
 480005 г. Атырау, ул. Ленина, 5/б, кв. 15
 tel.: 312-225-43-10, 300-522-00-92
E-mail: jkaleta@nursat.kz

Ks. Janusz KALETA
Administrator Apostolski


MOŁDOWA

KISZYNIÓW

 Str. Mitropolit Dosoftei 85, MD2012, Chisinau
 Rep. MOLDOVA
 tel.: +373 (2) 22-34-70, fax: +373 (2) 22-52-10
 E-mail: anton.co@apost.moldpac.md

Bp Anton COSA
Administrator Apostolski


ROSJA

1. MOSKWA (МОСКВА)

 107078 Moskwa, ul. Nowaja Basmannaja, 16-31
 107078 Москва, ул. Новая Басманная, 16-31
 tel.: (095) 261-67-14
 E-mail: cathmos@dol.ru

Abp Tadeusz KONDRUSIEWICZ
Administrator Apostolski Rosji północno-europejskiej

2. SARATÓW (САРАТОВ)

 410028 Saratow, ul. Puszkina 11/15, m. 42
 410028 г. Саратов, ул. Пушкина, д. 11/15, кв. 42
 для корреспонденции: 410026 г. Саратов, а/я 1469
 tel.: +07 (8452) 73-15-49, fax: +07 (8452) 73-15-59
 tel.: +07 (84567) 21-197 – m. Marks
 E-mail: pikel@san.ru

Bp Klemens PICKEL
Administrator Apostolski Rosji południowo-wschodniej

3. NOWOSYBISRSK (НОВОСИБИРСК)

 630099 Nowosybisrk, ul. Gorkogo 100
 630099 г. Новосибирск, ул. Горкого, 100
 tel.: (3832) 18-12-04, 18-12-46, fax: (3832) 18-11-530
 E-mail: jwert@catholic.ns.su

Bp Józef WERTH SI
Administrator Apostolski Zachodniej Syberii

4. IRKUCK (ИРКУТСК)

 664081 Irkutsk, ul. Wołżskaja 55 m. 13, skr. poczt. 57
 664081 Иркутск, ул. Волжская, 55, кв. 13, а/я 57
 tel./fax: (3952) 24-60-97
 E-mail: mazur@curiact.irk.ru

Bp Jerzy MAZUR SVD
Administrator Apostolski Wschodniej Syberii

 

TERYTORIA   „SUI   IURIS”   AZJI   ŚRODKOWEJ


KIRGISTAN (КЫРГЫЗСТАН)

 720072 Biszkek, ul. Wasiliewa 203
 720072 Бишкек, ул. Василева, 203
 tel.: +007 (3312) 21-78-32, fax: +007 (3312) 21-81-27
 E-mail: church@freenet.kg

Ks. Aleksander KAN


TADŻYKISTAN (ТАДЖИКИСТАН)

 734006 Duszanbe, ul. Titowa 21, projezd d. 10
 734006 Душанбе, ул. Титова, 21, проезд д. 10
 tel.: +007 (3772) 27-68-21
 E-mail: avila@romecc.td.silk.glas.apc.org

Ks. Awila KARLOS


TURKMENISTAN (ТУРКМЕНИСТАН)

744000 Aszchabad, „Krugor” skr. poczt. 98
 744000 Ашхабад, «Кругор» а/я 98
 tel.: +007 (99312) 47-51-74
 E-mail: aszomi@cat.glasnet.nu

O. Andrzej MADEJ OMI


UZBEKISTAN (УЗБЕКИСТАН)

 700015 Taszkent, ul. Sapiornaja 13
 700015 Ташкент, ул. Сапёрная, 13
 tel.: +007 (3712) 56-30-10
 E-mail: pieter@silk.org

Ks. Krzysztof KUKUŁKA

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312452

Statystyki

Zegar