Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

„Ostróg. Ilustrowany przewodnik krajoznawczy”

T. 15 „Ostróg. Ilustrowany przewodnik krajoznawczy”, Biały Dunajec – Ostróg 2000.
 Coraz częściej różne grupy i wycieczki turystyczne odwiedzają Ostróg i dlatego coraz bardziej dotkliwym staje się brak przewodnika w języku polskim. Zanim powstanie nowy polskojęzyczny przewodnik zdecydowaliśmy wydać reprint przewodnika z 1934 roku, którego wydawcą i nakładcą był dyrektor Gimnazjum Państwowego im. M. Konopnickiej w Ostrogu Tomasz Łysek.

"Остріг. Ілюстрований краєзнавчий путівнl

Т. 15 „Ostróg. Ilustrowany przewodnik krajoznawczy”, Biały Dunajec – Ostróg 2000 (польською мовою).
Щоразу частіше різні групи і туристичні екскурсії відвідують Остріг, і тому стає більш дошкульним брак путівника польською мовою. Поки вийде новий польськомовний путівник, ми вирішили зробити репринтне видання путівника від 1934 року, видавцем якого був директор Державної Гімназії ім. М. Конопницької в Острозі Томаш Лисек.

Od wydawcy

OD WYDAWCY

 
Jako kolejny tom Biblioteki „Wołania z Wołynia” oddajemy reprint książki wydanej w 1934 roku pt. „Ostróg. Przewodnik krajoznawczy”.
 Coraz częściej różne grupy i wycieczki turystyczne zahaczają o Ostróg w drodze do lub z Krzemieńca. Kilka zabytkowych budowli i swoisty klimat architektoniczno-
-historyczny sprawia, że goście naszego miasta pozostają pod nieodpartym wrażeniem.
 Co raz bardziej dotkliwym staje się brak prze-wodnika w języku polskim dla coraz liczniejszych wy-cieczek i pielgrzymek z Polski. Dlatego zanim powstanie nowy polskojęzyczny przewodnik zdecydowaliśmy się wydać reprint przewodnika z 1934 roku.
 Książka ta, chociaż skromna, wywarła swój wpływ zarówno na mieszkańców, jak i gości Ostroga. Świadczy o tym, m.in. artykuł współczesnego ukraińskiego kra-joznawcy Mykoły Mańko , który zamieszczamy po tych słowach.
Bardzo serdecznie dziękuję Dyrekcji Biblioteki Ja-giellońskiej w Krakowie za umożliwienie skopiowania przewodnika z egzemplarza przechowywanego w tejże bibliotece o sygnaturze 598852 II. Pracownikom „Ja-giellonki” jesteśmy wdzięczni za wykonanie fotokopii, zaś Drukarni p. Andrzeja Dorosza za bardzo staranne wydanie reprintu. Dokonano nowego składu, w wyniku czego defekty czcionek zostały „uleczone”. Ale z tej racji, iż jest to reprint zachowano układ wierszy i aka-pitów, jak i podział wyrazów, pauzy, pisownię i inter-punkcję oryginału.
 Ostróg, uważany od pewnego czasu za „małe i bied-ne miasteczko” (s. 18) był od zawsze „cichą siedzibą szkół” (s. 22). Obecnie to małe wołyńskie miasteczko jest coraz bardziej znane dzięki Akademii Ostrogskiej, wokół której toczy się życie oświatowe i naukowe Ostroga i Wołynia. Dzięki tej uczelni w Ostrogu zagościł duch otwarcia i dialogu, symbolem czego jest fakt zaproszenia przez Rektora Prof. Dra Ihora Pasicznyka Ojca Świętego Jana Pawła II by w czasie wizyty na Ukrainie spotkał się w murach ostrogskiej wszechnicy
z ukraińskim światem naukowym, profesorami i stu-dentami. Wiadomość o tym, za pośrednictwem Radia Watykańskiego i prasy, obiegła cały świat.
 Niech wydanie reprintu książki „Ostróg. Przewodnik krajoznawczy” będzie małym wkładem parafii rzym-skokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu w obchody 900. lecia miasta Ostroga (1100–2000).

 

Ks. Witold Józef Kowalów


Ostróg–Kraków, 5 grudnia 1999 roku

Jak zamówić książkę?

Książkę można zamawiać pod następującymi adresami:

– Ośrodek „Wołanie z Wołynia” skr. poczt. 9, 34-520 Poronin
– „Волання з Волині” вул. Кардашевича, 1; 35800 м. Остріг, Рівненська обл., Україна
– pocztą elektroniczną: kovaliv@ostroh.uar.net
– lub za pomocą internetu http://www.ostrog.blox.pl
Poza kilkoma wypadkami, nie prowadzimy sprzedaży w księgarniach ani poprzez hurtownie.

Nasze strony w internecie:
http://www.wolanie.com 
http://www.ostrog.blox.pl
http://www.karaganda.blox.pl
http://www.wolynskislownikbiograficzny.blox.pl

Autorów, księgarzy, bukinistów i hurtowników
zapraszamy do współpracy!

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312330

Statystyki

Zegar