Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Ks. Michał Stanisław Głowacki "Świętopełk"

Biblioteka "Wołania z Wołynia"

T. 9 Ks. Witold Józef Kowalów, „Ks. Michał Stanisław Głowacki «Świętopełk» (1804-1846). Folklorysta i współorganizator powstania”, Biały Dunajec – Ostróg 1999.
 Biografia jednego z kapłanów, który w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku na terenie ówczesnej diecezji tarnowskiej podjął pracę nad odrodzeniem religijno-narodowym. Ks. Michał Głowacki przeszedł do historii jako autor pierwszego zapisu i interpretacji legendy o śpiących rycerzach. W wyniku klęski powstania chochołowskiego zmarł tragicznie w nowosądeckim więzieniu.

"Świętopełk" w internecie

Zapraszamy so odwiedzenia Bloga:

http://swietopelk.blox.pl/html

Są tam różne aktualne i archiwalne materiały poświęcone tej wybitnej postaci.

Recenzja z "Dziennika Polskiego"

Nowości wydawnicze

http://dzisiaj.dziennik.krakow.pl/archiwum/dziennik/2000/04.05/REGION/Sacz/saczb4/saczb4.htm

Książka o ks. Michale Głowackim

Młodzi ludzie rekrutujący się z galicyjskich sfer mieszczańskich i galicyjskiego chłopstwa, którzy życie swoje pragnęli poświęcić Bogu, Kościołowi i bliźnim, opuszczali rodzinne domy i podążali do szkół w poszukiwaniu wiedzy potrzebnej przyszłym kapłanom.
W kręgu "galicyjskich konspiracji" (bo o nich tu mowa), które pod zaborem austriackim funkcjonowały w latach 1832-1848, znalazło się także co najmniej kilku księży podhalańskich. Najbardziej aktywnymi politycznie okazali się wśród nich: Józef L. Kmietowicz, Michał S. Głowacki, Michał Janiczak, Jan Makuch oraz Jan Kanty Miś.
Spośród wymienionej piątki kapłanów najbarwniejszą, najciekawszą, a zarazem nieco kontrowersyjną postacią był ks. Michał S. Głowacki. Syn ziemi sądeckiej - trafił do Poronina w r. 1842, mając 38 lat. Był z powołania słowianoznawcą i etnografem, z zamiłowań zaś - bibliofilem. Związany z kręgami spiskowymi Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, wciągnął do przygotowań powstańczych J.K. Andrusikiewicza i ks. J.L. Kmietowicza, stając się wraz z nimi współorganizatorem powstania chochołowskiego. Uwięziony przez Austriaków, zmarł w śledztwie 24 maja 1846 r.
Pod koniec lat 80. osobą ks. Głowackiego zainteresował się ówczesny alumn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Witold Józef Kowalów rodem z Białego Dunajca (dziś jest proboszczem w Ostrogu na Wołyniu), który opracował jego biografię i obronił ją w r. 1992 jako pracę magisterską. Ostatnio wydał ją drukiem. Autor skoncentrował się na działalności literacko-etnograficznej i patriotycznej poronińskiego wikariusza, uwzględniając jednak również jego życiorys z okresu dzieciństwa i młodości, a także dzieje diecezji tarnowskiej w pierwszej połowie XIX stulecia.
Opracowanie rzetelne, oparte o szeroką bazę źródłową i napisane dobrą polszczyzną; godne polecenia wszystkim, którzy interesują się dziejami XIX-wiecznego Podhala.


JANUSZ ANDRUSIKIEWICZ

 
________________________

Ks. Witold Józef Kowalów: Ks. Michał S. Głowacki "Świętopełk" (1804-1846). Folklorysta i współorganizator powstania. Ośrodek "Wołanie Wołynia", Biały Dunajec-Ostróg 1999.

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312502

Statystyki

Zegar