Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Spis Treści

S  P  I  S     T  R  E  Ś  C  I

Michał KOWALUK, Nuncjusz Papieski odwiedził Wołyń – s. 3
Ks. Witold Józef KOWALÓW, Duchowy dar dla Kościoła w Kazachstanie
i na Wołyniu – s. 5
Wiktor CHOMICZ, Półroczna pielgrzymka – s. 7
Anatol F. SULIK, Litwa – Jeruzalem – s. 8
Walery DRAGANIUK, «Gość w dom, Bóg w dom» –. s. 11
Mieczysław MALINOWSKI, Ważne rocznice odrodzenia Kościoła na Wołyniu – s. 14
Ks. Mieczysław MALIŃSKI, Łaska nawrócenia – s. 21
Ks. Witold Józef KOWALÓW, Powrót do źródła – s. 22
S. Janina SABAT USJK, Ewangeliczna współpraca – s. 25
S. Elżbieta ŚLEMP RM, 40. rocznica święceń biskupich
Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka –. s. 28
Małgorzata PŁAZA, Dobra wymiana – s. 29
Zbigniew TYSZKO, Ksiądz Józef i jego fundacja – s. 31
Tajisja HORBUNOWA, Nowy kapłan z Zakonu Pallotynów – s. 34
Ks. Rusłan ALIMAMEDOW, Jubileuszowy Dzień Młodzieży w Sarnach – s. 35
Ks. Witold Józef KOWALÓW, Duszpasterstwo bez murów i granic – s. 36
Bp Marcjan TROFIMIAK, Troska o odradzający się Kościół – s. 37
Jerzy STEMPOWSKI, Dom Strawińskiego w Uściługu (6) – s. 28
Helena Józefa WIESZCZEK, Ojciec Kamil Gleczman – s. 40
Marcin JABŁOŃSKI, Korespondencja pozornie błaha – s. 41
Ołena TOŁOCZYK, Słowo Boże głoszone jest w więzieniach – s. 44
Kronika Kościoła Farnego Ostrogskiego –
Władysława KRYNICKA, Życie przeżyć – to nie przejść pole – s. 48

 

NUNCJUSZ PAPIESKI ODWIEDZIŁ WOŁYŃ

Arcybiskup Ivan Jurkowič przewodniczy Mszy św. Po prawej kanclerz kurii łuckiej ks. Jan Buras, z lewej diakon Oleh Firsow. Fot. Mieczysław Malinowski.

NUNCJUSZ   PAPIESKI   ODWIEDZIŁ   WOŁYŃ

Kolejny raz Łuck odwiedził Nuncjusz Apostolski arcybiskup Ivan Jurkowič. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji odpustu rzymskokatolickiego kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Współkoncelebrowali: bp Stanisław Padewski – ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej, bp Marcjan Trofimiak – ordynariusz diecezji łuckiej, ks. Roman Begej – grekokatolicki protoprezbiter wikariatu wołyńskiego. W Liturgii wziął udział także metropolita łucki i wołyński Mychajło z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Kijowskiego Patriarchatu, pielgrzymi z Hrubieszowa i Przemyśla, kapłani i parafianie diecezji łuckiej. Obecny był także dr Wojciech Gałązka – Konsul Generalny RP w Łucku – z małżonką.
Podczas kazania arcybiskup Ivan Jurkowič zwrócił uwagę na współczesne zadania Kościoła: być aktywną wspólnotą, zachowywać jedność w różnorodności, świadczyć pokój i miłość Pańską dla wszystkich ludzi. Nuncjusz Apostolski przypomniał, że w tym dniu do Rzymu przybywa delegacja patriarchatu konstantynopolskiego, podziękował za obecność w Łucku biskupa prawosławnego, zaznaczył, że jest to „święto pojednania”.
W tym dniu, wypadła m.in. rocznica święceń kapłańskich Arcybiskupa Nuncjusza. Jego odwiedziny, jako przedstawiciela najwyższej władzy w Kościele Katolickim, biskup Marcjan Trofimiak powiązał ze znakiem odrodzenia życia duchowego katolików Wołynia.
Pan Witalij Zaremba, pierwszy zastępca przewodniczącego łuckiej Obwodowej Administracji Państwowej przeczytał witalny adres dla wiernych diecezji łuckiej z okazji uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Należy zauważyć, ze tego dnia minęło 15 lat od tego dnia, jak ówczesny lwowski biskup pomocniczy Rafał Kiernicki powtórnie poświęcił katedralny kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Michał Kowaluk

[„Wołanie z Wołynia” nr 3 (70) z maja-czerwca 2006 r., s. 3-4.]
[Tekst ten znajduje się także na stronie:
„Dziennik pisany nad Horyniem”
http://www.ostrog.blox.pl]

 

ПАПСЬКИЙ НУНЦІЙ ВІДВІДАВ ВОЛИНЬ

Євхаристійна процесія. Фот. Мечислава Мал

ПАПСЬКИЙ   НУНЦІЙ   ВІДВІДАВ   ВОЛИНЬ

Черговий раз Луцьк відвідав Апостольський Нунцій архієпископ Іван Юркович. Представник Апостольської Столиці очолив урочисту св. Месу з нагоди престольного свята кафедрального костелу св. Петра і Павла Римо-Католицької Церкви. Йому співслужили єпископ Станіслав Падевський – ординарій Харківсько-Запорозької дієцезії, єпископ Маркіян Трофим’як – ординарій Луцької дієцезії, о. Роман Бегей – протопресвітер Волинської та Рівненської областей УГКЦ. В Літургії взяли участь також єпископ Луцький і Волинський УПЦ КП Михаїл, прочани з Грубешова та Перемишля, священики та парафіяни Луцької дієцезії. Присутній був також д-р Войцех Ґалонзка – Генеральний консул РП в Луцьку – з дружиною.
Під час проповіді владика Іван Юркович звернув увагу на сучасні завдання Церкви: бути активною спільнотою, зберігати єдність в різноманітності, свідчити мир і любов Бога до всіх людей. Апостольськй нунцій згадав, що у цей день до Риму прибуває делегація патріарха константинопольського, подякував за присутність у Луцьку православного єпископа, відмітив що це “праздник примирения”.
На цей день, між іншим, припала річниця священичих свячень владики. Його відвідини, як представника найвищої влади Католицької Церкви, єпископ Маркіян Трофим’як пов’язав зі знаком відродження духовного життя католиків Волині.
Пан Віталій Заремба, перший заступник голови Луцької ОДА прочитав вітальний адрес для вірних Луцької дієцезії з нагоди урочистості Святих Апостолів Петра і Павла.
Потрібно відзначити, що цього ж дня минуло 15 років від того, як тодішній Львівський єпископ-помічник Рафаїл Керницький наново освятив кафедральний костел Св. Апостолів Петра і Павла.

Михайло Ковалюк

 

Duchowy dar dla Kościoła w Kazachstanie i na Wołyniu

DUCHOWY   DAR   DLA   KOŚCIOŁA   W   KAZACHSTANIE
I   NA   WOŁYNIU
Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego
Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego (1905-1974)

 W poniedziałek, 19 czerwca 2006 roku, w kaplicy metropolitów krakowskich, odbyło się uroczyste rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego (1905-1974). Wydarzenie to ma wielkie znaczenie dla odradzającego się Kościoła w Kazachstanie i na Wołyniu (Ukraina), gdzie pracował Sługa Boży.
Pierwsza sesja procesu kanonizacyjnego rozpoczęła się z rocznym opóźnieniem w związku ze śmiercią Sługi Bożego Jana Pawła II. Już 11 lutego 2005 roku przez poprzedniego metropolitę krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego została powołana do istnienia Komisja Historyczna dla Sprawy Kanonizacyjnej Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego. W skład tej komisji weszli: prof. dr hab. Urszula Perkowska z Krakowa – przewodnicząca i członkowie: ks. mgr Witold Józef Kowalów z Ostroga na Ukrainie i s. mgr Anna Brzęk FC z Krakowa.
W dniu 10 maja 2006 roku został mianowany postulator Sprawy Kanonizacyjnej Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego, którym został ks. prał. dr Jan Nowak, kapłan archidiecezji krakowskiej będący obecnie proboszczem parafii Kamiszenka w archidiecezji astańskiej w Kazachstanie. W dniu 30 maja został wydany dekret powołujący diecezjalny Trubynał dla Sprawy Kanonizacyjnej Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego. Członkami trybunału zostali: ks. dr Andrzej Scąber – delegat biskupa, ks. mgr lic. Stanisław Molendys – promotor sprawiedliwości, ks. mgr lic. Jarosław Sroka – notariusz.
 Po krótkiej modlitwie ks. kardynała Stanisława Dziwisza, kanclerz kurii metropolitalnej w Krakowie ks. Piotr Majer odczytał tekst informujący o powołaniu trybunału i rozpoczęciu I sesji procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego. Następnie postulator ks. prał. dr Jan Nowak wypowiedział prośbę o rozpoczęcie procesu i pokrótce przedstawił postać Sługi Bożego. Postulator zwrócił uwagę na następujące cnoty Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego: miłość do Kościoła, odwaga, której owocem były cierpliwość i wytrwałość, umiejętność przebaczenia i bezgraniczne zaufanie Opatrzności Bożej. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz podziękował za przybliżenie postaci wybitnego i świętego kapłana. Następnie w imieniu Konferencji Episkopatu Kazachstanu przemówił ks. prałat dr Janusz Kaleta, administrator apostolski Zachodniego Kazachstanu. Z kolei ks. kard. Stanisław Dziwisz zauważył, iż trud trybunału to zaszczyt dla archidiecezji krakowskiej. Złożył świadectwo o tym, iż mimo że ks. Władysławowi Bukowińskiemu proponowano zostać w Polsce i ofiarowano mu wszystkie możliwości leczenia, powrócił do swoich wiernych w Karagandzie. „Jesteśmy szczęśliwi, że możemy pomóc dla Kościoła w Kazachstanie” – powiedział metropolita krakowski.
 Kolejnym punktem programu pierwszej sesji sprawy kanonizacyjnej Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego była przysięga poszczególnych członków trybunału. Przed udzieleniem błogosławieństwa dla osób zaangażowanych w proces kanonizacyjny Sługi Bożego i obecnych w kaplicy metropolitów krakowskich, ks. kard. Stanisław Dziwisz nazwał ks. Wł. Bukowińskiego Ojcem odradzającego się Kościoła w Kazachstanie.
 Proces kanonizacyjny Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego rozpoczął się w Krakowie, gdyż jeszcze w dniu 26 kwietnia 2004 roku ordynariusz karagandyjski ks. Abp Jan Paweł Lenga zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie procesu w Krakowie.
 Polska dawała i daje kapłanów dla Kościoła Powszechnego. Prosił o to także Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI w czasie swej wizyty w Polsce.

ks. Witold Józef Kowalów

 

Od redakcji

Od redakcji:
Pozostałe teksty dostępne są w wersji papierowej czasopisma, które można otrzymać pisząc na adres:

w Polsce:

Ośrodek „Wołanie z Wołynia”
skr. poczt. 9
34-520 Poronin, Polska

в Україні:

Редакція “Волання з Волині”
вул. Кардашевича, 1
35800 м. Остріг, Рівненська обл.
Україна

lub:

E-mail: kovaliv@ostroh.uar.net 

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312537

Statystyki

Zegar