Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

S P I S   T R E Ś C I

 

s. 3:            Paweł LEWCZUK, Jubileusz pracy Zgromadzenia Opatrzności Bożej w Równem

s. 4:            Biblia Ostrogska w Sandomierzu

s. 5-7:         s. Małgorzata DEMENGA SCJ, Trwały owoc

s. 8-9:         Paweł LEWCZUK, Liliana GARGAS, A u nas w parafii inaczej

s. 10:                    XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów”

s. 11-12:     Ks. Mieczysław MALIŃSKI, Dziecko

s. 13-18:     Adam ORLIK, Likwidacja Kościoła Greckokatolickiego w zaborze rosyjskim a filozofia panslawizmu  

s. 19-21:     Łucja ZALEWSKA, Sescenti anni: 1412-2012

s. 22-48:     ks. Vitold-Yosif KOVALIV, Odrodzenie struktur archidiecezji lwowskiej pod koniec XX wieku

 

 

[„Wołanie z Wołynia” nr 5 (108) z września-października 2012 r., s. 2.]

 

Aby otrzymać „papierową” (tradycyjną) wersję naszego czasopisma należy zwrócić się listownie na adres:

Stefan Kowalów, Ośrodek „Wołanie z Wołynia”

skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska  

 

lub

 

о. Вітольд-Йосиф Ковалів

вул. Кардашевича, 1

35800 м. Остріг, Рівненська обл., Україна

vykovaliv@gmail.com

 

Poprzednie numery z tego roku oraz roczniki 2010 i 2011 „Wołania z Wołynia” w wersji elektronicznej są dostępne pod adresem:

http://www.duszki.pl/wolanie_z_wolynia/  

 

 

A  U  NAS  W  PARAFII  INACZEJ

 

Każda droga, nawet najdłuższa zaczyna się od pierwszego kroku. Ważnym jest to, aby na tej drodze spotkać człowieka, który przybliży nam Boga. Dla naszej parafii takimi ludźmi (oprócz księży) są siostry Opaczności Bożej, które swoją posługą przybliżają nam Chrystusa. Na tej drodze już nie mało wykonano i chociaż zmieniają się osoby, praca Zgromadzenia jest wciąż ważna  dla naszej parafii. Siostry pracują z dziećmi i młodzieżą, dbają również o osoby starsze. To szczęście pomagać młodemu pokoleniu poznać Chrystusa, wspierać słowem, być nadzieją i poprzez swoją posługę pokazywać prawdziwego Boga. Zwłaszcza ważne dla dzieci i młodzieży w chwilach ciężkich trzeba okazać pomoc moralną, aby nie zwątpili w Boga i własne możliwości. Dużo sił poświęca s. Julia dla małych dzieci. Przygotowuje ich na spotkanie z Bogiem w Eucharystii, uczy katechezy, opiekuje się Legionem Marii, oraz  chórem młodzieżowym. Od pewnego czasu w naszej parafii również jest siostra Fidelisa. Z wielką miłością siostra pomaga naszym cierpiącym parafianom na ich drodze życiowej spotkać Jezusa-lekarza.

Niełatwą jest droga pracy poza ojczyzną, dla kogoś długa, a dla kogoś krótka. Dla naszej siostry Mateuszy trwa ona już 20 lat zaczynając od Ostroga poprzez Zdolbunów, Dubno, Kostopol i do dnia dzisiejszego trwa w Równem. Przyjechała na Wołyń by nieść ludziom Chrystusa. Siostra Mateusza nie jest obojętna do środowiska, które Ją otacza. Potrafi nawiązać kontakt z każdym człowiekiem. W czasie rozmowy z nią odczuwa się  promienia dobroci i radości płynącej z Jej duszy. Z tą osobą człowiek jest wyluzowany, co pozwala łatwo otworzyć się na dialog. Jej świat to muzyka i poezja, które są niepowtarzalnością, jakimś nieśmiertelnym tknięciem duszy jak to ładnie napisała Lina Kostenko. Pracę w kancelarii oraz w zakrystii siostra Mateusza łączy z opieką nad chórem „Serafin” i  ministrantami. W parafialnym chórze siostra jest duchownym przywódcą, pomaga w doborze repertuaru jak również wspiera działanie chóru. Dla ministrantów jest opiekunką i dobrą matką.

Parafianie doceniają wysiłek naszych sióstr i dziękują Ojcu Niebieskiemu za ich obecność oraz wsparcie w naszej parafii. W naszych siostrach są zjednoczone miłość do Boga i do pracy.

Chcielibyśmy podziękować Matce Generalnej nie tylko za te trzy prezenty, które teraz mamy, ale również i za tych, które przyczyniły się do odrodzenia naszej parafii. Przede wszystkich za świętej pamięci s. Fabianę Szydłowską, a także za s. Laurę, s. Danutę, s. Maristelę, s. Monikę, s. Krystencję oraz s. Witalię, które tak serdecznie zostały przyjęte przez naszych parafian. Dziękujemy za pamięć o Kresach, gdzie przecież i było założone Zgromadzenie Sióstr Opaczności Bożej.

Dlaczego Ukraina tak mocno zakorzeniona w sercu naszych sióstr?  Na to pytanie w pewnej mierze odpowiada Stefan Kołaczkowski: „Ziemia, która umiała wszczepiać taką do siebie miłość, że każdy, co ją opuścił, trwał odtąd w nieukojonej nostalgii, w nieprzezwyciężonym, irracjonalnym «u nas inaczej»” wzbudziła również zamiłowanie naszych sióstr. Bo u nas jest inaczej i za to dziękujemy siostrą. Jesteśmy dumni z tego, że w naszej parafii pracują siostry, właśnie siostry, do których  można przyjść z każdym problemem. Życzymy im sto lat życia, czarować wszystkich swoim uśmiechem oraz chwalić Pana Boga swoimi uczynkami.

 

Paweł Lewczuk

Liliana Gargas

 

[„Wołanie z Wołynia” nr 5 (108) z września-października 2012 r., s. 8-9.]


 

BIBLIA  OSTROGSKA  W  SANDOMIERZU

 

Uchwałą Rady Powiatu Sandomierskiego egzemplarz Biblii Ostrogskiej ofiarowany władzom sandomierskiego powiatu przez Wasyla Dumę w imieniu władz rejonu ostrogskiego na Ukrainie został przekazany bp Krzysztofowi Nitkiewiczowi. Cenny egzemplarz Pisma świętego ukraińscy samorządowcy przekazali swoim sandomierskim partnerom podczas powiatowego święta plonów, jako znak rozpoczynającej się współpracy między dwoma miastami. W imieniu Rady Powiatu Biblię przekazał starosta sandomierski Stanisław Masternak. Sandomierski samorządowiec podkreślił, że Biblia była i jest nadal symbolem więzi wszystkich narodów słowiańskich oraz duchowym skarbem całego chrześcijańskiego świata. Biskup sandomierski „Biblię Ostrogską” przekazał do Muzeum Diecezjalnego, gdzie uzupełni cenne zbiory i będzie mogła być prezentowana szerokiej publiczności.

Biblia Ostrogska to pierwsze pełne wydanie drukowane wszystkich ksiąg Pisma świętego przetłumaczonego na język cerkiewno-słowiański. Wydrukowana została przez drukarza Iwana Fedorowa w 1581 roku. Adresatami tej Biblii byli wyznawcy Kościoła Wschodniego posługujący się językiem cerkiewno-słowiańskim. Spełniała ona w swojej historii zaszczytną rolę, ponieważ jednoczyła w dawnych czasach narody słowiańskie.

 

Cenny egzemplarz Pisma świętego w języku cerkiewno-słowiańskim trafił do Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu


[„Wołanie z Wołynia” nr 5 (108) z września-października 2012 r., s. 4.]

 

 

 

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312944

Statystyki

Zegar