Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

T. 070 Ks. Władysław Bukowiński, „Historia nauczycielką życia”

Ks. Władysław Bukowiński, „Historia nauczycielką życia”

Ks. Władysław Bukowiński, „Historia nauczycielką życia”

Powrót

Podolskie klejnoty

Biblioteka „Wołania z Wołynia” t. 71

Ks. Zygmunt Chmielnicki,

„Kartki wspomnień”,

Biały Dunajec – Ostróg 2010.

ISBN 978-83-88863-48-7

cena: 20,- PLN*******Wydawnictwo „Wołanie z Wołynia” jako t. 71 w serii „Biblioteka «Wołania z Wołynia»” wydało książkę ks. Zygmunta Chmielnickiego pt. „KARTKI WSPOMNIEŃ”. Publikację tę przygotowała do druku jeszcze w ubiegłym roku p. Maria Dębowska z Instytutu Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Wspomnienia ks. Zygmunta Chmielnickiego ukazywały się w redagowanym przez niego „Życiu Katolickim”. Żaden z autorów piszących o tymże duchownym nie zwrócił na ten tekst uwagi. Nie jest to tekst zbyt obszerny, ale wart tego, by zostać opublikowanym w osobnej pozycji, gdyż do „Życia Katolickiego” zbyt wielu czytelników i badaczy nie dociera.

Wspomnienia ks. Chmielnickiego poprzedzone są wprowadzeniem pióra Marii Dębowskiej. Publikacja zawiera indeksy i mapkę diecezji żytomierskiej.

Ks. Zygmunt Chmielnicki urodził się w Nieświczu 11 listopada 1891 r., wyświęcony na kapłana w 1918 r., był w latach 1918-1925 administratorem parafii Horoszki i Uszomierz w dek. Owrucz oraz dziekanem tego dekanatu, od 1920 r. kanclerz kurii łucko-żytomierskiej. Aresztowany pierwszy raz przez bolszewików 6 listopada 1923 r. pod zarzutem szpiegostwa, z braku dowodów zwolniony, aresztowany jeszcze trzykrotnie i zwalniany. Dnia 19 lipca 1926 r. kolejny raz aresztowany, skazany na trzy lata więzienia i uwięziony w Butyrkach w Moskwie. Dzięki wymianie więźniów 31 stycznia 1928 r. został zwolniony i rozpoczął pracę w diecezji łuckiej. W latach 1928-1939 był sędzią prosynodalnym w diecezji, a w latach 1931-1939 redaktorem tygodnika diecezjalnego „Życie Katolickie”, był wikariuszem generalnym. Pierwszy raz aresztowany przez Niemców 11 sierpnia 1943 r. i zwolniony po trzech miesiącach, ponownie aresztowany w styczniu 1944 r. i wysłany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Skatowany przez kapo umiera 16 kwietnia 1944 r., a ciało zostało spalono w krematorium.ks. Witold Józef KowalówOstróg, 10 marca 2010 r.Książkę można zamówić pod następującymi adresami:Ø Stefan Kowalów, „Wołanie z Wołynia”, skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska

Ø E-mail: vykovaliv@gmail.com

Ø “Волання з Волині”, вул. Кардашевича, 1, 35800 м. Остріг, Україна

Perły na kresowym szlaku

PERŁY  NA  KRESOWYM  SZLAKU

 

W Bibliotece „Wołania z Wołynia” ukazała się kolejna książka niestrudzonego podróżnika i reportera Marka Koprowskiego, opowiadająca o podolskich klejnotach. Autor w barwnych opisach prowadzi Czytelnika szlakiem najbardziej znanych miejscowości, jak Krzemieniec, Zbaraż, Tarnopol, Trembowla, Buczacz, Jazłowiec, Zaleszczyki, Dźwiniaczka, ukazując dzieje i obecny stan budowli dworskich, kościelnych oraz związanych z obronnością ziem Korony Królestwa Polskiego, a także II Rzeczypospolitej. Kto nie zna tych okolic i ich historii może dowiedzieć się jak dalece urokliwa to kraina, zasobna w urodzajne gleby i… ruiny dawnych wspaniałych budowli magnackich, sakralnych oraz zdewastowanych nekropolii. Podole – kraina, na której od XIV wieku zamieszkują Polacy, jeszcze w czasach króla Władysława III (1434 rok) utworzono Województwo Podolskie. Ziemia znękana ustawicznymi najazdami Tatarów, Turków, Wołochów, których hordy rabowały i niszczyły dorobek mieszkańców zamieniając ją w pustynię. Dzieło zniszczenia historii materialnej i ludzi dokonał straszliwy terror bojówek organizowanych przez nacjonalistów ukraińskich, a także NKWD, po wbiciu Polsce noża w plecy. Książka Marka Koprowskiego dokumentuje stan obecny, skupiając się głównie na ukazaniu polskości, która przetrwała w ludziach i wyznaniu rzymskokatolickim. To oczywiście „ostatni Mohikanie”, ale Zycie powoli wraca na te ziemie z nadzieją na spokojny byt. Pozycja ta jest niewątpliwie przyczynkiem do niezwykle bogatych, choć burzliwych dziejów Podola. Autorowi, jak i niezmordowanemu ks. Witoldowi Kowalów, który od wielu lat „woła z Wołynia”, należą się serdeczne podziękowania za upowszechnianie informacji o dziejach tej ziemi i o ludziach, którzy niejednokrotnie płacąc życiem pielęgnowali w sercach polskość. Trzeba, aby młode pokolenie, któremu odbiera się możność poznania historii z podręczników, uzupełniało wiedzę czytając takie książki.

 

Ryszard Hubicki

 

Marek A. Koprowski, „Podolskie klejnoty

Ośrodek „Wołanie z Wołynia”, skrytka pocztowa 9, 34-520 Poronin

e-mail: vykovaliv@gmail.com   www.wolaniecom.parafia.info.pl 

 

[„Źródło” nr 26 (1017) z 26 czerwca 2011 r., s. 29]

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312552

Statystyki

Zegar