Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Tatjana Jurczenko, Duchowość misyjna kapłanów pracujących w ZSRR po II wojnie swiatowej

Biblioteka „Wołania z Wołynia” t. 67

Tatiana Jurczenko, „Duchowość misyjna kapłanów pracujących w ZSRR

po II wojnie światowej”,

Biały Dunajec – Ostróg 2009.

ISBN 978-83-88863-44-8

cena: dobrowolna ofiara

 

*******

 

W Roku Kapłańskim „Wołanie z Wołynia” przygotowało dla swoich Czytelników i Sympatyków prezent. Jest nim książka Tatiany Jurczenko (Tetyana Yurchenko) rodem z Łucka, absolwentki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pt. „Duchowość misyjna kapłanów pracujących w ZSRR po II wojnie światowej. Studium na podstawie wybranych postaci”.

Podstawą do napisania w/w pracy stały się wspomnienia ks. Bukowińskiego, o. Kaszuby, o. Krausa, o. Waltera Ciszka, wywiad z bp. Olszańskim oraz wspomnienia wiernych i różne opracowania dotyczące wyżej wymienionych osób. Dla przedstawienia sytuacji Kościoła w ZSRR wykorzystane zostaną publikacje historyczne dotyczące zarówno zagadnień historii Kościoła, jak też historii ogólnej. Po przeprowadzeniu krytycznej analizy tych materiałów, zgromadzone informacje zostaną poddane syntezie. Pomoże to ukazać specyfikę duchowości kapłanów oraz ich posługiwania w Związku Radzieckim.

Książka powstała jako praca magisterska napisana na seminarium z teologii duchowości katolickiej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marka Chmielewskiego.

Książka nie jest dostępna w sprzedaży. Można ją zamówić pod następującymi adresami:

 

Stefan Kowalów, „Wołanie z Wołynia”, skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska

lub

“Волання з Волині”, вул. Кардашевича, 1, 35800 м. Остріг, Україна

lub E-mail: vykovaliv@gmail.com

 

Po jej otrzymaniu można złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz rozwoju „Wołania z Wołynia”. 

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9080570

Statystyki

Zegar