Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Marek A. Koprowski,

Biblioteka „Wołania z Wołynia” t. 60

Marek A. Koprowsiki,

Między Styrem a Bugiem

Biały Dunajec – Ostróg 2008;

ISBN 978-83-88863-37-0

cena 20,- zł + porto

*******

Książka „Między Styrem a Bugiem” jest kontynuacją pracy „Wołynia dzień dzisiejszy”. W podobny sposób prezentuje ona główne Ośrodki Kościoła katolickiego i polskości w Obwodzie Łuckim. W porównaniu z tamtą jest ona bardziej eseistyczna i wsparta źródłami. Mówi nie tylko o dniu dzisiejszym, ale także o historii i wkładzie Polaków w rozwój Wołynia, a zwłaszcza wielkich rodów magnackich, w tym: Czackich (Poryck), Czartoryskich (Klewań), Radziwiłłów (Ołyka), Lipińskich (Zaturce). Pokazuje wkład Kościoła katolickiego w powiązanie Wołynia z Europą, a zwłaszcza rolę Łucka jako ośrodka kultury łacińskiej na wschód od Bugu. Zwraca uwagę na konieczność ochrony zabytków kultury polskiej na Zachodnim Wołyniu, części dawnej ziemi chełmskiej i Polesia. Praca porusza także konieczność opieki nad grobami żołnierzy polskich, głównie legionistów z czasu I wojny światowej. Pisze m.in. o rewaloryzacji swoistego sanktuarium legionistów w Kostiuchnówce i cmentarzyku w Maniewiczach. Nie unika oczywiście spraw trudnych. Mordów ludności polskiej na Wołyniu i Polesiu Wołyńskim. Pokazuje nowe tropy w tej kwestii, znajdujące się na terenie powiatu Kamieńsko-Koszyrskiego, który nie wchodził w skład województwa wołyńskiego i nie został ujęty w monumentalnej pracy państwa Siemaszków.

Między Styrem a Bugiem” opisuje też dzień dzisiejszy wspólnot katolickich i skupisk polskich na tym obszarze. Pokazuje ich codzienne problemy, wynikające zarówno z bagażu historycznego, jak i najzwyczajniejszej biedy. Ważnym wątkiem książki jest też ukazanie wkładu Kościoła rzymskokatolickiego w budowanie niepodległej Ukrainy, a także działań obu państw na rzecz budowania mostów i pojednania.

Ukazanie się książki „Między Styrem a Bugiem” Marka A. Koprowskiego jest swego rodzaju pokłosiem 65. rocznicy rzezi ludności polskiej na Wołyniu.

 

Niniejszą książkę można zamawiać pod następującymi adresami:

Ośrodek „Wołanie z Wołynia”, skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska

lub

“Волання з Волині”, вул. Кардашевича, 1, 35800 м. Остріг, Україна

lub E-mail: vykovaliv@gmail.com

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9080815

Statystyki

Zegar