Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Zmist (UA)

З М І С Т

 

с. 3:                     О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Духовні вправи священиків Луцької дієцезії в Смотричі

с. 4-5:         Лукія ЗАЛЕВСЬКА, Подільська Мадонна мандрує Волинню

с. 6-7:         Зиґмунт-Щенсний Фелінський – новий святий Церкви

с.7-8:          Ірина АНДРОЩУК, Знову Сямошице!

с. 9-10:       Люцян БОМБОЛЕВСЬКИЙ, Звернення до харбінців

с. 10:                   Юлія ЗАВАДСЬКА, Сучасно чи небезпечно?

с. 11-12:     О. Мечислав МАЛІНСЬКИЙ, Мислення

с. 13-16:     О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Екуменізм, що народжувався у в’язницях і таборах 

с. 17-19:     Ганна-Ірена РУЖИЦЬКА, Йшов за св. Франциском і св. братом Альбертом

с. 20:                   Міхал ОСХОВСЬКИЙ, Францисканська дорога Анджея Ружицького

с. 21-27:     Станіслав АВГУСТИНОВИЧ,       Волинське воєводство в міжвоєнний період: економіка і суспільство

с. 28-29:     Ян ФІТЦКЕ, Пам’ятки після Ю.-І. Крашевського у Волинському музеї

с. 30:          Міхась БАЎТОВІЧ, “Павязаныя з Расіяй”

с. 31-37:     Малгожата ЗЄМСЬКА, Мандрівка шляхом спогадів

с. 37-40:     Ніна ЗЛАКОВСЬКА, Апостол Сходу. Спогад про о. Антонія Хомицького

с 41-42:      Інна ШОСТАК, Весни київського костелу Воздвиження Святого Хреста

с. 43-44:     Зенон БАРАНОВСЬКИЙ, Спогад про історика Віктора Поліщука

с. 44-45:     Єжи СТОПА, Спогад про блаженної пам’яті Ірену Берґ, діячку Польського Культурно-Освітнього Товариства в Тернополі

с. 45:          О. Ян ТВАРДОВСЬКИЙ, Щоб устати вранці

с.46:           Хроніка Острозької парафії

с. 47-48:     Кшиштоф-Рафаїл ПРОКОП, Вікторин Вєжбіцький 1567 – 1587  

 

[„Волання з Волині” ч. 5 (90) від вересня-жовтня 2009 р., 2 стор.]

 

 

Spis Treści (PL)

S P I S   T R E Ś C I

 

s. 3:                     Ks. Witold Józef KOWALÓW, Rekolekcje kapłanów diecezji łuckiej w Smotryczu  

s. 4-5:         Łucja ZALEWSKA, Podolska Madonna wędruje po Wołyniu

s. 6-7:         Zygmunt Szczęsny Feliński nowym świętym Kościoła

s. 7-8:         Irena ANDROSZCZUK, Znowu Siamoszyce

s. 9-10:       Lucjan BĄBOLEWSKI, Apel do Harbińczyków

s. 10:                    Julia ZAWADSKA, Współcześnie czy niebezpiecznie?

s. 11-12:     Ks. Mieczysław MALIŃSKI, Myślenie

s. 13-16:     Ks. Witold Józef KOWALÓW, Ekumenizm, który rodził się w więzieniach i obozach

s. 17-19:     Hanna Irena RÓŻYCKA, Podążał za św. Franciszkiem i św. Bratem Albertem

s. 20:                   Michał OSCHOWSKI, Droga franciszkańska Andrzeja Różyckiego

s. 21-27:     Stanisław AUGUSTYNOWICZ, Województwo wołyńskie w okresie międzywojennym. Gospodarka i społeczeństwo

s. 28-29:     Jan FITZKE, Pamiątki po J.I. Kraszewskim w Muzeum Wołyńskim

s. 30:                   Michaś BAŬTOWICZ, „Powiązanie z Rosją”

s. 31-37:     Małgorzata ZIEMSKA, Wędrówka szlakiem wspomnień

s. 37-40:     Nina ZŁAKOWSKA, Apostoł Wschodu. Wspomnienie o ks. Antonim Chomickim

s. 41-42:     Inna SZOSTAK, Wiosny kijowskiego Kościoła Krzyża Świętego

s. 43-44:     Zenon BARANOWSKI, Wspomnienie o historyku Wiktorze Poliszczuku

s. 44-45:     Jerzy STOPA, Wspomnienie o śp. Irenie Berg, działaczce Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu

s. 45:                    Ks. Jan TWARDOWSKI, Żeby się obudzić

s. 45-36:     Kronika Parafii Ostrogskiej

s. 47-48:     Krzysztof Rafał PROKOP, Wiktoryn Wierzbicki 1567 –1587  

 

[„Wołanie z Wołynia” nr 5 (90) z września-października 2009 r., s. 2.]

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312359

Statystyki

Zegar