Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Bibliografia 1994-1997

„Wołanie z Wołynia”
Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa
1994-1997
od numeru 1(1) z 1994 r. do numeru 6 (19) z 1997 r.

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza.

Skróty używane w bibliografii:
abp – arcybiskup
bp – biskup
KRL – Kanonicy Regularni
ks. – ksiądz
m. – matka
o. – ojciec (kapłan zakonny)
odczyt. - odczytał
oprac. – opracował, opracowanie
OFM Cap. – Franciszkanie-Kapucyni
OFM Ref. – Franiszkanie-Reformaci
OMI – Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
przyg. – przygotował, przygotowanie
rec. – recenzja
rozm. – rozmowa, rozmawiał
s. – siostra
SAC – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni)
SDS - Salezjanie
TChr – Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
tłum. – tłumaczenie
zob. – zobacz

ALEKSANDROWICZ JÓZEF, KS.
* Dzwonkowski Roman, ks., „Ks. Józef Aleksandrowicz (1869-1943)” – nr 3 (16) 1997, s. 45.

ALIMAMEDOW RUSŁAN
„Jestem chrześcijaninem” – nr 4 (11) 1996, s. 27-29.

ANDROSZCZUK IRENA
„Z życia towarzystw kultury polskiej na Rówieńszczyźnie” – nr 4 (11) 1996, s. 47; „Zatrzymane chwile”– nr 5 (12) 1996, s. 46-47.

ANDRZEJEWSKI JERZY
„Klewań czasu wojny” – nr 1 (2) 1995, s. 28-30.

„Apel uczestników II Konferencji Międzynarodowej do społeczności ukraińskiej i środków masowego przekazu” - – nr 4 (11) 1996, s. 15-16.

BASKAKOWA SOFIJA
„Która droga prowadzi do świątyni” zapisała Kateryna Koniewa [rozmowa z Sofiją Baskakową] (tłum. Zalewska Łucja) – nr 2 (15) 1997, s. 37-39.

BÉCU SALOMEA
* Zob. Juliusz Słowacki, „List do matki. Matka do syna” – nr 3 (16) 1997, s. 17-21; „Do matki” – nr 3 (16) 1997, s. 24.

BIBLIOFIL
„Wśród książek” – nr 1 (2) 1995, s. 25-28.

„Biblioteka «Wołania z Wołynia»” – nr 4 (17) 1997, s. 41.

BIŁAS IWAN
„Wysiedlenie Polaków z Zachodniej Ukrainy. Oczami ukraińskiego naukowca” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 23-27.

„Biskupi łuccy” – nr 4 (11) 1996, s. 4-5.

BŁACHUT TOMASZ, KS.
„Eucharystia w Klewaniu” – nr 4 (11) 1996, s. 19.

BOBROWNICKI WŁODZIMIERZ, KS.
* Czykanowska Lilia, „Ks. mitrat Włodzimierz Ksenofontowicz Bobrownicki (1899-1981). Proboszcz cerkwi prawosławnej pw. Trójcy Świętej w Międzyrzeczu Ostrogskim” – nr 2 (9) 1996, s. 39-41.

BONDARCZUK JAROSŁAWA
„Rzeźbiarz Tomasz Oskar Sosnowski (1813-1886)” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (13) 1996, s. 17-20; „«Wołyńska ikona». Konferencja naukowa w Łucku” – nr 2 (15) 1997, s. 43-44; „«Bukwar» («Elementarz»), Ostróg 1578” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 4 (17) 1997, s. 48; „Badacz Wołynia. Józef Nowicki (1878-1964” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 26-29; „Księga Nowego Testamentu (1580)” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 48.

BRYKOWSKI RYSZARD
„Świątynie wyjęte z cienia. Ks. Prałat Ludwik Kamilewski” – nr 2 (3) 1995, s. 26-29; „Drewniany i ostatni. Kościół z Wiszenek nad Styrem” – nr 1 (14) 1997, s. 7-9.

BRZÓZKA ADRIAN WACŁAW, OFM REF.
„Łzy Matki” – nr 6 (7) 1995, s. 11; „Św. Izydor” – nr 2 (9) 1996, s. 44; „To ja” – nr 3 (10) 1996, s. 1; „W ogrodzie nadziei” – nr 4 (11) 1996, s. 5; „Ostatnia spowiedź” – nr 4 (11) 1996, s. 10, „Myśl”, „Kolegiata” – nr 4 (11) 1996, s. 40; „Wołyńskie odpusty” – nr 5 (12) 1996, s. 10; „Wiosna radosna” – nr 2 (15) 1997, s. 8; „Jabłoń” – nr 2 (15) 1997, s. 10; „Kłopoty” – nr 2 (15) 1997, s. 17; „Pająk” – nr 2 (15) 1997, s. 20; „Pytanie” – nr 2 (15) 1997, s. 30; „Krople deszczu” – nr 2 (15) 1997, s. 35, „U żłóbka” – nr 6 (19) 1997, s. 34; „Boże Dziecię” – nr 6 (19) 1997, s. 38.

CHOJNACKI ADOLF, KS.
„Polscy katolicy na Rumuńskiej Bukowinie. Rozmowa z K. Adolfem Chojnackim, jednym z duszpasterzy w Łucku” (rozmowę przeprowadził ks. Witold Józef Kowalów) – nr 2 (9) 1996, s. 9-11.

CHOTEK WISŁAWA, S.
„«Wierna Bogu do końca». Wspomnienie o śp. Julii Masalskiej (1910-1995)” – nr 3 (10) 1996, s. 8-9.

CIECISZOWSKI KACPER KAZIMIERZ, ABP
* Kowalów Witold Józef, ks., „Abp Kacper Kazimierz Cieciszowski (1798-1831)” – nr 4 (17) 1997, s. 36-39;

CZAJKA WŁADYSŁAW, KS.
„Z Równego” – nr 1 (2) 1995, s. 4-7; „Budowanie zasad moralnych – misja Kościoła” – nr 4 (5) 1995, s. 11-12.

CZYKANOWSKA LILIA
„Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynne w Ostrogu” – nr 2 (3) 1995, s. 19-22; „Lidia Spaska. 85-lecie urodzin” – nr 5 (6) 1995, s. 8-10; „Ks. mitrat Włodzimierz Ksenofontowicz Bobrownicki (1899-1981). Proboszcz cerkwi prawosławnej pw. Trójcy Świętej w Międzyrzeczu Ostrogskim” – nr 2 (9) 1996, s. 39-41; „Działalność społeczna i kościelno-oświatowa ks. mitrata Benedykta Turkiewicza (1873-1928) w okresie od końca XIX wieku do lat 20-tych XX wieku” – nr 5 (12) 1996, s. 35-38.

DĄBKOWSKI HENRYK
„Misja franciszkańska w Kowlu” – nr 1 (14) 1997, s. 10-11.

DEJNEKA IRENA
„Słyszę głos modlitwy. Dlaczego chodzę do kościoła?” – nr 1 (1) 1994, s. 14-15; „Księga nad księgami” – nr 1 (2) 1995, s. 15; „Pascha” – nr 2 (9) 1996, s. 2-3.

DRABIK JAN, KS.
* Lebiedowicz Zbigniew, ks., „Wspomnienie o ks. Janie Drabiku (1900-1957)” – nr 3 (10) 1996, s. 39-40.

DUB-DUBOWSKI IGNACY, BP
„Modlitwa-pamiątka oddania diecezji łucko-żytomierskiej i kamienieckiej w opiekę Najświętszej Maryi Pannie Berdyczowskiej, oraz Patronom naszym św. Stanisławowi Kostce i bł. Andrzejowi Boboli” – nr 2 (15) 1997, s. 48.

DUNIN-KARWICKI JÓZEF
* Eugeniusz Ziniewicz, „Józef Dunin-Karwicki (1833-1910” – nr 2 (3) 1995, s. 23- 25; „Z historii diecezji łuckiej” – nr 4 (11) 1996, s. 3.

DYJACZYŃSKI ANATOL
* „«Myśmy do stepów unieśli ojczyznę...»” rec. (Dyjaczyński Anatol, „Myśmy do stepów unieśli ojczyznę...”, Szczecin 1996) – nr 6 (13) 1996, s. 37-39.

DZWONKOWSKI ROMAN SAC
„Na Syberii i w Żytomierzu. Ks. Stanisław Szczypta (1914-1984)” – nr 3 (10) 1996, s. 33-36; „Ks. Feliks Sznarbachowski (1876-1931)” – nr 1 (14) 1997, s. 46-47; „Ks. Bolesław Zyliński (1894-1939)” – nr 2 (15) 1997, s. 9-10; „Ks. Józef Aleksandrowicz (1869-1943)” – nr 3 (16) 1997, s. 45; „Ks. Andrzej Kobierski (1878-1932)” – nr 5 (18) 1997, s. 25; „Ks. Wiktor Kryweńczyk (1898-1960” – nr 6 (19) 1997, s. 20.

DŻAN ARTUR
„Piękno zwycięża” – nr 5 (6) 1995, s. 7-8.

FASTOWIEC BRONISŁAWA
„Niepamięć”, „Tryptyk ołycki”, „Pan Kazio tęskni”, „Wołanie” – nr 5 (12) 1996, s. 19-20; „*** (Bólem jestem)” – nr 5 (12) 1996, s. 27.

FELIŃSKI ZYGMUNT SZCZĘSNY, ABP
* „Sługa Boży Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895)” – nr 3 (10) 1996, s. 5-6.

FILIPOWICZ JERZY
* Zob. Stroński Henryk, „Kapłani Wołynia i Podola” rec. („Album kapłanów dyecezyi Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej”. Zebrał i ułożył Jerzy Filipowicz, Kijów 1917) – nr 5 (12) 1996, s. 44-46.

FRYTEK MIECZYSŁAW, KS.
„Bliżej Watykanu. Łuck, 30 czerwca 1996 roku” – nr 5 (12) 1996, s. 7.

GALEK ADAM, KS.
„Oczami duszpasterzy” (wespół z: Zając Kazimierz, ks.) – nr 3 (4) 1995, s. 13-15.

GAŁUSZKA STANISŁAW, KS.
„Spoczywa na cmentarzu w Równem. Ks. Marian Luzar (1895-1939)” – nr 2 (15) 1997, s. 18-20.

GMITRZUK MAREK, KS.
* Heller Danuta, „Nawrócony grzesznik. Opowieść ks. Marka Gmitrzuka” – nr 1 (8) 1996, s. 9; „Ponowne odrodzenie kościoła w Torczynie na Wołyniu” – nr 4 (17) 1997, s. 31-32; „Uroczystość odpustowa w Zaturcach na Wołyniu”– nr 5 (18) 1997, s. 31-32.

GUMIŃSKI TADEUSZ
„Z Legnicy” – nr 6 (7) 1995, s. 31.

HAUSER ZBIGNIEW
„U Sanguszków w Zasławiu” – nr 6 (13) 1996, s. 6-9.

HELLER DANUTA
„Nawrócony grzesznik. Opowieść ks. Marka Gmitrzuka” – nr 1 (8) 1996, s. 9.

HODANA MARCIN, KS.
„Wołyńskie odpusty. Uroczystość św. św. Piotra i Pawła” – nr 5 (12) 1996, s. 8-9.

HOFFMAN JAKUB
* Eugeniusz Ziniewicz, „Jakub Hoffman (1896-1964)” – nr 3 (4) 1995, s. 23-24; * Eugeniusz Ziniewicz, „Jeszcze o Jakubie Hoffmanie” – nr 5 (6) 1995, s. 32.

HOROSZKO NATALIA
„Ludzie odkryjcie swoje serca!” – nr 4 (5) 1995, s. 23-24.

HUSAKOWSKI PAWEŁ SAC
„«Szukać Boga»” – nr 2 (15) 1997, s. 47; „Dwa krzyże” – nr 5 (18) 1997, s. 32-33.

JANCZY PIOTR, KS.
„Apostoł” – nr 5 (12) 1996, s. 11-12; „Wołyńskie refleksje listopadowe” – nr 6 (13) 1996, s. 11-12.

JAN PAWEŁ II
„Modlitwa o powołania” – nr 4 (5) 1995, s. 6; „Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego” : „19. Młodzi: czy rzeczywiście nadzieja?” – nr 1 (8) 1996, s. 33-37; „32. Totus Tuus” – nr 2 (9) 1996, s. 34-35; „33. Kobieta” – nr 2 (9) 1996, s. 36; „1. Papież: wyzwanie i tajemnica” – nr 3 (10) 1996, s. 41-45; „2. Modlić się: jak i dlaczego” – nr 4 (11) 1996, s. 41-43; „3. Modlitwa namiestnika Chrystusowego” – nr 4 (11) 1996, s. 43-45; „4. Czy Bóg naprawdę istnieje?” – nr 5 (12) 1996, s. 31-33; „5. Dowody na istnienie Boga: jeszcze aktualne?” – nr 5 (12) 1996, s. 33-35; „6. Ale dlaczego Bóg się ukrywa?”; – nr 6 (13) 1996, s. 31-33; „7. Czy Jezus jest prawdziwie Synem Bożym?” – nr 1 (14) 1997, s. 34-37; „8. Bóg, który zbawia” – nr 2 (15) 1997, s. 35-37; „9. Zbawienie w centrum dziejów ludzkości” – nr 3 (16) 1997, s. 33-35; „10. Bóg jest miłością, ale dlaczego tyle zła?” – nr 4 (17) 1997, s. 34-36; „11. Bezsilność Boga...?” – nr 5 (18) 1997, s. 34-36; „12. Co to znaczy zbawić?” – nr 6 (19) 1997, s. 34-38; * Zob. Jaworski Marian, abp, „Drogowskaz” – nr 3 (10) 1996, s. 21-30; „Iubilaeum A. D. 2000. Modlitwa na pierwszy rok przygotowania do Wielkiego Jubileuszu 2000. Roku” – nr 5 (18) 1997, s. 3.

JAWORSKI MARIAN, ABP
„Słowo Pasterskie na Święta Wielkanocne 1995 roku” – nr 3 (4) 1995, s. 2-4;
„Drogowskaz” – nr 3 (10) 1996, s. 21-30; * „Nasz pasterz” – nr 4 (11) 1996, s. 2.

JELONEK TOMASZ, KS.
„Dwie wołyńskie decyzje o. Serafina Kaszuby” – nr 5 (6) 1995, s. 11-18, nr 6 (7) 1995, s. 14-16.

JOANNA
„Samotność” – nr 2 (9) 1996, s. 42-43; „Samotność (ciąg dalszy)” – nr 6 (13) 1996, s. 40.

KACZOROWSKA LUDMIŁA
„Słowo pasterza” – nr 1 (2) 1995, s. 12-13; „Dlaczego urodziłam się w Kazachstanie” – nr 1 (2) 1995, s. 23-24; „Dębina” – nr 2 (3) 1995, s. 11-13; „Przysięga” – nr 3 (4) 1995, s. 7-9; „Kaplica” – nr 5 (6) 1995, s. 30-31; „Ostrogski kadisz” – nr 6 (7) 1995, s. 24-25; „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – nr 3 (10) 1996, s. 34-35; „Tydzień kultury polskiej w Sławucie” – nr 4 (11) 1996, s. 46.

KAMILEWSKA BRONISŁAWA
* Kapuściński Ryszard, „Pani Bronisława” – nr 2 (15) 1997, s. 11-15.

KAMILEWSKI LUDWIK, KS.
* zob. Brykowski Ryszard, „Świątynie wyjęte z cienia. Ks. Prałat Ludwik Kamilewski” – nr 2 (3) 1995, s. 26-29.

KAPUŚCIŃSKI RYSZARD
„Pani Bronisława” [Bronisława Kamilewska] – nr 2 (15) 1997, s. 11-15.

KARCZ BOLESŁAW, KS.
„Milczący Dom Boży” (wespół z: Szlachta Waldemar, ks.) – nr 3 (16) 1997, s. 36-40.

KASZUBA SERAFIN, O.
* „Apostoł Kościoła milczenia” – nr 1 (2) 1995, s. 10-11; zob. Kaczorowska Ludmiła, „Słowo pasterza” – nr 1 (2) 1995, s. 12-13; * Zalewska Łucja, „Jesień. Tablica pamiątkowa ku czci Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby w Ostrogu” – nr 6 (7) 1995, s. 17-21; * Jelonek Tomasz, ks., „Dwie wołyńskie decyzje o. Serafina Kaszuby” – nr 5 (6) 1995, s. 11-18, nr 6 (7) 1995, s. 14-16; „W pamiętniku Ireny Gorban (II)” – nr 1 (8) 1996, s. 1; „*** (Słońce dziś świeci jaśniej)” – nr 1 (8) 1996, s. 7; „Pożegnanie” – nr 1 (8) 1996, s. 20; „Nie było miejsca i nie ma” – nr 1 (8) 1996, s. 27; „*** (Oni wiedzą, że nas dręczą bezprawnie)” – nr 1 (8) 1996, s. 37; * Ryłko Stefan KRL (oprac.), „Sługa Boży O. Serafin Kaszuba (1910-1977) z Krakowskiej Prowincji Zakonu OO. Kapucynów” – nr 2 (9) 1996, s. 25-26; * Padewski Stanisław, bp, „Apostolski siew” – nr 2 (15) 1997, s. 24-28.

„Klewańska Pani. Słynący łaskami wizerunek Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych” – nr 2 (3) 1995, s. 13-16.

KŁAPKOWSKI TADEUSZ, KS., TCHR
„Parafia katolicka w Mikołajowie” – nr 3 (4) 1995, s. 30-31.

KOBIERSKI ANDRZEJ, KS.
* Dzwonkowski Roman, ks., „Ks. Andrzej Kobierski (1878-1932)” – nr 5 (18) 1997, s. 25.

KOLBERG OSKAR
„Płot słomiany” – nr 1 (1) 1994, s. 21- 22.

KOŁTUN KRZYSZTOF
„Rezurekcja” – nr 2 (3) 1995, s. 1; „Pocałunek” – nr 2 (3) 1995, s. 25; „Żurawi płacz” – nr 2 (3) 1995, s. 32; „Wrzoslasy” – nr 5 (6) 1995, s. 1; „Bukiet” – nr 5 (6) 1995, s. 4; „Łzy” – nr 5 (6) 1995, s. 7; „Zwątpienie” – nr 5 (6) 1995, s. 10; „Rymacze na Wołyniu” – nr 2 (9) 1996, s. 43-44; „Ojciec Serafin” – nr 6 (13) 1996, s. 47; „Zielna” – nr 4 (17) 1997, s. 1; „Róże” – nr 4 (17) 1997, s. 11; „Cumań” – nr 4 (17) 1997, s. 14; „Panienka Poczajowska” – nr 4 (17) 1997, s. 22-23; „Pani z Sarn” – nr 4 (17) 1997, s. 33.

KONIEWA KATERYNA
„Która droga prowadzi do świątyni” zapisała... [rozmowa z Sofiją Baskakową] (tłum. Zalewska Łucja) – nr 2 (15) 1997, s. 37-39.

KOPERKIEWICZ WŁODZIMIERZ
„W Hołobach budzi się życie” – nr 5 (18) 1997, s. 24.

KOPROWSKI MAREK A.
„Nie przestała istnieć. Rozmowa z ks. Marcjanem Trofimiakiem, biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej, wikariuszem generalnym diecezji łuckiej” – nr 6 (19) 1997, s. 6-8.

KOSSOW SYLWESTER, ABP
„Na herb Iaśnie Przewielebnego Jego Mości Ojca Piotra Mohiły, Archiepiscopa Metropolita Kijowskiego” – nr 6 (19) 1997, s. 41.

KOSTECKA IRENA
„Święto niepodległości w Łucku. 11 listopada 1995 r.” – nr 1 (8) 1996, s. 11-12.

KOTWICKA IRENA
„Szukać Boga” – nr 5 (12) 1996, s. 13.

KOWAL A.
„Apel Kolegium Państwowego Komitetu Ukrainy d/s Religii do Zwierzchników Kościołów i związków wyznaniowych Ukrainy, duchowieństwa i wiernych wszystkich wyznań” – nr 6 (13) 1996, s. 10.

KOWALÓW WITOLD JÓZEF, KS.
„Od redakcji” – nr 1 (1) 1994, s. 2; „Wołanie z Wołynia” (wespół z: Ścisłowicz Andrzej, ks.) – nr 1 (1) 1994, s. 2-4; „Przygoda ze św. Antonim” – nr 1 (1) 1994, s. 5-8; „Nekropolia kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu” – nr 1 (1) 1994, s. 18-21; „Od redakcji” – nr 1 (2) 1995, s. 1-2; nr 2 (3) 1995, s. 2; „Parafia w grodzie księcia Konstantyna” – nr 2 (3) 1995, s. 16- 19; „Odrodzenie katolickiej parafii w Zdołbunowie” – nr 4 (5) 1995, s. 7-9; „Rodzina i społeczeństwo w społecznej nauce Kościoła” – nr 4 (5) 1995, s. 12- 19; „Rola i zadania katolickich środków masowego przekazu w formowaniu osobowości i społeczeństwa chrześcijańskiego” – nr 4 (5) 1995, s. 27-28, „Jezuici w Ostrogu” – nr 5 (6) 1995, s. 19-27; „Od redakcji” – nr 6 (7) 1995, s. 2; „W górę serca. Z ks. Witoldem Józefem Kowalowem, proboszczem w Ostrogu na Wołyniu, rozmawia Władysława Krynicka” – nr 6 (7) 1995, s. 26-30; „Wystawa katyńska w Łucku” – nr 1 (8) 1996, s. 13-14; „Zakończenie restauracji kościoła w Czortkowie. Druga wizyta bpa Romana Andrzejewskiego z Włocławka w Czortkowie na Podolu – 11 listopada 1995 roku” (wespół z: Strachanowski Marcin, ks.) – nr 1 (8) 1996, s. 15-16; „Chrystus normą – Chrystus życiem” – nr 2 (9) 1996, s. 17-19; „Biblijne toposy w poezji Łesi Ukrainki” – nr 3 (10) 1996, s. 11-14; „Nowe życie katedry w Łucku. Refleksja z udziału w Mszy Krzyżma 3 kwietnia 1996 roku” – nr 3 (10) 1996, s. 37-38; „Wstawiennictwo św. Stanisława. Krzemieniec, 8 maja 1996 roku” – nr 4 (11) 1996, s. 7-8; „Duch, który odnawia ziemię” – nr 4 (11) 1996, s. 11-12; „Kapucyni w Ostrogu w XVIII i XIX wieku” – nr 5 (12) 1996, s. 21-27; „Szanujmy swoją wiarę i kochajmy się wzajemnie. Powtórne poświęcenie kościoła pw. św. Józefa w Zasławiu na Wołyniu, 1 września 1996 roku” – nr 6 (13) 1996, s. 3-5; „Przyczynek do historii Kościoła na Wołyniu” – nr 6 (13) 1996, s. 43; „Kronika Parafii Ostrogskiej. Annus Domini 1771, 1772” odczyt.– nr 6 (13) 1996, s. 43-45; „Nowe życie starego drewnianego kościółka. Poświęcenie kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kowlu, 12 października 1996 roku” – nr 1 (14) 1997, s. 11-14; „Biskupi diecezji łucko-żytomierskiej” – nr 3 (16) 1997, s. 28-30; „Kronika Parafii Ostrogskiej. Annus Domini 1773, 1774” odczyt. – nr 3 (16) 1997, s. 43-45; „Czas miłosierdzia” (wespół z: Ścisłowicz Andrzej, ks.) – nr 4 (17) 1997, s. 6-8; „Jedność Chrystusowego kapłaństwa. Msza św. z poświęceniem Krzyżma – Łuck, 29 marca 1997 roku” – nr 4 (17) 1997, s. 15-16; „Od redakcji” – nr 4 (17) 1997, s. 32-33; „Abp Kacper Kazimierz Cieciszowski (1798-1831)” – nr 4 (17) 1997, s. 36-39; „Kronika Parafii Ostrogskiej. Annus Domini 1775, 1776” odczyt. – nr 4 (17) 1997, s. 46; „Dwanaście stacji na pielgrzymim szlaku. Ukraińskie akcenty papieskiej wizyty” oprac. – nr 5 (18) 1997, s. 4-8; „Z Wołynia ...na Wołyń. Rozmowa z ks. kan. Józefem Kozłowskim, proboszczem parafii pw. św. Antoniego w Korcu” rozm. – nr 5 (18) 1997, s. 15-17; „Pod szczególną opieką św. Jana Nepomucena. Poświecenie ołtarza i amony w kościele farnym w Dubnie na Wołyniu – 21 maja 1997 roku” – nr 5 (18) 1997, s. 18-21; „Ku pamięci Wacława (Wiaczesława) Lipińskiego. Uroczystości w Zaturcach” – nr 5 (18) 1997, s. 29-30; „Biskup Michał Piwnicki (1831-1845)” – nr 5 (18) 1997, s. 36-37; „Kronika Parafii Ostrogskiej. Annus Domini 1777, 1778” odczyt. – nr 5 (18) 1997, s. 45-47; „Zmartwychwstanie świątyni. Poświęcenie kaplicy i dzwonu. Szumsk, 13 września 1997 r.” – nr 6 (19) 1997, s. 3-5. * Zob. Wasylenko A., „«Sursum corda». «W górę serca» - te słowa przed wejściem do kościoła rzymskokatolickiego w Ostrogu świadczą nie tylko o odrodzeniu Kościoła, ale i o naszym oczyszczeniu duchowym” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 18-19; „Z życia Kościoła na Wołyniu” – nr 6 (19) 1997, s. 30; „Biskup Kacper Borowski” – nr 6 (19) 1997, s. 32-34.

KOWALSKI MYKOŁA
„Wrażenia z uroczystości Dnia Kultury Polskiej w Ostrogu” – nr 2 (9) 1996, s. 33; „Do historii szkoły łacińskiej w Ostrogu” – nr 2 (9) 1996, s. 37-38; * „Budynek Szkoły Ostrogskiej przy Kościele Ostrogskim (1620 r.)” odczyt. Kowalski Mykoła – nr 2 (9) 1996, s. 38-39; „Początek Kroniki Ostrogskiej” – nr 6 (19) 1997, s. 45-47.

KOWALSKI WITALIJ
„Wołyńskie zaduszki” – nr 1 (1) 1994, s. 8- 11.

KOZIEJ JOLANTA
„Kościół w Sławucie. Rozmowa z Dariuszem Śladeckim z Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza” – nr 4 (11) 1996, s. 9-10.

KOZŁOWSKI JÓZEF, KS.
* Zalewska Łucja, „Powrót do źródła. 70. lecie Chrztu św. ks. kan. Józefa Kozłowskiego, proboszcza parafii Korzec na Wołyniu” – nr 5 (18) 1997, s. 15; „Z Wołynia ...na Wołyń. Rozmowa z ks. kan. Józefem Kozłowskim, proboszczem parafii pw. św. Antoniego w Korcu” (rozm. Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 5 (18) 1997, s. 15-17.

KRAWCZUK LEONID
„Rozporządzenie prezydenta Ukrainy o zwrocie własności kultowej organizacjom religijnym” – nr 5 (6) 1995, s. 31.

KREJCZA LEON, KS.
„Mój duchowy testament. Wspomnienie o ks. Teofilu Skalskim” – nr 3 (16) 1997, s. 14-16; * Malinowski Mieczysław, „Jubileusz prałata. Pamięci ks. Leona Krejczy (1912-1997)” – nr 4 (17) 1997, s. 25-30.

KRONIKA PARAFII OSTROGSKIEJ
* Kowalski Mykoła, „Do historii szkoły łacińskiej w Ostrogu” – nr 2 (9) 1996, s. 37-38; „Budynek Szkoły Ostrogskiej przy Kościele Ostrogskim (1620 r.)” (odczyt. Kowalski Mykoła) – nr 2 (9) 1996, s. 38-39; „Annus Domini 1771, 1772” (odczyt. Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 6 (13) 1996, s. 43-45; „Annus Domini 1773, 1774” (odczyt. Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 3 (16) 1997, s. 43-45; „Annus Domini 1775, 1776” (odczyt. Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 4 (17) 1997, s. 46; „Annus Domini 1777, 1778” (odczyt. Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 5 (18) 1997, s. 45-47; Kowalski Mykoła, „Początek Kroniki Ostrogskiej” (odczyt. Kowalski Mykoła) – nr 6 (19) 1997, s. 45-47.

KRYNICKA WŁADYSŁAWA
„Jedno Ojcze nasz” – nr 6 (7) 1995, s. 7-8; „W górę serca. Z ks. Witoldem Józefem Kowalowem, proboszczem w Ostrogu na Wołyniu, rozmawia Władysława Krynicka” – nr 6 (7) 1995, s. 26-30; „Jeszcze raz zapraszamy” – nr 1 (8) 1996, s. 26-27; „«Biblijne Czytania» w Ostrogu” – nr 2 (9) 1996, s. 13-14; „Wychowanie młodego pokolenia. Konferencja naukowa w WKO, Ostróg, 17-18 maja 1996 roku” – nr 4 (11) 1996, s. 12-13; „Jubileusz rodaka. 40. lecie kapłaństwa ks. Leszka Łyko” – nr 4 (11) 1996, s. 30; „Pożegnanie pasterza” – nr 6 (13) 1996, s. 45-46; „Od Słowackiego do Brzózki. Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej, Ostróg 12 kwietnia 1997 roku” – nr 4 (17) 1995, s. 39-41.

KRYSTYNA
„Nasze dziecko przyszło na świat. Byłam i jestem szczęśliwa” – nr 5 (12) 1996, s. 18-19.

KRYWEŃCZYK WIKTOR
* Dzwonkowski Roman, ks., „Ks. Wiktor Kryweńczyk (1898-1960)” – nr 6 (19) 1997, s. 20.

KUCZYŃSKA JADWIGA
„Pieszo z Równego do Zdołbunowa” – nr 3 (4) 1995, s. 27.

KUJAWA JACEK
„Jeden dzień w Chodorowie i Żydaczowie” – nr 1 (8) 1996, s. 20-23; „Byłem w Buczaczu” – nr 2 (9) 1996, s. 20-22; „We Lwowie u Księdza Biskupa Marcjana Trofimiaka” -– nr 3 (10) 1996, s. 17-20.

KUKIZ TADEUSZ
„Obraz Matki Boskiej z kościoła parafialnego w Bindudze nad Bugiem” – nr 5 (12) 1996, s. 27-28; „Obraz Matki Boskiej z kościoła parafialnego w Lubomlu” – nr 6 (13) 1996, s. 21-24; „Obraz Matki Boskiej Berdyczowskiej” – nr 1 (14) 1997, s. 24-26; „Obraz Matki Boskiej Krechowieckiej” – nr 2 (15) 1997, s. 21-24; „Obraz Matki Boskiej Łuckiej” – nr 3 (16) 1997, s. 25-27; „Obraz Matki Boskiej Latyczowskiej” – nr 4 (17) 1997, s. 17-19; „Matka Boska Latyczowska. List autora cyklu do «Gazety w Lublinie»” – nr 4 (17) 1997, s. 20-21; „Obraz Matki Boskiej Mielnickiej” – nr 5 (18) 1997, s. 22-24; „Rzeźby Sosnowskiego” – nr 5 (18) 1997, s. 37-38; „Obraz Matki Boskiej Swojczowskiej” – nr 6 (19) 1997, s. 21-22.

KURIATA MARIAN
„Gdzież nas podziali?. Sześćdziesiąt lat temu” (tłum. Łucja Zalewska) – nr 4 (11) 1996, s. 23-26.

KWIATKOWSKA IRENA
„Z Łucka” - – nr 2 (3) 1995, s. 29-32.

KWIATKOWSKI JAROMIR
„Trudna droga do nieba” – nr 2 (9) 1996, s. 3-8.

LEBIEDOWICZ ZBIGNIEW, KS.
„Wspomnienie o ks. Janie Drabiku (1900-1957)” – nr 3 (10) 1996, s. 39-40.

LIPIŃSKI WIACZESŁAW
* Kowalów Witold Józef, ks., „Ku pamięci Wacława (Wiaczesława) Lipińskiego. Uroczystości w Zaturcach” – nr 5 (18) 1997, s. 29-30.

„Litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus” – nr 1 (14) 1997, s. 6.

LUCYNA, S.
„...zdążyły przekazać wnukom skarb wiary...” – nr 3 (10) 1996, s. 3-4.

LUZAR MARIAN, KS.
* Gałuszka Stanisław, ks., „Spoczywa na cmentarzu w Równem. Ks. Marian Luzar (1895-1939)” – nr 2 (15) 1997, s. 18-20.

ŁOBODOWSKI JÓZEF
„Pieśń o Ukrainie (fragment)” – nr 5 (6) 1995, s. 27; „Pieśń o Ukrainie I-V” – nr 6 (13) 1996, s. 9, 13, 16, 30 i 36; „Pieśń o Ukrainie VI-XIII” – nr 1 (14) 1997, s. 9, 15, 18, 21, 23, 26, 33-34, 40.

ŁUKASIEWICZ JÓZEF
„Modlitwa za Kościół na Wołyniu” – nr 1 (14) 1997, s. 48.

ŁYSYJ ANATOLIJ
* Szostak Inna, „«Zarysy historii kościoła gniewańskiego»” rec. (Лисий Анатолій, “Нариси історії Гніванського костелу” - Вінниця, 1996) (tіum. Zalewska Јucja) – nr 2 (15) 1997, s. 39-40.

MALINOWSKI MIECZYSŁAW
„Wznowienie działalności diecezji łuckiej” – nr 5 (12) 1996, s. 3-6; „Pierwsze spotkania” – nr 1 (14) 1997, s. 43-46; „Odzyskanie kaplicy Katedry Św. Piotra i Pawła w Łucku” – nr 2 (15) 1997, s. 31-35; „Jubileusz prałata. Pamięci ks. Leona Krejczy (1912-1997)” – nr 4 (17) 1997, s. 25-30; „Odrodzenie” – nr 6 (19) 1997, s. 13-17.

MALIŃSKI MIECZYSŁAW, KS.
„Czy ty wierzysz w Boga. Kiedyś trzeba zacząć być dorosłym” – nr 2 (15) 1997, s. 29-30; „Która nauka może udowodnić, że Pan Bóg jest albo że go nie ma” – nr 3 (16) 1997, s. 8-10; „Czy filozofia jest zajęciem pożytecznym?” – nr 4 (17) 1997, s. 8-11; „Który z filozofów ma rację” – nr 5 (18) 1997, s. 8-10; „Kalejdoskop światopoglądów” – nr 6 (19) 1997, s. 9-10.

MAŃKO MYKOŁA
„Prawosławne Seminarium Duchowne w Ostrogu (1796-1825)” (tłum. Łucja Zalewska) – nr 1 (14) 1996, s. 37-40.

MARECKI JÓZEF OFM CAP.
„Odsiecz Ostroga. O. Gabriel Banaś OFM Cap. (1880-1953)” – nr 1 (8) 1996, s. 16-18.

MARKIEWICZ BRONISŁAW, O.
* „Sługa Boży O. Bronisław Markiewicz (1842-1912)” – nr 2 (9) 1996, s. 23-24.

MASALSKA IRENA
„Równe i Ostróg. Polskość na Wołyniu” – nr 4 (11) 1996, s. 37-39.

MATWIJCZUK LUDMIŁA
„Zbieracze folkloru Ziemi Wołyńskiej” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (12) 1996, s. 16-17.

MICHALSKI WALDEMAR
„Między Turią i Ługiem” – nr 1 (2) 1995, s. 7-8; „Na Wołyniu” – nr 1 (2) 1995, s. 17.

MIRSKA MARCJANNA ANTONINA, M.
* „Matka Marcjanna Antonina Mirska (1822-1905). Założycielka Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej” – nr 3 (4) 1995, s. 15-16.

MITKALIK KAZIMIERA
„Maniewicze” – nr 3 (4) 1995, s. 10-13.

„Modlitwa do św. Antoniego Padewskiego” – nr 1 (1), s. 5.

„Modlitwa przez pośrednictwo Świętego Michała Archanioła” – nr 5 (12) 1996, s. 9.

„Modlitwa za moją dziewczynę” – nr 4 (11) 1996, s. 20.

„Modlitwa za mojego chłopca” – nr 4 (11) 1996, s. 20.

MOHYŁA PIOTR, ABP
* Szostak Inna, „«Piotr Mohyła w duchowej historii Ukrainy»” rec. (Валерія Нічик, “Петро Могила в духовній історії України” – Київ, 1997) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 39-40; Kossow Sylwester, „Na herb Iaśnie Przewielebnego Jego Mości Ojca Piotra Mohiły, Archiepiscopa Metropolita Kijowskiego” – nr 6 (19) 1997, s. 41.

MOROZ IRENA
„Spowiedź duszy” – nr 1 (1) 1994, s. 13-14; „Wielkanocny dzwon” – nr 2 (3) 1995, s. 5-6; „Spotkanie wołyńskiej młodzieży” – nr 3 (4) 1995, s. 5-6; „Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej” – nr 2 (9) 1996, s. 12.

MUCHARSKI JAN PAWEŁ OFM CAP.
„O zjednoczeniu chrześcijan. Książę Apostołów. Chrzest Rusi Kijowskiej” – nr 6 (19) 1997, s. 27-29.

MULARCZYK ROGER, OFM REF.
„Lubomelska Pani” – nr 6 (7) 1995, s. 9-11.

„Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego” – nr 4 (17) 1997, s. 5-6.

NIEWICZYK JAN
„Księga uspokojenia. Lektura geniuszy i maluczkich” – nr 2 (9) 1996, s. 29-31.

„Odbudowa kościołów na Wołyniu” – nr 1 (8) 1996, s. 37.

NIŻYŃSKA LUDWIKA
„Niezamieszkały dom” – nr 1 (14) 1997, s. 31-33.

NOWICKI JÓZEF
* Bondarczuk Jarosława, „Badacz Wołynia. Józef Nowicki (1878-1964)” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 26-29.

„Od redakcji” – nr 1 (1) 1994, s. 2; nr 1 (2) 1995, s. 1-2; nr 2 (3) 1995, s. 2; nr 6 (7) 1995, s. 2; nr 4 (17) 1997, s. 32-33.

OHNIEWA O.
„Działalność drukarni klasztoru dominikańskiego w Łucku” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (12) 1996, s. 29-30.

OKĘCKA-BROMKOWA MARYNA
„Wołyńskie pejzaże” – nr 2 (9) 1996, s. 19.

„Opis ikonograficzny obrazu” [Obraz Matki Bożej Lubomelskiej] – nr 6 (7) 1995, s. 12-13.

„Orędzie uczestników Konferencji międzynarodowej do Prezydenta Ukrainy” – nr 4 (5) 1995, s. 22.

„Orędzie zwierzchników wspólnot religijnych i związków wyznaniowych Ukrainy do narodu” – nr 1 (2) 1995, s. 8-9.

ORŁOWICZ MIECZYSŁAW
* Eugeniusz Ziniewicz, „Mieczysław Orłowicz (1881-1959. Autor «Ilustrowanego przewodnika po Wołyniu»” – nr 4 (5) 1995, s. 25-26.

PADEWSKI STANISŁAW, BP
„Apostolski siew” – nr 2 (15) 1997, s. 24-28.

PASZKOWSKI CZESŁAW
„Kraju Wołyński...” – nr 2 (3) 1995, s. 3-5.

PEŁESZCZYSZYN ROŚCISŁAW
„Znaczenie poglądów metropolity A. Szeptyckiego dla wychowania młodzieży w warunkach współczesnych” – nr 1 (8) 1996, s. 7-8.

PESZKOWSKI ZDZISŁAW J., KS.
„Matko Boża Katyńska! Matko Miłosierdzia i Pojednania” [modlitwa] – nr 1 (8) 1996, s. 14.

PIASECKI ZBIGNIEW
„Andrzej Wroński, «Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie»” (rec.) – nr 5 (6) 1995, s. 29-30.

„Pieśń do Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej” – nr 5 (18) 1997, s. 38.

PIETRASZKO JAN, BP
„Droga Krzyżowa Sługi Bożego Ks. Biskupa Jana Pietraszki” – nr 2 (15) 1997, s. 3-7.

PIÓRKOWSKI KAZIMIERZ SDS
„Juliusz Słowacki w Krzemieńcu i na Wołyniu” – nr 2 (9) 1996, s. 27-28.

PIWNICKI MICHAŁ, BP
* Kowalów Witold Józef, ks., „Biskup Michał Piwnicki (1831-1845)” – nr 5 (18) 1997, s. 36-37.

POLISZCZUK OKSANA
„Młodzież na Polesiu” – nr 2 (9) 1996, s. 31-32.

POLISZCZUK PAWEŁ
„Dążenie do służby Bogu” – nr 1 (2) 1995, s. 17-21.

PRZEKOP EDMUND, KS.
„Zdjęcie ekskomunik. Na drogach podziału i pojednania” – nr 3 (10) 1996, s. 10.

PRZYBYLSKA MARIA
„Niewysłowiony” – nr 3 (4) 1995, s. 1; „Ciemne olśnienie” – nr 3 (4) 1995, s. 6; „Na gościńcu” – nr 3 (4) 1995, s. 7; „*** (Na dnie pamięci)” – nr 3 (4) 1995, s. 9; „*** (Inna mądrość trawy)” – nr 5 (12) 1996, s. 10; „Zraniona rzeka - Bug” – nr 5 (12) 1996, s. 30; „Powrót na chwilę” – nr 5 (12) 1996, s. 35; „Trzeba” – nr 5 (12) 1996, s. 38.

PYL JACEK OMI
„Pierwsza pasterka w odbudowanej świątyni” – nr 6 (19) 1997, s. 31-32.

PYZA SWIETŁANA
„Ukraina wita papieża” – nr 3 (4) 1995, s. 31-32; „Nie zajdzie słońce Eucharystii. Odpust w Łucku” – nr 5 (6) 1995, s. 2-4; „Kiedy płacze Chrystus” – nr 6 (7) 1995, s. 1 i 3-5; „«Zwyczaj ten stary jak świat». Harcerstwo na Wołyniu dzisiaj” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 3 (16) 1997, s. 31-32; „Z życia katedry łuckiej” przyg. – nr 4 (17) 1997, s. 4-5.

RADICA ALEKSANDER
„Mali ministranci” – nr 1 (2) 1995, s. 16-17; „Święto w Klewaniu” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 4 (17) 1997, s. 23-24.

RENIK KRZYSZTOF
„Zabierzcie nas do Polski” – nr 2 (3) 1995, s. 6-11, nr 3 (4) 1995, s. 17-22.

„Rezolucja Międzynarodowej konferencji ‘Formowanie podstaw moralności chrześcijańskiej w procesie duchowego odrodzenia Ukrainy’, która odbyła się 19-21 maja 1995 roku w Ostrogu i Netiszynie” – nr 4 (5) 1995, s. 19-21.

„Rezolucja II Konferencji Międzynarodowej ‘Wychowanie młodego pokolenia na zasadach moralności chrześcijańskiej w procesie odrodzenia duchowego Ukrainy’, która odbyła się 17-18 maja (1996 roku) w Ostrogu” – nr 4 (11) 1996, s. 13-15.

RIVATA URSZULA MARIA SCHOLASTYKA, S.
* „Siostra Maria Scholastyka Urszula Rivata. Pobożna Uczennica Boskiego Mistrza” – nr 6 (13) 1996, s. 25-26.

ROMANCZENKO ALEKSANDER
„Kościół w Szumsku” – nr 3 (4) 1995, s. 26-27.

ROMANCZUK ALEKSANDER
„Kircha wołyńskich Niemców w wiosce Karlswald pod Ostrogiem” – nr 1 (8) 1996, s. 18-19; „O czym przypominał stary drewniany krzyż?” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 1 (14) 1997, s. 22-23.

ROMANOWSKI WINCENTY
Strzembosz Tomasz, „Wincenty Romanowski, «ZWZ-AK na Wo³yniu 1939-1944»” (rec.) – nr 5 (6) 1995, s. 28-29.

ROŻKO WOŁODYMYR
* Szostak Inna, „Świątynie Polesia” rec. (Рожко Володимир, “Древні святині Полісся” – Луцьк, 1995) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 4 (17) 1997, s. 47; * Szostak Inna, „Prawosławne monastery Polesia Wołyńskiego” rec. (Рожко Володимир, “Православні монастирі Полісся” – Луцьк, 1996) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 40.

RUJ OLGA
„Twoje imię” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 2 (15) 1997, s. 46.

RYLSKI MAKSYM
„Juliusz Słowacki a poezja ukraińska” – nr 3 (16) 1997, s. 22-24.

RYŁKO STEFAN KRL
„Sługa Boży O. Serafin Kaszuba (1910-1977) z Krakowskiej Prowincji Zakonu OO. Kapucynów” – nr 2 (9) 1996, s. 25-26; „Służebnica Boża Matka Małgorzata Łucja Szewczyk (1828-1905). Współzałożycielka Córek Matki Boskiej Bolesnej zwanych Serafikami” – nr 3 (10) 1996, s. 31-33; „Służebnica Boża Matka Paula Zofia Tajber (1890-1963). Założycielka Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusowej” – nr 4 (11) 1996, s. 31-33.

SAINT-EXUPÉRY ANTOINE, DE
„Mały Książę”: I – nr 1 (8) 1996, s. 38-40; II – nr 2 (9) 1996, s. 45-47; III – nr 3 (10) 1996, s. 46-47; IV – nr 4 (11) 1996, s. 34-36; V – nr 5 (12) 1996, s. 41-44; VI – nr 6 (13) 1996, s. 41-42; VII – nr 1 (14) 1997, s. 41-43; VIII – nr 2 (15) 1997, s. 41-43; IX – nr 3 (16) 1997, s. 41-43; X – nr 4 (17) 1997, s. 42-45; XI – nr 5 (18) 1997, s. 41-42; XII – nr 6 (19) 1997, s. 42-43.

SIKORSKA HENRYKA
„Nowa radość” – nr 2 (9) 1996, s. 32-33.

SKALSKI TEOFIL, KS.
* Zob. „Martyrologia kościoła katolickiego na Podolu i Wołyniu po 1917 roku” rec. (Skalski Teofil, ks., „Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia”, Lublin-Rzym-Lwów 1995, oprac. Wołczański Józef) – nr 1 (8) 1996, s. 28-30; * Krejcza Leon, ks., „Mój duchowy testament. Wspomnienie o ks. Teofilu Skalskim” – nr 3 (16) 1997, s. 14-16.

SKORUPSKI MARIAN
„Parafia św. Antoniego w Korcu” – nr 1 (2) 1995, s. 21-22.

SŁOWACKI JULIUSZ
„(W pamiętniku Zofii Bobrówny)” – nr 4 (5) 1995, s. 24; „Z Beniowskiego Pieśń V” – nr 4 (5) 1995, s. 29; „List do matki. Matka do syna” [Salomea Bécu]– nr 3 (16) 1997, s. 17-21; * Rylski Maksym, „Juliusz Słowacki a poezja ukraińska” – nr 3 (16) 1997, s. 22-24; „Do matki” – nr 3 (16) 1997, s. 24; * Zob. Krynicka Władysława, „Od Słowackiego do Brzózki. Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej, Ostróg 12 kwietnia 1997 roku” – nr 4 (17) 1995, s. 39-41.

SOBIEPAN LEON
„Wędrówka do Trzebini” – nr 1 (8) 1996, s. 31.

SPASKA LIDIA
* Czykanowska Lilia, „Lidia Spaska. 85-lecie urodzin” – nr 5 (6) 1995, s. 8-10

SPIWAK ALINA
„Zew duszy” – nr 1 (2) 1995, s. 14; „Uzdrowienie duszy” – nr 2 (3) 1995, s. 2-3; „Wakacje z Bogiem” – nr 4 (5) 1995, s. 9-10.

STRACHANOWSKI MARCIN, KS.
„Przystanek z mojej podróży po Ukrainie” – nr 1 (1) 1994, s. 15- 18; „Z Podola” – nr 6 (7) 1995, s. 22-24; „Zakończenie restauracji kościoła w Czortkowie. Druga wizyta bpa Romana Andrzejewskiego z Włocławka w Czortkowie na Podolu – 11 listopada 1995 roku” (wespół z: Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 1 (8) 1996, s. 15-16. * Zob. Kujawa Jacek, „Byłem w Buczaczu” – nr 2 (9) 1996, s. 20-22; „We krwi i łzach jego świadków” – nr 3 (16) 1997, s. 4-7.

STROŃSKI HENRYK
„60. rocznica pierwszych deportacji Polaków do Kazachstanu” – nr 4 (11) 1996, s. 21-23; „Kapłani Wołynia i Podola” rec. („Album kapłanów dyecezyi Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej”. Zebrał i ułożył Jerzy Filipowicz, Kijów 1917) – nr 5 (12) 1996, s. 44-46; „Rzymskokatolicka diecezja żytomierska (łucko-żytomierska) w XX wieku” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (13) 1996, s. 26-29.

STRZEMBOSZ TOMASZ
„Wincenty Romanowski, «ZWZ-AK na Wołyniu 1939-1944»” (rec.) – nr 5 (6) 1995, s. 28-29.

SZCZYPTA STANISŁAW, KS.
* Dzwonkowski Roman, ks.,„Na Syberii i w Żytomierzu. Ks. Stanisław Szczypta (1914-1984)” – nr 3 (10) 1996, s. 33-36.

SZELĄŻEK ADOLF PIOTR, BP
* „Biskup Adolf Piotr Szelążek (1865-1950” – nr 5 (6) 1995, s. 4-5; „Cudowny obraz Najświętszej Marji Panny Latyczowskiej w Katedrze łuckiej” – nr 4 (17) 1997, s. 21-22.

SZEWCZUK ALEKSANDER
„Opaleni gromem” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 3 (10) 1996, s. 6-8.

SZEWCZYK MAŁGORZATA ŁUCJA
* Ryłko Stefan, ks., „Służebnica Boża Matka Małgorzata Łucja Szewczyk (1828-1905). Współzałożycielka Córek Matki Boskiej Bolesnej zwanych Serafikami” – nr 3 (10) 1996, s. 31-33.

SZLACHTA WALDEMAR, KS.
„Milczący Dom Boży” (wespół z: Karcz Bolesław, ks.) – nr 3 (16) 1997, s. 36-40.

SZNARBACHOWSKI FELIKS, KS.
* Dzwonkowski Roman, ks., „Ks. Feliks Sznarbachowski (1876-1931)” – nr 1 (14) 1997, s. 46-47.

SZOPIŃSKI KAZIMIERZ
„Wiara” – nr 5 (18) 1997, s. 10; „Nadzieja” – nr 5 (18) 1997, s. 14; „Miłość” – nr 5 (18) 1997, s. 25; „Dziedzictwo” – nr 5 (18) 1997, s. 33; „*** (Myślałem, że wybieram Go w dobry czas)” – nr 5 (18) 1997, s. 45; „*** (Zamknięty w tęsknotach)” – nr 5 (18) 1997, s. 47.

SZOSTAK INNA
„«Zarysy historii kościoła gniewańskiego»” rec. (Лисий Анатолій, “Нариси історії Гніванського костелу” - Вінниця, 1996) (tіum. Zalewska Јucja) – nr 2 (15) 1997, s. 39-40; „Historia winnickiego klasztoru kapucyńskiego” rec. (“Вінницький капуцинський монастир” – Вінниця, 1995) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 3 (16) 1997, s. 46-47; „Świątynie Polesia” rec. (Рожко Володимир, “Древні святині Полісся” – Луцьк, 1995) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 4 (17) 1997, s. 47; „Jeden dzień z życia kulturalnego Ostroga” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 39; „Prawosławne monastery Polesia Wołyńskiego” rec. (Рожко Володимир, “Православні монастирі Полісся” – Луцьк, 1996) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 40; „«Piotr Mohyła w duchowej historii Ukrainy»” rec. (Валерія Нічик, “Петро Могила в духовній історії України” – Київ, 1997) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 39-40.

SZYMAŃSKI KRZYSZTOF
„Święto kultury polskiej w Ostrogu” – nr 1 (8) 1996, s. 10-11.

ŚCISŁOWICZ ANDRZEJ, KS.
„Wołanie z Wołynia” (wespół z: Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 1 (1), s. 2-4; „Moralne aspekty narodzenia Jezusa Chrystusa” – nr 2 (9) 1996, s. 14-17; „Czas miłosierdzia” (wespół z: Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 4 (17) 1997, s. 6-8.

ŚLADECKI DARIUSZ
„Kościół w Sławucie. Rozmowa z Dariuszem Śladeckim z Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza” (rozmawiała Jolanta Koziej) – nr 4 (11) 1996, s. 9-10.

„Tablica u wejścia do kościoła parafialnego w Ostrogu i jej przekład na język polski” – nr 3 (16) 1997, s. 48.

TAJBER PAULA ZOFIA, M.
* Ryłko Stefan, ks., „Służebnica Boża Matka Paula Zofia Tajber (1890-1963). Założycielka Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusowej” – nr 4 (11) 1996, s. 31-33.

TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS, ŚW.
*„Deszcz róż. Jubileusz 100. lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus” – nr 1 (14) 1997, s. 3-6; * „Litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus” – nr 1 (14) 1997, s. 6; „Jezu, miłości moja!...” – nr 5 (18) 1997, s. 48.

„Tertio Millenio Adveniente. Rok 1997: Jezus Chrystus” – nr 3 (16) 1997, s. 3.

TROFIMIAK MARCJAN, BP
* Kujawa Jacek, „We Lwowie u Księdza Biskupa Marcjana Trofimiaka” – nr 3 (10) 1996, s. 17-20; * Koprowski Marek A., „Nie przestała istnieć. Rozmowa z ks. Marcjanem Trofimiakiem, biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej, wikariuszem generalnym diecezji łuckiej” – nr 6 (19) 1997, s. 6-8.

TURKIEWICZ BENEDYKT, KS.
* Czykanowska Lilia, „Działalność społeczna i kościelno-oświatowa ks. mitrata Benedykta Turkiewicza (1873-1928) w okresie od końca XIX wieku do lat 20-tych XX wieku” – nr 5 (12) 1996, s. 35-38.

TWARDZIAKOWIE BOGUMIŁA I JERZY
„Ku pokrzepieniu serc nauczycieli z Polski wybierających się do pracy na Ukrainę” – nr 3 (4) 1995, s. 25.

WARZYBOK LUDWIK, KS.
„Sursum corda!” – nr 2 (15) 1997, s.

WALCZYKIEWICZ STEFAN, BP
* „Biskup Stefan Walczykiewicz (1886-1940)” – nr 5 (6) 1995, s. 5- 6.

WASJANKINA WIKTORYNA
„Akcja miłosierdzia w Łucku” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 4 (17) 1997, s. 3-4; „Gwoli modlitwy” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 13-14.

WASYLENKO A.
„«Sursum corda». «W górę serca» - te słowa przed wejściem do kościoła rzymskokatolickiego w Ostrogu świadczą nie tylko o odrodzeniu Kościoła, ale i o naszym oczyszczeniu duchowym” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 18-19.

„W stronę duchowego odrodzenia. Międzynarodowa konferencja ‘Formowanie podstaw moralności chrześcijańskiej w procesie duchowego odrodzenia Ukrainy’. Ostróg, 19-21 maja 1995 roku” – nr 4 (5) 1995, s. 10-11.

WĄTRÓBSKI LESZEK
„«Myśmy do stepów unieśli ojczyznę...»” rec. (Dyjaczyński Anatol, „Myśmy do stepów unieśli ojczyznę...”, Szczecin 1996) – nr 6 (13) 1996, s. 37-39.

WERNIK ROMUALD
„Stepan” – nr 1 (8) 1996, s. 23-25; „W Ziemi Świętej” – nr 5 (18) 1997, s. 42-45; „Getsemani” – nr 6 (19) 1997, s. 43-44.

WOŁCZAŃSKI JÓZEF, KS.
* „Martyrologia kościoła katolickiego na Podolu i Wołyniu po 1917 roku” rec. (Skalski Teofil, ks., „Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia”, Lublin-Rzym-Lwów 1995, oprac. Wołczański Józef) – nr 1 (8) 1996, s. 28-30.

WROŃSKI ANDRZEJ
* zob. Piasecki Zbigniew, „Andrzej Wroński, «Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie»” (rec.) – nr 5 (6) 1995, s. 29-30.

„Z dziejów Kościoła Rzymskokatolickiego na Wołyniu. Kalendarium ważniejszych wydarzeń” – nr 4 (11) 1996, s. 5-7.

ZAJĄC KAZIMIERZ, KS.
„Oczami duszpasterzy” (wespół z: Galek Adam, ks.) – nr 3 (4) 1995, s. 13-15.

ZALEWSKA ŁUCJA
„Powtórny pogrzeb biskupa Komornickiego (1733-1780). Poświęcenie barokowego ołtarza” – nr 4 (5) 1995, s. 2-5; „Szczodry deszcz łaski” – nr 6 (7) 1995, s. 5-7; „Powrót” – nr 6 (7) 1995, s. 11-12; „Jesień. Tablica pamiątkowa ku czci Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby w Ostrogu” – nr 6 (7) 1995, s. 17-21; „Pożegnanie pasterza. Pogrzeb biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej o. Władysława Rafała Kiernickiego” – nr 1 (8) 1996, s. 4-6; Szewczuk Aleksander, „Opaleni gromem” tłum. – nr 3 (10) 1996, s. 6-8; „Prezentacja Ośrodka Nauczania Języka Polskiego przy Wyższym Kolegium Ostrogskim” – nr 3 (10) 1996, s. 35-36; Kuriata Marian, „Gdzież nas podziali? Sześćdziesiąt lat temu” tłum. – nr 4 (11) 1996, s. 23-26; Alimamedow Rusłan, „Jestem chrześcijaninem” tłum. – nr 4 (11) 1996, s. 27-29; Matwijczuk Ludmiła, „Zbieracze folkloru Ziemi Wołyńskiej” tłum. – nr 5 (12) 1996, s. 16-17; Ohniewa O.,„Działalność drukarni klasztoru dominikańskiego w Łucku” tłum. – nr 5 (12) 1996, s. 29-30; Czykanowska Lilia, „Działalność społeczna i kościelno-oświatowa ks. mitrata Benedykta Turkiewicza (1873-1928) w okresie od końca XIX wieku do lat 20-tych XX wieku” tłum. – nr 5 (12) 1996, s. 35-38; Bondarczuk Jarosława, „Rzeźbiarz Tomasz Oskar Sosnowski (1813-1886)” tłum. – nr 6 (13) 1996, s. 17-20; Henryk Stroński, „Rzymskokatolicka diecezja żytomierska (łucko-żytomierska) w XX wieku” tłum.– nr 6 (13) 1996, s. 26-29; „Deszcz róż. Jubileusz 100. lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus” – nr 1 (14) 1997, s. 3-6; „Pamięć nie umiera. Poświęcenie Drogi Krzyżowej i tablic pamiątkowych; Równe, 22 września 1996 roku” – nr 1 (14) 1997, s. 19-21; Romanczuk Aleksander, „O czym przypominał stary drewniany krzyż?” tłum. – nr 1 (14) 1997, s. 22-23; „«Polska droga do Kazachstanu». Międzynarodowa konferencja naukowa w Żytomierzu, 12-13 października 1996 r.” – nr 1 (14) 1997, s. 27-30; Mańko Mykoła, „Prawosławne Seminarium Duchowne w Ostrogu (1796-1825)” tłum. – nr 1 (14) 1997, s. 37-40; Szostak Inna, „«Zarysy historii kościoła gniewańskiego»” rec. (Лисий Анатолій, “Нариси шсторії Гніванського костелу” - Вінниця, 1996) tіum.– nr 2 (15) 1997, s. 39-40; „Która droga prowadzi do świątyni” zapisała Kateryna Koniewa [rozmowa z Sofiją Baskakową] tłum. – nr 2 (15) 1997, s. 37-39; Ruj Olga, „Twoje imię” tłum.– nr 2 (15) 1997, s. 46. Pyza Swietłana, „«Zwyczaj ten stary jak świat». Harcerstwo na Wołyniu dzisiaj” tłum. – nr 3 (16) 1997, s. 31-32; Szostak Inna, „Historia winnickiego klasztoru kapucyńskiego” rec. (“Вінницький капуцинський монастир” – Вінниця, 1995) tłum. – nr 3 (16) 1997, s. 46-47; Wasjankina Wiktoryna, „Akcja miłosierdzia w Łucku” tłum. – nr 4 (17) 1997, s. 3-4; Radica Aleksander, „Święto w Klewaniu” tłum. – nr 4 (17) 1997, s. 23-24; „Świątynie Polesia” rec. (Рожко Володимир, “Древні святині Полісся” – Луцьк, 1995) tłum. – nr 4 (17) 1997, s. 47; Bondarczuk Jarosława, „«Bukwar» («Elementarz»), Ostróg 1578” tłum. – nr 4 (17) 1997, s. 48; Wasjankina Wiktoria, „Gwoli modlitwy” tłum. – nr 5 (18) 1997, s. 13-14; „Powrót do źródła. 70. lecie Chrztu św. ks. kan. Józefa Kozłowskiego, proboszcza parafii Korzec na Wołyniu” – nr 5 (18) 1997, s. 15; Bondarczuk Jarosława, „Badacz Wołynia. Józef Nowicki (1878-1964)” tłum. – nr 5 (18) 1997, s. 26-29; Szostak Inna, „Jeden dzień z życia kulturalnego Ostroga” tłum. – nr 5 (18) 1997, s. 39; Szostak Inna, „Prawosławne monastery Polesia Wołyńskiego” rec. (Рожко Володимир, “Православні монастирі Полісся” – Луцьк, 1996) tłum. – nr 5 (18) 1997, s. 40; „Uroczystość w Kowlu i Włodzimierzu Wołyńskim” – nr 6 (19) 1997, s. 5-6; Wasylenko A., „«Sursum corda». «W górę serca» - te słowa przed wejściem do kościoła rzymskokatolickiego w Ostrogu świadczą nie tylko o odrodzeniu Kościoła, ale i o naszym oczyszczeniu duchowym” tłum. – nr 6 (19) 1997, s. 18-19; Biłas Iwan, „Wysiedlenie Polaków z Zachodniej Ukrainy. Oczami ukraińskiego naukowca” tłum. – nr 6 (19) 1997, s. 23-27; Szostak Inna, „«Piotr Mohyła w duchowej historii Ukrainy»” rec. (Валерія Нічик, “Петро Могила в духовній історії України” – Київ, 1997) tłum. – nr 6 (19) 1997, s. 39-40; Bondarczuk Jarosława, „Księga Nowego Testamentu (1580)” tłum. – nr 6 (19) 1997, s. 48.

ZALEWSKA MAŁGORZATA
„Wspólnota” – nr 4 (11) 1996, s. 26-27.

„Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej” – nr 2 (15) 1997, s. 44-45.

ZINIEWICZ EUGENIUSZ
„Józef Dunin-Karwicki (1833-1910” – nr 2 (3) 1995, s. 23- 25; „Jakub Hoffman (1896-1964)” – nr 3 (4) 1995, s. 23-24; „Mieczysław Orłowicz (1881-1959. Autor «Ilustrowanego przewodnika po Wołyniu»” – nr 4 (5) 1995, s. 25-26; „Prosimy o pomoc” – nr 4 (5) 1995, s. 30-31; „Jeszcze o Jakubie Hoffmanie” – nr 5 (6) 1995, s. 32; „«Dzieje Rocznika Wołyńskiego»” oprac. – nr 5 (12) 1996, s. 39-40.

ZWOLIŃSKI ANDRZEJ, KS.
„Źródła” – nr 3 (10) 1996, s. 14-17; „Sumienie” – nr 4 (11) 1996, s. 16-19; „Szatan” – nr 5 (12) 1996, s. 14-16; „Wobec zła” – nr 6 (13) 1996, s. 14-16; „Grzech” – nr 1 (14) 1997, s. 16-18; „Pokuta” – nr 2 (15) 1997, s. 15-17; „Dekalog” – nr 3 (16) 1997, s. 11-13; „Inni bogowie” – nr 4 (17) 1997, s. 12-14; „Obrazy” – nr 5 (18) 1997, s. 11-13; „Imię Boże” – nr 6 (19) 1997, s. 11-13.

ŻYLIŃSKI BOLESŁAW, KS.
* Dzwonkowski Roman, ks., „Ks. Bolesław Żyliński (1894-1939)” – nr 2 (15) 1997, s. 9-10.

Bibliografię opracował ks. Witold Józef Kowalów
przy współpracy Władysławy Krynickiej


Święta

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męcz., Głównego Patrona Polski

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8960191

Statystyki

Zegar