Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Bibliografia 1994-1997

„Wołanie z Wołynia”
Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa
1994-1997
od numeru 1(1) z 1994 r. do numeru 6 (19) z 1997 r.

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza.

Skróty używane w bibliografii:
abp – arcybiskup
bp – biskup
KRL – Kanonicy Regularni
ks. – ksiądz
m. – matka
o. – ojciec (kapłan zakonny)
odczyt. - odczytał
oprac. – opracował, opracowanie
OFM Cap. – Franciszkanie-Kapucyni
OFM Ref. – Franiszkanie-Reformaci
OMI – Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
przyg. – przygotował, przygotowanie
rec. – recenzja
rozm. – rozmowa, rozmawiał
s. – siostra
SAC – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni)
SDS - Salezjanie
TChr – Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
tłum. – tłumaczenie
zob. – zobacz

ALEKSANDROWICZ JÓZEF, KS.
* Dzwonkowski Roman, ks., „Ks. Józef Aleksandrowicz (1869-1943)” – nr 3 (16) 1997, s. 45.

ALIMAMEDOW RUSŁAN
„Jestem chrześcijaninem” – nr 4 (11) 1996, s. 27-29.

ANDROSZCZUK IRENA
„Z życia towarzystw kultury polskiej na Rówieńszczyźnie” – nr 4 (11) 1996, s. 47; „Zatrzymane chwile”– nr 5 (12) 1996, s. 46-47.

ANDRZEJEWSKI JERZY
„Klewań czasu wojny” – nr 1 (2) 1995, s. 28-30.

„Apel uczestników II Konferencji Międzynarodowej do społeczności ukraińskiej i środków masowego przekazu” - – nr 4 (11) 1996, s. 15-16.

BASKAKOWA SOFIJA
„Która droga prowadzi do świątyni” zapisała Kateryna Koniewa [rozmowa z Sofiją Baskakową] (tłum. Zalewska Łucja) – nr 2 (15) 1997, s. 37-39.

BÉCU SALOMEA
* Zob. Juliusz Słowacki, „List do matki. Matka do syna” – nr 3 (16) 1997, s. 17-21; „Do matki” – nr 3 (16) 1997, s. 24.

BIBLIOFIL
„Wśród książek” – nr 1 (2) 1995, s. 25-28.

„Biblioteka «Wołania z Wołynia»” – nr 4 (17) 1997, s. 41.

BIŁAS IWAN
„Wysiedlenie Polaków z Zachodniej Ukrainy. Oczami ukraińskiego naukowca” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 23-27.

„Biskupi łuccy” – nr 4 (11) 1996, s. 4-5.

BŁACHUT TOMASZ, KS.
„Eucharystia w Klewaniu” – nr 4 (11) 1996, s. 19.

BOBROWNICKI WŁODZIMIERZ, KS.
* Czykanowska Lilia, „Ks. mitrat Włodzimierz Ksenofontowicz Bobrownicki (1899-1981). Proboszcz cerkwi prawosławnej pw. Trójcy Świętej w Międzyrzeczu Ostrogskim” – nr 2 (9) 1996, s. 39-41.

BONDARCZUK JAROSŁAWA
„Rzeźbiarz Tomasz Oskar Sosnowski (1813-1886)” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (13) 1996, s. 17-20; „«Wołyńska ikona». Konferencja naukowa w Łucku” – nr 2 (15) 1997, s. 43-44; „«Bukwar» («Elementarz»), Ostróg 1578” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 4 (17) 1997, s. 48; „Badacz Wołynia. Józef Nowicki (1878-1964” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 26-29; „Księga Nowego Testamentu (1580)” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 48.

BRYKOWSKI RYSZARD
„Świątynie wyjęte z cienia. Ks. Prałat Ludwik Kamilewski” – nr 2 (3) 1995, s. 26-29; „Drewniany i ostatni. Kościół z Wiszenek nad Styrem” – nr 1 (14) 1997, s. 7-9.

BRZÓZKA ADRIAN WACŁAW, OFM REF.
„Łzy Matki” – nr 6 (7) 1995, s. 11; „Św. Izydor” – nr 2 (9) 1996, s. 44; „To ja” – nr 3 (10) 1996, s. 1; „W ogrodzie nadziei” – nr 4 (11) 1996, s. 5; „Ostatnia spowiedź” – nr 4 (11) 1996, s. 10, „Myśl”, „Kolegiata” – nr 4 (11) 1996, s. 40; „Wołyńskie odpusty” – nr 5 (12) 1996, s. 10; „Wiosna radosna” – nr 2 (15) 1997, s. 8; „Jabłoń” – nr 2 (15) 1997, s. 10; „Kłopoty” – nr 2 (15) 1997, s. 17; „Pająk” – nr 2 (15) 1997, s. 20; „Pytanie” – nr 2 (15) 1997, s. 30; „Krople deszczu” – nr 2 (15) 1997, s. 35, „U żłóbka” – nr 6 (19) 1997, s. 34; „Boże Dziecię” – nr 6 (19) 1997, s. 38.

CHOJNACKI ADOLF, KS.
„Polscy katolicy na Rumuńskiej Bukowinie. Rozmowa z K. Adolfem Chojnackim, jednym z duszpasterzy w Łucku” (rozmowę przeprowadził ks. Witold Józef Kowalów) – nr 2 (9) 1996, s. 9-11.

CHOTEK WISŁAWA, S.
„«Wierna Bogu do końca». Wspomnienie o śp. Julii Masalskiej (1910-1995)” – nr 3 (10) 1996, s. 8-9.

CIECISZOWSKI KACPER KAZIMIERZ, ABP
* Kowalów Witold Józef, ks., „Abp Kacper Kazimierz Cieciszowski (1798-1831)” – nr 4 (17) 1997, s. 36-39;

CZAJKA WŁADYSŁAW, KS.
„Z Równego” – nr 1 (2) 1995, s. 4-7; „Budowanie zasad moralnych – misja Kościoła” – nr 4 (5) 1995, s. 11-12.

CZYKANOWSKA LILIA
„Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynne w Ostrogu” – nr 2 (3) 1995, s. 19-22; „Lidia Spaska. 85-lecie urodzin” – nr 5 (6) 1995, s. 8-10; „Ks. mitrat Włodzimierz Ksenofontowicz Bobrownicki (1899-1981). Proboszcz cerkwi prawosławnej pw. Trójcy Świętej w Międzyrzeczu Ostrogskim” – nr 2 (9) 1996, s. 39-41; „Działalność społeczna i kościelno-oświatowa ks. mitrata Benedykta Turkiewicza (1873-1928) w okresie od końca XIX wieku do lat 20-tych XX wieku” – nr 5 (12) 1996, s. 35-38.

DĄBKOWSKI HENRYK
„Misja franciszkańska w Kowlu” – nr 1 (14) 1997, s. 10-11.

DEJNEKA IRENA
„Słyszę głos modlitwy. Dlaczego chodzę do kościoła?” – nr 1 (1) 1994, s. 14-15; „Księga nad księgami” – nr 1 (2) 1995, s. 15; „Pascha” – nr 2 (9) 1996, s. 2-3.

DRABIK JAN, KS.
* Lebiedowicz Zbigniew, ks., „Wspomnienie o ks. Janie Drabiku (1900-1957)” – nr 3 (10) 1996, s. 39-40.

DUB-DUBOWSKI IGNACY, BP
„Modlitwa-pamiątka oddania diecezji łucko-żytomierskiej i kamienieckiej w opiekę Najświętszej Maryi Pannie Berdyczowskiej, oraz Patronom naszym św. Stanisławowi Kostce i bł. Andrzejowi Boboli” – nr 2 (15) 1997, s. 48.

DUNIN-KARWICKI JÓZEF
* Eugeniusz Ziniewicz, „Józef Dunin-Karwicki (1833-1910” – nr 2 (3) 1995, s. 23- 25; „Z historii diecezji łuckiej” – nr 4 (11) 1996, s. 3.

DYJACZYŃSKI ANATOL
* „«Myśmy do stepów unieśli ojczyznę...»” rec. (Dyjaczyński Anatol, „Myśmy do stepów unieśli ojczyznę...”, Szczecin 1996) – nr 6 (13) 1996, s. 37-39.

DZWONKOWSKI ROMAN SAC
„Na Syberii i w Żytomierzu. Ks. Stanisław Szczypta (1914-1984)” – nr 3 (10) 1996, s. 33-36; „Ks. Feliks Sznarbachowski (1876-1931)” – nr 1 (14) 1997, s. 46-47; „Ks. Bolesław Zyliński (1894-1939)” – nr 2 (15) 1997, s. 9-10; „Ks. Józef Aleksandrowicz (1869-1943)” – nr 3 (16) 1997, s. 45; „Ks. Andrzej Kobierski (1878-1932)” – nr 5 (18) 1997, s. 25; „Ks. Wiktor Kryweńczyk (1898-1960” – nr 6 (19) 1997, s. 20.

DŻAN ARTUR
„Piękno zwycięża” – nr 5 (6) 1995, s. 7-8.

FASTOWIEC BRONISŁAWA
„Niepamięć”, „Tryptyk ołycki”, „Pan Kazio tęskni”, „Wołanie” – nr 5 (12) 1996, s. 19-20; „*** (Bólem jestem)” – nr 5 (12) 1996, s. 27.

FELIŃSKI ZYGMUNT SZCZĘSNY, ABP
* „Sługa Boży Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895)” – nr 3 (10) 1996, s. 5-6.

FILIPOWICZ JERZY
* Zob. Stroński Henryk, „Kapłani Wołynia i Podola” rec. („Album kapłanów dyecezyi Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej”. Zebrał i ułożył Jerzy Filipowicz, Kijów 1917) – nr 5 (12) 1996, s. 44-46.

FRYTEK MIECZYSŁAW, KS.
„Bliżej Watykanu. Łuck, 30 czerwca 1996 roku” – nr 5 (12) 1996, s. 7.

GALEK ADAM, KS.
„Oczami duszpasterzy” (wespół z: Zając Kazimierz, ks.) – nr 3 (4) 1995, s. 13-15.

GAŁUSZKA STANISŁAW, KS.
„Spoczywa na cmentarzu w Równem. Ks. Marian Luzar (1895-1939)” – nr 2 (15) 1997, s. 18-20.

GMITRZUK MAREK, KS.
* Heller Danuta, „Nawrócony grzesznik. Opowieść ks. Marka Gmitrzuka” – nr 1 (8) 1996, s. 9; „Ponowne odrodzenie kościoła w Torczynie na Wołyniu” – nr 4 (17) 1997, s. 31-32; „Uroczystość odpustowa w Zaturcach na Wołyniu”– nr 5 (18) 1997, s. 31-32.

GUMIŃSKI TADEUSZ
„Z Legnicy” – nr 6 (7) 1995, s. 31.

HAUSER ZBIGNIEW
„U Sanguszków w Zasławiu” – nr 6 (13) 1996, s. 6-9.

HELLER DANUTA
„Nawrócony grzesznik. Opowieść ks. Marka Gmitrzuka” – nr 1 (8) 1996, s. 9.

HODANA MARCIN, KS.
„Wołyńskie odpusty. Uroczystość św. św. Piotra i Pawła” – nr 5 (12) 1996, s. 8-9.

HOFFMAN JAKUB
* Eugeniusz Ziniewicz, „Jakub Hoffman (1896-1964)” – nr 3 (4) 1995, s. 23-24; * Eugeniusz Ziniewicz, „Jeszcze o Jakubie Hoffmanie” – nr 5 (6) 1995, s. 32.

HOROSZKO NATALIA
„Ludzie odkryjcie swoje serca!” – nr 4 (5) 1995, s. 23-24.

HUSAKOWSKI PAWEŁ SAC
„«Szukać Boga»” – nr 2 (15) 1997, s. 47; „Dwa krzyże” – nr 5 (18) 1997, s. 32-33.

JANCZY PIOTR, KS.
„Apostoł” – nr 5 (12) 1996, s. 11-12; „Wołyńskie refleksje listopadowe” – nr 6 (13) 1996, s. 11-12.

JAN PAWEŁ II
„Modlitwa o powołania” – nr 4 (5) 1995, s. 6; „Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego” : „19. Młodzi: czy rzeczywiście nadzieja?” – nr 1 (8) 1996, s. 33-37; „32. Totus Tuus” – nr 2 (9) 1996, s. 34-35; „33. Kobieta” – nr 2 (9) 1996, s. 36; „1. Papież: wyzwanie i tajemnica” – nr 3 (10) 1996, s. 41-45; „2. Modlić się: jak i dlaczego” – nr 4 (11) 1996, s. 41-43; „3. Modlitwa namiestnika Chrystusowego” – nr 4 (11) 1996, s. 43-45; „4. Czy Bóg naprawdę istnieje?” – nr 5 (12) 1996, s. 31-33; „5. Dowody na istnienie Boga: jeszcze aktualne?” – nr 5 (12) 1996, s. 33-35; „6. Ale dlaczego Bóg się ukrywa?”; – nr 6 (13) 1996, s. 31-33; „7. Czy Jezus jest prawdziwie Synem Bożym?” – nr 1 (14) 1997, s. 34-37; „8. Bóg, który zbawia” – nr 2 (15) 1997, s. 35-37; „9. Zbawienie w centrum dziejów ludzkości” – nr 3 (16) 1997, s. 33-35; „10. Bóg jest miłością, ale dlaczego tyle zła?” – nr 4 (17) 1997, s. 34-36; „11. Bezsilność Boga...?” – nr 5 (18) 1997, s. 34-36; „12. Co to znaczy zbawić?” – nr 6 (19) 1997, s. 34-38; * Zob. Jaworski Marian, abp, „Drogowskaz” – nr 3 (10) 1996, s. 21-30; „Iubilaeum A. D. 2000. Modlitwa na pierwszy rok przygotowania do Wielkiego Jubileuszu 2000. Roku” – nr 5 (18) 1997, s. 3.

JAWORSKI MARIAN, ABP
„Słowo Pasterskie na Święta Wielkanocne 1995 roku” – nr 3 (4) 1995, s. 2-4;
„Drogowskaz” – nr 3 (10) 1996, s. 21-30; * „Nasz pasterz” – nr 4 (11) 1996, s. 2.

JELONEK TOMASZ, KS.
„Dwie wołyńskie decyzje o. Serafina Kaszuby” – nr 5 (6) 1995, s. 11-18, nr 6 (7) 1995, s. 14-16.

JOANNA
„Samotność” – nr 2 (9) 1996, s. 42-43; „Samotność (ciąg dalszy)” – nr 6 (13) 1996, s. 40.

KACZOROWSKA LUDMIŁA
„Słowo pasterza” – nr 1 (2) 1995, s. 12-13; „Dlaczego urodziłam się w Kazachstanie” – nr 1 (2) 1995, s. 23-24; „Dębina” – nr 2 (3) 1995, s. 11-13; „Przysięga” – nr 3 (4) 1995, s. 7-9; „Kaplica” – nr 5 (6) 1995, s. 30-31; „Ostrogski kadisz” – nr 6 (7) 1995, s. 24-25; „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – nr 3 (10) 1996, s. 34-35; „Tydzień kultury polskiej w Sławucie” – nr 4 (11) 1996, s. 46.

KAMILEWSKA BRONISŁAWA
* Kapuściński Ryszard, „Pani Bronisława” – nr 2 (15) 1997, s. 11-15.

KAMILEWSKI LUDWIK, KS.
* zob. Brykowski Ryszard, „Świątynie wyjęte z cienia. Ks. Prałat Ludwik Kamilewski” – nr 2 (3) 1995, s. 26-29.

KAPUŚCIŃSKI RYSZARD
„Pani Bronisława” [Bronisława Kamilewska] – nr 2 (15) 1997, s. 11-15.

KARCZ BOLESŁAW, KS.
„Milczący Dom Boży” (wespół z: Szlachta Waldemar, ks.) – nr 3 (16) 1997, s. 36-40.

KASZUBA SERAFIN, O.
* „Apostoł Kościoła milczenia” – nr 1 (2) 1995, s. 10-11; zob. Kaczorowska Ludmiła, „Słowo pasterza” – nr 1 (2) 1995, s. 12-13; * Zalewska Łucja, „Jesień. Tablica pamiątkowa ku czci Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby w Ostrogu” – nr 6 (7) 1995, s. 17-21; * Jelonek Tomasz, ks., „Dwie wołyńskie decyzje o. Serafina Kaszuby” – nr 5 (6) 1995, s. 11-18, nr 6 (7) 1995, s. 14-16; „W pamiętniku Ireny Gorban (II)” – nr 1 (8) 1996, s. 1; „*** (Słońce dziś świeci jaśniej)” – nr 1 (8) 1996, s. 7; „Pożegnanie” – nr 1 (8) 1996, s. 20; „Nie było miejsca i nie ma” – nr 1 (8) 1996, s. 27; „*** (Oni wiedzą, że nas dręczą bezprawnie)” – nr 1 (8) 1996, s. 37; * Ryłko Stefan KRL (oprac.), „Sługa Boży O. Serafin Kaszuba (1910-1977) z Krakowskiej Prowincji Zakonu OO. Kapucynów” – nr 2 (9) 1996, s. 25-26; * Padewski Stanisław, bp, „Apostolski siew” – nr 2 (15) 1997, s. 24-28.

„Klewańska Pani. Słynący łaskami wizerunek Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych” – nr 2 (3) 1995, s. 13-16.

KŁAPKOWSKI TADEUSZ, KS., TCHR
„Parafia katolicka w Mikołajowie” – nr 3 (4) 1995, s. 30-31.

KOBIERSKI ANDRZEJ, KS.
* Dzwonkowski Roman, ks., „Ks. Andrzej Kobierski (1878-1932)” – nr 5 (18) 1997, s. 25.

KOLBERG OSKAR
„Płot słomiany” – nr 1 (1) 1994, s. 21- 22.

KOŁTUN KRZYSZTOF
„Rezurekcja” – nr 2 (3) 1995, s. 1; „Pocałunek” – nr 2 (3) 1995, s. 25; „Żurawi płacz” – nr 2 (3) 1995, s. 32; „Wrzoslasy” – nr 5 (6) 1995, s. 1; „Bukiet” – nr 5 (6) 1995, s. 4; „Łzy” – nr 5 (6) 1995, s. 7; „Zwątpienie” – nr 5 (6) 1995, s. 10; „Rymacze na Wołyniu” – nr 2 (9) 1996, s. 43-44; „Ojciec Serafin” – nr 6 (13) 1996, s. 47; „Zielna” – nr 4 (17) 1997, s. 1; „Róże” – nr 4 (17) 1997, s. 11; „Cumań” – nr 4 (17) 1997, s. 14; „Panienka Poczajowska” – nr 4 (17) 1997, s. 22-23; „Pani z Sarn” – nr 4 (17) 1997, s. 33.

KONIEWA KATERYNA
„Która droga prowadzi do świątyni” zapisała... [rozmowa z Sofiją Baskakową] (tłum. Zalewska Łucja) – nr 2 (15) 1997, s. 37-39.

KOPERKIEWICZ WŁODZIMIERZ
„W Hołobach budzi się życie” – nr 5 (18) 1997, s. 24.

KOPROWSKI MAREK A.
„Nie przestała istnieć. Rozmowa z ks. Marcjanem Trofimiakiem, biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej, wikariuszem generalnym diecezji łuckiej” – nr 6 (19) 1997, s. 6-8.

KOSSOW SYLWESTER, ABP
„Na herb Iaśnie Przewielebnego Jego Mości Ojca Piotra Mohiły, Archiepiscopa Metropolita Kijowskiego” – nr 6 (19) 1997, s. 41.

KOSTECKA IRENA
„Święto niepodległości w Łucku. 11 listopada 1995 r.” – nr 1 (8) 1996, s. 11-12.

KOTWICKA IRENA
„Szukać Boga” – nr 5 (12) 1996, s. 13.

KOWAL A.
„Apel Kolegium Państwowego Komitetu Ukrainy d/s Religii do Zwierzchników Kościołów i związków wyznaniowych Ukrainy, duchowieństwa i wiernych wszystkich wyznań” – nr 6 (13) 1996, s. 10.

KOWALÓW WITOLD JÓZEF, KS.
„Od redakcji” – nr 1 (1) 1994, s. 2; „Wołanie z Wołynia” (wespół z: Ścisłowicz Andrzej, ks.) – nr 1 (1) 1994, s. 2-4; „Przygoda ze św. Antonim” – nr 1 (1) 1994, s. 5-8; „Nekropolia kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu” – nr 1 (1) 1994, s. 18-21; „Od redakcji” – nr 1 (2) 1995, s. 1-2; nr 2 (3) 1995, s. 2; „Parafia w grodzie księcia Konstantyna” – nr 2 (3) 1995, s. 16- 19; „Odrodzenie katolickiej parafii w Zdołbunowie” – nr 4 (5) 1995, s. 7-9; „Rodzina i społeczeństwo w społecznej nauce Kościoła” – nr 4 (5) 1995, s. 12- 19; „Rola i zadania katolickich środków masowego przekazu w formowaniu osobowości i społeczeństwa chrześcijańskiego” – nr 4 (5) 1995, s. 27-28, „Jezuici w Ostrogu” – nr 5 (6) 1995, s. 19-27; „Od redakcji” – nr 6 (7) 1995, s. 2; „W górę serca. Z ks. Witoldem Józefem Kowalowem, proboszczem w Ostrogu na Wołyniu, rozmawia Władysława Krynicka” – nr 6 (7) 1995, s. 26-30; „Wystawa katyńska w Łucku” – nr 1 (8) 1996, s. 13-14; „Zakończenie restauracji kościoła w Czortkowie. Druga wizyta bpa Romana Andrzejewskiego z Włocławka w Czortkowie na Podolu – 11 listopada 1995 roku” (wespół z: Strachanowski Marcin, ks.) – nr 1 (8) 1996, s. 15-16; „Chrystus normą – Chrystus życiem” – nr 2 (9) 1996, s. 17-19; „Biblijne toposy w poezji Łesi Ukrainki” – nr 3 (10) 1996, s. 11-14; „Nowe życie katedry w Łucku. Refleksja z udziału w Mszy Krzyżma 3 kwietnia 1996 roku” – nr 3 (10) 1996, s. 37-38; „Wstawiennictwo św. Stanisława. Krzemieniec, 8 maja 1996 roku” – nr 4 (11) 1996, s. 7-8; „Duch, który odnawia ziemię” – nr 4 (11) 1996, s. 11-12; „Kapucyni w Ostrogu w XVIII i XIX wieku” – nr 5 (12) 1996, s. 21-27; „Szanujmy swoją wiarę i kochajmy się wzajemnie. Powtórne poświęcenie kościoła pw. św. Józefa w Zasławiu na Wołyniu, 1 września 1996 roku” – nr 6 (13) 1996, s. 3-5; „Przyczynek do historii Kościoła na Wołyniu” – nr 6 (13) 1996, s. 43; „Kronika Parafii Ostrogskiej. Annus Domini 1771, 1772” odczyt.– nr 6 (13) 1996, s. 43-45; „Nowe życie starego drewnianego kościółka. Poświęcenie kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kowlu, 12 października 1996 roku” – nr 1 (14) 1997, s. 11-14; „Biskupi diecezji łucko-żytomierskiej” – nr 3 (16) 1997, s. 28-30; „Kronika Parafii Ostrogskiej. Annus Domini 1773, 1774” odczyt. – nr 3 (16) 1997, s. 43-45; „Czas miłosierdzia” (wespół z: Ścisłowicz Andrzej, ks.) – nr 4 (17) 1997, s. 6-8; „Jedność Chrystusowego kapłaństwa. Msza św. z poświęceniem Krzyżma – Łuck, 29 marca 1997 roku” – nr 4 (17) 1997, s. 15-16; „Od redakcji” – nr 4 (17) 1997, s. 32-33; „Abp Kacper Kazimierz Cieciszowski (1798-1831)” – nr 4 (17) 1997, s. 36-39; „Kronika Parafii Ostrogskiej. Annus Domini 1775, 1776” odczyt. – nr 4 (17) 1997, s. 46; „Dwanaście stacji na pielgrzymim szlaku. Ukraińskie akcenty papieskiej wizyty” oprac. – nr 5 (18) 1997, s. 4-8; „Z Wołynia ...na Wołyń. Rozmowa z ks. kan. Józefem Kozłowskim, proboszczem parafii pw. św. Antoniego w Korcu” rozm. – nr 5 (18) 1997, s. 15-17; „Pod szczególną opieką św. Jana Nepomucena. Poświecenie ołtarza i amony w kościele farnym w Dubnie na Wołyniu – 21 maja 1997 roku” – nr 5 (18) 1997, s. 18-21; „Ku pamięci Wacława (Wiaczesława) Lipińskiego. Uroczystości w Zaturcach” – nr 5 (18) 1997, s. 29-30; „Biskup Michał Piwnicki (1831-1845)” – nr 5 (18) 1997, s. 36-37; „Kronika Parafii Ostrogskiej. Annus Domini 1777, 1778” odczyt. – nr 5 (18) 1997, s. 45-47; „Zmartwychwstanie świątyni. Poświęcenie kaplicy i dzwonu. Szumsk, 13 września 1997 r.” – nr 6 (19) 1997, s. 3-5. * Zob. Wasylenko A., „«Sursum corda». «W górę serca» - te słowa przed wejściem do kościoła rzymskokatolickiego w Ostrogu świadczą nie tylko o odrodzeniu Kościoła, ale i o naszym oczyszczeniu duchowym” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 18-19; „Z życia Kościoła na Wołyniu” – nr 6 (19) 1997, s. 30; „Biskup Kacper Borowski” – nr 6 (19) 1997, s. 32-34.

KOWALSKI MYKOŁA
„Wrażenia z uroczystości Dnia Kultury Polskiej w Ostrogu” – nr 2 (9) 1996, s. 33; „Do historii szkoły łacińskiej w Ostrogu” – nr 2 (9) 1996, s. 37-38; * „Budynek Szkoły Ostrogskiej przy Kościele Ostrogskim (1620 r.)” odczyt. Kowalski Mykoła – nr 2 (9) 1996, s. 38-39; „Początek Kroniki Ostrogskiej” – nr 6 (19) 1997, s. 45-47.

KOWALSKI WITALIJ
„Wołyńskie zaduszki” – nr 1 (1) 1994, s. 8- 11.

KOZIEJ JOLANTA
„Kościół w Sławucie. Rozmowa z Dariuszem Śladeckim z Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza” – nr 4 (11) 1996, s. 9-10.

KOZŁOWSKI JÓZEF, KS.
* Zalewska Łucja, „Powrót do źródła. 70. lecie Chrztu św. ks. kan. Józefa Kozłowskiego, proboszcza parafii Korzec na Wołyniu” – nr 5 (18) 1997, s. 15; „Z Wołynia ...na Wołyń. Rozmowa z ks. kan. Józefem Kozłowskim, proboszczem parafii pw. św. Antoniego w Korcu” (rozm. Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 5 (18) 1997, s. 15-17.

KRAWCZUK LEONID
„Rozporządzenie prezydenta Ukrainy o zwrocie własności kultowej organizacjom religijnym” – nr 5 (6) 1995, s. 31.

KREJCZA LEON, KS.
„Mój duchowy testament. Wspomnienie o ks. Teofilu Skalskim” – nr 3 (16) 1997, s. 14-16; * Malinowski Mieczysław, „Jubileusz prałata. Pamięci ks. Leona Krejczy (1912-1997)” – nr 4 (17) 1997, s. 25-30.

KRONIKA PARAFII OSTROGSKIEJ
* Kowalski Mykoła, „Do historii szkoły łacińskiej w Ostrogu” – nr 2 (9) 1996, s. 37-38; „Budynek Szkoły Ostrogskiej przy Kościele Ostrogskim (1620 r.)” (odczyt. Kowalski Mykoła) – nr 2 (9) 1996, s. 38-39; „Annus Domini 1771, 1772” (odczyt. Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 6 (13) 1996, s. 43-45; „Annus Domini 1773, 1774” (odczyt. Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 3 (16) 1997, s. 43-45; „Annus Domini 1775, 1776” (odczyt. Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 4 (17) 1997, s. 46; „Annus Domini 1777, 1778” (odczyt. Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 5 (18) 1997, s. 45-47; Kowalski Mykoła, „Początek Kroniki Ostrogskiej” (odczyt. Kowalski Mykoła) – nr 6 (19) 1997, s. 45-47.

KRYNICKA WŁADYSŁAWA
„Jedno Ojcze nasz” – nr 6 (7) 1995, s. 7-8; „W górę serca. Z ks. Witoldem Józefem Kowalowem, proboszczem w Ostrogu na Wołyniu, rozmawia Władysława Krynicka” – nr 6 (7) 1995, s. 26-30; „Jeszcze raz zapraszamy” – nr 1 (8) 1996, s. 26-27; „«Biblijne Czytania» w Ostrogu” – nr 2 (9) 1996, s. 13-14; „Wychowanie młodego pokolenia. Konferencja naukowa w WKO, Ostróg, 17-18 maja 1996 roku” – nr 4 (11) 1996, s. 12-13; „Jubileusz rodaka. 40. lecie kapłaństwa ks. Leszka Łyko” – nr 4 (11) 1996, s. 30; „Pożegnanie pasterza” – nr 6 (13) 1996, s. 45-46; „Od Słowackiego do Brzózki. Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej, Ostróg 12 kwietnia 1997 roku” – nr 4 (17) 1995, s. 39-41.

KRYSTYNA
„Nasze dziecko przyszło na świat. Byłam i jestem szczęśliwa” – nr 5 (12) 1996, s. 18-19.

KRYWEŃCZYK WIKTOR
* Dzwonkowski Roman, ks., „Ks. Wiktor Kryweńczyk (1898-1960)” – nr 6 (19) 1997, s. 20.

KUCZYŃSKA JADWIGA
„Pieszo z Równego do Zdołbunowa” – nr 3 (4) 1995, s. 27.

KUJAWA JACEK
„Jeden dzień w Chodorowie i Żydaczowie” – nr 1 (8) 1996, s. 20-23; „Byłem w Buczaczu” – nr 2 (9) 1996, s. 20-22; „We Lwowie u Księdza Biskupa Marcjana Trofimiaka” -– nr 3 (10) 1996, s. 17-20.

KUKIZ TADEUSZ
„Obraz Matki Boskiej z kościoła parafialnego w Bindudze nad Bugiem” – nr 5 (12) 1996, s. 27-28; „Obraz Matki Boskiej z kościoła parafialnego w Lubomlu” – nr 6 (13) 1996, s. 21-24; „Obraz Matki Boskiej Berdyczowskiej” – nr 1 (14) 1997, s. 24-26; „Obraz Matki Boskiej Krechowieckiej” – nr 2 (15) 1997, s. 21-24; „Obraz Matki Boskiej Łuckiej” – nr 3 (16) 1997, s. 25-27; „Obraz Matki Boskiej Latyczowskiej” – nr 4 (17) 1997, s. 17-19; „Matka Boska Latyczowska. List autora cyklu do «Gazety w Lublinie»” – nr 4 (17) 1997, s. 20-21; „Obraz Matki Boskiej Mielnickiej” – nr 5 (18) 1997, s. 22-24; „Rzeźby Sosnowskiego” – nr 5 (18) 1997, s. 37-38; „Obraz Matki Boskiej Swojczowskiej” – nr 6 (19) 1997, s. 21-22.

KURIATA MARIAN
„Gdzież nas podziali?. Sześćdziesiąt lat temu” (tłum. Łucja Zalewska) – nr 4 (11) 1996, s. 23-26.

KWIATKOWSKA IRENA
„Z Łucka” - – nr 2 (3) 1995, s. 29-32.

KWIATKOWSKI JAROMIR
„Trudna droga do nieba” – nr 2 (9) 1996, s. 3-8.

LEBIEDOWICZ ZBIGNIEW, KS.
„Wspomnienie o ks. Janie Drabiku (1900-1957)” – nr 3 (10) 1996, s. 39-40.

LIPIŃSKI WIACZESŁAW
* Kowalów Witold Józef, ks., „Ku pamięci Wacława (Wiaczesława) Lipińskiego. Uroczystości w Zaturcach” – nr 5 (18) 1997, s. 29-30.

„Litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus” – nr 1 (14) 1997, s. 6.

LUCYNA, S.
„...zdążyły przekazać wnukom skarb wiary...” – nr 3 (10) 1996, s. 3-4.

LUZAR MARIAN, KS.
* Gałuszka Stanisław, ks., „Spoczywa na cmentarzu w Równem. Ks. Marian Luzar (1895-1939)” – nr 2 (15) 1997, s. 18-20.

ŁOBODOWSKI JÓZEF
„Pieśń o Ukrainie (fragment)” – nr 5 (6) 1995, s. 27; „Pieśń o Ukrainie I-V” – nr 6 (13) 1996, s. 9, 13, 16, 30 i 36; „Pieśń o Ukrainie VI-XIII” – nr 1 (14) 1997, s. 9, 15, 18, 21, 23, 26, 33-34, 40.

ŁUKASIEWICZ JÓZEF
„Modlitwa za Kościół na Wołyniu” – nr 1 (14) 1997, s. 48.

ŁYSYJ ANATOLIJ
* Szostak Inna, „«Zarysy historii kościoła gniewańskiego»” rec. (Лисий Анатолій, “Нариси історії Гніванського костелу” - Вінниця, 1996) (tіum. Zalewska Јucja) – nr 2 (15) 1997, s. 39-40.

MALINOWSKI MIECZYSŁAW
„Wznowienie działalności diecezji łuckiej” – nr 5 (12) 1996, s. 3-6; „Pierwsze spotkania” – nr 1 (14) 1997, s. 43-46; „Odzyskanie kaplicy Katedry Św. Piotra i Pawła w Łucku” – nr 2 (15) 1997, s. 31-35; „Jubileusz prałata. Pamięci ks. Leona Krejczy (1912-1997)” – nr 4 (17) 1997, s. 25-30; „Odrodzenie” – nr 6 (19) 1997, s. 13-17.

MALIŃSKI MIECZYSŁAW, KS.
„Czy ty wierzysz w Boga. Kiedyś trzeba zacząć być dorosłym” – nr 2 (15) 1997, s. 29-30; „Która nauka może udowodnić, że Pan Bóg jest albo że go nie ma” – nr 3 (16) 1997, s. 8-10; „Czy filozofia jest zajęciem pożytecznym?” – nr 4 (17) 1997, s. 8-11; „Który z filozofów ma rację” – nr 5 (18) 1997, s. 8-10; „Kalejdoskop światopoglądów” – nr 6 (19) 1997, s. 9-10.

MAŃKO MYKOŁA
„Prawosławne Seminarium Duchowne w Ostrogu (1796-1825)” (tłum. Łucja Zalewska) – nr 1 (14) 1996, s. 37-40.

MARECKI JÓZEF OFM CAP.
„Odsiecz Ostroga. O. Gabriel Banaś OFM Cap. (1880-1953)” – nr 1 (8) 1996, s. 16-18.

MARKIEWICZ BRONISŁAW, O.
* „Sługa Boży O. Bronisław Markiewicz (1842-1912)” – nr 2 (9) 1996, s. 23-24.

MASALSKA IRENA
„Równe i Ostróg. Polskość na Wołyniu” – nr 4 (11) 1996, s. 37-39.

MATWIJCZUK LUDMIŁA
„Zbieracze folkloru Ziemi Wołyńskiej” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (12) 1996, s. 16-17.

MICHALSKI WALDEMAR
„Między Turią i Ługiem” – nr 1 (2) 1995, s. 7-8; „Na Wołyniu” – nr 1 (2) 1995, s. 17.

MIRSKA MARCJANNA ANTONINA, M.
* „Matka Marcjanna Antonina Mirska (1822-1905). Założycielka Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej” – nr 3 (4) 1995, s. 15-16.

MITKALIK KAZIMIERA
„Maniewicze” – nr 3 (4) 1995, s. 10-13.

„Modlitwa do św. Antoniego Padewskiego” – nr 1 (1), s. 5.

„Modlitwa przez pośrednictwo Świętego Michała Archanioła” – nr 5 (12) 1996, s. 9.

„Modlitwa za moją dziewczynę” – nr 4 (11) 1996, s. 20.

„Modlitwa za mojego chłopca” – nr 4 (11) 1996, s. 20.

MOHYŁA PIOTR, ABP
* Szostak Inna, „«Piotr Mohyła w duchowej historii Ukrainy»” rec. (Валерія Нічик, “Петро Могила в духовній історії України” – Київ, 1997) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 39-40; Kossow Sylwester, „Na herb Iaśnie Przewielebnego Jego Mości Ojca Piotra Mohiły, Archiepiscopa Metropolita Kijowskiego” – nr 6 (19) 1997, s. 41.

MOROZ IRENA
„Spowiedź duszy” – nr 1 (1) 1994, s. 13-14; „Wielkanocny dzwon” – nr 2 (3) 1995, s. 5-6; „Spotkanie wołyńskiej młodzieży” – nr 3 (4) 1995, s. 5-6; „Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej” – nr 2 (9) 1996, s. 12.

MUCHARSKI JAN PAWEŁ OFM CAP.
„O zjednoczeniu chrześcijan. Książę Apostołów. Chrzest Rusi Kijowskiej” – nr 6 (19) 1997, s. 27-29.

MULARCZYK ROGER, OFM REF.
„Lubomelska Pani” – nr 6 (7) 1995, s. 9-11.

„Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego” – nr 4 (17) 1997, s. 5-6.

NIEWICZYK JAN
„Księga uspokojenia. Lektura geniuszy i maluczkich” – nr 2 (9) 1996, s. 29-31.

„Odbudowa kościołów na Wołyniu” – nr 1 (8) 1996, s. 37.

NIŻYŃSKA LUDWIKA
„Niezamieszkały dom” – nr 1 (14) 1997, s. 31-33.

NOWICKI JÓZEF
* Bondarczuk Jarosława, „Badacz Wołynia. Józef Nowicki (1878-1964)” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 26-29.

„Od redakcji” – nr 1 (1) 1994, s. 2; nr 1 (2) 1995, s. 1-2; nr 2 (3) 1995, s. 2; nr 6 (7) 1995, s. 2; nr 4 (17) 1997, s. 32-33.

OHNIEWA O.
„Działalność drukarni klasztoru dominikańskiego w Łucku” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (12) 1996, s. 29-30.

OKĘCKA-BROMKOWA MARYNA
„Wołyńskie pejzaże” – nr 2 (9) 1996, s. 19.

„Opis ikonograficzny obrazu” [Obraz Matki Bożej Lubomelskiej] – nr 6 (7) 1995, s. 12-13.

„Orędzie uczestników Konferencji międzynarodowej do Prezydenta Ukrainy” – nr 4 (5) 1995, s. 22.

„Orędzie zwierzchników wspólnot religijnych i związków wyznaniowych Ukrainy do narodu” – nr 1 (2) 1995, s. 8-9.

ORŁOWICZ MIECZYSŁAW
* Eugeniusz Ziniewicz, „Mieczysław Orłowicz (1881-1959. Autor «Ilustrowanego przewodnika po Wołyniu»” – nr 4 (5) 1995, s. 25-26.

PADEWSKI STANISŁAW, BP
„Apostolski siew” – nr 2 (15) 1997, s. 24-28.

PASZKOWSKI CZESŁAW
„Kraju Wołyński...” – nr 2 (3) 1995, s. 3-5.

PEŁESZCZYSZYN ROŚCISŁAW
„Znaczenie poglądów metropolity A. Szeptyckiego dla wychowania młodzieży w warunkach współczesnych” – nr 1 (8) 1996, s. 7-8.

PESZKOWSKI ZDZISŁAW J., KS.
„Matko Boża Katyńska! Matko Miłosierdzia i Pojednania” [modlitwa] – nr 1 (8) 1996, s. 14.

PIASECKI ZBIGNIEW
„Andrzej Wroński, «Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie»” (rec.) – nr 5 (6) 1995, s. 29-30.

„Pieśń do Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej” – nr 5 (18) 1997, s. 38.

PIETRASZKO JAN, BP
„Droga Krzyżowa Sługi Bożego Ks. Biskupa Jana Pietraszki” – nr 2 (15) 1997, s. 3-7.

PIÓRKOWSKI KAZIMIERZ SDS
„Juliusz Słowacki w Krzemieńcu i na Wołyniu” – nr 2 (9) 1996, s. 27-28.

PIWNICKI MICHAŁ, BP
* Kowalów Witold Józef, ks., „Biskup Michał Piwnicki (1831-1845)” – nr 5 (18) 1997, s. 36-37.

POLISZCZUK OKSANA
„Młodzież na Polesiu” – nr 2 (9) 1996, s. 31-32.

POLISZCZUK PAWEŁ
„Dążenie do służby Bogu” – nr 1 (2) 1995, s. 17-21.

PRZEKOP EDMUND, KS.
„Zdjęcie ekskomunik. Na drogach podziału i pojednania” – nr 3 (10) 1996, s. 10.

PRZYBYLSKA MARIA
„Niewysłowiony” – nr 3 (4) 1995, s. 1; „Ciemne olśnienie” – nr 3 (4) 1995, s. 6; „Na gościńcu” – nr 3 (4) 1995, s. 7; „*** (Na dnie pamięci)” – nr 3 (4) 1995, s. 9; „*** (Inna mądrość trawy)” – nr 5 (12) 1996, s. 10; „Zraniona rzeka - Bug” – nr 5 (12) 1996, s. 30; „Powrót na chwilę” – nr 5 (12) 1996, s. 35; „Trzeba” – nr 5 (12) 1996, s. 38.

PYL JACEK OMI
„Pierwsza pasterka w odbudowanej świątyni” – nr 6 (19) 1997, s. 31-32.

PYZA SWIETŁANA
„Ukraina wita papieża” – nr 3 (4) 1995, s. 31-32; „Nie zajdzie słońce Eucharystii. Odpust w Łucku” – nr 5 (6) 1995, s. 2-4; „Kiedy płacze Chrystus” – nr 6 (7) 1995, s. 1 i 3-5; „«Zwyczaj ten stary jak świat». Harcerstwo na Wołyniu dzisiaj” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 3 (16) 1997, s. 31-32; „Z życia katedry łuckiej” przyg. – nr 4 (17) 1997, s. 4-5.

RADICA ALEKSANDER
„Mali ministranci” – nr 1 (2) 1995, s. 16-17; „Święto w Klewaniu” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 4 (17) 1997, s. 23-24.

RENIK KRZYSZTOF
„Zabierzcie nas do Polski” – nr 2 (3) 1995, s. 6-11, nr 3 (4) 1995, s. 17-22.

„Rezolucja Międzynarodowej konferencji ‘Formowanie podstaw moralności chrześcijańskiej w procesie duchowego odrodzenia Ukrainy’, która odbyła się 19-21 maja 1995 roku w Ostrogu i Netiszynie” – nr 4 (5) 1995, s. 19-21.

„Rezolucja II Konferencji Międzynarodowej ‘Wychowanie młodego pokolenia na zasadach moralności chrześcijańskiej w procesie odrodzenia duchowego Ukrainy’, która odbyła się 17-18 maja (1996 roku) w Ostrogu” – nr 4 (11) 1996, s. 13-15.

RIVATA URSZULA MARIA SCHOLASTYKA, S.
* „Siostra Maria Scholastyka Urszula Rivata. Pobożna Uczennica Boskiego Mistrza” – nr 6 (13) 1996, s. 25-26.

ROMANCZENKO ALEKSANDER
„Kościół w Szumsku” – nr 3 (4) 1995, s. 26-27.

ROMANCZUK ALEKSANDER
„Kircha wołyńskich Niemców w wiosce Karlswald pod Ostrogiem” – nr 1 (8) 1996, s. 18-19; „O czym przypominał stary drewniany krzyż?” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 1 (14) 1997, s. 22-23.

ROMANOWSKI WINCENTY
Strzembosz Tomasz, „Wincenty Romanowski, «ZWZ-AK na Wo³yniu 1939-1944»” (rec.) – nr 5 (6) 1995, s. 28-29.

ROŻKO WOŁODYMYR
* Szostak Inna, „Świątynie Polesia” rec. (Рожко Володимир, “Древні святині Полісся” – Луцьк, 1995) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 4 (17) 1997, s. 47; * Szostak Inna, „Prawosławne monastery Polesia Wołyńskiego” rec. (Рожко Володимир, “Православні монастирі Полісся” – Луцьк, 1996) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 40.

RUJ OLGA
„Twoje imię” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 2 (15) 1997, s. 46.

RYLSKI MAKSYM
„Juliusz Słowacki a poezja ukraińska” – nr 3 (16) 1997, s. 22-24.

RYŁKO STEFAN KRL
„Sługa Boży O. Serafin Kaszuba (1910-1977) z Krakowskiej Prowincji Zakonu OO. Kapucynów” – nr 2 (9) 1996, s. 25-26; „Służebnica Boża Matka Małgorzata Łucja Szewczyk (1828-1905). Współzałożycielka Córek Matki Boskiej Bolesnej zwanych Serafikami” – nr 3 (10) 1996, s. 31-33; „Służebnica Boża Matka Paula Zofia Tajber (1890-1963). Założycielka Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusowej” – nr 4 (11) 1996, s. 31-33.

SAINT-EXUPÉRY ANTOINE, DE
„Mały Książę”: I – nr 1 (8) 1996, s. 38-40; II – nr 2 (9) 1996, s. 45-47; III – nr 3 (10) 1996, s. 46-47; IV – nr 4 (11) 1996, s. 34-36; V – nr 5 (12) 1996, s. 41-44; VI – nr 6 (13) 1996, s. 41-42; VII – nr 1 (14) 1997, s. 41-43; VIII – nr 2 (15) 1997, s. 41-43; IX – nr 3 (16) 1997, s. 41-43; X – nr 4 (17) 1997, s. 42-45; XI – nr 5 (18) 1997, s. 41-42; XII – nr 6 (19) 1997, s. 42-43.

SIKORSKA HENRYKA
„Nowa radość” – nr 2 (9) 1996, s. 32-33.

SKALSKI TEOFIL, KS.
* Zob. „Martyrologia kościoła katolickiego na Podolu i Wołyniu po 1917 roku” rec. (Skalski Teofil, ks., „Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia”, Lublin-Rzym-Lwów 1995, oprac. Wołczański Józef) – nr 1 (8) 1996, s. 28-30; * Krejcza Leon, ks., „Mój duchowy testament. Wspomnienie o ks. Teofilu Skalskim” – nr 3 (16) 1997, s. 14-16.

SKORUPSKI MARIAN
„Parafia św. Antoniego w Korcu” – nr 1 (2) 1995, s. 21-22.

SŁOWACKI JULIUSZ
„(W pamiętniku Zofii Bobrówny)” – nr 4 (5) 1995, s. 24; „Z Beniowskiego Pieśń V” – nr 4 (5) 1995, s. 29; „List do matki. Matka do syna” [Salomea Bécu]– nr 3 (16) 1997, s. 17-21; * Rylski Maksym, „Juliusz Słowacki a poezja ukraińska” – nr 3 (16) 1997, s. 22-24; „Do matki” – nr 3 (16) 1997, s. 24; * Zob. Krynicka Władysława, „Od Słowackiego do Brzózki. Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej, Ostróg 12 kwietnia 1997 roku” – nr 4 (17) 1995, s. 39-41.

SOBIEPAN LEON
„Wędrówka do Trzebini” – nr 1 (8) 1996, s. 31.

SPASKA LIDIA
* Czykanowska Lilia, „Lidia Spaska. 85-lecie urodzin” – nr 5 (6) 1995, s. 8-10

SPIWAK ALINA
„Zew duszy” – nr 1 (2) 1995, s. 14; „Uzdrowienie duszy” – nr 2 (3) 1995, s. 2-3; „Wakacje z Bogiem” – nr 4 (5) 1995, s. 9-10.

STRACHANOWSKI MARCIN, KS.
„Przystanek z mojej podróży po Ukrainie” – nr 1 (1) 1994, s. 15- 18; „Z Podola” – nr 6 (7) 1995, s. 22-24; „Zakończenie restauracji kościoła w Czortkowie. Druga wizyta bpa Romana Andrzejewskiego z Włocławka w Czortkowie na Podolu – 11 listopada 1995 roku” (wespół z: Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 1 (8) 1996, s. 15-16. * Zob. Kujawa Jacek, „Byłem w Buczaczu” – nr 2 (9) 1996, s. 20-22; „We krwi i łzach jego świadków” – nr 3 (16) 1997, s. 4-7.

STROŃSKI HENRYK
„60. rocznica pierwszych deportacji Polaków do Kazachstanu” – nr 4 (11) 1996, s. 21-23; „Kapłani Wołynia i Podola” rec. („Album kapłanów dyecezyi Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej”. Zebrał i ułożył Jerzy Filipowicz, Kijów 1917) – nr 5 (12) 1996, s. 44-46; „Rzymskokatolicka diecezja żytomierska (łucko-żytomierska) w XX wieku” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (13) 1996, s. 26-29.

STRZEMBOSZ TOMASZ
„Wincenty Romanowski, «ZWZ-AK na Wołyniu 1939-1944»” (rec.) – nr 5 (6) 1995, s. 28-29.

SZCZYPTA STANISŁAW, KS.
* Dzwonkowski Roman, ks.,„Na Syberii i w Żytomierzu. Ks. Stanisław Szczypta (1914-1984)” – nr 3 (10) 1996, s. 33-36.

SZELĄŻEK ADOLF PIOTR, BP
* „Biskup Adolf Piotr Szelążek (1865-1950” – nr 5 (6) 1995, s. 4-5; „Cudowny obraz Najświętszej Marji Panny Latyczowskiej w Katedrze łuckiej” – nr 4 (17) 1997, s. 21-22.

SZEWCZUK ALEKSANDER
„Opaleni gromem” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 3 (10) 1996, s. 6-8.

SZEWCZYK MAŁGORZATA ŁUCJA
* Ryłko Stefan, ks., „Służebnica Boża Matka Małgorzata Łucja Szewczyk (1828-1905). Współzałożycielka Córek Matki Boskiej Bolesnej zwanych Serafikami” – nr 3 (10) 1996, s. 31-33.

SZLACHTA WALDEMAR, KS.
„Milczący Dom Boży” (wespół z: Karcz Bolesław, ks.) – nr 3 (16) 1997, s. 36-40.

SZNARBACHOWSKI FELIKS, KS.
* Dzwonkowski Roman, ks., „Ks. Feliks Sznarbachowski (1876-1931)” – nr 1 (14) 1997, s. 46-47.

SZOPIŃSKI KAZIMIERZ
„Wiara” – nr 5 (18) 1997, s. 10; „Nadzieja” – nr 5 (18) 1997, s. 14; „Miłość” – nr 5 (18) 1997, s. 25; „Dziedzictwo” – nr 5 (18) 1997, s. 33; „*** (Myślałem, że wybieram Go w dobry czas)” – nr 5 (18) 1997, s. 45; „*** (Zamknięty w tęsknotach)” – nr 5 (18) 1997, s. 47.

SZOSTAK INNA
„«Zarysy historii kościoła gniewańskiego»” rec. (Лисий Анатолій, “Нариси історії Гніванського костелу” - Вінниця, 1996) (tіum. Zalewska Јucja) – nr 2 (15) 1997, s. 39-40; „Historia winnickiego klasztoru kapucyńskiego” rec. (“Вінницький капуцинський монастир” – Вінниця, 1995) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 3 (16) 1997, s. 46-47; „Świątynie Polesia” rec. (Рожко Володимир, “Древні святині Полісся” – Луцьк, 1995) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 4 (17) 1997, s. 47; „Jeden dzień z życia kulturalnego Ostroga” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 39; „Prawosławne monastery Polesia Wołyńskiego” rec. (Рожко Володимир, “Православні монастирі Полісся” – Луцьк, 1996) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 40; „«Piotr Mohyła w duchowej historii Ukrainy»” rec. (Валерія Нічик, “Петро Могила в духовній історії України” – Київ, 1997) (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 39-40.

SZYMAŃSKI KRZYSZTOF
„Święto kultury polskiej w Ostrogu” – nr 1 (8) 1996, s. 10-11.

ŚCISŁOWICZ ANDRZEJ, KS.
„Wołanie z Wołynia” (wespół z: Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 1 (1), s. 2-4; „Moralne aspekty narodzenia Jezusa Chrystusa” – nr 2 (9) 1996, s. 14-17; „Czas miłosierdzia” (wespół z: Kowalów Witold Józef, ks.) – nr 4 (17) 1997, s. 6-8.

ŚLADECKI DARIUSZ
„Kościół w Sławucie. Rozmowa z Dariuszem Śladeckim z Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza” (rozmawiała Jolanta Koziej) – nr 4 (11) 1996, s. 9-10.

„Tablica u wejścia do kościoła parafialnego w Ostrogu i jej przekład na język polski” – nr 3 (16) 1997, s. 48.

TAJBER PAULA ZOFIA, M.
* Ryłko Stefan, ks., „Służebnica Boża Matka Paula Zofia Tajber (1890-1963). Założycielka Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusowej” – nr 4 (11) 1996, s. 31-33.

TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS, ŚW.
*„Deszcz róż. Jubileusz 100. lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus” – nr 1 (14) 1997, s. 3-6; * „Litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus” – nr 1 (14) 1997, s. 6; „Jezu, miłości moja!...” – nr 5 (18) 1997, s. 48.

„Tertio Millenio Adveniente. Rok 1997: Jezus Chrystus” – nr 3 (16) 1997, s. 3.

TROFIMIAK MARCJAN, BP
* Kujawa Jacek, „We Lwowie u Księdza Biskupa Marcjana Trofimiaka” – nr 3 (10) 1996, s. 17-20; * Koprowski Marek A., „Nie przestała istnieć. Rozmowa z ks. Marcjanem Trofimiakiem, biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej, wikariuszem generalnym diecezji łuckiej” – nr 6 (19) 1997, s. 6-8.

TURKIEWICZ BENEDYKT, KS.
* Czykanowska Lilia, „Działalność społeczna i kościelno-oświatowa ks. mitrata Benedykta Turkiewicza (1873-1928) w okresie od końca XIX wieku do lat 20-tych XX wieku” – nr 5 (12) 1996, s. 35-38.

TWARDZIAKOWIE BOGUMIŁA I JERZY
„Ku pokrzepieniu serc nauczycieli z Polski wybierających się do pracy na Ukrainę” – nr 3 (4) 1995, s. 25.

WARZYBOK LUDWIK, KS.
„Sursum corda!” – nr 2 (15) 1997, s.

WALCZYKIEWICZ STEFAN, BP
* „Biskup Stefan Walczykiewicz (1886-1940)” – nr 5 (6) 1995, s. 5- 6.

WASJANKINA WIKTORYNA
„Akcja miłosierdzia w Łucku” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 4 (17) 1997, s. 3-4; „Gwoli modlitwy” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 5 (18) 1997, s. 13-14.

WASYLENKO A.
„«Sursum corda». «W górę serca» - te słowa przed wejściem do kościoła rzymskokatolickiego w Ostrogu świadczą nie tylko o odrodzeniu Kościoła, ale i o naszym oczyszczeniu duchowym” (tłum. Zalewska Łucja) – nr 6 (19) 1997, s. 18-19.

„W stronę duchowego odrodzenia. Międzynarodowa konferencja ‘Formowanie podstaw moralności chrześcijańskiej w procesie duchowego odrodzenia Ukrainy’. Ostróg, 19-21 maja 1995 roku” – nr 4 (5) 1995, s. 10-11.

WĄTRÓBSKI LESZEK
„«Myśmy do stepów unieśli ojczyznę...»” rec. (Dyjaczyński Anatol, „Myśmy do stepów unieśli ojczyznę...”, Szczecin 1996) – nr 6 (13) 1996, s. 37-39.

WERNIK ROMUALD
„Stepan” – nr 1 (8) 1996, s. 23-25; „W Ziemi Świętej” – nr 5 (18) 1997, s. 42-45; „Getsemani” – nr 6 (19) 1997, s. 43-44.

WOŁCZAŃSKI JÓZEF, KS.
* „Martyrologia kościoła katolickiego na Podolu i Wołyniu po 1917 roku” rec. (Skalski Teofil, ks., „Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia”, Lublin-Rzym-Lwów 1995, oprac. Wołczański Józef) – nr 1 (8) 1996, s. 28-30.

WROŃSKI ANDRZEJ
* zob. Piasecki Zbigniew, „Andrzej Wroński, «Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie»” (rec.) – nr 5 (6) 1995, s. 29-30.

„Z dziejów Kościoła Rzymskokatolickiego na Wołyniu. Kalendarium ważniejszych wydarzeń” – nr 4 (11) 1996, s. 5-7.

ZAJĄC KAZIMIERZ, KS.
„Oczami duszpasterzy” (wespół z: Galek Adam, ks.) – nr 3 (4) 1995, s. 13-15.

ZALEWSKA ŁUCJA
„Powtórny pogrzeb biskupa Komornickiego (1733-1780). Poświęcenie barokowego ołtarza” – nr 4 (5) 1995, s. 2-5; „Szczodry deszcz łaski” – nr 6 (7) 1995, s. 5-7; „Powrót” – nr 6 (7) 1995, s. 11-12; „Jesień. Tablica pamiątkowa ku czci Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby w Ostrogu” – nr 6 (7) 1995, s. 17-21; „Pożegnanie pasterza. Pogrzeb biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej o. Władysława Rafała Kiernickiego” – nr 1 (8) 1996, s. 4-6; Szewczuk Aleksander, „Opaleni gromem” tłum. – nr 3 (10) 1996, s. 6-8; „Prezentacja Ośrodka Nauczania Języka Polskiego przy Wyższym Kolegium Ostrogskim” – nr 3 (10) 1996, s. 35-36; Kuriata Marian, „Gdzież nas podziali? Sześćdziesiąt lat temu” tłum. – nr 4 (11) 1996, s. 23-26; Alimamedow Rusłan, „Jestem chrześcijaninem” tłum. – nr 4 (11) 1996, s. 27-29; Matwijczuk Ludmiła, „Zbieracze folkloru Ziemi Wołyńskiej” tłum. – nr 5 (12) 1996, s. 16-17; Ohniewa O.,„Działalność drukarni klasztoru dominikańskiego w Łucku” tłum. – nr 5 (12) 1996, s. 29-30; Czykanowska Lilia, „Działalność społeczna i kościelno-oświatowa ks. mitrata Benedykta Turkiewicza (1873-1928) w okresie od końca XIX wieku do lat 20-tych XX wieku” tłum. – nr 5 (12) 1996, s. 35-38; Bondarczuk Jarosława, „Rzeźbiarz Tomasz Oskar Sosnowski (1813-1886)” tłum. – nr 6 (13) 1996, s. 17-20; Henryk Stroński, „Rzymskokatolicka diecezja żytomierska (łucko-żytomierska) w XX wieku” tłum.– nr 6 (13) 1996, s. 26-29; „Deszcz róż. Jubileusz 100. lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus” – nr 1 (14) 1997, s. 3-6; „Pamięć nie umiera. Poświęcenie Drogi Krzyżowej i tablic pamiątkowych; Równe, 22 września 1996 roku” – nr 1 (14) 1997, s. 19-21; Romanczuk Aleksander, „O czym przypominał stary drewniany krzyż?” tłum. – nr 1 (14) 1997, s. 22-23; „«Polska droga do Kazachstanu». Międzynarodowa konferencja naukowa w Żytomierzu, 12-13 października 1996 r.” – nr 1 (14) 1997, s. 27-30; Mańko Mykoła, „Prawosławne Seminarium Duchowne w Ostrogu (1796-1825)” tłum. – nr 1 (14) 1997, s. 37-40; Szostak Inna, „«Zarysy historii kościoła gniewańskiego»” rec. (Лисий Анатолій, “Нариси шсторії Гніванського костелу” - Вінниця, 1996) tіum.– nr 2 (15) 1997, s. 39-40; „Która droga prowadzi do świątyni” zapisała Kateryna Koniewa [rozmowa z Sofiją Baskakową] tłum. – nr 2 (15) 1997, s. 37-39; Ruj Olga, „Twoje imię” tłum.– nr 2 (15) 1997, s. 46. Pyza Swietłana, „«Zwyczaj ten stary jak świat». Harcerstwo na Wołyniu dzisiaj” tłum. – nr 3 (16) 1997, s. 31-32; Szostak Inna, „Historia winnickiego klasztoru kapucyńskiego” rec. (“Вінницький капуцинський монастир” – Вінниця, 1995) tłum. – nr 3 (16) 1997, s. 46-47; Wasjankina Wiktoryna, „Akcja miłosierdzia w Łucku” tłum. – nr 4 (17) 1997, s. 3-4; Radica Aleksander, „Święto w Klewaniu” tłum. – nr 4 (17) 1997, s. 23-24; „Świątynie Polesia” rec. (Рожко Володимир, “Древні святині Полісся” – Луцьк, 1995) tłum. – nr 4 (17) 1997, s. 47; Bondarczuk Jarosława, „«Bukwar» («Elementarz»), Ostróg 1578” tłum. – nr 4 (17) 1997, s. 48; Wasjankina Wiktoria, „Gwoli modlitwy” tłum. – nr 5 (18) 1997, s. 13-14; „Powrót do źródła. 70. lecie Chrztu św. ks. kan. Józefa Kozłowskiego, proboszcza parafii Korzec na Wołyniu” – nr 5 (18) 1997, s. 15; Bondarczuk Jarosława, „Badacz Wołynia. Józef Nowicki (1878-1964)” tłum. – nr 5 (18) 1997, s. 26-29; Szostak Inna, „Jeden dzień z życia kulturalnego Ostroga” tłum. – nr 5 (18) 1997, s. 39; Szostak Inna, „Prawosławne monastery Polesia Wołyńskiego” rec. (Рожко Володимир, “Православні монастирі Полісся” – Луцьк, 1996) tłum. – nr 5 (18) 1997, s. 40; „Uroczystość w Kowlu i Włodzimierzu Wołyńskim” – nr 6 (19) 1997, s. 5-6; Wasylenko A., „«Sursum corda». «W górę serca» - te słowa przed wejściem do kościoła rzymskokatolickiego w Ostrogu świadczą nie tylko o odrodzeniu Kościoła, ale i o naszym oczyszczeniu duchowym” tłum. – nr 6 (19) 1997, s. 18-19; Biłas Iwan, „Wysiedlenie Polaków z Zachodniej Ukrainy. Oczami ukraińskiego naukowca” tłum. – nr 6 (19) 1997, s. 23-27; Szostak Inna, „«Piotr Mohyła w duchowej historii Ukrainy»” rec. (Валерія Нічик, “Петро Могила в духовній історії України” – Київ, 1997) tłum. – nr 6 (19) 1997, s. 39-40; Bondarczuk Jarosława, „Księga Nowego Testamentu (1580)” tłum. – nr 6 (19) 1997, s. 48.

ZALEWSKA MAŁGORZATA
„Wspólnota” – nr 4 (11) 1996, s. 26-27.

„Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej” – nr 2 (15) 1997, s. 44-45.

ZINIEWICZ EUGENIUSZ
„Józef Dunin-Karwicki (1833-1910” – nr 2 (3) 1995, s. 23- 25; „Jakub Hoffman (1896-1964)” – nr 3 (4) 1995, s. 23-24; „Mieczysław Orłowicz (1881-1959. Autor «Ilustrowanego przewodnika po Wołyniu»” – nr 4 (5) 1995, s. 25-26; „Prosimy o pomoc” – nr 4 (5) 1995, s. 30-31; „Jeszcze o Jakubie Hoffmanie” – nr 5 (6) 1995, s. 32; „«Dzieje Rocznika Wołyńskiego»” oprac. – nr 5 (12) 1996, s. 39-40.

ZWOLIŃSKI ANDRZEJ, KS.
„Źródła” – nr 3 (10) 1996, s. 14-17; „Sumienie” – nr 4 (11) 1996, s. 16-19; „Szatan” – nr 5 (12) 1996, s. 14-16; „Wobec zła” – nr 6 (13) 1996, s. 14-16; „Grzech” – nr 1 (14) 1997, s. 16-18; „Pokuta” – nr 2 (15) 1997, s. 15-17; „Dekalog” – nr 3 (16) 1997, s. 11-13; „Inni bogowie” – nr 4 (17) 1997, s. 12-14; „Obrazy” – nr 5 (18) 1997, s. 11-13; „Imię Boże” – nr 6 (19) 1997, s. 11-13.

ŻYLIŃSKI BOLESŁAW, KS.
* Dzwonkowski Roman, ks., „Ks. Bolesław Żyliński (1894-1939)” – nr 2 (15) 1997, s. 9-10.

Bibliografię opracował ks. Witold Józef Kowalów
przy współpracy Władysławy Krynickiej


Święta

Środa, II Tydzień Adwentu
Rok C, II
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
6433878

Statystyki

Zegar