Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

t. 46 - Tomasz Kempa,

T. 46 Tomasz Kempa, „Akademia i drukarnia Ostrogska”, Biały Dunajec – Ostróg 2005.

         Praca zwięźle ukazująca znaczenie ośrodka ostrogskiego w pięknej historii ziem ruskich (ukraińskich) Rzeczypospolitej. Ostróg jest szczególnym miejscem spotkania różnych kultur i wyznań, a w drugiej połowie XVI wieku był tu najważniejszy ośrodek myśli prawosławnej na ziemiach ruskich. Swoista symbioza akademii i drukarni ostrogskiej leżała u podstaw sukcesu tej ostatniej.

„Akademia i Drukarnia Ostrogska”

Biblioteka „Wołania z Wołynia” t. 46

Tomasz KEMPA

„Akademia i Drukarnia Ostrogska”

Biały Dunajec – Ostróg 2006

s. 78; ISBN 83-88863-23-1

Cena: 9,- zł + porto

 

Kolejna pozycja Biblioteki „Wołania z Wołynia” to dwie prace p. dra Tomasza Kempy z Torunia pt. „Akademia Ostrogska” i „Drukarnia Ostrogska”.

Opracowania te zwięźle ukazują nam znaczenie ośrodka ostrogskiego w pięknej historii ziem ruskich (ukraińskich) Rzeczypospolitej. Ponadto wprowadzają nas w to przebogate dziedzictwo, do którego od kilkunastu lat staramy się nawiązywać.

Odrodzona uczelnia w Ostrogu – Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” – zmieniła oblicze współczesnego Ostroga. Dziś uniwersytet – jego pracownicy i studenci – tworzą nowe dzieje niepodległej Ukrainy! Uniwersytet w Ostrogu owocnie współpracuje z innymi uczelniami na Ukrainie i w Polsce. 

Ostróg jest szczególnym miastem, gdzie spotykają się różne kultury i wyznania. Swego czasu prowadzono tu ożywioną polemikę prawosławno-katolicką. Większa część tych utworów polemicznych była wydrukowana właśnie w miejscowej drukarni. Dziś ucząc się jedności w wielości czy pojednanej różnorodności z pietyzmem pochylamy się nad śladami pięknej historii i zabytkami piśmienniczymi tamtych czasów.

Szanowny Czytelniku tej i innych naszych publikacji, ufamy, że po lekturze tej książeczki uznasz, że warto poznawać i zgłębiać wkład Ostroga i Wołynia w formowanie się kultury religijnej dawnej Rzeczypospolitej.

 

Niniejszą książkę można zamawiać pod następującymi adresami:

– Ośrodek „Wołanie z Wołynia” skr. poczt. 9, 34-520 Poronin

– „Волання з Волині” вул. Кардашевича, 1; 35800 м. Остріг, Рівненська обл., Україна

– pocztą elektroniczną: vykovaliv@gmail.com    

– lub za pomocą internetu http://www.ostrog.blox.pl

Poza kilkoma wypadkami, nie prowadzimy sprzedaży w księgarniach ani poprzez hurtownie.

 

Nasze strony w internecie:

http://www.wolaniecom.parafia.info.pl   

http://www.ostrog.blox.pl  

http://www.karaganda.blox.pl

http://www.wolynskislownikbiograficzny.blox.pl  

 

Autorów, księgarzy, bukinistów i hurtowników

zapraszamy do współpracy!

 

 

OD WYDAWCY

OD   WYDAWCY

 

         Kolejna pozycja Biblioteki „Wołania z Wołynia” to dwie prace p. dra Tomasza Kempy z Torunia pt. „Akademia Ostrogska” i „Drukarnia Ostrogska”. Opracowania te zwięźle ukazują nam znaczenie ośrodka ostrogskiego w pięknej historii ziem ruskich (ukraińskich) Rzeczypospolitej. Ponadto wprowadzają nas w to przebogate dziedzictwo, do którego od kilkunastu lat staramy się nawiązywać.

         Odrodzona uczelnia w Ostrogu – Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” – zmieniła oblicze współczesnego Ostroga. Dziś Uniwersytet – jego pracownicy i studenci – tworzą nowe dzieje niepodległej Ukrainy! Uniwersytet w Ostrogu owocnie współpracuje z innymi uczelniami na Ukrainie i w Polsce. Zostały zawarte umowy o współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Rzeszowie. Od kilku lat działa program kanadyjsko-polsko-ukraiński wymiany młodzieży w ramach programu Net Corps. Dwoje naszych parafian pracujących na uniwersytecie, uzyskało niedawno tytuł kandydata nauk – Halina Krajczyńska i Inna Szostak. Obie panie biorą udział w życiu parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu i pracach Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej. Doskonalą swą wiedzę i umiejętności na różnych kursach i spotkaniach w Polsce.

 

*

*        *

         Artykuły wchodzące w skład niniejszej książki zostały pierwotnie opublikowane w dwóch pracach zbiorowych poświęconych szkolnictwu prawosławnemu i prawosławnym oficynom wydawniczym: „Akademia Ostrogska” [w:] „Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej” pod red. Antoniego Mironowicza, Urszuli Pawluczuk i Piotra Chomika, Białystok 2002, s. 55-79 i „Drukarnia ostrogska” [w:] „Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej” pod red. Antoniego Mironowicza, Urszuli Pawluczuk i Piotra Chomika, Białystok 2004, s. 105-126.

         Składam serdeczne podziękowanie p. drowi Tomaszowi Kempie za zgodę na przedruk jego dwóch artykułów naukowych poświęconych przeszłości naszego miasta i wydaniu ich jako osobnej publikacji. Życzymy dalszych osiągnięć na niwie naukowej, zwłaszcza w badaniu współpracy chrześcijan różnych konfesji w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku.

 

*

*        *

Szanownych Czytelników Biblioteki „Wołania z Wołynia” proszę by ukazanie się książeczki Akademia i Drukarnia Ostrogska” uznali za zaproszenie do odwiedzenia Ostroga i zobaczenia na własne oczy pozostałości dawnej świetności. Wszakże Ostróg, stary gród u ujścia Wilii do Horynia, był w ostatnim ćwierćwieczu XVI wieku najważniejszym centrum oświatowo-kulturalnym prawosławia na ziemiach ruskich.

Myślę, że książka „Akademia i Drukarnia Ostrogska” zaciekawi nie tylko interesujących się historią ziem ruskich, ale także przybywających do naszego miasta gości i turystów, z roku na rok liczniejszych.

         Ostróg jest szczególnym miastem, gdzie spotykają się różne kultury i wyznania. Swego czasu prowadzono tu ożywioną polemikę prawosławno-katolicką. Większa część tych utworów polemicznych była wydrukowana właśnie w miejscowej drukarni. Dziś ucząc się jedności w wielości czy pojednanej różnorodności z pietyzmem pochylamy się nad śladami pięknej historii i zabytkami piśmienniczymi tamtych czasów. Przykładem tego jest niedawno wydana w Łucku książeczka „Стародруки Речі Посполитої XVI-XVIII ст.ст. у зібраннях Музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого музею. Каталог” (Biblioteka „Wołanie z Wołynia” t. 38), opracowana przez Swietłanę i Ołeksandra Pozichowśkych z Ostroga. Jest to katalog zawierający opis starodruków polskich XVI-XVIII wieku, wydanych w językach polskim, łacińskim oraz niemieckim na terytorium współczesnej Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Krajów Nadbałtyckich. Starodruki te znajdują się w zbiorach Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu i Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku. Część z tych starodruków była przedstawiona na wystawie zorganizowanej w kościele farnym w Ostrogu z okazji 15. lecia odrodzenia życia parafialnego po 30. latach zamknięcia miejscowej świątyni katolickiej (listopad 2004 roku). W przygotowaniu jest także katalog druków cyrylicznych znajdujących się w zbiorach wspomnianego Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu.

         Szanowny Czytelniku tej, i innych naszych publikacji, ufamy, że po lekturze tej książeczki uznasz, że warto poznawać i zgłębiać wkład miasta Ostroga i Wołynia w formowanie się kultury religijnej dawnej Rzeczypospolitej.

 

ks. Witold Józef Kowalów

 

Ostróg, 16 lipca 2005 roku

W święto Matki Bożej Berdyczowskiej 

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312371

Statystyki

Zegar