Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Delehacija z Vołyni u Biłostoci (UA)

ДЕЛЕГАЦІЯ З ВОЛИНІ
У БІЛОСТОЦІ

У вівторок, 4 листопада 2008 року, в Білостоці, з робочим візитом перебувала делегація з Волинської області (Україна), яку очолював віце-губернатор Василь Федорович Байцим, котрий водночас є координатором реалізованого спільно з Центром Популяризації Підляшшя проекту в сфері підприємництва.

Під час зустрічі були обговорені можливості міжрегіональної співпраці, зокрема, використання унійних коштів для розвитку культури, освіти, а також малого бізнесу, навчання керівників і працівників міжурядових організацій у сфері процедур отримання коштів для реалізації спільних проектів та для їх виконання, а також партнерської співпраці міст.

ҐС

інформація з інтернетної сторінки:

http://www.wrotapodlasia.pl/  

[“Волання з Волині”, ч. 6 (85) від листопада-грудня 2009 р., 40 стор. ]

Delegacja z Wołynia w Białymstoku (PL)

DELEGACJA

Z WOŁYNIA

W BIAŁYMSTOKU

We wtorek 4 listopada 2008 r. z roboczą wizytą przebywała w Białymstoku delegacja z Obwodu Wołyńskiego (Ukraina), której przewodniczył Wicegubernator Wasyl Fiedorowicz Bajcym, który jest jednocześnie koordynatorem realizowanego wspólnie z Centrum Promocji Podlasia projektu parasolowego z zakresu przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania omówione zostały możliwości współpracy międzyregionalnej, a m. in. wykorzystania środków unijnych dla rozwoju kultury, oświaty oraz małego biznesu, szkoleń urzędników i pracowników organizacji międzyrządowych w zakresie procedur pozyskiwania funduszy na realizację wspólnych projektów i ich realizacji oraz współpracy partnerskiej miast.

GS

Informacja ze strony internetowej:

http://www.wrotapodlasia.pl/  

[“Wołanie z Wołynia” nr 6 (85) z listopada-grudnia 2008 r., s. 40.]

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312547

Statystyki

Zegar