Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Kandydat na vivtari (UA)

ОСТРОЗЬКИЙ ЄПИСКОП

ДМИТРО ЯРЕМКО

КАНДИДАТ НА ВІВТАРІ

Під час пастирського візиту Святішого Отця Івана Павла ІІ в Україну, у Львові 27 червня 2001 року, 27 Слуг Божих, які постраждали як мученики за віру, були залічені до лику блаженних. На цей час розпочато новий беатифікаційний процес чергової групи мучеників за віру. Серед них є острозький греко-католицький єпископ Дмитро Яремко (1879-1915).

Слуга Божий після закінчення духовної семінарії навчався також у Богословському Інституті в Інсбруку (Австрія). Після повернення до Галичини був віцеректором Духовної Семінарії у Львові. Працював також на суспільній ниві – був співредактором журналу «Нива» (від 1907 р.). У 1914 р. таємно висвячений митрополитом Андрієм Шептицьким у Києві на єпископа Острозького (це єпископство вважалося вільним від часів ліквідації унії в Росії і митрополит Шептицький висвятив його будучи свідомим своїх повновластей і маючи ці повноваження). Помер на засланні у Воронежі, куди його в 1915 р. вивезла російська влада як заложника.

Нині вважається Слугою Божим, тому що розпочався його беатифікаційний процес. Кому відома інформація про дану особу, постуляція ласкаво просить повідомити про це за такою адресою: 79008, м. Львів, пл. Соборна 3а, тел./факс: (0322) 79-84-42, Місія “Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ”.

опрацював

о. Вітольд-Йосиф Ковалів

Див. також в інтернеті:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Jaremko  

[“Волання з Волині” ч. 6 (85) від листопада-грудня 2008 р., 20 стор.]

 

Kandydat na ołtarze (PL)

BISKUP OSTROGSKI

DMYTRO JAREMKO

KANDYDATEM NA OŁTARZE

W czasie swojej wizyty we Lwowie, 27 czerwca 2001 r., Sługa Boży Jan Paweł II zaliczył 27 męczenników za wiarę do grona błogosławionych. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny kolejnej grupy męczenników. Wśród nich jest grekokatolicki biskup ostrogski Dmytro Jaremko (1879-1915).

Sługa Boży po ukończeniu seminarium duchownego studiował w Instutucie Teologicznym w Insbrucku (Austria). Po powrocie do Galicji był wicerektorem seminarium duchownego we Lwowie. Pracował także na gruncie społecznym – był współredaktorem czasopisma “Niwa” (od 1907 r.). W 1914 r. został potajemnie wyświęcony przez metropolitę Andrzeja Szeptyckiego w Kijowie na biskupa ostrogskiego – biskupstwo to uważane było za wolne z czasów likwidacji unii w Rosji i metropolita A. Szeptycki wyświęcił go będąc świadomy swoich upoważnień. Wkrótce bp Dmytro Jaremko został aresztowany przez władze rosyjskie. Zmarł na zesłaniu w Woroneżu, gdzie został w 1915 r. wywieziony przez władze rosyjskie jako zakładnik.

Obecnie jest on uważany za Sługę Bożego (kandydata na ołtarze), gdyż rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Jeśli ktoś zna jakieś informacje o tej świątobliwej postaci proszony jest przez postulację o przekazanie informacji na adres: 79008, м. Львів, пл. Соборна 3а, тел./факс: (0322) 79-84-42, Місія “Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ”.

opracował

ks. Witold Józef Kowalów

Zob. także w internecie:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Jaremko  

[“Wołanie z Wołynia” nr 6 (85) z listopada-grudnia 2008 r., s. 20.]

 

Święta

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8941412

Statystyki

Zegar