Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Apel do naszych Czytelników i dawnych nieszkańców Ostroga

Metryka księzny Olgi Ewy Czetwertyńskiej znajdująca się w archiwum naszej parafii

 

Wierni przechowali dwie księgi z okresu duszpasterzowania

Sł. B. O. Serafina Kaszuby – jedna dotyczy Równego (znajduje się w Równem u ks. Władysława Czajki), druga Ostroga (ale nie obejmują one całego okresu – w przypadku Ostroga księga ta dotyczy lat1948-1953). Zachował się też brudnopis księgi zgonów z Tajkur (zapisy te opublikował p. Romuald Wernik w Londynie). O innych księgach nic mi nie wiadomo (poza tymi, o których pisze baza danych “Pradziad”).

Ks. Waldemar Witold Żurek w pracy

Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 r.”, t. I, Lublin 2004, s. 743-753, podaje spis “Nazwiska ochrzczonych parafii Ostróg (z maszynopisu) 1599-1652 sporządzony przez ks. Florentyna Szymona Czyżewskiego (1872-1950).

Księgi metrykalne

(urodzenia-chrzty, małżeństwa, zgony) z parafii Ostróg z lat 1839-1840, 1842-1846, 1859 znajdująsię w Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Wielu Ostrożan

odwiedzających Ostróg, na moją prośbą przywozi mi lub przesyła kserokopie swoich metryk. Tym sposobem stwarzam małą bazę danych dawnych mieszkańców Ostroga, Kuniowa i okolic. Dzięki dawnym mieszkańcom parafii Ostróg i Kuniów, którzy łaskawie nadsyłają mi, w celach dokumentowania przeszłości tych parafii, kserokopie wszelkich dokumentów kościelnych związanych z tymi parafiami oraz zdjęcia.

Nie słyszałem od innych księży na Wołyniu by

posiadali czy odzyskali dawne księgi metrykalne. Podobnie źle wygląda sytuacja z kronikami parafialnymi. Wiadomo mi tylko o dwóch – Ostroga i Kątów – i znajdują się one w Polsce.

Wszystkich mogących wzbogacić naszą bazę danych proszę o kontakt:

Wiek XVI i XVII

Ks. Waldemar Witold Żurek w pracy Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 r.”, t. I, Lublin 2004, s. 743-753, podaje spis “Nazwiska ochrzczonych parafii Ostróg (z maszynopisu) 1599-1652 sporządzony przez ks. Florentyna Szymona Czyżewskiego (1872-1950).

(...)

 

Wiek XVIII

Wiek XIX

Metryki księżny Olgi Ewy Czetwertyńskiej znajdująca się w archiwum naszej parafii

 

Apel do Czytelników

 

W ostatnim czasie stał się istny cud. Ks. Władysław Iwaszczak, proboszcz parafii w Krzemieńcu, przekazał mi w dniu 26 sierpnia 2011 r. kilka ksiąg metrykalnych parafii Ostróg, które odnalazł na strychu pod dachem kościoła farnego w Krzemieńcu. Niektóre są w dobrym stanie, niektóre bardzo zniszczone.

Jednym z uratowanych archiwaliów jest Księga Chrztów za lata 1833-1834. Znajduje się w niej m.in. metryka chrztu Olgi Światopełk Czetwertyńskiej, córki Książąt Eustachego i Julii z grafów Jaroszyńskich, która urodziła się 9 grudnia 1833 roku. Księżniczka ochrzczona została w Ostrogu 17 grudnia 1833 r. przez miejscowego wikariusza ks. Tymoteusza Moczydłowskiego (Księga Chrztów 1833, poz. 126).

Zwracam się z uprzejmą prośbą do historyków, genealogów i studentów odwiedzających Ostróg o pomoc z indeksowaniu tej i innych ksiąg metrykalnych naszej parafii. Pozwoli to na ułatwienie wolnego dostępu do danych dawnych mieszkańców naszej parafii i ułatwi pracę wielu Państwa nad poznawaniem historii swoich rodzin.

 

ks. Witold Józef Kowalów

(o. Vitold-Yosif Kovaliv)

vykovaliv@gmail.com

 

13 grudnia 2012 r., we wspomnienie św. Łucji

Ostróg nad Horyniem

 

Wiek XX

Układ chronologiczny

Układ alfabetyczny

Jan BORZYMOWSKI – lekarz, chirurg. Urodził się w grudniu 1869 r. w Ostrogu n. Horyniem. Zmarł 31 stycznia 1941 r. w majątku Kobylino (Ciechanowskie). Pionier operacji kardiochirurgicznych w Polsce; organizator służby sanitarnej i Towarzystwa “Sanitariusz Polski”, będącego prekursorem Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK). Jest przedstawiony w Encyklopedii PWN.

Zob. http://encyklopedia.pwn.pl/lista.php?co=Jana&od=195

Hasło w Encyklopedii PWN //

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3879834

 

Anna CIEPIELEWSKA-NIWIŃSKA (1936-2006), wybitna polska aktorka. Urodziła się 7 stycznia 1936 w Ostrogu nad Horyniem. Zmarła 20 maja 2006 w Warszawie.

Zob. “Zmarli” [w:] “Więź” nr 2 z 2007 r., s. .....

Wiek XXI

Święta

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8941624

Statystyki

Zegar