Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

"Wołyniak. Prawdziwa legenda" (PL)

“WOŁYNIAK. LEGENDA PRAWDZIWA”

Żył tylko 23 lata, od szesnastego roku życia walczył za Ojczyznę. Dla uczczenia pamięci Józefa Zadzierskiego, dowódcy oddziału partyzanckiego Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), powstał film dokumentalny pt. “Wołyniak. Legenda prawdziwa”. Jego prapremiera odbyła się w Domu “Hutnik” w Stalowej Woli.


Film został zrealizowany przez Wydawnictwo
“Sztafeta” i Telewizję Kablową “Stella” w Stalowej Woli oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów. Narratorami są w nim Dionizy Garbacz, reżyser i scenarzysta, i dr Krzysztof Kaczmarski z IPN w Rzeszowie. Występują też nieliczni już świadkowie – partyzanci z oddziału Wołyniaka, jego narzeczona, dopełniając słowami portret filmowego bohatera, podkreślając jego odwagę, wolę walki, wyjaśniając okoliczności jego działalności. Realizatorzy filmu wędrują śladami działalności partyzanckiej Wołyniaka, a także miejsc uwięzienia bohatera i jego pochówku. Mają oni nadzieję, że film będzie pełnił ważną rolę edukacyjną, przybliżając młodzieży współczesną historię regionu i Polski.

Józef Zadzierski (ur. w Kostopolu w 1923 r., zm. 29 grudnia 1946 r. we wsi Szegdy), uczeń lwowskiego Korpusu Kadetów, w czasie II wojny światowej jako żołnierz Samodzielnej Grupy Operacyjnej “Polesie”, dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga, brał udział w bitwie pod Kockiem. W Warszawie na tajnych kompletach uzyskał maturę i ukończył podziemną podchorążówkę w Dańkowie. Kolejno był żołnierzem oddziału Jana Kamera Bolesława” oraz oddziału NOW-AK por. Franciszka Przysiężniaka “Ojca Jana”, w szeregach którego brał udział w potyczkach z Niemcami i Ukraińcami, wyróżniając się odwagą, a następnie zorganizował w okolicach Leżajska oddział dyspozycyjny Komendy Okręgu Rzeszów NOW. Nowy oddział partyzancki założył po ucieczce z transportu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do obozu w Związku Sowieckim. Jego oddział m.in. walczył z grupami UPA i strzegł polskich wsi na Zasaniu przed atakami ukraińskimi. Podczas ofensywy Sowietów w lipcu 1944 r. przeprowadził wojska przez San, przyczyniając się do uratowania Leżajska od zniszczenia. 19 marca 1945 r., dzięki jego dowództwu, oddziały NOW rozgromiły ukraińsko-sowiecki atak na Kuryłówkę, a 7 maja 1945 r. pokonały pod Kuryłówką ekspedycję NKWD. Pochowany został konspiracyjnie na cmentarzu w Tarnawcu.


Alicja Trześniowska

[“Nasz Dziennik” (Warszawa) nr 44 (3061) z 21 lutego 2008 r., s. 10.]

[“Wołanie z Wołynia” nr 2 (81) z marca-kwietnia 2008 r., s. 46-47.]

Zobacz także biogram Józefa Zadzierskiego w Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Zadzierski  

"Wołyniak. Prawdziwa legenda" (UA)

“ВОЛИНЯК. ПРАВДИВА ЛЕГЕНДА”

Жив лише 23 роки, від шістнадцятого року життя боровся за Батьківщину. Для вшанування пам’яті Юзефа Задзерського, командира партизанського загону Національної Військової Організації (НВО), постав документальний фільм під заголовком “Волиняк. Правдива легенда”. Його прем’єра відбулася в Будинку “Гутнік” у Стальовій Волі.

Фільм був реалізований Видавництвом “Естафета” і кабельним телебаченням “Стелла” у Стальовій Волі, а також Інститутом Національної Пам’яті (ІНП) Відділ Ряшів. Оповідачами виступають: режисер і сценарист Діонізій Ґарбач і доктор Кшиштоф Качмарський з ІНП у Ряшеві. Виступають також нечисельні вже свідки – партизани з загону “Волиняка”, його наречена, доповнюючи словами портрет героя фільму, підкреслюючи його відвагу, волю до боротьби, розкриваючи деталі його діяльності. Реалізатори фільму мандрують слідами партизанської діяльності “Волиняка”, а також місць ув’язнення героя та його поховання. Вони мають надію, що фільм буде виконувати важливу освітню роль, ознайомлюючи ближче молодь із сучасною історією реґіону і Польщі.

Юзеф Задзерський (нар. у Костополі в 1923 році, пом. 29 грудня 1946 року в селі Шегди), учень Львівського Корпусу Кадетів, під час ІІ світової війни, будучи солдатом Самостійної Операційної Групи “Полісся”, якою командував ген. Франциск Клеберг, брав участь у битві під Коцьком. У Варшаві, під час підпільного навчання, отримав атестат зрілості й закінчив підпільну школу підхорунжих у Данькові. Потім був солдатом загону Яна Камера “Болеслава”, а також відділу НВО-АК пор. Франциска Присяжнюка “Отця Яна”, у рядах котрого брав участь у сутичках з німцями та українцями, виділяючись відвагою, потім організував в околицях Лежайська диспозиційний відділ Командування Округу Ряшів НВО. Новий партизанський загін заснував після втечі з транспорту солдат Польської Підпільної Держави до табору в Радянському Союзі. Його загін воював, зокрема, з групами УПА і захищав польські села на Засянні від українських нападів. Під час наступу совєтів в липні 1944 року перевів війська через Сян, приєднуючись до врятування Лежайська від знищення. 19 березня 1945 року, завдяки його командуванню, загони НВО розгромили українсько-совєтський напад на Курилівку, а 7 травня 1945 року перемогли під Курилівкою експедицію НКВД. Похований був у конспірації на цвинтарі в Тарнавці.

Аліція Тшесньовська

[“Наш щоденник” (Варшава), “Nasz Dziennik” (Warszawa), ч. 44 (3061) від 21 лютого 2008 року, с. 10.]

З польської переклала

Ірина Андрощук

[“Волання з Волині” ч. 2 (81) від березня-квітня 2008 р., стор. 46-47.]

Święta

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męcz., Głównego Patrona Polski

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8960345

Statystyki

Zegar