Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

1 listopada

1 listopada 1632 r.król Władysław IV podpisał dokument “Punkty uspokojenia”, wg którego unicki bp łucki i ostrogski Jeremiasz Poczapowski, zachowując tytuł bpa łuckiego, miał się przenieść do monasteru w Żydyczynie i zarządzać nim i jego fundacjami do przeniesienia na inną stolicę biskupią lub śmierci. Prawosławnym bpem łuckim został wybrany książę Aleksander Atanazy Puzyna i podporządkowana mu został eparchia włodzimierska.

1 listopada 1822 r.urodził się bł. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, metropolita warszawski. Syn Ziemi Wołyńskiej.

1 listopada 1910 r.urodził się o. Remigiusz Bolesław Kranc, kapucyn. W czasie II wojny światowej był duszpasterzem w Ostrogu na Wołyniu. Więzień Kołymy w latach 1945-1947. W latach 1950-1956 przełożony Krakowskiej Prowincji Kapucynów. Zmarł 8 stycznia 1977 roku.

1 listopada 1939 r. – część dawnych ziem polskich włączono jako tzw. Zachodnia Ukraina w skład Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Na terenie Wołynia utworzono wówczas 3 obwody: obwód rówieński (Ровенская область) – ze wschodniej części województwa wołyńskiego oraz fragmentów poleskiego, obwód wołyński (Волынская область) – z zachodniej części województwa wołyńskiego oraz fragmentów poleskiego, obwód tarnopolski (Тернопольская область) – ze wschodniej części województwa tarnopolskiego oraz fragmentów wołyńskiego.

2 listopada

2 listopada 1939 r. – w dniach 1-2 listopada 1939 r. Rada Najwyższa ZSRR zatwierdziła przyłączenie terytoriów „Zachodniej Białorusi” i „Zachodniej Ukrainy” do Związku socjalistycznych Republik Radzieckich.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

3 listopada

3 listopada 1869 r. – urodził się w Przemyślu o. Honorat Franciszek Wiktor Jedliński OFMCap. (1869-1952). Zakonnik klasztoru oo. kapucynów w Ostrogu w 1939 roku. W czasie II wojny światowej duszpasterz w Noworodczycach, Kuniowie i Mizoczu. Zmarł 1 września 1952 r. w Sędziszowie Małopolskim.

 

3 (15) listopada 1895 r. – urodziła się księżniczka Olga, córka cara Mikołaja II. Z tej okazji katolicy ostrogscy, jeszcze w listopadzie, kolejny raz wystosowali petycję w sprawie zezwolenia na odbudowę kościoła farnego w Ostrogu, który ucierpiał wskutek pożaru w 1889 roku. Zwrócili się do carowej błagając, „aby na upamiętnienie szczęśliwego przyjścia na świat Wielkiej Księżniczki Olgi raczyła najłaskawiej przyczynić się do spełnienia ich gorącej prośby”. Odpowiedź przyszła nader szybko, bo 15 grudnia parafianie ostrogscy otrzymali zawiadomienie z kancelarii dworskiej w Petersburgu, o tym iż ich prośba została przesłana do ministra spraw wewnętrznych. Wreszcie 2 lutego 1896 r. do Ostroga nadeszło zawiadomienie, że minister spraw wewnętrznych, przychylając się do prośby parafian, zezwolił na odbudowę kościoła farnego. Zgodę zaopatrzono w warunek, że wysokość katolickiej świątyni nie będzie wyższa od niedawno odnowionego w sąsiedztwie Soboru Objawienia Pańskiego.

Zob.: Ks. Władysław Knapiński, „Sprawa o kościół w Ostrogu”, Lwów 1892 (reprint: Biały Dunajec – Ostróg 2000), passim.

 

3 listopada 1915 r. – w dniach 3-10 listopada  1915 r. miała miejsce pierwsza bitwa pod Kostiuchnówką Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.

 

3 listopada 1959 r. – historyk Mykoła Kowalśkyj rozpoczął pracę w Ukraińskim Państwowym Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Urodził się 19 marca 1929 r. w Ostrogu w rodzinie inteligenckiej prawnika Pawła Kowalskiego (1887-1965) i nauczycielki Lidii (1895-1983). Dzięki jego staraniom w 1994 r. został utworzony Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”, którego został pierwszym prorektorem ds. pracy naukowej i stanął na czele katedry historii i kulturologii. W 1998 r. został wybrany na akademika Międzynarodowej Słowiańskiej Akademii Nauk, a w 2000 r. członkiem rzeczywistym Ukraińskiej Wolnej Akademii Nauk w USA.
Zmarł 6 października 2006 roku w Ostrogu i tam pochowany.

 

3 listopada 1989 r. – w wieku 89 lat zmarł ks. Witold Hadziewicz SAC. Urodził się 16 września 1900 r. w Zdołbunowie (wtedy parafia Tajkury). Do zakonu pallotynów wstąpił w 1930 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1935 roku. Mszę św. prymicyjną w kościele parafialnym w Zdołbunowie odprawił 15 sierpnia 1935 roku. Spoczywa w Otwocku na cmentarzu w kwaterze pallotynów.

 

3 listopada 1990 r. – pierwsza od 1945 r. pielgrzymka do Rymacz. Uczestniczyli w niej dawni mieszkańcy Wołynia, którzy osiedli w Chełmie, oraz ich potomkowie. Pielgrzymkę zorganizował Krzysztof Kołtun, poeta i założyciel Towarzystwa Rodzin Kresowych.

Zob.: Krzysztof Kołtun, „Św. Izydor” //

http://www.rymacze.pl/izydor.htm  

 

3 listopada 1999 r. – abp Józef Wesołowski, nuncjusz apostolski w Kazachstanie, Kirgizji, Tadżykistanie i Uzbekistanie, mianowany biskupem. Urodził się 15 lipca 1948 r. w Mizernej w Pieninach. W styczniu 2008 r. został mianowany nuncjuszem w Dominikanie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

4 listopada

4 listopada 1801 r. – w Ilińcach k. Humania urodził się Seweryn Goszczyński, polski działacz społeczny, rewolucjonista, pisarz i poeta polskiego romantyzmu – przedstawiciel „szkoły ukraińskiej” (obok Antoniego Malczewskiego i Józefa Bohdana Zaleskiego). Autor powieści poetyckiej „Zamek kaniowski” i powieści gotyckiej „Król zamczyska”. Zmarł 25 lutego 1876 r. we Lwowie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Seweryn_Goszczy%C5%84ski  

 

4 listopada 1922 r. – w Zdołbunowie urodził się Stanisław Fijałkowski, polski malarz i grafik.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Fija%C5%82kowski  

 

4 listopada 2008 r. – w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. ST. Warszawy (ul. Słowackiego 19 a) została otwarta wystawa „Wołyń czasu zagłady 1939-1945” – wystawa planszowa wypożyczona z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wystawa poświęcona była dziejom Wołynia w okresie II wojny światowej. Była próbą ukazania skomplikowanych relacji narodowościowych charakterystycznych dla tego obszaru, które – podsycane przez kolejnych okupantów: Rosjan i Niemców – doprowadziły do tragicznych konsekwencji determinujących powojenne stosunki polsko-ukraińskie. Wystawa była czynna do 30 grudnia 2008 roku.

Zob.: „Wołyń czasu zagłady 1939-1945” //

http://ostrog.blox.pl/2008/11/Wolyn-czasu-zaglady-1939-1945.html  

 

4 listopada 2008 r. – z roboczą wizytą w Białymstoku przebywała delegacja z Obwodu Wołyńskiego na Ukrainie, której przewodniczył Wicegubernator Wasyl Fiedorowicz Bajcym, koordynator realizowanego wspólnie z Centrum Promocji Podlasia projektu parasolowego z zakresu przedsiębiorczości. W trakcie spotkania omówione zostały możliwości współpracy międzyregionalnej, a m. in. wykorzystania środków unijnych dla rozwoju kultury, oświaty oraz małego biznesu, szkoleń urzędników i pracowników organizacji międzyrządowych w zakresie procedur pozyskiwania funduszy na realizację wspólnych projektów i ich realizacji oraz współpracy partnerskiej miast.

Zob.: GS, „Delegacja z Wołynia w Białymstoku” //

http://ostrog.blox.pl/2008/11/Delegacja-z-Wolynia-w-Bialymstoku.html  

 

4 listopada 2008 r. – Lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej zorganizował „Wołyńskie zaduszki” – kolejne spotkanie z cyklu wykładów Klubu Historycznego im. Stefana „Grota” Roweckiego. Spotkanie odbyło się w lubelskim oddziale IPN przy ul. Staszica. Dr Leon Popek opowiadał o polskich miejscach pamięci na Wołyniu. Można było także obejrzeć zdjęcia m.in. z wakacyjnej akcji porządkowania mogił polskich żołnierzy oraz ludności cywilnej na Wołyniu, w której brała udział lubelska młodzież.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

5 listopada

5 listopada 1819 r. – W Olicie w powiecie trockim na Litwie urodził się Szymon Marcin Kozłowski, od 1883 r. bp łucko-żytomierski, a od 1891 r. metropolita mohylewski. Zmarł 14 listopada 1899 w Petersburgu.

Zob.: Ks. Witold Józef Kowalów, „Arcybiskup Szymon Marcin Kozłowski (1883-1891)”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (20) ze stycznia-lutego 1998 r., s. 33-34; Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 182-186; Інна Шостак. „Луцько-Житомирська Римо-Католицька дієцезія наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття”, Білий Дунаєць  – Острог 2005; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Marcin_Koz%C5%82owski  

 

5 listopada 1952 r. – w Brwinowie zmarł ks. Walerian Baranowski, dyrektor drukarni diecezjalnej w Łucku, organizator Macierzy Szkolnej w Łucku. Urodził się w 1886 roku.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

6 listopada

6 listopada 1733 r. – we Francji urodził się ks. Pierre François Bida, jezuita. W latach 1766-1767 był wykładowcą języka francuskiego w kolegium w Ostrogu na Wołyniu.

Zob.: biogram w: „Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”, oprac. Ludwik Grzebień SI przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 44. //

http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=BIDA&f=1  

 

6 listopada 1943 r. – w kol. Ledóchówka, pow. Dubno, nacjonaliści ukraińscy zamordowali 3 starszych Polaków.

Zob.: Stanisław Żak (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html  

 

6 listopada 2005 r. – w Centrum Millenijnym Ojców Jezuitów przy 5835 W. Irving Park Rd. w Chicago (USA) została odprawiona Msza św. w intencji Koła Ziemi Wołyńskiej im. Juliusza Słowackiego. Nabożeństwo zorganizował Zarząd Koła Ziemi Wołyńskiej – Irena Żarczyński, prezes, oraz Wanda Mastros, sekretarz. Po Mszy św. odbyło się spotkanie przy kawie, w dolnej sali pod kaplicą, gdzie były omawiane sprawy organizacyjne Koła Ziemi Wołyńskiej.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  7 listopada

7 listopada 2000 r. – w Łucku została otwarta wystawa fotografii z lat 1918-1939 pt. „Wołyń – ocalić od zapomnienia”. Fotografie zostały zebrane i opracowane przez Tadeusza Wawrzonka. Wystawa wcześniej była eksponowana w Domu Polonii w Warszawie (lipiec – sierpień 1997) i w Bibliotece KUL w Lublinie (grudzień 1997 – styczeń 1998). Następnie wystawa była eksponowana w kowelskim Muzeum Historycznym (maj 1998), w Równem (październik 1999), Krzemieńcu (20 czerwca – 15 lipca 2000 r.) i w Łucku (listopada 2000).

Zob.: Tadeusz Wawrzonek, „«Wołyń» na Wołyniu” //

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=b01_2_13  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

8 listopada

8 listopada 1914 r. – we wsi Górna Posada k. Rymanowa Zdroju urodził się ks. Andrzej Gładysiewicz, kapłan diecezji łuckiej. Wikariusz w Łucku i Kowlu. W czasie wojny duszpasterz we Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 1945-1956 więziony i w łagrach na Syberii. Wieloletni proboszcz w Połonnem. Zmarł 23 sierpnia w Połonnem.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

9 listopada

9 listopada 1914 r. – w Zaturcach na Wołyniu urodził się Stanisław Lipiński, uczony, agronom, hodowca – selekcjoner nowych odmian pszenicy. Starszy brat Wiaczesława (Wacława) Lipińskiego. Zmarł 9 kwietnia 1954 r. i pochowany w Sopocie.

 

9 listopada 1958 r. – w Chełmie w rodzinie pochodzącej z Wołynia urodził się Krzysztof Kołtun, poeta, etnograf, obrońca tradycji, współautor wielu inicjatyw z dziedziny kultury, audycji radiowych. Duchowy przewodnik po Wołyniu. Jest autorem tomów wierszy: „Powrót” (Kraków 1984), „Ojczyste ziele” (Kraków 1990), „Dzwoneczek” (Chełm 1992), „Pańska Dolina” (Lublin 1993), „Kresowy wiśniowiersz” (Lublin 1995), „Misterium z Wołynia” (Kraków 1997), „Złoty szerszeń” (Kraków 1998), „Wileńska łza czysta” (Kraków 1999), „Szelest róży” (Biały Dunajec – Ostróg 1999), „Procesja pod koniec wieku” (Kraków 2000), „Kresowe żurawie” (wybór, Berlin 2001), „Poziomkowe listy” (Kraków 2001), „Wołyńska litania” (Biały Dunajec – Ostróg 2001), „Żurawie zza Styru” (Kraków 2001), „Słowiczy sad” (Kraków 2002), „Zielnik chełmski” (Chełm 2003), „Psałterz z Porycka” (Kraków 2005), „Witraż lwowski” (Kraków 2006), „Rodopis z Wołynia” (Kraków 2007) i „Wiśniowe zaoknie” (Kraków 2008).  Jego gościnny dom otwarty gościom ze Wschodu jest maleńkim Wołyniem. Obrazy, ‘rusznyky’, zdjęcia, pamiątki, medaliki, naczynia – wszystko to, co znajduje się w jego gabinecie, pochodzi z Wołynia. Jeszcze bardziej o tej krainie tęsknoty mówi jego poezja. Jego ostatnia udana inicjatywa to Antykwariat Kresowy” w Chełmie, mieszczący się przy ul. Lwowskiej 13 J.

 

9 listopada 1989 r. – zburzenie muru berlińskiego.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

10 listopada

10 listopada 1901 r. – w Nieledwi k. Hrubieszowa urodził się Adam Gorzkowski, leśniczy w miejscowości Bór, nadleśnictwo Ostróg. 3 marca 1940 r. aresztowany przez Sowietów. Zginął w Katyniu (?).

 

10 listopada 1965 r. – w Bierzgłowie zmarł ks. Gustaw Jełowicki (1880-1965), kanonik honorowy Kapituły Łuckiej, prałat, proboszcz katedry Łuckiej, administrator diecezji łucko-żytomierskiej i diecezji kamienieckiej. Urodził się 19 sierpnia (wg kalendarza juliańskiego) 1880 r. w Koleśnikach na Wołyniu. Ukończył gimnazjum w Ostrogu. Do seminarium duchownego w Żytomierzu wstąpił 31 sierpnia 1899 roku. Ukończył je w 1903 roku. Święcenia kapłańskie z rąk biskupa Cyrtofta otrzymał 18 marca 1906 r. w katedrze petersburskiej; Mszę św. prymicyjną odprawił przy Korpusie Paziów w Petersburgu. Akademię Duchowną w Petersburgu z tytułem magistra św. teologii, ukończył w czerwcu 1907 r. przedstawiając pracę magisterską pt. „Accio cleri poloni in renovanda vita intelectuali Stanislai Augusto regnante”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. (późniejszego arcybiskupa) Michała Godlewskiego. W 1907 r. delegowany do Rzymu przez kapitułę łucką, by utrącić kandydaturę ks. Stawińskiego na sufraganię łucką. Od 1908 r. do marca 1909 r. wikariusz przy kościele św. Aleksandra w Kijowie. Administrator klasztoru OO. Bernardynów w Zasławiu do 1915 roku. 21 lipca 1915 r. obrany administratorem diecezji łucko-żytomierskiej oraz diecezji kamienieckiej (wikariusz kapitulny) i pełnił tę funkcję do 2 lutego 1917 r., kiedy mianowano ordynariuszem łuckim bpa Ignacego Dub-Dubowskiego, a diecezję kamieniecką objął wkrótce bp Piotr Mańkowski. Po przekazaniu administracji diecezji przebywał w Kijowie. Z końcem 1920 r. proboszcz i kapelan SS. Niepokalanek w Maciejowie koło Kowla. Od stycznia 1927 r. proboszcz katedry łuckiej – jest nim do grudnia 1932 roku. Od maja 1927 r. był pierwszym moderatorem Sodalicji Mariańskiej Pań w Łucku. Prałat. Pracował w Kurii Biskupiej. Jednocześnie był sędzią protosynodalnym i wizytatorem zakonów. W dniach 30 sierpnia – 1 września 1927 r. uczestniczył wraz z abp Piotrem Mańkowskim w synodzie diecezjalnym w Łucku. Po aresztowaniu bpa A.P. Szelążka w styczniu 1945 r., obok ks. Leopolda Szumana, był jednym z kapłanów wyznaczonych do objęcia zarządu diecezją łucką. Diecezję łucką opuścił w 1945 roku. Od tego roku kapelan SS. Pasterek w Jabłonowie Pomorskim. W 1947 r. mianowany przez bpa A.P. Szelążka kantorem łuckiej kapituły katedralnej. W 1951 r. wraz z całą kapitułą zamieszkał na Zamku Bierzgłowskim. Pozostawił w rękopisie prywatne wspomnienia rodzinne i z pobytu w Akademii w Petersburgu (ks. Gustaw Jełowicki, „Wspomnienia”, maszynopis) oraz wiele notatek o diecezji łuckiej, jak i materiały rękopiśmienne i wypisy do historii diecezji łuckiej, którą zamierzał napisać. Pochowany w Toruniu, na cmentarzu parafialnym św. Jakuba.

Zob.: „Życie katolickie” (Łuck) nr 16-17 z 16. kwietnia 1933 r., s. 257;biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gustaw_Je%C5%82owicki

 

10 listopada 1978 r.  zmarł Stanisław Has, kolejarz, żołnierz 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu nad Horyniem. Urodził się 19 października 1910 r. w kolonii Komarówka koło Włodzimierza Wołyńskiego. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany i walczył podczas Wojny Obronnej. Uczestnik samoobrony AK w Kolędowie k. Włodzimierza Wołyńskiego. Po wojnie pracownik oddziału Dolnośląskich Fabryk Mebli w Jagniątkowie.

Zob.: Zbigniew Has, „Moje wspomnienie o ojcu”, [w:] „Moje Miasto” (Słupsk) nr 11 (129) z 2008 r. //

http://www.mojemiasto.slupsk.pl/index.php?id=2627

 

10 listopada 2001 r.  profesorowi Edwardowi Prusowi został wręczony order „Polonia Mater Nostra Est” przyznany mu przez Kapitułę Społeczno-Narodowego Orderu „Polonia Mater Nostra Est”.

 

10 listopada 2005 r.  w Zespole Szkół nr 70 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie-Radości odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości i Święta Szkoły z bardzo licznym udziałem młodzieży szkolnej, rodziców i zaproszonych gości. W uroczystościach szkolnych wzięli również udział członkowie Stowarzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Uroczystą Mszę św. celebrował ks. Józef Kozłowski, syn oficera 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego z Ostroga nad Horyniem. W wygłoszonej homilii ks. Józef Kozłowski przybliżył młodzieży historię i życie codzienne pułku w okresie międzywojennym.

Zob.: Hanna Irena Różycka, „Słowo do „Ułana Wołyńskiego” 11 listopada – Dniem Święta Niepodległości Polski” [w:] „Ułan Wołyński” nr 25 //

http://www.ulan-wolynski.org.pl/biuletyn25.html  

 

10 listopada 2007 r.  ingres nowego metropolity mińsko-mohylewskiego abpa Tadeusza Kondrusiewicza, który został odwołany przez Watykan z Moskwy.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

11 listopada

11 listopada 1821 r. – urodził się Fiodor Dostojewski, pisarz rosyjski.

 

11 listopada 1835 r. – w Warszawie zmarł ks. Antoni Ledóchowski (Halka-Ledóchowski) h. Szaława, poseł na sejmy, publicysta, misjonarz. Urodził się 23 sierpnia 1755 r. w miejscowości Krupa k. Łucka.

 

11 listopada 1891 r. – w Nieświczu urodził się ks. Zygmunt Chmielnicki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1918 roku. Od 1920 r. kanclerz kurii łucko-żytomierskiej. Więziony przez Sowietów. W 1928 r. w czasie wymiany więźniów zwolniony. Redaktor „Życia Katolickiego”, tygodnika wydawanego w Łucku.

Zob.:

 

11 listopada 1896 r. – w Kosinie pod Łańcutem urodził się płk Leopold Lis-Kula, jeden z najbardziej utalentowanych polskich oficerów. Zmarł 7 marca 1919 r. w walkach z Ukraińcami pod Torczynem na Wołyniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Lis-Kula  

 

11 listopada 1912 r. – w pobliżu stacji Ołyka na Wołyniu urodził się Anatolij Dublański, metropolita Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (UAKP), historyk i publicysta. W 1942 r. wydawał w Łucku gazetę „Ukraiński Hołos”, gdzie drukował artykuły historyczno-krajoznawcze. Od 1944 r. na emigracji w Austrii, a następnie w Niemczech, gdzie wydawał czasopismo „Ridna Cerkwa” („Ojczysty Kościół”). Publikował na łamach prasy ukraińskiej w Europie Zachodniej. Rzeczywisty i aktywny członek Instytutu Badań Wołynia w Kanadzie. W latach 90. XX w. przesłał do Łucka znaczną część swojej biblioteki i archiwum, a dla Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego przekazał znalezione w Paryżu relikwie UAKP – szaty liturgiczne i rzeczy osobiste metropolity Polikarpa Sikorskiego. Zmarł 28 października 1997 roku.

 

11 listopada 1943 r. – do Kupiczowa Czeskiego (pow. kowelski, Wołyń) wtargnęła bojówka upowska, która aresztowała czeski aktyw i zażądała podporządkowania się Czechów UPA i zdania broni. Grożono zabiciem 40 Czechów w razie nieposłuszeństwa. Upowcy wycofali się wobec presji tłumu mieszkańców wsi, jednak już w nocy wokół Kupiczowa rozłożyły się oddziały upowskie czyniąc wrażenie przygotowań do napadu. W tej sytuacji Czesi wezwali na pomoc Polaków z pobliskich Zasmyk.

 

11 listopada 2009 r. – na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce zasadzono jedenaście drzewek – „Dębów Pamięci” – będących hołdem dla wieliczan i osób związanych z Wieliczką, zamordowanych przez NKWD przede wszystkim w Katyniu. Jeden z dębów upamiętnia Jana Fitzkego, archeologa, niezapomnianego badacza przeszłości Wołynia i zasłużonego dyrektora Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w latach 1936-1939. Akcja była zorganizowana w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Katyń...ocalić od zapomnienia”. Jej inicjatorem w Wieliczce było Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”, a zwłaszcza prezes Jadwiga
Dudowa (prywatnie archeolog). W uroczystościach – w ramach Święta Niepodległości – z udziałem Burmistrza Miasta A. Kozieła i Ks. Dziekana Wielickiego Z. Gerlego wzięły udział rodziny zamordowanych.

(A.G.)

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

12 listopada

12 listopada 1922 r. – w Żytomierzu urodził się Tadeusz Borowski, polski poeta, prozaik i publicysta. W 1926 r. ojciec został aresztowany i wywieziony do Rosyjskiej Karelii z powodu dawnej przynależności do POW. Cztery lata później matka podzieliła losy męża, została wywieziona na Syberię nad Jenisej. Dwaj mali chłopcy pozostali sami. Starszy – Juliusz – trafił do internatu, młodszy Tadeusz dostał się pod opiekę ciotki. W 1932 roku Stanisław Borowski został wymieniony za więzionych w Polsce komunistów i z rodziną znalazł się w Polsce. Po przybyciu do Polski z rodzicami w 1932 r. Tadeusz zamieszkał w Warszawie. Maturę zdał na tajnym komplecie Liceum im. T. Czackiego w 1940 roku. W czasie okupacji studiował polonistykę na UW. 24 lutego 1943 r. aresztowany i osadzony na Pawiaku, a następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a od sierpnia 1944 r. był w obozie w Natzweiler-Dautmergen, a potem w Dachau-Allach. 1 maja 1945 r. został wyzwolony przez armię amerykańską. W czerwcu 1946 r. wrócił do kraju i ukończył polonistykę. Zmarł 3 lipca 1951 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Borowski_(poeta)  

 

12 listopada 1942 r. – w Kutnie zmarł Aleksander Karnicki, generał dywizji Wojska Polskiego, generał lejtnant kawalerii rosyjskiej. Urodził się 30 stycznia 1869 r. w Łowiczu. Od marca do czerwca 1919 r. dowódca Frontu Ukraińskiego.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Karnicki  

 

12 listopada 1989 r. – po niemal 30. latach przerwy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu wrócił do wiernych i został przywrócony w nim kult. Pierwszą Mszę św. odprawił ks. Antoni Andruszczyszyn ze Sławuty. Był to pierwszy kościół w diecezji łuckiej odzyskany przez wiernych.

 

12 listopada 2004 r. – w Kętrzynie została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy tym miastem a Włodzimierzem Wołyńskim. Zakres przedmiotowy współpracy obejmuje obszary: oświaty, kultury, sportu, turystyki i wypoczynku, gospodarki, wymiany doświadczeń samorządów obu miast, a także integracji mniejszości narodowych.

 

12 listopada 2006 r. – Bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej, przeprowadził „Rekolekcje z historią” – konferencję kapłańską w klasztorze misjonarzy oblatów w Obuchowie koło Kijowa.

 

12 listopada 2009 r. – parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu na Wołyniu obchodziła 20. rocznicę odnowienia po niemal 30. latach przerwy spowodowanej przez bezbożne władze sowieckie. Uroczystą Mszę św. odprawił ks. kan. Witold Józef Kowalów. Z powodu epidemii grypy w uroczystości nie wzięli udział goście. Ordynariusz diecezji łuckiej J.E. Ks. Bp Marcjan Trofimiak zapowiedział, że do Ostroga przybędzie w okresie Bożego Narodzenia i wtedy odprawi Msze św. dziękczynną za 20 lat nowego życia parafii ostrogskiej.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

13 listopada

13 listopada 1817 r. – we Lwowie powstał Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum).  

 

13 listopada 1924 r. – Patriarchat Konstantynopolski udzielił autokefalii dla Kościoła prawosławnego w Polsce. Patriarchat Moskiewski nigdy nie uznał tej autokefalii, jego zdaniem ogłoszonej z narażeniem zasad kanonicznych. Moskwa udzieliła autokefalii 22 czerwca 1948 roku.

 

13 listopada 1942 r. – w Obórkach, pow. łucki, miał miejsce pierwszy mord masowy na ludności polskiej. Nacjonaliści ukraińscy zamordowali wówczas ok. 50 osób narodowości polskiej.

Zob.: Władysław Filar, „Wołyń w latach 1939-1944”, cz. 2 //

http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.polish/2008-11/msg00676.html  

 

13 listopada 2000 r. – w nocy z 12 na 13 listopada 2000 roku został okradziony kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu na Wołyniu. Złodzieje ukradli syntezator pełniący rolę organów oraz świeczniki.

 

13 listopada 2004 r. – w Ostrogu na Wołyniu odbyły się uroczystości kościelne i kulturalne z okazji trzech rocznic:

15. lecia odrodzenia miejscowej parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; 10. lecia istnienia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej oraz 10. rocznicy powstania czasopisma „Wołanie z Wołynia”. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ordynariusz diecezji łuckiej bp Marcjan Trofimiak. Przed Mszą św. w miejscowym kościele farnym została otwarta jednodniowa wystawa starodruków, znajdujących się w kolekcji Muzeum Książki i Drukarstwa. Muzeum i miejscowa parafia współpracują ze sobą owocnie od wielu lat. Wieczorem w kaplicy uniwersyteckiej (dawny kościół OO. Kapucynów) odbył się koncert japońskiego pianisty Hiroshi Kurotaki, mieszkającego w Polsce, który wystąpił z programem chopinowskim.

Zob.: Władysława Krynicka, „Potrójne święto w Ostrogu” //

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kr41115  

 

13 listopada 2007 r. – w Poznaniu zmarł Juliusz Kowalski, projektant, kurator wielu wystaw artystycznych, jeden z głównych współtwórców ruchu kultury niezależnej lat 80. XX wieku w Polsce. Urodził się 2 maja 1937 r. w Krzemieńcu na Wołyniu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

14 listopada

14 listopada 1603 r. – biskupem koadiutorem przy biskupie łuckim Stanisławie Gomolińskim został bp Marcin Szyszkowski herbu Ostoja. Otrzymał wówczas stolicę tytularną Christopolis. Urodził się w 1554 r. Bp łucki w latach 1604-1607. Bp płocki, Bp krakowski i książę siewierski (1616-1630).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Szyszkowski  

 

14 listopada 1788 r. – na mocy przywileju z tego dnia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla L. Worzela zostało założone miasto Kostopol na Wołyniu.

 

14 listopada 1899 r. – w Petersburgu zmarł Szymon Marcin Kozłowski, abp mohylewski (1891-1899), od 1883 r. bp łucko-żytomierski; rektor Akademii Duchownej w Petersburgu, biblista, popularyzator teologii. Urodził się 5 listopada 1819 roku w Olicie w powiecie trockim na Litwie. Do seminarium duchownego w Wilnie wstąpił w 1839 r., po dwóch latach został studentem wileńskiej Akademii Duchownej, którą ukończył po jej przeniesieniu do Petersburga. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1844 roku. W 1845 r. uzyskał stopień magistra teologii. W latach 1845-1848 był nauczycielem gimnazjum w Kownie oraz profesorem teologii moralnej i homiletyki w wileńskim Seminarium Duchownym. W latach 1848-1851 wykładał historię Kościoła i prawo kanoniczne, a w latach 1851-1863 był rektorem seminarium. W 1852 r. został mianowany kanonikiem, w r. 1862 prałatem kustoszem kapituły katedralnej wileńskiej, a w 1866 r. asesorem Kolegium Duchownego w Petersburgu. W 1877 r. został rektorem Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1883 r. papież Leon XIII prekonizował go na biskupa łucko-żytomierskiego. Lojalny wobec rządu rosyjskiego. W 1891 r. prekonizowany na arcybiskupa mohylewskiego. W 1892 roku nie chciał wprowadzić języka rosyjskiego do nabożeństw dodatkowych, co było przyczyną poważnego konfliktu z władzami państwowymi. Jeden z najpłodniejszych pisarzy religijnych w cesarstwie rosyjskim. Pisał podręczniki religii. Popularyzował zasady i dzieje Kościoła katolickiego. Nie był naukowcem, ale w 1862 roku został doktorem honoris causa Akademii Duchownej w Petersburgu. Do XX wieku ogół młodzieży uczył się na jego książkach. Ogłosił tekst Wulgaty w przekładzie ks. Jakuba Wujka, znany jako „Biblia Kozłowskiego” – popularna wśród księży z racji tekstu polskiego i łacińskiego. Kładł duży nacisk, by księża czytali Pismo św. i interesowali się liturgią. Zmarł 14 listopada 1899 roku w Petersburgu.

Zob.: Ks. Witold Józef Kowalów, „Arcybiskup Szymon Marcin Kozłowski (1883-1891)”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (20) ze stycznia-lutego 1998 r., s. 33-34; Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 182-186. Інна Шостак. „Луцько-Житомирська Римо-Католицька дієцезія наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття”, Білий Дунаєць – Острог 2005; biogram w Wikipedii //  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Marcin_Koz%C5%82owski

 

14 listopada 1915 r. – na leśnej polanie wokół leśniczówki położonej ok. 4 km na zachód od Wołczecka rozpoczęto budowę zimowych kwater dla Komendy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Do realizacji tego zadania wyznaczono 100 jeńców rosyjskich znających się na ciesielce, którzy wraz z żołnierzami kompanii technicznej rozpoczęli budowę według projektu por. Włodzimierza Hellmana. Zasadnicza część osady nazwanej Legionowem była gotowa przed świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie budynki zostały zbudowane z nieokorowanych okrąglaków sosnowych i uszczelnione mchem.

Zob.: Adam Kaczyński, „Legioniści powstrzymują Rosjan na Wołyniu”, [w:] „Rzeczpospolita” nr z 7 października 2009 r. //

http://www.rp.pl/artykul/55362,374414_Legionisci_powstrzymuja_Rosjan_na_Wolyniu.html

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

15 listopada

15 listopada 1773 r. (lub 1772 r.) – urodził się Euzebiusz Słowacki, polski historyk i teoretyk literatury, dramatopisarz, ojciec Juliusza Słowackiego. Zmarł w 1814 roku.  

 

15 listopada 1818 r. – w wieku 59 lat zmarł w Ostrogu ks. Bartłomiej Markiewicz. W latach 1805-1818 proboszcz parafii ostrogskiej. 

 

15 listopada 1895 r. – urodziła się Olga Romanowa, święta prawosławna, wielka księżna Rosji. Jej narodziny stały się pretekstem do zezwolenia katolikom w Ostrogu na Wołyniu na odbudowę kościoła. Zmarła w 1918 roku.

Zob.: Ks. Władysław Knapiński, „Sprawa o kościół w Ostrogu na Wołyniu”, Lwów 1892 (reprint: Biały Dunajec – Ostróg 2000).

 

15 listopada 1917 r. – Rada Komisarzy Ludowych opublikowała Deklarację Praw Narodów Rosji, która uznawała prawo poszczególnych narodów do samostanowienia aż do oderwania się i stworzenia odrębnego państwa.

 

15 listopada 1982 r. – w Orcel we Francji zmarł Jan Wacław Zawadowski, PS. „Zawado”, polski malarz, brat Witolda Eugeniusza. Urodził się 14 kwietnia 1891 r. w Skobełce koło. Horochowa na Wołyniu.

 

15 listopada 2008 r. – w ramach zorganizowanej przez Konsulat Generalny RP w Łucku  uroczystej gali  z okazji obchodów 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się jubileuszowy  koncert pod tytułem „Tańce świata”. W koncercie  udział wzięli: światowej sławy dyrygent i klarnecista Wojciech Mrozek, cymbalista Ihor Lomaha  oraz ukraiński chór „Horyna z Równego, specjalizujący się w technice śpiewu białego i kwartet smyczkowy „Leopolis ze Lwowa.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

16 listopada

16 listopada 1939 r. – rządy ZSRR i Niemiec zawarły umowę w sprawie przesiedlenia do Niemiec tzw. „Niemców etnicznych”. Na podstawie tej umowy sprowadzono na tereny wcielone do Rzeszy 128 379 osób pochodzenia niemieckiego z terenu Wołynia, wschodniej Galicji i rejonu Narwi.

 

16 listopada 1941 r. – Niemcy cofnęli uznanie dla „Poleskiej Siczy”. Część siczowców złożyła broń, pozostali rozeszli się do domów, zabierając broń ze sobą. „Bulba”, w obawie przed aresztowaniem przez Niemców, wraz z kilkunastoma współpracownikami ukrył się, mianował się głównym ukraińskim atamanem i rozpoczął działalność podziemną, organizując na nowo zbrojne formacje. W utworzonym przez niego sztabie większość stanowili byli oficerowie UNR n, a doradcami byli tam także melnykowcy.

Zob.: Władysław i Ewa Siemszko, „Nacjonalistyczne formacje zbrojne Maksyma Borowcia «Tarasa Bulby»” //

http://www.genocide.pl/php/1_dzial.php?ID3=220&username=&s=1&li=&sort=  

 

16 listopada 1943 r. – we wsi Huta Stara pow. Kostopol podczas napadu około 1200 upowców i tzw. „sekirnykiw” (siekierników) czyli chłopów ukraińskich uzbrojonych w siekiery, widły, kosy itp. zginęło kilkanaście osób polskiej ludności cywilnej, 5 partyzantów AK oraz około 100 napastników; w kol. Miedzików pow. Kowel nacjonaliści ukraińscy zamordowali 3 Polaków: kobietę oraz 16-letnią dziewczynę z 17-letnim jej bratem; w kol. Moczulanka pow. Kostopol upowcy zamordowali 3 Polaków; w mieście Sarny woj. wołyńskie zmarł 31-letni Polak postrzelony przez nacjonalistów ukraińskich.

Zob.: Stanisław Żurek, „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939 - 1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html  

 

16 listopada 1966 r. – w święto Matki Boskiej Ostrobramskiej Sługa Boży o. Serafin Kaszuba został zwolniony z kary zesłania. Zamieszkał w Akmolińsku (obecnie Astana, stolica Kazachstanu) i natychmiast zaczął apostołować wśród Polaków osiadłych w tamtym rejonie. Jednakże 22 grudnia tegoż roku ponownie go aresztowano i osadzono w odległym od miasta domu dla starców i kalek z surowym zakazem opuszczania zakładu.

 

16 listopada 1989 r. – demontaż pomnika Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie.

 

16 listopada 1993 r. – zamknięto mauzoleum Lenina w Moskwie.

 

16 listopada 2006 r. – zmarł Ihor Marko, sportowiec ukraiński, jeden z najbardziej utalentowanych żużlowców tego kraju. Urodził się 29 czerwca 1965 r. w Równem na Wołyniu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  17 listopada

17 listopada 1751 r. – unickim biskupem łuckim i Ostrogskim mianowany został Stefan Rudnicki-Lubieniecki (1713-1777). Zmarł 7 maja 1777 roku. Pochowany w Łucku.

 

17 listopada 1901 r. – w wiosce Dorosyn k. Rożyszcz na Wołyniu urodził się abp Alipij (właśc. Antonij Chotowyćkyj), prawosławny arcybiskup winnicki i bracławski. Zmarł 30 maja 1977 r. w Odessie.

 

17 listopada 1943 r.   w kol. Strzelecka, pow. Włodzimierz Wołyński, nacjonaliści ukraińscy zamordowali Polkę, uciekinierkę z kol. Żurawiec, pow. Horochów.

Zob.: Stanisław Żurek, „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939 -1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html  

 

17 listopada 1990 r. – zmarł kardynał Władysław Rubin. Urodził się 20 września 1917 w Tokach koło Zbaraża. 30 maja 1979 r. mianowany przez Papieża Jana Pawła II kardynałem. Pochowany w konkatedrze w Lubaczowie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Rubin  

 

17 listopada 2008 r. – w Toronto (Kanada) zmarł Wiktor Poliszczuk, politolog, historyk, publicysta i dziennikarz. Urodził się 10 października 1925 r. w Dubnie. Autor głośnej książki pt. „Gorzka prawda – zbrodniczość OUN-UPA” (Toronto 1995) i wielu innych książek i artykułów na ten temat.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Poliszczuk  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

18 listopada

18 listopada 1921 r. – w Zdołbunowie na tyfus zmarł Dionizy Kućko, specjalista od telegrafu, oficer armii carskiej.

Zob.: „Zdołbunów” //

http://wolyn.ovh.org/opisy/zdolbunow-11.html

 

18 listopada 1938 r. – w Janowej Dolinie na Wołyniu zginął wskutek zaczadzenia Witold Koczorowski, utalentowany grafik, ilustrator książek, twórca exlibrisów. Urodził się w 1912 w Inowrocławiu.

 

18 listopada 1943 r. – gestapo i kripo rozstrzelały w Równem 160 więźniów, w tym co najmniej stu członków konspiracji AK. Zginęli m.in.: Mieczysław Kamiński, zastępca wołyńskiego Delegata Rządu RP, i Ryszard Kowalski, komendant AK Obwodu Zdołbunów. Egzekucje odbywały się także w inne dni. W sumie zginęło 320 osób różnej narodowości.

 

18 listopada 1943 r. – w więzieniu w Równem został rozstrzelany porucznik saperów rezerwy Ryszard Kowalski, pseud. „Benga”, komendant Armii Krajowej Obwodu Zdołbunów, czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Urodził się 26 listopada 1919 r. w Sosnowcu. We wrześniu 1939r. otrzymał mobilizacyjny przydział do Dowództwa Saperów. Później jak wielu polskich żołnierzy został internowany w Rumunii. Następnie przedostał się do Wojska Polskiego we Francji. Po kapitulacji Francji, poprzez Dunkierkę dociera do W. Brytanii. Tam jako ochotnik podejmuje służbę w 1. Brygadzie Strzelców. Dowództwo bardzo szybko dostrzega jego ponad przeciętne predyspozycje psycho-fizyczne. Zostaje wiec skierowany do tajnego ośrodka „Cichociemnych”. Po specjalistycznym ściśle tajnym i konspiracyjnym przeszkoleniu da zadań w dywersji, zostaje zaprzysiężony – 24 sierpnia 1942 roku. Skacze na spadochronie nad okupowana Polską nocą, 1/ 2 października 1942 roku „na placówkę odbiorczą o kryptonimie Zamek, która była położona 13 lub 16 km na północ od Dęblina… (…) …samolot wykonał zrzut jak się okazało, niezbyt celnie”. Jego kolega por. Władysław Klimowicz „skakał z bagażnikiem, lądował nieprzytomny, w pół uduszony przez nadmiernie wysuniętą taśmę”. Komenda Główna AK skierowuje Go do Okręgu Wołyńskiego Armii Krajowej. Początkowo jest instruktorem, a później komendantem Armii Krajowej Obwodu Zdołbunów. W sierpniu 1943 roku w Zdołbunowie, w niewyjaśnionych okolicznościach, został aresztowany przez tajną niemiecką policję Gestapo. Posiadał wówczas tak zwane „lewe” dokumenty wystawione na Ryszarda Małyka.

Zob.: Janusz Maszczyk, „To dla Ciebie Polsko i dla twej chwały…”, [w:] „Poznaj Sosnowiec” //

http://poznaj.sosnowiec.pl/content/view/214/1/  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

19 listopada

19 listopada 1934 r. – we wsi Dolnaja należącej do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Iłukszcie na Łotwie urodził się ks. Jan Purwiński, duchowny rzymskokatolicki. Syn Polaków Donata i Marianny. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 kwietnia 1961 r. w Rydze. 16 stycznia 1991 r. przez Jana Pawła II mianowany ordynariuszem kijowsko-żytomierskim. Sakrę biskupią otrzymał 4 marca 1991 roku. Wschodnia część Wołynia należy do diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Zob.: Jacek Pawłowicz, „Bp Jan Purwiński – pasterz i ostoja”, [w:] „Niedziela” (edycja ogólnopolska) nr 36/2007 //

http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200736&nr=18

biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Purwi%C5%84ski  

 

19 listopada 1994 r. – powtórne poświęcenie kościoła w Korcu na Wołyniu po remoncie przeprowadzonym przez ks. Władysława Czajkę i ks. Józefa Kozłowskiego. Poświęcenia dokonał metropolita lwowski abp Marian Jaworski w towarzystwie lwowskiego biskupa pomocniczego Marcjana Trofimiaka. Poświęcona została również odremontowana plebania. Ks. Józef Kozłowski był proboszczem w Korcu w latach 1993-2001. Kontynuował remont kościoła i plebanii. Był także inicjatorem różnych przedsięwzięć gospodarczych i prowadził gospodarstwo rolne k. Korca. Pracę w diecezji łuckiej zakończył w dniu 15 października 2001 roku. W latach 1993-1995 przy kościele w Korcu pracowały zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek.

 

19 listopada 2009 r. – w katedrze pw. św. Zofii w Żytomierzu odbyły się uroczystości z okazji 75. rocznicy urodzin ks. bpa Jana Purwińskiego. 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

20 listopada

20 listopada 1623 r. – biskup łucki (w latach 1617-1623) Andrzej Lipski został przeniesiony na godność pasterza diecezji włocławskiej. Urodził się w 1572 lub 1575 r. w Rzeplinie na Rusi Czerwonej w woj. bełzkim. 2 grudnia 1630 r. uzyskał prekonizację na ordynariusza Krakowa. Zmarł 4 września 1631 r. w Warszawie. Pochowany w podziemiach katedry krakowskiej.

Zob.: Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 77-80; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Lipski  

 

20 listopada 1819 r. – w Warszawie urodziła się Jadwiga ks. Jabłonowska na Ostrogu, Maryampolu i Podkamieniu h. Prus III. Córka księcia Maksymiliana i Teresy z Lubomirskich. Zmarła 31 grudnia 1894 r. w Dermaniu w wieku 75 lat.

 

20 listopada 1943 r. – dowódca oddziału im. Bohuna (UPA) „Kliszcz” wydał rozkaz nr 12 „o zakazie grabieży majątku Polaków”.

Zob.: „Наказ ч. 12 командира загону ім. Богуна «Кліща» про заборону грабувати майно поляків. 20 листопада 1943 р.” //

http://www.archives.gov.ua/Sections/Wolyn/Wolyn-05.pdf  

 

20 listopada 1961 r. – Rosyjski Kosciół Prawosławny wstąpił do Swiatowej Rady Kościołów.

 

20 listopada 1967 r. – został zwolniony z uwięzienia Danyło Szumuk – uczestnik walk w szeregach Ukraińskiej Armii Powstańczej, członek Ukraińskiej Grupy Helsińskiej, autor samizdatu, przetrzymywany w więzieniach i łagrach około 42 lat. Urodził się w 1914 r. na Wołyniu we wsi Boremszczyzna (pow. lubomlski) w rodzinie chłopskiej.

Zob.: Iryna Rapp, „Danyło Szumuk”, [w:] „Słownik dysydentów” //

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/2009/05/Danylo-Szumuk.html  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

21 listopada

21 listopada 1862 r. – (albo: 22 listopada 1862 r.) zmarł hr. Marcin Tarnowski, żołnierz kampanii napoleońskich. Urodził się 17 listopada 1778 r. w zamku w Kozinie w powiecie krzemienieckim jako syn Amora, kasztelana konarsko-łeczyckiego, gen. mjra wojsk koronnych i Tekli z Grabianków, starościanki winnickiej. Zdymisjonowany z armii Królestwa Polskiego 9 grudnia 1815 roku. Od 1821 r. stał na czele prowincji wołyńskiej Towarzystwa Patriotycznego. Przez pewien czas był marszałkiem szlachty powiatu krzemienieckiego.

Zob.: Castiglione & Kamil Stepan, „Marcin Hrabia z Tarnowa Tarnowski” //

http://napoleon.gery.pl/polska/tarnowski.php

biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Tarnowski

 

21 listopada 1873 – w Łucku urodził się Sergiusz Rudkowski, karaimski działacz społeczny. W latach 1922-1925 prezes Zarządu Gminy Karaimskiej w Łucku. Zmarł wiosną 1944 roku.

Zob. biogram na łamach pisma „Awazymyz” //

http://www.awazymyz.karaimi.org/index.php?p=414&a=3

 

21 listopada 1942 r. – grekokatolicki metropolita lwowski Andrzej Szeptycki wydał list pasterski „Nie zabijaj”.

 

21 listopada 1942 r. – na Wołyń przybył Kazimierz Banach (ps. „Jan Linowski”) i objął funkcję Okręgowego Delegata Rządu. Zastępcą Kazimierza Banacha został Julian Kozłowski „Cichy”. W skład Wołyńskiej Okręgowej Delegatury wchodziły: wydział bezpieczeństwa i samoobrony; komenda Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa (PKB) i samoobrony; wydział oświaty i kultury; wydział propagandy; inspektor łączności. We wszystkich powiatach utworzono
inspektoraty Delegatury.

22 listopada

22 listopada 1920 r. – Lwów został odznaczony Orderem „Virtuti Militari”.

 

22 listopada 1943 r. – w dniach 21-22 listopada OUN przeprowadziła „I Konferencję Zniewolonych Narodów Europy Wschodniej i Azji”. Brało w niej udział 39 „delegatów” z 13 państw (delegaci w cudzysłowie, gdyż wszyscy zostali wybrani przez banderowców). Polaków wśród nich nie było. Protokół z obrad był tak kompromitujący, że – wg zeznań M. Stepaniaka – został zniszczony. W dokumentach konferencji potępiono niemiecki i sowiecki imperializm. Impreza ta była propagandową próbą budowania nowego wizerunku przez OUN.

 

22 listopada 1943 r. – UPA ponownie podjęła drugą próbę zdobycia Kupiczowa. W krytycznym momencie, gdy obrońcom zaczynało brakować amunicji a do walki zgłaszali się Czesi z widłami, siekierami, cepami itp. bronią, kupiczowianom ponownie przybył z odsieczą oddział „Jastrzębia”. Podczas walki i przepędzania napastników została spalona prawie cała ukraińska część Kupiczowa.

 

22 listopada 2008 r. – w ramach audycji radiowej III pr. Polskiego Radia „Śniadanie w Trójce” odbyła się rozmowa o Wołyniu dziennikarzy. Gośćmi salonu prasowego byli publicyści – Dominika Wielowieyska z z Gazety Wyborczej, Piotr Semka z „Rzeczpospolitej”, Sławomir Sierakowski – red. nacz. „Krytyki Politycznej” i Tomasz Wróblewski.

Zob.: „Śniadanie w Trójce – 22 listopada 2008 – rozmowa o Wołyniu dziennikarzy” //

http://www.wykop.pl/link/115451/sniadanie-w-trojce-22-listopada-2008-rozmowa-o-wolyniu-dziennikarzy  

http://www.polskieradio.pl/_files/20080906115409/2008112201575757.mp3 [Fragment 21 minuta 21 sekunda]

 

23 listopada

23 listopada 1918 r. – „chłopi z okolic Hrycowa podnieśli bunt i zaaresztowali wszystkich «panów» w promieniu kilkunastu wiorst. Uwięzionych przywieziono do Hrycowa i zamknięto w jednej wielkiej Sali, w obszernym pałacu hr. Grocholskich, a cztery tysiące z górą uzbrojonych chłopów stanęło pod bronią wokoło pałacu, czekając dalszych rozkazów. Liczba uwięzionych sięgała trzydziestu: sami przedstawiciele ustroju «obszarniczego», od właścicieli i większych administratorów począwszy, aż do zwykłych ekonomów, a nawet polowych. Trzy długie doby przebywali w pustej Sali rozbitego pałacu, z tępą rezygnacja oczekując strasznej śmierci”.

Zob.: Zofia Kossak-Szczucka, „Pożoga – wspomnienia z Wołynia 1917-1919”, Kraków 1922, s. 259-260.

 

23 listopada 1986 r. – Święcenia kapłańskie przyjął ks. Antoni Andruszczyszyn. Na początku lat 90. XX wieku proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Sławucie. Obecnie pracuje w Czerniowcach na Podolu (tzw. Czerniowce Małe).

Zob. biogram w Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Andruszczyszyn

 

23 listopada 1995 r. – Zmarł o. Rafał Władysław Kiernicki OFM Conv., bp pomocniczy lwowski. Urodził się 3 maja 1912 r. w Kułaczkowcach koło Kołomyi. Egzamin dojrzałości złożył w 1934 r. w X Gimnazjum Państwowym im. Henryka Sienkiewicza we Lwowie. Studia filozoficzno-teologiczne w seminarium OO. Franciszkanów: pierwszy rok (1934-1935) we Lwowie, dwa następne (1935-1937) w Krakowie; w latach 1937-1939 kontynuował studia (4 i 5 rok) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 8 czerwca 1939 obronił pracę magisterską (napisaną pod kierunkiem ks. dr prof. Adama Gerstmanna pt. „Nauka św. Bonawentury o żalu za grzechy”. Wyświęcony na kapłana we Lwowie 29 czerwca 1939 roku. W latach 1940-1944 pracował w parafii Chrystusa Króla we Lwowie. Podczas okupacji niemieckiej prowadził działalność w Armii Krajowej – był łącznikiem i kapelanem lwowskiego okręgu AK. W 1944 r. został aresztowany przez NKWD. Więziony w Charkowie, Riazaniu i Griazowcu, po czym wyrok pobytu w łagrze. W 1948 r. zwolniony z łagru, otrzymał pozwolenie na pracę w katedrze lwowskiej. Przez wiele lat szykanowany przez władze komunistyczne, pracuje jako stróż w Parku Stryjskim. Dopiero w 1958 r. dostaje pozwolenie na pełnienie funkcji duszpasterskich, do czego od razu włącza się z wielkim zaangażowaniem. Jego dewizą była „służba Bogu i ludziom”. Po II wojnie światowej jako proboszcz parafii katedralnej we Lwowie docierał z praca duszpasterską do Równego i Zdołbunowa na Wołyniu. 16 stycznia 1991 mianowany przez Papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym lwowskim. W okresie Świąt Wielkanocnych, 31 marca 1991 r. odprawił pierwszą Mszę św. w katedrze łuckiej, jeszcze muzeum ateizmu. Był też głównym koncelebrantem uroczystej Mszy św. 29 czerwca 1991 r., kiedy to oficjalnie zwrócono wiernym katedrę łucką.

Zob.: Józef Krętosz, „Katedra obrządku łacińskiego we Lwowie i jej proboszcz O. Rafał Kiernicki OFM Conv. w latach 1948-1991”, Katowice 2003, ss. 243; Jurij Smirnow, „Ojciec Rafał Kiernicki. Materiały archiwalne dotyczące studiów uniwersyteckich ojca Rafała Kiernickiego”, [w:] „Gazeta Lwowska” nr z 29 lutego 2004. s. 8 //

http://www.lwow.com.pl/kosciol/kiernicki.html

biogram w Wikipedii //  

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Kiernicki

 

23 listopada 2003 r. – Sakra bpa Janusza Kalety, administratora apostolskiego w Atyrau (Kazachstan).

24 listopada

24 listopada 1858 r. – w Warszawie w wieku 76 lat zmarł Wincenty Krasiński, herbu Ślepowron, hrabia, generał. Uczestnik kampanii napoleońskich. Urodził się 5 kwietnia 1782 r. w Boremlu na Wołyniu. Ojciec Zygmunta, dramatopisarza i poety.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Krasi%C5%84ski

 

24 listopada 1918 r. – rozpoczęła się obrona Lwowa oblężonego przez oddziały ukraińskie.

 

24 listopada 1933 r. – na pierwszym Walnym Zgromadzeniu członków założycieli Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej na Wołyniu wybrano zarząd. Zarząd ukonstytuował się jeszcze tego samego dnia. Prezesem został S. Baczyński, jego zastępcą Tadeusz Krzyżanowski (prezes wołyńskiej Izby Rolniczej), skarbnikiem Roman Grochowski (naczelnik wydziału UW), a obowiązki sekretarza przejął Józef Bar. Zarząd uzupełniali Zygmunt Szacherski (starosta łucki), Bohdan

Czarnocki (prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego) oraz Stanisław Sheybal (nauczyciel w Liceum Krzemienieckim).

Zob.: Zbigniew Zaporowski, „Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej na Wołyniu 1933-1939”, [w:] „Teka Komisji Historycznej OL PAN”, 2005, 2, s. 168-173. //

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/THist2/Zaporowski.pdf

 

24 listopada 1940 r. – w Wólce Kotowskiej na Wołyniu urodził się Stanisław Babinicz, aptekarz, mgr farmacji. Zmarł w 2004 r. w Bydgoszczy.

 

24 listopada 1943 r. – oddział partyzancki por. „Strzemię” – Zenona Blachowskiego opuścił rejon Rudni Lwa pow. Sarny i połączył się z oddziałem kpt. „Bomby” w Starej Hucie. Czyniono przygotowania do marszu na koncentrację oddziałów w zachodniej części Wołynia.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

24 listopada 1959 r. – urodził się ks. kan. Jan Buras, wikariusz generalny diecezji łuckiej (od 2007 roku), w latach 2007-2009 proboszcz parafii katedralnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku.

 

25 listopada

25 listopada 1936 r. – w Równem na Wołyniu urodził się Andrzej Jan Różycki, współautor genealogii Rola Różyckich, brat III Zakonu św. Franciszka. Badacz dziejów rodziny i postaci Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta. Zmarł 4 lipca 2009 r. w Warszawie.

Zob.: Hanna Irena Różycka, „Podążał za św. Franciszkiem i św. Bratem Albertem”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 5 (90) z września-października 2009 r., s. 17-20.

 

25 listopada 1943 r. – batalion polskiej samoobrony z Przebraża z zaskoczenia opanował wieś ukraińską Żurawicze, gdzie UPA w byłym sanatorium zgromadziła inwentarz zrabowany Polakom. Upowcy nie podjęli walki i wycofali się do lasu. Udało się odzyskać blisko tysiąc sztuk bydła, które rozdano uchodźcom koczującym w Przebrażu.

 

25 listopada 1943 r. – prawdziwe oblicze OUN-UPA dostrzegł Wołyński Okręgowy Delegat RP Juliusz Kozłowski – „Cichy”, który w swoim liście do kierownictwa politycznego UPA z 25 listopada 1943 roku pisał m.in.: „Wychowankowie niemieccy narodowości ukraińskiej, a nie Polacy rozpoczęli masowe i barbarzyńskie rzezie bezbronnej ludności polskiej.

Pamiętajcie, że to co obecnie dzieje się na Wołyniu, obarcza cały naród ukraiński, że to Wy i Wasze przyszłe pokolenia płacić będziecie rachunek. Nie wolno Wam protestować po cichu, ulegać zbrodniczemu terrorowi i dalej pozwalać, by wróg Waszymi rękami niszczył Waszą przyszłość. Czyż nie widzicie, że chodzi mu o to, żeby na zakończenie wojny słowo Ukrainiec równoznaczne było ze słowem morderca? Czyn odważny, odpowiedzialny jest z Waszej strony koniecznością. (…)”.

Zob.: Edward Prus, „Ukraino, pokochaj prawdę. 60. rocznica apogeum banderowskiego ludobójstwa”, [w:] „Panorama Kresowa” //

http://free.of.pl/w/wolyn/pano_005.html

 

25 listopada 1966 r. – zmarł ks. Franciszek Korwin Milewski. Urodził się 30 marca 1878 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1902 roku.  Proboszcz w Maciejowie (dekanat Luboml). Po wojnie objął stanowisko proboszcza parafii Bierzgłowo k. Torunia. Pochowany w Toruniu.

 

25 listopada 2005 r. – w Tarnopolu zmarła Irena Berg, polska lekarka – ftyziatr i rentgenolog. Od 1989 r. pracowała społecznie w Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu. Urodziła się 5 kwietnia 1928 r. w Szumsku na Wołyniu. Została pochowana, zgodnie z jej wolą, obok matki na cmentarzu w Szumsku.

Zob.: Jerzy Stopa, „Wspomnienie o śp. Irenie Berg działaczce Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu”, [w:] „Głosy Podolan” nr 74 ze stycznia-lutego 2006 r., s. 40-42 //

http://www.wbc.poznan.pl/Content/36610/Biuletyn+74.doc

26 listopada

26 listopada 1715 r. – zawiązanie konfederacji w Tarnogrodzie pod laska podkomorzego krzemienieckiego Stanisława Ledóchowskiego (1666-1725).

 

26 listopada 1919 r. – w Sosnowcu urodził się porucznik saperów rezerwy Ryszard Kowalski, pseud. „Benga”, komendant Armii Krajowej Obwodu Zdołbunów, czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. We wrześniu 1939r. otrzymał mobilizacyjny przydział do Dowództwa Saperów. Później jak wielu polskich żołnierzy został internowany w Rumunii. Następnie przedostał się do Wojska Polskiego we Francji. Po kapitulacji Francji, poprzez Dunkierkę dociera do W. Brytanii. Tam jako ochotnik podejmuje służbę w 1. Brygadzie Strzelców. Dowództwo bardzo szybko dostrzega jego ponad przeciętne predyspozycje psycho-fizyczne. Zostaje wiec skierowany do tajnego ośrodka „Cichociemnych”. Po specjalistycznym ściśle tajnym i konspiracyjnym przeszkoleniu da zadań w dywersji, zostaje zaprzysiężony – 24 sierpnia 1942 roku. Skacze na spadochronie nad okupowana Polską nocą, 1/ 2 października 1942 roku „na placówkę odbiorczą o kryptonimie Zamek, która była położona 13 lub 16 km na północ od Dęblina… (…) …samolot wykonał zrzut jak się okazało, niezbyt celnie”. Jego kolega por. Władysław Klimowicz „skakał z bagażnikiem, lądował nieprzytomny, w pół uduszony przez nadmiernie wysuniętą taśmę”. Komenda Główna AK skierowuje Go do Okręgu Wołyńskiego Armii Krajowej. Początkowo jest instruktorem, a później komendantem Armii Krajowej Obwodu Zdołbunów. W sierpniu 1943 roku w Zdołbunowie, w niewyjaśnionych okolicznościach, został aresztowany przez tajną niemiecka policję Gestapo. Posiadał wówczas tak zwane „lewe” dokumenty wystawione na Ryszarda Małyka. Rozstrzelany 18 listopada 1943 r. w więzieniu w Równem.

Zob.: Janusz Maszczyk, „To dla Ciebie Polsko i dla twej chwały…”, [w:] „Poznaj Sosnowiec” //

http://poznaj.sosnowiec.pl/content/view/214/1/

 

26 listopada 1943 r. – oddział „Jastrzębia” (AK), na prośbę Czechów ze wsi Dażwa (pow. kowelski), rozpędził oddziały UPA, które opanowały tę wieś szykanując jej czeskich mieszkańców. Tamtejsi Czesi zostali ewakuowani do Kupiczowa.

 

26 listopada 1977 r. – we Lwowie został odsłonięty pomnik pierwszego drukarza słowiańskiego Iwana Fedorowa. Przez niego została wydrukowana m.in. Biblia Ostrogska (1581).

27 listopada

27 listopada 1944 r. –starcie roty NKWD z UPA we wsi Hołowin (Wołyń). Sowieci stracili 12 zabitych i kilkunastu rannych.

 

27 listopada 1973 r. – urodził się ks. Waldemar Szlachta, kapłan rzymskokatolicki archidiecezji krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1998 r. w Krakowie z rąk metropolity ks. kard. Franciszka Macharskiego. W latach 2002-2005 wikariusz parafii Ostróg (diec. łucka) i Kuniów (diec. kamieniecko-podolska). Od listopada 2005 r. proboszcz parafii Korzec w diec. łuckiej na Wołyniu.

 

27 listopada 1999 r. – zmarł we Lwowie ks. Henryk Mosing, „Ojciec Paweł”, lekarz epidemiolog, kapłan potajemnie wyświęcony. Urodził się 27 stycznia 1910 r. we Lwowie. 

Zob.: biogram w Wikipedii //  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Mosing

 

27 listopada 2009 r. – w Łucku odbyły się uroczystości z okazji 70. lecia prokuratury wołyńskiej. Wzięli w nich udział m.in. metropolita łucki i wołyński Nifont oraz bp włodzimiersko-wołyński i kowelski Nikodem – obaj hierarchowie z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (w jurysdykcji patriarchatu moskiewskiego).

Zob.: „70 rokiv Volynśkij prokuraturi” //

http://www.orthvoldiocese.lutsk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=210:70-&catid=44:sluzhinnja&Itemid=64

 

28 listopada

28 listopada 1703 r. – w Chełmnie urodził się ks. Andrzej Ahorn, jezuita. Pracował w duszpasterstwie, m.in. w Ostrogu, Łucku, Porycku i Owruczu. Przydzielony do kolegium w Łucku pracował w l. 1756-63 jako misjonarz w Porycku. W tym czasie opracował plan budowy kościoła, następnie wybudował go z fundacji Konstancji i Michała Czackich oraz ozdobił freskami. Potem przebywał we wsi Okniny (1763-1764) i w Owruczu (1764-1766), gdzie był prefektem szkół i pomocnikiem prefekta budowy. W l. 1766-1773 kapelan nadworny Jerzego Marcina Lubomirskiego w Połonnem. Zmarł w 1772 roku.

Zob.: biogram w: „Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”, oprac. Ludwik Grzebień SI przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 44. //

http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=AHORN&f=1

 

28 listopada 1788 r. – biskupem smoleńskim został Adam Naruszewicz, późniejszy biskup łucki (w latach 1790-1796). Urodził się 20 października 1753 r. w Pińszczyźnie koło Łahiszyna.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Naruszewicz  

 

28 listopada 1942 r. – w Mizoczu na Wołyniu urodził się Jonasz Kofta, polski poeta, dramaturg, satyryk i piosenkarz. Wybitna postać polskiej sceny kabaretowej i poetyckiej. Zmarł 19 kwietnia 1988 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jonasz_Kofta

 

28 listopada 1942 r. – do rejonu Hołysze (20 km na płd.-zach. od Olewska) przybył sowiecki oddział partyzancki Saburowa.

Zob.: Zob.: Władysław Filar, „Wołyń w latach 1939-1944”, cz. 2 //

http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.polish/2008-11/msg00676.html

 

28 listopada 1990 r. – w Rzymie zmarł kard. Władysław Rubin. Urodził się 20 września 1917 r. w Tokach koło Zbaraża. Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1946 r. w Bejrucie. 30 maja 1979 r. Jan Paweł II mianowała go kardynałem.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Rubin

 

28 listopada 2008 r. – ordynariusz diecezji łuckiej obrządku łacińskiego bp Marcjan Trofimiak odprawił w archikatedrze lubelskiej żałobną Mszę św. w intencji ofiar ludobójstwa Wielkiego Głodu na Ukrainie w 75. rocznice tragedii.

29 listopada

29 listopada 1804 r. – został wydany carski ukaz o sakrze biskupiej ks. Floriana Korsaka, który carskim ukazem z 13 grudnia 1803 r. został mianowany unickim biskupem pomocniczym w Łucku. Urodził się 14 maja 1749 roku. Bazylianin. Archimandryta żydyczyński. Unicki biskup pomocniczy łucki w latach 1804-1811. Wikariusz generalny konsystorza. Administrator unickiej diecezji łuckiej i ostrogskiej. W 793 r. ufundował murowaną cerkiew we wsi Boremiec. Zmarł 15 lipca 1811 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_Korsak 

 

29 listopada 1825 r. – zmarł Zorian Dołęga Chodakowski, właśc. Adam Czarnocki, polski i ukraiński folklorysta, etnograf i archeolog, prekursor badań nad Słowiańszczyzną. Urodził się 4 kwietnia 1784 r. na Białorusi. Zbierał folklor także na Wołyniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zorian_Do%C5%82%C4%99ga-Chodakowski

 

29 listopada 1929 r. – została wydana ustawa na mocy której warneńskie zostało wyłączone z województwa poleskiego i przyłączone do województwa wołyńskiego.

Zob.: Leonard Urbanowicz, „Zmiany administracyjne. Województwo wołyńskie z siedzibą w Łucku” (z uwagami Andrzeja Mielcarka) //

http://wolyn.ovh.org/miejsca/index.html

 

29 listopada 1939 r. – Prezydium Rady Najwyższej ZSRR swoim dekretem narzuciło mieszkańcom tzw. Ukrainy Zachodniej i Białorusi Zachodniej obywatelstwo sowieckie.

 

29 listopada 1947 r. – zwolniony z obozu w ZSRR został ks. płk Antoni Piotrowski, pseudonim “Prawdzic” (ur. 1910 r.). Wyświęcony w Łucku 28 stycznia 1937 r., wcześniej ukończył Szkołę Podchorążych. W latach 1937-1939 wikary, 1940-1943 r. proboszcz w Kowlu oraz naczelny kapelan 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Był jednym z tych, którzy pierwsi tworzyli zręby konspiracji na Wołyniu już w ostatnich miesiącach 1939 r. Dzięki dobrym kontaktom z różnymi grupami wyznaniowymi, otrzymywał od kowelskich Żydów znaczne kwoty pieniędzy, na cele konspiracyjne. Duszpasterstwo w 27 Wołyńskiej DP AK kierowane przez ks. Antoniego Piotrowskiego organizowało msze polowe, wspólne modlitwy poranne i wieczorne oraz wszelkie uroczystości religijne. Dnia 18 kwietnia 1944 r. ks. Antoni Piotrowski prowadził liturgię żałobną na pogrzebie dowódcy ppłk. Jana Wojciecha Kiwerskiego “Oliwy”, który zginął pod Mosurem na Wołyniu. Ks. A. Piotrowski przeszedł cały szlak 27 Wołyńskiej DP AK, aresztowany 26 lipca 1944 r. przez NKWD i wywieziony do obozu w ZSRR. Po zwolnieniu 29 listopada 1947 r. z obozu, powrócił do Polski, pracował w wielu parafiach w Warszawie. Zmarł 28 marca 1988 roku. Pochowany na cmentarzu na Woli.

30 listopada

30 listopada 1591 r. – w Strachocinie k. Sanoka urodził się św. Andrzej Bobola, jezuita, polski duchowny katolicki, misjonarz, kaznodzieja, męczennik. Zmarł 16 maja 1657 r. w Janowie Poleskim.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bobola

 

30 listopada 1848 r. – sakrę biskupią przyjął ks. Ignacy Hołowiński, arcybiskup mohylewski, apologeta, patrolog, pisarz i tłumacz. Urodził się 24 września (5 października) 1807 r. Święcenia kapłańskie przyjął 25 września 1830 r. w Łucku. Profesor Uniwersytetu Kijowskiego, potem Akademii Duchownej w Petersburgu. 3 lipca 1848 r. prekonizowany biskupem tytularnym Carystus i koadiutorem metropolity mohylewskiego abpa Kazimierza Dmochowskiego. Sakrę biskupią przyjął 30 listopada 1848 roku. Przyjaźnił się z ukraińskim poetą i prozaikiem Pantalejmonem Kuliszem. Zmarł 13 października 1855 r. – w Petersburgu.

Zob.: Marian Banaszak, „Hołowiński Ignacy...”, [w:] „Słownik Polskich Teologów Katolickich”, pod red. Hieronima E. Wyczawskiego OFM, t. 2, Warszawa 1982, s. 57-59 (tamże obszerna bibliografia); Ks. Piotr Nitecki, „Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny”, Warszawa 2000, szp. 152; Ks. Mieczysław Żywczyński, „Hołowiński Ignacy”, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” t. IX, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960-1961, s. 597-598; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Ho%C5%82owi%C5%84ski

 

30 listopada 1891 r. – w Warszawie urodził się Bolesław Andrzej Ostrowski, pułkownik piechoty Wojska Polskiego. W marcu 1937 r. objął dowództwo Pułku KOP „Zdołbunów”. W maju 1938 r. przejął od płk. dypl. Stefana Roweckiego dowództwo Brygady KOP „Podole” w Czortkowie. Zmarł 15 marca 1964 r. w Martinez w Argentynie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Ostrowski  

Święta

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8956217

Statystyki

Zegar