Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

1 sierpnia

1 sierpnia 1865 r. – w Stoczku Łukowski na Podlasiu urodził się Adolf Piotr Szelążek. Od 14 grudnia 1925 r. bp łucki. W nocy 3/4 stycznia 1945 r. aresztowany. W 1946 r. deportowany do Polski. Zmarł 9 lutego 1950 roku na Zamku Bierzgłowskim k. Torunia.

1 sierpnia 1936 r. – ks. biskup Adolf Piotr Szelążek erygował zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W 1938 r. zgromadzenie posiadało sześć domów w diecezji łuckiej: Łuck, Maszów, Luboml, Włodzimierz Wołyński, Jagodzin i Maniewicze, jeden w Świdrze k. Warszawy oraz jeden w Wołkowysku, archidiec. wileńskiej. Dom generalny znajduje się w Podkowie Leśnej, nowicjat w Mońkach oraz domy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostródzie, i Wasilkowie. Ponadto w Ścinawce Dolnej siostry prowadzą zakład dla dzieci specjalnej troski, a w Gioia del Colle (Włochy) pracują jako pielęgniarki w szpitalu dla trędowatych. W Rychnowie przebywają siostry w podeszłym wieku, którymi opiekują się młodsze siostry. Ponadto siostry pracują na Ukrainie w Berdyczowie (jakiś czas pracowały też w Zdołbunowie).

2 sierpnia

2 sierpnia 1885 r. – urodził się bł. ks. August Czartoryski, salezjanin.

Zob.: biogram w Wikipedii //

 

oraz: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_august_czartoryski.html

 

2 sierpnia 1941 r. – w Zalesiu pow. Kostopol urodził się Leonard Urbanowicz, współtwórca „Stron o Wołyniu” (http://wolyn.ovh.org). Zmarł 19 lipca 2007 r. w Warszawie.

 

2 sierpnia 1943 r. – w nocy z 1 na 2 sierpnia (niedziela – poniedziałek) 1943 r. została spalona przez nacjonalistów ukraińskich wioska Tresteniec, gmina Aleksandria, powiat Równe. Zagłade wioski opisał Walenty Bagiński w książce „Tresteniec – ocalić od zapomnienia”.

Zob.: „Tresteniec” //

http://wolyn.ovh.org/opisy/tresteniec-08.html  

 

2 sierpnia 1992 r. – koronacja figury Matki Bożej w tatrzańskim sanktuarium na Wiktorówkach nieopodal Rusinowej Polany.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

3 sierpnia

3 sierpnia 1907 r. – w Szymborach-Jakubowiętach w obecnym powiecie wysokomazowieckim urodził się ks. Stanisław Bogucki, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął 20 lutego 1937 r. z rąk bpa A.P. Szelążka w Łucku i zaraz rozpoczął posługę kapłańską jako wikariusz w Ostrogu nad Horyniem. Później wikariusz w Niesuchojeżach. Dnia 19 września 1939 r. opuszcza Wołyń przed nadchodzącą armią czerwoną i rozpoczyna pracę w archidiecezji warszawskiej, potem siedleckiej, wrocławskiej i warmińskiej. Prześladowany, wielokrotnie aresztowany i więziony przez władze komunistyczne w Polsce, między innymi pod zarzutem naruszania wolności sumienia i wyznania. Wieloletni proboszcz i dziekan w Lidzbarku Warmińskim. Odznaczony kapelanią honorową w 1987 r. przez Jana Pawła II. Zmarł dnia 5 grudnia 1996 r. w Olsztynie w 90 r. życia i prawie 60 r. kapłaństwa.

 

3 sierpnia 2009 r.  przybyła na Wołyń młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie i Ośrodka Ochotniczych Hufców Pracy w Radzyniu Podlaskim. Przez ponad 10 dni będzie porządkować polskie groby. Pobyt na Wołyniu zaplanowano od 3 do 15 sierpnia. W wyjeździe bierze udział 25 uczestników OHP z Lublina i Radzynia Podlaskiego oraz dwóch wychowawców OHP. Najpierw młodzi spędzą dwa dni w miejscowościach Ostrówki i Rymacze. Następnie udadzą się do Lubomla, gdzie przez trzy dni będą porządkować, remontować i inwentaryzować zaniedbany cmentarz z mogiłami ofiar września 1939 r. (m.in. urzędnika państwowego zabitego 21 września 1939 r. Zygmunta Mieczysławskiego, kilkunastu żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów II Rzeczypospolitej), zbiorowymi grobami 80 znanych z nazwiska ofiar cywilnych poległych w trakcie wojny niemiecko-sowieckiej 26 czerwca 1941 r. oraz grobami 16 znanych z nazwiska Polaków zamordowanych przez UPA 30 sierpnia 1943 roku. Akcję remontu i inwentaryzacji cmentarza w Lubomlu poparła Lubomska Rada Narodowych Delegatów (na wniosek Seweryny Sawczuk w Michałówki k. Dorohuska), Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przez trzy dni młodzież będzie zakwaterowana w ośrodku rekolekcyjnym diecezji łuckiej w miejscowości Zamłynie, a 6 sierpnia dołączy do obozu harcerzy z Hufca ZHP Zgierz w miejscowości Kostiuchnówka.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

5 sierpnia

5 sierpnia 1750 r. – w Turzcu zmarł ks. Felicjan Białokurowicz, jezuita. Superior stacji misyjnej w Kowlu (1730-1733), superior i prefekt budowy w Owruczu (1733-1741), rektor tamże (1741-1744). Superior misji we Włodzimierzu Wołyńskim (1746-1750). Urodził się 7 czerwca 1695 r. na Podhalu.

Zob.: „Encyklopedia jezuitów” //

http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=BIALOKUROWICZ&f=1  

 

5 sierpnia 1900 r.  pogrom Żydów w Odessie.

 

5 sierpnia 1943 r.  przed północą upowcy zaatakowali Rybczę (powiat krzemieniecki). Oblężenie trwało do świtu. Zginęło tylko 3 Polaków. Samoobrona Rybczy składała się z 250 żołnierzy.

 

5 sierpnia 1995 r. – metropolita lwowski ks. abp Marian Jaworski dokonał uroczystego poświęcenia odrestaurowanego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sarnach. Parafia została erygowana w 1921 r., a funkcję sakralne pełniła wtedy kaplica, powstała z przebudowanego budynku kolejowego. Z inicjatywy ks. Jana Świderskiego w 1935 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła, ale wybuch II wojny światowej uniemożliwił pełne wykończenie kościoła. Ale cały czas służył wiernym, a ostatnim proboszczem był ks. Prał. Jan Lewiński (1871 – 1952), który wraz z wiernymi w maju 1945 r. został przymusowo ekspatriowany do Polski. Udało mu się wywieźć cenną kopię Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz naczynia i szaty liturgiczne. Do 1958 r. z posługą duszpasterską do pozostałych w Sarnach parafian dojeżdżał o. Serafin Kaszuba, ale w 1959 r. miejscowe władze zamknęły kościół i przeznaczyły go na magazyn zboża i artykułów spożywczych. W 1991 r. kościół zwrócono wiernym, a posługę duszpasterską rozpoczęli kapłani ze zgromadzenia Księży Pallotynów.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

6 sierpnia

6 sierpnia 1892 r. – w Kijowie urodził się Henryk Jan Józewski, pseud. „Niemirycz”, „Olgierd”, działacz państwowy II RP, artysta, malarz, polski polityk i działacz niepodległościowy, piłsudczyk. Minister Spraw Wewnętrznych (29 grudnia 1929 – 17 marca 1930; 29 marca 1930 – 3 czerwca 1930), wojewoda wołyński (9 lipca 1928 – 29 grudnia 1929 i 5 czerwca 1930 – 13 kwietnia 1938), wojewoda łódzki (1938-1939). Zmarł 23 kwietnia 1981 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_J%C3%B3zewski  

 

6 sierpnia 1926 r. – został skazany na karę śmierci za szpiegostwo ks. Bolesław Żyliński. Urodził się 30 stycznia 1894 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1920 r. w Tarnowie, gdzie przeniosło się wtedy seminarium żytomierskie. Na polecenie bp. Dub-Dubowskiego (1874-1953), 23 listopada 1920 r. udał się potajemnie do Rosji, (jako jeden z 7 księży), aby podjąć tam w ukryciu, pracę w opuszczonych parafiach. Aresztowany 12 lutego 1926 r. przez NKWD, po skazaniu na karę śmierci, dzięki wstawiennictwu ambasadora Francji, wykonanie wyroku czasowo zawieszono, z zastrzeżeniem, że kara śmierci może być w każdej chwili wykonana. I tak ks. Bolesław Żyliński przesiedział w celi śmierci w Czernihowie i na Sołówkach przez 4 lata i 8 miesięcy! Dnia 21 lipca 1930 r. ucieka z obozu przejściowego pod Archangielskiem. Po 6 tygodniowej wędrówce na zachód, ranny i po dramatycznych przygodach, 11 września 1930 r. dotarł do Polski. Zaraz podjął pracę w diecezji łuckiej. W latach 1930-1937 był proboszczem par. Powórsk, a następnie par. Ludwipol. Dnia 18 września 1939 r. został aresztowany przez żołnierzy sowieckich i zaginął bez wieści Data śmierci i miejsce pochówku nieznane.

 

6 sierpnia 1933 r. – w wiosce Wilia w powiecie zdołbunowskim, województwo wołyńskie, w rodzinie nauczyciela, urodził się Borys Iwanowicz Bulbiński, nauczyciel, działacz komunistyczny w opozycji do oficjalnej KPZR, “prawdziwy komunista typu leninowskiego”.

Zob.: biogram w „Wołyńskim Słowniku Biograficznym” //

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/2008/05/Borys-Bulbinski.html  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

7 sierpnia

7 sierpnia 1855 r. – w Krzemieńcu zmarłą Salomea z Januszewskich Słowacka secundo voto Bécu, matka Juliusza Słowackiego, pochodziła z rodziny polskich Ormian. Urodziła się w 1792 roku.

 

7 sierpnia 2004 r. – warszawska „Rzeczpospolita” opublikowała reportaż Mai Narbutt pt. „Pamięć i zapomnienie – Wołyń 61 lat później”. Autorce udała się rzecz prawie nieosiągalna – skłoniła do rozmowy ludzi, którzy milczeli przez 61 lat. Wydobyła z ich pamięci i zapomnienia obraz zbrodni wołyńskiej. W grudniu 2005 r. autorka otrzymała za ten reportaż wyróżnienie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

8 sierpnia

8 sierpnia 1887 r. – błogosławiony August Czartoryski wstąpił do salezjanów. Urodził się 2 sierpnia 1858 roku. W 1888 r. książę August Czartoryski zrzekł się rodzinnego majoratu i tytułu ordynata sieniawskiego, a majątek przekazał zgromadzeniu. 2 października 1888 r. złożył śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Rodzinie, która nalegała na zmianę decyzji, odpowiadał niezłomnie, że pozostanie w zgromadzeniu salezjańskim do śmierci. Mimo poważnej choroby studiował teologię i przygotowywał się do święceń kapłańskich, które otrzymał 2 kwietnia 1892 w San Remo. Życie kapłańskie ks. Augusta trwało zaledwie rok; swą posługę pełnił w Alassio. Zmarł na gruźlicę 8 kwietnia 1893 r., w oktawie Wielkanocy.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/August_Czartoryski  

 

8 sierpnia 1897 r. – w Żytomierzu urodził się Stefan Śledziński, polski dyrygent, muzykolog i pedagog. Zmarł 19 czerwca 1986 r. w Warszawie.

Zob.: Małgorzata Kosińska, „Stefan Śledziński” //

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_sledzinski_stefan  

 

8 sierpnia 1936 r. – Jan Józef Fitzke (1909-1940), archeolog, absolwent i pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przybył w późnych godzinach wieczornych do Łucka. Była to sobota. Od poniedziałku podjął pracę kustosza w Muzeum Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku, którego wkrótce został dyrektorem. W ciągu trzech lat, pracując niezwykle intensywnie, przeprowadził bardzo wiele badań archeologicznych, czym zyskał sobie pamięć zasłużonego badacza przeszłości Wołynia oraz dokonał reorganizacji i przyczynił sie do rozkwitu Muzeum, którego kontynuatorem jest obecne Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku. Znakomicie rozwijającą się działalność badawczą i naukową Fitzkego przerwał wybuch II wojny światowej. Pojmany do sowieckiej niewoli w Kozielsku stał się częścią wielkiej żertwy narodu polskiego złożonej w Katyniu.

Zob.: „Jan Fitzke. Z Wołynia 1936-1939”, T. 63 Biblioteki „Wołanie z Wołynia”, pod red. Andrzeja Gaczoła i ks. Witolda Józefa Kowalowa, Biały Dunajec ­– Ostróg 2009.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

9 sierpnia

9 sierpnia 1862 r. – w Sadach k. Poznania zmarł hr. Gustaw Olizar herbu Radwan Sowity, senator kasztelan Królestwa Polskiego, poseł na Sejm w 1831 r., działacz polityczny Wielkiej Emigracji, pisarz, publicysta i malarz. Urodził się w 1794 r. w Zahorowie na Wołyniu.

 

9 sierpnia 1973 r. – zmarł ks. Jakub Macyszyn. Urodzony w 1911 roku. Ukończył seminarium we Lwowie. Pracował, jako wikariusz w par. Mikulińce. Od 1955 r. był pierwszym powojennym proboszczem par. Krzemieniec, jedynego czynnego kościoła w całej diecezji łuckiej. Dojeżdżał też do innych odległych parafii, takich jak Hałuszczyńce, Borszczów i Szumsk. Często przesłuchiwany przez KGB, gdzie żądano między innymi wykazów uczestników nabożeństw, chrztów, ślubów i pogrzebów. Zmarł nagle w Borszczowie i tam pochowany. W Krzemieńcu ma symboliczną mogiłę.

 

9 sierpnia 2002 r. – zmarł ks. Janusz Popławski, kapłan archidiecezji lwowskiej, kapelan Kresowiaków – Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Oddziału Warszawskiego tego Towarzystwa. Urodził się w 1922 r. w galicyjskiej rodzinie ziemiańskiej na Podolu, w Juśkowcach nad Horyniem, niedaleko Łanowic i granicy z bolszewikami, a wychowywał w pobliskim dworze Kornaczówka. W roku 1932 rodzice umieścili go w internacie elitarnego Zakładu Abrahamowiczów we Lwowie i rozpoczął on naukę w Szkole Powszechnej Marii Magdaleny. Edukację kontynuował w sławnym zarówno nazwiskami wykładowców jak i kształcącej się młodzieży – IV Gimnazjum Klasycznym. Wybuch wojny zastał go już w nowicjacie salezjańskim w Czerwińsku nad Wisłą. Potem seminarium, najpierw w Lublinie, następnie w Krakowie, gdzie równocześnie ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dnia 4 lipca 1948 r. otrzymał święcenia kapłańskie i przez kilka kolejnych lat, w tym samym krakowskim Seminarium Salezjańskim, wykładał historię literatury polskiej. Pochowany został w Laskach k. Warszawy. Wielokrotnie odwiedzał Krzemieniec (przyjeżdżał na odpust w dniu 8 maja za czasów ks. Tadeusza Mieleszki), Łanowice i ich okolice. Łanowice i okolice przed II wojną światową należały do diecezji łuckiej.

Zob.: Józef Dobrowolski, „«Strażnik kresowych świątyń». Zmarł ks. Janusz Popławski”, [w:] „Semper Fidelis” nr 5 (70) z 2002 r. //

http://www.lwow.com.pl/semper/5-2002/straznik.html  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

10 sierpnia

10 sierpnia 1530 r. – zmarł książę Konstanty Iwanowicz Ostrogski, hetman wielki litewski (od 11 wrsześnia 1497 r. do swej śmierci), wojewoda trocki od 1522 r., kasztelan wileński od 1511 roku. W 1512 r. w czasie wojny litewsko-moskiewskiej w bitwie pod Orszą odniósł druzgocące zwycięstwo nad Rosjanami.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Ostrogski_(hetman_wielki_litewski)  

 

10 sierpnia 1648 r. – w Ostrogu został zamordowany przez Kozaków br. Abraham Boruchowski SJ (1602-1648). Furtian, zakrystian, kucharz, towarzysz misjonarzy – „kapelan obozowy”.

Zob.: „Encyklopedia jezuitów” //

http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=BORUCHOWSKI&f=1  

 

10 sierpnia 1931 r. – zmarł nagle w Kowlu ks. prałat Feliks Sznarbachowski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej, protonotariusz apostolski, kanonik Kapituły Żytomierskiej. Urodził się w 1876 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1899 r. Wykazywał się wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi oraz działalnością społeczno-charytatywną i religijno narodową. Od 1917 r. proboszcz w Berdyczowie potem kolegiaty w Ołyce, wielokrotnie prześladowany przez bolszewików. Wybudował wiele kościołów, w latach 1905 – 1915 z narażeniem życia ratował ludność żydowską od pogromów. Od 1921 r. proboszcz parafii w Kowlu, gdzie w 1924 zainicjował i rozpoczął budowę kościoła – pomnika w Kowlu. Autor monografii z historii diecezji łuckiej.

 

10 sierpnia 1936 r. – zmarł metropolita Antoniusz Chrapowicki, egzarcha patriarchatu konstantynopolskiego dla prawosławnych w Galicji. W latacha 1902-1914 bp wołyński. Po I wojnie światowej 15 lat przebywał w Jugosławii.

 

10-15 sierpnia 1991 r. – odbyła się I piesza pielgrzymka 58 parafian z Łucka na Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Częstochowie. Grupa pielgrzymów przybyła pociągiem do Oświęcimia, skąd trasę ok. 120 km przebyła pieszo w czterech etapach Oświęcim – Jaworzno – Siewierz – Poraj – Częstochowa. Młodzież katolicka szła z tablicą „Parafia św. Piotra i Pawła w Łucku – województwo wołyńskie”, a obrządku wschodniego (prawosławna) z chorągwią „Bractwo Sw. Andrija Perwozwannoho”. Pielgrzymi zwiedzili Kraków, po którym oprowadzał ich ks. Jan Zając oraz Zakopane i Biały Dunajec, gdzie gospodarzem był ks. Stanisław Czernik.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

11 sierpnia

11 sierpnia  1616 r. – tego dnia sporządził testament pierwszy znany z imienia i nazwiska proboszcz ostrogski ks. Wojciech Bieżanowski. Testament ten został oblatowany w Łucku 20 lutego 1618. Ostatnia wzmianka o księdzu B. w akcie chrztu z 17 lipca 1616. Zmarł 14 sierpnia 1616 r. w Ostrogu.

 

11 sierpnia 1932 r. – od 11 sierpnia 1932 do 23 czerwca 1933 r. w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim uczył się Jan Piwnik (1912-1944), pseud. „Donat”, „Ponury”, oficer rezerwy Wojska Polskiego (podporucznik) i funkcjonariusz Policji Państwowej (aspirant), legendarny dowódca partyzancki Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie. Urodził się 31 sierpnia 1912 r. we wsi Janowice k. Ostrowca Świętokrzyskiego. Zmarł 16 czerwca 1944 r. pod wsią Jewłasze na Nowodgródczyźnie.

 

11 sierpnia 1973 r. – w Ostrogu na Wołyniu urodził się Witalij Władysławowicz Kosowski, ukraiński piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Były piłkarz „Dynama” Kijów i reprezentacji Ukrainy.

 

11 sierpnia 1994 r. ­– do parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu na Wołyniu zostały przywiezione, po rocznych pracach konserwatorskich w Muzeum Sztuki Religijnej w Lublinie, obiekty zabytkowe z XVIII wieku – ołtarz pw. św. Antoniego oraz 11 rzeźb – pochodzące z kościoła w Międzyrzeczu Koreckim, w 1990 r. przewiezione do kościoła parafialnego w Ostrogu.

Zob.: ks. Witold Józef Kowalów, „Przygoda ze św. Antonim. Uroczystość w Ostrogu na Ukrainie”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (1) z listopada-grudnia 1994 r., s. 5-8 //

http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/?p=main&what=113&PHPSESSID=3D63%3D  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

12 sierpnia

12 sierpnia 1541 r. – w Rochaczach na Podlasiu urodził się Hipacy Pociej, prawosławny, a następnie unicki biskup włodzimierski i brzeski. Wybitny polemista religijny i humanista. Jeden z inicjatorów i współtwórców Unii Brzeskiej (1596). Metropolita halicki i kijowski (1599-1613). Zmarł 18 lipca 1613 roku.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipacy_Pociej  

 

12 sierpnia 1702 r. – urodził się Józef Andrzej Załuski, od 1759 r. biskup kijowski (diecezja kijowska obejmowała wówczas część Wołynia – np. parafie Berdyczów, Cudnów i Żytomierz) , mecenas nauki i kultury, bibliograf, edytor, pisarz, współzałożyciel pierwszej publicznej biblioteki w Warszawie. Autor licznych dzieł literackich i poetyckich. Zmarł 9 stycznia 1774 roku.

Zob.: Krzysztof Rafał Prokop, „Biskupi kijowscy obrządku łacińskiego XIV-XVIII w. Szkice biograficzne”, Biały Dunajec – Ostróg 2003, s. 130-140; Józef Andrzej Załuski, „Tragedie duchowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Andrzej_Za%C5%82uski  

 

12 sierpnia 1961 r. – rozpoczęła się budowa muru berlińskiego, który stał się symbolem podziału Europy na dwa przeciwstawne obozy.

 

12 sierpnia 2008 r. – zmarł Włodzimierz Jerzy Dziedzicki, długoletni pracownik przemysłu spożywczego oraz aktywny działacz w stowarzyszeniach NOT. Urodził się 6 stycznia 1928 r. w Łucku w rodzinie leśnika.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

13 sierpnia

13 sierpnia 1902 r. – w Kowlu urodził się Waldemar Babinicz, polski prozaik, publicysta i reportażysta. Pedagog. Prowadził Uniwersytet Ludowy w Rożnicy. Zmarł 21 kwietnia 1969 r. w Lublinie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Babinicz  

 

13 sierpnia 1921 r. – Stanisław Downarowicz został wojewodą wołyńskim. Był nim do 19 września 1921 roku.

Urodził się 28 marca 1874 roku. Polski działacz polityczny, inżynier. W latach 1921-1922 piastował tekę ministra spraw wewnętrznych w pierwszym rządzie Antoniego Ponikowskiego. W latach 1922-1924 był wojewodą poleskim. Zginął w obozie oświęcimskim.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Downarowicz  

 

13 sierpnia 1924 r. – zostało wydane rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie znajdującego się na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i okręgu administracyjnego wileńskiego mienia osób nieobecnych, uznanych za zaginione lub za zmarłe; mienia znajdującego się w zarządzie, ustanowionym przez b. okupantów lub przymusowym zarządzie państwowym; mienia, należącego do osób prawnych, pozbawionych możności wykonywania swych praw, oraz mienia, przechodzącego na własność Skarbu Polskiego na zasadzie art. XII Traktatu Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą.

Zob.: „Dziennik Ustaw” – rok 1924 nr 073 poz. 732 //

http://msp.money.pl/akty_prawne/dzienniki_ustaw/rozporzadzenie;ministra;skarbu;z;dnia,dziennik,ustaw,1924,073,732.html  

 

13 sierpnia 1942 r. – dziekanem dekanatu łuckiego został ks. Zygmunt Chmielnicki. Urodził się w Nieświczu 11 listopada 1891 r., wyświęcony na kapłana w 1918 r., był w latach 1918-1925 administratorem par. Horoszki i Uszomierz w dek. Owrucz oraz dziekanem tego dekanatu, od 1920 r. kanclerz kurii łucko-żytomierskiej. Aresztowany pierwszy raz przez bolszewików 6 listopada 1923 r. pod zarzutem szpiegostwa, z braku dowodów zwolniony, aresztowany jeszcze trzykrotnie i zwalniany. 19. lipca 1926 r. kolejny raz aresztowany, skazany na trzy lata więzienia i uwięziony w Butyrkach w Moskwie. Dzięki wymianie więźniów 31 stycznia 1928 r. został zwolniony i rozpoczął pracę w diecezji łuckiej. W latach 1928-1939 był sędzią prosynodalnym w diecezji, a w latach 1931-1939 redaktorem tygodnika diecezjalnego „Życie Katolickie”, był wikariuszem generalnym. Pierwszy raz aresztowany przez Niemców 11 sierpnia 1943 r. i zwolniony po trzech miesiącach, ponownie aresztowany w styczniu 1944 r. i wysłany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Skatowany przez kapo umiera 16 kwietnia 1944 r., a ciało zostało spalono w krematorium.

 

13 sierpnia 2007 r. – w szpitalu w Pistoi (Italia) zmarł ś.p. ks. Kazimierz Zając, ur. 19 sierpnia 1955 r. w Hrubieszowie, wyświęcony 12 czerwca 1982 r. w Lublinie. Pracował jako wikariusz w Sawinie (1982-1993), wikariusz w Latyczowie na Podolu (1993-1994) i duszpasterz na Wołyniu (1994-2002) na Ukrainie oraz jako duszpasterz we Włoszech (od 2002).

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

14 sierpnia

14 sierpnia 1616 r. – w Ostrogu zmarł ks. Wojciech Bieżanowski, miejscowy proboszcz – pierwszy znany z imienia i nazwiska.  

Zob.: biogram autorstwa Tarasa Wychowancia //

http://wolaniecom.parafia.info.pl/?p=main&what=15  

katalog proboszczów ostrogskich w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Ostrogu  

 

14 sierpnia 1831 r. – Pułk Jazdy Wołyńskiej, sformowany w maju 1831 r., stoczył walkę pod Odrowążem.

Zob.: hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82k_Jazdy_Wo%C5%82y%C5%84skiej  

 

14 sierpnia 1943 r. – Niemcy zniszczyli bronioną przez ukraińską samoobronę wieś Łyczky koło Łucka.

 

14 sierpnia 1963 r. – w Radości koło Warszawy zmarł Jan Stachniuk, pseud. Stoigniew, polski publicysta, ideolog i twórca nacjonalistycznej grupy „Zadruga” oraz pisma o tym samym tytule. Urodził się 13 stycznia 1905 r. w Kowlu na Wołyniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Stachniuk  

 

14 sierpnia 1945 r. – w wieku 50 lat w Otwocku zmarł Julian Filipowicz, pseud. „Róg”, „Pobóg”, generał brygady Wojska Polskiego, dowódca Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Urodził się 13 września 1895 r. we Lwowie. W czerwcu 1939 r. powierzono mu dowództwo Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Równem. Poprowadził brygadę podczas kampanii wrześniowej, przechodząc szlak bojowy od Mokrej przez Warszawę aż po bitwę pod Tomaszowem Lubelskim. Uniknąwszy niewoli, włączył się w działalność konspiracyjnej Służbie Zwycięstwu Polski. Po powstaniu Związku Walki Zbrojnej stanął na czele okręgu krakowskiego, a we wrześniu 1941 r. objął okręg białostocki.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Filipowicz  

 

14 sierpnia 1993 r. – otwarto odrestaurowany sobór kozielski. W Kozielsku NKWD więziło oficerów polskich, których większość została stracona w Katyniu. Było tam wielu więźniów z Wołynia (Żurakowski, Fitzke i inni).

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

15 sierpnia

15 sierpnia 1779 r.  bp Franciszek Komornicki, sufragan łucki i prepozyt ostrogski, dokonał koronacji papieskimi koronami cudownego obrazu Matki Bożej w klasztorze franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim. Przygotowania do koronacji poczynił prowincjał franciszkańskiej prowincji ruskiej o. Barnaba Kędzierski (1775-1778). Na jego zarządzenie został przeniesiony obraz Matki Bożej z wielką uroczystością do wielkiego ołtarza we franciszkańskim kościele w Międzyrzeczu Ostrogskim. Sama koronacja cudownego obrazu odbyła się za jego następcy – prowincjała o. Jana Tyneńskiego. 

Zob.: A. Karwacki, „Materiały do dziejów OO. Franciszkanów w Polsce”, t. III, s.115, 117; Ks. Wacław z  Sulgostowa, „O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej”, Kraków 1903, s.443-444, 549-551.

 

15 sierpnia 1893 r. – we wsi Oczki w powiecie siedleckim urodził się Jerzy Wroczyński, pułkownik, uczestnik walk o niepodległość Polski. W latach 1935-1939 dowódca 23 Pułku Piechoty im. płk. Leopolda Lisa-Kuli we Włodzimierzu Wołyńskim. Zmarł 25 lipca 1965 r. we Wronkach.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Wroczy%C5%84ski   

 

15 sierpnia 1925 r.  z funkcji prezesa Zarządu Gminy Karaimskiej w Łucku zrezygnował Sergiusz Rudkowski. Był nim od 23 kwietnia 1922 roku. Urodził się 21 listopada 1873 r. w Łucku. Zmarł wiosną 1944 roku.

Zob.: biogram na łamach pisma „Awazymyz” //

http://www.awazymyz.karaimi.org/index.php?p=414&a=3  

 

15 sierpnia 1946 r. – w katedrze chełmskiej odbył się pierwszy odpust ku czci Matki Bożej z Mielnicy. Polacy ekspatriowani w 1945 r. z Mielnicy, miasteczka w powiecie kowelskim, zabrali ze sobą najcenniejsze przedmioty kultu religijnego, w tym Obraz Matki Bożej. Parafianie postanowili, że obraz umieszczą w pierwszym napotkanym kościele. I kiedy zakwaterowani w barakach zobaczyli górującą nad miastem świątynię na Chełmskiej Górze, tam przekazali obraz. Dzieje tego obrazu sięgają czasów królewicza Jakuba, syna Jana III Sobieskiego. Obraz był potem w posiadaniu Ludwika Maniewskiego, który umieścił go w wybudowanym przez siebie w 1705 r. drewnianym kościółku. Jeden z przekazów podaje, że król Jan III Sobieski zdobył obraz na Turkach pod Wiedniem, a ci prawdopodobnie przywieźli go z Węgier. Ten wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, malowany na miedzianej blasze, ozdobiony był srebrną sukienką i złotymi koronami. Wkrótce wizerunek Matki Bożej zasłynął łaskami. W 1873 r. władze rosyjskie zamknęły kościół, a dwa lata później zmieniły na cerkiew. Obraz przeniesiono do kościoła św. Anny w Kowlu. Parafię w Mielnicy ponownie erygowano w 1927 r. a dzięki staraniom ks. Bolesława Jastrzębskiego w 1929 r. zniszczony kościół został odbudowany. Wtedy też łaskami słynący obraz Matki Bożej powrócił do Mielnicy. Ostatnim proboszczem w Mielnicy, był ks. Wacław Majewski zamordowany przez UPA 19 marca 1943 roku.

M.M.

 

15 sierpnia 1984 r. – w Augustowie odbyła się intronizacja pochodzącego z Wołynia Obrazu Matki Bożej Krechowieckiej. Dnia 29 maja 1939 r. w uroczystej procesji obraz Matki Boskiej Częstochowskiej był umieszczony w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Karłowszczyźnie. Kościół konsekrowany został 25 października 1936 r. a wybudowany głównie staraniem osadników wojskowych z Osady Krechowieckiej oraz Jazłowieckiej, Halerowa i Bojanówki. Kopię obrazu wykonał znany jasnogórski malarz O. Augustyn Jędrzejczyk, a poświęcił generał Paulinów O. Pius Przeździecki. Mszę św. celebrował ks. bp polowy Józef Gawlina (1892-1964). Obraz posiadał srebrny płaszcz, gdzie umieszczono 92 odznaki polskich formacji wojskowych z lat 1918 – 1920, walczących o wyzwolenie Wołynia. W koronie znajdowały się trzy srebrne krzyże orderu Virtuti Militari, dwa Krzyże Niepodległości i dwa Krzyże Walecznych. Na chuście okrywającej głowę i postać MB umieszczone były odznaki 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz Krzyż Legionowy. Ten wizerunek Marii został później nazwany Obrazem MB Krechowieckiej. W czasie II wojny światowej srebrny płaszcz zaginął, natomiast obraz odnaleziono i po renowacji umieszczono w kościele w Augustowie. Kościół w Karłowszczyźnie został po 1945 r. zniszczony przez władze sowieckie.

 

15 sierpnia 2008 r. – w dniach od 15 do 17 sierpnia 2008 r. w Łucku odbył się Upfest – młodzieżowy festiwal sztuki i młodzieży.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

16 sierpnia

16 sierpnia 1702 r. – przybycie armii saskiej oraz pospolitego ruszenia szlachty województw krakowskiego, sandomierskiego, lubelskiego, ruskiego, wołyńskiego i ziemi chełmskiej pod Sandomierz.

 

16 sierpnia 1919 r. – do tego dnia siły Frontu Wołyńskiego osiągnęły linię Ostróg-Horyń-Tuczyn-Bereźno-Klesów-Słucz i nawiązały kontakt z 9 DP.

Zob.: hasło „Front Wołyński” w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Front_Wo%C5%82y%C5%84ski  

 

16 sierpnia 2007 r. – w Vancouver (Kanada) zmarł Bogdan Czaykowski, polski poeta, krytyk literacki, tłumacz, profesor emeritus Uniwersytetu British Columbia. Był kierownikiem Katedry Slawistyki i Programu Studiów Europejskich na tej uczelni. Urodził się 10 lutego 1932 r. w Równem na Wołyniu. Dzieciństwo spędził na Wołyniu i Polesiu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Czaykowski  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

17 sierpnia

17 sierpnia 1782 r. – we Lwowie zmarł ks. Aleksander Brodowski, jezuita. Profesor filozofii w Ostrogu (1744-1745), profesor etyki i matematyki w Ostrogu (1746-1748). Rektor Collegiun nobilium w Ostrogu (1765-1768). Prefekt studiów w Krzemieńcu (1768-1772). Urodził się 12 stycznia 1716 r. na Rusi Czerwonej.

Zob.: biogram w: „Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995”, oprac. Ludwik Grzebień SI przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 68. //

http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=BRODOWSKI&f=1  

 

17 sierpnia 1939 r. – administratorem parafii w Okopach w diecezji łuckiej został o. Ludwik Wrodarczyk OMI, duszpasterz katolicki – męczennik – w okrutny sposób zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich. Urodził się 25 września 1907 r. w Radzionkowie na Górnym Śląsku. W wieku 14 lat rozpoczął naukę w Małym Seminarium, po maturze przygotowuje się do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Pierwsze śluby zakonne składa 15 sierpnia 1927 r., potem kończy Wyższe Seminarium w Obrze. 10 czerwca 1933 r. został wyświęcony na kapłana. Dnia 17 sierpnia 1939 r. zostaje administratorem parafii w Okopach na Wołyniu. W listopadzie 1939 r. oby ochronić młodego Żyda przed Niemcami zatrudnił go, jako organistę w kościele. Kiedy w 1942 Niemcy rozpoczęli “likwidację” getta w Rokitnie, przyjął na plebanię braci Samuela i Aleksandra Lewinów, a kiedy przyszło nowe zagrożenia ukrywał ich w lesie, gdzie dostarczał im żywność. Porwany przez nacjonalistów ukraińskich podczas modlitwy przy ołtarzu, dnia 07 grudnia 1943 r. został w okrutny sposób zamordowany. Dnia 5 czerwca 2001 r. w Warszawie, z inicjatywy żyjącego w Kanadzie Aleksandra Levina został pośmiertnie odznaczony medalem i dyplomem “Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Zasługi i heroizm O. Ludwika zostały dodatkowo uhonorowane. W dniu 13 października 1996 r. jeden z trzech dzwonów, ufundowany w parafii pw. św. Eugeniusza De Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu, został nazwany “O. Ludwik Wrodarczyk OMI”, a dnia 15 grudnia 2001 r. odbyła się uroczystość nadania gimnazjum w Radzionkowie imienia O. Ludwika Wrodarczyka. Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny.  

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Wrodarczyk  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

18 sierpnia

18 sierpnia 1928 r. – zmarł ks. Stanisław Zygmunt Kostkiewicz, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1861 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1923 roku. Przebywał poza duszpasterstwem (1926, 1927).

 

18 sierpnia 1936 r. – Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński został wykładowcą katechetyki i socjologii Seminarium Duchownego w Łucku. Urodził się 22 grudnia 1904 r. wg starego stylu (4 stycznia 1905 r. wg nowego stylu) w Berdyczowie na Ukrainie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk metropolity abpa Adama Stefana Sapiehy 28 czerwca 1931 roku. Od 1936 r. pracował w diecezji łuckiej. W latach 1939-1945 proboszcz katedry w Łucku. W latach 1945-1954 więziony, następnie na zesłaniu w Karagandzie, gdzie od 1954 r. prowadził pracę duszpasterską. W czerwcu 1955 r., w ramach akcji repatriacyjnej, mógł powrócić do Polski, ale uznał że jego miejsce jest wśród wiernych w Kazachstanie. Przyjął obywatelstwo sowieckie. Dwa lata później znowu go uwięziono, tym razem na trzy lata. Przebywał w obozie pracy w Czumie w obwodzie irkuckim i obozie dla „religiozników” w Sosnówce. Po odbyciu kary, w grudniu 1961 r. wrócił do Karagandy. Kontynuował wyprawy misyjne oraz nielegalną pracę duszpasterską, oficjalnie pracując jako nocny stróż. Przez następne dwadzieścia lat pracował w Kazachstanie, sprawując jednocześnie opiekę duszpasterską nad wiernymi różnych narodowości, wyjeżdżając do odległych miast, wsi i osad całej sowieckiej Azji Środkowej z posługą kapłańską. Zmarł 3 grudnia 1974 r. w Karagandzie. Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bukowi%C5%84ski  

 

18 sierpnia 2002 r. – podczas Mszy św. na Błoniach krakowskich, papież Jan Paweł II beatyfikował dwóch synów ziemi wołyńskiej, Sługę Bożego ks. abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1811-1895), założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i wielkiego misjonarza, Sługę Bożego O. Jana Beyzyma (1850-1912).

 

18 sierpnia 2007 r. – w Warszawie odbyły się uroczystości odsłonięcia „Ściany Pamięci Poległym Żołnierzom Wołynia” na Skwerze Wołyńskim w Warszawie. Patronat nad uroczystością objął prezydent RP prof. Lech Kaczyński na wniosek Edmunda Bakuniaka, prezesa Okręgu Wołyń Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

19 sierpnia

19 sierpnia 1539 r. – zmarł książę Ilia Ostrogski (ur. 1510), starosta bracławski i winnicki. Jedyny syn Konstantego Ostrogskiego i jego pierwszej żony Tatiany Anny Holszańskiej. 3 lutego 1539 r. zawarł związek małżeński z Beatą Kościelecką.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ilia_Ostrogski  

 

19 sierpnia 1880 r. – w Koleśnikach k. Ostroga urodził się ks. Gustaw Jełowicki (1880-1965), Kan. hon. Kapituły Łuckiej, proboszcz katedry łuckiej, adm. diecezji łucko-żytomierskiej i diecezji kamienieckiej. Zmarł 10 listopada 1965 r. na Zamku Bierzgłowskim k. Torunia.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gustaw_Je%C5%82owicki  

 

19 sierpnia 1915 r. – w Paryżu zmarł Józef Chamiec, poeta, publicysta, tłumacz. Urodził się 26 grudnia 1841 r. we wsi Hrani koło Łucka. Za udział w powstaniu styczniowym w 1863 uwięziony przez Austriaków, zbiegł i wyemigrował do Francji. Był krewnym Eweliny Hańskiej-Balzac. W 1865 r. nabył majątek pod Paryżem. Wiele publikował w prasie polskiej, wydał we Lwowie „Próby rymotwórcze (1869), a w Paryżu „Księgę sonetów (1873), „Jesienne pieśni (1880) i in.  

 

19 sierpnia 1942 r. – w Budach na Wołyniu urodził się o. Jacek Salij OP – polski teolog i tomista, filozof, kapłan rzymskokatolicki, tłumacz, pisarz i publicysta.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Salij  

 

19 sierpnia 1952 r. – w Ostrogu zmarł Mikołaj Janczewski, pierwszy lekarz sanitarny powiatu Ostrogskiego. Urodził się 2 maja 1888 r. w Żytomierzu.

 

19 sierpnia 1955 r. – w Nieledwi k. Hrubieszowa urodził sie ks. Kazimierz Bolesław Zając (1955-2007). W latach 1994-2001 proboszcz parafii Maniewicze i Lubieszów w diecezji łuckiej. Zmarł 13 sierpnia 2007 r. w Pistoi (Włochy).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Zaj%C4%85c  

 

19 sierpnia 1986 r. – zginął w wypadku drogowym staranowany przez pirata drogowego ks. Jerzy Rosiak (1914-1986), duszpasterz Polaków na Ziemi Nowogródzkiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w czasie wojny z rąk bpa Adolfa Piotra Szelążka w Łucku.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

20 sierpnia

20 sierpnia 1919 r. – zmarł w Zakopanem Iwan Łuckiewicz, inicjator białoruskiego ruchu narodowego, publicysta, archeolog, krajoznawca. Urodził się 28 maja (9 czerwca) 1881 roku.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_%C5%81uckiewicz  

 

20 sierpnia 1926 r. – o. Remigiusz Bolesław Kranc rozpoczął nowicjat w zakonie kapucynów w Sędziszowie Małopolskim. Urodził się 1 listopada 1910 r. w Krośnie. 29 czerwca 1933 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował w Rozwadowie, Drohobyczu, we Lwowie i Krakowie. Dnia 10 lipca 1939 r. przybył do Ostroga, gdzie pracował przez cały okres wojny. 13 stycznia 1945 r. aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat obozu. 17 grudnia 1945 r., wywieziony na Kołymę, skąd po 2 i pół latach został zwolniony, jako niesłusznie skazany (!?). Dnia 24 lipca 1947 r. wrócił do Polski, gdzie w latach 1950-1956 pełnił obowiązki przełożonego Krakowskiej Prowincji Kapucynów. Następnie pełnił wiele ważnych funkcji w domach zakonnych kapucynów w całej Polsce. Zmarł 8 stycznia 1977 r., pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

20 sierpnia 1937 r. – ks. Aleksander Kuczyński przebywający na zesłaniu został aresztowany. 3 stycznia 1938 r. skazany na karę śmierci za działalność kontrrewolucyjną i tego samego dnia rozstrzelany. Urodził się w 1869 roku. Na kapłana wyświęcony w 1895 r. W latach 1902-1914 adm. par. Ostrówki, 1914-1918 adm. i dziekan par. Dubno, 1918-1925 adm. i dziekan par. Nowograd Wołyński. Aresztowany w 1923 i skazany na 3 lata więzienia, po zwolnieniu pracował w diecezji żytomierskiej. Ponownie aresztowany w 1929 r. przebywał na zesłaniu.

 

20 sierpnia 1991 r. – Estonia ogłosiła niepodległość.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

21 sierpnia

21 sierpnia 1926 r. – we Lwowie urodził się ks. kard. Marian Jaworski, wyświęcony na kapłana 25 czerwca 1950 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, w 1952 r. doktorat z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; wikariusz w parafii Poronin, w 1954 r. doktorat z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1965 r. habilitacja z filozofii religii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w 1976-1981 dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, w 1981-1987 rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, od 16 stycznia 1991 r. Arcybiskup Metropolita Lwowski, 1996-1998 administrator Apostolski Diecezji Łuckiej. Dnia 28 stycznia 2001 r. ogłoszony Kardynałem Kościoła Rzymskiego.

 

21 sierpnia 1943 r. – w Kisielówce k. Kisielina zginął Mieczysław Ambroziak, 16. letni cywilny mieszkaniec osady polsko-niemieckiej. W wyniku napadu UPA zginęły wówczas co najmniej 92 osoby.

 

21 sierpnia 1991 r. – Łotwa ogłosiła niepodległość. Wiadomości z krajów bałtyckich miały wielki wpływ na wydarzenia na Ukrainie, w tym na Wołyniu.

 

21 sierpnia 2005 r. – metropolita grekokatolicki kard. Lubomyr Huzar przeniósł swą siedzibę ze Lwowa do Kijowa. Symboliczne wydarzenie. Kiedyś uniccy metropolici kijowscy używali tytułu: „Metropolita Kijowa i Galicji, biskup Kamieńca Podolskiego”.

 

21 sierpnia 2006 r. – w dniach od 21 sierpnia do 4 września 2006 r. w Krzemieńcu odbyły się międzynarodowe Spotkania ukraińsko-polskie „Dialog dwóch kultur” (VIII plener malarski i warsztaty kulturowe „Z biegiem Ikwy”, III spotkania literackie, I spotkanie muzeów literackich), sesja naukowa „Muzea literackie w Polsce i na Ukrainie – możliwości i perspektywy współpracy”; „Dzień Juliusza Słowackiego”, sesja naukowa „Dialog dwóch kultur” (prezentacja książki „Juliusz Słowacki. Srebrny mit Ukrainy”). Imprezom towarzyszy „Święto ulicy Słowackiego” (kiermasz malarstwa, pamiątek i wyrobów ludowych, pokaz kompozycji kwiatowych, występy artystów i zespołów folklorystycznych).

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

22 sierpnia

22 sierpnia 1992 r. – w dniach 17-22 sierpnia 1992 r. na terenie nieistniejącej wsi Wola Ostrowiecka została przeprowadzona ekshumacja kilkuset ofiar – Polaków wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, zamordowanych przez UPA w dniu 30 sierpnia 1945 roku. W obu istniejących od XVI wieku wsiach – Ostrówki i Wola Ostrowiecka – zginęło wtedy 1150 Polaków. Dziś jest tam tylko, jak mówią okoliczni, „Trupie Pole”. Odnawiany jest cmentarz katolicki. Ekshumację zorganizował i opisał w licznych publikacjach Leon Popek z Lublina.

Zob.: „Wola Ostrowiecka” //

http://wolyn.ovh.org/opisy/wola_ostrowiecka-06.html  

 

22 sierpnia 1998 r. – warszawska „Trybuna”, lewicowa gazeta codzienna, opublikowała artykuł-list Jana Hastana pt. „Nie omijajcie prawdy – nie tylko o WołyniuJest to polemika z artykułem Zbigniewa Okonia z Rzeszowa pt. „Nie omijajcie prawdy o Wołyniu” (Zob.: „Aneks” nr z 5-6 lipca 1998 r.).

Zob.: Jan Hastan, „Nie omijajcie prawdy – nie tylko o Wołyniu”, [w:] Poczta „Aneksu” / „Aneks TRYBUNY” nr 13 (sobota- niedziela) z 22-25 sierpnia 1998 r. / „Trybuna”  nr 196 s. 4-5 //

http://www.lemko.org/wisla/haston.html  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

23 sierpnia

23 sierpnia 1775 r. –  w miejscowości Krupa k. Łucka urodził się ks. Antoni Ledóchowski (Halka Ledóchowski) h. Szaława, poseł na sejmy, publicysta, misjonarz. Zmarł 11 listopada 1835 r. w Warszawie.

Zob.: Emanuel Rostworowski, Alfons Schletz, „Ledóchowski (Halka-Ledóchowski) Antoni”, [w:] PSB t. XVI, Wrocław – Warszawa – Kraków 1971, s. 619-620.

 

23 sierpnia 1918 r. – w Sanoku urodził się ks. prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie. Zmarł 8 października 2007 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Peszkowski  

 

23 sierpnia 1939 r. –  w Moskwie podpisany został pakt Ribentrop – Mołotow i tajne protokoły do niego. Jeden taki tajny protokół dodatkowy precyzował rozbiór II Rzeczypospolitej pomiędzy Niemcy i Związek Radziecki. Granica przyszłego rozbioru została ustalona wzdłuż rzek: Narew, Wisła i San. Wołyń dostał się do sowieckiej strefy wpływów.

 

23 sierpnia 1943 r. – wojska radzieckie wyzwoliły od hitlerowców Charków.

 

23 sierpnia 1983 r. – w Połonnem zmarł ks. Andrzej Gładysiewicz, kapłan diecezji łuckiej. Urodził się 8 listopada 1914 r. we wsi Górna Posada k. Rymanowa Zdroju. Święcenia kapłańskie przyjął 23 kwietnia 1939 roku. Wikariusz w Łucku i Kowlu. W czasie wojny duszpasterz we Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 1945-1956 więziony i w łagrach. Wieloletni proboszcz w Połonnem.

 

23 sierpnia 2003 r. – w Legnicy na Dolnym Śląsku zmarł Tadeusz Ignacy Gumiński, prawnik, historyk, muzealnik i działacz społeczny. Urodził się 26 października 1906 roku.  Przybył do Łucka w 1935 r. i pracował do wybuchu II wojny światowej jako referent w Wydziale Rolnictwa i Reform Rolnych Wołyńskiego Urzędu Wojewódzkiego. Aktywnie zaangażował się w ruch krajoznawczy i został przewodniczącym Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łucku oraz wiceprzewodniczącym całego Okręgu Wołyńskiego. Był głównym pomysłodawcą utworzenia i wydawania w Łucku w latach 1936-1939 miesięcznika „Ziemia Wołyńska”. Po II wojnie znalazł się w Legnicy i tam pracował aż do swej śmierci. M.in. utworzył w tym mieście Muzeum Miedzi (1962).

Zob.: „Jan Fitzke. Z Wołynia 1936-1939”, pod red. A. Gaczoła i ks. W.J. Kowalowa, Biały Dunajec – Ostróg 2009, przyp. 63, s. 43-44.

 

23 sierpnia 2006 r. – w Żytomierzu na Wołyńskim Polesiu został odsłonięty pomnik ku czci ofiar Wielkiego Głodu 1932-1933 na Ukrainie, gdzie zginęło wielu Polaków, którzy licznie i w zwartych skupiskach zamieszkiwali tereny za Zbruczem od czasów I Rzeczypospolitej. Statystyki nie przedstawiają w pełni liczby Polaków – ofiar Wielkiego Głodu – stalinowskiej zbrodni przeciw ludzkości.

 

23 sierpnia 2007 r. – w Nieledwi k. Hrubieszowa odbył się pogrzeb ks. kan. Kazimierza Zająca, duszpasterza rzymskokatolickiego. Ks. Kazimierz Zając urodził się 19 sierpnia 1955 r. w Hrubieszowie, wyświęcony na kapłana 12 czerwca 1982 r. w Lublinie. Pracował jako wikariusz w Sawinie (1982-1993), wikariusz w Latyczowie na Podolu (1993-1994) i duszpasterz na Wołyniu (1994-2002) na Ukrainie oraz jako duszpasterz we Włoszech (od 2002). Zmarł 13 sierpnia 2007 r. w szpitalu w Pistoi (Italia).

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Zaj%C4%85c  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

24 sierpnia

24 sierpnia 1938 r. – w Serpelicach na Podlasiu urodził się bp Antoni Pacyfik Dydycz, kapucyn. 20 czerwca 1994 r. Jan Paweł II mianował go biskupem drohiczyńskim. Diecezja drohiczyńska, wcześniej pińska – jej „polska” część – była kiedyś częścią diecezji łuckiej.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Dydycz  

 

24 sierpnia 1991 r. – Rada Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ogłosiła Deklarację Niepodległości. Na pamiątkę tego wydarzenia Ukraina obchodzi swoje największe święto państwowe.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

25 sierpnia

25 sierpnia 1907 r. – w Radzionkowie na Górnym Śląsku urodził się o. Ludwik Wrodarczyk OMI, proboszcz parafii Okopy na Polesiu Wołyńskim. Zginął w dniu 12 grudnia 1943 r. w wieku 37 lat, okrutnie zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w Karpiłówce.

Zob.: Bronisław Janik, „Niezwykły świadek wiary na Wołyniu. 1939-1943. Ks. Ludwik Wrodarczyk OMI”, Poznań 1993; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Wrodarczyk   

 

25 sierpnia 1943 r.  w dniach 21-25 sierpnia 1943 r. odbył się III Nadzwyczajny Zjazd OUN, który miał duży wpływ na dalszy rozwój ruchu nacjonalistycznego i rozwój organizacyjny UPA. Zjazd uchwalił przejście od konspiracyjnych do zbrojnych form walki o „Samostijne Soborne Państwo Ukraińskie”.

Zob.: Władysław Filar, „Wołyń w latach 1939-1944” //

http://www.irekw.internetdsl.pl/wolyn.html  

 

25 sierpnia 1946 r.  w wiosce Andriejewka, rejon Szortandy, obwód akmoliński (Kazachstan) urodził się ks. prałat Ludwik Kamilewski. Święcenia kapłańskie w 1974 r. w Rydze. W l. 1974-1991 wikariusz w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie. W dobie „pierestrojki” i na początku lat. 90. XX w. zasłużony w dziele odzyskiwania licznych kościołów dla potrzeb kultu religijnego w obwodzie lwowskim i wołyńskim. W l. 1991-1999 proboszcz, a w l. 1991-2000 dziekan w Łucku na Wołyniu; uzyskał zwrot katedry pw. Trójcy św. i Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz licznych kościołów na Wołyniu, m.in. słynnej Kolegiaty w Ołyce dla wiernych obrządku łacińskiego. Położył wielkie zasługi w dziele odrodzenia się Kościoła katolickiego na Wołyniu. W l. 1999-2000 proboszcz parafii Kiwerce k. Łucka. Od 2000 r. pracuje w diecezji kijowsko-żytomierskiej. Rok czasu był proboszczem kościoła katedralnego pw. Św. Zofii w Żytomierzu. Obecnie jest proboszczem parafii pw. Św. Wacława w tym mieście. Rekonstruuje świątynię parafialną przebudowaną na zakład masarski. Dziekan dekanatu żytomierskiego, który obejmuje 15 parafii. Odznaczony godnością kapelana Ojca św. i kanonika gremialnego Kapituły Metropolitalnej we Lwowie. Prałat. Kapelan Jego Świątobliwości.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Kamilewski  

 

25 sierpnia 2004 r. – papież Jan Paweł II przekazał ikonę Matki Bożej Kazańskiej Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

26 sierpnia

26 sierpnia 1973 r. – w Warszawie zmarła Anna Maria Klechniowska, kompozytorka, pianistka i pedagog. Urodziła się 15 kwietnia 1888 r. w Borówce na Wołyniu.

Zob.: „Anna Maria Klechniowska” //

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_klechniowska_anna_maria  

 

26 sierpnia 2009 r. – w pobliżu wsi Trojanówka (rejon maniewicki) na trasie Kijów – Kowel, w odległości 22 km od Maniewicz zapalił się prywatny autobus pasażerski obywatela Polski. Kierowca autobusu podążał z Kowla do wsi Kostiuchnówka, skąd miał zabrać polskich harcerzy do ojczyzny. Według słów kierowcy autobusu, jeszcze w rejonie kowelskim poczuł lekki zapach dymu. Nie zobaczywszy nic niepokojącego w lusterku wstecznym, kierowca jednak zatrzymał się za kilka minut. Jak się okazało, w komorze silnika płonął ogień. Mężczyzna schwycił gaśnicę, która była w środku, i spróbował zlikwidować ogień. Ale dwóch litrów środka gaszącego okazało się za mało, a druga gaśnica nie zadziałała. Wkrótce spłonął cały autobus. Jako wstępną wersję przyczyny pożaru uznano uszkodzenie systemu paliwowego albo systemu elektrycznego silnika.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

27 sierpnia

27 sierpnia 1898 r. – w Zaturcach na Wołyniu urodził się Bolesław Kontrym, pseud. „Żmudzin”, major, cichociemny. Został stracony w wieku 55 lat 2 stycznia 1953 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Kontrym  

 

27 sierpnia 1943 r. – płk. Dmytro Klaczkiwskyj, pseud. „Kłym Sawur”, który był dowódcą formacji wojskowych podległych OUN-Bandery, wydał rozkazy o strukturze UPA i mianowaniu dowódców okręgów wojskowych. Na tej podstawie utworzono okręgi: Okręg Wojskowy (Grupa) UPA „Zahrawa” (kodowy szyfr „01”), Okręg Wojskowy (Grupa) UPA „Bohun” (kodowy szyfr5 „02”, „002”), Okręg Wojskowy (Grupa) UPA „Turiw” (kodowy szyfr „03” i Okręg Wojskowy (Grupa) UPA „Tiutiunnyk” (kodowy szyfr „04”).

Zob.: Władysław Filar, „Wołyń w latach 1939-1944” //

http://www.irekw.internetdsl.pl/wolyn.html  

 

27 sierpnia 1995 r. – w kościele pw. św. Trójcy w Lubomlu odbyła się uroczystość intronizacji kopii obrazu Matki Bożej Lubomelskiej. Pochodzący z XVII w. łaskami słynący obraz Matki Bożej malowany na desce, z licznymi wotami z XVII i XVIII wieku, znajdował się w bocznym ołtarzu kościoła w Lubomlu. To najstarszy kościół na Wołyniu, ufundowany w 1412 r. przez Władysława Jagiełłę, z dzwonnicą z 1640 r. Kiedy dnia 16 lipca 1944 r. ks. Stefan Jastrzębski, ostatni proboszcz w Lubomlu, uciekał przed ukraińskimi rzeziami, zabrał z kościoła najcenniejsze rzeczy, w tym łaskami słynący Obraz Matki Bożej. Kiedy po trzech latach duszpasterzowania w Chełmie, ks. Stefan Jastrzębski został administratorem parafii w Polichnie k. Kraśnika, zabrał też ze sobą łaskami słynący obraz Matki Bożej i umieścił w tutejszym kościele. Po latach, w lutym 1993 r. o. Roger Mularczyk, administrator parafii w Kowlu, był w Polichnie gdzie z tamtejszym proboszczem ks. Józefem Dobrowolskim ustalił, że parafia ufunduje i przekaże do Lubomla kopię obrazu słynącego łaskami. Na uroczystość intronizacji obrazu w Lubomlu, przybyli pielgrzymi z Polichny, Chełma i Warszawy. Pod przewodnictwem ówczesnego sufragana lwowskiego, ks. bp Marcjana Trofimiaka obraz umieszczono w odnowionym głównym ołtarzu kościoła w Lubomlu.

M.M.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

28 sierpnia

28 sierpnia 1640 r. – zmarł unicki bp kijowski Mikołaj Korsak. Urodził się około. 1595 roku. Bazylianin – imię zakonne Rafał. Bp koadiutor metropolity kijowskiego Józefa Welamina Rutskiego (od 1631 r.), biskup halicki (od 1633 r.), następnie biskup piński, metropolita kijowski (1637-1640).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Korsak  

 

28 sierpnia 1765 r. – w Porycku na Wołyniu urodził się Tadeusz Czacki herbu Świnka, działacz gospodarczy i oświatowy, pedagog, historyk, numizmatyk. Członek Komisji Edukacji Narodowej. Współtwórca Konstytucji 3 Maja, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Twórca Biblioteki Poryckiej. Założyciel Liceum Krzemienieckiego zwanego Atenami Wołyńskimi, przy którym zorganizował pierwszą w Polsce szkołę zawodową dla geometrów i mechaników. Zmarł 8 lutego 1813 roku w Dubnie. Jego pomnik znajduje się w warszawskim Kościele Wizytek.

Zob. Małgorzata Czerniakowska, „Czacki Tadeusz (1765-1813)” // „Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego”, suppl. I, Gdańsk 1998. //

http://emmcz.w.interia.pl/  

28 sierpnia 1878 r. – Żytynku na Wołyniu urodził się August Biskupski, dr med., płk. Służył w OK. I. Zginął w 1940 r. w Katyniu i tam pochowany.

Zob.: „Lekarze pochowaniu na cmentarzu w Katyniu”, [w:] „Gazeta Lekarska” nr 9 z 2000 r. //

http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2000/n200009/n20000916  

 

28 sierpnia 1899 r. – w Żabnie pod Tarnowem urodził się Stefan Macko, polski uczony botanik, muzealnik, badacz przyrody Wołynia. Zmarł 17 kwietnia 1967 r. we Wrocławiu.

Zob.: „Мацко Стефан (1899-1967” //

http://istvolyn.info/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=30&func=detail&catid=2&id=679  

 

28 sierpnia 1909 r. – urodził się ks. Nikodem Domański. Święcenia kapłańskie przyjął w 1934 roku. Do 1939 r. proboszcz parafii Pulemiec w diecezji łuckie. Zmarł w 1979 roku.

 

28 sierpnia 1926 r. – Władysław Mech (1877-1929) został wojewodą wołyńskim. Był nim do 9 lipca 1928 roku. Był to prawnik, polski polityk , działacz państwowy II Rzeczypospolitej, wolnomularz, członek Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Walki Czynnej. Po odzyskaniu niepodległości urzędnik w Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Aprowizacji i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W latach 1923-1926 starosta w Słupcy (województwo poznańskie). W latach 1926-1928 wojewoda wołyński, a następnie aż do śmierci dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych.

 

28-31 sierpnia 1943 r. – nastąpiło powtórzenie ludobójstwa z 11-12 lipca. Jednocześnie zaatakowano Polaków żyjących w czterech powiatach. Polacy wymordowani byli w tym czasie w 139 jednostkach administracyjnych (m.in. Gaj w powiecie kowelskim – 600 osób, Ostrówki i Wola Ostrowiecka w powiecie lubomelskim – około 500 i około 600 osób.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

29 sierpnia

29 sierpnia 1910 r. – zmarł Józef Dunin Karwicki, pisarz, autor wielu książek nt. Wołynia. Urodził się 24 stycznia 1833 r. w Mizoczu.

 

29 sierpnia 1924 r. – Bolesław Olszewski został wojewodą wołyński. Był nim do 4 lutego 1925 roku.

 

29 sierpnia 1943 r. ­– w nocy z 29 na 30 sierpnia 1943 r. we wsi Mohylno, dawna gmina Werba, dawny powiat Włodzimierz Wołyński (obecnie wieś Żowtniw, gromada Owadno, rejon Włodzimierz Wołyński) nacjonaliści ukraińscy dokonali zbrodni na ludności polskiej.

 

29 sierpnia 1943 r. ­– nacjonaliści ukraińscy przeprowadzili akcję eksterminacyjną we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki rejonu głowniańskiego. Zabito wszystkich Polaków, spalono wszystkie budynki, zrabowano mienie i zwierzęta gospodarskie. W wyniku tej akcji we wsi Wola Ostrowiecka zginęło 529 osób, w tym 220 dzieci w wieku do 14 lat, a we wsi Ostrówki zamordowano 438 osób, w tym 246 dzieci do lat 14. W swoim sprawozdaniu dowódca kurenia „Łysyj” pisał: „(...) 29 sierpnia 1943 r. przeprowadziłem akcję we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki głowniańskiego rejonu. Zlikwidowałem wszystkich Polaków od małego do starego Wszystkie budynki spaliłem, mienie i chudobę zabrałem dla potrzeb kurenia” (Archiwum SBU Obwodu Wołyńskiego, d. nr 11315, t. l, cz. H, s. 29). W sierpniu 1992 r. dokonano ekshumacji szczątków wymordowanej ludności polskiej, która potwierdziła masowe mordy dokonane przez UPA w sierpniu 1943 r. w tych miejscowościach. Ekshumację zorganizował i szczegółowo opisał Leon Popek z Lublina.

 

29 sierpnia 1947 r. ­– w Potoku Starym w Tarnobrzeskiem urodził się ks. Adam Galek, kapłan archidiecezji lubelskiej. Święcenia kapłańskie przyjął  13 czerwca 1971 r. w Lublinie. W latach 1992-1995 pracował na Wołyniu jako wikariusz w Łucku oraz duszpasterz w Maniewiczach i Lubieszowie.

 

29 sierpnia 2002 r. ­– zmarł Leon Karłowicz, żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Autor wielu książek i publikacji, m.in. „Nie zostawiajcie mnie tu… Obrazy z życia deportowanych do Kazachstanu” (wyd. II – Biblioteka „Wołania z Wołynia” t. 17, Biały Dunajec – Ostróg 2000).

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

30 sierpnia

30 sierpnia 1943 r. – w kolonii Gaj (pow. Kowel) bojówki UPA wymordowały około 600 Polaków. Kolonię spalono. Na zbiorowej mogile w uroczysku stoi drewniany krzyż. Postawili go byli mieszkańcy Gaju, którzy cudem ocaleli z masakry.

 

30 sierpnia 1943 r. – we wsi Ostrówki razem z parafianami został zamordowany przez UPA ks. Stanisław Dobrzański. Urodzony w 1905 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1930 r., do 1939 r. proboszcz parafii Sienkiewiczówka. W 1941 r. skierowany do pracy w Żytomierzu, gdzie pełnił funkcję proboszcza katedralnego. Dnia 12 sierpnia 1942 r. został mianowany proboszczem parafii Ostrówki. Dnia 30 sierpnia 1943 r. bezbronną wieś otoczyły oddziały UPA. Mężczyzn zapędzono do szkoły, kobiety i dzieci do kościoła. Uwięzionych w szkole mężczyzn, w tym ks. St. Dobrzańskiego wyprowadzano grupami i mordowano siekierami i grubymi kijami nad wykopanymi wcześniej dołami. Kobiety i dzieci poprowadzono z kościoła do pobliskiego lasu, gdzie kładąc twarzą do ziemię, zabijano strzałami w tył głowy lub zakłuto bagnetami. Część z nich próbowała wcześniej uciekać, ale dosięgły ich kule oprawców. Jednak niektórym mieszkańcom to się udało, wielu ukryło się i oni mogli potem opowiedzieć o dokonanym ludobójstwie.

Ogółem z ok. 660 mieszkańców zamordowano ponad 520 w tym znanych z nazwiska 476 a wśród nich ok. 140 dzieci. Kościół w Ostrówkach pw. Św. Andrzeja Apostoła z 1838 r. zdewastowany i okradziony, po 8 dniach został spalony przez banderowców. W tym samym dniu inny oddział UPA w sąsiedniej Woli Ostrowieckiej z ok. 800 obecnych tam mieszkańców wymordował ponad 620 w tym znanych z nazwiska 572 osób a wśród nich ok. 200 dzieci! Z całej parafii ks. Stanisława Dobrzańskiego, która w 1938 r. liczyła 1935 wiernych, wymordowano w bestialski sposób ponad 80% mieszkańców.

M.M.

 

30 sierpnia 1972 r. – w Skawinie k. Krakowa zmarł Zygmunt Morwitz (urodzony w 1884 r.). Prawnik, historyk sztuki, malarz i architekt. W latach 1921-1922 był pierwszym w dziejach wojewódzkim konserwatorem zabytków sztuki w Łucku. Morwitz najwięcej lat w swoim niespokojnym życiu spędził we Lwowie. Po II wojnie, będąc już na emeryturze przeniósł się z żoną do Skawiny i do 1964 r. współpracował z Katedrą Historii Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zmarł w Skawinie i pochowany został na cmentarzu na Prądniku Czerwonym w Krakowie.

A.G.

Zob.: „Jan Fitzke. Z Wołynia 1936-1939”, pod red. A. Gaczoła i ks. W. J. Kowalowa, Biały Dunajec – Ostróg 2009, s. 22-23. 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

31 sierpnia

31 sierpnia 1853 r. – (19 sierpnia 1853 r. wg starego stylu) urodził się Aleksiej Aleksiejewicz Brusiłow (1853-1926), rosyjski generał kawalerii, dowódca frontu w czasie I wojny światowej. Autor ofensywy na całej szerokości frontu, w tym na Wołyniu. Zmarł 17 marca 1926 r. w Moskwie.

Zob.: biogram w Wikipedii // 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksiej_Brusi%C5%82ow  

 

31 sierpnia 1912 r. – we wsi Janowice k. Ostrowca Świętokrzyskiego urodził się Jan Piwnik, pseud, „Donat”, „Ponury”, oficer rezerwy Wojska Polskiego (podporucznik) i funkcjonariusz Policji Państwowej (aspirant), legendarny dowódca partyzancki Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie. Od 11 sierpnia 1932 r. do 23 czerwca 1933 r. uczył się w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyński. Zmarł 16 czerwca 1944 r. pod wsią Jewłasze na Nowodgródczyźnie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

 

 

31 sierpnia 1926 r. – 31 sierpnia 1939 r. – Jan Fitzke (1909-1940), krakowski archeolog i muzeolog, zasłużony dyrektor Muzeum Wołyńskiego w Łucku w latach
1936-1939, opuścił przed siedemdziesięciu latami Łuck udając się na pośpiesznie – zgodnie z kartą mobilizacyjną – w kierunku Nowego Sącza do swego 1. pułku strzelców podhalańskich. Jak się wkrótce okazało, opuścił
Łuck na zawsze! W kwietniu 1940 r. został bestialsko zamordowany w Katyniu.

Zob.: „Jan Fitzke. Z Wołynia 1936-1939”, pod red. A. Gaczoł i ks. W.J. Kowalowa, Biały Dunajec – Ostróg 2009, s. 271.

 

31 sierpnia 1943 r. – oddział „Jastrzębia” z Zasmyk zaatakował Groszówkę, gdzie rozpędził koncentrujących się tam kilkuset ukraińskich chłopów, przygotowujących się do mordowania Polaków.  

Zob.: Michał Klimecki, Zbigniew Palski, „Samoobrona ludności polskiej na Wołyniu w 1943 roku” //

http://27wdpak.btx.pl/index.php/publikacje/50-samoobrona-ludnoci-polskiej-na-woyniu-w-1943-roku.html 

 

31 sierpnia 2006 r. – w dniach

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9313015

Statystyki

Zegar