Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

1 lipca

1 lipca 1974 r. – urodził się ks. Grzegorz Oważany, proboszcz parafii w Dubnie, Beresteczku i Horochowie (od 14 września 2007 roku).

 

1 lipca 2009 r. – nabożeństwem ekumenicznym w archikatedrze w Lublinie rozpoczęły się uroczystości 440. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej. Przybyli na nie prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy oraz przedstawiciele innych państw, które przed wiekami tworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów. We wspólnej modlitwie uczestniczyli prezydenci: Polski – Lech Kaczyński, Litwy – Valdas Adamkus, Ukrainy – Wiktor Juszczenko oraz b. przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi Stanisław Szuszkiewicz. Przybyli także prymas Polski kardynał Józef Glemp, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, przedstawiciele innych Kościołów i wyznań. Nabożeństwu przewodniczył metropolita lubelski abp Józef Życiński. W homilii abp Życiński podkreślił, że w kulturze, zdominowanej obecnie przez konsumpcję i sukces, trzeba pamiętać o korzeniach, z których wyrasta Europa oraz przypomniał Sługę Bożego Jana Pawła II, który „uczył nas jak przezwyciężać tę mentalność podziałów, gdy w swej pamiętnej homilii w Gnieźnie nawoływał do budowania duchowej jedności Europy”. Po nabożeństwie archikatedrze, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia doktoratów honoris causa tej uczelni prezydentom Kaczyńskiemu, Adamkusowi, Juszczence oraz Szuszkiewiczowi.

 

1 lipca 2009 r. – w tym dniu miał miejsce protest społeczny, zwłaszcza środowisk kresowych, kierowany przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Kresowianie protestowali przeciwko przyznaniu doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II dla prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki, którego krytykowali za brak potępienia zbrodni UPA i OUN. Tragiczne wydarzenia na Wołyniu ukazały, jakie skutki może wywołać bezrozumny nacjonalizm – idea radykalnie sprzeczna z dziedzictwem wielonarodowego państwa. O godz. 18.00 w sali konferencyjnej hotelu Mercure Unia przy al. Racławickiej 12 w Lublinie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wygłosił wykład pt. „Przemilczane ludobójstwo na Kresach i gloryfikacja zbrodniarzy z OUN-UPA na Ukrainie”.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

2 lipca

2 lipca między 1862 a 1876 r. – malarz Napoleon Orda (1807-1883) namalował rysunek ołówkiem podmalowany akwarelą przedstawiający pałac warowny w Oleksińcu na Wołyniu. Było to zamek Rzyszczewskich, dawniej Wiśniowieckich, Koreckich, Czartoryskich. Rysunek przedstawia widok ogólny od strony drogi. Na wzniesieniu zespół zamkowy z fortyfikacjami bastionowymi, murem obronnym, czworokątną wieżą z krenelażem oraz budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi wzdłuż dziedzińca; w głębi kościół z sygnaturką.

Zob.: „Napoleon Orda”, [w:] „Pinakoteka” //

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Orda/Orda_Wolyn_R2.htm  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

3 lipca

3 lipca 1893 r. – urodził się ks. Ignacy Skorupka, kapelan wojsk polskich w bitwie warszawskiej z bolszewikami w 1920 roku.

 

3 lipca 1920 r. – w trakcie wojny polsko-bolszewickiej wojska polskie utraciły Ostróg.

 

3 lipca 1943 r. – nacjonaliści ukraińscy (upowcy) dokonali rzezi polskich mieszkańców wsi Zielony Dąb w gminie Buderaż, powiat zdołbunowski. Zginęły wtedy m.in. rodziny Wereszczyńskich, Jasińskich i Krasickich.

 

3 lipca 1951 r. – w Warszawie zmarł Tadeusz Borowski, polski prozaik, poeta, publicysta. Urodził się 22 grudnia 1922 r. w Żytomierzu. Dzieciństwo przeżył na Ukrainie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

4 lipca

4-7 lipca 1916 r. – pod Kostiuchnówką odbyła się najpoważniejsza i najkrwawsza bitwa w historii Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.

 

4 lipca 1926 r. – święcenia kapłańskie z rąk bp. A. Szelążka otrzymał w Łucku ks. Wacław Hipsz (1903-1992). Urodził się 27 września 1903 r. w Warszawie. W latach 1926-1935 katecheta w Dubnie, 1935-1939, prefekt szkół średnich we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1939 r. zagrożony aresztowaniem opuszcza Wołyń i pracuje w diecezji podlaskiej. Po 1945 roku pracuje w wielu parafiach na terenie Polski, wybudował i odremontował wiele kościołów, szykanowany przez władze komunistyczne, w 1963 r. został mianowany prałatem, był kanonikiem i prepozytem kapituły łuckiej. W uznaniu zasług 5 marca 1987 r. został przez Jana Pawła mianowany II infułatem. Zmarł 4 marca 1992 r. w Ostródzie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

5 lipca

5 lipca 1943 r. – pierwszy szturm UPA na polską samoobronę w Przebrażu k. Łucka.

 

5 lipca 1972 r. – w Gdańsku zmarł ks. Henryk (Arkady) Dyakowski, kapłan obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, później rzymskokatolicki w diecezji łuckiej. Urodził się 16 lutego 1904 roku.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

6 lipca

6 lipca 1916 r. – w ramach bitwy pod Kostiuchnówką pod Wołczeckiem doszło do zaciętych walk z kawalerią rosyjską. Jej atak załamał się w ogniu legionistów, odparto także z powodzeniem atak piechoty.

 

6 lipca 1938 r. – poseł Stefan Baran, pochodzący z Galicji polityk Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego, sam grekokatolik, złożył obszerną interpelację do Prezesa Rady Ministrów (oraz następną w dniu 21 lipca) w sprawie zamykania i burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu. Również inni posłowie ukraińscy kwestii burzenia cerkwi poświęcili swe przemówienia na posiedzeniu plenarnym Sejmu w tym dniu.

 

6 lipca 1941 r. – w Tuczynie z rąk policji ukraińskiej zginęło 60 osób narodowości żydowskiej, w Targowicy – 20 osób. Akcję przeprowadziła w pierwszych dniach okupacji niemieckiej „na własną rękę” policja ukraińska.

Zob.: Władysław Filar, „Antypolskie akcje nacjonalistów ukraińskich” //

http://www.lwow.home.pl/semper/wolyn.html  

 

6 lipca 1943 r. – w Kowlu odbył się sobór biskupi Autonomicznego Kościoła Prawosławnego, zwołany po śmierci metropolity Aleksego (Gromadzkiego). Decyzją soboru wybrano „starszego biskupa” Damaskina, a bpem włodzimiersko-wołyńskim i kowelskim został Manuel (Tarnawski), który we wrześniu 1943 r. zostanie zamordowany przez UPA.

 

6 lipca 1943 r. – oddziały UPA rozbroiły (zabijając kilka osób) konkurencyjny ukraiński oddział melnykowców.

 

6 lipca 1997 r. – odbyło się jedno z poprzednich (przed uroczystościami w 2003 r.) poświęceń cmentarza w Pawliwce (d. Poryck). Mszę św. odprawił o. Leszek Koszlaga OC, proboszcz parafii we Włodzimierzu Wołyńskim.

 

6 lipca 2003 r. – w ramach obchodów 60. rocznicy tragedii na Wołyniu odbyła się pielgrzymka kresowiaków na Jasna Górę.

 

6 lipca 2008 r. – na Jasnej Górze w Częstochowie odbył się XIV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian. Uroczystości te były częścią obchodów 65. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na ludności polskiej Kresów Wschodnich II RP.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

7 lipca

7 lipca 1921 r. – Tadeusz Łada stanął na czele urzędu wojewódzkiego w Łucku (p.o.). Swoje obowiązki wykonywał do 12 sierpnia 1921 roku.

 

7 lipca 1974 r. – w Sędziszowie Małopolskim zmarł br. Grzegorz Tomasz Feret (1886-1974). Kucharz i ogrodnik klasztoru oo. kapucynów w Ostrogu w 19339 roku. Urodził się 5 grudnia 1886 r. w Żołyni.

 

7 lipca 2002 r. – rekonsekracja kościoła w Pietropawłowsku, najstarszego i jedynego zachowanego kościoła rzymskokatolickiego w Kazachstanie.

 

7 lipca 2002 r. – Abp Tadeusz Kondrusiewicz objał rządy w archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. W 2007 r. został odwołany przez Watykan i przeniesiony do Mińska na Białorusi.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

8 lipca

8 lipca 1659 r. – Hetman Wyhowski rozgromił wojsko moskiewskie pod Konotopem.

 

8 lipca 1709 r. – w bitwie pod Połtawą wojska rosyjskie pod dowództwem Piotra I Wielkiego rozbiły armię szwedzką Karola XII i jego sojusznika hetmana Iwana Mazepy.

 

8 lipca 1811 r. – w Ożeninie zmarł Stanisław Serwacy Jełowicki (1742-1811), miecznik łucki (1767), konsyliarz Konfederacji Barskiej (1769), starosta hnidawski (1771), poseł na Sejm Czteroletni. Komisarz ds. spokoju na Ukrainie. Urodziła się w 1742 r. w Kołeśnikach. Syn Franciszka Jełowickiego i Elżbiety Wybranowskiej. Pochowany przez sufragana łuckiego bpa Jana Kaczkowskiego na cmentarzu w Tajkurach.

Zob.: PSB t. XI, s. 164-165; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Serwacy_Je%C5%82owicki  

 

8 lipca 1901 r. – ingres bpa Antoniego Karola Niedziałkowskiego do katedry łuckiej. Urodził się 21 maja 1846 r. w Minkowcach. Zmarł 7 kwietnia 1911 r. w Żytomierzu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Antoni_Niedzia%C5%82kowski  

 

8 lipca 1909 r. – w Równem urodził się Jerzy Zaremba, pilot polskich Sił Powietrznych. Współorganizator 306 Dywizjonu Myśliwskiego „Toruńskiego”. Jest jednym z 76 ofiverów pozbawionych obywatelstwa polskiego przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w 1946 roku.

 

8 lipca 1925 r. – Zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów o zmianie granic gminy miejskiej Zdołbunów w powiecie zdołbunowskim (Dz. U. 1925 nr 98 poz. 689).

 

8 lipca 1943 r. – inspektor rówieński Armii Krajowej kpt. Tadeusz Klimowski ps. „Ostoja” skierował w rejon Kostopola kapitana Władysława Kochańskiego ps. „Bomba” vel „Wujek” z zadaniem odbudowania tamtejszej sieci konspiracyjnej porwanej przez niemieckie aresztowania. Kpt. Kochański zatrzymał się we wsi Wyrka w sąsiedztwie samoobrony w Hucie Stepańskiej.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

9 lipca

9 lipca 1987 r. – w Kanadzie zmarł Ułas Samczuk, ukraiński pisarz, dziennikarz i publicysta. Twórczość jego była szeroko znana w diasporze ukraińskiej, dopiero od początku lat 90. XX wieku powraca na Ukrainę. Urodził się 20 lutego 1905 r. w Dermaniu na Wołyniu.

 

9 lipca 1928 r. na stanowisku wojewody wołyńskiego zakończył swoje urzędowanie Władysław Mech – był nim od 28 sierpnia 1926 roku. Urodził się w 1877 roku. Prawnik, polski polityk, działacz państwowy II RP, wolnomularz. Zmarł w 1929 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Mech  

 

9 lipca 1928 r. – Henryk Józewski został po raz pierwszy wojewodą wołyńskim. Był nim do 29 grudnia 1929 roku. Po raz drugi urząd ten pełnił od 5 czerwca 1930 roku do 13 kwietnia 1938 roku. W okresie od 13 stycznia 1930 roku do 5 czerwca 1930 roku obowiązki wojewody wykonywał Józef Śleszyński (p.o.).

 

9 lipca 2008 r. – ordynariusz łucki bp Marcjan Trofimiak wydał lit pasterski z okazji 65. Rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu.

Tekst listu – zob.: Markijan Trofimiak, „List pasterski z okazji 65. Rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu”, „Wołanie z Wołynia” nr 4 (83) z lipca-sierpnia 2008 r., s. 9-10. //

http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/index.php?p=main&what=&PHPSESSID=3D63%3D  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

10 lipca

10 lipca 1540 r. – król Zygmunt I nadał prawa miejskie dla Torczyna. Wystarał się o to bp Jerzy Chwalczewski, który wybudował tu obronny zamek biskupi, gdzie zmarł w drugiej połowie lutego 1549 roku.

Zob.: Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 47.

 

10 lipca 1922 r. – papież Pius XI wydał encyklikę wzywającą do niesienia pomocy głodującej Rosji Radzieckiej, w wyniku której zebrano 2,5 mln lirów. Także na Wołyniu działały organizacje społeczne organizujące pomoc dla głodujących na radzieckich terenach Ukrainy.

 

10 lipca 2003 r. – w katedrze warszawskiej została odprawiona Msza św. w intencji ofiar mordu wołyńskiego w jego 60. rocznicę.

 

10 lipca 2003 r. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wydał oświadczenie „W związku z 60. rocznicą tragedii wołyńskiej”.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com   

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

11 lipca

11 lipca 1892 r. – w Błoniu k. Kutna urodził się gen. Władysław Anders. W latach 1928-1937 dowodził Wołyńską Brygadą Kawalerii. Zmarł 11 maja 1970 r. w Londynie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Anders  

 

11 lipca 1925 r. – we Lwowie powstało Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO) – największe legalnie działające ukraińskie ugrupowanie polityczne II Rzeczypospolitej.

Zob. artykuł w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84skie_Zjednoczenie_Narodowo-Demokratyczne  

 

11 lipca 1939 r. – w Łucku złożyła śluby wieczyste s. Franciszka Janina Zieleniewska (1878-1963) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W latach 1932-1939 pracowała w Łucku na Wołyniu. Zmarła 13 września 1963 roku.

 

11 lipca 1942 r. – w łagrze w okolicach Archangielska zmarł ks. Mikołaj Uroda (1883-1942). Przed II wojną światową proboszcz w Hruszwicy k. Równego. 

 

11 lipca 1943 r. – nacjonaliści ukraińscy zaatakowali 167 polskich osiedli na Wołyniu zabijając w ten sposób tysiące Polaków, m.in. zgromadzonych na niedzielnych nabożeństwach. 

 

11 lipca 2003 r. – w 60. rocznicę mordu ludności polskiej na Wołyniu w miejscowości Pawliwka (d. Poryck) odbyło się nabożeństwo żałobne pod przewodnictwem metropolity lwowskiego kard. M. Jaworskiego oraz uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci pomordowanych Polaków z udziałem prezydentów Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego i Ukrainy Leonida Kuczmy. Wcześniej parlamenty Polski i Ukrainy po burzliwych debatach przyjęły jednobrzmiący tekst uchwały o wyważonej treści, budzący tak po jednej jak i drugiej stronie spore emocje ale mający na celu postawienie pierwszego kroku do przeprosin i pojednania.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

12 lipca

12 lipca 1580 r. – opublikowano Biblię Ostrogską, Pismo Święte przetłumaczone na język starocerkiewnosłowaiański, pierwsze wydanie Biblii w języku słowiańskim.

Zob. hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_Ostrogska  

 

12 lipca 2009 r. – w katedrze pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku w intencji ofiar rzezi na Wołyniu. Uroczystej liturgii w katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przewodniczył ordynariusz diecezji łuckiej J.E. ks. bp Marcjan Trofimiak. Msza św. była transmitowana przez TVP Polonia, dzięki czemu wielu Rodaków mogło łączyć się duchowo z modlącymi się w Łucku. Wokół ołtarza ustawiono 66 krzyży, symbolizujących 66 lat, które minęły od tragedii ludobójstwa na Wołyniu. Na niektórych krzyżach były stuły kapłańskie. Były krzyże wielkie, średnie i maleńkie. Paliło się mnóstwo zniczy. Wśród krzyży była figura Chrystusa Zmartwychwstałego i zapalony paschał.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

13 lipca

13 lipca 1907 r. – w Warszawie urodził się Józef Różański (właśc.. Józef Goldberg), płk UB, zbrodniarz stalinowski. W latach 1939-1940 pracował w NKWD powiatu kostopolskiego. Zmarł 21 sierpnia 1981 r. w Warszawie.

Zob.: Zdzisłąw Uniszewski, „Józef Różański”, [w:] „Karta” nr 31, s. 111-115.

 

13 lipca 1943 r. – w polskiej kolonii Ludwikówka w gminie Młynów zginął jej 16. letni mieszkaniec Piotr Antonowicz. Urodził się w 1927 roku. Osada została spacyfikowana przez oddział składający się z SS, własowców i policji ukraińskiej.

 

13 lipca 1949 r. – watykańska Kongregacja Doktryny Wiary wydała dekret zakazujący pod karą ekskomuniki wstępowania do partii komunistycznej i jej popierania oraz propagowania idei komunistycznych w druku.

 

13 lipca 2003 r. – na Skwerze Wołyńskim w Warszawie odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom pomordowanych na Wołyniu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

14 lipca

14 lipca 1917 r. – Finlandia ogłosiła niepodległość. 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

15 lipca

15 lipca 1149 r. – zdobycie Jerozolimy przez rycerzy z Zachodu.

 

15 lipca 1876 r. – we Lwowie zmarł Aleksander Fredro, polski komediopisarz. Urodził się 20 czerwca 1793 r. u stóp Karpat, w Surochowie niedaleko Jarosławia. Tworzył w epoce romantyzmu. Został pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Rudkach koło Lwowa. Jego wnukiem był metropolita Andrzej Szeptycki.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Fredro  

 

15 lipca 1901 r. – ingres bpa Antoniego Karola Niedziałkowskiego do katedry żytomierskiej. Urodził się 21 maja 1846 r. w Minkowcach. Zmarł 7 kwietnia 1911 r. w Żytomierzu.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Antoni_Niedzia%C5%82kowski  

 

15 lipca 1941 r. – posuwające się za wojskami niemieckimi grupy zbrojne OUN Stepana Bandery dokonały w Kostopolu egzekucji ok. 150 przedstawicieli inteligencji polskiej i żydowskiej.

 

15 lipca 1943 r. – w wiosce Kupowalce (gmina Brany, powiat Horochów) został zamordowany Jan Żukowski, syn Feliksa i Marceliny z d. Sawickiej, ur. w 1900 roku. Nacjonaliści ukraińscy odrąbali mu nogi.

Zob. Kupowalce // http://wolyn.ovh.org/opisy/kupowalce-02.html  

 

15 lipca 1943 r. – I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki złożyła uroczystą przysięgę w Sielcach nad Oką.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

16 lipca

16 lipca 1054 r. – początek „wielkiej schizmy wschodniej”.

 

16 lipca 1918 r. – w Jekaterynburgu na polecenie Włodzimierza Lenina bolszewicy zamordowali cara Mikołaja II wraz z najbliższą rodziną.

 

16 lipca 1943 r. – nocą z 15 na 16 lipca w wielu miastach Wołynia Niemcy przeprowadzili aresztowania ukraińskiej inteligencji. Wg niektórych ocen objęły one ok. 2 tys. osób.

 

16 lipca 1943 r. – w święto Matki Bożej Szkaplerznej ofiarą nacjonalistów ukraińskich padli mieszkańcy wsi Mariów k. Wiśniowca. Część ocalonych ratowała się ucieczką do klasztoru oo. Karmelitów w Wiśniowcu.

 

16 lipca 1958 r. – Rada Ministrów Ukraińskiej SRR przyjęła decyzję o zamknięciu ośmiu z czterdziestu klasztorów prawosławnych w republice.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

17 lipca

17 lipca 1399 r. – zmarła Jadwiga Andegaweńska, święta, królowa Polski, żona króla Władysława II  Jagiełły. Kanonizowana w 1997 r. przez papieża Jana Pawła II.

 

17 lipca 1792 r. – roku pod Włodzimierzem Wołyńskim odbyła się jedna z bitew Polaków z Rosjanami w której wziął udział Tadeusz Kościuszko, gdzie odparte zostało trzykrotnie silniejsze wojsko rosyjskie .

 

17 lipca 1919 r. – armia gen. Wacława Iwaszkiewicza zajęła linię rzeki Zbrucz. Tym samym cała Galicja Wschodnia znalazła się w rękach polskich.

 

17 lipca 1944 r. – pod Case Nuove poległ Bolesław Lubicz-Bartosiewicz, żołnierz Samodzielnej Kompanii „Commando”. Urodził się 25 maja 1919 r. w Ostrogu nad Horyniem. Po ekshumacji pochowany na Cmentarzu Polskim w Loreto, grób 6-C-1. 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

18 lipca

18 lipca 1613 r. – zmarł Hipacy Pociej, prawosławny, a następnie unicki biskup włodzimierski i brzeski. Jeden ze współautorów Unii Brzeskiej (1596). Metropolita halicki i kijowski (1599-1613). Urodził się 12 sierpnia 1541 r. w Rochaczach na Podlasiu.

 

18 lipca 1706 r. – wymarsz armii szwedzkiej Karola XII z Łucka do Saksonii.

 

18 lipca 1792 r. – w bezpośrednim sąsiedztwie Wołynia, po drugiej stronie Bugu, pod Dubienką została stoczona bitwa przez Tadeusz Kościuszkę z trzykrotnie silniejszą armią rosyjską.

Zob. hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Dubienk%C4%85  

 

18 lipca 1875 r. – w wieku 57 lat zmarł książę Władysław Jabłonowski na Ostrogu, Maryampolu i Podkamieniu h. Prus. Urodził się w 1818 roku. Szambelan.

 

18 lipca 1943 r. – W czasie napadu oddziałów UPA na Hutę Stepańską i walk obronnych w dniach 16-18 lipca 1943 r. zginęło ok. 600 Polaków. 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

19 lipca

19 lipca 1669 r. – elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na króla Polski.

 

19 lipca 1942 r. – Zakończyła się ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych (Armii Andersa) ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód. Wzięło w niej udział wielu dawnych mieszkańców Wołynia (w tym żołnierze i sieroty).

 

19 lipca 1943 r. – w Kolonii Bielczakowskiej (gmina Ludwipol, powiat Kostopol, parafia Myszakowa) został zamordowany Marian Sokalski wraz z żoną Rozalią i synem Janem oraz kilka innych osób. Zbrodnia została dokonana przez nacjonalistów ukraińskich.

 

19 lipca 1943 r. – przez UPA został spalony drewniany kościół w Hucie Stepańskiej.

 

19 lipca 1957 r. – urodził się bp Włodzimierz Juszczak, grekokatolicki biskup wrocławsko-gdański.

 

19 lipca 1997 r. – po prawie 50 latach Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zwane siostrami terezjankami, założone przez ks. bp A. Szelążka w 1936 r., powróciło na Wołyń. Do Zdołbunowa przybyły: s. Lucjana Ewa Urbanowicz i s. Aniela Janina Gniatkowska. W dniu 19 października, tego roku, kiedy papież Jan Paweł II ogłosił św. Teresę od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła siostry otworzyły swój dom zakonny przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie (gdzie pracowały do 2006 r.). Obecnie siostry terezjanki pracują w Łucku.

 

19 lipca 1998 r. – koronacja obrazu Matki Bożej Berdyczowskiej na Ukrainie.

 

19 lipca 2007 r. – w Warszawie zmarł Leonard Urbanowicz, współtwórca „Stron o Wołyniu” (http://wolyn.ovh.org/). Urodził się 2 sierpnia 1941 r. w Zalesiu pow. Kostopol.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl    

 

20 lipca

20 lipca 1926 r. – w Moskwie zmarł Feliks Edmundowicz Dzierżyński, polski i rosyjski działacz komunistyczny. Szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa Czeka, GPU i OGPU. Symbol terroru w rewolucyjnej Rosji. Obiekt kultu w ZSRR i krajach obozu socjalistycznego. Urodził się 11 września 1877 roku.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Dzier%C5%BCy%C5%84ski  

 

20 lipca 1943 – w Wodniku (gmina Międzyrzec, powiat Równe) został zamordowany przez banderowców Adam Klepuszewski (ur. 1909), s. Franciszka i Marii.

Zob. „Czerteż i Wodnik” //

http://wolyn.ovh.org/opisy/czertez_wodnik-08.html  

 

20 lipca 1943 – w obliczu nasilenia się rzezi ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich zdecydowano o utworzeniu oddziałów polskiej partyzantki na Wołyniu – „Instrukcja w sprawie formowania baz samoobrony i organizacji oddziałów partyzanckich” wydana przez Okręgową Delegaturę Rządu na Wołyniu.

Zob. artykuł w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_samoobrona_na_Wo%C5%82yniu  

 

20 lipca 1989 r. – ks. Jan Martyniak został mianowany pierwszym po wojnie biskupem grekokatolickim w Polsce. Urodził się 20 czerwca 1939 r. w Spasie na Ukrainie. 16 stycznia 1991 r. naznaczony ordynariuszem diecezji przemyskiej obrządku gekokatolickiego, a 31 maja 1996 r. metropolitą przemysko-warszawskim UKGK.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Martyniak  

 

20 lipca 2000 r. – w Lublinie w ramach współpracy województwa lubelskiego z obwodem wołyńskim odbyło się spotkanie robocze w celu opracowania projektu instytucji wspierającej polsko-ukraińską współpracę gospodarczą.

 

20 lipca 2008 r. – II program Polskiego Radia („Dwójka”) wyemitował audycję Wacława Tkaczuka „Pamięć o Wołyniu” w ramach cyklu „Wieczór literacki”.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

21 lipca

 

22 lipca

22 lipca 1986 r. – w Kijowie zmarłą Natalia Użwij, wybitna ukraińska aktorka radzieckiego teatru i kina. Urodziła się 8 września 1898 r. w Lubomlu na Wołyniu.

Zob. „kalendarium Wołyńskie” //

http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/?p=main&what=124  

 

22 lipca 2007 r. – na Wołyniu miała miejsce nawałnica. Dla oceny i likwidacji jej skutków utworzono specjalną komisję rządową.

Zob. „Minister ds. Sytuacji Nadzwyczajnych odwiedzi Wołyń” // http://zik.com.ua/pl/news/2007/07/26/120090  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

23 lipca

23 lipca 1761 r. – w Krakowie zmarł ks. Piotr Borowski, jezuita. Wiceregens konwiktu w Ostrogu (1735-1736). Profesor filozofii w Ostrogu (1736-1737). Misjonarz na Ukrainie i Polesiu (1737-1739). Misjonarz na Wołyniu (1747-1748). Urodził się w 1706 r. w Prusach.

 

23 lipca 1840 r. – wojska rosyjskie rozbiły armię czeczeńską w bitwie nad rzeką Walerik. W bitwie tej brał udział Michaił Lermontow, który opisał ją w wierszu pt. „Walerik”.

 

23 lipca 1907 r. – urodził się ks. Jan Chojnacki, kapłan diecezji łuckiej. Wyświęcony w 1937 roku. Proboszcz parafii Długoszyje w dek. łuckim. Zginął przypadkowo 27 września 1944 r. na cmentarzu w Ochotnicy Dolnej w czasie pogrzebu partyzanta.

 

23 lipca 1931 r. – zmarł ks. Józef Hołubecki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1856 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1879 roku. Jako emeryt był administratorem parafii Litowiż w dek. włodzimierskim (1927, 1929).

 

23 lipca 1941 r. – w Lubieszowie zamordowano 20 osób, w Rokitnie – 30 osób. Ofiarami była ludność żydowska. Akcję przeprowadziła w pierwszych dniach okupacji niemieckiej „na własną rękę” policja ukraińska.

Zob.: Władysław Filar, „Antypolskie akcje nacjonalistów ukraińskich” //

http://www.lwow.home.pl/semper/wolyn.html

 

23 lipca 1943 – powstał „Raport nr VII – 23 lipca 1943” z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczący sytuacji wewnętrznej na Wołyniu.

Zob. „Meldunek w sprawie sytuacji Ukraińskiej” //

http://www.archives.gov.ua/Sections/Wolyn/Wolyn-03.pdf  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów 

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

24 lipca

24 lipca 1917 r. – 1. Pułk Ułanów Polskich pod dowództwem pułkownika Bolesława Mościckiego w pobliżu wsi Krechowce koło Stanisławowa na Ukrainie stoczył ciężkie walki z oddziałami niemieckimi i austro-węgierskimi.

 

24 lipca 1943 r. Por. „Gzyms” napada na niemiecką wartownię w Szepetówce, zdobywając 6 karabinów i amunicję, zaczątek uzbrojenia przyszłego Oddziału Partyzanckiego. W akcji obok „Gzymsa” wzięli udział: „Kontroler” – Stefan Gajewski, „Kaczka” – Wacław Rybarczyk, „Jankiel” – Jerzy Groncki, „Syrena” – Henryk Przepiórka, „Zecer” – NN i „Czarny” – NN.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440  

 

24 lipca 1943 r. – niemiecka ekspedycja karna w odpowiedzi na zabicie paru Niemców przeprowadziła pacyfikację kilku miejscowości w Kowelskiem, paląc zabudowania i zabijając napotkanych mieszkańców. Uciekinierów siekł z broni pokładowej niemiecki samolot. Zabito kilkaset osób. Stawająca w obronie ludności UPA straciła 22 ludzi, Niemcy (wspierani ponoć przez polską policję) wg wersji ukraińskiej mieli stracić aż 180 zabitych.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

25 lipca

25 lipca 1648 r. – bitwa Kozaków z Polakami pod Konstantynowem.

 

25 lipca 1932 r. – pakt o nieagresji ze Związkiem Sowieckim.

 

25 lipca 1944 r. – 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK przestała istnieć jako jednostka wojskowa. Był to skutek nieprzyjaznego stosunku Sowietów do AK. Nie pomogło powoływanie się na wspólne walki stoczone na Wołyniu i Polesiu.

Zob. Władysław Filar, „Od Wołynia do Skrobów. Jak 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej zlikwidowali sowieccy towarzysze”, [w:] „Biuletyn Informacyjny 27 WDP AK” nr z lipca 2002 r. //

http://www.prawica.net/node/11967  

 

25 lipca 1996 r. – w wieku 74 lat zmarła, utonęła w Zalewie Zegrzyńskim, Olga Bielska, wł. Olga Sorokoletow, zamężna Skirgiełło-Jacewicz, aktorka. Urodziła się 4 grudnia 1922 r. w Kiwercach na Wołyniu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

26 lipca

26 lipca (7 sierpnia) 1873 r. – w Hulewiczach w powiecie łuckim w gubernii wołyńskiej urodził się Dmytro Iwanowicz Abramowicz, profesor, badacz historii literatury ukraińskiej i literatury Słowian Wschodnich. Zmarł 4 marca 1955 r. w Wilnie.

 

26 lipca 2002 r. – k. Bracka nad Angarą na Syberii zmarł gen. bryg. Władysław Hermaszewski, pilot. Urodził się 4 stycznia 1928 r. w Lipnikach na Wołyniu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

27 lipca

27 lipca 1834 r. – w Kijowie został otwarty Uniwersytet św. Włodzimierza, jedna z pierwszych i największych uczelni na ziemiach Ukrainy. Ukaz powołujący do istnienia tę uczelnię wydał car Mikołaj I w listopadzie 1833 roku. Wśród studentów było wielu mieszkańców Wołynia.

 

27 lipca 1853 r. – w Żytomierzu urodził się Wołodymyr Korolenko, rosyjski i ukraiński pisarz, publicysta i działacz społeczny. Zmarł 25 grudnia 1921 r. w Połtawie.

 

27 lipca 1948 r. – w wiosce Hubyn w obwodzie wołyńskim urodziła się Ołena Burdasz, łucka artystka. 

 

27 lipca 2008 r. – w sali wystawowej Izby Pamięci Słupszczan na Starym Cmentarzu przy ul. Kaszubskiej w Słupsku została otwarta wystawa poświęcona pamięci ofiar zbrodni ukraińskich na Wołyniu. Odsłonięto także w kościele pw. św. Jacka tablicę poświęconą ofiarom UPA.

Zob. Magdalena Olechnowicz, „W Słupsku otwarto wystawę i odsłonięto tablicę poświęconą ofiarom UPA”, [w:] „Głos Pomorza” //

http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080727/SLUPSK/251894694  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

28 lipca

28 lipca 1812 r. – w Warszawie urodził się Józef Ignacy Kraszewski, powieściopisarz, poeta, publicysta, wydawca. Ponad 20 lat spędził na Ukrainie. Piewca Wołynia. Zmarł 19 marca 1887 r. w Genewie.  

 

28 lipca 1943 r. – Wołyński Okręgowy Delegat Rządu Rzeczypospolitej Polskiej K. Banach wydał odezwę do „Obywateli Rzeczypospolitej – Ukraińców Wołynia”. Wezwał społeczność ukraińską do przeciwstawienia się zbrodniczej akcji mordowania bratniego […] narodu i nurzania wszystkich […] ludzkich i narodowych uczuć w strumieniach niewinnej krwi. Polaków natomiast wezwał do tworzenia „samodzielnej polskiej samoobrony”.

 

28 lipca 1957 r. – w wiosce Ładyhy w rejonie starokonstantynowskim urodził si bp Anatolij (właśc. Ołeksij Ołeksijowycz Hładkyj), bp sarneński i poleski Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (Moskiewskiego Patriarchatu).

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

29 lipca

29 lipca 1920 r. – w dniach 29 lipca – 4 sierpnia 1920 r. pod Beresteczkiem rozegrała się duża bitwa pomiędzy polską 2 armią gen. K. Raszewskiego a bolszewicką 1 armią konną Siemiona Budionnego. Bitwa ta opóźniła o kilka dni marsz Budionnego na Lwów, przyczyniając się do skutecznej obrony tego miasta.

 

29 lipca 1921 r. – w Kadyńkowcach urodziła się Maria Byczkowska, mieszkanka kolonii Janówka k. Sarn, zasłużony pracownik rolnictwa.

 

29 lipca 1943 r. – oddział partyzancki kpt. „Bomby” z Perespy przeniósł się do wsi Karaczun, położonej wśród lasów. Oddział gromadził żywność i rozrastał się liczebnie.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440  

 

29 lipca 1958 r. – święcenia kapłańskie przyjął ks. Augustyn Mednis, duchowny rzymskokatolicki, Kurlandczyk, znawca i miłośnik polskiej kultury duchowej. Urodził się 11 stycznia 1932 r. na Łotwie. Zmarł 10 marca 2007 r. w Łucku.

Zob. biogram w Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Augustyn_Mednis   

 

29 lipca 1964 r. – w Kijowie zmarła Wanda Wasilewska, polska i ukraińska pisarka i działaczka komunistyczna. W Kowlu w 1939 r. „przyszedł do niej” Związek Radziecki. Od lipca do września 1944 r. wiceprzewodnicząca PKWN, pułkownik Armii Radzieckiej. Urodziła się 21 stycznia 1905 r. w Krakowie.

Zob. biogram w Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Wasilewska  

 

29 lipca – 1 sierpnia 2005 r. – delegacja miasta Kętrzyn przebywała we Włodzimierzu Wołyńskim na zaproszenie władz administracyjnych tego miasta. Wzięła ona udział w obchodach Dni Miasta i Festiwalu „Włodzimierz 2005”.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com   

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

30 lipca

30 lipca 1815 r. – na zebraniu Gimnazjum Wołyńskiego Alojzy Osiński przedstawił odczyt „O życiu i pismach Tadeusza Czackiego [...] : rzecz czytana na zebraniu Gimnazyium Wołyńskiego i licznych obywatelów, w imieniu rzeczonego Gimnazyium, i Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiaciół Nauk 30. lipca 1815 roku”.

Zob.: Alojzy Osiński, „O życiu i pismach Tadeusza Czackiego” //

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=42291&s=1  

 

30 lipca 1920 r. – Julian Marchlewski, Feliks Dzierżyński i Feliks Kon utworzyli w Białymstoku Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, który według planów Międzynarodówki Komunistycznej był namiastką przyszłego rządu Polskiej Republiki Rad. TKRP czekał na przejęcie władzy w zajętej przez bolszewików Warszawie, by realizować plan bolszewizacji Polski.

 

30 lipca 1943 r. – Armia Krajowa na Wołyniu wezwała Ukraińców do położenia kresu mordowania cywilów. Nie powstrzymało to mordów i w istocie rzeczy być może potwierdziło przekonanie nacjonalistów ukraińskich, że mordy etniczne są jedyną drogą do wyparcia Polaków z Wołynia.

 

30 lipca 1943 r. – bojówki UPA zaatakowały Rafałówkę, mordując nieustaloną liczbę Polaków. Po przejściu frontu miejscowość ta za wspieranie UPA została spalona przez radziecką ekspedycję karną.

 

30 lipca 1943 r. – nacjonaliści ukraińscy zniszczyli 19 miejscowości polskich w powiecie sarneńskim.

 

 

30 lipca 1944 r. – w wiosce Dermań k. Ostroga zginął Łeonid Stupnyćkyj, gen. UPA. W 1920 r. był dowódcą pułku w dywizji wołyńskiej armii ukraińskiej. Urodził się w 1892 r. w Romanówce na Żytomierszczyźnie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81eonid_Stupnyckyj  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

31 lipca

31 lipca 1924 r. – uchwalona została ustawa o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych – był to ważny elementem normujący położenie prawne ludności ukraińskiej w II Rzeczypospolitej.

 

31 lipca 1926 r. – w Kiwercach k. Łucka urodził się Zbigniew Załuski, polski pisarz, publicysta, pułkownik. Autor m.in. książek „Przepustka do historii” i „Siedem polskich grzechów głównych”. Zmarł 5 marca 1978 r. w Warszawie w wieku 52 lat.

 

31 lipca 1943 r. – drugi szturm UPA na polską samoobronę w Przebrażu k. Łucka (tzw. atak na żniwiarzy).

 

31 lipca 1943 r. – ukraińscy nacjonaliści spalili osiedle (kolonię) Choromce, gromada Prurwa, gmina Włodzimierzec, powiat Sarny. Kolonia liczyła 18 zagród. Ponad 100 mieszkańców w kolumnie ubezpieczonej przez Niemców dotarło do Włodzimierca, a potem zostali wywiezieni na roboty do Niemiec.

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Święta

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męcz., Głównego Patrona Polski

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8960190

Statystyki

Zegar