Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

1 stycznia

1 stycznia 1873 r. – w Warszawie w wieku 65 lat zmarł Henryk Cieszkowski, poeta, powieściopisarz epoki romantyzmu. Urodził się 29 czerwca 1808 r. w Bortnowie na Wołyniu. Uczestnik powstania listopadowego 1830-1831 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Cieszkowski

 

1 stycznia 1925 r. – przeniesiono siedzibę powiatu z Ostroga do Zdołbunowa i zmieniono nazwę powiatu na zdołbunowski.

Zob.: hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostrogski

 

1 stycznia 1925 r. – gmina Zdołbica oraz miasto Zdołbunów zostały wyłączone z powiatu rówieńskiego i weszły w skład nowo utworzonego powiatu zdołbunowskiego (Dz. U. z 1924 r. Nr 68, poz. 655). Dotąd, od 31 marca 1920 r., gmina wiejska Zdołbica wraz z miasteczkiem Zdołbunów były częścią powiatu rówieńskiego, a wcześniej częścią powiatu ostrogskiego (Dz. Urz. ZCZW i FP z 1920 r. Nr 3, poz. 30).

Zob.: „Gmina Zdołbica”, [w:] Wikipedia //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Zdo%C5%82bica

 

1 stycznia 1939 r. – w wiosce Peremylówka w rej. młynowskim urodził się Anatolij Petrowycz Andruchow, muzyk, zasłużony działacz kultury. 

 

1 stycznia 1943 r. – został utworzony okręg VIII Batalionów Chłopskich, który obejmował tereny byłego województwa i został podzielony na obwody: 2 – Luboml, 3 – Włodzimierz Wołyński, 4 – Horochów, 5 – Łuck, 6 – Dubno, 7 – Krzemieniec, 8 – Zdołbunów, 9 – Kostopol, 10 – Sarny, 11 – Równe. Z czasem utworzono Podokręg Równe, który obejmował obwody: Dubno, Zdołbunów, Kostopol, Sarny i Równe.

Zob.: Radosław „Butryk” Butryński, „«Polska Podziemna» Bataliony Chłopskie. Struktury organizacyjne” //

http://www.dws-xip.pl/PW/pw53.html  

 

1 stycznia 1970 r.

– urodził się o. Polikarp Striłkowśkyj OFM. Wyświęcony na kapłana 13 maja 2000 roku. Proboszcz parafii w Kowlu (od 30 czerwca 2006 r.).

2 stycznia

2 stycznia 1752 r. – na Wołyniu, w rodzinie szlacheckiej, urodził się Franciszek Mikołaj Zabłocki, komediopisarz i poeta polski. Kształcił się u pijarów w Międzyrzeczu Koreckim. Zmarł 10 września 1821 r. w Końskowoli.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Zab%C5%82ocki

 

2 stycznia 1920 r. – 26 pp. (który do końca 1919 r., w składzie 7 DP, zabez­pieczał niespokojną granicę polsko-niemiecką na Górnym Śląsku) przerzucono na front wschodni, do Zdołbunowa, jako odwód Frontu Wołyńskiego. 13 stycznia 1920 r. zajął on pozycje obronne na przedmościu Słuczy, na których pozostawał przez blisko 4 miesiące, tocząc z Rosjanami ciężkie walki m.in. w obronie miejscowości Zwiahel (19-21 marca 1920).

Zob.: Marcin Wodejko (opr.), „Rodzinne pamiątki przekazane do Centralnego Archiwum Wojskowego”, [w:] „Rocznik Archiwalno-Historyczny CAW” nr 2/31 z 2009 r., s. 311-318, s. 314 //

http://www.caw.wp.mil.pl/biuletyn/r2/r2_13.pdf

 

2 stycznia 1944 r. – partyzantka sowiecka w sile kilku tysięcy napada na Ostróg. Po kilku godzinach walki Niemcy i Węgrzy opuszczają miasto, w którym władzę obejmują sowieci. Ich władza ograniczała się do grabieży po domach nawet bielizny damskiej. Po całodziennym plądrowaniu w nocy wycofują się do lasu. Na ten moment czekała banda banderowców.

Zob.: O. Remigiusz Kranc, „W drodze z Ostroga na Kołymę”, Biały Dunajec 1998, s. 32.

 

2 stycznia 1944 r. – Delegat Rządu wydał odezwę do Polaków na Wołyniu w związku z dojściem wojsk sowieckich do przedwojennych granic RP i przewidywanym wyparciem przez nie Niemców z tych terenów. Jest to jeden z nielicznych zachowanych dokumentów Wołyńskiej Okręgowej Delegatury Rządu. Odezwa ta świadczy o rozpaczliwym dążeniu do zachowania polskiego stanu posiadania na Wołyniu z nadzieją na powrót do przedwojennego status quo, choć zdawano sobie sprawę z tego, ze od momentu wejścia na Wołyń wojsk sowieckich ludność polska znajdzie sie w szponach trzech wrogów.

Zob.: Ewa Siemaszko, „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia, 1939-1945” //

http://www.electronicmuseum.ca/Poland-WW2/ukrainian_insurgent_atrocities/uia_volhynia_pol.html

 

2 stycznia 1944 r.we wsi Nowy Dwór pow. Równe Ukraińcy zamordowali 19. letniego Polaka.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1944_1.html

 

2 stycznia 1953 r. – w Warszawie w wieku 55 lat został stracony Bolesław Kontrym, pseud. „Żmudzin”, major, cichociemny. Urodził się 27 sierpnia 1898 r. w Zaturcach na Wołyniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Kontrym

 

3 stycznia

3 stycznia 1938 r. ­– został skazany na karę śmierci za działalność kontrrewolucyjną i tego samego dnia rozstrzelany ks. Aleksander Kuczyński, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1869 r. w Suwałkach. Wyświęcony na kapłana w 1895 r. W latach 1902-1914 adm. par. Ostrówki, 1914-1918 adm. i dziekan par. Dubno, 1918-1925 adm. i dziekan par. Nowogród Wołyński. Aresztowany w 1923 i skazany na 3 lata więzienia, po zwolnieniu pracuje w diecezji żytomierskiej. Ponownie aresztowany w 1929 r. przebywa na zesłaniu. Tam 20 sierpnia 1937 r. został kolejny raz aresztowany.  

 

3 stycznia 1944 r.w miasteczku Ostróg nad Horyniem, pow. Zdołbunów, w nocy miasteczko obrabowali partyzanci sowieccy a po ich odejściu rano nastąpił atak banderowców, którzy w domach na ul. Tatarskiej zamordowali 38 Polaków.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1944_1.html

 

3 stycznia 1945 r. – NKWD uwięziło w Łucku bpa Adolfa Piotra Szelążka w raz z grupą księży diecezji łuckiej. Razem 8 osób. Wśród aresztowanych był m.in. Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński.

 

3 stycznia 1984 r. – w Barczewie zmarł Antoni Abramowicz, nauczyciel, działacz społeczno-oświatowy i poeta ludowy. Urodził się 24 października 1918 r. w Turzysku na Wołyniu.

 

3 stycznia 1992 r. – w kościele pw. świętych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim odprawiono pierwszą od trzydziestu lat Mszę św. i ponownie poświęcono świątynię.

Zob.: Leon Popek, „Świątynie Wołynia

”, t. 1, Lublin 1997, s. 191.


4 stycznia

4 stycznia 1746 r.Teodozy Lubieniecki (Rudnicki-Lubieniecki) h. Sas, unicki biskup łucki i ostrogski, otrzymał z łaski królewskiej bogatą archimandrię (opactwo) żydyczyńską. Urodził się na Wołyniu w rodzinie obrządku łacińskiego; był synem Aleksandra i Marianny z Tymińskich, starszym bratem Stefan (Sylwestra). Gałąź Sasów Lubienieckich przybrała przydomek Rudnickich, prawdopodobnie od wsi Rudniki. L. Uczył się przez 6 lat (ok. 1714-1720) w seminarium misjonarzy albo teatynów we Lwowie. Wstąpił do zakonu bazylianów – był ihumenem monasteru poczajowskiego i rektorem kolegium bazyliańskiego w Hoszczy na Wołyniu oraz uzyskał godność archimandryty (opata) kaniowskiego. Brał udział w kongresie hierarchii unickiej w r. 1725 w Łucku i w elekcji A. Szeptyckiego na koadiutora metropolity L. Kiszki w r. 1728 we Włodzimierzu Wołyńskim. W r. 1727 król mianował go koadiutorem bpa łuckiego Józefa Wyhowskiego (funkcji tej zapewne L. nie objął). Po śmierci Wyhowskiego został w r. 1730 biskupem łuckim i ostrogskim, z honorowym tytułem egzarchy metropolii, przysługującym biskupom łuckim od końca XVI wieku. W 1742 r. podjął L. zabiegi o godność koadiutora metropolity z prawem następstwa, ale na razie bez skutku. W r. 1743 brał udział w kapitule generalnej dubieńskiej zakonu bazylianów jako legat z ramienia króla. Po śmierci metropolity Atanazego Szeptyckiego (30 listopada < 10 grudnia > 1746) nominację na upragnioną metropolię kijowską (28 stycznia 1747). Metropolitą jednak nie został. Zrzekł się nominacji, a otrzymał ją abp połocki Florian Hrebicki (5 stycznia 1748), zalecony królowi w imieniu papieża przez kardynała Albaniego, protektora Polski. L. opublikował we Lwowie w r. 1748 „Vindicatio genuini sensus ecclesiae catholicae Ruthenae”. Zmarł pod koniec października lub na początku listopada 1751 roku.

Zob.: Lubomir Bieńkowski, „Lubieniecki (Rudnicki-Lubieniecki) Teodozy h. Sas (ok. 1698-1751)”, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” t. XVII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, s. 608-609 (tamże bibliografia); biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teodozy_Lubieniecki

 

4 stycznia 1928 r. – w Lipnikach na Wołyniu urodził się gen. bryg/ Władysław Hermaszewski, pilot. Zmarł 26 lipca 2002 r. k. Bracka nad Angarą na Syberii.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Hermaszewski

 

4 stycznia 1932 r. – w Cichawie urodził się ks. Adolf Chojnacki, kapłan archidiecezji krakowskiej, działacz opozycji demokratycznej w PRL. W latach 1995-1996 pracował w Łucku jako wikariusz oraz administrator parafii Ołyka i Cumań na Wołyniu. Zmarł 22 marca 2001 r. w 69. roku życia i 45. roku kapłaństwa.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Chojnacki

 

4 stycznia 1942 r. – w kolonii Zalesie (gmina Berezne, powiat Kostopol) została zamordowana czteroosobowa rodzina Żrczyńskich oraz Tadeusz Doniza.

 

4 stycznia 1944 r. – Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II RP w okolicach Sarn na Wołyniu.

Zob.: „Akcja Burza na Wołyniu” //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Burza_na_Wo%C5%82yniu

 

4 stycznia 1944 r. wypełniając rozkaz „Lubonia”, por. „Gzyms” wyruszył ze swoim oddziałem (AK) na koncentrację. Zbiórka żołnierzy nastąpiła w Ostrogu, skąd sformowany oddział przeszedł do samoobrony w Witoldówce. Tam, po uzupełnieniu stanu, stworzył kompanię piechoty w sile ok. 70 ludzi.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

4 stycznia 1994 r. – powstał

 

4 stycznia 1970 r. – w Buffalo (USA) zmarł Ołeksa Stefanowycz, ukraiński pisarz i krytyk literacki. Urodził się 5 października 1899 r. w Milatynie k. Ostroga. Ukończył szkołę duchowną w Klewaniu (1914), a następnie seminarium duchowne w Żytomierzu (1919). Od 1922 r. na emigracji w Pradze, od 1944 r. mieszkał w Niemczech, a od 1949 r. w USA.

 


5 stycznia

5 stycznia 1787 r. – zmarł bp Cyprian Stecki, unicki władyka łucko-ostrogski (mianowany 12 maja 1777 r.). Urodził się w 1734 roku. Egzarcha metropolii ruskiej.

 

5 stycznia 1808 r. – w Seweryniach na Wołyniu urodził się Ernest Malinowski, polski inżynier, oficer w powstaniu listopadowym, prof. Uniwersytetu w Limie. Budowniczy Centralnej Kolei Transandyjskiej. Zmarł 2 marca 1899 r. w Limie.

Zob.: biogram w Wikipedii // (...)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Malinowski

 

5 stycznia 1911 r. – w Jazłowcu na Podolu zmarła bł. Marcelina Darowska, współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, założonego w 1854 roku. Urodziła się w 1827 roku w Szulakach, od 1860 r. przełożona zgromadzenia. W Jazłowcu na Podolu założyła pierwszy zakład wychowawczy dla dziewcząt, który pełnił funkcje ważnego ośrodka życia duchowego i kulturalnego. Następne szkoły powstały w Jarosławiu, Niżniowie i Nowym Sączu. W Rzymie, dnia 6 października 1996 roku papież Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarze.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcelina_Darowska

 

5 stycznia 1915 r. – w Łucku urodził się Włodzimierz Latyński, podporucznik, jeniec Starobielska, zamordowany w 1940 r. w Charkowie.

Zob.: Jerzy Tucholski, „Mord w Katyniu”, Warszawa 1991, s. 443, 947, poz. 1922; Teofil Mikulski, „Biogramy jeńców Kozielsk – Starobielsk – Ostaszków. Ukraina – Zaginieni”, Wrocław 1999, s. 249.

 

5 stycznia 1920 r. – we Włodzimierzu Wołyńskim w rodzinie oficerskiej urodził się Jerzy Sas Jaworski, żołnierz kampanii polskiej, Armii Krajowej, I Armii WP, pasjonat jazdy konnej. Zmarł 25 grudnia 2008 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Sas_Jaworski

 

5 stycznia 1977 r. – w Krakowie Nowej Hucie zmarł o. Bolesław Remigiusz Kranc, kapucyn. Urodził się 1 listopada 1910 r. w Krośnie nad Wisłokiem. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił 20 sierpnia 1926 r. i otrzymał imię zakonne Remigiusz. W latach 1939-1945 pracował w Ostrogu nad Horyniem. W czasie II wojny światowej (zwłaszcza na przełomie 1943/1944 r.) przywódca i obrońca społeczności polskiej w tym mieście. W latach 1945-1948 więziony i zesłany na Kołymę.

Zob.: O. Remigiusz Kranc OFMCap., „W drodze z Ostroga na Kołymę”, Biały Dunajec – Kraków 1998; O. Hieronim Warachim OFMCap, „Kapucyni sybiracy”, Kraków 2009, s. 79-92.

 

5 stycznia 20105 r. – J.E. Ks. Bp Marcjan Trofimiak złożył wizytę pasterską we wspólnocie Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego (Misericodianie) w Kiwercach.

6 stycznia

6 stycznia 1429 r. – na zamku w Łucku rozpoczął się słynny zjazd monarchów europejskich.

 

6 stycznia 1628 r. – w Prusach urodził się ks. Baltazar Gołecki SI, jezuicki kapłan, wykładowca i misjonarz. Zmarł 20 maja 1674 r. w Ostrogu nad Horyniem. Został prawdopodobnie otruty przez schizmatyków.

 

6 stycznia 1850 r. – w Bielżycach na Wołyniu urodził się Adam Krechowiecki, pseud. Adam Bukatko, pseud. Wratysław Daniłowicz, powieściopisarz, dramatopisarz, krytyk literacki i teatralny. Zmarł 13 czerwca 1919 r. we Lwowie w wieku 69 lat.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Krechowiecki

 

6 stycznia 1886 r. – urodził się  Ołeksa Ałmazow, ukraiński działacz wojskowy. Przewodniczący Komitetu Pomocy dla Głodujących w Ukraińskiej SRR. Zmarł 13 grudnia 1936 r. w Łucku na Wołyniu.

 

6 stycznia 1928 r. – w Łucku w rodzinie leśnika urodził się Włodzimierz Jerzy Dziedzicki, długoletni pracownik przemysłu spożywczego oraz aktywny działacz w Stowarzyszeniach NOT. Zmarł 12 sierpnia 2008 roku.

 

6 stycznia 1944 r. – w Nowo Suchotino k. Tainszy (Północny Kazachstan) zmarł Marceli Slubicz Załęski, ur. w 1858 roku, deportowany  przez władze sowieckie 13 kwietnia 1940 roku z Mizocza (pow. Zdołbunów, woj. wołyńskie). Ojciec Reginy Szablowskiej.

Zob.: „Polacy na Syberii” //

http://www1.dziennik.krakow.pl/ipn/polacy_na_syberii/html/wystawa.html

 

6 stycznia 1944 r. – oddział „Gzymsa” (AK) po odpoczynku w Witoldówce k. Ożenina wyruszył w dalszy marsz na koncentrację. Nocą w kolonii Dermanka oddział stoczył potyczkę z patrolem UPA, rozbijając go. Ranny był jeden żołnierz. W następnych etapach oddział maszerował nocą, na dzień zatrzymując się w lesie. Droga wiodła przez dziesiątki spalonych i wymordowanych osiedli. Por. „Gzyms” omijał rejon Dermania i Moszczenicy, opanowany przez oddziały UPA.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

6 stycznia 1975 r. – Sługa Boży o. Serafin Kaszuba OFMCap. powrócił do szpitala na dalsze leczenie,  wypisany  ze  szpitala znalazł  gościnę u zaprzyjaźnionych rodzin we Lwowie, po czym w lutym przebywał w sanatorium w Hołosku pod Lwowem.

7 stycznia

7 stycznia 1936 r. – w Ostrogu nad Horyniem urodziła się Anna Ciepielewska, polska aktorka. Żona Stanisława Niwińskiego. Zmarła 20 maja 2006 r. w Warszawie.

Zob.: „Zmarli”, [w:] „Więź” nr 2 z 2007 r.

 

7 stycznia 1937 r. – Sługa Boży o. Serafin Kaszuba OFMCap. opuścił Kraków po uzyskaniu tzw. absolutorium na   Uniwersytecie   Jagiellońskim i podjął w Kolegium Serafickim oo. Kapucynów w Rozwadowie obowiązki nauczyciela języka polskiego.

 

7 stycznia 1944 r. – w nocy z 6 na 7 stycznia 1944 r. został przez nacjonalistów ukraińskich zniszczony kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Drużkopolu (obecnie: Żurawniki). Przez wiele lat ulegał ruinie, aż zostały po nim tylko fragmenty jednej ściany.

 

7 stycznia 1945 r. – strona polska wznowiła przesiedlanie ludności polskiej z Ukraińskiej SRR, które zostało wstrzymane 3 stycznia w związku z trudnościami w rozsiedleniu tej ludności w Polsce. Stało się tak w rezultacie interwencji przebywającego w Lublinie przedstawiciela rządu Ukraińskiej SRR.

8 stycznia

8 stycznia 1944 r. – wieczorem wyznaczono wymarsz i zbiórkę na cmentarzu katolickim w Ostrogu oddziału AK pod dowództwem por. „Gzymsa”. Stawiło się 68 partyzantów z sanitariuszką „Czarną Marysią”, nauczycielką z tych stron. Po krótkiej odprawie i omówieniu zadań, pomaszerowano ośnieżonymi polami do odległej o 12 km wsi Witoldówka. Podczas marszu zaniemógł ranny w nogę wachm. Wacław Nowakowski, po którego wysłano ze wsi sanie. Dowódcą placówki samoobrony w Witoldówce był jej mieszkaniec, ppor. .„Sęp”, „Tuhaj Bej” (Stefan Tuhy). W Witoldówce kwaterował już oddział 27 żołnierzy ze Zdołbunowa, zbiegłych ze służby ochrony kolei, pod dowództwem strz. ,,Żydka” (Czesław Pietrasiak).

Zob.: Michał Fijałka, „Oddział «Gzymsa»” //

http://27wdpak.btx.pl/index.php/oddziay-27-wdp-ak/oddzia-qgzymsaq

 

8 stycznia 1977 r. – zmarł o. Bolesław Kranc, imię zakonne Remigiusz. Urodził się 1 listopada 1910 r., nowicjat w zakonie kapucynów rozpoczął 20 sierpnia 1926 r., a święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1933 r. Pracował w Rozwadowie, Drohobyczu, we Lwowie i Krakowie. Dnia 10 lipca 1939 r. przybył do Ostroga, gdzie pracował przez cały okres wojny. Dnia 13 stycznia 1945 r. został aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat obozu. Dnia 17 grudnia 1945 r., wywieziony na Kołymę, skąd po 2 i pół latach został zwolniony jako niesłusznie skazany (!). Dnia 24 lipca 1947 r. wrócił do Polski, gdzie w latach 1950-1956 pełnił obowiązki przełożonego Krakowskiej Prowincji Kapucynów. Następnie pełnił wiele ważnych funkcji w domach zakonnych kapucynów w całej Polsce. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

9 stycznia

Bp Józef Andrzej Załuski (1702-1774)

9 stycznia 1774 r. – zmarł Józef Andrzej Załuski, biskup kijowski, mecenas nauki i kultury, bibliograf, edytor, pisarz, współzałożyciel pierwszej biblioteki publicznej w Warszawie. Urodził się 12 sierpnia 1702 roku.

Zob. biogram w Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Andrzej_Za%C5%82uski

 

9 stycznia 1873 r. w miejscowości Rady na Wołyniu urodził się Chaim Nachman Bialik, żydowski poeta, prozaik, eseista i tłumacz, tworzący w języku hebrajskim. Zmarł 4 lipca 1934 r. w Wiedniu, w wieku 61 lat.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://en.wikipedia.org/wiki/Hayyim_Nahman_Bialik

 

9 stycznia 1928 r. – w Kowlu na zjeździe różnych ugrupowań i organizacji ukraińskich powstał Ukraiński Centralny Komitet Wyborczy Wołynia, Chełmszczyzny, Polesia i Podlasia, który przyłączył się do Bloku Mniejszości Narodowych.

10 stycznia

10 stycznia 1925 r. – w Łucku urodził się gen. Florian Siwicki. Szef Sztabu Generalnego LWP. Jeden z autorów stanu wojennego w PRL.

 

10 stycznia 1944 r. oddział „Gzymsa” (AK), maszerujący na koncentrację, zatrzymał się w kolonii Zamczysko, blisko szosy i toru kolejowego Dubno-Zdołbunów-Równe. Tutaj, podczas manewrowania bronią zginął z ręki kolegi jeden żołnierz. Pochowano go na miejscu.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440 

 

10 stycznia 1945 r. – ks. Faustyn Lisicki został mianowany dziekanem okręgu Żytomierz. Urodził się 29 marca 1903 r. uczęszczał do seminarium duchownego w Łucku i po święceniach w 1928 r. pracował, jako wikariusz w katedrze, potem proboszcz parafii Potasznia (1932-1935) i parafii Stepań (1936-1943). Cudem przeżył napad oddziałów UPA, a jego kościół pw. Św. Michała Archanioła 21 kwietnia 1943 r. został wysadzony w powietrze. Dnia 13 sierpnia 1943 r. udał się do Żytomierza gdzie pełnił posługi duszpasterskie w mieście i okolicy. Dnia 25 lutego 1945 r. aresztowany przez NKWD. 1 sierpnia 1946 r. został skazany na 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Zesłany do łagrów w Workucie pracował w kopalni węgla. Zwolniony z zesłania 25 lutego 1956 r. wrócił do Żytomierza, ale nie otrzymał „rejestracji”, udał się do Latyczowa, gdzie za nielegalne odprawianie Mszy św. został aresztowany. Po pół roku sparaliżowany został zwolniony, ale jeszcze przez 14 lat w swoim prywatnym mieszkaniu odprawiał Msze św. i spowiadał. Zmarł w Żytomierzu 23 marca 1972 roku.

Zob.: Ks. Roman Dzwonkowski SAC, „Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988”, Lublin 2003, s. 375-376.

 

http://ostrog.blox.pl/2010/01/Kalendarium-Wolynskie-10-stycznia-uzupelnienie.html

 

10 stycznia 1945 r. – NKWD aresztowało ks. Bronisława Drzepeckiego. Zob. poniżej. 

 

10 stycznia 1959  r. – ponownie aresztowano ks. Bronisława Drzepeckiego za „działalność przeciwko władzy radzieckiej”. Urodził się 13 marca 1906 r. na Podolu. Święcenia kapłańskie przyjął 7 września 1930 roku. Po studiach w Rzymie w 1937 r. otrzymał stopień doktora teologii. Był wicerektorem seminarium w Łucku, ale po wkroczeniu w 1939 r. bolszewików zmuszony był przenieść się do Huty Stefańskiej, gdzie został proboszczem (1941-1943), potem mianowany proboszczem w Kowlu. W 1944 r. z upoważnienia bpa A.P. Szelążka został wikariuszem generalnym diecezji żytomierskiej, ale już 10 stycznia 1945 r. zostaje aresztowany przez NKWD, jako szpieg Watykanu. Po 19 miesiącach więzienia, w lipcu 1946 r. zostaje skazany na 10 lat łagrów. Początkowo pracuje w Charkowie przy załadunku wagonów, zimą 1947 r. przewieziony do Workuty, gdzie pracuje w kopalniach. Zwolniony z łagru w grudniu 1954 r. z zakazem opuszczania Workuty. Rok później został zameldowany w Zielonym Gaju, gdzie objął opieką duszpasterską zesłanych tam Polaków. Ponownie aresztowany 10 stycznia 1959 r. za działalność przeciwko władzy radzieckiej i skazany na 10 lat więzienia. Zesłany do Czumy k. Irkucka gdzie pracuje przy wyrębie lasów. Kiedy ciężko zachorował obniżono mu karę do 5 lat. Dnia 18 stycznia 1964 r. został zwolniony i udał się do Winnicy, potem pozwolono mu pracować na Podolu – w parafiach Szarogród, Żmerynka, Czerniejowce i inne. Zmarł 8 września 1973 r. w Szarogrodzie i tam został pochowany.

Zob.: Ks. Roman Dzwonkowski SAC, „Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988”, Lublin 2003, s. 202-205; Ks. Witold Józef Kowalów, „Ks. Bronisław Drzepecki (1906-1973)”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (80) ze stycznia-lutego 2008 r., s. 45-47.

 

10 stycznia 1975 r. – kard. Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, w kościele pw. św. Floriana w Krakowie, odprawił Mszę św. żałobną za duszę śp. ks. Władysława Bukowińskiego.

11 stycznia

Ks. Augustyn Mednis (1932-2007)

11 stycznia 1868 r. – we Lwowie zmarł Karol Szajnocha, historyk, publicysta, pisarz i bibliotekarz, kustosz Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Szajnocha

 

11 stycznia 1919 r. – w chutorze Zubriłowka w obwodzie wołgogradzkim w czasie walki zginął Wasyl Izydorowicz Kikwidze, bolszewicki rewolucjonista wojskowy, kat. Urodził się 12 marca 1895 r. w Kutajisi. W czasie wojny ukraińsko-bolszewickiej od grudnia 1917 r. do kwietnia 1918 r. dowodził bolszewickim Oddziałem Rówieńskim, który walczył w rejonie Równego i brał udział w szturmie Żytomierza. Organizował grabież miejscowej ludności i pogromy Żydów. W Równem była (jest?) ulica jego imieniem.

 

11 stycznia 1932 r. – urodził się ks. kan. Augustyn Mednis, kanonik gremialny lwowskiej kapituły metropolitalnej, wikariusz generalny diecezji łuckiej, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Łucku. Zmarł 10 marca 2007 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Augustyn_Mednis 

 

11 stycznia 1938 r. – w Kowlu zmarł ks. Franciszek Andruszewicz, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1880 roku. Więziony przez bolszewików. W 1932 r. trafił do Polski drogą wymiany za polskich komunistów. Proboszcz parafii Przewały i administrator parafii Stawki w dek. lubomelskim. Później proboszcz parafii Buceń w dek. Kamień Koszyrski.

 

11 stycznia 1944 r. – Związek Sowiecki odrzucił deklarację rządu polskiego na emigracji postulująca przywrócenie polskiej administracji na przedwojennych terenach państwa polskiego zajmowanych przez Armię Czerwoną. Rząd radziecki wydał komunikat agencji TASS w którym stwierdzał, że włączenie Białorusi Zachodniej i Ukrainy Zachodniej do ZSRR było zadośćuczynieniem za krzywdy oraz stworzyło podstawę „trwałej i stałej przyjaźni” między Polakami, Ukraińcami, Białorusinami i Rosjanami. Był to początek wojny psychologicznej, która trwała przez najbliższych kilkanaście miesięcy.

 

11 stycznia 1982 r. – w Łucku urodził się Ihor Wołodymyrowycz Huź, ukraiński działacz nacjonalistyczny. W latach 2000-2002 przewodniczący łuckiej organizacji miejskiej Kongresu Nacjonalistów Ukraińskich. W 2005 roku deportowany z Białorusi, kiedy brał udział w akcji „Szlak Czarnobylski 2005”.

12 stycznia

12 stycznia 1716 r. – na Rusi Czerwonej urodził się ks. Aleksander Brodowski, jezuita. Profesor filozofii w Ostrogu (1744-1745), profesor etyki i matematyki w Ostrogu (1746-1748). Rektor Collegium Nobilium w Ostrogu (1765-1768). Prefekt studiów w Krzemieńcu (1768-1772). Zmarł 17 sierpnia 1782 r. we Lwowie.

 

12 stycznia 1920 r. – „Kurier Warszawski” (nr 12) opublikował artykuł pt. „Naczelnik Państwa w Równem”. Józef Piłsudski w Równem, w czasie wizytacji Frontu Wołyńskiego, wyraził publicznie swoje poglądy na temat polskiej polityki kresowej.

 

12 stycznia 1944 r. – oddział „Gzymsa” (AK) w nocy przeprawił się przez rzekę Ikwę i rano dotarł do samoobrony polskiej w Pańskiej Dolinie, gdzie komendantem był Albert Kozłowski. Dni następne poświęcono na odpoczynek, szkolenie żołnierzy oraz współdziałanie z samoobroną Pańskiej Doliny.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440 

 

12 stycznia 1944 r. – w Warszawie komendant Armii Krajowej (AK) wydał rozkaz w sprawie działalności w Polsce partyzantki radzieckiej („nie poddamy się... naciskowi politycznemu”).

Zob.: „Styczeń 1944. Kalendarium”, fragment książki „Kartki z PRL. Ludzie, fakty, wydarzenia”, praca zbiorowa pod red. prof. dr. hab. Wiesława Władyki //

http://czytelnia.onet.pl/0,1228205,do_czytania.html

 

12 stycznia 1972 r. – Danyło Szumuk został kolejny raz aresztowany i oskarżony z art. 62, ust. 2 kk USRR (art. 70, ust. 2 kk RFSRR) oraz z art. 187, p. 1 kk USRR (art. 190, p. 1 kk RFSRR). Skonfiskowano jego wspomnienia, u Iwana Switłycznego znaleziono list D. Szumuka, uznany za dokument programowy ruchu narodowowyzwoleńczego. Inkryminowano mu ponadto kolportaż artykułów Milovana Dżilasa i Iwana Dziuby. Urodził się w 1914 r. na Wołyniu we wsi Boremszczyzna (pow. lubomlski) w rodzinie chłopskiej. Uczestnik walk w szeregach Ukraińskiej Armii Powstańczej, członek Ukraińskiej Grupy Helsińskiej, autor samizdatu, przetrzymywany w więzieniach i łagrach około 42 lat.

Zob.: Iryna Rapp, „Danyło Szumuk (ur. 1914)”, [w:] „Słownik dysydentów” //

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/2009/05/Danylo-Szumuk.html

 

12 stycznia 1991 r. – Koło ZUwP w Bielsku Podlaskim zorganizowało tradycyjną „Małankę”, czyli zabawę noworoczną. Do tańca grał zespół „Chłopci Wiktora” z Łucka.

13 stycznia

13 stycznia 1789 r. – w Krupie k. Łucka na Wołyniu urodził się Ignacy Hilary Ledóchowski (Halka-Ledóchowski) (1789-1870), generał b rygady, komendant Modlina w Powstaniu 1831 roku. Zmarł 29 marca 1870 r. w Klimontowie.

 

13 stycznia 1828 r. – zmarł w Warszawie gen. brygady Wincenty Aksamitowski. Walczył pod Zieleńcami i Ostrogiem, gdzie został ranny (1792). Urodził się 15 września 1760 r. w Kamieńcu Podolskim.

 

13 stycznia 1865 r. – we Lwowie w wieku 58 lat zmarł Józef Dzierzkowski, pseud. „Bolesta”, polski powieściopisarz i publicysta. Urodził się w 1807 r. w Ksawerowie na Wołyniu. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, był porucznikiem w korpusie i adiutantem sztabu generała J. Dwernickiego.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Dzierzkowski 

 

13 stycznia 1905 r. – w Kowlu urodził się Jan Stachniuk, pseud. „Stoigniew”, publicysta, ideolog i twórca polskiej nacjonalistycznej grupy „Zadruga”. Żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego. Zmarł w wieku 58 lat, 14 sierpnia 1963 r., w Radości koło Warszawy.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Stachniuk

 

13 stycznia 1930 r. – Józef Śleszyński stanął na czele urzędu wojewódzkiego w Łucku (p.o.). Swoje obowiązki wykonywał do 5 czerwca 1930 roku. Przed nim i po nim wojewodą wołyńskim był Henryk Józewski.

 

13 stycznia 1936 r. – trzech ukraińskich działaczy nacjonalistycznych (wśród nich Stepan Bandera) zostało skazanych na karę śmierci za zorganizowanie 15 czerwca 1934 r. w Warszawie zamachu terrorystycznego na ministra spraw wewnętrznych RP Bronisława Pierackiego. Wyrok w wyniku amnestii zamieniono na dożywocie. Po zabójstwie ministra władze założyły obóz dla więźniów politycznych w Berezie Kartuskiej.

Zob.: „Kalendarium Historyczne IPN. 13 stycznia” //

http://www.facebook.com/photo.php?pid=10779332&id=295017105244 ministra władze założyły obóz dla więźniów politycznych w Berezie Kartuskiej.dla więźniów politycznych w Berezie Kartu

 

13 stycznia 1944 r. – rajd żołnierzy Armii Krajowej z samoobrony Przebraża do Ołyki.

 

13 stycznia 1945 r. – przez NKWD aresztowany został o. Remigiusz Bolesław Kranc OFMCap., duszpasterz katolicki w Ostrogu nad Horyniem. Urodził się 1 listopada 1910 r. w Krośnie. 20 sierpnia 1926 r. rozpoczął nowicjat w zakonie kapucynów w Sędziszowie Małopolskim. 29 czerwca 1933 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował w Rozwadowie, Drohobyczu, we Lwowie i Krakowie. Dnia 10 lipca 1939 r. przybył do Ostroga, gdzie pracował przez cały okres wojny. 13 stycznia 1945 r. aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat obozu. 17 grudnia 1945 r., wywieziony na Kołymę, skąd po 2 i pół latach został zwolniony, jako niesłusznie skazany (!?). Dnia 24 lipca 1947 r. wrócił do Polski, gdzie w latach 1950-1956 pełnił obowiązki przełożonego Krakowskiej Prowincji Kapucynów. Następnie pełnił różne funkcje w domach zakonnych kapucynów w całej Polsce. Zmarł 8 stycznia 1977 r., pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zob.: O. Remigiusz Kranc OFMCap., „W drodze z Ostroga na Kołymę”, oprac. ks. Witold Józef Kowalów, o. Józef Marecki OFMCap., Biały Dunajec – Kraków 1998, passim.

 

13 stycznia 1991 r. – w wyniku ataku Armii Radzieckiej na Litwinów broniących wieży telewizyjnej w Wilnie zginęło 14 osób, a 400 zostało rannych.

14 stycznia

14 stycznia 1729 r. – w Czarnocinie urodził się bp Feliks Paweł Turski. Bp chełmski (1765-1771), bp łucki (1771-1788) i bp krakowski (od 1788 r.). Zmarł 31 marca 1800 r. w Krakowie.

Zob.: Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 160-164; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Turski

 

14 stycznia 1882 r. – w Brusiłowie koło Kijowa urodził się metropolita Iłarion, właśc., Iwan Ohijenko, teolog prawosławny, działacz polityczny i kulturalny. Absolwent gimnazjum w Ostrogu. Profesor teologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zmarł 29 marca 1972 r. w Winnipeg (Kanada).

Zob.: hasło w Encyklopedii PWN //

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3950363

 

14 stycznia 1919 r. – w Huciskach k. Tarnopola urodził się bp Jan Olszański, w latach 1991-2002 ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej. Zmarł 23 lutego 2003 r. w Kamieńcu Podolskim.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Olsza%C5%84ski

 

14 stycznia 1927 r. – w Białokrynicy koło Krzemieńca na Wołyniu urodził się Zdzisław Konstanty Jagodziński, historyk, publicysta, bibliotekarz. Zmarł w wieku 74 lat 5 marca 2001 r. w Londynie.

Zob.: Adam Gałkowski, „Byli z nami – Zdzisław Jagodziński” //

http://www.apajte.europolonia.org/?p=p_332


15 stycznia

15 stycznia 1745 r. – papież Benedykta XIV udzielił zgodę księciu Pawłowi Sanguszce na urządzenie kaplicy pałacowej w Zasławiu.

Zob.: B. Gorczak, „Katalog Pergaminów znajdujących się w archiwum XX Sanguszków w Sławucie”, Sławuta 1912, s. 133.

 

15 stycznia 1885 r. – zmarł bp Kasper Borowski, bp łucko-żytomierski w latach 1848-1883. Od 1866 r. zarządzał diecezją kamieniecką. Biskup płocki w latach 1883-1885. Urodził się w 1802 roku.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kasper_Borowski

 

15 stycznia 1944 r. – komendant Okręgu Wołyńskiego płk „Lubań” wydał rozkaz mobilizacyjny dla Inspektorów Kowel i Łuck, powołujący 27 Wołyńską Dywizję Piechoty AK. Rozpoczęto przeprowadzanie mobilizacji kilkunastu roczników Polaków – rejony koncentracji: lasy w okolicach Kowla i Włodzimierza Wołyńskiego.

Zob.: „27 Wołyńska Dywizja Piechoty” //

http://pl.wikipedia.org/wiki/27_Wo%C5%82y%C5%84ska_Dywizja_Piechoty

Akcja Burza na Wołyniu” //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Burza_na_Wo%C5%82yniu

 

15 stycznia 1944 r. – zaniepokojone mobilizacją oddziałów polskich niemieckie rozpoznanie wojskowe wyszło z Lubomla, w kierunku na Bindugę. Batalion por. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Rakowcu stoczył krótką zwycięską potyczkę z oddziałem Wehrmachtu i policją ukraińską.

 

15 stycznia 1991 r. – we Francji zmarła Janina Niedźwiecka, harcmistrz, instruktorka harcerska Chorągwi Harcerek we Francji. Urodziła się 10 grudnia 1892 r. w Badówce, pow. Ostróg, na Wołyniu, w rodzinie ziemiańskiej, urodziła się Janina Niedźwiecka – harcmistrz, instruktorka harcerska Chorągwi Harcerek we Francji. Od 1914 do 1917 r. prowadziła w Kijowie tajną szkółkę dla dzieci robotników i za tą działalność została aresztowana i uwięziona w Moskwie. 1 lipca 1947 r. została Komendantką Chorągwi Harcerek we Francji – pełniła te funkcję przez 20 lat. Zmarła 15 stycznia 1981 r. we Francji.

Zob.: „Hm. Janina Niedźwiecka”, [w:] Hm Władysława Seweryna Spławska, „Instruktorki Organizacji harcerek ZHP poza Krajem po drugiej wojnie światowej”, Londyn 2004 //

http://www.zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka_5/Nasze%20Instruktorki/niedzwiecka.htm 

 

15 stycznia 1992 r. – przestała istnieć Federacyjna Republika Jugosławii.

 

15 stycznia 2008 r. – Radio Watykańskie podało informację, że kijowsko-halicki arcybiskup większy, kard. Lubomyr Huzar, utworzył za zgodą synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wołyński egzarchat arcybiskupi z siedzibą w Łucku. Papież zaaprobował dokonany kanonicznie przez ten synod wybór pierwszego egzarchy wołyńskiego, mianując go równocześnie biskupem tytularnym. Został nim ks. Jozafat Oleh Howera, dotychczasowy rektor wyższego seminarium greckokatolickiej diecezji tarnopolsko-zborowskiej.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jozafat_Oleh_Howera

 

16 stycznia

16 stycznia 1827 r. – w Szulakach na Ukrainie urodziła się bł. Marcelina Darowska, współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, założonego w 1854 roku. W Jazłowcu na Podolu założyła zakład wychowawczy. Zmarła 5 stycznia 1911 r. w Jazłowcu na Podolu. Beatyfikowana w Rzymie 6 października 1996 r. przez Jana Pawła II.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcelina_Darowska

 

16 stycznia 1931 r. – kuratorem Okręgu Szkolnego Wołyńskiego w Równem został Jan Firewicz (1890-1949), pedagog i państwowy urzędnik oświatowy. Urodził się 27 maja 1890 w Ejragole gm. Średniki na Litwie (lit. Ariogala, gm. Seredžius). Zmarł 16 stycznia 1949 r. Warszawie.

 

16 stycznia 1938 r. – przez Sowietów został rozstrzelany ks. Feliks Zabuski (1895-1938), kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1895 r. w Klimontach w gub. siedleckiej. Na kapłana wyświęcony w 1919 roku. Wikariusz w Zdołbunowie (1919) i katedry żytomierskiej (1920). W latach 1923-1925 administrator kilku parafii: Sławuta, Annopol, Szepetówka i Krzywin. Aresztowany w Sławucie 25 stycznia 1930 roku.

Zob.: Ks. Roman Dzwonkowski, „Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939”, Lublin 1998, s. 525.

 

16 stycznia 1949 r. – w Warszawie zmarł Jan Firewicz (1890-1949) – zob. powyżej (16 stycznia 1931 r.).

 

16 stycznia 1991 r. – papież Jan Paweł II podjął historyczną decyzję o odnowieniu hierarchii Kościoła katolickiego na Ukrainie, ustanawiając wówczas metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego dotychczasowego administratora apostolskiego z Lubaczowa, ks. abp Mariana Jaworskiego, ordynariuszem żytomierskim ks. Jana Olszańskiego, zaś ordynariuszem kamienieckim ks. Jana Purwińskiego. Równocześnie powołani zostali dwaj biskupi pomocniczy dla archidiecezji lwowskiej: o. Rafał Władysław Kiernicki i ks. Marcjan Trofimiak.

 

17 stycznia

17 stycznia 1809 r. – w Łucku zmarł o. Cyprian od świętego Józefa (Józef Roch Ambroży Czerski). Pochodził z rodziny szlacheckiej; został ochrzczony 18 sierpnia 1735 r. w kościele w Zrzinnocensi. Przyjął habit 28 października 1751 r., a śluby złożył 11 listopada następnego roku. Święcenia kapłańskie przyjął w październiku 1758 r.

 

17 stycznia 1874 r. – w Paryżu w wieku 90 lat zmarł Maciej Rybiński, polski generał. Urodził się 24 lutego 1784 r. w Sławucie na Wołyniu. Uczestnik kampanii napoleońskich. Ostatni wódz naczelny w powstaniu listopadowym.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Rybi%C5%84ski_(genera%C5%82)

 

17 stycznia 1944 r. – z odsieczą dla polskiej samoobrony w Ostrogu nad Horyniem przybył o dr Gabriel Banaś OFMCap., administrator parafii w Ożeninie.

 

18 stycznia

18 (30) stycznia 1834 r. – w wiosce Machnówka w powiecie berdyczowskim, w guberni kijowskiej (obecnie rejon koziatyński, obwód winnicki) urodził się Wołodymyr Bonifatijowycz Antonowycz, wybitny ukraiński historyk, archeolog i etnograf pochodzenia polskiego. Badacz przeszłości Wołynia. Zmarł 8 (21) marca 1908 r. w Kijowie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82odymyr_Antonowycz

 

18 stycznia 1941 r. – zmarł ks. Wiktor Oraczewski, kapłan diecezji Łucko-żytomierskiej, następnie łuckiej. Proboszcz parafii Wiśniowiec w dekanacie krzemienieckim.

Zob.: Ks. Witold Józef Kowalów, „Ks. Wiktor Oraczewski”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (98) ze stycznia-lutego 2011 r., s. 19.  

 

18 stycznia 1964 r. – z zesłania na Syberię został zwolniony ks. dr Bronisław Drzepecki, kapłan diecezji łuckiej. Urodził się 13 marca 1906 r. na Podolu. Święcenia kapłańskie przyjął 7 września 1930 roku. Po studiach w Rzymie w 1937 r. otrzymał stopień doktora teologii. Był wicerektorem seminarium w Łucku, ale po wkroczeniu w 1939 r. bolszewików zmuszony był przenieść się do Huty Stefańskiej, gdzie został proboszczem (1941-1943), potem mianowany proboszczem w Kowlu. W 1944 z upoważnienia bpa A.P. Szelążka został wikariuszem generalnym diecezji żytomierskiej, ale już 10 stycznia 1945 r. zostaje aresztowany przez NKWD, jako szpieg Watykanu. Po 19 miesiącach więzienia, w lipcu 1946 r. zostaje skazany na 10 lat łagrów. Początkowo pracuje w Charkowie przy załadunku wagonów, zimą 1947 r. przewieziony do Workuty, gdzie pracuje w kopalniach. Zwolniony z łagru w grudniu 1954 r. z zakazem opuszczania Workuty. Rok później został zameldowany w Zielonym Gaju, gdzie objął opieką duszpasterską zesłanych tam Polaków. Ponownie aresztowany 10 stycznia 1959 r. za działalność przeciwko władzy radzieckiej i skazany na 10 lat więzienia. Zesłany do Czumy k. Irkucka gdzie pracuje przy wyrębie lasów. Kiedy ciężko zachorował obniżono mu karę do 5 lat. Dnia 18 stycznia 1964 r. został zwolniony i udał się do Winnicy, potem pozwolono mu pracować na Podolu – w parafiach Szarogród, Żmerynka, Czerniejowce i inne. Zmarł 8 września 1973 r. w Szarogrodzie i tam został pochowany.

Zob.: Ks. Roman Dzwonkowski SAC, „Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988”, Lublin 2003, s. 202-205; Ks. Witold Józef Kowalów, „Ks. Bronisław Drzepecki (1906-1973)”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (80) ze stycznia-lutego 2008 r., s. 45-47.

 

18 stycznia 2010 r. – nakazem Służby Celnej nr 29-k na posadę naczelnika (kierownika) rówieńskiego Urzędu Celnego został mianowany Walerij Trofymczuk.

 

19 stycznia

19 stycznia 1910 r. – w Ożeninie nad Horyniem urodził się Kazimierz Filipowicz „Kord”, kpt., żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Ostrogu. Zmarł 3 lutego 1970 roku. Pochowany w Pabianicach.

 

19 stycznia 1944 r. – we wsi Gnojno, pow. Włodzimierz Wołyński, w walce z UPA zginęło 5 partyzantów AK. W miasteczku Ostróg nad Horyniem pow. Zdołbunów podczas nocnego napadu upowcy zamordowali 25 Polaków.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1944_1.html

 

19 stycznia 1950 r. – w Magadanie urodziła się Switłana Hnatiwna Aristowa. W latach 1984-1998 przewodnicząca rady miejskiej w Kuzniecowsku, miasta powstałego przy Rówieńskiej Elektrowni Atomowej.

 

19 stycznia 1991 r. – w gazecie Rady Miejskiej w Łucku na Wołyniu «Народна трибуна» z dnia 19 stycznia 1991 r. ukazała się informacja o wizycie jaką złożyła w redakcji, przebywająca w Łucku pod koniec grudnia 1990 r. oficjalna delegacja gminy Bielsk z Podlasia. Szersza informacja o tej wizycie pt. «Більськ-Луцьк. Підляшшя-Волинь» zamieszczona została w warszawskim tygodniku «Наше слово» (Nr 9 z 3 marca 1991 r.).

 

19 stycznia 2008 r. – w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II na Placu Bankowym w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie którego tematem była prezentacja książki zatytułowanej „Pomnik ze wspomnień wzniesiony”. Książka ta jest praca zbiorową poświęcona pamięci Ks. Prałata dr Tadeusza Uszyńskiego, pułkownika Wojska Polskiego, związanego ze Stowarzyszeniem Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Sala Galerii Porczyńskich zapełniła się szczelnie. Wśród przybyłych na spotkanie było wiele znakomitości ze świata nauki, polityki, duchowieństwa. Licznie stawili się przyjaciele księdza prałata dr płk Tadeusza Uszyńskiego.

Zob.: Włodzimierz Majdewicz, „Pomnik ze wspomnień wzniesiony”, [w:] „Ułan Wołyński” nr 34 z marca 2008 r. //

http://www.ulan-wolynski.org.pl/biuletyn34.html

20 stycznia

20 stycznia 1661 r. – na bazie kolegium jezuitów powstał we Lwowie uniwersytet. Król polski Jan Kazimierz aktem erekcyjnym ustanowił Akademię Lwowską pod względem przysługujących jej praw i przywilejów na równi z Akademią Krakowską i obdarzył ją tytułem Uniwersytetu.

 

20 stycznia 1898 r. urodził się Jerzy Kozłowski, porucznik, służył w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu. Ojciec ks. Józefa Kozłowskiego.

 

20 stycznia 1909 r. – w Gdowie w Małopolsce urodził się Jan Fitzke, polski archeolog, działacz oświatowy i społeczny, badacz Ziemi Wołyńskie okresu międzywojennego, jeden z fundatorów Muzeum Wołyńskiego w Łucku. Zginął w Katyniu w 1940 roku.

Zob.: Jan Fitzke, Z Wołynia 1936-1939” pod red. A. Gaczoła i ks. W.J. Kowalowa, Biały Dunajec – Ostróg 2009, passim.

 

20 stycznia 1918 r. – w Rosji Radzieckiej skonfiskowano cały majątek kościelny (cerkiewny) i zniesiono nauczanie religii w szkołach.

 

20 stycznia 1944 r. – Winston Churchill rozmawiał ze Stanisławem Mikołajczykiem, proponując rządowi RP przyjęcie za podstawę rokowań z ZSRR linii Curzona przy rekompensatach dla Polski na zachodzie i północy. Przypomniał, że w Teheranie przyjęto „w zasadzie punkt widzenia, że siedziba narodu polskiego mieścić się winna między linią Curzona a linią Odry”. Powiedział: „Rozumiem, że musicie to przyjąć nie tylko jako konieczność, ale przyjąć z entuzjazmem jako rozwiązanie na szeroką skalę. [...] Wielka Brytania nie stanie do wojny z Rosją w obronie granic wschodnich Polski. Ameryka nie uczyni tego również”.

Zob.: „Styczeń 1944. Kalendarium”, fragment książki „Kartki z PRL. Ludzie, fakty, wydarzenia”, praca zbiorowa pod red. prof. dr. hab. Wiesława Władyki //

http://czytelnia.onet.pl/0,1228205,do_czytania.html

 

21 stycznia

21 stycznia 1686 r. – w Małopolsce urodził się ks. Aleksander Baranowski, jezuita. W latach 1722-1724 był prefektem szkoły w Łucku. Zmarł 12 lutego1725 r. w Krakowie.

 

21 stycznia 1892 r. – w Miropolu na Wołyniu urodził się Feliks Przesmycki, profesor, polski lekarz bakteriolog. Profesor Akademii Medycznej w Warszawie, dyr. Państwowego Zakładu Higieny tamże. Autor wielu prac naukowych,  głównie z wirusologii. Zasłużony we wprowadzeniu w Polsce szczepień przeciwko chorobie Heinego–Medina. Zmarł 25 grudnia 1974 r. w Warszawie, w wieku 82 lat.

Zob.: biogram w Encyklopedii PWN //

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3963628

 

21 stycznia 1905 r. – w Krakowie urodziła się Wanda Wasilewska, polska i ukraińska pisarka i działaczka komunistyczna. Rzeczniczka wcielenia Polski do Związku Radzieckiego. W Kowlu w 1939 r. „przyszedł do niej” Związek Radziecki. Od lipca do września 1944 r. wiceprzewodnicząca PKWN, pułkownik Armii Radzieckiej. Zmarła 29 lipca 1964 r. w Kijowie.

Zob. biogram w Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Wasilewska 

 

21 stycznia 1924 r. – w Gorkach Leninowskich pod Moskwą zmarł Włodzimierz Lenin, właśc. Uljanow, rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Teoretyk i ideolog komunizmu. Urodził się 22 kwietnia 1870 r. w Symbirsku.

 

21 stycznia 1928 r. – w wiosce Budki Borowskie na Polesiu Wołyńskim urodził się Kazimierz Garbowski,  syn Piotra i Anastazji z domu Czerwińskiej. Autor wspomnień, które przybliżają historię rodzinnej wioski do i w czasie II wojny światowej. Budki Borowskie należały do parafii Okopy, której proboszczem był męczennik Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI.

Zob.: „Fragmenty wspomnień Kazimierza Garbowskiego, syna Piotra i Anastazji urodzonego w Budkach Borowskich w 1928 roku (Swoimi uwagami w przypisach podzielił się Edmund W. Masajada)” //

http://wolyn.unl.pl/wspomnienia/budki_borowskie_wspomnienia-09.html

22 stycznia

22 stycznia 1863 r. – wybuchło Powstanie Styczniowe, polski zryw niepodległościowy przeciw Cesarstwu Rosyjskiemu. Walki toczyły się później także na terenie Wołynia. Dnia 31 marca (12 kwietnia 1863) władze powstańcze wydały dekret wzywający lud Podola, Wołynia i Ukrainy do udziału w Powstaniu Styczniowym i ogłaszający uwłaszczenie chłopów na tych terenach. Rozpowszechnienie Złotej Hramoty nie przyniosło spodziewanych efektów. Powstanie na Wołyniu trwało bardzo krótko. Wobec braku interwencji ze strony galicyjskich oddziałów Józefa Wysockiego, Różycki przekroczył kordon austriacki i złożył broń. Powstańcy spotkali się także z oporem i agresją ze strony chłopów ukraińskich, podburzanych przez władze carskie. Po upadku Powstania Styczniowego skasowano wiele kościołów i klasztorów rzymskokatolickich i oddano je dla prawosławnych.

Zob.: Stefan Kieniewicz, „Powstanie styczniowe”, Warszawa 1972; „Złota Hramota, dekret uwłaszczający dla mieszkańców Podola, Wołynia i Ukrainy z 31 III/12 IV 1863 roku” //

http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/skarb,Zlota_Hramota_dekret_uwlaszczajacy_dla_mieszkancow_Podola_Wolynia_i_Ukrainy_z_31_III_12_IV_1863_roku,gid,124919,cid,1116.htm?body=desc

Złota Hramota” //

http://f.polska.pl/files/168/175/106/Zlota_Hramota.pdf  

 

22 stycznia 1887 r. – w Rostowie nad Donem (Rosja) urodził się Jerzy Żurawlew, pianista i pedagog. Zmarł 4 października 1980 r. w Warszawie.

 

22 stycznia 1919 r. – w Kijowie Dyrektoriat URL ogłosił Akt Zjednoczenia Ukrainy, tzn. Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.

 

22 stycznia 2004 r. – o godz. 18.00 w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w sali św. Cyryla i Metodego (11-11 A) (budynek znajduje sie na terenie głównego campusu, za Audytorium Maximum) odbył się wykład Włodzimierza Mędrzeckiego pt. „Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym”. Dr hab. Włodzimierz Medrzecki jest pracownikiem Instytutu Historii PAN, autorem książek „Województwo wołyńskie 1921-1939: elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych”; „Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku” oraz studium „Przemiany społeczne i polityczne na Wołyniu w l. 1917-1921”. Organizatorem wykładu i spotkania była Pracownia Literatury Ukraińskiej Instytutu Slawistyki PAN.

 

22 stycznia 2009 r. – bp łucki i wołyński (Ukraiński Kościół Kościoła Prawosławnego Kijowskiego Patriarchatu) Mychajił (Tymofij Zinkewycz) został przez patriarchę Filareta podniesiony do godności arcybiskupa. Urodził się 9 maja 1966 r. w Łosiatynie k. Poczajowa (obwód tarnopolski). 14 maja 2004 r. Święty Synod mianował go biskupem łuckim i wołyńskim.

23 stycznia

23 stycznia 1907 r. – w Murafie na Podolu urodził się ppłk Jan Szatowski (vel Szatyński) ps. “Kowal”, “Zagończyk”, “Jemioła”, oficer Wojska Polskiego. Dowódca 50 Pułku Piechoty 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Zmarł 8 września 1988 r. w Poznaniu.

 

23 stycznia 1850 r. – w wieku 66 lat w Ostrogu nad Horyniem zmarł ks. Józef Umiński, archidiakon katedry łuckiej. W latach 1780-1805 proboszcz ostrogski.

 

23 stycznia 1991 r. – utworzono Fundację im. ks. Stefana Niedzielaka, mającą na celu organizowanie pomocy Polakom oraz Kościołowi Katolickiemu na terenie ZSRR.

 

23 stycznia 1994 r. – Danyjił (Bohdan Czokaluk) został mianowany biskupem wyszogródzkim Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK). Urodził się 22 sierpnia 1958 r. w wiosce Werchni Staniwci (Wyżnie Stanowce) na Bukowinie. Ukończył Odeskie Seminarium Duchowne i Moskiewską Akademię Duchowną. W latach 1987-1990 studiował na wydziale teologicznym Uniwersytetu w Salonikach w Grecji. W 1991 roku został mianowany rektorem Kijowskiego Seminarium Duchownego i przyjął godność archimandryty. Brał aktywny udział w tworzeniu UKP PK. Od kwietnia 2000 roku był związany z Wołyniem, kiedy został biskupem rówieńsko-ostrogskim, 21października 2000 został podniesiony do godności arcybiskupa, a 23 stycznia 2004 r. został metropolitą. Za jego posługi w Równem zostało rozbudowane Rówieńskie Seminarium Duchowne oraz został odrodzony monaster w Kozackich Mogiłach i stworzony monaster w Hurbach. Założono także gazetę „Duchowna Nywa”. Zmarł 10 grudnia 2005 roku. W uroczystym pogrzebie, który odbył się pod przewodnictwem patriarchy Filareta w poniedziałek, 12 grudnia 2005 roku, wzięli udział m.in. ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji łuckiej J.E. Ks. Bp Marcjan Trofimiak i dziekan rówieński ks. kan. Władysław Czajka. Zmarły hierarcha został pochowany obok Swjato-Pokrowskiego Soboru katedralnego w Równem.

Zob.: ł.z., „Zmarł metropolita rówieńsko-ostrogski Danyjił” //

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/2005/12/Zmarl-metropolita-rowiensko-ostrogski-Danyjil.html

 

23 stycznia 2004 r. – arcybiskup rówieńsko-ostrogski Danyjił (Bohdan Czokaluk) został metropolitą Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK). Zob.: powyżej.

24 stycznia

24 stycznia 1709 r. – w Ostrogu zmarł bp Stanisław Franciszek Biegański. Urodził się w 1649 lub 1650 r. w Wielkopolsce. W 1664 r. wstąpił do franciszkanów, gdzie 8 maja 1665 r. złożył śluby zakonne. Biskupem bakowskim (obecna Mołdowa) został mianowany 19 lipca 1698 r. przez króla Augusta II. Sakrę biskupią przyjął na początku 1699 roku. Rezydował w Ostrogu, gdzie był proboszczem. W 1707 r. uratował miasto przed grabieżą ze strony wojsk kozackich hetmana Iwana Mazepy.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Franciszek_Biega%C5%84ski

 

24 stycznia 1833 r. – w Mizoczu urodził się Józef Dunin Karwicki, pisarz, autor wielu książek nt. Wołynia. Zmarł 29 sierpnia 1910 r. w Mizoczu.

 

24 stycznia 1874 r. – wojsko rosyjskie  otworzyło ogień do parafian modlących się przed świątynią grekokatolicką w Pratulinie k. Białej Podlaskiej, skonfiskowaną przez zaborcę na rzecz prawosławia. Akt ten był najgłośniejszym epizodem prześladowań, które nastąpiły w związku z kasatą unickiej diecezji chełmskiej i przymusowym podporządkowywaniu unitów Cerkwi prawosławnej w ramach rusyfikacji. Wydarzenia te odbiły się echem na Wołyniu. W polskich diecezjach katolickich wspomnienie liturgiczne bł. Wincentego Lewoniuka i 12. Towarzyszy, męczenników z Pratulina, obchodzone jest w dniu 23 stycznia. Tego samego dnia cześć męczennikom pratulińskim oddaje Ukraiński Kościół Grekokatolicki.

25 stycznia

25 stycznia 1831 r. Sejm Królestwa Polskiego przegłosował akt detronizacji cara Mikołaja I.

 

25 stycznia 1918 r. – Centralna Rada i Rada Ministrów Ludowych w związku z ofensywą wojsk bolszewickich ewakuowały się z Kijowa do Żytomierza.

 

25 stycznia 1930 r. – w Sławucie został aresztowany ks. Feliks Zabuski (1895-1938), kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1895 r. w Klimontach w gub. siedleckiej. Na kapłana wyświęcony w 1919 roku. Wikariusz w Zdołbunowie (1919) i katedry żytomierskiej (1920). W latach 1923-1925 administrator kilku parafii: Sławuta, Annopol, Szepetówka i Krzywin. Aresztowany w Sławucie 25 stycznia 1930 roku. Rozstrzelany przez Sowietów 16 stycznia 1938 roku.

Zob.: Ks. Roman Dzwonkowski, „Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939”, Lublin 1998, s. 525.

 

25 stycznia 1932 r. – parafowanie polsko-sowieckiego paktu o nieagresji. Został on podpisany w lipcu 1932 roku.

 

25 stycznia 1996 r. – Rosja została przyjęta do Rady Europy.

 

25 stycznia 2007 r. – uchwałą III/9/07 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z tego dnia nawiązana została współpraca partnerska pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim i rejonem Nowogród Wołyński (obwód żytomierski, Ukraina). Współpraca ta polega na wzajemnych kontaktach pomiędzy mieszkańcami obu regionów, inicjowaniu współpracy kulturalnej i sportowej oraz wymianie doświadczeń w zakresie funkcjonowania społeczności lokalnych. Umowa weszła w życie z dniem 2 kwietnia 2007 roku.

26 stycznia

26 stycznia 1862 r. – Św. Zygmunt Szczęsny Feliński (urodzony w Wojutynie k. Łucka) przyjął w Petersburgu sakrę biskupią, mianowany uprzednio arcybiskupem warszawskim. 9 lutego 1862 r. przybył do Warszawy i objął rządy w archidiecezji. Rozpoczął się dla Niego swoisty dramat. Oskarżany początkowo – od chwili przyjazdu – przez entuzjastów powstań narodowych o uległość wobec caratu, po upadku Powstania Styczniowego za obronę narodu polskiego i praw Kościoła został deportowany 14 czerwca 1863 r. w głąb Rosji przez ...carat.

Zob.: Jan Fitzke, „Z Wołynia 1936-1939”,
oprac. A. Gaczoł i Ks. W.J. Kowalów, Biały Dunajec – Ostróg 2009, s. 32-34.

 

26 stycznia 1936 r. – we Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Jan Tadeusz Stanisławski, polski satyryk, radiowiec, aktor i autor tekstów piosenek. Swoją karierę artystyczną zaczynał w słynnym STS-ie, potem związany był z kabaretem Pod Egidą, radiowym Ilustrowanym Tygodnikiem Rozrywkowym i kabaretem Olgi Lipińskiej. Wielką popularność zdobył w latach 70. radiowymi „wykładami” z mniemanologii stosowanej, której profesorem samozwańczo się mianował. Pisał także felietony satyryczne do prasy, w których obnażał wady narodowe Polaków, wyśmiewał brak kultury, alkoholizm, korupcję. Zmarł 21 kwietnia 2007 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tadeusz_Stanis%C5%82awski

 

26 stycznia 1943 r. – Rząd Polski notą do rządu sowieckiego poprosił o ponowne zbadanie kwestii obywatelstwa, a ambasador Romer spotkał się w Moskwie z Mołotowem, który powiedział, że w tej kwestii nadal obowiązują „akty ustawodawcze państw radzieckich”, czyli deklaracje z 27 i 28 października 1939 roku o przyłączeniu „Zachodniej Ukrainy” i „Zachodniej Białorusi” do ZSRR.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html

 

26 stycznia 1944 r. – do rejonu koncentracji oddziałów AK pod Kowlem przybył z Przebraża oddział kpt. „Bomby”, prowadzony przez ppor. „Słuckiego”. Spotkanie oddziału „Bomby” z oddziałem „Jastrzębia” – por. Władysława Czerwińskiego nastąpiło w Jezioranach. Ze względu na tyfus w oddziale „Bomby” został on izolowany w Wyrach pod Kupiczowem. Akcję zwalczania choroby podjęli dr „Gryf” – Grzegorz Federowski oraz siostra „Dana” – Janina Włodarska.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

27 stycznia

27 stycznia 1732 r. – urodził się Antoni Barnaba ks. Jabłonowski na Ostrogu, Maryampolu i Podkamieniu h. Prus (III). Zmarł 4 kwietnia 1799 r. w Warszawie w wieku 67 lat. Zob. biogram w PSB.

 

27 stycznia 1888 r. – w Kiszyniowie (Mołdowa) urodził się Tadeusz Kossakowski, pseud. Kirgiz, inżynier, „cichociemny”, generał. Zmarł 24 listopada 1965 r. w Warszawie w wieku 77 lat. Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kossakowski

 

27 stycznia 1891 r. – w wiosce Pisky (obw. czernihowski) urodził się Pawło Tyczyna, ukraiński poeta, tłumacz. Zmarł 16 września 1967 r. w Kijowie, w wieku 76 lat. Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paw%C5%82o_Tyczyna

 

27 stycznia 1910 r. – urodził się we Lwowie ks. Henryk Mosing, „Ojciec Paweł”, lekarz, epidemiolog, kapłan potajemnie wyświęcony. Wyjątkowa postać wśród naukowców i duchownych ZSRR.  Zmarł 27 listopada 1999 r. we Lwowie. Zob. biogram w Wikipedii (Stako) //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Mosing

 

27 stycznia 1927 r. – w Kownie zmarł bł. Jerzy Matulewicz-Matulaitis (Jurgis Matulevičius), odnowiciel zakonu marianów – jego generał w latach 1911-1927, arcybiskup wileński w latach 1918-1925. Urodził się 13 kwietnia 1871 r. w Lugine koło Mariampola. Beatyfikowany w 1987 r. przez Jana Pawła II.

Zob. biogram w Wikipedii // 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Matulewicz

 

27 stycznia 1944 r. – w walce z upowcami zginęło 7 członków samoobrony z Kopaczówki (pow. Łuck).

 

27 stycznia 1987 r. – Michaił Gorbaczow na Plenum KC KPZR wygłosił referat nt. „O przebudowie i polityce kadrowej partii”.

 

27 stycznia 1990 r. – uchwała XI zjazdu PZPR o zakończeniu działalności partii.

28 stycznia

28 stycznia 1637 r. – w Dermaniu na Wołyniu unicki metropolita Józef Welamin Rutski zredagował swój testament, a już 5 lutego tegoż roku zakończył swoje świątobliwe życie.

Zob. biogram metropolity //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Welamin_Rutski

 

28 stycznia 1827 r. – papież Leon XII wydał bullę dotyczącą przeniesienia Jana Pawła Woronicza na arcybiskupstwo warszawskie. J.P. Woronicz urodził się 28 czerwca 1757 r. w Brodowie k. Ostroga na Wołyniu. Zmarł 7 grudnia 1829 r. w Wiedniu.

Zob. biogram arcybiskupa //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_Woronicz

 

28 stycznia 1874 r. – w Zarwanicy zmarł Stanisław Konstanty Pietruski, polski zoolog. Urodził się 11 marca 1811 r. w Podhorcach. W swoim majątku w Podhorcach założył ogród zoologiczny. Autor prac m.in. z zakresu faunistyki, biologii kręgowców, ochrony zwierząt, etnologii stosowanej.

 

28 stycznia 1911 r. – we wsi Barbarówka (wg innych informacji we wsi Ponora) k. Sławuty urodził się ks. Władysław Czyżewski, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kap-łańskie przyjął w 1936 roku. Zmarł 12 maja 1994 r. w Rzeszowie.

 

28 stycznia 1944 r. – odbyła się odprawa sztabu Samodzielnego Okręgu AK „Wołyń” w Suszybabie. Ze względu na niezachowanie się jakiegokolwiek dokumentu z tej odprawy przyjmuje się, na podstawie relacji mjr. Jana Szatowskiego ps. „Kowal”, „Zagończyk”, że w tym dniu zapadła decyzja o utworzeniu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Proces jej organizacji trwał przez luty i marzec 1944 roku.

 

28 stycznia 1989 r. – we Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Taras Wołyniec, piłkarz MZKS „Narew” Ostrołęka.

 

28 stycznia 1992 r. – Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę „O państwowej fladze Ukrainy”.

 

28 stycznia 2001 r. – Papież Jan Paweł II ujawnił nazwiska kardynałów „in pectore”. Byli nimi m.in. obaj metropolici lwowscy, abp Marian Jaworski i abp Lubomyr Huzar.

Zob. biogramy kardynałów //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Jaworski

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubomyr_Huzar

 

28 stycznia 2008 r. – w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (przy ul. Gdańskiej 13) została otwarta wystawa pt. „Polacy – Ukraińcy 1939–1947”. Została ona przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie i była eksponowana do 29 lutego 2008 roku.

Zob. materiał nt. wystawy //

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/6630/Wystawa_Polacy__Ukraincy_19391947__Lodz_28_stycznia__29_lutego_2008_r.html

 

28 stycznia 2010 r. – we Lwowie odbyła się konferencja inaugurująca Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013. Spotkali się nie tylko przedstawiciele władz centralnych Białorusi, Polski i Ukrainy (Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP i Ministerstwa Gospodarki Ukrainy), ale przede wszystkim lokalnych władz samorządowych, organizacji pozarządowych i uczelni ze wspomnianych Państw.  W konferencji wzięło udział ponad 200 osób.

 

29 stycznia

29 stycznia 1918 r. – w czasie wojny ukraińsko-bolszewickiej w Żytomierzu zaczęło funkcjonować Ministerstwo Wojskowe Ukraińskiej Republiki Ludowej (dalej: URL), na czele którego z powodu nieobecności A. Niemołowskiego stanął Ołeksandr Żukowski. Naczelnikiem Sztabu Generalnego został mianowany ataman Ołeksandr Osiecki.

 

29 stycznia 1946 r. – zmarła bł. s. Bolesława Lament, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

 

29 stycznia 1979 r. – urodził się Ołeksandr Antoniuk, ukraiński piłkarz, grający na pozycji obrońcy. W latach 1996-1998 i 2000 grał w KS „Wołyń” Łuck.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82eksandr_Antoniuk  

 

29 stycznia 2008 r. – przewodniczącym Ogólnoukraińskiej Organizacji Młodzieżowej „Nacionalnyj Alians” został działacz nacjonalistyczny z Łucka Ihor Wołodymyrowycz Huź. Urodził się 11 stycznia 1982 r. w Łucku.

 

30 stycznia

30 stycznia 1782 r. w Boremlu na Wołyniu urodził się Wincenty Krasiński, herbu Ślepowron, hrabia, generał. Uczestnik kampanii napoleońskich. Ojciec Zygmunta – dramatopisarza i poety. Zmarł 24 listopada 1858 r. w Warszawie w wieku 76 lat.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Krasi%C5%84ski

 

30 stycznia 1869 r. – w Łowiczu urodził się Aleksander Karnicki, Ge. dywizji Wojska Polskiego, generał lejtnant kawalerii rosyjskiej. Od marca do czerwca 1919 r. dowódca Frontu Wołyńskiego. Zmarł 12 listopada 1942 r. w Kutnie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Karnicki 

 

30 stycznia 1894 r. – urodził się ks. Bolesław Żyliński, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1920 r. w Tarnowie, gdzie przeniosło się wtedy seminarium żytomierskie. Na polecenie bpa Ignacego Dub-Dubowskiego (1874-1953), 23 listopada 1920 r. udał się potajemnie do Rosji, (jako jeden z 7 księży), aby podjąć tam pracę w ukryciu w opuszczonych parafiach. Aresztowany 12 lutego 1926 r. przez NKWD. 6 sierpnia 1926 r. został skazany na karę śmierci za szpiegostwo. Dzięki wstawiennictwu ambasadora Francji, wykonanie wyroku czasowo zawieszono, z zastrzeżeniem, że kara śmierci może być w każdej chwili wykonana. I tak ks. Bolesław Żyliński przesiedział w celi śmierci w Czernihowie i na Sołówkach przez 4 lata i 8 miesięcy! Dnia 21 lipca 1930 r. ucieka z obozu przejściowego pod Archangielskiem. Po 6 tygodniowej wędrówce na zachód, ranny i po dramatycznych przygodach, 11 września 1930 r. dotarł do Polski. Zaraz podjął pracę w diecezji łuckiej. W latach 1930-1937 był proboszczem par. Powórsk, a następnie par. Ludwipol. Dnia 18 września 1939 r. został aresztowany przez żołnierzy sowieckich i zaginął bez wieści Data śmierci i miejsce pochówku nieznane.

 

30 stycznia 1918 r. w czasie wojny ukraińsko-bolszewickiej rząd ukraiński rozpoczął pracę w Żytomierzu. Przewodniczący Rady Ministrów Ludowych URL Wsewołod Hołubowycz podpisał „Odezwę Rady Ministrów Ludowych do ludu Ukrainy”, w której była zawarta ocena złozonej sytuacji wojskowo-politycznej w państwie, ukazana była przyczyna agresji bolszewickiej na Ukrainę i była mowa o ewakuacji rządu do Żytomierza.

 

30 stycznia 1932 r. – zmarł ks. Wacław Kalinowski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Kandydat teologii i dr filozofii. Urodził się w 1881 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1906 roku. Kanonik honorowy Kapituły Ołyckiej. Kapelan wojskowy.

 

30 stycznia 1967 r. – w Nysie urodził się ks. Andrzej Marcin Kwiczala, syn Andrzeja i Alicji z d. Nikiel, kapłan diecezji łuckiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w Zespole Szkół Rolniczych im. Emila Godlewskiego w Nysie. Egzamin maturalny złożył w 1987 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po złożeniu egzaminu dyplomowego rozpoczął pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 na Oddziale Nefrologii we Wrocławiu. W 1994 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). 18 maja 2000 roku uzyskał stopień magistra historii Kościoła na Wydziale Teologicznym KUL. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 2000 roku. Od lipca 2000 r. do XI 2001 r. pracował jako wikariusz parafii katedralnej w Łucku. Dnia 18 listopada 2001 r. mianowany proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Maniewiczach i parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego w Lubieszowie.

 

30 stycznia 1989 r. – na zebraniu organizacji społecznych miasta Łucka stworzono klub piłki nożnej „Wołyń”, który jako jeden z pierwszych na Ukrainie przeszedł na rozrachunek gospodarczy. Klub ten jest kontynuatorem klubu powstałego w 1960 roku. Klub „Wołyń” występuje w pierwszej lidze mistrzów Ukrainy.

 

31 stycznia

31 stycznia 1928 r. – dzięki polsko-sowieckiej wymianie więźniów został zwolniony z uwięzienia ks. Zygmunt Chmielnicki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się 11 listopada 1891 r. w Nieświczu. Wyświęcony na kapłana w 1918 r., w latach 1918-1925 był administratorem par. Horoszki i Uszomierz w dek. Owrucz oraz dziekanem tego dekanatu. Od 1920 r. kanclerz kurii łucko-żytomierskiej. Aresztowany pierwszy raz przez bolszewików 6 listopada 1923 r. pod zarzutem szpiegostwa, z braku dowodów zwolniony, aresztowany jeszcze trzykrotnie i zwalniany. 19. lipca 1926 r. kolejny raz aresztowany, skazany na trzy lata więzienia i uwięziony w Butyrkach w Moskwie. Dzięki wymianie więźniów 31 stycznia 1928 r. został zwolniony i rozpoczął pracę w diecezji łuckiej. W latach 1928-1939 był sędzią prosynodalnym w diecezji, a w latach 1931-1939 redaktorem tygodnika diecezjalnego „Życie Katolickie”. Wikariusz generalny. 13 sierpnia 1942 r. został dziekanem dekanatu łuckiego. Pierwszy raz aresztowany został przez Niemców 11 sierpnia 1943 r. w Łucku i odsadzony w Równem; zwolniony po trzech miesiącach, ponownie aresztowany w styczniu 1944 r. i wysłany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Skatowany przez kapo umiera 16 kwietnia 1944 r., a ciało zostało spalono w krematorium.

Zob.: Piotr Weiser, „Ksiądz Zygmunt Chmielnicki 1891-1944”, Lublin 2001, passim.

 

31 stycznia 1941 r. – w majątku Kobylino (Ciechanowskie) zmarł Jan Borzymowski, polski lekarz, chirurg. Urodził się w grudniu 1869 r. w Ostrogu n. Horyniem.  Pionier operacji kardiochirurgicznych w Polsce; organizator służby sanitarnej i Towarzystwa “Sanitariusz Polski”, będącego prekursorem Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK). Jest przedstawiony w Encyklopedii PWN.

Zob.Borzymowski Jan” , [w:] „Encyklopedia PWN” //

http://encyklopedia.pwn.pl/lista.php?co=Jana&od=195

 

31 stycznia 1943 r. – we wsi Siedliszcze Małe, pow. Sarny, po wizycie w polskim domu partyzantów sowieckich wtargnęli bulbowcy i wymordowali 7 Polaków, w tym matkę z 25. letnim synem i jego 19-letnią narzeczoną  oraz 11-letniego półsierotę, którego wzięli na wychowanie. Tego samego dnia we wsi Tiutkiewicze, pow. Równe, nacjonaliści ukraińscy zabili w szpitalu 44. letniego Polaka; we wsi Waśkowce pow. Krzemieniec Ukraińcy wywabili z domów kilku Polaków i ich zamordowali.  

Zob.: Stanisław Żak (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_2.html   

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312991

Statystyki

Zegar