Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Apostoł Kościoła Milczenia

T. 30  О. Ієронім Варахім OFM Cap., “Апостол Церкви Мовчання. О. Серафим Кашуба OFM Cap.”, Білий-Дунаєць – Остріг, 2002; O. Hieronim Warachim OFM Cap., “Apostoł Kościoła Milczenia. O. Serafin Kaszuba OFMCap”, Biały Dunajec – Ostróg 2002.
 Dwujęzyczny, polski i ukraiński, tekst krótkiej biografii Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby OFM Cap., którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Krakowie 2 grudnia 1992 roku. Od 22 grudnia 2001 r. sprawa toczy się w Rzymie.

Апостол Церкви Мовчання

T. 30  О. Ієронім Варахім OFM Cap., “Апостол Церкви Мовчання. О. Серафим Кашуба OFM Cap.”, Білий-Дунаєць – Остріг, 2002; O. Hieronim Warachim OFM Cap., “Apostoł Kościoła Milczenia. O. Serafin Kaszuba OFMCap”, Biały Dunajec – Ostróg 2002.
 Двомовний, польський і український, текст короткої біографії Слуги Божого О. Серафима Кашуби OFM Cap., беатифікаційний процес котрого розпочався у Кракові 2 грудня 1992 року. Від 22 грудня 2001 року справа ведеться в Римі.

Sprawa Sł. B. O. Serafina Kaszuby jest już w Rzymie

SPRAWA   SŁ.   B.   O.   SERAFINA   KASZUBY   JEST   JUŻ  
W   RZYMIE

W Posłowie do książki Romualda Wernika p.t. „W Zdołbunowie zakwitły Kaczeńce”, ks. Witold Józef Kowalów napisał o. Sł. B. O. Serafinie: „Obecna praca kapłanów w tej części Wołynia jest jedynie kontynuacją jego dzieła. To dzięki Niemu zachowały się tu resztki żywego Kościoła, które mogły się tu odrodzić u progu lat 90 XX wieku. Dokumentując ułomki z ludzkiej pamięci, wciąż chodzę po śladach tego heroicznego duszpasterza. Jest w tym coś fascynującego, gdy ludzi pamiętających Sługę Bożego O. Serafina spotykam na Wołyniu, w Kazachstanie i w Polsce. W Równem, Ostrogu, Zdołbunowie, Korcu, Sarnach, ale i w Wołyńsku, Kellerówce, a także w Krakowie”. Obecnie można jeszcze dodać „a także i w Rzymie”.
Dnia 22 grudnia 2001 roku, w kaplicy arcybiskupów krakowskich, pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, zakończono postępowanie diecezjalne procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby. Postępowanie rozpoczęto dnia 2 grudnia 1991 roku. Wtedy bowiem powołany przez księdza kardynała Trybunał podczas sesji inauguracyjnej rozpoczął swoją pracę. W skład Trybunału weszli: ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL – delegat biskupa, ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek – promotor sprawiedliwości, o. dr Celestyn Giba OMCap. – notariusz. Już wcześniej, gdyż zaraz po śmierci Sługi Bożego zajęto się tą sprawą, zbierano dokumenty, nawiązywano łączność z świadkami życia i działalności O. Serafina. Trybunał zaś odbył pięćdziesiąt siedem posiedzeń, które były poświęcone przesłuchiwaniu świadków i dokonywaniu wizji lokalnych w czterech krajach: Ukrainie, Polsce, Austrii i Niemczech. Godzi się zauważyć, że w Niemczech przesłuchiwano świadków pochodzących z Kazachstanu. Przesłuchano 52 świadków. Równolegle z pracami Trybunału badano dokumenty, zbierano wiadomości i relacje o Słudze Bożym, które stanowiły materiał dla prac komisji historycznej zatwierdzonej przez kardynała w składzie: o. dr Roland Prejs OFMCap i o. dr Hab. Florian Duchniewski OFMCap oraz dr Wacław Kolak. Cenzorami pism o. Serafina byli: ks. dr Stanisław Wiezik CRL i ks. lic. Andrzej Scąber. Zostały opracowane opinie na temat zawartości pism Sługi Bożego.
Wynikiem kilkoletnich prac jest zgromadzenie ok. 2,500 stron dokumentacji, 700 stron obejmują akta procesu oraz 1,800 stron dołączonych dokumentów.
W kaplicy arcybiskupów krakowskich wypełnionej przez braci i ojców kapucynów pod przewodnictwem ich prowincjała o. Jacka Waligóry, licznie zgromadzonych sióstr zakonnych, przy śpiewie hymnu ku czci św. Franciszka z Asyżu, J. Em. ks. Kardynał Macharski dokonał uroczystego zamknięcia procesu. Podczas gdy w kaplicy długo jeszcze trwało podpisywanie i pieczętowane dokumentów, w kościele OO. Kapucynów w Krakowie odprawiano Mszę świętą dziękczynną za zakończenie procesu z prośbą o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby. Mszę świętą koncelebrowało przeszło trzydziestu kapłanów. W wygłoszonej homilii podkreślono, że radosna chwila dziękczynienia jest wezwaniem do naśladowania Sługi Bożego w gorliwej ewangelizacji, a zarazem też zobowiązaniem do krzewienia Jego kultu i modlitwy, by Kościół ogłosił Go błogosławionym.
O. Serafin dnia 9 wrzenia 1932 roku, gdy złożył swe śluby zakonne, w liście do swoich rodziców napisał: „Data w moim życiu zapisana złotymi głoskami”. Obecnie można dopisać:
„Dzień 22 grudnia 2001 – data złotymi głoskami zapisana w dziejach Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby”. Dokumenty procesu są już w Rzymie w Kongregacji d/s kanonizacyjnych. Bogu niech będą dzięki.

Święta

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
4327605

Statystyki

Zegar