Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Apostoł Kościoła Milczenia

T. 30  О. Ієронім Варахім OFM Cap., “Апостол Церкви Мовчання. О. Серафим Кашуба OFM Cap.”, Білий-Дунаєць – Остріг, 2002; O. Hieronim Warachim OFM Cap., “Apostoł Kościoła Milczenia. O. Serafin Kaszuba OFMCap”, Biały Dunajec – Ostróg 2002.
 Dwujęzyczny, polski i ukraiński, tekst krótkiej biografii Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby OFM Cap., którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Krakowie 2 grudnia 1992 roku. Od 22 grudnia 2001 r. sprawa toczy się w Rzymie.

Апостол Церкви Мовчання

T. 30  О. Ієронім Варахім OFM Cap., “Апостол Церкви Мовчання. О. Серафим Кашуба OFM Cap.”, Білий-Дунаєць – Остріг, 2002; O. Hieronim Warachim OFM Cap., “Apostoł Kościoła Milczenia. O. Serafin Kaszuba OFMCap”, Biały Dunajec – Ostróg 2002.
 Двомовний, польський і український, текст короткої біографії Слуги Божого О. Серафима Кашуби OFM Cap., беатифікаційний процес котрого розпочався у Кракові 2 грудня 1992 року. Від 22 грудня 2001 року справа ведеться в Римі.

Sprawa Sł. B. O. Serafina Kaszuby jest już w Rzymie

SPRAWA   SŁ.   B.   O.   SERAFINA   KASZUBY   JEST   JUŻ  
W   RZYMIE

W Posłowie do książki Romualda Wernika p.t. „W Zdołbunowie zakwitły Kaczeńce”, ks. Witold Józef Kowalów napisał o. Sł. B. O. Serafinie: „Obecna praca kapłanów w tej części Wołynia jest jedynie kontynuacją jego dzieła. To dzięki Niemu zachowały się tu resztki żywego Kościoła, które mogły się tu odrodzić u progu lat 90 XX wieku. Dokumentując ułomki z ludzkiej pamięci, wciąż chodzę po śladach tego heroicznego duszpasterza. Jest w tym coś fascynującego, gdy ludzi pamiętających Sługę Bożego O. Serafina spotykam na Wołyniu, w Kazachstanie i w Polsce. W Równem, Ostrogu, Zdołbunowie, Korcu, Sarnach, ale i w Wołyńsku, Kellerówce, a także w Krakowie”. Obecnie można jeszcze dodać „a także i w Rzymie”.
Dnia 22 grudnia 2001 roku, w kaplicy arcybiskupów krakowskich, pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, zakończono postępowanie diecezjalne procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby. Postępowanie rozpoczęto dnia 2 grudnia 1991 roku. Wtedy bowiem powołany przez księdza kardynała Trybunał podczas sesji inauguracyjnej rozpoczął swoją pracę. W skład Trybunału weszli: ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL – delegat biskupa, ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek – promotor sprawiedliwości, o. dr Celestyn Giba OMCap. – notariusz. Już wcześniej, gdyż zaraz po śmierci Sługi Bożego zajęto się tą sprawą, zbierano dokumenty, nawiązywano łączność z świadkami życia i działalności O. Serafina. Trybunał zaś odbył pięćdziesiąt siedem posiedzeń, które były poświęcone przesłuchiwaniu świadków i dokonywaniu wizji lokalnych w czterech krajach: Ukrainie, Polsce, Austrii i Niemczech. Godzi się zauważyć, że w Niemczech przesłuchiwano świadków pochodzących z Kazachstanu. Przesłuchano 52 świadków. Równolegle z pracami Trybunału badano dokumenty, zbierano wiadomości i relacje o Słudze Bożym, które stanowiły materiał dla prac komisji historycznej zatwierdzonej przez kardynała w składzie: o. dr Roland Prejs OFMCap i o. dr Hab. Florian Duchniewski OFMCap oraz dr Wacław Kolak. Cenzorami pism o. Serafina byli: ks. dr Stanisław Wiezik CRL i ks. lic. Andrzej Scąber. Zostały opracowane opinie na temat zawartości pism Sługi Bożego.
Wynikiem kilkoletnich prac jest zgromadzenie ok. 2,500 stron dokumentacji, 700 stron obejmują akta procesu oraz 1,800 stron dołączonych dokumentów.
W kaplicy arcybiskupów krakowskich wypełnionej przez braci i ojców kapucynów pod przewodnictwem ich prowincjała o. Jacka Waligóry, licznie zgromadzonych sióstr zakonnych, przy śpiewie hymnu ku czci św. Franciszka z Asyżu, J. Em. ks. Kardynał Macharski dokonał uroczystego zamknięcia procesu. Podczas gdy w kaplicy długo jeszcze trwało podpisywanie i pieczętowane dokumentów, w kościele OO. Kapucynów w Krakowie odprawiano Mszę świętą dziękczynną za zakończenie procesu z prośbą o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby. Mszę świętą koncelebrowało przeszło trzydziestu kapłanów. W wygłoszonej homilii podkreślono, że radosna chwila dziękczynienia jest wezwaniem do naśladowania Sługi Bożego w gorliwej ewangelizacji, a zarazem też zobowiązaniem do krzewienia Jego kultu i modlitwy, by Kościół ogłosił Go błogosławionym.
O. Serafin dnia 9 wrzenia 1932 roku, gdy złożył swe śluby zakonne, w liście do swoich rodziców napisał: „Data w moim życiu zapisana złotymi głoskami”. Obecnie można dopisać:
„Dzień 22 grudnia 2001 – data złotymi głoskami zapisana w dziejach Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby”. Dokumenty procesu są już w Rzymie w Kongregacji d/s kanonizacyjnych. Bogu niech będą dzięki.

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312414

Statystyki

Zegar