Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Dzieje parafii w Ostrogu

T. 27  Ks. Andrzej Kwiczala, „Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu na Wołyniu (1939-2000)”, Biały Dunajec – Ostróg 2001.
 Próba ukazania najnowszej historii parafii rzymskokatolickiej i życia religijnego w Ostrogu na Wołyniu w latach 1939-2000. Autor nie tylko oparł się na wcześniej wydanych publikacjach, ale podał również żywe świadectwa ludzi, którzy przeżyli trudne czasy wojny i powojennych prześladowań.

Історія парафії в Острозі

T. 27  Ks. Andrzej Kwiczala, „Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu na Wołyniu (1939-2000)”, Biały Dunajec – Ostróg 2001 (польською мовою).
Спроба показання найновішої історії римо-католицької парафії та релігійного життя в Острозі на Волині в 1939-2000 роках. Автор не лише сперся на раніше видані публікації, але також подав живі свідоцтва людей, котрі пережили важкі часи війни і післявоєнних переслідувань.

O Autorze

Ks. Andrzej Marcin Kwiczala – syn Andrzeja i Alicji z d. Nikiel, urodził się 30 stycznia 1967 roku w Nysie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w Zespole Szkół Rolniczych im. Emila Godlewskiego w Nysie. Egzamin maturalny złożył w 1987 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po złożeniu egzaminu dyplomowego rozpoczął pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 na Oddziale Nefrologii we Wrocławiu. W 1994 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). 18 maja 2000 roku uzyskał stopień magistra historii Kościoła na Wydziale Teologicznym KUL. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 2000 roku. Od lipca 2000 roku do XI 2001 roku pracował jako wikariusz parafii katedralnej w Łucku. Dnia 18 listopada 2001 roku mianowany proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Maniewiczach, parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego w Lubieszowie i parafii pw. św. Marcina w Czersku.

Od wydawcy

OD   WYDAWCY

*
*     *

Serdecznie dziękuję ks. Andrzejowi Kwiczali za podjęcie się napisania niniejszej pracy, która powstała na seminarium z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Marka Zahajkiewicza i obronił w 2000 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako pracę magisterską. Autorowi należą się wyrazy wdzięczności za zainteresowanie się dziejami naszego kościoła parafialnego i uczynienie ich tematem swej pracy.
 Przyjeżdżając do moich parafii w Ostrogu i Kuniowie oraz Zdołbunowie i Klewaniu (te dwie ostatnie w 1995 roku przekazałem następcy, ks. Andrzejowi Ścisłowiczowi) służył mi gorliwą pomocą jako kleryk i diakon. Na moje polecenie m.in. odkopał fundament dzwonnicy przy kościele farnym w Ostrogu, zniszczonej w 1961 roku, która została następnie odbudowana. Opiekował się chorymi i starszymi, nawiązywał kontakt z młodzieżą. Po przyjęciu święceń prezbiteratu (2000) rozpoczął pracę duszpasterską w diecezji łuckiej jako wikariusz parafii katedralnej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku. Również obecnie nie zapomina o nas...


*
*      *

 Chociaż praca ks. Andrzeja Kwiczali oparta jest w dużej części na wcześniej wydanych publikacjach, to zawiera ona także żywe świadectwa ludzi, którzy przeżyli trudne czasy wojny i powojennych prześladowań. Owe świadectwa są cennym materiałem nt. losu Kościoła Katolickiego i jego wiernych na Wołyniu. Dlatego zdecydowałem o wydaniu niniejszej pracy.
 Ks. Andrzejowi Kwiczali życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej w diecezji łuckiej oraz tak bardzo mu potrzebnego zdrowia.

 

Ks. Witold Józef Kowalów

 

Ostróg, 29 października 2001 r.

 

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9080606

Statystyki

Zegar