Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Sylwetki biskupów łuckich

T. 20 Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001. 
 Zbiór szkiców biograficznych wszystkich dotychczasowych pasterzy diecezji łuckiej, erygowanej z inicjatywy wielkiego księcia litewskiego Witolda ok. 1404 r. Książkę zamyka biogram obecnego ordynariusza (od 1998 r.), bpa Marcjana Trofimiaka. Pozycja ta ukazała się z okazji pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Ukrainę.

Силуети Луцьких єпископів

T. 20 Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001 (польською мовою).
Збірка всіх біографічних ескізів дотеперішніх пастирів луцької дієцезії (XIV-XX ст.). Книжка закінчується біографією нинішнього ординарія (від 1998 р.), єпископа Маркіяна Трофим’яка. Ця праця вийшла з нагоди паломництва папи Івана Павла ІІ в Україну.

Co wiemy o diecezji łuckiej?

CO   WIEMY   O   DIECEZJI   ŁUCKIEJ?

Co wiemy o diecezji łuckiej, która za kilka lat będzie obchodziła jubileusz 600-lecia ustanowienia tam stolicy następców apostolskich? Wycinek dziejów Kościoła na Wołyniu na pewno przybliża opracowanie poświęcone pasterzom diece-zji łuckiej i ich poprzednikom na stolicy bi-skupiej we Włodzimierzu Wołyńskim. W książce znajduje się 55 biogramów, w których naszkicowano sylwetki hierar-chów od „legendarnego” bp. Piotra (1358-1371). dominikanina (pełniącego posługę z dala od ziem Rusi Halicko-Włodzimierskiej – podobnie jak jego następca Czech, bp Hynek Zając z Hasenburga i być może bp Mikołaj), do bp. Adolfa Piotra Szelążka (1925-1950) i bp. Marcjana Trofimiaka, od 1998 r. ordynariusza „osieroconej” przed 52 laty diecezji łuckiej. Pomimo że opraco-wanie przygotowano wyłącznie w oparciu o publikowany materiał źródłowy (bez kwe-rendy archiwalnej), to rzetelnie zakreślone tło historyczne – dotyczące zdarzeń bezpo-średnio lub pośrednio związanych z paste-rzami – sprawia, iż dostajemy do rąk książ-kę ważną nie tylko dla dziejów „odległej” cząstki Kościoła. Uważny Czytelnik bez trudu odnajdzie i „wielkopolskie tropy” w Łuckiem. Odpowiednio dobrane ilustra-cje, aneksy (i zestawienie literatury) dopeł-niają portrety biskupów i kardynałów, któ-rzy od 1425 r. zasiadają w Łucku. Jakże wzruszająco brzmi fragment z biogramu bp. M. Trofimiaka: „...W sobotę 16 V 1998 odzyskana dla potrzeb kultu Bożego tucka katedra św. Apostołów Piotra i Pawła, za czasów sowieckich przekształcona w mu-zeum ateizmu, była świadkiem pierwszego od 73 lat ingresu biskupiego...”.

Andrzej Sikorski

____________________
Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biblioteka „Wołania z Wołynia”: Biały Dunajec-Ostróg 2001, ss. 264.

[„Przewodnik Katolicki” (Poznań) nr 35 z 2 września 2001 r., s. 35.]

Święta

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8955983

Statystyki

Zegar