Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Biblioteka

T. 11 Krzysztof Kołtun, „Szelest róży”, Biały Dunajec – Ostróg 1999.
 Zbiór kilkudziesięciu wierszy – hołd złożony Św. Teresie od Dzieciątka Jezus, patronce Wołynia., Poetycki ślad jubileuszu 100. lecia śmierci Małej Tereski i ogłoszenia jej Doktorem Kościoła, wydany w 150. lecie śmierci Juliusza Słowackiego.


 

Poszana sw. Terezi wid Dytjatka Isus

T. 11 Krzysztof Kołtun, „Szelest róży”, Biały Dunajec – Ostróg 1999 (польською мовою).
 Збірка кількох десятків віршів – пошана, складена св. Терезі від Дитятка Ісус, покровительці Волині. Поетичний слід ювілею 100-річчя від дня смерті Малої Терези і проголошення її Доктором Церкви, виданий у 150-річницю смерті Юліуша Словацького.

Posłowie

Posłowie

 W jubileuszowym roku 100. lecia śmierci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1997) wiele o Niej powiedziano i napisano – o Jej charyzmacie, „małej drodze” i jej orędownictwie. Jej charyzmat zgłębiano na konferencjach i sympozjach naukowych. Odbyły się różne uroczystości ku Jej czci, także na Wołyniu. Papież Jan Paweł II ogłaszając Ją Doktorem Kościoła powszechnego w swoim liście apostolskim „Divini amoris scientia” napisał, iż „Jej doktryna jest jednocześnie wyznaniem wiary Kościoła, doświadczeniem chrześcijańskiego misterium i drogą świętości”.
 Oddając Szanownym Czytelnikom tomik poezji „Szelest róży” zauważamy ślad owego jubileuszu w poezji. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus sama pisała również wiersze, ale któż zliczy te poetyckie strofy napisane o Niej i pod Jej natchnieniem. Ciekawym byłoby prześledzić tę dawną i obecną „poezję terezjańską”... Wszystko to dobitnie świadczy o aktualności doktryny Św. Teresy z Lisieux oraz o szczególnym oddziaływaniu jej orędzia na ludzi kończącego się XX wieku.
 Zapach róż Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która już 70 lat jest patronką Ziemi Wołyńskiej, rozszedł się dosłownie po każdym kościele Wołynia. Czują go nie tylko katolicy, ale i bracia prawosławni. Na cmentarzu przy ul. Bielmaż w Ostrogu jest prawosławny grób pewnej kobiety, a na nim pomnik z wizerunkiem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wykonanym na płycie z czarnego bazaltu... W Zdołbunowie i Ostrogu przechowywane są płatki róż z Rzymu z pamiętnej uroczystości ogłoszenia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła.


*
*      *

 Autor tomiku - Krzysztof Kołtun - ur. 9 listopada 1958 roku w Chełmie w rodzinie pochodzącej z Wołynia, z pasji i zamiłowania jest etnografem, obrońcą tradycji, współautorem wielu inicjatyw z dziedziny kultury, audycji radiowych. Dla wielu jest duchowym przewodnikiem po Wołyniu. Jest autorem tomów wierszy – „Powrót” (Kraków 1984), „Ojczyste ziele” (Kraków 1990), „Dzwoneczek” (Chełm 1992), „Pańska Dolina” (Lublin 1993), „Kresowy wiśniowiersz” (Lublin 1995), „Misterium z Wołynia” (Kraków 1997), „Złoty szerszeń” (Kraków 1998).
 Jego gościnny dom otwarty gościom ze Wschodu jest maleńkim Wołyniem. Obrazy, ‘rusznyky’, zdjęcia, pamiątki, medaliki, naczynia – wszystko to, co znajduje się w jego gabinecie, pochodzi z Wołynia. Jeszcze bardzie o tej krainie tęsknoty mówi jego poezja. Wiersze Krzysztofa Kołtuna są świadectwem tego, że Wołyń jest szczęśliwy mając w niebie orędowniczkę w osobie Św.  Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.
Szczególny klimat poezji Krzysztofa Kołtuna zaklęty jest w takich słowach, jak „szept” czy „szelest”. W istocie „różanoszept”, „szelest róży” i „szczebiot modlitw” nie zakłócają ciszy serca kontemplującego Boga, także Boga w historii, jakże hałaśliwych dziejów... Kołtunowe neologizmy – „wiśniowiersz”, „wiśniowołyński” czy „różanopączki”, „różanoszept” dodają ukojenia i nadziei. Stajemy z Autorem pod krzyżem, zanurzamy się w to misterium pokutnego krzyża, ale i zarazem misterium róży roniącej płatki - ów deszcz różanych łask.
 „Szelest róży” Krzysztofa Kołtuna ukazuje się w roku 150. rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego. Słowa wieszcza, zaczerpnięte z „Króla-Ducha”, a wyryte na jego pomniku w krzemienieckiej farze wciąż nas umacniają. „Niech żywi nie tracą nadziei”.
 Krzysztof Kołtun jest drugim, obok brata Adriana Wacława Brzózki OFM, poetą który towarzyszy nam już od kilku lat. Wspomaga nas swoimi wierszami, pociesza, a niekiedy frapuje...

 

Ks. Witold Józef Kowalów

Ostróg, 12 marca 1999 roku

Jak zamówić książkę?

Książkę można zamawiać pod następującymi adresami:

– Ośrodek „Wołanie z Wołynia” skr. poczt. 9, 34-520 Poronin
– „Волання з Волині” вул. Кардашевича, 1; 35800 м. Остріг, Рівненська обл., Україна
– pocztą elektroniczną: kovaliv@ostroh.uar.net
– lub za pomocą internetu http://www.ostrog.blox.pl
Poza kilkoma wypadkami, nie prowadzimy sprzedaży w księgarniach ani poprzez hurtownie.

Nasze strony w internecie:
http://www.wolanie.com 
http://www.ostrog.blox.pl
http://www.karaganda.blox.pl
http://www.wolynskislownikbiograficzny.blox.pl

Autorów, księgarzy, bukinistów i hurtowników
zapraszamy do współpracy!

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9313011

Statystyki

Zegar