Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Słowo od Wydawcy

SŁOWO OD WYDAWCY

 

W historii Ostroga nad Horyniem zapisało się wiele instytucji oświatowych. Szkoła przy kościele farnym, Greko-łacińsko-słowiańska szkoła zwana Akademią, następnie Kolegium OO. Jezuitów, które po kasacie zakonu w 1773 r. objęli OO. Bazylianie. Od 1865 r. w mieście oficjalnie rozpoczęła działalność Szkoła Zawodowa dla kobiet im. hrabiego Dmitrija Błudowa, która pod zarządem Anny Błudowej stała się znaczącą instytucją oświatową o charakterze rusyfikatorskim.

W latach międzywojennych XX wieku w budynku Zakładu Anny Błudowej i dawnym klasztorze kapucynów mieściło się seminarium nauczycielskie, a cerkiew urządzoną w dawnym kościele kapucyńskim, w 1931 roku zamieniono na kaplicę szkolną, a w sierpniu 1939 r. oddano dawnym właścicielom, tzn. OO. Kapucynom.

"Dzień dzisiejszy woła do pracy!

Niech w szeregach jego nie braknie nikogo z nas, którzy wychowawcami społeczeństwa mamy zostać, od jego najmłodszych lat. Niech praca nasza będzie świętem posłannictwem, a choćby krzyżem, który dla dobra przyszłości dźwigać potrzeba.

Budujmy przyszłość!

Świątynię, w której Przenajświętszem sercu człowieka, w niem Bóg-Miłość – a kolumnami Dobro, Prawda, Piękno" – Czytamy w tekście pt. "Budujmy przyszłość", opublikowanym w Jednodniówce Młodzieży Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Komisji Edukacji Narodowej w Ostrogu "Ku słońcu", wydanej z okazji dorocznego święta Zakładu (Ostróg n/Horyniem, 16 maja 1929, s. 2.).

Dzisiaj dawny klasztor kapucyński i budynek seminarium nauczycielskiego nadal służą oświacie – znajduje się w nich siedziba Uniwersytetu Narodowego "Akademia Ostrogska".

Uwadze naszych P.T. Czytelników proponujemy album ułożony i wykonany w 1936 r. przez Dionizego Łuczyńskiego. Zbiór tych bezcennych fotografii został przez nas zakupiony i obecnie jest udostępniony jako album wydany w niskim nakładzie by zachować piękną pamięć o tym zakładzie naukowym w Ostrogu kształcącym nauczycieli i wychowawców w okresie II Rzeczypospolitej.

 

ks. Vitold-Yosif Kovaliv

vel ks. Witold Józef Kowalów

 

Ostróg nad Horyniem, 22 stycznia 2018 r.

w setną rocznicę proklamowania niepodległości Ukrainy

Okładka

S. I Okładki

Święta

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8941671

Statystyki

Zegar