Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Wprowadzenie

Wprowadzenie[1]

 

            Obraz Matki Bożej z Latyczowa podzielił losy Polaków zmuszonych opuścić swoje miejsca rodzinne na kresach wschodnich I Rzeczypospolitej (Podole, Żytomierszczyzna, Kijowszczyzna) w wyniku wydarzeń będących pochodną rewolucji bolszewickiej w Rosji oraz wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Proboszcz latyczowski ks. Franciszek Szymkus wywiózł obraz w 1920 roku do Warszawy. Tam został umieszczony w kaplicy gimnazjum Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberk, przy ul Pięknej 24[2].

            W 1928 roku zawiązał się w Warszawie Komitet Budowy Kaplicy Kresowej, którego członkowie wywodzili się ze środowisk kresowych. Członkowie Komitetu podjęli się zadania zbudowania kaplicy przy nowo wznoszonym kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w parafii pod wezwaniem św. Jakuba w Warszawie. Kaplica ta była zaprojektowana w celu przeniesienia do niej obrazu Matki Bożej Latyczowskiej, by otoczony kultem w miejscu dostępnym dla ogółu wiernych, nie został on zapomniany. Kaplica miała być pokryta polichromią, a od reszty kościoła planowano odgrodzić ją kratą z brązu. W 1930 roku były już zamówione witraże[3].

            Tymczasem 19 grudnia 1930 roku, bez wiedzy członków Komitetu Budowy Kaplicy Kresowej, obraz Matki Bożej Latyczowskiej został zabrany z miejsca jego dziesięcioletniej lokalizacji i wywieziony na Wołyń. O tym, jak wielkie emocje wywołał fakt jego „zniknięcia”, zarówno wśród członków Komitetu, jak i w środowiskach kresowych, świadczą pisma członków zarządu tegoż Komitetu kierowane po drugiej wojnie światowej do przedstawicieli władz kościelnych w Polsce z prośbą o umieszczenie obrazu w miejscu dostępnym dla ogółu wiernych[4]. „Decyzja sprzeciwu ze strony ks. bpa Szelążka – jak napisali 16 lipca 1945 roku członkowie Prezydium Komitetu Budowy Kaplicy Kresowej do ks. Stanisława Mystkowskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jakuba w Warszawie – pokrzyżowała plany Komitetu dotyczące Cudownego Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej”[5]. Biskup Szelążek został nawet oskarżony o „dokonanie raptu”:

 

Mające już niebawem nastąpić przeniesienie Cudownego Obrazu Latyczowskiego do przeznaczonej dlań kaplicy przekreślił nieoczekiwanie J. E. Ks. Bp Adolf Szelążek, ordynariusz łucki. Jednego wieczoru zgłosiło się z jego polecenia dwóch księży na Piękną 24 i, pomimo protestu J. E. Ks. Arcybiskupa Roppa[6], „Obraz” został przez nich zabrany i przewieziony następnie do Łucka. J. E. Bp Szelążek miał przez Rzym zleconą sobie pieczę nad znajdującymi się bez opieki przedmiotami kultu z kresów pochodzącymi, chciał spalony ponoć w czasie I wojny światowej obraz Matki Bożej z głównego ołtarza łuckiej katedry zastąpić[7], lecz to bynajmniej nie tłumaczy dokonanego przezeń raptu”[8].[1] Pierwsza, skrócona wersja niniejszego opracowania, zob. M. Dębowska, Obraz Matki Bożej Latyczowskiej w diecezji łuckiej (1930-1945), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 105 (2016) s. 25-43.

[2] H. Szumił, Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, Sandomierz 1994, s. 49-50.

[3] H. I. Szumił, „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła”. Z dziejów latyczowskiej Ikony, Lublin-Sandomierz 2015, s. 126-129.

[4] Korespondencja Komitetu Budowy Kaplicy Kresowej została opublikowana przez A. Wolińską-Wójtowicz, Matka Boża Latyczowska, Lublin 2014, s. 56-72.

[5] Tamże, s. 58.

[6] Arcybiskup mohylewski Edward Ropp, po przybyciu do Polski w 1919 roku, zamieszkał w Warszawie, przy ul. Pięknej 24, w budynku gimnazjum jego krewnej Cecylii Plater-Zyberk. Był kapelanem niehabitowych sióstr ze Zgromadzenia Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego, które prowadziły Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberk, A. Kozyrska, Arcybiskup Edward Ropp. Życie i działalność (1851-1939), Lublin 2004, s. 185, 235.

[7] Wielki ołtarz w katedrze łuckiej spalił się 13 grudnia 1924 roku.

[8] A. Wolińska-Wójtowicz, Matka Boża Latyczowska, s. 63-64 – Straż przy Cudownym Obrazie Matki Bożej Latyczowskiej do prymasa Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, dnia 15 marca 1957 roku.

Okładka

S. I Okładki

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9313045

Statystyki

Zegar