Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Słowo wstępne

Słowo wstępne

 

            Są spotkania, które dotykają głębi ludzkiego serca i pozostają w pamięci na całe życie. W takich momentach mamy świadomość, że Dobry Bóg udziela nam wyjątkowej łaski, abyśmy w ludziach, których stawia na naszych ścieżkach mogli dotknąć Jego szczególnej Obecności. Jednym z takich spotkań, których dane mi było doświadczyć było zetknięcie się z Ks. Dr Henrykiem Mosingiem. Ten Boży człowiek, lekarz, wybitny uczony, epidemiolog lwowski, wychowawca a wreszcie kapłan Chrystusowy, leczący nie tylko ciała ale i dusze ludzkie wprost emanował dobrocią Ojca Niebieskiego, pokorą Chrystusa Pana i radością Ducha Świętego.

Wszelki wysiłek i starania podejmowane w tym celu aby przybliżyć Jego osobę, życie i dzieło ludziom różnych środowisk jawią się więc jako godne wsparcia i uznania.

W niniejszej publikacji Julii Jaworskiej podjęto refleksję nad trzema aspektami życia i działalności Ks. Dra Mosinga. Starano się ukazać go jako lekarza, pedagoga i duszpasterza. Znajomość z nim rozpoczynamy od zapoznania się z kolejami jego życia. Począwszy od środowiska rodzinnego w którym przyszedł na świat i wzrastał poznajemy jego formację intelektualną i duchową. Następnie odkrywamy źródła jego decyzji dotyczącej podjęcia drogi życia kapłańskiego, okoliczności przyjęcia święceń oraz życie i posługę kapłańską. Wreszcie zatrzymujemy się przy nim w czasie choroby i towarzyszymy mu w chwili śmierci.

Refleksja nad postacią Ks. Dra Henryka Mosinga w aspekcie jego pracy jako lekarza i opiekuna chorych kieruje naszą uwagę na aktywność zawodową w okresie przedwojennym, wojennym i powojennym oraz kontakt z chorymi. Dostrzegamy wyjątkową odpowiedzialność za podejmowane prace badawcze oraz szczególną wrażliwość na potrzeby cierpiącego człowieka.

Śledząc duszpasterską posługę Ks. Mosinga odkrywamy jej zakres terytorialny oraz inspiracje jakimi kierował się tworząc Instytut Pomocników Kościoła pod wezwaniem  świętego diakona Wawrzyńca. Szczegółowiej zapoznajemy się z formacją wychowanków oraz ich postaciami.

Wdzięczni jesteśmy za trud podjęty przez Julię Świderską i wspierające ją osoby w przygotowanie niniejszej publikacji. Dzięki temu możemy nieco bliżej zapoznać się z postacią tego wyjątkowego człowieka, lekarza, uczonego, społecznika, wychowawcy i kapłana.  

Bp Jan Niemiec

 

Okładka

S. I Okładki

Święta

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męcz., Głównego Patrona Polski

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8959988

Statystyki

Zegar