Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Okładka

Zmist (UA)

Spis treści (PL)

S P I S   T R E Ś C I

 

s. 3-4:                   Ks. Andrzej PUZON, Świadkowie wiary na Wschodzie  

s. 5-6:                   Ks. Witold Józef KOWALÓW, Ks. Eduard Kowalski – nowy kapłan diecezji łuckiej

s. 6-8:          Abp Mieczysław MOKRZYCKI, Świadek miłości ofiarnej… List pasterski z okazji przeniesienia relikwii świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do Archikatedry we Lwowie

s. 10:          Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!  

s. 11-13:      Ks. Mieczysław MALIŃSKI, Higiena  

s. 14-15:      Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce

s. 16-20:      Ks. Witold Józef KOWALÓW, Znaczenie Wołynia dla Kościoła, Polski i Ukrainy  

s. 21-26:      Andrzej GACZOŁ, Nad mogiłą Jana Fitzkego w katyńskim lesie  

s. 26-28:      Kluczem jest człowiek. O tajemnicy Jana Pawła II z kard. Marianem Jaworskim rozmawia ks. Tomasz Jaklewicz

s. 29-30:      Ks. Stanisław MICHAŁOWSKI, Służba Apostolstwa Chorych

s. 31-40:      Ks. Marcin STRACHANOWSKI (Rozmawiała Agnieszka KRUSZYŃSKA), Niesprawiedliwość  

s. 40-41:      Konstanty CZAWAGA, Zaprezentowano książkę o arcybiskupie lwowskim Bolesławie Twardowskim

s. 42-44:      Phm. Krzysztof GARGAS HR, Sztandar Harcerski dla Hufca „Wołyń”

s. 45-46:      Ks. Witold Józef KOWALÓW, Uroczystość w Trybunale Koronnym w Lublinie

s. 47-48:      Krzysztof Rafał PROKOP, Bogusław Radoszewski 1633 –1638 

 

[„Wołanie z Wołynia” nr 2 (99) ze marca-kwietnia 2011 r., s. 2.]

 

Aby otrzymać „papierową” (tradycyjną) wersję naszego czasopisma należy zwrócić się listownie na adres:

Stefan Kowalów, „Wołanie z Wołynia”

skr. poczt. 9, 34-520 Poronin

Roczniki 2009 i 2010 „Wołania z Wołynia” w wersji elektronicznej są dostępne pod adresem:

http://polskiekresy.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1015:wolanie-z-wolynia&catid=140:biblioteka-kresowa-&Itemid=634   

 

Svidky viry na Schodi (UA)

Świadkowie wiary na Wschodzie (PL)

ŚWIADKOWIE  WIARY  NA  WSCHODZIE   

 

2 marca 2011 r. w Łucku na Wołyniu odbyły się uroczystości dziękczynne za przywrócenie hierarchii Kościoła katolickiego i utworzenie nowych diecezji.

Bp Marcjan Trofimiak urodził się 16 kwietnia 1947 r. w miasteczku Kozowa na Tarnopolszczyźnie. W 1965 r. ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia na kierunku muzycznym we Lwowie. W 1969 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Rydze na Łotwie. Moskwa decydowała o ilości wstępujących studentów do WSD i wówczas wyrażono zgodę na 3 młodzieńców. Był wśród nich Marcjan Trofimiak. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1974 r. w Rydze z rąk biskupa a późniejszego kard. Juliana Vaivodsa. Przez 17 lat był proboszczem jednej ocalałej parafii z dawnej diecezji łuckiej w Krzemieńcu, obsługując jednocześnie pozostających bez opieki duszpasterskiej katolików obwodów: wołyńskiego, tarnopolskiego, rówieńskiego i chmielnickiego. Kiedy już został ordynariuszem w Łucku, Konferencja Episkopatu Katolickiego Ukrainy dwukrotnie wybrała bp Trofimiaka na wiceprzewodniczącego. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Liturgicznej i Komisji ds. Budownictwa Sakralnego. Od 2008 r. jest przewodniczącym Komisji ds. Kontaktów między Kościołem a Państwem. Kiedy Jan Paweł II był na Ukrainie, bp Trofimiak był przewodniczącym komitetu wizyty papieskiej. Jest członkiem Ogólnoukraińskiej Rady Kościołów.

W dniu 2 marca 2011 r. do Łucka przyjechało 6 biskupów, na czele z abp. metropolitą lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim, który o godz. 10.00 wygłosił do ponad 50 księży konferencję na temat sługi Bożego Jana Pawła II. Byli obecni metropolita prawosławny rówieńsko-ostrowski i abp łucko-wołyński Patriarchatu Kijowskiego. Był także metropolita łucko-wołyński Patriarchatu Moskiewskiego. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele KUL. Z Hrubieszowa przybył ks. prał. Andrzej Puzon z delegacją. Wśród gości dało się zauważyć Konsula Generalnego RP z Łucka. Katedra była wypełniona wiernymi z całej diecezji. Mszy św. przewodniczył bp Marcjan Trofimiak. Witając gości powiedział: – Wielbimy Boga za wielkie rzeczy, które nam uczynił. Lecz również należy głęboko pochylić czoła przed tymi, którzy wiarę ustrzegli, przechowali, przekazali ją nam – pokoleniu powojennemu. Należy pochylić czoła przed tymi, którzy w czasach najpotworniejszego terroru, kiedy opuszczały się najsilniejsze ręce i truchlały najmężniejsze serca, wiary nie zgubili, nie stracili nadziei. Należy pochylić czoła przed bohaterskimi księżmi, którzy – jak Abraham – uwierzyli wbrew nadziei i stali się ojcami licznych narodów. Należy pochylić czoła przed naszymi ojcami i matkami, którzy przekazali nam dar wiary świętej jako najświętszy skarb. Jest to najwspanialsze świadectwo wiary, silniejsze od przemocy i terroru, silniejsze niż śmierć.

Nie zabrakło wspaniałych śpiewów chóru i ludu, pięknej oprawy liturgicznej w języku ukraińskim i polskim. Głębokie kazanie o powołaniu wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki. Na zakończenie Mszy św. życzenia złożyli przedstawiciele Episkopatu, władz wojewódzkich i miejskich Łucka oraz przedstawiciele różnych grup duszpasterskich. Pełne wdzięczności „Te Deum” zakończyło uroczystości.

Kontakty bp. Marcjana z parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie i ks. prał. Andrzejem Puzonem zaczęły się, kiedy na Wschodzie rozpoczęła się „pierestrojka”. Ks. Andrzej jako kapelan wojskowy jeździł z żołnierzami 27. Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej za Bug, aby uporządkować groby partyzantów, żołnierzy i ludności cywilnej. Ludzie prosili ks. Prałata o odzyskanie kościoła we Włodzimierzu Wołyńskim. To pragnienie się zrealizowało. Ks. Andrzej odprawiał tam Pasterkę, Rezurekcję i poznał bp. Marcjana, który przyjechał do Włodzimierza. Dziś są miłe kontakty duszpasterskie, a dom parafialny jest Betanią dla ks. Biskupa, kapłanów, sióstr zakonnych i wielu innych ludzi. Parafia MBNP w Hrubieszowie podejmowała 2,5 tys. wiernych udających się z bp. Marcjanem na spotkanie z Janem Pawłem II w Zamościu. Bp Marcjan przewodniczył w Hrubieszowie uroczystościom nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ks. prał. Andrzej Puzon jest Kanonikiem Honorowym Kapituły w Łucku.

 

ks. Andrzej Puzon

 

[«Wołanie z Wołynia» nr 2 (99) z marca-kwietnia 2011 r., s. 3-4.]

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9313033

Statystyki

Zegar