Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Spis treści

S P I S   T R E Ś C I

 

s. 3:    Janusz M. PALUCH, Irena Sandecka nie żyje  

s. 4-7:         Zginęli w Lasku pod Smoleńskiem w drodze do Katynia

s. 7-10:       Ks. Witold Józef KOWALÓW, Bolesna strata. Tragedia w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

s. 11-12:     Ks. Mieczysław MALIŃSKI, Specjalizacja

s. 13-14:     Ks. Witold Józef KOWALÓW, Katyń – pamiętamy. Dwa „dęby pamięci” posadzono w Ostrogu

s. 15-16:     Teresa ŁUKASZEK, Jeszcze o ks. Aleksandrze Puzyrewiczu

s. 17-19:     Maciej DANCEWICZ, Książeczka nr 219. Ukrainiec ocalił odnalezione w piecu dawnej plebanii dokumenty porucznika Lipińskiego

s. 19-20:     PAP, Bronisława Orawiec-Löffler

s. 21-41:     Ks. Witold Józef KOWALÓW, Ostrogska Lista Katyńska. Mieszkańcy Ostroga i okolicy, którzy zginęli z rąk NKWD w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscach kaźni  

s. 42:          Życzenia świąteczne

s. 43-44:     Krzysztof KOŁTUN, Krzyż – drzewo kwitnące

s. 45:          Kronika Parafii Ostrogskiej

s. 46-48:     Krzysztof Rafał PROKOP, Marcin Szyszkowski 1604 –1607  

 

[„Wołanie z Wołynia” nr 2 (93) z marca-kwietnia 2010 r., s. 2.]

 

Aby otrzymać „papierową” (tradycyjną) wersję naszego czasopisma należy zwrócić się listownie na adres:

Stefan Kowalów, „Wołanie z Wołynia”

skr. poczt. 9, 34-520 Poronin

Cały rocznik 2009 „Wołania z Wołynia” w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem:

http://polskiekresy.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1015:wolanie-z-wolynia&catid=140:biblioteka-kresowa-&Itemid=634  

 

Zmist (UA)

З М І С Т

 

с. 3:         Януш-М. ПАЛЮХ, Померла Ірена Сандецька

с. 4-7:         Загинули в ліску під Смоленськом у дорозі до Катині

с. 7-10:       О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Болісна втрата. Трагедія у 70-ту річницю Катинського Злочину

с. 11-12:     О. Мечислав МАЛІНСЬКИЙ, Спеціалізація

с. 13-14:     О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Катинь – пам’ятаємо. Два “дуби пам’яті” посаджено в Острозі

с. 15-16:     Тереза ЛУКАШЕК, Ще про о. Олександра Пузиревича

с. 17-19:     Мацей ДАНЦЕВИЧ, Військовий квиток № 219. Українець зберіг віднайдені в грубі колишньої плебанії документи поручника Ліпінського

с. 19-20:     ПАП, Броніслава Оравець-Леффлер

с. 21-41:     О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Острозький катинський список. Мешканці Острога та околиці, котрі загинули з рук НКВД в Катині, Харкові, Мєдноє та інших місцях казні

с. 42:           Святкові побажання

с. 43-44:     Кшиштоф КОЛТУН, Хрест – квітуче дерево

с. 45:          Хроніка Острозької парафії

с. 46-48:     Кшиштоф-Рафаїл ПРОКОП, Мартин Шишковський 1604 –1607  

 

[„Волання з Волиніч. 2 (93) від березня-квітня 2010 р., стор. 2.]

 

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9080746

Statystyki

Zegar