Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Spis treści (PL)

S P I S   T R E Ś C I

 

s. 3:            Ks. Witold Józef KOWALÓW, Biskup Szelążek kandydatem na ołtarze  

s. 4:            Ks. Witold Józef KOWALÓW, Małpy w kościele w Równem

s. 5:            Łucja ZALEWSKA, Dziękczynne nabożeństwo w Ostrogu  

s. 7:            Anastasija ONOPRIJCZUK, Oni też mają prawo do święta

s. 8-9:         Ks. Witold Józef KOWALÓW, Nabożeństwo w Łucku z okazji 60. lecia śmierci biskupa A.P. Szelążka

s. 10:          Krzysztof KOŁTUN, Próg w Kisielinie  

s. 11:          Ks. Mieczysław MALIŃSKI, Otwartość na kulturę

s. 12-14:     Marek A. KOPROWSKI, 60 lat temu odszedł biskup Szelążek

s. 14-15:     Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ, Aresztowanie biskupa Szelążka

s. 16-18:     Danuta SIWIEC, Wołyń, miejsce ukochane

s. 19-20:     Swietłana GAŁUSZKO, Więzień miłości

s. 21-28:     Adam PERETIATKOWICZ, Księża ofiary zbrodni wojennych lat 1939-1945 na terenie diecezji łuckiej obrządku łacińskiego

s. 28-30:     Erna SZEWCZUK, Z historii dawnego cmentarza polskiego w Dubnie

s. 31-32:     Claudia VALBUENA, „Stać się Kazaszką”

s. 33-36:     Zbigniew LEWIŃSKI, „Winnica – zbrodnia bez kary”

s. 37-39:     Katarzyna TUCHOWSKA, Współczesny świadek apostolstwa miłości

s. 40-43:     Igor RYCIAK, Jak zostać Polakiem?

s. 44:           Feliks BUDZISZ, Niezapomniany ksiądz prałat

s. 45:           Kronika Parafii Ostrogskiej

s. 45-48:     Krzysztof Rafał PROKOP, Stanisław Gomoliński 1600 –1604  

 

[„Wołanie z Wołynia” nr 1 (92) z stycznia-lutego 2010 r., s. 2.]

 

Aby otrzymać „papierową” (tradycyjną) wersję naszego czasopisma należy zwrócić się listownie na adres:

Stefan Kowalów, „Wołanie z Wołynia”

skr. poczt. 9, 34-520 Poronin

Cały rocznik 2009 „Wołania z Wołynia” w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem:

http://polskiekresy.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1015:wolanie-z-wolynia&catid=140:biblioteka-kresowa-&Itemid=634  

Zmist (UA)

З М І С Т

 

с. 3:            О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Єпископ Шельонжек – кандидат на вівтарі

с. 4:            О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Мавпи в костелі в Рівному

с. 5:            Лукія ЗАЛЕВСЬКА, Подячне Богослужіння в Острозі

с. 6-7:         Анастасія ОНОПРІЙЧУК, Вони теж мають право на свято

с. 8-9:         О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Богослужіння у Луцьку з нагоди 60-ої річниці від Дня смерті Єп. А.-П. Шельонжека   

с. 10:           Krzysztof KOŁTUN, Próg w Kisielinie 

с. 11:           О. Мечислав МАЛІНСЬКИЙ,  Відкритість на культуру

с. 12-14:     Марек-А. КОПРОВСЬКИЙ, 60 років тому відійшов єпископ Шельонжек

с. 14-15:     Войцех СВЬОНТКЄВИЧ, Арешт єпископа Шельонжека

с. 16-18:     Данута СІВЄЦЬ, Волинь, улюблене місце

с. 19-20:     Swietłana GAŁUSZKO, Więzień miłości

с. 21-27:     Адам ПЕРЕТЯТКОВИЧ, Священики-жертви воєнних злочинів 1939-1945 років на терені Луцької дієцезії латинського обряду

с. 27-28:     Адам ПЕРЕТЯТКОВИЧ, Ченці, замордовані в 1939-1945 роках на терені Луцької дієцезії латинського обряду

с.  28-30:    Ерна ШЕВЧУК, З історії колишнього польського кладовища у м. Дубні

с. 31-32:     Клаудія ВАЛЬБУЕНА, Стати казашкою

с. 33-36:     Збіґнєв ЛЕВІНСЬКИЙ, “Вінниця: Злочин без кари

с. 37-39:     Катерина ТУХОВСЬКА, Сучасний свідок апостольства любові

с. 40-43:     Ігор РИЦЯК, Як стати поляком?

с. 44:           Фелікс БУДЗІШ, Незабутній отець-прелат

с. 45:           Хроніка Острозької парафії

с. 45-48:     Кшиштоф-Рафаїл ПРОКОП, Станіслав Ґомолінський 1600 –1604  

 

[„Волання з Волиніч. 1 (92) від січня-лютого 2010 р., с. 2.]

 

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9080756

Statystyki

Zegar