Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Zmist

З М І С Т

 

с. 4-5:         Ks. Józef KUCZYŃSKI, Trójka unikalnych przyjaciół. Ks. Józef Kuczyński o śmierci i pogrzebie ks. Władysława Bukowińskiego

с. 5:            О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Вплив грипу на релігійне життя

на Волині

с. 6:            Ks. Tadeusz ŻURAWSKI SDB, Renowacja cmentarza w Derażnem

с. 7:            О. Григорій ДРАУС, Свята в Рівному

с. 8:            Теологічний Інститут у Львові почав діяти

с. 8:            Поділ правосласного благочиння

с. 9-10:       Віктор ЮЩЕНКО, Указ Президента України про створення національного природного парку «Дермансько-Острозький»

с. 11-12:     О. Мечислав МАЛІНСЬКИЙ, Відвага у мисленні

с. 13-14:     Марек-А. КОПРОВСЬКИЙ, «Нас тут залишилось небагато».

Томаш Ґавлоцький із Білотина 

с. 15-19:     Мацєй БАРЧЕНТЕВИЧ, Напротехнологія

с. 20-23:     О. Антоній ЯҐЛОВСЬКИЙ, Пам’ять про нього жива

с. 24-25:     Тинне:вшанування солдат Корпусу Охорони Прикордоння

с. 26-27:     Артур БРИКНЕР, «Рисі» пам’ятають про загиблих на пограниччі

с. 28:                   Померла гарцмістшиня Сплавська, видатна гарцерська діячка

с 29-31:      Чеслав ХИТРИЙ, Костелу в Рівному – 460 літ

с. 31-36:     О. Ієронім ВАРАХІМ OFMCap., Отець Серафим – Бродяга Божий

с. 36-39:     Ян КОБИЛЯНСЬКИЙ, Моє дитинство і молодість у Рівному на Волині

с. 40-41:     Анастасія ОНОПРІЙЧУК, Польський патріот України

с. 41-43:     О. Ян НОВАК, Незабутий священик. Слуга Божий о. Владислав Буковинський

с 43-48       Мізерікордіани – нове чернече згромадження

с.44:          Хроніка Острозької парафії

с. 45-48:     Кшиштоф-Рафаїл ПРОКОП, Бернар Мацєйовський 1587 – 1600  

 

[„Волання з Волині” ч. 6 (91) від листопада-грудня 2009 р., 2 стор.]

 

Spis treści

S P I S   T R E Ś C I

 

s. 4-5:                  Józef KUCZYŃSKI, Trójka unikalnych przyjaciół. Ks. Józef Kuczyński o śmierci i pogrzebie ks. Władysława Bukowińskiego  

s. 5:            Michał KOWALUK, Wpływ grypy na życie religijne na Wołyniu

s. 6:            Ks. Tadeusz ŻURAWSKI SDB, Renowacja cmentarza w Derażnem

s. 7:            Ks. Grzegorz DRAUS, Święta w Równem

s. 8:            kc, Instytut Teologiczny we Lwowie rozpoczął działalność

s. 8:            Podział prawosławnego dekanatu Łuckiego

s. 9-10:       Віктор ЮЩЕНКО, Указ Президента України про створення національного природногопарку «Дермансько-Острозький»

s. 11-12:     Ks. Mieczysław MALIŃSKI, Odwaga w myśleniu

s. 13-14:     Marek A. KOPROWSKI, „Zostało nas już tu niewielu”. Tomasz Gawłocki z Biłotyna

s. 15-19:     Maciej BARCZENTEWICZ, Naprotechnologia. Jeśli nie in vitro – to co?

s. 20-23:     Ks. Antoni JAGŁOWSKI, Pamięć o nim jest trwała

s. 24-25:     Tynne: hołd dla żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

s. 26-27:     Artur BRYKNER, „Rysie” pamiętają o poległych na pograniczu

s. 28:                   Zmarła hm. Spławska, wybitna działaczka harcerska

s. 29-31:     Czesław CHYTRY, Kościół w Równem świętował 460. rocznicę istnienia

s. 31-36:     O. Hieronim WARACHIM OFMCap., Ojciec Serafin – Boży Włóczęga

s. 36-39:     Jan KOBYLAŃSKI, Moje dzieciństwo i młodość w Równem na Wołyniu

s. 40-41:     Anastazja ONOPRIJCZUK, „Nie można służyć w kraju, nie lubiąc go”. Polski patriota Ukrainy

s. 41-43:     Ks. Jan NOWAK, Kapłan niezapomniany. Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński

s. 43 i 48:   Misericordianie – nowe zgromadzenie zakonne

s. 44:                   Kronika Parafii Ostrogskiej

s. 45-48:     Krzysztof Rafał PROKOP, Bernard Maciejowski 1587 –1600  

 

[„Wołanie z Wołynia” nr 6 (91) z listopada-grudnia 2009 r., s. 2.]

 

 

Święta

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8941755

Statystyki

Zegar