Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Spis Treści (PL)

S P I S   T R E Ś C I

 

s. 3:                     Ks. Witold Józef KOWALÓW, „Żyjemy w niedostatku, lecz nie

rozpaczamy” (2 Kor 4, 8)

s. 4-5:         Kanonizacja bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w październiku

s. 5:            Witalij WEZDEĆKYJ, Jak przeciwstawiać się złu? Dzień młodzieży w Sarnach

s. 6:            Michał KOWALUK, Polski konsulat w Łucku ma nową siedzibę

s. 7-8:         Ks. Witold Józef KOWALÓW, Ostatni zajazd …w Ostrogu

s. 8-10:       Marek A. KOPROWSKI, Kto chce konfliktu w Ostrogu – rozmowa z ks. Witoldem Józefem Kowalowem, proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu

s. 11-12:     Ks. Mieczysław MALIŃSKI, Sprawności kardynalne

s. 13-18:     Maria DEMBOWSKA, Testament ks. Zygmunta Chmielnickiego (1891-1944), kapłana diecezji łuckiej    

s. 19-20:     Ks. płk Zbigniew KĘPA, Śp. Jerzy Sas Jaworski (1920-2008)

s. 21-30:     Mirosław ŁUKOMSKI, Gdzie jesteś Ziemio Ojczysta?

s. 31-40:     Stanisław DEREPA, Rodzina ks. Bronisława Drzepeckiego (Derepy)  

s. 41-43:     Antoni MARIAŃSKI, O grobach w Wierzbicznie

s. 44:                    20. Rocznica odrodzenia eparchii lubelsko-chełmskiej

s. 44-45:     Kronika Parafii Ostrogskiej

s. 46-48:     Krzysztof Rafał PROKOP, Jerzy Chwalczewski (z Chwalczewa) 1536 –1549  

Zmist (UA)

З М І С Т

 

с. 3:                     О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ “Ми в труднощах, та ми не

втрачаємо надії(2 Кор 4, 8)

с. 4-5:         Канонізація блаженного Зиґмунта-Щенсного Фелінського в жовтні

с. 5:            Віталій ВЕЗДЕЦЬКИЙ, Як протистояти злу? День Молоді в Сарнах

с. 6:            Михайло КОВАЛЮК, Польське Консульство в Луцьку має нову садибу

с. 7-8:         О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Останній наїзд ...в Острозі

с. 8-10:       Марек-А. КОПРОВСЬКИЙ, Хто хоче конфлікту в Острозі? – бесіда з о. Вітольдом-Йосифом Ковалівом, настоятелем римо-католицької парафії в Острозі

с. 11-12:     О. Мечислав МАЛІНСЬКИЙ, Кардинальні чесноти

с. 13-18:     Марія ДЕМБОВСЬКА, Заповіт о. Зиґмунта Хмельницького (1891-1944), священика Луцької дієцезії

с. 19-20:     О. полковник ЗБІҐНЄВ КЕМПА, Блаженної пам’яті Єжи Сас-Яворський (1920-2008)

с. 21-30:     Мирослав ЛУКОМСЬКИЙ, Gdzie jesteś Ziemio Ojczysta?

с. 31-40:     Станіслав ДЕРЕПА, Родина о. Броніслава Джепецького (Дерепи)

с. 41-43:     Антоній МАР’ЯНСЬКИЙ, Про могили у Вербичному

с. 44:                   20-а річниця відродження Люблінсько-Холмської єпархії

с. 44-45:     Хроніка Острозької парафії

с. 46-48:     Кшиштоф-Рафаїл ПРОКОП, Єжи Хвальчевський (з Хвальчева) 1536 –1549  

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312450

Statystyki

Zegar