Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Spis Treści (PL)

S P I S   T R E Ś C I

 

s. 3:                     Ks. Witold Józef KOWALÓW, „Żyjemy w niedostatku, lecz nie

rozpaczamy” (2 Kor 4, 8)

s. 4-5:         Kanonizacja bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w październiku

s. 5:            Witalij WEZDEĆKYJ, Jak przeciwstawiać się złu? Dzień młodzieży w Sarnach

s. 6:            Michał KOWALUK, Polski konsulat w Łucku ma nową siedzibę

s. 7-8:         Ks. Witold Józef KOWALÓW, Ostatni zajazd …w Ostrogu

s. 8-10:       Marek A. KOPROWSKI, Kto chce konfliktu w Ostrogu – rozmowa z ks. Witoldem Józefem Kowalowem, proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu

s. 11-12:     Ks. Mieczysław MALIŃSKI, Sprawności kardynalne

s. 13-18:     Maria DEMBOWSKA, Testament ks. Zygmunta Chmielnickiego (1891-1944), kapłana diecezji łuckiej    

s. 19-20:     Ks. płk Zbigniew KĘPA, Śp. Jerzy Sas Jaworski (1920-2008)

s. 21-30:     Mirosław ŁUKOMSKI, Gdzie jesteś Ziemio Ojczysta?

s. 31-40:     Stanisław DEREPA, Rodzina ks. Bronisława Drzepeckiego (Derepy)  

s. 41-43:     Antoni MARIAŃSKI, O grobach w Wierzbicznie

s. 44:                    20. Rocznica odrodzenia eparchii lubelsko-chełmskiej

s. 44-45:     Kronika Parafii Ostrogskiej

s. 46-48:     Krzysztof Rafał PROKOP, Jerzy Chwalczewski (z Chwalczewa) 1536 –1549  

Zmist (UA)

З М І С Т

 

с. 3:                     О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ “Ми в труднощах, та ми не

втрачаємо надії(2 Кор 4, 8)

с. 4-5:         Канонізація блаженного Зиґмунта-Щенсного Фелінського в жовтні

с. 5:            Віталій ВЕЗДЕЦЬКИЙ, Як протистояти злу? День Молоді в Сарнах

с. 6:            Михайло КОВАЛЮК, Польське Консульство в Луцьку має нову садибу

с. 7-8:         О. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Останній наїзд ...в Острозі

с. 8-10:       Марек-А. КОПРОВСЬКИЙ, Хто хоче конфлікту в Острозі? – бесіда з о. Вітольдом-Йосифом Ковалівом, настоятелем римо-католицької парафії в Острозі

с. 11-12:     О. Мечислав МАЛІНСЬКИЙ, Кардинальні чесноти

с. 13-18:     Марія ДЕМБОВСЬКА, Заповіт о. Зиґмунта Хмельницького (1891-1944), священика Луцької дієцезії

с. 19-20:     О. полковник ЗБІҐНЄВ КЕМПА, Блаженної пам’яті Єжи Сас-Яворський (1920-2008)

с. 21-30:     Мирослав ЛУКОМСЬКИЙ, Gdzie jesteś Ziemio Ojczysta?

с. 31-40:     Станіслав ДЕРЕПА, Родина о. Броніслава Джепецького (Дерепи)

с. 41-43:     Антоній МАР’ЯНСЬКИЙ, Про могили у Вербичному

с. 44:                   20-а річниця відродження Люблінсько-Холмської єпархії

с. 44-45:     Хроніка Острозької парафії

с. 46-48:     Кшиштоф-Рафаїл ПРОКОП, Єжи Хвальчевський (з Хвальчева) 1536 –1549  

 

Święta

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
4327606

Statystyki

Zegar