Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Upokojivsja v Bozi oteć Isydor Ivan Patrylo CzSVV (UA)

“Відійшли

Упокоївся в Бозі отець Ісидор Іван Патрило, ЧСВВ, один із найстарших співробітників української редакції “Ватиканського Радіо

27 жовтня 2008 р., в Брюховичах біля Львова, у василіянському монастирі святого Йосифа, на 89 році життя упокоївся в Бозі отець Ісидор Іван Патрило, ЧСВВ, вислужений Протоархимандрит.

Іван Патрило народився 30 листопада 1919 року у м. Судова Вишня на Львівщині. Навчався у Місійному Інституті ОО Василіян в Бучачі, а 30 серпня 1933 року, маючи 14 років, вступив до Чину Святого Василія, у якому 27 квітня 1941 року слав довічні обіти. Філософсько-богословську освіту здобував у Василіянському студійному домі в Кристинополі (тепер – м. Червоноград) та в Празі. У 1942 році арештований гестапівцями в Празі разом з іншими співбратами з Василіянського Чину та вивезений на примусові роботи до вугільних копалень в Оломовці, де 2 травня 1942 отримав священичі свячення. Душпастирював серед українських католиків у Німеччині (1944-1947), Англії (1947-1948) та Аргентині (1949-1955).

У 1955 році о. Ісидора призначено Генеральним економом Василіянського Чину святого Йосафата, у 1962 р. – Генеральним секретарем. У 1976 році його обрано Протоархимандритом, і це служіння він виконував до 1996 року.
О. Ісидор Патрило, ЧСВВ був членом редакційної комісії для підготовки нового перекладу Святого Письма на українську мову, директором Римського василіанського видавництва «Записки ЧСВВ» та
«Української духовної бібліотеки». Очолював літургійну комісію, яка виконала український переклад Молитвослова та інших богослужбових текстів. Також був радником Священної Конгрегації для Східних Церков. Брав участь у комісії для підготовки Кодексу Канонів Східних Церков.

Отець Ісидор Патрило також є відомим науковцем, автором праць з історії української Церкви. У 1944 році захистив докторську дисертацію на тему «Педагогія Київської Академії 1631-1817» в Празі, у 1953 році – докторську дисертацію у Папському Інституті святого Томи в Римі на тему «Петро Могила і його Академія. Причини до студій про знання і поширення св. Томи в Україні», а у 1961 – докторат з канонічного права у Папському Латеранському Університеті.

Після закінчення свого протоархимандричого служіння, о. Ісидор Патрило перебував у Генеральному Домі ОО. Василіян у Римі, де допомагав своєму наступникові та продовжував наукову діяльність. Від 2006 року перебував у монастирі святого Йосифа в Брюховичах.


(Джерела: «Українські історики XX століття: Бібліографічний довідник» / Серія Українські історики. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. с.271-272; о. Атанасій Пекар, ЧСВВ, Золотий Ювілей священства Всесв. о. Проторхимандрита І. Патрила, ЧСВВ, часопис «Світло», червень 1993 р.)


Голос отця Ісидора добре відомий нашим радіослухачам. У 1952-1953 роках він очолював українську редакцію папського радіо, а опісля – плідно співпрацював з нею, відправляючи Святі Літургії, виголосивши численні проповіді, духовні повчання та тематичні передачі. Щиро дякуємо Всевишньому Господеві за дар життя і служіння світлої пам’яті о. Ісидора Патрила, ЧСВВ, і молимося за упокій його душі. Сотвори, Господи, слузі Твоєму, вічную пам’ять!

Радіо Ватикану, 27 жовтня 2008 р.

[“Волання з Волині”, ч. 6 (85) від листопада-грудня 2009 р., стор. 36-37.]

Zasnął w Panu o. Izydor Iwan Patryło OSBM (PL)

Zasnął w Panu

o. Izydor Iwan Patryło OSBM,

jeden z najstarszych współpracowników

redakcji ukraińskiej

Radia Watykańskiego

27 października 2008 r. w Brzuchowicach koło Lwowa w klasztorze bazyliańskim św. Józefa w wieku 89 lat zasnął w Panu o. Izydor Iwan Patryło OSBM, emerytowany protoarchimandryta.

Iwan Patryło OSBM urodził się 30 listopada 1919 r. w Sądowej Wiszni na Ziemi Lwowskiej. Kształcił się w Misyjnym Instytucie OO. Bazylian w Buczaczu, a 30 sierpnia 1933 r. w wieku 14 lat wstąpił do Zakonu Św. Bazylego, w którym 27 kwietnia 1941 złożył śluby wieczyste. Wykształcenie filozoficzno-teologiczne zdobywał w bazyliańskim Domu Studiów w Krystynopolu (obecnie Czerwonograd) i w Pradze. W 1942 r. został aresztowany przez gestapo w Pradze razem z innymi współbraćmi z Zakonu Bazyliańskiego i wywieziony na roboty przymusowe w kopalniach węglowych w Ołumuńcu, gdzie 2 maja 1942 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Duszpasterzował wśród ukraińskich katolików w Niemczech (1944-1947), Anglii (1947-1948) i Argentynie (1949-1955).

W 1955 r. o. Izydora mianowano ekonomem generalnym Zakonu Bazyliańskiego św. Jozafata, a w 1962 r. – sekretarzem generalnym. W 1976 r. został wybrany na protoarchimandrytę, które to obowiązki wykonywał do 1996 roku.

O. Izydor Patryło OSBM był członkiem komisji redakcyjnej ds. przygotowania nowego przekłądu Pisma Świętego na język ukraiński, dyrektorem rzymskiego wydawnictwa bazyliańskiego “Analecta OSBM” (“Zapysky CzSWW) i “Ukraińskiej Biblioteki Duchownej”. Stał na czele komisji liturgicznej, która wykonywała przekład na język ukraiński modlitewnika i innych tekstów liturgicznych. Brał udział w komisji ds. przygotowania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.

Ojciec Izydor Patryło jest także znanym naukowcem, autorem prac z historii Kościoła Ukraińskiego. W 1944 r. obronił pracę doktorską nt. “Pedagogika Akademii Kijowskiej 1631-1817” w Pradze, zaś w 1953 r. dysertację doktorską w Papieskim Instytucie św. Tomasza w Rzymie nt. “Piotr Mohyła i jego Akademia. Przyczyny do studiów nt. wiedzy i szerzenia się św. Tomasza na Ukrainie”, a w 1961 r. doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

Po zakończeniu swej służby jako protoarchimandryta, o. Izydor Patryło przebywał w Domu Generalnym OO. Bazylian w Rzymie, gdzie pomagał swojemu następcy i prowadził działalność naukową. Od 2006 r. przebywał w klasztorze św. Józefa w Brzuchowicach.

(Źródła: «Українські історики XX століття: Бібліографічний довідник» / Серія Українські історики. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. с.271-272; о. Атанасій Пекар, ЧСВВ, Золотий Ювілей священства Всесв. о. Проторхимандрита І. Патрила, ЧСВВ, часопис «Світло», червень 1993 р.)

Głos ojca Izydora jest dobrze znany słuchaczom Radia Watykańskiego. W latach 1952-1953 stał na czele redakcji ukraińskiej radia papieskiego, a następnie owocnie współpracował z nią, odprawiając Święte Liturgie, wygłaszając liczne kazania, nauki duchowne i audycje tematyczne. Szczerze dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za dar życia i służby śp. o. Izydora Patryły OSBM, i modlimy się o wieczny odpoczynek jego duszy. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

Radio Watykańskie (sekcja ukraińska), 27 października 2008 r.

Z ukraińskiego przełożył

Michał Kowaluk

[“Wołanie z Wołynia” nr 6 (85) z Listopada-grudnia 2008 r., s. 36-37.]

 

Święta

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męcz., Głównego Patrona Polski

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8960124

Statystyki

Zegar