Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Spis treści (PL)

S P I S   T R E Ś C I

 

s. 3-6:         List pasterski Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy z racji 1020 rocznicy Chrztu Rusi

s. 6:            Modlitwa do słowiańskich świętych 

s. 7-9:         Łucja ZALEWSKA, „Miłość jest silniejsza od śmierci”. Nabożeństwa rocznicowe w Pawliwce

s. 9-10:       Biskup Markijan TROFIMIAK, List pasterski z okazji 65-tej rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu 

s. 11-12:     Ks. Mieczysław MALIŃSKI, Kształcenie charakteru

s. 13-16:     Witold Józef KOWALÓW, Szeptyccy, Onyszkiewicze i inni. Pomilenijna refleksja 

s. 16-18:     oprac. ks. Jan NOWAK, Przebaczenie

s. 18-30:     Władysława DUDAR, Żyć na świecie aby czynić dobro  

s. 30:                    Ś. † P. O. Mieczysław Albert Krąpiec (25 V 1921 – 8 V 2008)

s. 31-40:     Jerzy NIKOŁAJEW, Pozycja kapelana więziennego w polskim i ukraińskim systemie penitencjarnym na przykładzie posługi księdza Grzegorza Drausa 

s. 41-45:     ks. Witold Józef KOWALÓW, Kościół niosący Ewangelię nadziei. Duszpasterstwo nadziei na Wschodzie

s. 46-47:     Kronika Parafii Ostrogskiej

s. 48-47:     Krzysztof Rafał PROKOP, Stanisław ze Stawu (Stawski) 1483 – ok. 1488  

Zmist (UA)

З М І С Т

 

с. 3-6:         Пастирське послання Конференції Римсько-Католицьких Єпископів України з нагоди 1020 річниці хрещення Русі

с. 6:             Молитва до слов’янських святих

с. 7-9:         Лукія ЗАЛЕВСЬКА, “Любов сильніша від смерті”. Жалобне богослужіння у Павлівці

с. 9-10:       Єпископ Маркіян ТРОФИМ’ЯК, Пастирське Послання з нагоди 65-ої річниці трагічних подій на Волині

с. 11-12:     о. Мечислав МАЛІНСЬКИЙ, Формування характеру

с. 13-16:     Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Шептицькі, Онишкевичі та інші. Післяміленійна рефлексія

с. 16-18:     о. Ян НОВАК, Пробачення

с. 18-30:     Владислава ДУДАР, На світі жити, щоб добро чинити

с. 30:                   Бл. пам’яті о. Мечислав-Альберт Кромпєц (25 V 1921 – 8 V 2008)

с. 31-40:     Єжи НІКОЛАЄВ, Становище в’язничного капелана в польській і українській в’язничній системах на прикладі послуги отця Григорія Драуса

с. 41-45:     о. Вітольд-Йосиф КОВАЛІВ, Церква, яка несе Євангеліє надії. Душпастирство надії на Сході.

с. 46-47:     Хроніка Острозької парафії

с. 48:                   Кшиштоф-Рафаїл ПРОКОП, Станіслав зі Ставу (Ставський) 1483 – близько 1483

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312408

Statystyki

Zegar