Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Wyflejemśkyj Wohoń Myru

Від РедакціїВзВ”:

20 грудня 2007 р. Вифлеємський Вогонь черговий раз потрапив на українсько-польський кордон. 23 грудня був перевезений скаутською організацією “Пласт” на велосипедах до Києва. Традиція запалювання різдвяних свічок і лампадок від Вифлеємського Вогню з’явилася понад двадцять років тому. Благословив її Папа Римський Йоан Павло ІІ. Україна долучилась до цієї ініціативи у 1998 року. Відтоді по різних куточках України розвозиться цей вогонь. Символічним є те, що для українських скаутів (пластунів) передають його на кордоні польські гарцери. Нижче передруковуємо статтю про передавання Вифлеємського Вогню в м. Остріг.

ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ

Цього року пластуни Острога вп’яте переберуть Вифлеємський Вогонь Миру для передачі його місцевій громаді. Цей вогник скаути Австрії привозять з Вифлеєму і розповсюджують по цілій Європі. Саме із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський Вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло добра, спокою та віри. Світло тепла, миру, злагоди і сподівання мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи всіх християн в часі Різдва Христового. Впродовж останніх років ідея передачі Вифлеємського Вогню Миру і його проста символіка – мир, радість, братерство і спільнота – позитивно сприйняті суспільством.

Вифлиємський Вогонь Миру – це вогонь, що постійно горить у Вифлеємі, місті народження Ісуса Христа, як спомин про прихід на землю Христа – нашого спасителя – Хто є Любов’ю і миром, визволенням від гріхів. Не слід його плутати із Єрусалимським вогнем, що самозапалюється.

Цього року в Україні акція передачі Вифлеємського Вогню проходить за сприяння Голови наглядової ради Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерини Михайлівни Ющенко.

Саме церква, місце зосередження добра та злагоди, стане місцем, звідки Вифлеємський Вогонь Миру помандрує до домівок парафіян, сиротинців, щоби усі змогли відчути тепло Вифлеємської Зірки.

Ідея Вифлеємського Вогню Миру і його проста символіка сприйнялися українською громадою і впродовж останніх років, для багатьох з нас Вогонь став доповненням під час святкування Різдва Христового. Тому з Вогнем із Вифлеєму люди запалюють свічки на Святу Вечерю.

Святість Вифлеємського Вогню зберігається, якщо свічка ненароком згасне і її знову запалити, але потрібно щоб вогонь горів постійно.

Традиційно Вогонь зберігається в церкві до Йордану – 19 січня. Потім його можна погасити. Пластуни Острога щиро запрошують усіх жителів міста для участі у передачі Вифлеємського Вогню Миру. Вогонь буде передано: 24 грудня – Католицькій костел – 00:00; 30 грудня – капличка УПЦ (КП) – з 9:00; 30 грудня – Богоявленський собор – з 9:00; 6 січня – храм Преподобного Федора Острозького (на території академії) – з 9:00.

Сподіваємося, що ця акція сприятиме об’єднанню всіх християн в Україні, внесе спокій та радість у Ваші домівки.

Ірина Паучинська

[“Замкова Гора” (Остріг) ч. 53 (494)

від 29 грудня 2007 року, стор. 7.]

[“Волання з Волині ч. 1 (80) від січня-лютого 2008 р., стор. 9-10.]

Betlejemski Ogień Pokoju

Od redakcji “WzW”:

Dnia 20 grudnia 2007 r. Ogień Betlejemski kolejny raz trafił na granicę polsko-ukraińską. Dnia 23 grudnia został przewieziony przez organizację skautowską “Płast” sztafetą rowerową do Kijowa. Tradycja zapalania bożonarodzeniowych świeczek i zniczy od Ognia Betlejemskiego pojawiła się ponad dwadzieścia lat temu. Błogosławił jej papież Jan Paweł II. Ukraina dołączyła do tej inicjatywy w 1998 roku. Od tego czasu po różnych zakątkach Ukrainy rozwozi się ten ogień. Symbolicznym jest to, że dla ukraińskich skautów (płastunów) przekazują go na granicy polscy harcerze. Poniżej przedrukowujemy artykuł o przekazaniu Ognia Betlejemskiego w Ostrogu.

BETLEJEMSKI OGIEŃ POKOJU

Tego roku płastuni Ostroga po raz piąty przyjmą Betlejemski Ogień Pokoju dla przekazania go miejscowej społeczności. Ten ognik skauci austriaccy przywożą z Betlejem i rozpowszechniają go po całej Europie. Właśnie z rąk do rąk, od jednego ośrodka skautowego do innego, Ogień Betlejemski pokonuje wiele granic i trafia do wszystkich, którzy czekają na światło dobra, spokoju i wiary. Światło ciepła, pokoju, zgody i oczekiwania wędruje z zachodu na wschód, pokonując granice i jednocząc wszystkich chrześcijan w czasie Bożego Narodzenia. W ciągu ostatnich lat idea przekazywania Betlejemskiego Ognia Miłości i jego prosta symbolika – pokój, radość, braterstwo i wspólnota zostały pozytywnie przyjęte przez społeczeństwo.

Betlejemski Ogień Miłości – to płomień, który ciągle płonie w Betlejem, mieście narodzenia Jezusa Chrystusa, jako wspomnienie o przyjściu na ziemię Chrystusa, naszego Zbawiciela, Który jest Miłością i pokojem, wyzwoleniem z grzechów. Nie należy go mylić z Ogniem Jerozolimskim, który sam się zapala.

Tego roku na Ukrainie akcji przekazywania Ognia Betlejemskiego towarzyszy poparcie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Międzynarodowej Fundacji Dobroczynnej “Ukraina 3000” p. Katarzyny Juszczenko.

Właśnie Kościół, miejsce skupienia dobra i zgody, stanie się miejscem, z którego Betlejemski Ogień Miłości powędruje do mieszkań parafian i sierocińców, aby wszyscy mogli odczuć ciepło Gwiazdy Betlejemskiej.

Idea Betlejemskiego Ognia Miłości i jego prosta symbolika zostały przyjęte przez społeczeństwo ukraińskie i w ciągu ostatnich lat dla wielu z nas Ogień stał się uzupełnieniem świętowania Bożego Narodzenia. Dlatego z Ogniem z Betlejem ludzie zapalają świece podczas wieczerzy wigilijnej.

Świętość Betlejemskiego Ognia Miłości zachowuje się, jeżeli świeca niechcący zgaśnie i znów ją zapali się, ale potrzeba aby ogień palił się stale.

Tradycyjnie ogień przechowuje się w cerkwi do Święta Jordanu – 19 stycznia. Potem można go zgasić. Płastuni ostrogscy od szczerego serca zapraszają wszystkich mieszkańców miasta do udziału w przekazaniu Betlejemskiego Ognia Miłości. Ogień będzie przekazywany w następującym porządku: 24 grudnia Kościół Katolicki – 00:00; 30 grudnia – kapliczka Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (Kijowski Patriarchat) – od 9:00; 30 grudnia – Sobór Bohojawleński – od 9:00; 6 stycznia – świątynia pw. Fedora Ostrogskiego (na terytorium akademii) – od 9:00.

Spodziewamy się, że akcja ta będzie sprzyjać zjednoczeniu wszystkich chrześcijan na Ukrainie, wniesie spokój i radość do Waszych mieszkań.

Iryna Pauczynśka

[“Zamkowa Hora” (“Góra Zamkowa”, Ostróg)

nr 53 (494) z 29 grudnia 2007 r., s. 7.]

Z ukraińskiego przełożyła

Łucja Zalewska

[“Wołanie z Wołynia” nr 1 (80) ze stycznia-lutego 2008 r., s. 9-10.]

 

Święta

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8956088

Statystyki

Zegar