Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

1 grudnia

1 grudnia 1865 r. – został sporządzony wykaz dóbr skonfiskowanych majątków za udział w powstaniu 1831 r. oraz nazwisk ich właścicieli.

Zob.: http://www.szlachta.com.pl/?page=22

 

1 grudnia 1924 r. – w Równem na Wołyniu urodziła się Bronisława Ruczewska z domu Chorążyczewska, żołnierz WP. Jako żołnierz Batalionu Mostów Pontonowych WP ze wschodu na zachód: od Sarn do Jeleniej Góry, potem Wrocławia. Zmarła 28 maja 2005 r. w wieku 80 lat.

Zob.: Janina Lewandowska-Puła, „Bronisława Ruczewska. Wspomnienie”, [w:] „Gazeta Wyborcza. Wrocław” nr z 2 grudnia 2005 r. //

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35779,3045160.html

 

1 grudnia 1943 r. – Rozkazem Naczelnego Wodza z 1 grudnia 1943 r. 1 Pułk Kawalerii Pancernej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie przemianowano na 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. Był to powrót do historycznej nazwy i nawiązanie do tradycji walk o niepodległość i okresu międzywojennego.

Zob.: hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/1_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_Krechowieckich

 

1 grudnia 1991 r. – na Ukrainie odbyło się referendum, które podtrzymało Akt ogłoszenia niepodległości Ukrainy. Prezydentem państwa został Leonid Krawczuk rodem z wioski Żytyn Wielki k. Równego.

2 grudnia

2 grudnia 1630 r. – biskup Andrzej Lipski uzyskał prekonizację na ordynariusza Krakowa. Urodził się w 1572 lub 1575 r. w Rzeplinie (k. Lubaczowa) na Rusi Czerwonej w woj. bełzkim. Biskup łucki w latach 1617-1623. 20 listopada 1623 r. został przeniesiony na godność pasterza diecezji włocławskiej. Zmarł 4 września 1631 r. w Warszawie. Pochowany w podziemiach katedry krakowskiej.

Zob.: Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 77-80; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Lipski

 

2 grudnia 1749 r. – zmarł Michał Potocki, najstarszy syn Feliksa Kazimierza Potockiego i Krystyny Lubomirskiej. Pisarz polny koronny od 1702 r., wojewoda wołyński od 1726 roku. Marszałek trybunału koronnego w roku 1696 i 1722.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Potocki

 

2 grudnia 1927 r. – w mieście Bryczany (Mołdowa) urodził się Rafajił Szpizel. Żyd. Utalentowany chirurg. Niestrudzony badacz historii medycyny Ziemi Ostrogskiej. Krajoznawca. 

 

2 grudnia 1943 r.  – w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu zginął ks. Ludwik Pilch z Oratorium św. Filipa Neri (Księża Filipini). W 1939 r. pracował w Oleksińcu w dekanacie krzemienieckim.

 

2 grudnia 1943 r.nocą z 1 na 2 grudnia  w miasteczku Ostróg nad Horyniem (powiat Zdołbunów) Ukraińcy zamordowali 10 Polaków: 5. osobową rodzinę, matkę z synem, 2 kobiety oraz jedną kobietę uprowadzili i ślad po niej zaginął.

Zob.: Stanisław Żak (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html

 

2 grudnia 1992 r. – rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby, kapucyna, apostoła Wołynia, Kazachstanu i Syberii. Urodził się 10 czerwca 1910 r. we Lwowie. W wieku 18 lat rozpoczyna nowicjat w zakonie kapucynów a 9 września 1932 r. składa śluby wieczyste. Po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, 23 czerwca 1939 r. otrzymuje dyplom magistra filozofii. Od dnia 25 grudnia 1940 r. pracuje na Wołyniu kolejno w parafiach Karasinie, Dermańce i Starej Hucie. Po wkroczeniu armii czerwonej nie wyjeżdża do Polski, ale w latach 1945-1958 pracuje jako proboszcz w Równem. Potem duszpasterzuje „nielegalnie” jako wędrowny apostoł na Wołyniu, Podolu, Wileńszczyźnie, następnie w Kazachstanie i na Syberii. Kilkakrotnie aresztowany i skazany na zesłanie za „włóczęgostwo”. Chory na gruźlicę, umiera nagle 19 września 1977 r. we Lwowie, gdzie został pochowany na Cmentarzu Janowskim. Obecnie sprawa ta jest rozpatrywana w Rzymie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Serafin_Kaszuba  

 

2 grudnia 1998 r. – historyczne centrum Lwowa zostało wpisane na listę obiektów światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

3 grudnia

 

3 grudnia 1857 r. – urodził się Joseph Conrad (właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski), angielski pisarz i publicysta polskiego pochodzenia rodem z Berdyczowa. Zmarł 3 sierpnia 1924 r. w Bishopsbourne.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad

 

3 grudnia 1924 r. – do delegata Ministerstwa Spraw Wojskowych do spraw Osadnictwa Wojskowego przy wojewodzie wołyńskim zgłosił się Kajetan Sawicki, przedstawiciel osady Jeziorany Bielajewskie, z dramatycznym apelem o wydane mu amunicji, ponieważ miejscowi chłopi, wspomagani przez oddział dywersantów, podpalali okoliczne osady żołnierskie, a następnie strzelali do osób gaszących pożary. Sawicki otrzymał amunicję, dzięki czemu osadnicy mogli podjąć działania zaradcze.

Zob.: Lidia Głowacka, Andrzej Czesław Żak, „Osadnictwo wojskowe na Wołyniu w latach 1921-1939 w świetle dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego” //

http://www.caw.wp.mil.pl/biuletyn/b28/b28_6.pdf

 

3 grudnia 1970 r. – urodził się ks. Aleksander Hamalijczuk, kapłan diecezji łuckiej. Wikariusz w Równem (1999-2001). Proboszcz w Dubnie, Beresteczku i Horochowie (2001-2007). Wikariusz w Łucku (od 14 września 2007 r.).

 

3 grudnia 1974 r. – w Karagandzie zmarł Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński. W latach 1936-1939 wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łucku. W latach 1939-1945 proboszcz katedry w Łucku. W latach 1945-1954 więziony, następnie na zesłaniu w Karagandzie, gdzie od 1954 r. prowadził pracę duszpasterską. Urodził się 22 grudnia 1904 r. wg starego stylu (4 stycznia 1905 r. wg nowego stylu) w Berdyczowie na Ukrainie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bukowi%C5%84ski

 

3 grudnia 1991 r. ­– Rówieńska Rada Obwodowa rozporządzeniem nr 221 z 3 grudnia 1991 r. zarejestrowała statut parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Nepomucena w Dubnie.

 

4 grudnia

4 grudnia 1907 r. – urodził się Ksawery Pruszyński, polski reportażysta, pisarz, publicysta i dyplomata. W wielu swoich przedwojennych reportażach opisywał Wołyń. Zmarł 13 czerwca 1950 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksawery_Pruszy%C5%84ski

 

4 grudnia 1911 r. – urodził się ks. Wacław Domański, kapłan diecezji łuckiej. W 1938 r. proboszcz nowoutworzonej parafii Reginówka w dekanacie kostopolskim. Zmarł 18 września 1986 r. w Niwniku.

 

4 grudnia 1922 r. – w Kiwercach na Wołyniu urodziła się Olga Bielska, właśc. Olga Sorokoletow, zamężna Skirgiełło-Jacewicz, aktorka. Urodziła się 4 grudnia 1922 r. w Kiwercach na Wołyniu. Zmarła 25 lipca 1996 r. w wieku 74 lat zmarła – utonęła w Zalewie Zegrzyńskim.

Zob.: „Olga Bielska” //

http://www.filmweb.pl/o48668/Olga+Bielska

 

4 grudnia 1939 r. – utworzony został obwód wołyński w ramach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, obejmował on ok. połowę dawnego województwa wołyńskiego.

 

4 grudnia 1942 r. – urodził się bp Julian Gbur SVD – ordynariusz grekokatolickiej diecezji stryjskiej od 18 listopada 2000 roku, przewodniczący metropolitalnej komisji komunikacji społecznej UKG. W latach 1970-1973 proboszcz parafii grekokatolickiej w Krakowie.

 

5 grudnia

5 grudnia 1583 r. – (15 grudnia – wg nowego stylu) we Lwowie zmarł Iwan Fedorow, wybitny działacz kultury wschodniosłowiańskiej, jej pierwszy znany z imienia drukarz, grawer, majster odlewnictwa czcionek. Wydrukował m.in. „Biblię Ostrogską”.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Fedorow

 

5 grudnia 1886 r. – w Żołyni urodził się br. Grzegorz Tomasz Feret (1886-1974),kapucyn. Kucharz i ogrodnik klasztoru oo. kapucynów w Ostrogu w 1939 roku. Zmarł 7 lipca 1974 r. w Sędziszowie Małopolskim.

 

5 grudnia 1931 r. – w Moskwie zniszczono cerkiew pw. Chrystusa Zbawiciela, zbudowaną ze składek wiernych.

 

5 grudnia 1980 r. – w Kwidzynie zmarła m. Tekla Paulina Domańska (1898-1980), w l. 1950-1962 przełożona generalna Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W l. 20. i 30. XX wieku pracowała w Kowlu i w Łucku.

 

5 grudnia 1996 r. – zmarł ks. Stanisław Bogucki, kapłan diecezji łuckiej. Urodził się w 1907 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1937 r. w Łucku. Jego pierwszą placówką był wikariat w Ostrogu. Dnia 19 września 1939 r. opuścił Wołyń przed nadchodzącą Armią Czerwoną i rozpoczął pracę w archidiecezji warszawskiej, potem pracował w diecezjach siedleckiej, wrocławskiej i warmińskiej. Prześladowany, wielokrotnie aresztowany i więziony przez władze komunistyczne w Polsce, między innymi pod zarzutem naruszania wolności sumienia i wyznania. Wieloletni proboszcz i dziekan w Lidzbarku Warmińskim. Odznaczony kapelanią honorową w 1987 r. przez Jana Pawła II.

 

6 grudnia

6 grudnia 1240 r. – Tatarsko-

mongolska inwazja chana Bateja na Ruś Kijowską. Zajęcie 

6 grudnia 1240 r. – Tatarsko-mongolska inwazja chana Bateja na Ruś Kijowską. Zajęcie Kijowa – ludność została zniszczona, a miasto spalone.

 

6 grudnia 1673 r. – zmarł francuski inżynier Wilhelm (Guillaume) le Vasseur de Beauplan. Zbudował fortecę Kudak i kilka zamków na Ukrainie. Autor „Opisu Ukrainy”, który obejmuje także Wołyń.

Zob. „Eryka Lassoty i Wilhelma Beauplana Opisy Ukrainy”, przekł. Zofia Stasiewska i Stefan Meller, red., wstęp i komentarze Zbigniew Wójcik, Warszawa 1972.

K. Buczek, „Beauplan...”, [w:] „Polski Słownik Biograficzny”, t. I, s. 386.

 

6 grudnia 1878 r. – (18 grudnia wg nowego stylu) w Gori (Gruzja) urodził się Józef Stalin, dożywotni dyktator Związku Radzieckiego. W 1939 r. przyłączył Wołyń wraz z tzw. Ukraina Zachodnią do Ukraińskiej SRR. Zmarł 5 marca 1953 r. w okolicy Moskwy.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Stalin

 

6 grudnia 1908 r. – (wg innych danych 17 lipca 1908 r.) w Kalinie Wielkiej urodził się ks. Bronisław Reroń, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1938 roku. Administrator w nowopowstałej parafii Karasin. Zmarł „na serce” w Lubomlu lub Równem 10 grudnia 1940 r. – według innej wersji zamordowany 19 grudnia 1940 r. we wsi Karasin. Do dziś tajemnicą pozostają okoliczności jego śmierci.

 

6 grudnia 1917 r. – Finlandia ogłosiła niepodległość. Ponad 100 lat wchodziła w skład Cesarstwa Rosyjskiego.

 

6 grudnia 1944 r. – do Zamościa przybył pierwszy transport, który przywiózł ludność polską z okolic Równego. Przedstawiał on opłakany widok, bowiem sowieckie władze ukraińskie nie tylko nie pozwoliły przesiedleńcom – głównie kobietom i dzieciom – zabrać najniezbędniejszych sprzętów i inwentarza żywego, ale nie zaopatrzyły transportu w żywność.

Zob.: Stanisław Ciesielski, „Z Wołynia do Polski. Przesiedlenie ludności polskiej w latach 1944-1947” //

http://www.s-ciesielski.com/losy/wolyn.html

 

6 grudnia 1977 r. – zmarła w Kwidzynie m. Stanisława Stefania Rymarz (1906-1977) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W latach 1931-1945 pracowała w Łucku na Wołyniu.

Zob.: S. Klemensa Janina Sałacińska, „S.M. Stanisława Stefania Rymarz”, [w:] „Błogosławieni, którzy umierają w Panu. Nekrologia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i szczególnych dobroczyńców Zgromadzenia (1924-1999)”, red. s. Ambrozja Jadwiga Kalinowska, Olsztyn 2000, s. 116-119.

7 grudnia

7 grudnia 1829 r. – w wieku 72 lat w Wiedniu zmarł Abp Jan Paweł Woronicz, poeta, kaznodzieja, bp krakowski (1816-1828). Abp warszawski i Prymas Królestwa Polskiego (1828). Urodził się 28 czerwca 1757 r. w Brodowie k. Ostroga na Wołyniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_Woronicz

 

7 grudnia 1917 r. – na czele Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (słynna WCzK lub Czeka), przekształconej później w GPU, OGPU, a następnie NKWD, stanął Feliks Dzierżyński (1877-1926). Zasłynął z okrucieństwa i terroru względem przeciwników. Obiekt kultu w ZSRR i obozie socjalistycznym. Urodził się 11 września 1877 r. w Dzierżynowie. Zmarł 20 lipca 1926 r. w Moskwie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Dzier%C5%BCy%C5%84ski

 

7 grudnia 1965 r. – ogłoszona została wspólna deklaracja papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa o wzajemnym odwołaniu ekskomunik między Kościołem Katolickim a Kościołem Prawosławnym.

 

7 grudnia 1984 r. – w Kiwercach w obwodzie wołyńskim urodził się ks. Paweł Chomiak. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Marcjana Trofimiaka przyjął 23 maja 2009 r. w katedrze łuckiej.

8 grudnia

8 grudnia 1864 r. – w Białogródce na Wołyniu urodził się Józef Konrad Paczoski, botanik, badacz flory Puszczy Białowieskiej, twórca teorii pantopizmu i podstaw fitosocjologii, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek Polskiej Akademii Nauk.

Zob.: Joanna Radziewicz, „Józef Paczoski – twórca fitisocjologii” [w:] „Rolniczy Magazyn Elektroniczny” //

http://www.cbr.edu.pl/rme30/dane/2_1.html  

biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Paczoski

 

8 grudnia 1937 r. – bezbożna władza sowiecka rozstrzelała grupę represjonowanych, wśród nich ks. Pawła Floreńskiego, uczonego, filozofa, teologa. Ukończył wydział fizyczno-matematyczny Uniwersytetu Moskiewskiego. W 1911 r. przyjął święcenia kapłańskie. Wykładowca Akademii Duchownej w Moskwie. W 1933 r. został aresztowany i odprawiony do łagru.

 

9 grudnia

9 grudnia 1897 r. – w Dermaniu na Wołyniu urodził się Borys Ten (Mykoła Chomyczewśkyj), prawosławny kapłan, pisarz i tłumacz. Zmarł 13 marca 1983 roku w Żytomierzu.

Zob. biogram na Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Borys_Ten

 

 

10 grudnia

10 grudnia 1892 r. – w Badówce, pow. Ostróg, na Wołyniu, w rodzinie ziemiańskiej, urodziła się Janina Niedźwiecka – harcmistrz, instruktorka harcerska Chorągwi Harcerek we Francji. Od 1914 do 1917 r. prowadziła w Kijowie tajną szkółkę dla dzieci robotników i za tą działalność została aresztowana i uwięziona w Moskwie. 1 lipca 1947 r. została Komendantką Chorągwi Harcerek we Francji – pełniła te funkcję przez 20 lat. Zmarła 15 stycznia 1981 r. we Francji.

Zob.: „Hm. Janina Niedźwiecka”, [w:] Hm Władysława Seweryna Spławska, „Instruktorki Organizacji harcerek ZHP poza Krajem po drugiej wojnie światowej”, Londyn 2004 //

http://www.zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka_5/Nasze%20Instruktorki/niedzwiecka.htm  

 

10 grudnia 1940 r. – w Lubomlu lub Równem zmarł (wg innej wersji 19 grudnia 1940 r. we wsi Karasin zamordowany) został ks. Bronisław Reroń, proboszcz parafii Karasin. Urodził się 17 lipca 1908 r. (wg innych danych 6 grudnia 1908 r.) w Kalinie Wielkiej. Święcenia kapłańskie przyjął w !938 roku. Kapłan diecezji łuckiej. Okoliczności jego śmierci do dziś pozostają tajemnicą.

 

 

10 grudnia 1964 r. – zmarła s. Placyda Maria Zielińska (1914-1964) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W l. 1931-1936 przebywała w klasztorze w Łucku.

11 grudnia

11 grudnia 1811 r. – zmarł Seweryn Rzewuski, herbu Krzywda, hetman polny koronny w latach 1774-1795. Urodził się 13 marca 1743 r. w Podhorcach.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Seweryn_Rzewuski

 

11 grudnia 1901 r. – w Albigowej, pow. łańcucki, urodził się Tomasz Bem (1901-1971), pedagog, pracował w szkolnictwie na Wołyniu. Od 1924 r. pracował w miejscowości Kąty, gmina Szumsk, powiat Krzemieniec. Wznosi z mieszkańcami budynek szkoły i zakłada Kasę Stefczyka. W 1937 r. przeniesiony do Wiśniowca, gdzie pracuje do 1943 roku. Zmarł 11 sierpnia 1971 r. i pochowany został na cmentarzu w Rzeszowie.

Zob.: „Słownik Biograficzny Powiatu Łańcuckiego” //

http://www.powiat-lancut.com.pl/?biografie&litera=B

 

11 grudnia 2008 r. ­– na dziedzińcu Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza na Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Zygmuntowi Janowi Rumlowi – synowi osadnika, poecie, żołnierzowi – zamordowanemu na Wołyniu. Tablicę ufundowało Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe i zaproszeni goście. Na tablicy znajduje się napis: „Zygmunt Jan Rumel / Żołnierz Poeta / Męczennik Wołynia / Zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów” oraz data urodzin (22 lutego 1915) i śmierci (10 lipca 1943).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Rumel

 

12 grudnia

12 grudnia 1648 r.

– Bohdan Chmielnicki wydał w Ostrogu uniwersał hetmański w którym wyrażał intencje pogodzenia się z Rzeczypospolitą.

12 grudnia 1869 r. – w Stawiszczach zmarł Antoni Andrzejowski, botanik, pamiętnikarz. Autor książki “Ramoty Starego Detiuka o Wołyniu

” (Wilno 1861). Urodził się w 1785 r. w Warkowiczach na Wołyniu.

12 grudnia 1890 r.

– w Tarnopolu urodził się Kazimierz Ajdukiewicz, polski filozof ze szkoły lwowsko-warszawskiej. Zmarł 12 kwietnia 1963 r. w Warszawie.

12 grudnia 1943 r.

– w wieku 37 lat zginął o. Ludwik Wrodarczyk OMI, proboszcz parafii Okopy na Polesiu Wołyńskim, zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich. Urodził się 25 sierpnia 1907 r. w Radzionkowie na Górnym Śląsku.

12 grudnia 1943 r.

– zginął w walce Edward Bidakowski, Polak, sowiecki partyzant ze zgrupowania C.A. Ołeksenka. Pochowany został w mieście Netiszyn w rejonie sławuckim. Urodził się w 1921 r. w wiosce Dorohoszcza na Wołyniu.

13 grudnia

13 grudnia 1934 r. – w Łucku odbyło sie zebranie założycielskie Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które wkrótce stało sie jednym z najważniejszych w międzywojennej Polsce. Towarzystwo powstało z inicjatywy sfer kulturalnych i naukowych w ówczesnym Łucku na czele z Henrykiem Józewskim, wojewodą wołyńskim, ówczesnym wicewojewodą Godlewskim i późniejszym wicewojewoda S. Śleszyńskim wybranym na prezesa Towarzystwa. Towarzystwo zostało zarejestrowane 23 stycznia 1935 roku. (A.G.)

 

13 grudnia 1936 r. – w Łucku na Wołyniu zmarł Ołeksa Ałmazow, ukraiński działacz wojskowy. Przewodniczący Komitetu Pomocy dla Głodujących w Ukraińskiej SRR. Urodził się 6 stycznia 1886 roku.

 

13 grudnia 1994 r. – ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika „Wołanie z Wołynia”, z początku pisma parafii Ostróg, Zdołbunów, Klewań i Kuniów, a następnie pisma religijno-społecznego rzymskokatolickiej diecezji łuckiej. Założycielem, redaktorem i wydawcą czasopisma i serii książkowej „Biblioteka «Wołania z Wołynia»” (ukazującej się od 1997 r.) jest ks. kan. Witold Józef Kowalów.

14 grudnia

14 grudnia 1884 r. – w Semankowcach na Ukrainie urodził się bł. Mikołaj (Mykoła) Czarnecki – wizytator apostolski obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, apostolski egzarcha Wołynia i Polesia. Zmarł 2 kwietnia 1959 r. we Lwowie.

 

14 grudnia 1918 r. – hetman Pawło Skoropadski zrzekł się władzy na rzecz Dyrektoriatu i razem z Niemcami opuścił Kijów. Zakończyło się jego ośmiomiesięczne panowanie.

 

14 grudnia 1925 r. Adolf Piotr Szelążek, bp pomocniczy płocki, został przeniesiony na stolicę biskupią w Łucku; ingres do katedry odbył 24 lutego 1926 roku. Urodził się 1 sierpnia 1865 r. w Stoczku Łukowskim. Zmarł 9 lutego 1950 r. na wygnaniu w Polsce w Zamku Bierzgłowskim.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Szel%C4%85%C5%BCek

 

14 grudnia 2005 r. – arcybiskup potawski i kremenczucki Jewsewij (Witalij Polityło) został mianowany metropolita arcybiskupem rówieńskim i Ostrogskim Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. Urodził się 12 lipca 1928 r. w Sofijówce w obwodzie dniepropietrowskim. Święcenia kapłańskie przyjął 15 października 19490 roku. Ukończył Leningradzkie Seminarium Duchowne (1950-1954) i Leningradzką Akademię Duchowną (1954-1958). 28 lat, od 1965 do 1993 r. był proboszczem cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Od 1990 r. rektor seminarium duchownego we Lwowie. Od 1996 r. rektor Lwowskiej Akademii Duchownej. 7 lipca 2002 r. wyświecony na biskupa połtawskiego i kremenczuckiego. 12 lipca 2003 r. mianowany arcybiskupem rówieńskim i ostrogskim, a 22 października 2004 r. metropolitą.

 

15 grudnia

15 grudnia 1653 r. – w Żwańcu na Podolu król Jan Kazimierz zawarł ugodę z Bohdanem Chmielnickim.

 

15 grudnia 1765 r. – w Annopolu w wieku 26 lat zmarła Anna ks. Sanguszko-Kowelska h. Pogoń Litewska. Urodziła się w 1739 roku. Małżonka Antoniego Barnaby ks. Jabłonowskiego na Ostrogu, Maryampolu i Podkamieniu h. Prus (III).

 

15 grudnia 1772 r. – w Międzyrzeczu Koreckim (lub Annopolu) zmarł Dow-Ber z Międzyrzeca zwany Wielkim Maggidem, rabin, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli chasydyzmu, uczeń Israela Baal Szem Towa, mistrz Elimelecha z Leżajska oraz Samuela Szmelke Horowica z Sieniawy i Menachema Mendla z Witebska. Urodził się w 1704 r. na Wołyniu. Początkowo był nauczycielem w Torczynie niedaleko Łucka, później został kaznodzieją w Korcu i Równem, a następnie osiadł w Międzyrzeczu Koreckim, który po śmierci założyciela chasydyzmu, Baala Szem Towa (BESZT-a), stał się głównym centrum ruchu chasydzkiego.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dow-Ber_z_Mi%C4%99dzyrzeca

 

15 grudnia 1824 r. – urodził się Juliusz Kossak, malarz, świetny akwarelista i ilustrator, autor scen batalistycznych, historycznych, rodzajowych, portretów konnych i koni. Zmarł w 1899 roku.

 

15 grudnia 1874 r. – w wieku 52 lat zmarł ks. Teodor Klonowski, prefekt i proboszcz ostrogski (1855-1874), vice-dziekan rówieński i ostrogski. 

 

15 grudnia 1895 r. parafianie w Ostrogu nad Horyniem otrzymali zawiadomienie z kancelarii dworskiej w Petersburgu, o tym iż ich prośba w sprawie odbudowy kościoła parafialnego została przesłana do ministra spraw wewnętrznych. Ostatecznie 2 lutego 1896 r. do Ostroga nadeszło zawiadomienie, że minister spraw wewnętrznych, przychylając się do prośby parafian, zezwolił na odbudowę kościoła farnego.

Zob.: Ks. Władysław Knapiński, „Sprawa o kościół w Ostrogu”, Lwów 1892 (reprint: Biały Dunajec – Ostróg 2000), passim.

 

15 grudnia 1944 r. – stanem na ten dzień na terenie obwodu wołyńskiego zewidencjonowano 57.800 osób podlegających przesiedleniu do Polski: w Łucku 41.000 osób, w Kowlu 11.950 osób i we Włodzimierzu Wołyńskim 4.850 osób. Do tego czasu wpłynęły w tym obwodzie podania o zgodę na wyjazd do Polski 40.149 osób, spośród których w Łucku zarejestrowano 20.978 osób, w Kowlu – 10.837 osób i we Włodzimierzu Wołyńskim – 8.334 osoby. Do połowy grudnia wyjechało do Polski tylko 1.759 osób (zaledwie 4,4 % zarejestrowanych), z tego 566 z Łucka i 1.182 z Włodzimierza Wołyńskiego.

Zob.: Stanisław Ciesielski, „Z Wołynia do Polski. Przesiedlenie ludności polskiej w latach 1944-1947” //

http://www.s-ciesielski.com/losy/wolyn.html

 

15 grudnia 1980 r. – w katedrze łuckiej otwarto muzeum ateizmu.

 

15 grudnia 1994 r. – został wydany memoriał Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu, w którym mowa jest m.in. nt. udział obywateli polskich w walkach w obronie ludności polskiej w latach 1944 i 1945 w ramach tzw. Niszczycielskich Batalionów na obszarach dawnych województw lwowskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Memoriał ten został wzięty pod uwagę w orzeczeniu Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 1996 roku.

 

15 grudnia 2001 r. – odbyła się uroczystość nadania gimnazjum w Radzionkowie imienia o. Ludwika Wrodarczyka OMI, proboszcz parafii Okopy na Polesiu Wołyńskim, męczennika okrutnie zamordowanego przez nacjonalistów ukraińskich, w wieku 37 lat, w dniu 12 grudnia 1943 roku. Urodził się 25 sierpnia 1907 r. w Radzionkowie na Górnym Śląsku.

Zob. Bronisław Janik, „Niezwykły świadek wiary na Wołyniu. 1939-1943. Ks. Ludwik Wrodarczyk OMI”, Poznań 1993; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Wrodarczyk 

16 grudnia

16 grudnia 1930 r. – od tego dnia miasto Sarny należało do województwa wołyńskiego. Przedtem należało do województwa poleskiego w składzie II Rzeczypospolitej.

 

16 grudnia 1936 r. – w wiosce Hurby, gmina Buderaż, powiat Zdołbunów, urodziła się Irena Gajowczyk. Córka Jana Ostaszewskiego i Marii z domu Zielińskiej. Autorka wstrząsającego świadectwa o zbrodni nacjonalistów ukraińskich w jej rodzinnej wiosce dokonanej w dniu 2 czerwca 1943 roku. Pisze w nim m.in.: „Byłam zbyt mała, aby się bronić i zbyt duża, żeby zapomnieć tragiczny dzień 2 czerwca 1943 roku. (…)”.

Zob.: Irena Gajowczyk, „Ocalić od zapomnienia”, [w:] „Głos Kresowian” nr 11 z maja-czerwca 2003 r. //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/hurby.html

 

16 grudnia 1942 r.  – we wsi Jezierce, pow. Kostopol, policja ukraińska pod dowództwem kilku Niemców dokonała pacyfikacji wsi polskiej mordując od 360 do 500 Polaków. Była to represja za fałszywe oskarżenie przez komendanta policji ukraińskiej w Ludwipolu Korolczuka, że Polacy z partyzantami sowieckimi rzucili granat na przejeżdżających Niemców, chociaż zrobili to partyzanci sowieccy ze specjalnej grupy wywiadowczej Nikołaja Kuzniecowa. Ukraińscy policjanci obrabowali trupy Polaków z lepszych ubrań i butów, a ludność ukraińska z sąsiednich wiosek rozgrabiła majątek spacyfikowanej wsi.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1942.html

 

16 grudnia 1962 r. – w Phoenix (Arizona) zmarła s. Janina Katarzyna Bogdanowicz z Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W l. 1927-1931 i 1932-1939 przebywała w klasztorze w Łucku. W l. 1931-1932 kwestował z dwoma innymi siostrami w USA na potrzeby sierocińców w Kowlu i Łucku. Urodziła się w 1898 roku. 

 

16 grudnia 1999 r. – w dniach 15-16 grudnia 1999 r. w  Koszalinie odbyła się II Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Z dziejów polskich formacji granicznych II Rzeczypospolitej Polskiej w 75 rocznicę powstania KOP”. Niektóre materiały z konferencji dostępne są w internecie na stronie:

http://www.cs.strazgraniczna.pl/

 

16 grudnia 2008 r. – w Warszawie podpisano porozumienie określające zasady regulacji stanu prawnego niektórych nieruchomości zabudowanych obiektami sakralnymi, które przeszły na własność Państwa na podstawie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz. U. Nr 59, poz. 318, z 1949 r. Nr 53, poz. 404, z 1958 r. Nr 17, poz. 72 i z 1969 r. Nr 13, poz. 95), a były własnością diecezji, parafii, klasztorów lub innych instytucji grecko-katolickich (unickich) Diecezji Przemyskiej obrządku grecko-katolickiego oraz Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny i które pozostają we władaniu prawosławnych kościelnych osób prawnych.

17 grudnia

 

17 grudnia 1881 r. – w Komarnie urodził się Mieczysław Orłowicz, doktor praw, polski geograf, jeden z czołowych działaczy turystycznych i krajoznawczych. Autor m.in. „Ilustrowanego przewodnika po Wołyniu” (Łuck 1929). Zmarł 4 października 1959 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Or%C5%82owicz

 

17 grudnia 1897 r. – w Płocku urodził się Władysław Broniewski, lewicowy poeta. W 1915 r. wstąpił do legionów i przeszedł chrzest bojowy w walkach na Wołyniu. Zmarł 10 lutego 1962 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Broniewski

 

17 grudnia 1920 r. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie, prawie bez dyskusji, przyjął dwie ustawy. Pierwsza dotyczyła przejęcia na własność państwa ziemi w niektórych powiatach na wschód od Bugu. Druga ustawa ustalała warunki nadawania gruntów zdemobilizowanym

żołnierzom. Wymieniony akty prawne stały się podstawą osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich, w tym na Wołyniu.

Zob.: „Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej”, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1921, nr 4, poz. 17; „Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego”, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1921, nr 4, poz. 18; Janina Stobniak-Smogorzewska, „Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945”, Warszawa 2003, s. 20.

 

17 grudnia 1921 r. – we Lwowie zmarła Gabriela Zapolska, herbu Korwin, właśc. Maria Gabriela Korwin-Piotrowska, polska dramatopisarka, powieściopisarka i publicystka. Urodziła się 30 marca 1857 r. w Podhajcach koło Łucka.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Zapolska

 

17 grudnia 1927 r. – przychylając się do prośby ks. bp A.P. Szelążka, papież Pius XI wydał dekret ustanawiający św. Teresę od Dzieciątka Jezus (1873-1897), patronką diecezji łuckiej. Papież Pius XI w 1923 r. ogłosił ją błogosławioną, a w 1925 r. świętą. W 1936 r. ku Jej czci ks. bp A.P. Szelążek powołał w Łucku Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, aktywnie działające do dzisiaj w Polsce, we Włoszech i na Ukrainie. Dnia 19 października 1997 r., papież Jan Paweł II ogłosił św. Teresę od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła. Jest trzecią kobietą obdarzoną tym honorowym tytułem.

18 grudnia

18 grudnia 1939 r. – OO. Kapucyni zostali przez Sowietów wyrzuceni ze swojego kościoła i klasztoru w Ostrogu nad Horyniem. Kapucyni zamieszkali u wiernych i pomagali w duszpasterstwie przy kościele parafialnym i w okolicy (Ożenin, Mizocz, Noworodczyce, Kuniów).

Zob.: O. Remigiusz Kranc OFMCap., „W drodze z Ostroga na Kołymę”, pod red. ks. Witolda Józefa Kowalowa i o. Józefa Mareckiego OFMCap., Biały Dunajec – Kraków, 1998, s. 21-22.

 

18 grudnia 1943 r. – zmarł Wacław Wąsowicz, lat 21, „Mewa”, żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z oddziału „Krwawa Łuna”. Ranny w potyczce z wojskami niemieckimi pod Pańską Doliną. Pochowany w Pańskiej Dolinie.

 

19 grudnia

19 grudnia 1541 r. – król Zygmunt I Stary nadał ks. Beacie z Kościeleckich Ostrogskiej i jej córce Elżbiecie, słynnej Halszce Ostrogskiej, miasto Równe z przynależytościami.

Zob.: biogramy w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Beata_%C5%81aska_z_Ko%C5%9Bcieleckich

http://pl.wikipedia.org/wiki/Halszka_z_Ostroga

 

19 grudnia 1743 r. – w Oteniae (Otyni?) urodził się o. Fortunat od świętego Tomasza (Tomasz Karpiński), trynitarz. Pochodził z Pokucia. Habit przyjął 15 października 1765 r., a 19 października następnego roku złożył śluby zakonne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1770 r. we Lwowie. Był m.in. przełożonym klasztoru trynitarzy w Mielcu. Zmarł 1 października 1821 r. w Łucku.

 

19 grudnia 1940 r. – we wsi Karasin na Wołyniu został zamordowany (wg innej wersji zmarł 10 grudnia 1940 r. w Lubomlu lub Równem) miejscowy proboszcz ks. Bronisław Reroń. Urodził się 17 lipca 1908 r. (wg innych danych 6 grudnia 1908 r.) w Kalinie Wielkiej. Święcenia kapłańskie przyjął w !938 roku. Kapłan diecezji łuckiej. Okoliczności jego śmierci do dziś pozostają tajemnicą.

 

19 grudnia 1942 r. – nocą z 18 na 19 grudnia 1942 r. na Górze Pietralewickiej w Słonimie w czasie egzekucji Żydów Niemcy zamordowali s. Martę Wołowską ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek. Urodziła się w 1879 r. w Lublinie. Do zgromadzenia wstąpiła w 1900 roku. Wiele lat pracowała jako przełożona w Maciejowie na Wołyniu, gdzie zorganizowała sierociniec dla ponad setki dzieci różnej narodowości, szkołę powszechną, seminarium nauczycielskie i szkołę zawodową. Beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 w grupie 108 polskich męczenników.

Zob.: „Bł. S. Marta Wołowska (1879-1942) sylwetka duchowa”, red. Ks. Marek Chmielewski, Lublin 2005; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Marta_Kazimiera_Wo%C5%82owska  

 

19 grudnia 1952 r. – w Kopaninie zmarł Jan Dłużyński (1899-1952), wachmistrz 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. W czasie II wojny światowej robotnik kolejowy na stacji Zdołbunów.

 

19 grudnia 1967 r. – w Mąkoszycach w archidiecezji wrocławskiej zmarł ks. Dominik Wyrzykowski, wieloletni proboszcz parafii Katerburg i dziekan dekanatu krzemienieckiego w diecezji łuckiej.

20 grudnia

20 grudnia 1665 r. – w Małopolsce urodził się ks. Mikołaj Baranowski, jezuita. Misjonarz w Kowlu (1698-1700). Prefekt szkół w Łucku (1700-1701). Zmarł 21 września 1706 r. w Zamościu. 

 

20 grudnia 1932 r. – zmarł ks. Bolesław Żelichowski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1928 roku. Wikariusz we Włodzimierzu Wołyńskim w l. 1929-1932. Urodził się w 1899 roku.

 

20 grudnia 2006 r. – Komisja Etyki TVP wydała orzeczenie w sprawie skargi ZG Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia na film dokumentalny Agnieszki Arnold „Przebaczenie”. Uznano, iż autorka filmu naruszyła zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w Telewizji Polskiej.

 

20 grudnia 2007 r. – został otwarty drugi odcinek międzynarodowej autostrady Kowel – Jagodzin, która prowadzi do granicy ukraińsko-polskiej.

 

 

21 grudnia

21 grudnia 1425 r. – połączenie diecezji łuckiej i  włodzimierskiej. Bp Andrzej Spławski (vel Andrzej z Płońska) przenosi swą siedzibę z Włodzimierza Wołyńskiego do Łucka.

 

21 grudnia 1500 r. – król Aleksander Jagiellończyk nadał dla miasta Równe na Wołyniu przywilej na jarmark na św. Szymona Letoprowodcy.

 

21 grudnia 1925 r. – zostało wydane Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych w sprawie utworzenia powiatowych urzędów ziemskich w Kostopolu i w Zdołbunowie.

Zob.: Dziennik Ustaw – rok 1925, nr 129, poz. 936.

 

21 grudnia 1943 r. – w Zawołoczu z rąk NKWD zginął Paweł Kuriata, żołnierz w oddziale AK „Bomby” – „Wujka”. Syn Walentego Kuriaty. Służył w ochronie dowódcy oddziału.

Zob.: „Rudnia Potasznia” //

http://wolyn.ovh.org/opisy/rudnia_potasznia-03.html

 

21 grudnia 1991 r. – powstała Wspólnota Niepodległych Państw.

 

21 grudnia 1999 r. – w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lasku Bielańskim w Warszawie została odprawiona Msza św. pogrzebowa ks. prof. Ludwika Królika, po czym jego doczesne szczątki zostały przewiezione na Cmentarz Powązkowski i pochowane we wspólnym grobie kapłanów. Duchowny rzymskokatolicki, Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości (prałat), profesor, historyk Kościoła, dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Urodził się 1 czerwca 1942 roku w Pobużanach na Lwowszczyźnie w wielodzietnej rodzinie rolniczej. Pierwsze dwie jego publikacje książkowe powiązane są z diecezją łucką. Są to: „Organizacja dekanalna diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII w.” (Lublin 1981) i „Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII w.” (Lublin 1983). Druga z wymienionych prac – praca doktorska – jest monografią organizacji diecezji łuckiej, która w omawianym czasie była niesłychanie rozległa terytorialnie. Dziś jej tereny należą do trzech niepodległych państw.

Zob.: Ks. Witold Józef Kowalów, „Historyk diecezji łuckiej”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (32) ze stycznia-lutego 2000 r., s. 29-30; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Kr%C3%B3lik  

22 grudnia

22 grudnia 1904 r. – (wg kalendarza juliańskiego, a 4 stycznia 1905 r. wg kalendarza gregoriańskiego) w Berdyczowie urodził się Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński. W latach 1936-1939 wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łucku. W latach 1939-1945 proboszcz katedry w Łucku. W latach 1945-1954 więziony, następnie na zesłaniu w Karagandzie, gdzie od 1954 r. prowadził pracę duszpasterską. Zmarł 3 grudnia 1974 r. w Karagandzie. 19 czerwca 2006 r. rozpoczął się jego proces kanonizacyjny.

 

22 grudnia 1918 r. – wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej zajęły Łuck, a następnie Włodzimierz Wołyński i Kowel. Linia rozgraniczenia między Ukraińcami i Polakami został rzeka Bug, ale pewne jednostki ukraińskie krótki czas znajdowały się nawet na Chełmszczyźnie.

Zob.: Володимир Лис. «Волиняни відстоювали Соборну Україну» // «Волинь» ч. 891 від 22 січня 2009 р. //

http://www.volyn.com.ua/?rub=5&article=0&arch=891

 

22 grudnia 1922 r. – w Żytomierzu urodził się Tadeusz Borowski, polski prozaik, poeta, publicysta. Dzieciństwo przeżył na Ukrainie. Zmarł 3 lipca 1951 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Borowski_(poeta)

 

22 grudnia 1943 r. – kpt. Kochański „Bomba”, stwierdzając możliwość przejęcia oddziałów polskiej policji, utworzonej przez Niemców w Kostopolu i Bereżnem, opuścił kwatery w Rudni Lwa i skierował oddział z powrotem do Starej Huty, gdzie zamierzał spędzić święta Bożego Narodzenia. W miejscowości Bronisławka zatrzymał sie na odpoczynek. Otrzymał tutaj wiadomość, że jeden z dowódców partyzantki radzieckiej, gen. Naumow, chce się z nim zobaczyć, zapraszając do swego sztabu w niedalekiej wiosce Zawołcze. Pojechał tam „Bomba” w towarzystwie por. „Strzemię” i ks. Leona Śpiewaka ps. „Oboźnik” oraz kilkoma podoficerami eskorty. Podczas biesiady w Zawołczu, suto zakrapianej alkoholem, cała grupa polska została rozbrojona i zaaresztowana. Oddział radziecki ruszył w pospiesznym marszu na wschód. Podczas odpoczynku żołnierze eskorty zostali zastrzeleni, a kpt. „Bomba”, por. „Strzemię” i ks. „Oboźnik” odstawieni do Kijowa, a później do Moskwy. Tam byli sądzeni i skazani na obozy pracy, jako „przedstawiciele obcej agentury”.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

22 grudnia 2008 r. – w Łucku w pomieszczeniu Łuckiej Rady Miejskiej odbyło się posiedzenie klubu dziennikarzy na temat „Jak przywrócić Banderę Ukraińcom?”. Organizatorami tej imprezy byli: departament informacyjnej polityki i informacyjno-analityczne centrum „Łuck”. Agencja „Zaxid.net” podała informację departamentu polityki informacyjnej Łuckiej Rady Miejskiej, iż organizatorzy „postanowili zebrać naukowców, pedagogów, urzędników, pisarzy, dziennikarzy, duchowieństwo, przedstawicieli aktywnej młodzieży, żeby rozważyć i poradzić się, co ma robić inteligencja miasta, by imię ideologa ukraińskiego ruchu narodowego, przywódcy OUN Stepana Banderę postało na należnym poziomie czci i popularności”.

Zob.: „W Łucku zastosują rosyjskie doświadczenie dla propagandy Bandery” //

http://www.zaxid.net/newspl/2008/12/23/130046/

23 grudnia

23 grudnia 1461 r. – w Łucku został zawarty akt sprzedaży wioski Równe. Iwaszko Dyczko sprzedał „dwór i seło w łuckim powietie na imia Rownoje” za kwotę trzystu kop szerokich groszy czeskich księciu Semenowi Nieświckiemu.

Zob.: Roman Janisławski, „Kilka słów o Równem” (1937-1939 r.) // http://www.rivne.org/history/1939.htm

 

23 grudnia 1594 r. – władyka włodzimierski Hipacy Pociej oraz władyka łucki i ostrogski Cyryl Terlecki złożyli w Rzymie przysięgę papieżowi Klemensowi VIII, który zgodził się na zachowanie liturgii prawosławnej, małżeństw księży unickich i stosowanie kalendarza juliańskiego. 

 

23 grudnia 1895 r. – w Barbarówce, pow. Zasław w guberni wołyńskiej, urodził się Jan Rochmankowski (1895-1943), pracownik starostwa powiatowego w Kowlu. Zmarł 10 września 1943 r. w radzieckim więzieniu w Iwanowie w nieznanych okolicznościach.

 

23 grudnia 2005 r. – w wołyńskiej obwodowej administracji państwowej w Łucku odbyło się posiedzenie Wołyńskiej Rady Kościołów. Było to pierwsze spotkanie hierarchów największych wspólnot chrześcijańskich obwodu wołyńskiego.

 

23 grudnia 2006 r. – w wyniku obrażeń doznanych w czasie wypadku samochodowego zmarł ks. dr Michał Nahornyj, kapłan archidiecezji lwowskiej. Urodził się 4 maja 1965 r. w Oleszkowcach w diecezji kamieniecko-podolskiej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Mariana Jaworskiego we Lwowie 31 marca 1994 r. Po święceniach studiował na KUL oraz w Rzymie, gdzie obronił licencjat z teologii moralnej. Administrator parafii w Jaryczowie. Notariusz kurii metropolitalnej we Lwowie. Rektor kościoła pw. MB Gromnicznej we Lwowie (do 2006 r.). Dnia 1 września 2006 r. został mianowany administratorem parafii Winniki koło Lwowa. W październiku 2006 r. obronił pracę doktorską na KUL. Pogrzeb odbył się 27 grudnia 2006 r. w Winnikach – Mszy św. żałobnej przewodniczył metropolita lwowski ks. kard. Marian Jaworski, a kazanie wygłosił proboszcz katedry lwowskiej ks. prałat Wiktor Antoniuk. Mszę św. koncelebrowali bp Marcjan Trofimiak z Łucka, miejscowi biskupi pomocniczy oraz wielu kapłanów. Po Mszy św. ciało kapłana zostało przewiezione do parafii rodzinnej w Oleszkowcach w diecezji kamieniecko-podolskiej i tam złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.

 

24 grudnia

24 grudnia 1653 r. – „zwycięstwo Bohdana Chmielnickiego pod Żwańcem” – według publikacji ukraińskich. Natomiast polska historiografia podaje datę:

 

15 grudnia 1653 r. – w Żwańcu na Podolu król Jan Kazimierz zawarł ugodę z Bohdanem Chmielnickim. 

 

24 grudnia 1715 r. – po zawarciu w Szczebrzeszynie tygodniowego zawieszenia broni konfederaci tarnogrodzcy wycofują się na Wołyń.

 

24 grudnia 1941 r. – metropolita Dionizy Waledyński (Polski Kościół Prawosławny) mianował bpa Polikarpa Sikorskiego tymczasowym administratorem zajętych przez Niemców terenów i nadał mu tytuł arcybiskupa Łucka i Kowla.

 

24 grudnia 1942 r. – masowy mord w Połące, pow. łucki. Ofiarą nacjonalistów ukraińskich padło około 60 Polaków.

 

24 grudnia 2003 r. – zmarł Josyp Pacuła, ukraiński nauczyciel i nacjonalista. Na pocz. l. 90 XX wieku kierował Kongresem Inteligencji Ukraińskiej w obwodzie rówieńskim. Autor książki „Wołyń – mój ból, moja nadzieja”.

 

25 grudnia

25 grudnia 1650 r. – zmarł Aleksander Atanazy Puzyna, książę, prawosławny biskup łucki i ostrogski w latach 1633-1647. Na biskupstwo łuckie i ostrogskie mianowany przez króla Władysława IV 16 marca 1633 roku. Dokonał zamiany gruntów z dominikanami łuckimi. Autor opisu soboru katedralnego w Łucku w „Didaskaliach Sylwestra Kossowa (1638).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Atanazy_Puzyna 

 

25 grudnia 1893 r. – w Kaliszu urodził się gen. Mieczysław Smorawiński, polski dowódca wojskowy. W chwili wybuchu II wojny światowej będąc dowódcą Okręgu Korpusu nr II w Lublinie organizował mobilizację oddziałów oraz bazy zaopatrzenia dla walczących oddziałów. Do dnia 14 września 1939 przebywał w Lublinie, a następnie udał się zgodnie z rozkazem Kwatermistrza Wojska Polskiego początkowo do Kowla, a potem do Włodzimierza Wołyńskiego.  20 września 1939 r. został wraz z podległymi mu oddziałami Wojska Polskiego wzięty do niewoli sowieckiej. Zamordowany w Katyniu w 1940 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Smorawi%C5%84ski

 

25 grudnia 1903 r. – we wsi Bachtynek, gm. Murowane Kuryłowce, pow. Nowa Uszyca, woj. Kamieniec Podolski, urodził się Franciszek Korczyński – wachmistrz 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu. 23 maja 1923 r. uciekł z ZSRR i przyjęty został przez Policję Państwową w Ostrogu na Nowym Mieście. W październiku 1924 r. otrzymał przydział do 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu.

Zob.: Franciszek Korczyński, „Pamiętnik ułana 19-tki wołyńskiej” //

http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-printview-t-5533-start-0.phtml

 

25 grudnia 1921 r. – w Połtawie zmarł Wołodymyr Korolenko, rosyjski i ukraiński pisarz, publicysta i działacz społeczny. Urodził się 27 lipca 1853 r. w Żytomierzu.

 

25 grudnia 1929 r. – we Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Jerzy Antczak, polski reżyser, aktor filmowy i teatralny.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Antczak

 

25 grudnia 1974 r. – w wieku 82 lat w Warszawie zmarł Feliks Przesmycki, profesor, polski lekarz bakteriolog. Urodził się 21 stycznia 1892 r. w Miropolu na Wołyniu. Profesor Akademii Medycznej w Warszawie, dyr. Państwowego Zakładu Higieny tamże. Autor wielu prac naukowych,  głównie z wirusologii. Zasłużony we wprowadzeniu w Polsce szczepień przeciwko chorobie Heinego–Medina. Zmarł 25 grudnia 1974 r. w Warszawie, w wieku 82 lat.

Zob.: biogram w Encyklopedii PWN //

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3963628

 

25 grudnia 2008 r. – zmarł Jerzy Sas Jaworski, żołnierz kampanii polskiej, Armii Krajowej, I Armii WP, pasjonat jazdy konnej. Urodził się 5 stycznia 1920 r. we Włodzimierzu Wołyńskim w rodzinie oficerskiej.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Sas_Jaworski

26 grudnia

26 grudnia 1841 r. – we wsi Hrani k. Łucka urodził się Józef Chamiec, poeta, publicysta i tłumacz. Za udział w powstaniu styczniowym w 1863 r. uwięziony przez Austriaków, zbiegł i wyemigrował do Francji. Był krewnym Eweliny Hańskiej-Balzac. W 1865 r. nabył majątek pod Paryżem. Wiele publikował w prasie polskiej, wydał we Lwowie „Próby rymotwórcze” (1869), a w Paryżu „Księgę Sonetów” (1873), „Jesienne pieśni” (1880) i inne. Zmarł 19 sierpnia 1915 r. w Paryżu.

 

26 grudnia 1942 r. – hitlerowska ekspedycja przeciwpartyzancka spacyfikował dwie wioski Wojtkiewicze i Budki Wojtkiewickie, paląc zabudowania i mordując ponad 800 osób. Obie miejscowości przed wojną były zamieszkane w większości przez Polaków.

 

26 grudnia 1943 r. – oddział „Bomby” prowadzony przez ppor. „Słuckiego” zostawił w Jankach pod Sarnami 13 chorych i rannych żołnierzy i ruszył w drogę do Przebraża. Po opanowaniu podstępem mostu na Horyniu i schwytaniu 9 oficerów UPA, oddział dokonał nagłego ataku na wieś Horodziec, przechodząc ją jak huragan. Za wsią nastąpiło zwarcie z odsieczą ukraińską, która ostrzelana z bliska została zupełnie rozbita. Kolejna potyczka z oddziałem UPA na futorach między Werbczą a Bulejkami. Odpoczynek w spokojnej wsi polskiej Wyrka.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

26 grudnia 1979 r. – inwazja sowiecka na Afganistan. Na Wołyniu jest wiele grobów sowieckich żołnierzy, którzy zginęli w tym kraju.  

 

26 grudnia 2009 r. – w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem na Wołyniu odbył się X Festiwal Kolęd i Pastorałek, będący eliminacjami do XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Na rozpoczęciu festiwalu w Równem obecny był ordynariusz diecezji łuckiej bp Marcjan Trofimiak.

 

27 grudnia

27 grudnia 1633 r. – zmarł o. Melecjusz Smotrycki (ok. 1572-1633), wybitny prawosławny, a następnie unicki duchowny, teolog, filolog, pisarz polemista i działacz oświatowy. Archimandryta monasteru dermańskiego.

 

27 grudnia 1890 r. – w Zdołbunowie urodził się por. Zygmunt Szulecki, burmistrz Dąbrowicy. Zmarł w 1940 r. w Katyniu – zamordowany przez NKWD.

Zob.: „Polscy oficerowie i policjanci zamordowani w Katyniu, Miednoje i w Charkowie oraz obywatele RP z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej” //

http://www.katedrapolowa.pl/ofiary_z.php

 

27 grudnia 1910 r.w Małyńsku na Wołyniu, w wielodzietnej rodzinie o tradycjach patriotycznych, urodziła się Władysława z Hermaszewskich Seweryn Spławska, harcmistrzyni, była naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju, działaczka harcerska w przedwojennej Polsce, autorka wielu książek o historii harcerstwa. Ukończyła szkołę podstawową w Bereznem. Do harcerstwa wstąpiła w gimnazjum w 1928 roku. W 1931 r. ukończyła Szkołę Handlową w Równem. Jej pierwszy mąż Kazimierz Seweryn był więźniem Kozielska i został stracony w Katyniu. Ona sama została wywieziona do Kazachstanu w kwietniu 1940 roku. Z ZSRR wyjechała do Pahlevi w Iranie w drugiej turze ewakuacyjnej z armią gen. Władysława Andersa. W Teheranie mianowana komendantką harcerek w Chorągwi Irańskiej prowadziła pracę harcerską wśród młodzieży ewakuowanej z Rosji wraz z wojskiem. Wraz z likwidacją ośrodka polskiego w Teheranie, otrzymała przydział do Harcerskiej Chorągwi Junackiej w Palestynie. Od 1944 r. organizowała pracę harcerską w Wojskowej Szkole Młodszych Ochotniczek w Nazarecie. Tam też została mianowana harcmistrzynią. Po zakończeniu działań wojennych druhna Włada rozpoczęła studia w Szkole Pielęgniarskiej przy uniwersytecie amerykańskim w Bejrucie. W 1947 r. przyjechała do Anglii, gdzie wyszła za mąż i założyła rodzinę. W 1965 r. wróciła do czynnej pracy harcerskiej jako sekretarka Głównej Kwatery Harcerek. W latach 1974-76 była sekretarzem generalnym ZHP poza granicami Kraju, a następnie, do 1980 roku naczelniczką harcerek. Następne lata poświęciła na pracę naukową. W 1993 r. wydała książkę „Harcerki w ZHP”. Zawsze podkreślała, że harcerstwu zawdzięczała bardzo wiele: „Harcerstwo wzbogaciło moją młodość. Stworzyło mi możliwość rozwoju zainteresowań, samokształcenia i pracy nad sobą” – powiedziała w jednym z wywiadów. Zmarła w wieku 99 lat 14 listopada 2009 r. w Londynie.

Zob.: „W. Brytania. Zmarła hm. Spławska, wybitna działaczka harcerska”, [w:] „Gazeta Wyborcza” z 14 listopada 2009 r. //

http://wyborcza.pl/nekrologi/1,101499,7254358,W_Brytania__Zmarla_hm__Splawska__wybitna_dzialaczka.html 

 

27 grudnia 1932 r. – zmarł ks. Andrzej Kobierski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1901 roku. Katecheta gimnazjum i rektor kościoła pw. św. Józefa (dawny karmelitanek) w Dubnie. Urodził się w 1878 roku.

 

27 grudnia 1943 r. – nocą z 26 na 27 grudnia we wsi Witoldówka, pow. Zdołbunów, Ukraińcy zamordowali 13 Polaków, natomiast w wielogodzinnym boju z UPA zginęło 7 członków samoobrony polskiej, łącznie zginęło 20 Polaków.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html

 

27 grudnia 1943 r. – oddział „Bomby” w trudnym marszu do Przebraża. Wyszedł on z Wyrki rano, przez Siedliska przeszedł do lasów koło Czepelki i Borsuków. Ludzie i konie byli bardzo zmęczeni. O zmroku dalszy marsz. Między Mielnikowem a Orzgowem kolejna potyczka z bandą UPA. W ręce polskie wpadło 8 zaprzęgów końskich z saniami. W wielkim napięciu oddział minął wsie ukraińskie Chołoniewicze i Herejniówkę, zapadając w lasy Radziwiłła kolo Łopatnia, gdzie mógł odpocząć.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

27 grudnia 1949 r. – bp Adolf Piotr Szelążek zachorował na grypę. Ta niegroźna z początku choroba miała zakończyć się jednak śmiercią. Zmarł w zamku bierzgłowskim 9 lutego 1950 r. Do niedzieli 12 lutego trumna z jego ciałem przebywała w zamku. Uroczystościom pogrzebowym, które odbyły się w kościele św. Jakuba w Toruniu 13 lutego, przewodniczył prymas Polski abp Stefan Wyszyński. Pogrzeb zgromadził około 20 biskupów i 300 kapłanów. Biskup łucki został pochowany w krypcie kościoła św. Jakuba. Informuje o tym płyta epitafijna umieszczona w świątyni.

 

27 grudnia 2004 r. – w Johannesburgu (Norwegia) zmarł Jerzy Pakulski, polski pianista. Urodził się 5 października 1932 r. w Zdołbunowie. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu. Debiutował w 1948 r. w harcerskim zespole Rumba Jazz. Od 1951 r. grał w zespole Rytm, z którym współpracował z wrocławską rozgłośnią Polskiego Radia, a w 1955 r. wystąpił w filmie „Irena do domu”. Od 1957 r. kierował własnym zespołem estradowym, a od 1959 do 1965 r. pierwszym we Wrocławiu zespołem jazzu nowoczesnego, FAR Quartetem/Quintetem. Wraz z nim zdobywał nagrody na konkursach, grał na festiwalu Jazz Jamboree ’61, współpracował z teatrem Kalamburi Teatrem Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, występował w Europie Zachodniej. W latach1965-1968 kierował własnym triem. Był redaktorem muzycznym w PR Wrocław, komponował muzykę teatralną. Działał we wrocławskim środowisku jazzowym. W 1968 r. wyjechał do Holandii i grał zarobkowo. W latach 1972-1974 mieszkał w Oslo, gdzie uczył muzyki, a następnie w Johannesburgu. Skomponował ponad 100 utworów.

Zob.: „Zmarli”, [w:] „Więź” nr 11 (565) / 2005, s. 196-198, s. 196 //

http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id    

 

28 grudnia

28 grudnia 1828 r. – profesję zakonna złożył o. Meliton od Narodzenia Pańskiego – Józef Kulczycki, syn Szymona, karmelita. Urodził się w 1803 r. we Lwowie. Teologię studiował w Berdyczowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1833 roku.

Zob.: Benignus Józef Wanat OCD, „Szkoły karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie”, [w:] „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa”, Praca zbiorowa pod redakcja Czesława Gila OCD, Kraków 2005. //

http://www.karmel.pl/pobierz/wanat.doc

 

28 grudnia 1830 r. – dowódcą Pułku Jazdy Wołyńskiej doby powstania listopadowego został ppłk Augustyn Brzeżański, od 19 sierpnia 1831 r. w stopniu pułkownika.

 

28 grudnia 1943 r. – por. „Sędzimir”, Stanisław Możejko, po rozmowie w Kowlu z płk. „Luboniem”, przywiózł rozkaz poderwania do działania oddział partyzancki por. „Gzymsa”, i maszerowania z rejonu Ostroga do rejonu koncentracji pod Kowlem.

 

28 grudnia 1943 r. – oddział „Bomby” po przeszło trzech dobach uciążliwego marszu przybył do ośrodka samoobrony polskiej w Przebrażu, gdzie znalazł odpoczynek.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

28 grudnia 1943 r. – do Sztabu Naczelnego Wodza, Oddziału Specjalnego, w Londynie wpłynęła depesza z Kraju następującej treści: „Polityczny kierownik Ukraińskiej Armii Powstańczej w odezwie z 16. XI. wzywa Polaków do opuszczenia Ziem Ukraińskich i wycofania się za Bug. Grozi zniszczeniem, stawiając za przykład los Polaków w Hucie Stepanowskiej [winno być Stepańskiej, gm. Stepań, pow. Kostopol]”.

 

28 grudnia 2008 r. – w auli Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” odbył się wieczorek kulturalny poświęcony historii Wołynia i Ostroga nad Horyniem. Organizatorami tej imprezy było Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej i nieformalna grupa Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, która zapragnęła odwiedzić to wołyńskie miasteczko. Główną częścią wieczoru była prelekcja dra Roberta Gawkowskiego pt. „Sportowe życie Wołynia w latach 1918-1939”. Autor, historyk kultury fizycznej i historyk sportu, korzystając ze współczesnych technik multimedialnych dokonał interesującej prezentacji tematu ukazując wielonarodowe spektrum życia sportowego na Wołyniu.

Zob.: Michał Kowaluk, „Sportowe życie Wołynia”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (86) ze stycznia-lutego 2009 r., s. 7. //

http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/?p=main&what=202&PHPSESSID=3D63%3D 

29 grudnia

29 grudnia 1929 r. – w tym dniu zakończył swoje  pierwsze urzędowanie na posadzie wojewody wołyńskiego  Henryk Jan Józewski, pseud. „Niemirycz”, „Olgierd”, działacz państwowy II RP, artysta, malarz, polski polityk i działacz niepodległościowy, piłsudczyk. Drugi raz na tej posadzie był od 5 czerwca 1930 r. do 13 kwietnia 1938 roku. Urodził się 6 sierpnia 1892 r. w Kijowie. Minister Spraw Wewnętrznych (29 grudnia 1929 – 17 marca 1930; 29 marca 1930 – 3 czerwca 1930). Wojewoda łódzki (1938-1939). Zmarł 23 kwietnia 1981 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_J%C3%B3zewski

 

29 grudnia 1942 r. – we wsi Radochoszcza (pow. Zamość) Ukraińcy razem z Niemcami wymordowali 41 Polaków i spalili 22 gospodarstwa.

Zob.: Stanisław Żurek, „Przed operacją «Wisła» było ludobójstwo!”, [w:] „Tylko Polska” //

http://www.polskapartianarodowa.org/tp/index.php?Itemid=62&id=188&option=com_content&task=view

 

29 grudnia 1945 r. – we wsi Ptycza k. Werby, nacjonaliści ukraińscy w bestialski sposób zakatowali zdemobilizowanego żołnierza Hryhorija Maksymiwa. Powiesili go na podwórzu, jego żona Paraska i 9-letnia córka Hanna zostały żywcem spalone w budynku.

 

29 grudnia 2005 r. – w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Hanna Irena Różycka złożyła Włodzimierzowi Majdewiczowi, współzałożycielowi Stowarzyszenia, wieloletniemu członkowi Zarządu Stowarzyszenia, autorowi wielu ciekawych opracowań związanych z historią i tradycją 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, redaktorowi „Ułana Wołyńskiego” gratulacje i życzenia dalszych sukcesów z okazji kolejnego wyboru na Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. Włodzimierz Majdewicz zaszczytną i jednocześnie odpowiedzialną funkcje w Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK pełni od 1977 roku.

Zobacz.: „Ułan Wołyński” nr 25 //

http://www.ulan-wolynski.org.pl/biuletyn25.html

30 grudnia

30 grudnia 1752 r. – w Mielcu urodził się o. Jan od Jezusa Maryi (Jan Kapuściński). Habit przyjął 5 sierpnia 1770 r.; probację odbył pod kierunkiem o. Wojciecha od świętego Maurycego; śluby zakonne złożył 6 sierpnia 1771 r. w Beresteczku; studiował filozofię w Łucku, a teologię we Lwowie. Święcenia przyjął prawdopodobnie w 1777 r. Był misjonarzem w Horochowie na Wołyniu, a wcześniej concionatorem i wikariuszem w Brahiłowie, ministrem w Beresteczku i Brahiłowie. Pełnił funkcję definitora prowincjalnego. Zmarł w Brahiłowie 6 września 1805 r.

 

30 grudnia 1906 r. – w Kołomyi urodził się ukraiński poeta, grafik, historyk sztuki, dziennikarz i tłumacz Swiatosław Hordyński. Przekładał wiersze polskich poetów na język ukraiński, m.in. „Pieśn o Ukrainie” Józefa Łobodowskiego, gdzie jest wiele wątków wołyńskich. Zmarł w 1993 r. w Veronie (New Jersey, USA).

 

30 grudnia 1931 r. – w Łucku zmarła s. Benedykta Emilia Lewgowd (1878-1931) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W 1926 r. pracowała w Kowlu, a w l. 1926-1931 w Łucku. W l. 1927-1928 była mistrzynią nowicjatu w Łucku. W Białej Cerkwi, gdy za bolszewickiego panowania był głód i brakowało żywności dla sióstr i dzieci w sierocińcu, szła do kaplicy i pukała w tabernakulum wołając: „Jezu, nie mamy chleba”.

 

30 grudnia 1963 r. – w Berdyczowie urodził się bp Witalij Skomarowski, bp pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej.

 

30 grudnia 2008 r. – od 4 listopada do 30 grudnia 2008 r. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (ul. Słowackiego 19 a) była czynna wystawa „Wołyń czasu zagłady 1939-1945” – wystawa planszowa wypożyczona z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wystawa poświęcona była dziejom Wołynia w okresie II wojny światowej. Była próbą ukazania skomplikowanych relacji narodowościowych charakterystycznych dla tego obszaru, które – podsycane przez kolejnych okupantów: Rosjan i Niemców – doprowadziły do tragicznych konsekwencji determinujących powojenne stosunki polsko-ukraińskie.

Zob.: „Wołyń czasu zagłady 1939-1945” //

http://ostrog.blox.pl/2008/11/Wolyn-czasu-zaglady-1939-1945.html

  

31 grudnia

31 grudnia 1863 r. – na dyrektora gimnazjum rówieńskiego został zatwierdzony Heorhij Hnatowicz Herasymenko. Urodził się 4 lutego 1819 r. w Senczy w guberni połtawskiej w rodzinie oficera. W 1841 r. ze złotym medalem i stopniem kandydata ukończył wydział filozoficzny Uniwersytetu Kijowskiego. W latach 1841-1863 pracował jako starszy nauczyciel matematyki w gimnazjum niemirowskim, inspektor gimnazjum czernihowskiego, zarządca dyrekcji szkół w guberni kamieniecko-podolskiej. Zmarł 29 kwietnia 1867 r. w wyniku ataku apopleksji. Pochowany w Równem.

Zob.: Наталія Кожушко. «З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Директори гімназії (училища)» //

http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=25

 

31 grudnia 1894 r. – w wieku 75 lat zmarła w Dermaniu Jadwiga ks. Jabłonowska na Ostrogu, Maryampolu i Podkamieniu h. Prus III. Urodziła się 20 listopada 1819 r. w Warszawie. Córka księcia Maksymiliana i Teresy z Lubomirskich.

 

31 grudnia 1918 r. – II batalion 27 Pułku Piechoty wyruszył na front. Po przybyciu do Hrubieszowa batalion pozostał na miejscu, wysyłając na pierwszą linię poszczególne kompanie. I tak: kompania 5. wszedłszy w skład grupy kapitana Meraka, działała w obszarze Uchrynowa, staczając zaciętsze boje pod Sulimowem i Dołhobyczowem, 6. kompania wzmocniła grupę majora Bończy-Uzdowskiego, walczącą w obronie Włodzimierza Wołyńskiego i odznacza się w wypadzie na Wojnicę i w walkach we Włodzimierzu Wołyńskim.

Zob.: „27 Pułk Piechoty (II RP)” //

http://pl.wikipedia.org/wiki/27_Pu%C5%82k_Piechoty_(II_RP)

 

31 grudnia 1923 r. – Semen Petlura, po przejęciu władzy w Polsce przez rząd oparty o nacjonalistyczną i antyukraińską programowo endecję (tzw. rząd Chjenopiasta), pod naciskiem władz polskich opuścił Warszawę i przez Wiedeń, Budapeszt, Berno oraz Genewę wiosną 1924 r. przyjechał do Paryża. Urodził się 22 maja 1879 r. w Połtawie. Zmarł 25 maja 1926 r., zastrzelony przez sowieckiego agenta OGPU Szlome Szwarcbarda.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Semen_Petlura

 

31 grudnia  1942 r. – we wsi Sytnica, pow. Łuck, nacjonaliści ukraińscy zamordowali 4 Polaków: właściciela młyna z żoną oraz jego teściów. Ich ciała wrzucili do przerębli koło wsi Godomicz.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1942.html

 

31 grudnia 1980 r. – Papież Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego (wraz ze św. Benedyktem) patronami Europy.

 

31 grudnia 2007 r. zmarł profesor dr hab. Edward Prus, autor wielu książek poświęconych stosunkom polsko-ukraińskim, dokumentujących ludobójstwo dokonane na ludności polskiej Kresów przez OUN-UPA oraz pokazujących martyrologie ludności żydowskiej na Kresach. Napisał m.in. biografie metropolity Andrzeja Szeptyckiego i Maksyma Borowca „Tarasa Bulby”.

opracował

ks. Witold Józef Kowalów

 

P.S. Bardzo proszę o sprostowania i uzupełnienia.

Zapraszam na mój blog:

Wołyński Słownik Biograficzny

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html

 

Święta

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8956114

Statystyki

Zegar