Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

1 października

1 października 1653 r. – sobór ziemski w Moskwie uchwalił wojnę z Rzeczpospolitą na pomoc hetmanowi kozackiemu Bohdanowi Chmielnickiemu w celu zawładnięcia ziemiami wschodnimi Rzeczypospolitej. 

 

1 października 1754 r. – urodził się Paweł I Romanow, car Rosji w latach 1796-1801, syn Katarzyny II. Zmarł w 1801 roku.

 

1 października 1805 r. – Dzięki staraniom Tadeusza Czackiego zostało uruchomione Gimnazjum Wołyńskie przemianowane później na Liceum Krzemienieckie. Był to jeden z ważniejszych ośrodków kultury polskiej po upadku I Rzeczypospolitej. Jednym z wychowanków L.K. był m.in. Juliusz Słowacki.

 

1 października 1817 r. – na Uniwersytecie Wileńskim zostało założone tajne studenckie stowarzyszenie studentów i absolwentów tejże uczelni o nazwie Filomaci (gr. miłośnicy nauki). Miało ono cele społeczno-patriotycznych i samokształceniowych. Działało w latach 1817-1823. W wyniku śledztwa prowadzonego przez senatora Nikołaja Nowosilcowa Filomatom wytoczono proces, a potem zesłano do Rosji. Filomaci na swoich zebraniach dyskutowali na temat piśmiennictwa polskiego i zagranicznego, cenili dzieła starożytnych pisarzy oraz filozofów oświeceniowych. Interesowała ich literatura współczesna jak i z dawnych epok. Pragnęli upowszechnić swe zasady i idee, co doprowadziło w 1820 roku do powstania Towarzystwa Filaretów. Twórcami Filomatów byli m.in. Jan Czeczot, Józef Kowalewski, Onufry Pietraszkiewicz, Józef Jeżowski, Tomasz Zan i Adam Mickiewicz. Hasło Filomatów – „Ojczyzna, Nauka, Cnota” jest do dziś używane jako element symbolu ZHP i ZHR. Widnieje ono na trzech ramionach lilijki jako skrót ONC.

 

1 października 1821 r. – w Łucku zmarł o. Fortunat od świętego Tomasza (Tomasz Karpiński), trynitarz. Pochodził z Pokucia; urodził się 19 grudnia 1743 r. w Oteniae (Otyni?). Habit przyjął 15 października 1765 r., a 19 października następnego roku złożył śluby zakonne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1770 r. we Lwowie. Był m.in. przełożonym klasztoru trynitarzy w Mielcu.

 

1 października 1912 r. – w Sankt Petersburgu urodził się Lew Gumilow, wybitny rosyjski historyk-etnolog, geograf, orientalista, filozof, poeta. Syn Mikołaja Gumilowa i Anny Achmatowej. Autor dzieł: „Od Rusi do Rosji”, „Wielki step”, „Dzieje dawnych Turków”, „Poszukiwania wymyślonego królestwa”, „Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu” (Warszawa 2004) „Chunowie w Azji i Europie”, „Rytmy Eurazji”. Zmarł 15 czerwca 1992 roku.

 

1 października 1966 r. – w wiosce Łosiatyn w rejonie krzemienieckim w Tarnopolskiem urodził się ks. Ioann Nidzelśkyj, duchowny prawosławny. W 1995 r. ukończył Akademię duchowną w Sankt Petersburgu. Wcześniej wyświęcony na kapłana 10 stycznia 1995 r. przez bpa Symona, wikariusza eparchii Sankt-petersburskiej. W tym samym roku po powrocie na Ukrainę przeszedł pod jurysdykcję Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. Był sekretarzem eparchii łucko-wołyńskiej UKP PK i rektorem miejscowego seminarium duchownego. 18 sierpnia 2008 r. na podwórzu cerkwi swjato-pokrowskiej w Łucku podczas nabożeństwa został przyjęty z powrotem do kleru kanonicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (w jurysdykcji patriarchatu moskiewskiego).

 

1 października 2004 r. – w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

zaczęli studiować pierwsi studenci zagraniczni: Tamara Mokijczuk, Julia Serdyńska i Włodzimierz Lecheza. Wszyscy oni zostali wytypowani przez kolegium redakcyjne gazety „Wołyń” (Łuck) jako najbardziej przygotowani kandydaci do studiów w Polsce.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

2 października

2 października 1413 r. – w Horodle nad Bugiem została zawarta unia polsko-litewska.

 

2 października 1814 r. – urodził się Michaił Jurewicz Lermontow, poeta rosyjski.

 

2 października 1912 r. – w Ambatuwuri na Madagaskarze zmarł bł. O. Jan Beyzym. Syn ziemi wołyńskiej, opiekun trędowatych. Urodził się 15 maja 1850 r. w Beyzymach na Wołyniu. W 22 roku życia wstąpił do zakonu jezuitów. Studia teologiczne odbył w Krakowie (1879-1881), potem pracował w Tarnopolu (1881-1887), następnie 10 lat jako nauczyciel i wychowawca młodzieży w znanej szkole jezuitów w Chyrowie. W wieku 48 lat wyjechał na misję do Madagaskaru, gdzie zaczął pracować wśród trędowatych. W 1911 r. wybudował tam szpital, który istnieje do dnia dzisiejszego. Rok później umarł z osłabienia i wyczerpania. Zaliczany jest do trzech największych polskich misjonarzy. Dnia 18 sierpnia 2002 r. został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II na Błoniach w Krakowie.

Zob. Zapomniany syn Ziemi Wołyńskiej

www.mateusz.pl/ludzie/wjk-zszw.htm

Jan Bezym (Opoka)

www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_jan_beyzym.html

 

2 października 1928 r. – ks. Josemaría Escriva de Balaguer założył Opus Dei (Dzieło Boże). „Ks. Josemaría nagle doznał nadzwyczajnej łaski, dzięki której zrozumiał, że Bóg daje mu odpowiedź. Ukazała się mu w całości nowa droga do świętości dla Kościoła”.

 

2 października 1931 r. – zmarł ks. Franciszek Szymkus, kapłan diecezji łucko-żytomierskieju, później łuckiej. Urodził się w 1863 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1892 roku. W „Elenchusach” diecezji łuckiej z 2 poł. lat 20. XX wieku nie występuje.

 

2 października 1990 r. – na Placu Niepodległości (Majdan Nezależnosti, a wtedy był to Plac Rewolucji Październikowej) w Kijowie rozpoczęła się głodówka studentów, którzy postulowali dymisję rządu i nie podpisywanie przez Ukrainę nowej umowy związkowej.

 

2 października 1994 r. – w Rosji ukazał się tygodnik katolicki „Swiet Jewangelija” – pierwsze pismo katolickie od czasów rewolucji październikowej.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

3 października

3 października 1458 r. – urodził się św. Kazimierz królewicz, patron Litwy. Syn króla Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Znany z dobroczynności i surowego trybu życia. Kanonizowany w 1521 roku. Szczególną czcią otaczany jest w Wilnie.

 

3 października 1501 r. – Aleksander Jagiellończyk został wybrany królem Polski.

 

3 października 1621 r. – bitwa pod Chocimiem (polskie źródła jako datę bitwy podają: 2 września do 9 października 1621 r.). Wojska polskie i kozackie zwyciężyły Turków i Tatarów. Armią polsko-litewską – posiłkowaną przez Kozaków prowadzonych przez Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego – dowodził hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz, który zmarł 24 września 1621 r. w obozie pod Chocimiem. Jego żoną była Anna Alojza Chodkiewiczowa (ur. w 1600, zm. w 1654) – księżniczka herbu Ostrogski. Córka Aleksandra i Anny Ostrogskich.

Zob.: hasła w Wikipedii // 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Karol_Chodkiewicz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Chocimiem_%281621%29

 

3 października 1809 r. – unicki bp łucki i ostrogski Grzegorz Kochanowicz mianowany został metropolitą Kościoła unickiego w Rosji. Urodził się na Białorusi przed 1750 rokiem. Zmarł w 1814 r. w Żydyczynie k. Łucka.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Kochanowicz  

 

3 października 1928 r. – po raz pierwszy w całej diecezji łuckiej uroczyście obchodzono święto Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (z Lisieux). Patronką tej diecezji ogłosił ją ordynariusz diecezji łuckiej bp Adolf P. Szelążek. Dekret Stolicy Apostolskiej zatwierdzający ów patronat został wydany 14 grudnia 1927 roku.

Zob.:

http://adolf.blox.pl/html/1310721.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Szel%C4%85%C5%BCek

Анна Путова. “Знаряддя Божого Провидіння” // http://ruthenia.info/txt/putova/szelazek.doc

 

3 października 1973 r. – w Kijowie odsłonięto pomnik Łesi Ukrainki. Łesia Ukrainka – ukraińska poetka, pisarka, krytyk literacki i działaczka społeczna. Urodziła się 25 lutego 1871 r. w Nowogrodzie Wołyńskim. Zmarła 1 sierpnia 1913 r. w Surami (Gruzja).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%8 1esia_Ukrainka 

Косач-Кривинюк О. Леся Українка: Хронологія життя і творчості. – Нью-Йорк, 1970; Ks. Witold Józef Kowalów, „Biblijni motywy w poezji Łesi Ukrainki”, [w:] Tegoż, „Sursum corda. W górę serca. Wybór artykułów prasowych z lat 1992-1977, s. 211-216; Гундорова Т. Леся Українка: християнство – екзистенціалізм – фемінізм // СіЧ. – 1996. – № 8-9. – С. 19-28.   

 

3 października 2007 r.w kościele katedralnym w Łucku z okazji 79. rocznicy pierwszego uroczystego obchodu święta św. Teresy od Dzieciątka Jezus (z Lisieux), patronki diecezji łuckiej, zostało odprawione uroczyste nabożeństwo, któremu przewodniczył J.E. ks. bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej.


Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

4 października

4 października 1582 r. – w Polsce zaprowadzono kalendarz gregoriański. Reforma polegała na opuszczeniu po 4 października dziesięciu dni, czyli następną datą był 15 października. Wyeliminowano przez to niezgodność czasu astronomicznego z czasem kalendarzowym. Zaprowadzenie kalendarza spotkało się z oporem i protestami – m.in. we Lwowie i Ostrogu. Wyznawcy prawosławia pozostali przy kalendarzu juliańskim.

 

4 października 1704 r. – arcybiskup lwowski Konstanty Zieliński koronował w katedrze warszawskiej Stanisława Leszczyńskiego na króla i jego żonę Katarzynę na królową Polski.

 

4 października 1741 r. – w Hołoskowie koło Kołomyi urodził się Franciszek Karpiński, polski poeta, przedstawiciel sentymentalizmu. Autor pieśni religijnych „Kiedy ranne”, „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, „Bóg się rodzi”, elegii „Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta”, wierszy patriotycznych, utworów dramatycznych i pamiętników. Zmarł w Chorowszczyźnie koło Wołkowyska w 1825 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Karpi%C5%84ski  

 

4 października 1804 r. – w Wiedniu zmarł o. Eliasz Strzelecki (Strilećkyj), bazylianin. Urodził się 20. sierpnia 1732 (lub 1733) r. w miejscowości Plaszewo w okolicach Brodów na Wołyniu. Z nominacji unickiego bpa diecezji łuckiej Sylwestra Lubienieckiego Rudnickiego był cenzorem książek dla diecezji łuckiej i ostrogskiej.

Zob.: Dorota Wereda, „Strzelecki (Strileckij) Eliasz”, [w:] „PSB” t. XLIV, z. 183, Warszawa-Kraków 2007, s. 616-617.

 

4 października 1900 r. – w Szczebrzeszynie urodził się ks. Jan Drabik, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1928 roku. Przed II wojną światową był prefektem (katechetą) w Zdołbunowie. Załozył tutaj Stowarzyszenie Śpiewacze „Lutnia”, pielęgnujące śpiew religijny i narodowy. Losy wojenne przenoszą go do rodzinnej miejscowości – Szczebrzeszyna, a stamtąd przeniósł się do Uchań, Dzierzkowic, Urzędowa, a później do Zakrzówka. Zmarł 19 października 1957 r. w wieku 57 lat.

 

4 października 1918 r. – gen. Józef Haller objął dowództwo armii polskiej we Francji.

 

4 października 1930 r. – zmarła Ołena Pcziłka (właśc. Olga Kosacz, z d. Drahomanowa), ukraińska pisarka, redaktorka i krytyk literacki. Matka Łesi Ukrainki. Urodziła się 29 czerwca 1849 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82ena_Pczi%C5%82ka  

 

4 października 1943 r. – odparty przez samoobronę atak upowców na klasztor w Wiśniowcu Nowym (pow. Krzemieniec, Wołyń), w którym schroniło się ponad 800 osób.

 

4 października 1967 r. – w Warszawie zmarł książę Janusz Franciszek Ksawery Radziwiłł, polski polityk konserwatywny, XIII ordynat na Ołyce. Urodził się 3 września 1880 r. w Berlinie. W latach 1935-1939 senator II RP.

 

4 października 1980 r. – w Warszawie zmarł Jerzy Żurawlew, pianista i pedagog. Urodził się 22 stycznia 1887 r. w Rostowie nad Donem.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

 

 

 

5 października

5 października 1912 r. – urodził się Jan Borowiec, policjant, kolejarz. Ukończył Szkołę Policyjną w Ostrogu nad Horyniem. Posterunkowy w Dywizjonie Konnym Policji Państwowej m. st. Warszawy. Nie zgłosił się na wezwanie Niemców do tzw. policji granatowej. Od lat 40. XX wieku pracował na kolei. Zmarł w 2007 roku.

Zob.: Jadwiga Borowiec-Motylewska, „Pamięci mojego Taty”, [w:] „Polska Izba Lekarska” z lutego 2008 r. //

http://www.termedia.pl/showpdf.php?article_id=9778...taty...1    

 

5 października 1943 r. – oddziały partyzanckie AK por. Kazimierza Filipowicza „Korda” i por. Władysława Czermińskiego „Jastrzębia” przeprowadziły akcję odwetową na siły UPA w Połapach i Sokole, odpowiedzialne za wymordowanie pod koniec sierpnia polskich miejscowości w powiecie lubomelskim. Banderowcy zostali rozbici, a wsie spalone. Żołnierze AK mieli zakaz atakowania kobiet i dzieci podczas akcji.

 

5 października 1948 r. – we wsi Hałyna Wola na Wołyniu urodził się abp Nifont (Bazyli Sołoducha), metropolita łucki i wołyński Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (Patriarchatu Moskiewskiego) od 11 kwietnia 2001 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 roku. Na bpa chmielnickiego i kamieniecko-podolskiego wybrany 20 kwietnia 1990 r., a 25 sierpnia 1992 r. przeniesiony na bpa łuckiego i wołyńskiego.

 

5 października 2009 r. – w parafii pw. bł. Honorata w Korosteniu w diecezji kijowsko-żytomierskiej odbyły się uroczystości 40. lecia święceń kapłańskich ks. prałata Ambrożego Mickiewicza. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Jan Purwiński. W liturgii koncelebrowali: dostojny jubilat, ks. Paweł Husakowski i ks. Roman Sawicki.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

 

6 października

6 października 1596 r. – podpisano Unię Brzeską.

 

6 października 1728 r. – na Rusi Czerwonej urodził się br. Szymon Baraniecki, jezuita. Do zakonu wstąpił 6 sierpnia 1747 r. w Krakowie. Aptekarz i farmaceuta w Jarosławiu (1749-1773). Po kasacie zakonu pozostał prawdopodobnie w Jarosławiu. Zmarł po 1784 roku.

Zob.: „Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995”, oprac. Ludwik Grzebień SJ przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 26. //

http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=BARANIECKI&f=1&p=1  

 

6 października 1920 r. – zawieszenie broni między Polską a Rosją bolszewicką. Ostateczny kształt granicy wschodniej został ustalony traktatem ryskim z 18 marca 1921 roku.

 

6 października 1943 r. – w Wyżwie (pow. Kowel, Wołyń) upowcy zamordowali 16 Ukraińców podejrzewanych o współpracę z partyzantką sowiecką. W odwecie Sowieci zabili 9 nacjonalistów.

 

6 października 1996 r. – beatyfikacja Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy (męczenników pratulińskich) oraz s. Marceliny Darowskiej, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

 

6 października 2005 r. – we Lwowie podpisano List Intencyjny dotyczący wspólnej strategii współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Lubelskim i Podkarpackim a Obwodem Lwowskim, Wołyńskim i Zakarpackim.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

7 października

7 października 1943 r. – okręgowy delegat rządu w raporcie z 7 października 1943 r., a więc po największej fali mordów, oceniał liczbę ludności polskiej na Wołyniu na 170 tys. skupionej w 11 miastach powiatowych oraz w 25 bazach samoobrony.

Zob.: Ryszard Torzecki, „Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej”, Warszawa 1993, s. 288 przypis 118 i 119.  

 

7 października 2009 r. – w dniach 4-7 października 2009 r. parafię grekokatolicką w Szumsku (eparcha tarnopolsko-zborowska) nawiedziła kopia cudownego obrazu Matki Bożej Zarwanickiej. W niedzielę, 4 października, uroczystą Liturgię Świętą w cerkwi parafialnej w Szumsku odprawił egzarcha łucki bp Jozafat Howera, koncelebrowali ks. Bogdan Kowal – miejscowy proboszcz grekokatolicki, ks. Witold Józef Kowalów – proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu, ks. Józef Mandro – proboszcz parafii grekokatolickiej w Krzemieńcu i ks. Władysław Iwaszczak – proboszcz parafii rzymskokatolickich w Krzemieńcu i Szumsku.

 

7 października 2009 r. – z grekokatolickiej cerkwi parafialnej w Szumsku została przewieziona do rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Ostrogu kopia cudownego obrazu Matki Bożej Zarwanickiej. Uroczystej Mszy św. w odpust parafialny Matki Bożej Różańcowej przewodniczył miejscowy proboszcz ks. Witold Józef Kowalów, koncelebrowali ks. Bogdan Kowal – proboszcz parafii grekokatolickiej w Szumsku i opiekun grekokatolików w Ostrogu oraz ks. Jan Szańca – proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Sławucie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

8 października

8 października 1942 r. abp Nikanor, bp Mścisław (Skrypnyk) z Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i metropolita Aleksy (Gromadzki) z Autonomicznego Kościoła Prawosławnego podpisali Akt Zjednoczenia w Ławrze Poczajowskiej. Później zmuszony przez władze niemieckie i prorosyjskich hierarchów Autonomicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Aleksy wycofał swój podpis. Został zamordowany 7 maja 1943 roku.

 

8 października 1994 r. powstało Stowarzyszenie Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Prowadzi ono działalność statutową, której celem jest konsolidacja środowiska oficerów, podoficerów i ułanów 19 Pułku Ułanów, ich rodzin i sympatyków Pułku. Prezesem Stowarzyszenia jest Hanna Irena Różycka. Stowarzyszenie wydaje biuletyn „Ułan Wołyński”.

Zob.: „Ułan Wołyński” //

http://www.ulan-wolynski.org.pl/  

 

8 października 2007 r. – w Warszawie zmarł ks. prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie. Urodził się 23 sierpnia 1918 r. w Sanoku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Peszkowski  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

9 października

9 października 1943 r. – miał miejsce napad na majątek w osadzie Kościuszkowo (gromada Kościuszków, gmina Połonka, powiat Łuck, województwo wołyńskie), gdzie miały się odbyć dożynki. Broniła się słabo załoga złożona z Uzbeków w służbie niemieckiej. Zabito 5 Polaków spośród pracowników majątku. Napadu dokonała OUN-UPA, która lansowała wersję, jakoby Uzbecy wystąpili po ich stronie.

Zob.: „Kolonia Kościuszków” //

http://wolyn.ovh.org/opisy/kosciuszkow-07.html  

 

9 października 2001 r. – profesor Edward Prus otrzymał urzędowe pismo podpisane przez Jerzego Myrchę – prezesa Rady Programowej Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego – informujące o przyznaniu przez Kapitułę Społeczno-Narodowego Orderu Polonia Mater Nostra Est tytułu Kawalera tego Orderu. Order został wręczony profesorowi w dniu 10 listopada 2001 roku.

Zob.: Feliks Czapla, „Edward Prus Kawalerem Orderu
Polonia Mater Nostra Est
” //

http://free.of.pl/w/wolyn/akt_018.html  

 

9 października 2005 r. – 9 października odbyły się wybory w Związku Sybiraków w Chicago (USA). Do ścisłego zarządu weszli: prezes – Eugeniusz Alek Chmielowski CPCU, 1. wiceprezes – Henryk Stankiewicz, 2. wiceprezes – Stanisława Tobis, skarbnik – Hala Różycka, sekretarz – Bogusława Yon. Eugeniusz A. Chmielowski CPCU, prezes.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

 

 

10 października

10 października 1825 r. ­– w Sankt Petersburgu zmarł Dymitr Stepanowicz Bortniański, ukraiński i rosyjski kompozytor klasyczny. Urodził się 28 października 1751 r. w Głuchowie w Imperium Rosyjskim, na terenie obecnej Ukrainy. Ród ojca Bortniańskiego pochodził z łemkowskiej wsi Bortne (Bartne, obecnie Polska), jego matka pochodziła z rosyjskiego rodu Tołstych.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dymitr_Bortnia%C5%84ski  

 

10 października 1865 r. ­– w wieku 58 lat we Lwowie zmarł Józef Dzierzkowski, polski powieściopisarz i publicysta. Urodził się 11 stycznia 1807 r. w Ksawerowie na Wołyniu. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, był porucznikiem w korpusie i adiutantem sztabu generała J. Dwernickiego.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Dzierzkowski  

 

10 października 1867 r. ­– w wieku 60 lat zmarł Ignacy Feliks Dobrzyński (1807-1867), kompozytor, dyrygent i pedagog. Urodził się 25 lutego 1807 r. w Romanowie na Wołyniu. Uważany, obok Stanisława Moniuszki, za najwybitniejszego kompozytora polskiego XIX w. po Fryderyku Chopinie.  

Zob.: „Mała encyklopedia muzyki”, Warszawa 1968, s. 223; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Feliks_Dobrzy%C5%84ski    

 

10 października 1921 r. – Tadeusz Dworakowski stanął na czele urzędu wojewódzkiego w Łucku (p.o.). Swoje obowiązki wykonywał do 15 marca 1922 roku.

 

10 października 1923 r. – w Kowlu urodził się Bronisław Janik, płk Ludowego Wojska Polskiego, autor pracy poświęconej o. Ludwikowi Wrodarczykowi OMI.

Zob.: Bronisław Janik, „Niezwykły świadek wiary na Wołyniu. 1939-1943. Ks. Ludwik Wrodarczyk OMI”, Poznań 1993.

 

10 października 1925 r. – w Dubnie urodził się Wiktor Poliszczuk, politolog, historyk, publicysta i dziennikarz. Autor książki pt. „Gorzka prawda – zbrodniczość OUN-UPA” (Toronto 1995) i wielu innych książek i artykułów na ten temat. Zmarł 17 listopada 2008 r. w Toronto.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Poliszczuk  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

11 października

11 października 1936 r. – zmarł ks. Kasper Wolborski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1865 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1890 roku. Wielokrotnie, w różnym czasie proboszcz parafii Ostrówki i administrator parafii Opalin. Proboszcz parafii Maciejów. Kanonik honorowy Łuckiej Kapituły Katedralnej.

Zob.: EDŁ 1933, s. 69-70.

 

11 października 1964 r. – urodził się bp Janusz Kaleta, administrator apostolski w Atyrau (Kazachstan).

 

11 października 2009 r. papież Benedykt XVI kanonizował w Watykanie pięcioro błogosławionych, wśród nich abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895), syna Ziemi Wołyńskiej. Urodził się 1 listopada 1822 r. w Wojutynie na Wołyniu. Przez niecałe półtora roku, w okresie powstania styczniowego pełnił on posługę arcybiskupa Warszawy, a następnie został skazany na zesłanie. Zmarł 17 września 1895 r. w Krakowie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Szcz%C4%99sny_Feli%C5%84ski  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

12 października

12 października 1910 r. – w Dubnie urodził się Jan Burkacki, polski żołnierz stracony w ZSRR w 1940 roku. Podporucznik rezerwy, urzędnik państwowy. Jest na liście wśród więźniów wywożonych na śmierć do Smoleńska i Katynia.

 

12 października 1925 r. – zmarł ks. Michał Bielecki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1871 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1897 roku.

 

12 października 1943 r. – w odwecie za zniszczenie swego pododdziału Niemcy spalili w okolicach Ostroga nad Horyniem kilkanaście ukraińskich wsi zabijając ok. 500 cywili. W pacyfikacjach brała również udział polska policja.

 

12 października 1996 r. – konsekracja kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kowlu, której dokonał bp Karl Lettman z Niemiec. Drewniany kościół górny został przeniesiony z Wiszenek. Pracami kierował o. Zygmunt Majcher OFM. Przeniesiony z Wiszenek najstarszy ocalały na Wołyniu zabytkowy drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP, jedyny z 39 drewnianych kościołów, jakie znajdowały się we wrześniu 1939 r. na terenie diecezji łuckiej. Zbudowany został w 1639 r., zniszczony po najazdach tatarskich został odnowiony w 1771 r. a po spaleniu został odbudowany w 1847 r. Po wyjeździe parafian w 1945 r. służył jako pomieszczenie kołchozu i zlewnia mleka. Po odrestaurowaniu został przeniesiony do Kowla, gdzie komuniści w 1945 r. zniszczyli największy kościół na Wołyniu wybudowany w czasach II Rzeczpospolitej.

 

12 października 2007 r. – ordynariusz diecezji łuckiej bp Marcjan Trofimiak odprawił w katedrze lwowskiej uroczystą Mszę św. dla uczestników międzynarodowej konferencji historyków Kościoła CIHEC. 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

13 października

13 października 1855 r. – w Petersburgu zmarł Ignacy Hołowiński, arcybiskup mohylewski. Urodził się 24 września (5 października) 1807 r. Święcenia kapłańskie przyjął 25 września 1830 r. w Łucku. Profesor Uniwersytetu Kijowskiego, potem Akademii Duchownej w Petersburgu, apologeta, patrolog, pisarz i tłumacz. 3 lipca 1848 r. prekonizowany biskupem tytularnym Carystus i koadiutorem metropolity mohylewskiego abpa Kazimierza Dmochowskiego. Sakrę biskupią przyjął 30 listopada 1848 roku. Przyjaźnił się z ukraińskim poetą i prozaikiem Pantalejmonem Kuliszem.

Zob.: Marian Banaszak, „Hołowiński Ignacy...”, [w:] „Słownik Polskich Teologów Katolickich”, pod red. Hieronima E. Wyczawskiego OFM, t. 2, Warszawa 1982, s. 57-59 (tamże obszerna bibliografia); Ks. Piotr Nitecki, „Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny”, Warszawa 2000, szp. 152; Ks. Mieczysław Żywczyński, „Hołowiński Ignacy”, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” t. IX, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960-1961, s. 597-598; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Ho%C5%82owi%C5%84ski   

 

13 października 1908 r. – w Rzeszowie urodził się Julian Jerzy Nieć, dr historii – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1934-1939 niezwykle aktywnie pracował i działał w Łucku, m.in. współtworzył Wołyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i kierował Zakładami Naukowymi Towarzystwa, a przede wszystkim uporządkował, rozbudował oraz powiększył zbiory Biblioteki Publicznej Towarzystwa. Prowadził również badania naukowe i rozwijał działalność wydawniczą. Zginął, porażony niemiecką kulą 29 września 1939 r.

Zob.: „Jan Fitzke. Z Wołynia 1936-1939” pod red. A. Gaczoła i ks. W. J. Kowalowa, Biały Dunajec – Ostróg 2009, s. 40-45.

 

13 października 1925 r. – w osadzie Wola Piłsudskiego (pow. Dubno) urodziła się Eugenia Barabasz, oficer LWP.  

 

13 października 1942 r. – przez Niemców i policję ukraińską zostali wymordowani Żydzi z getta w Zdołbunowie w liczbie ok. tysiąca osób. Jeden z Polaków wcielonych do Armii Czerwonej w liście do rodziny w Kazachstanie z 11 maja 1944 r. pisał na listowniku propagandowym: „W Zdołbunowie rozmawiałem na stacji z żydowskim adwokatem, który ocalał dzięki temu, że półtorej roku chował się w rurze cementowej. Jest to chodzący trup. Z kilku tysięcy Żydów zamieszkałych w Zdołbunowie pozostało przy życiu jedenaście osób” (ze zbiorów J. Falkowskiego).

 

13 października 1999 r. – w Muzeum Krajoznawczym w Równem została otwarta wystawy fotografii z lat 1918-1939 pt. „Wołyń – ocalić od zapomnienia”. Fotografie zostały zebrane i opracowane przez Tadeusza Wawrzonka.

Wystawa wcześniej była eksponowana w Domu Polonii w Warszawie (lipiec – sierpień 1997), w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (grudzień 1997 – styczeń 1998) i w Kowelskim Muzeum Historycznym (maj 1998). Następnie wystawa była eksponowana w Krzemieńcu (20 czerwca – 15 lipca 2000 r.) i w  Łucku (listopad 2000 r.).  

Zob.: Tadeusz Wawrzonek, „«Wołyń» na Wołyniu” //

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=b01_2_13  

 

13 października 2008 r. piętnastoletni uczeń łuckiego kolegium technicznego Andrij Sałamacha zmarł na lekcji wychowania fizycznego podczas rozgrzewki. Śmierć chłopca była natychmiastowa, lekarze nie zdążyli uratować chłopca.

Zob.: „Na Wołyniu pochowały 15-letniego chłopca, który umarł na lekcji wychowania fizycznego” //

http://www.zaxid.net/newspl/2008/10/15/143027/  


Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

14 października

14 października 1660 r. – w czasie wojny polsko-rosyjskiej rozpoczęła się bitwa pod Cudnowem, która trwała do 2 listopada 1660 roku. W wyniku niej zawarto tzw. ugodę cud nowską.

Zob.: hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Cudnowem  

 

14 października 1901 r. – w Kowlu na Wołyniu urodziła się s. Maria (Andrzeja) Ossakowska, męczennica za wiarę. Zmarła 15 kwietnia 1943 r. w Lubieszowie spalona żywcem wraz z wieloma innymi Polakami.

 

14 października 1993 r. – dziekanem rówieńskim został ks. Władysław Czajka. Urodził się 10 września 1952 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1979 roku w Lublinie. Proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem od 1991 roku.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Czajka  

 

14 października 2006 r. – pracę w parafii ewangelicko-augsburskiej w Łucku rozpoczął ks. Wiesław Łyżbicki. Nawiązał kontakty ekumeniczne z rzymskokatolicką parafią katedralną w Łucku.

 

14 października 2007 r. – w Symferopolu na Krymie postawiono pierwszy pomnik upamiętniający ofiary Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i podległej im Ukraińskiej Powstańczej Armii.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

 

15 października

15 października 1636 r. – zmarł unicki bp łucko-ostrogski Jeremiasz Poczapowski. Studiował w Kolegium Greckim w Rzymie w latach 1616-1619. Diecezję objął w 1621(?) roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jeremiasz_Poczapowski  

 

15 października 1942 r. – zakończył się umowny szczyt eksterminacji Żydów na Wołyniu, który przypada na okres od 10 sierpnia do 15 października 1942 r. Zbiegłą z gett i ukrywającą się po lasach ludność żydowską mordowały w 1943 r. oddziały UPA. Ocenia się, że na Wołyniu zginęło ponad 150 tys. Żydów.

Zob.: Władysław Filar, „Wołyń w latach 1939-1944” //

http://www.irekw.internetdsl.pl/wolyn.html  

 

15 października 1944 r. – zginął w walce Zygmunt Bimber, Polak zmobilizowany do Armii Czerwonej w 1944 r. Sierżant, dowódca oddziału. Urodził się w 1924 r. w wiosce Choteń II k. Ostroga na Wołyniu.

 

15 października 1944 r. – polsko-ukraiński układ o przesiedleniu ludności z Ukraińskiej SRR do Polski oraz z Polski do Ukraińskiej SRR, podpisany w Lublinie 9 września 1944 r., przewidywał przeprowadzenie w okresie od 15 września do 15 października 1944 r. rejestracji chcących się przesiedlić, sama zaś operacja transferu trwać miała od 15 października 1944 r. do 1 lutego 1945 r.

Zob.: Stanisław Ciesielski, „Z Wołynia do Polski. Przesiedlenie ludności polskiej w latach 1944-1947” //

http://www.s-ciesielski.com/losy/wolyn.html  

 

15 października 1949 r. – święcenia kapłańskie abpa Jewsewija (Witalija Polityło). Urodził się 12 lipca 1928 r. w Sofijówce w obwodzie dniepropietrowskim. Ukończył Leningradzkie Seminarium Duchowne (1950-1954) i Leningradzką Akademię Duchowną (1954-1958). 28 lat, od 1965 do 1993 r. był proboszczem Swjato-Uspeńskiej Cerkwi we Lwowie. Od 1990 r. rektor seminarium duchownego we Lwowie. Od 1996 r. rektor Lwowskiej Akademii Duchownej. 7 lipca 2002 r. wyświęcony na biskupa połtawskiego i kremenczuckiego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. 12 lipca 2003 r. mianowany arcybiskupem rówieńskim i Ostrogskim, a 22 października 2004 r. metropolitą.

 

15 października 1993 r. – tego dnia został wydany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie, SA/Kr/2473/92, w których oddalono skargi na decyzje kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odmawiające przyznania uprawnień kombatanckich obywatelom polskim z tytułu walki z UPA w ramach tzw.
Niszczycielskich Batalionów.

 

15 października 2008 r. – mieszkańców Łucka spotkała nieprzyjemna niespodzianka – pracownicy miejscowego przedsiębiorstwa trolejbusowego ogłosili strajk i nie rozpoczęli pracy, motywując to wstrzymaniem zapłaty, której nie otrzymali od 2 i pół miesiąca.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

 

16 października

16 października 1916 r. – papież Benedykt XV mianował bpa Ignacego Dub-Dubowskiego, ordynariuszem łucko-żytomierskim i administratorem diecezji kamienieckiej. Biskup Dub-Dubowski ukończył seminarium w Żytomierzu, w Rzymie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Potem pełnił funkcję proboszcza żytomierskiego i vice dziekana. W 1920 roku został biskupem diecezji łuckiej, zorganizowanej na terenach odrodzonej II Rzeczpospolitej. Po 5 latach rządów w diecezji łuckiej wyjeżdża do Rzymu, a diecezję obejmuje ks. bp Adolf Piotr Szelążek. Zmarł 10 marca 1953 r. w Rzymie.

Zob.: Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich” Biały Dunajec – Ostróg 2001; Ks. Witold Józef Kowalów, „Abp Ignacy Dub-Dubowski (1874-1953)”, [w:] „Wołanie z Wołynia” 5 (1998) nr 5, s. 37-39; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Dubowski  

 

16 października 1928 r. – w Łucku na Wołyniu urodził się Krzysztof Kondratowicz, wybitny polski karateka i Mistrz Walki Jiu-Jitsu. W latach 1985-1988 pełnił funkcję przewodniczącego V Komisji Stylowej Polskiego Związku Karate. Od 1985 roku był przewodniczącym Krajowej Rady Instruktorów Sztuki Walki Jiu-Jitsu i Kolegium DAN, a od 1988 – przewodniczącym Polskiego Centrum Jiu-Jitstu. W latach 1987-1989 był prezesem Zarządu Tymczasowego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Jest autorem co najmniej 16 książek i ponad 1500 mniejszych prac i artykułów na temat jiu-jitsu i innych dalekowschodnich sztuk walki. Jako jedyny człowiek w Europie posiada godność Kancho. Jego ojciec Bronisław był przed II wojną światową nauczycielem ćwiczeń cielesnych w Gimnazjum im. T. Kościuszki w Łucku oraz naczelnikiem i instruktorem gimnastyki w T.G. „Sokół”. Wspomniana szkoła była najbardziej usportowioną na Wołyniu. Jej wychowankami byli m.in. Jerzy Pławczyk – rekordzista Polski w skoku wzwyż i olimpijczyk z Berlina oraz Mieczysław Pawlikowski – pilot RAF i znany aktor.

Zob.: „Śladami Soke – sylwetka Naszego Mistrza” //

http://www.goshin-ryu.pl/pages/sladami_soke.php  

 

16 października 1943 r. – UPA spaliła gmach Wiejskiego Uniwersytetu Ludowego i szkoły powszechnej w Różynie, gmina Stare Koszary, powiat Kowel.

Zob.: Stanisław Żak (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html  

 

16 października 1943 r. – we wsi Bielin pow. Włodzimierz Wołyński podczas napadu UPA zginęło w obronie 5 Polaków a 2 zostało zamordowanych (6-ciu w wieku 17-21 lat, jeden lat 32).

 

16 października 1943 r. – w kol. Budy Jeziorańskie pow. Kowel upowcy wywieźli rodzinę polską na cmentarz w Ozieranach i tam ją zamordowali. W kol. Peresieka Jeziorańska pow. Kowel upowcy ze wsi Witonież oraz miejscowi Ukraińcy wywieźli kilka rodzin polskich na cmentarz we wsi Ozierany i zamordowali. Tego dnia we wsi Ozierany pow. Kowel upowcy na starym cmentarzu zamordowali co najmniej 15 Polaków przywiezionych z okolicznych wsi, w tym małżeństwo z 2-letnią córką, matkę z małym dzieckiem, 19-letnią dziewczynę, matkę z 20-letnią córką i 4-miesięczną wnuczką, kobiety lat 60 i 70, 2 mężczyzn, ojca z 7-letnim synem, który pytał morderców, co im zrobił, że chcą go zabić.

Zob.: Stanisław Żak (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html     

16 października 1992 r. – ks. Ludwik Kamilewski został odznaczony przez Papieża Jana Pawła II godnością papieską – prałatem – Kapelanem Jego Świątobliwości. Urodził się 25 sierpnia 1946 r. wyświęcony w 1974 r. (Ryga), po święceniach kapłańskich krótko był wikariuszem w Samborze, a następnie wikariuszem w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie (1974-1991). W dobie „pieriestrojki” i na początku lat 90 zasłużony w dziele odzyskiwania licznych kościołów w obwodzie lwowskim i wołyńskim. W latach 1991-2000 proboszcz i dziekan w Łucku na Wołyniu. Uzyskał zwrot katedry w Łucku oraz licznych kościołów na Wołyniu. Położył wielkie zasługi w dziele odrodzenia się Kościoła katolickiego na Wołyniu. Od 2000 r. pracuje w diecezji kijowsko-żytomierskiej, dziekan dekanatu żytomierskiego, który obejmuje 15 parafii.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Kamilewski  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

 

17 października

17 października 1891 r. – w prawosławnym soborze bohojawleńskim w Ostrogu został uroczyście poświęcony lewy boczny ołtarz ku czci św. Fedora, księcia Ostrogskiego.

Zob.: Архієпископ Рівненський і Острозький Варфоломій. Острозька твердиня” //

http://www.pravoslavye.org.ua/index.php?action=fullinfo&r_type=&id=4554  

 

17 października 1943 r. – (lub 18 października 1943 r.) w kol. Mataszówka pow. Łuck nacjonaliści ukraińscy zamordowali 6 Polaków jadących zbierać ziemniaki, w tym troje dzieci trzynastoletnich zakłuli nożami.

Zob.: Stanisław Żak (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html  

 

17 października 1944 r. – od tego dnia 4 Wołyńska Brygada Piechoty wchodziła w skład 5. Kresowej Dywizji Piechoty. 4 Wołyńska Brygada Piechoty była częścią Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i została sformowana jesienią 1944 roku. Składała się z 10, 11 i 12 Wołyńskiego Batalionu Strzelców.

Zob.: hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/4_Wo%C5%82y%C5%84ska_Brygada_Piechoty  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

18 października

18 października 1915 r. – XL Korpus 8. Armii gen. Aleksieja Brusiłowa przełamał pozycje obronne państw centralnych niemalże na całej długości Styru i zajął następnego dnia Kukle i Jabłonkę.

Zob.: Adam Kaczyński, „Legioniści powstrzymują Rosjan na Wołyniu”, [w:] „Rzeczpospolita” nr z 7 października 2009 r. //

http://www.rp.pl/artykul/55362,374414_Legionisci_powstrzymuja_Rosjan_na_Wolyniu.html  

 

18 października 1920 r. ­– polski Wódz Naczelny Józef Piłsudski wydał pożegnalny rozkaz, znalazła oddźwięk sprawa wynagrodzenia żołnierzy za ich ogromny wkład w odrodzenie i obronę Ojczyzny. Podkreślił w nim, że wystąpił do rządu o to, by zdobytą ziemię na Wschodzie – w tym na Wołyniu – mogli uprawiać jej zdobywcy, tj. żołnierze z Legionów Polskich. Tak zaczęło się osadnictwo wojskowe na Wołyniu.

Zob.: Lidia Głowacka, Andrzej Czesław Żak, „Osadnictwo wojskowe na Wołyniu w latach 1921-1939 w świetle dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego” //

http://www.caw.wp.mil.pl/biuletyn/b28/b28_6.pdf  

 

18 października 2009 r. – w dniach 7-18 października 2009 r. miało miejsce nawiedzenie kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu przez kopię cudownego obrazu Matki Bożej Zarwanickiej. Obraz gościł w miejscowej parafii rzymskokatolickiej i grekokatolickiej, która korzysta z gościny w miejscowym kościele. Tego dnia o godz. 9.00 uroczystą Liturgię Świętą w świątyni ostrogskiej odprawił egzarcha łucki bp Jozafat Howera, koncelebrowali ks. Bogdan Kowal – proboszcz grekokatolicki w Szumsku i Ostrogu, oraz ks. Witold Józef Kowalów – proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu i Kuniowie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

19 października

19 października 1894 r. – w wieku 57 lat zmarł w Ostrogu ks. Cezary Zieliński, syn Jana i Marianny z Bukowskich. W latach 1888-1894 proboszcz ostrogski.

 

19 października 1910 r. – w kolonii Komarówka k. Włodzimierza Wołyńskiego urodził się Stanisław Has, kolejarz, żołnierz 19. Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu nad Horyniem. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany i walczył podczas Wojny Obronnej. Uczestnik samoobrony AK w Kolędowie k. Włodzimierza Wołyńskiego. Po wojnie pracownik oddziału Dolnośląskich Fabryk Mebli w Jagniątkowie. Zmarł 10 listopada 1978 roku.

Zob.: Zbigniew Has, „Moje wspomnienie o ojcu”, [w:] „Moje Miasto” (Słupsk) nr 11 (129) z 2008 r. //

http://www.mojemiasto.slupsk.pl/index.php?id=2627  

 

19 października 1984 r. – pod Górskiem w okolicy Torunia funkcjonariusze SB porwali i zamordowali Sługę Bożego ks. Jerzego Popiełuszkę. Urodził się w 1947 roku. Związany był z NSZZ „Solidarność”. Skatowany kapłan został wrzucony do Wisły koło Włocławka.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Popie%C5%82uszko  

 

19 października 1991 r. – zmarł Sługa Boży ks. Jan Zieja, polski duchowny katolicki. Urodził się 1 marca 1897 roku. Duszpasterz ruchu chłopskiego. W latach 1928-1932 pracował na Polesiu – był m.in. kapelanem biskupa oraz sekretarzem generalnym diecezjalnego instytutu Akcji Katolickiej. W latach 1932-1934 studiował judaistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wraca do Pińska gdzie zostaje wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym oraz pełni rolę wizytatora nauczania religii w szkołach znajdujących się na terenie diecezji. Był również kapelanem ss. urszulanek w Mołodowie. Po wojnie pracował w Polsce jako duszpasterz i pisarz. Współzałożyciel KSS KOR.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Zieja  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

20 października

20 października 1409 r. ­– zmarł Jakub Strzemię (Strepa), arcybiskup halicko-lwowski (od 1391 r.), błogosławiony Kościoła Katolickiego. Urodził się w 1340 roku. W młodości wstąpił do zakonu franciszkanów, pragnąc być misjonarzem na Rusi Czerwonej. W 1375 r. został wybrany przełożonym Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa, które skupiało dominikanów i franciszkanów, prowadzących misję ewangelizacyjne na Rusi i w Mołdawii. W latach 1385-1388 gwardian franciszkańskiego klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie. Od czerwca 1391 r. arcybiskup halicko-lwowski. Bliski współpracownik św. Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły w akcji chrystianizacyjnej na Litwie. Od 1909 r. patron archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Strzemi%C4%99  

 

20 października 1679 r. – w Dmeninie (archidiecezja gnieźnieńska) został ochrzczony Franciszek Antoni Kobielski, bp łucki (w latach 1739-1755). Urodził się w roku 1679. Krewny metropolity Gniezna Stanisława Szembeka (†1721). Po naukach w kraju i zagranicą wyświęcony został 3 kwietnia 1706 r. na kapłana. Był kanonikiem łowickim, gnieźnieńskim, włocławskim, prepozytem krakowskim i dziekanem warszawskim. Dnia 23 lipca 1725 prekonizowany został biskupem tytularnym Antaeopolis i sufraganem we Włocławku. Sakrę przyjął z rąk ordynariusza włocławskiego Krzysztofa Antoniego Szembeka. W dniu 19 listopada 1736 r. uzyskał przeniesienie na biskupstwo kamienieckie, a z kolei 30 września 1739 r. na łuckie. Konsekrował kościoły franciszkanów w Brahiłowie i jezuitów w Winnicy. Koronował także obraz Matki Bożej w świątyni dominikanów w Łucku. Podjął w diecezji akcję nawracania Żydów. W roku 1754 przyjął na koadiutora Antoniego Erazma Wołłowicza. Zmarł 17 stycznia 1755 w Janowie Podlaskim i pochowany został w tamtejszej kolegiacie.

Zob.: Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 151-156.

 

20 października 1753 r. – w Pińszczyźnie koło Łahiszyna urodził się Adam Naruszewicz, biskup łucki (w latach1790-1796). W roku 1748 wstąpił do zakonu jezuitów i odbył studia w Akademii Wileńskiej, gdzie następnie samemu podjął wykłady. Od r. 1758 kontynuował studia w Lyonie i 17 stycznia 1762 przyjął w Vienne we Francji święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju nauczał w Collegium Nobilium i w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Od roku 1771 doradca króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dnia 13 marca 1775 prekonizowany został biskupem tytularnym Emaus i koadiutorem ordynariusza smoleńskiego Gabriela Wodzyńskiego. Konsekrowany 25 maja 1775. Biskupem smoleńskim został 28 listopada 1788. Przeniesienie na pasterza diecezji łuckiej uzyskał 29 listopada 1790. Po kilkuletnich rządach zmarł 8 lipca 1796 w Janowie Podlaskim i 12 lipca t.r. pochowany został w podziemiach tamtejszej kolegiaty. Wybitny poeta doby oświecenia, zarazem autor dzieł historycznych i traktatów politycznych oraz tłumacz literatury klasycznej.

Zob.: Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 165-168.

 

20 października 1803 r. ­– Tadeusz Czacki wygłosił w Łucku słynne przemówienie, które później zostało wydane drukiem. Zawarł w nim swe poglądy na sprawy edukacji i wychowania publicznego.

Zob.: „Mowa J.W. Tadeusza Czackiego, tajnego konsyliarza..., miana 20-go października 1803 r. w Łucku”.

 

20 października 1915 r. ­– legioniści Józefa Piłsudskiego zdołali powstrzymać natarcie Rosjan pod Koszyszczami na Wołyniu. Sytuacja stała się krytyczna, gdyż realne stało się załamanie całego frontu w zakolu Styru. Do kontruderzenia przeciw korpusom armii gen. Aleksieja Brusiłowa rzucono pozostającą w odwodzie grupę Edwarda Śmigłego-Rydza.

Zob.: Adam Kaczyński, „Legioniści powstrzymują Rosjan na Wołyniu”, [w:] „Rzeczpospolita” nr z 7 października 2009 r. //

http://www.rp.pl/artykul/55362,374414_Legionisci_powstrzymuja_Rosjan_na_Wolyniu.html  

 

20 października 1915 r. ­– pod Jabłonką na Wołyniu poległ porucznik 5 pułku legionów polskich Marian Stankiewicz pseud. „Gabriel” z Wieliczki. Urodził się w 1892 r. w Wieliczce, student prawa UJ, podoficer z-ca dowódcy 1 plut. V Bat. Lp. Od 1915 r. podporucznik, a po śmierci por. Bolesława Szopunara, d-ca wielickiego plutonu. Odznaczony: V. M., K. N., K.W. 2. Pochowany został na cmentarzu legionowym 10 km na południe od stacji Jabłonka Borowa.

Zob. Jadwiga Duda, „131 spotkanie z cyklu «Wieliczka – Wieliczanie» pt. «W 90-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (1918-2008). Udział Wieliczan w walce o niepodległośc»”, Wieliczka 2008 //

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-content?id=16277  

 

20 października 1943 r. we wsi Falemicze pow. Włodzimierz Wołyński nacjonaliści ukraińscy zastrzelili 3 Polaków, w tym kobietę i 17-letniego chłopca), którzy przyszli do swoich domów po żywność.

Zob.: Stanisław Żak (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html  

 

20 października 1989 r. ­– sakra abpa Tadeusza Kondrusiewicza, metropolity mińsko-mohylewskiego. Urodził się 3 stycznia 1946 r. w Odelsku k. Grodna. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 1981 roku. Od 1989 r. administrator apostolski dla katolików w europejskiej części Rosji. W latach 2002-2007 metropolita rzymskokatolickiej archidiecezji Matki Bożej z ośrodkiem w Moskwie. 21 września 2007 r. przeniesiony na urząd metropolity mińsko-mohylewskiego w Białorusi.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kondrusiewicz  

 

20 października 2006 r. ­– zostało zawarte porozumienie władz samorządowych Krzemieńca i Świątnik Górnych w Małopolsce o współpracy partnerskiej.

 

20 października 1923 r. – w Kowlu

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

21 października

21 października 1872 r. – w Warszawie urodził się ks. Michał Godlewski – w latach 1916-1926 biskup sufragan (bp pomocniczy) łucki i żytomierski. Po ukończeniu warszawskiego Seminarium Duchownego w Petersburgu i uzyskaniu doktoratu był profesorem homiletyki i historii kościoła w petersburskiej Akademii Duchownej. Jako biskup pomocniczy łucko-żytomierski prowadził aktywną działalność w dziedzinie szkolnictwa w bardzo trudnych czasach (m.in. podczas wojny polsko-radzieckiej w 1920 r. zmuszony był do ciężkiej pracy w fabryce). W 1926 r. zrezygnował z funkcji biskupa na Wołyniu i poświęcił się pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zyskał sławę wybitnego wykładowcy – utalentowanego krasomówcy. Kierował przez wiele lat Katedrą Historii Kościoła Powszechnego, a w uznaniu zasług został mianowany tytularnym arcybiskupem. Zmarł w Krakowie w 1956 roku.

Zob. „Jan Fitzke. Z Wołynia 1936-1939” pod red. A. Gaczoła i ks. W. J. Kowalowa, Biały Dunajec – Ostróg 2009, s. 36-38; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Godlewski   

 

21 października 1915 r. – oddziały legionowe dotarły do Okońska położonego pomiędzy Maniewiczami a Jabłonką, skąd ruszyły do natarcia. Bezpośredni atak na wieś przeprowadził I batalion 1. pp, a w tym samym czasie 6. pp wykonał manewr oskrzydlający, dzięki któremu udało się zdobyć okopy wroga i wziąć do niewoli ponad 200 jeńców. Następnego dnia oddziały legionowe kontynuowały natarcie w kierunku Styru. Po całodziennych zaciętych i krwawych walkach legionistom udało się ostatecznie zdobyć Kukle, ale walki o tę miejscowość trwały aż do 30 października 1915 roku.

Zob.: Adam Kaczyński, „Legioniści powstrzymują Rosjan na Wołyniu”, [w:] „Rzeczpospolita” nr z 7 października 2009 r. //

http://www.rp.pl/artykul/55362,374414_Legionisci_powstrzymuja_Rosjan_na_Wolyniu.html  

 

21 października 1967 r. – został wywieziony do Kijowa, a 20 listopada tego samego roku zwolniony, Danyło Szumuk – uczestnik walk w szeregach Ukraińskiej Armii Powstańczej, członek Ukraińskiej Grupy Helsińskiej, autor samizdatu, przetrzymywany w więzieniach i łagrach około 42 lat. Urodził się w 1914 r. na Wołyniu we wsi Boremszczyzna (pow. lubomlski) w rodzinie chłopskiej.

Zob.: Iryna Rapp, „Danyło Szumuk”, [w:] „Słownik dysydentów” //

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/2009/05/Danylo-Szumuk.html  

 

21 października 1976 r. – w Kwidzynie zmarła s. Maria Stefania Morska (1906-1976) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W latach 1935-1945 pracowała w Łucku na Wołyniu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

22 października

22 października 1772 r. – w Krystynopolu zmarł Franciszek Salezy Potocki, magnat polski, wojewoda wołyński i kijowski, „królik Rusi”. Urodził się w 1700 roku. Krajczy wielki koronny od 1736 roku. Wojewoda wołyński od 1755 r., wojewoda kijowski od 1756 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Salezy_Potocki_(1700-1772)    

 

22 października 1915 r. – oddziały legionów polskich kontynuowały natarcie w kierunku Styru. Po całodziennych zaciętych i krwawych walkach legionistom udało się ostatecznie zdobyć Kukle, ale walki o tę miejscowość trwały aż do 30 października. Po zdobyciu Kukli kolejnym zadaniem Legionów było wyparcie przeciwnika z sąsiedniej Kamieniuchy. Udało się to dopiero 29 października po wielokrotnych atakach.

Zob.: Adam Kaczyński, „Legioniści powstrzymują Rosjan na Wołyniu”, [w:] „Rzeczpospolita” nr z 7 października 2009 r. //

http://www.rp.pl/artykul/55362,374414_Legionisci_powstrzymuja_Rosjan_na_Wolyniu.html  

 

 

22 października 1935 r. – we Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Bohdan Kopczyński, polski polityk, poseł prawicowy na Sejm III RP. Absolwent Wydziału Nawigacji Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (podporucznik marynarki wojennej). Ukończył również Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; obronił doktorat prawa na tej uczelni. Był posłem X kadencji Sejmu w latach 1989-1991, ponownie wybrany w 2001 z list Ligi Polskich Rodzin. Opuścił klub LPR w 2003. Zasiadał w sejmowej komisji śledczej do sprawy Afery Lwa Rywina, gdzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest członkiem komisji ustawodawczej (zastępca przewodniczącego) oraz komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Kopczy%C5%84ski  

 

22 października 1939 r. – na wschodnich terenach II RP okupowanych przez Sowietów zostały przeprowadzone tzw. „wybory do zgromadzeń ludowych”. Był to kolejny etap aneksji tych ziem i włączenia ich do składu Ukraińskiej SRR i Białoruskiej SRR.

 

22 października 2004 r. – metropolitą rówieńskim i ostrogskim Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Kijowskiego Patriarchatu został mianowany abp Jewsewij (Witalij Polityło). Urodził się 12 lipca 1928 r. w Sofijówce w obwodzie dniepropietrowskim. Ukończył Leningradzkie Seminarium Duchowne (1950-1954) i Leningradzką Akademię Duchowną (1954-1958). 15 października 1949 r. przyjął święcenia kapłańskie. 28 lat, od 1965 do 1993 r. był proboszczem Swjato-Uspeńskiej Cerkwi we Lwowie. Od 1990 r. rektor seminarium duchownego we Lwowie. Od 1996 r. rektor Lwowskiej Akademii Duchownej. 7 lipca 2002 r. wyświęcony na biskupa połtawskiego i kremenczuckiego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. 12 lipca 2003 r. mianowany arcybiskupem rówieńskim i ostrogskim.


Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

23 października

23 października 1897 r. – Bł. Jan Beyzym skierował do generała zakonu jezuitów, o. Ludwika Martina, głęboko przemyślaną prośbę o zezwolenie na wyjazd na misje na Madagaskarze wśród trędowatych. Decyzję podjął w wieku 48 lat. Urodził się 15 maja 1850 roku w Beyzymach na Wołyniu. Po ukończeniu gimnazjum w Kijowie w 1872 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). 26 lipca 1881 r. w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat był wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegiach Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu i Chyrowie. Wyczerpany pracą ponad siły zmarł 2 października 1912 roku, otoczony nimbem bohaterstwa i świętości. Śmierć nie pozwoliła mu zrealizować innego cichego pragnienia – wyjazdu na Sachalin do pracy misyjnej wśród katorżników.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Beyzym  

 

23 października 1943 r. – w kolonii Obeniże, pow. Kowel, Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: starsze małżeństwo i kobietę.

Zob.: Stanisław Żak (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html  

 

23 października 1944 r. – do Łucka przybył zastępca Głównego Pełnomocnika PKWN w sprawie organizacji aparatu strony polskiej w celu przygotowania przesiedlenia ludności polskiej z Wołynia do Polski.

Zob.: Stanisław Ciesielski, „Z Wołynia do Polski. Przesiedlenie ludności polskiej w latach 1944-1947” //

http://www.s-ciesielski.com/losy/wolyn.html  

 

23 października 1970 r. – w Prószkowie na Opolszczyźnie zmarł ks. Adolf Kukuruziński, kapłan diecezji łuckiej. Urodził się 17 czerwca 1894 r. w Witawie na Podolu. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1917 r. z rąk ks. bpa Ignacego Dub Dubowskiego w Żytomierzu. Wikariusz w Płoskirowie. Prefekt szkół średnich w Łucku, Włodzimierzu Wołyńskim, Zdołbunowie i Ostrogu. Ze Związku Radzieckiego przyjechał na Śląsk Opolski jesienią 1957 roku.

 

23 października 1971 r. w Borkowicach zmarła s. Mechtylda Zofia Radzik (1899-1971) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W latach 1924-1930 była członkinią Zgromadzenia SS. Apostołek Miłości Serca Jezusa Eucharystycznego w Jałowiczach, a po jego rozwiązaniu wstąpiła do OSB. W latach 1930-1939 pracowała w Łucku – mając m.in. ciężką pracę przy świniach (ok. 50 sztuk) w „Teresinku”.

 

23 października 2009 r. – został poświęcony krzyż na polskim cmentarzu w Moczulance na Wołyniu, (dawniej gmina Ludwipol, pow. Kostopol).

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

24 października

24 października 1795 r. – III rozbiór Polski. Rosja zagarnęła tereny o powierzchni 120 tys. km², z 1,2 mln mieszkańców. Były to ziemie: Kurlandia, Żmudź, ziemie litewskie z Wilnem na wschód od Niemna, część ziemi chełmskiej i pozostała część Wołynia.

 

24 października 1918 r. – w Turzysku na Wołyniu urodził się Antoni Abramowicz, nauczyciel, działacz społeczno-oświatowy i poeta ludowy. Zmarł 3 stycznia 1984 r. w Barczewie. 

 

24 października 1920 r.na polach Mołotkowa pod Zwiahlem (Nowogradem Wołyńskim) dowódca 6 Armii gen. Józef Haller dokonał przeglądu korpusu i w imieniu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego udekorował kilkunastu oficerów, podoficerów i ułanów 115 p. Krzyżami Orderu Wojennego „Virtuti Militari”.

 

24 października 2002 r. – w Warszawie w siedzibie IPN przy ul. Towarowej 28 odbyło się spotkanie, w czasie którego zaprezentowane zostały rezultaty prowadzonych przez Biuro Edukacji Publicznej IPN prac badawczo-edukacyjnych dotyczących stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939-1989. W swoim wystąpieniu Prezes IPN prof. dr hab. Leon Kieres podsumował dotychczasową działalność BEP IPN związaną z tą problematyką oraz ogłosił, że w ostatnich dniach IPN zwrócił się do władz Ukrainy z prośbą o udostępnienie dokumentów, które odsłonią kulisy działań UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w trakcie antypolskiej akcji OUN-UPA w latach 1943-1944. Są wśród nich materiały dotyczące pierwszego dowódcy, a następnie komendanta UPA na Wołyniu Dmytra Kljaczkiwśkiego i podległych mu dowódców Okręgów UPA (Iwana Łytwyńczuka, Jurija Stelmaszczuka i Petra Olijnyka), a więc osób odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko ludności polskiej popełnione wówczas na Wołyniu. Materiały te IPN chciałby opublikować w postaci polsko-ukraińskiego tomu dokumentów. W czasie spotkania zaprezentowana została wystawa „Polacy – Ukraińcy 1939-1947”, pakiet edukacyjny „Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947” oraz książka „Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje” zawierająca materiały z konferencji, która odbyła się w maju 2001 r. w Lublinie.

Zob.: „Pamięć, która dzieli. Polacy – Ukraińcy 1939-1947” //

http://www.ipn.gov.pl/wai/pl/2/300/34Pamiec_ktora_dzieli_Polacy__Ukraincy_1939194734.html  

 

24 października 2004 r. w Toruniu odprawiona została uroczysta Msza Święta, odsłonięto tablicę pamiatkową ku czci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich i odbyła się konferencja historyczna.

 

24 października 2009 r. – w dniach 23 i 24 października w Zamościu gościła kadra pedagogiczna Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku. Goście wzięli udział w Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Konferencji Pedagogicznej „Współczesne wyzwania pedagogiki”, która jest cykliczną formą współpracy sąsiedzkiej. Głównym organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

25 października

25 października 1655 r. – ks. Zygmunt  Czyżowski prekonizowany został biskupem tytularnym Lacedaemonia i sufraganem płockim. Sekretarz króla Władysława IV Wazy. Posiadał kanonikaty płocki (później tamże dziekanię), warszawski i gnieźnieński, prepozyturę pułtuską, a także godność komendatoryjnego opata paradyskiego. W roku 1659 bezskutecznie ubiegał się o sufraganię gnieźnieńską, natomiast l września 1664 r. uzyskał przeniesienie na biskupstwo kamienieckie. 15 grudnia 1666 r. prekonizowany ordynariuszem łuckim, zmarł przed objęciem rządów w diecezji (1667).

 

25 października 1768 r. – w Radzyniu Podlaskim urodził się Eustachy Erazm Sanguszko, generał. Zmarł 2 grudnia 1844 r. w Sławucie na Wołyniu w wieku 76 lat. Jego ojciec Hieronim Janusz Sanguszko był ostatnim wojewodą wołyńskim.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Eustachy_Erazm_Sanguszko  

 

25 października 1994 r. – zmarł Jan Korczak, prezes KS „Unia” Hrubieszów i działacz sportowy, szczególnie piłki nożnej, z zawodu geodeta. Urodził się w Szumsku na Wołyniu. Wychowawca i nauczyciel muzyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Hrubieszowie. Jego drugą pasją było wędkarstwo. Jego synowie Wiesław i Leszek również reprezentowali „Unię” Hrubieszów.

 

25 października 2008 r. ­– „Rzeczpospolita” (Warszawa) opublikowała artykuł Ewy K. Czaczkowskiej pt. „Ksiądz naraził się przez Wołyń” nt. sprzeciw hierarchów Kościoła wobec nowej książki ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego (s. A6).

Zob.: Ewa K. Czaczkowska, „Ksiądz naraził się przez Wołyń” //

http://www.rp.pl/artykul/2,209503_Wykluczyc_Isakowicza_Zaleskiego_z_grona_duchownych_.html  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

26 października

26 października 1852 r. – w wieku 67 lat zmarł w Ostrogu ks. Dominik Łyszewski, kanonik honorowy ołycki, proboszcz ostrogski w latach 1818-1852. 

 

26 października 1898 r. – w Łunińcu na Polesiu urodził się Mikołaj Sukiniewicz PS. „Kola”, „Gajowy”, „Odyniec”, major piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Od X 1924 r. do III 1931 r. odbywał służbę w Baonie Korpusu Ochrony Pogranicza w Ostrogu nad Horyniem i Dederkałach. Jednocześnie był oficerem wywiadu. Za ten okres odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł 15 listopada 1979 r. w Bielawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Sukniewicz  

 

26 października 1921 r. – w nocy z 25 na 26 października 1921 r. na Ukrainę wyruszyła grupa podolska pod dowództwem ppłk. Mychajły Palija. Po jego zranieniu dowództwo objął ppłk Serhij Czornyj. Liczyła ona ponad 500 oficerów i szeregowych. Jej zadaniem było odwrócenie uwagi bolszewików od głównych sił ukraińskich, które przygotowywały się do uderzenia na Wołyniu. Miała ona dążyć do połączenia się z grupą Tiutiunnyka w rejonie Malin–Czopowycze–Radomyśl. Z grupy podolskiej wydzielono dwa samodzielne oddziały, które miały operować w okolicach Kamieńca Podolskiego i Lanckorony. W czasie pobytu na Ukrainie grupa ta przeszła blisko 1500 km, staczając po drodze wiele zwycięskich potyczek z oddziałami bolszewickimi, sama ponosząc minimalne straty. Udało jej się również nawiązać kontakt z powstańczymi dowódcami Strukiem i Orłykiem. Sukcesy należy przypisać przede wszystkim dobremu wyposażeniu i dużej ruchliwości oddziału, który dysponował sporą liczbą koni. Nie udało się jednak w pełni zrealizować postawionego grupie zadania i połączenia z grupą gen. Tiutiunnyka, co prawdopodobnie zadecydowało o niepowodzeniu akcji. Dowiedziawszy się o tragedii grupy głównej pod Bazarem, grupa podolska 6 grudnia wycofała się na polskie terytorium.

Zob.: Sebastian Szajdak, „Polsko-ukraiński sojusz polityczno-wojskowy w 1920 roku”, Warszawa 2006 //

http://www.rytm-wydawnictwo.pl/index.php?id=251&s=karta_fragment  

 

26 października 1953 r. – w Wałbrzychu urodził się Krzesimir Dębski, kompozytor muzyki współczesnej, rozrywkowej i filmowej, syn Włodzimierza Dębskiego, „obrońcy Kisielina”. Skrzypek jazzowy i dyrygent. Lider zespołu jazzowego String Connection.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzesimir_D%C4%99bski  

 

26 października 1991 r. – bp. Rafał Kiernicki poświęcił zwrócony wiernym dawny kościół garnizonowy pw. świętych Piotra i Pawła w Równem. Dzięki staraniom ks. kan. Władysława Czajki kościół ten w stosunkowo krótkim czasie odremontowano, zaadaptowano pomieszczenia na plebanię i klasztor oraz zorganizowano bibliotekę. Na terenie przykościelnym wykonano bazaltową Drogę Krzyżową. W tym samym roku zarejestrowano parafię w Klewaniu, Sarnach, a na Boże Narodzenie, w Zdołbunowie pozwolono odprawić świąteczną liturgię, choć kościół zwrócono wiernym w późniejszym terminie.

 

26 października 2008 r. – w Muzeum Niepodległości w Warszawie w ramach cyklu spotkań krzemienieckich prof. Jerzy Jeleńkowski wygłosił prelekcję pt. „Rok 1943 w parafii Kąty w powiecie krzemienieckim”.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

27 października

27 października 1939 r. – Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Ukrainy ogłosiło we Lwowie odezwę w sprawie wejścia Zachodniej Ukrainy w skład ZSRR – czyli nie w skład USRR.  

 

27 października 1943 r. – Przebrażanie dokonali wypadu na Sławatycze, w których zabili ponad 20 banderowców. 

Zob.: Michał Klimecki, Zbigniew Palski, „Samoobrona ludności polskiej na Wołyniu w 1943 roku” //

http://27wdpak.btx.pl/index.php/publikacje/50-samoobrona-ludnoci-polskiej-na-woyniu-w-1943-roku.html 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

28 października

28 października 1751 r. – w Głuchowie w Imperium Rosyjskim, na terenie obecnej Ukrainy, urodził się Dymitr Stepanowicz Bortniański, ukraiński i rosyjski kompozytor klasyczny. Zmarł 10 października 1825 r. w Sankt Petersburgu. Ród ojca Bortniańskiego pochodził z łemkowskiej wsi Bortne (Bartne, obecnie Polska), jego matka pochodziła z rosyjskiego rodu Tołstych.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dymitr_Bortnia%C5%84ski  

 

28 października 1888 r. – urodził się Józef Śleszyński, urzędnik państwowy, publicysta, major Wojska Polskiego. W latach 1929-1932 był wicewojewodą wołyńskim. Od 13 stycznia do 5 czerwca 1930 r. wykonywał obowiązki  wojewody wołyńskiego (p.o.). Prezes Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na łamach tygodnika „Wołyń” polemizował z Ksawerym Pruszyńskim (1938 r.).

 

28 października 1925 r. w wyniku ustalenia nowych granic na wschodzie Polski, na podstawie bulli „Vixdum Poloniae unitas” nastąpiło rozwiązanie diecezji łucko-żytomierskiej i powołanie samodzielnych jednostek administracyjnych. Nowo powołana diecezja łucka obejmowała 9 dekanatów, 96 parafii, 175 księży i ok. 200.000 wiernych.

 

28 października 1943 r. – wspólny atak przebrażan i partyzantów sowieckich Kowalenki na bazę UPA w Sławatyczach (pow. Łuck). Celem akcji było przeciągnięcie na swoją stronę znajdujących się tam zbiegłych własowców, co nastąpiło po zwycięskiej walce.

 

28 października 1997 r. – zmarł Anatolij Dublański, metropolita Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, historyk i publicysta. W 1942 r. wydawał w Łucku gazetę „Ukraiński Hołos”, gdzie drukował artykuły historyczno-krajoznawcze. Od 1944 r. na emigracji w Austrii, a następnie w Niemczech. Członek Instytutu Badań Wołynia w Kanadzie. Urodził się 11 listopada 1912 r. w poblizu stacji Ołyka na Wołyniu. Zmarł 28 października 1997 roku.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

29 października

29 października 1915 r.po wielokrotnych atakach oddziały Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego wyparły Rosjan z Kamieniuchy na Wołyniu.

Zob.: Adam Kaczyński, „Legioniści powstrzymują Rosjan na Wołyniu”, [w:] „Rzeczpospolita” nr z 7 października 2009 r. //

http://www.rp.pl/artykul/55362,374414_Legionisci_powstrzymuja_Rosjan_na_Wolyniu.html  

 

29 października 2007 r.projekt uchwały w sprawie uznania za ludobójstwo rzezi dokonanych na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu w latach 1942-1944 został zredagowany przez czterech polskich eurodeputowanych wybranych z listy Ligi Polskich Rodzin (Andrzej Zapałowski – wiceprzewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy, Dariusz Grabowski, Bogusław Rogalski oraz Witold Tomczak) i przedstawiony wszystkim delegacjom do Parlamentu Europejskiego. Projektu uchwały nie poddano jednak pod głosowanie.  

Zob.: Józef Matusz, „Europosłowie reagują na próby rehabilitacji UPA”, [w:] „Rzeczpospolita” nr z 29 października 2007 roku. //

http://www.rp.pl/artykul/2,65650.html  


Rzeź wołyńska” – hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_wo%C5%82y%C5%84ska  

 

29 października 2008 r. – w Kielcach odbyła się promocja książki ks. Tadeusz Isakowicza-Zaleskiego pt. „Przemilczane ludobójstwo”, która traktuje m.in. o rzezi wołyńskiej.

 

29 października 2009 r. w Muzeum Historii Włocławka przy ulicy Szpichlernej 19 odbyło się spotkanie z Janiną Jaworską, świadkiem zbrodni Ukraińskiej Powstańczej Armii na Wołyniu. Janina Jaworska pochodzi z Wołynia. Na spotkaniu opowiadała o swoim życiu, o tym, jak wyglądały realia życia na Kresach podczas okupacji. Przybliżyła słuchaczom historię tragicznych wydarzeń 1943 roku, kiedy UPA prowadziła czystki etniczne.

Zob.: Beata Krzemińska, „Wspomnienia o tragedii Wołynia” //

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13500&Itemid=1  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

30 października

30 października 1947 r. – zmarł ks. Jan Szych. Urodził się w 1898 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1923 r., od 1 września 1926 r. pracował na stanowisku kanclerza Kurii Biskupiej w Łucku. Wspólnie z ówczesnym proboszczem katedry, ks. prał. Dionizym Baranem przyczynił się do uratowania wielu cennych przedmiotów i mienia kościelnego, w tym Cudownego Obrazu Matki Boskiej Latyczowskiej. Po II wojnie światowej był proboszczem parafii pw. św. Jakuba w Toruniu.

 

30 października 2005 r. – patriarcha Filaret z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego dawny kościół kapucynów w Ostrogu prześwięcił na cerkiew pw. św. Fedora Ostrogskiego. Jest to czwarte z kolei poświęcenie tej świątyni, która obecnie wchodzi w skład kompleksu budynków Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska”.

Zob.: Władysława Krynicka, „Kościół OO. Kapucynów w Ostrogu czwarty raz poświęcono, drugi raz na cerkiew” //

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TE/ostrog_ofmcap4.html  

 

30 października 2009 r. – Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” obchodził 15. rocznicę powstania czy raczej odrodzenia (bo w ogólnym rachunku minęło 440. lat od założenia pierwszej uczelni wyższej w Europie Wschodniej). Aby podzielić się wspomnieniami przybyły osoby, które przyczyniły się do odrodzenia uczelni: Łarysa Iwszyna, Roman Wasyłyszyn, Jewhen Marczuk, Ołena i Witalij Hajdukowie. Kulminacją obchodów było przekazanie przez rodzinę Hajduków oryginału „Biblii Ostrogskiej” (1581 r.) dla Akademii Ostrogskiej.

Zob.: „Ostroźka akademija vidznaczyła svoje 15-riczczia” // http://uosa.uar.net/ua/etc/day_academy  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

31 października

31 października 1943 r. – w rejonie Rokitno sowiecki oddział partyzancki spalił wsie Karpiłówka i Borowe, w których zabito ponad 200 Ukraińców.

 

31 października 2003 r. – w dniach 29-31 października 2003 r. w Wołyńskim Uniwersytecie Państwowym im. Łesi Ukrainki w Łucku odbyła się międzynarodowa sesja naukowa na temat pogranicza społeczno-politycznego i kulturalnego Polski i Ukrainy. Wystąpił na niej m.in. Waldemar Michalski przedstawiając referat pt. „Wołyńskie wiersze Józefa Czechowicza”.

Zob.: Waldemar Michalski, „Wołyńskie wiersze Józefa Czechowicza” //

http://www.free.art.pl/akcent_pismo/pliki/nr4.03/michalski.html  
Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Święta

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8941562

Statystyki

Zegar