Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

1 czerwca

1 czerwca 1942 r. – w Pobużanach na Lwowszczyźnie urodził się ks. Ludwik Królik (1942-1999), duchowny rzymskokatolicki, Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości (prałat), profesor, historyk Kościoła, dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Autor prac z historii diecezji łuckiej i brzeskiej w XVI-XIX wiekach. Zmarł w 1999 r. w Warszawie.

Zob.: Ks. Witold Józef Kowalów, Historyk diecezji łuckiej”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (32) ze stycznia-lutego 2000 r., s. 29-30; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Królik  

 

1 czerwca 1991 r. – w Przemyślu zmarł o. Aleksander Beń, franciszkanin konwentualny. Urodził się 9 marca 1912 r. w Dołhomościskach k. Sądowej Wiszni. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939 r. z rąk ks. bpa Eugeniusza Baziaka. W latach 1939-1943 pracował w Boremlu w diecezji łuckiej. W 1945 r. został aresztowany i postawiony przed sądem razem z ks. bpem łuckim Adolfem Piotrem Szelążkiem. W latach 1953-1956 był zesłany do Kazachstanu, gdzie później powrócił na emeryturę i pracował duszpastersko.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

2 czerwca

2 czerwca 1919 r. – na mocy rozkazu Naczelnego dowództwa Wojska Polskiego nr 408/III z 29 maja 1919 r. zostało utworzone dowództwo Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego z gen. Wacławem Iwaszkiewiczem na czele.

 

2 czerwca 1943 r. nacjonaliści ukraińscy z sąsiednich wsi napadli na wioskę Hurby, gmina Buderaż, powiat Zdołbunów. Zginęło około 250 osób. Zachowały się wstrząsające relacje świadków. Ocaleli z napadu uciekli do pobliskiego Mizocza.

 

2 czerwca 2002 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp rekonsekrował neounicką cerkiew w Kostomłotach.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

3 czerwca

3 czerwca – 18 lipca 1706 r. – pobyt armii szwedzkiej Karola XII pod Łuckiem na Wołyniu. 

 

3 czerwca 1793 r. – w Warszawie (lub według innej wersji w Kniahininie na Wołyniu) urodził się Antoni Malczewski, polski poeta, pisarz i podróżnik. Wywodził się z zamożnej rodziny szlacheckiej. Syn Jan Józefa i Konstancji z Błeszyńskich primo voto Haumanowej. Brat generała Konstantego. Ojciec poety Augusta Antoniego Jakubowskiego. Autor pierwszej polskiej powieści poetyckiej „Maria. Pierwszy Polak na Mount Blanc (1818). Zmarł 2 maja 1826 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Malczewski_(poeta)  

 

3 czerwca 1940 r. – rówieński komitet obwodowy podjął decyzję „O ochronie archiwów w m. Równe i obwodzie rówieńskim”. Zgodnie z tym dokumentem akta wszystkich urzędów oraz organizacji społecznych i politycznych, a także archiwa osób prywatnych miały spływać do archiwum obwodowego w Równem, którego kadrę stanowili zarówno Ukraińcy jak i Polacy. Do 22 czerwca 1941 r. zgromadzono w nim około 150000 j.a. w 37 zespołach oraz 200 ton nieopracowanych materiałów archiwalnych. Lata wojny przyniosły duże straty w zasobie samego archiwum (utracono 19 ton dokumentów) a także w aktach przezeń jeszcze nie przejętych. Zniszczeniu uległo między innymi archiwum Lubomirskich, wyrzucone przez Niemców z zamku w Dubnie i następnie częściowo spalone, a częściowo rozmoczone przez deszcz.

 

3 czerwca 1943 r. – nacjonaliści ukraińscy napadli na Chiniówkę (pow. Zdołbunów) – ok. 100 zabitych.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

4 czerwca

4 czerwca 1776 r. – w Czarnobylu k. Kijowa urodził się gen. Aleksander Franciszek Chodkiewicz, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, literat – dramatopisarz, chemik – amator. Zmarł w 1838 r. w Młynowie na Wołyniu, w wieku 62 lat.

 

4 czerwca 1916 r. – na terenie między Łuckiem a Ołyką odbyła się bitwa, w czasie której udało się Rosjanom przełamać front austriacki – ofensywa Brusiłowa (ros. Брусиловский прорыв). Ofensywa rozpoczęła się 4 czerwca 1916 r., trwała do 20 września 1916 roku. Plan jej opracował dowódca rosyjskiego Frontu Południowo-Zachodniego gen. Aleksiej Brusiłow.

Zob.: hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ofensywa_Brusi%C5%82owa  

 

4 czerwca 1989 r. – częściowo wolne wybory do Sejmu PRL i wolne wybory do Senatu PRL – symboliczna data upadku komunizmu w Polsce. Wydarzenie to miało niewątpliwy wpływ na wzrost nastrojów niepodległościowych w sąsiedniej Ukraińskiej SRR, w tym na Wołyniu.

 

4 czerwca 2006 r. – w dniach 3-4 czerwca 2006 r. pielgrzymi z Litwy, będący w drodze z Góry Krzyży pod miasteczkiem Šiluva (Szydłów) na Litwie do Góry Golgota w Jerozolimie, przebywali w Lubieszowie na Polesiu. 4 czerwca 2006 r. uroczystą Mszę św. w miejscowym kościele odprawili tutejszy proboszcz ks. Andrzej Kwiczala i ks. Kazimiras Abressa z Litwy.

Zob.: Wiktor Chomicz, „Litewscy pielgrzymi odwiedzili Lubieszów”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 3 (70) z maja-czerwca 2006 r., s. 7-8. //

http://lubieszow.blox.pl/2006/07/Litewscy-pielgrzymi-odwiedzili-Lubieszow.html  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

5 czerwca

5 czerwca 1930 r. – Henryk Józewski po raz drugi został wojewodą wołyńskim. Poprzednio urząd ten pełnił w okresie od 9 lipca 1928 roku do 29 grudnia 1929 roku. W okresie od 13 stycznia 1930 roku do 5 czerwca 1930 obowiązki wojewody wykonywał Józef Śleszyński (p.o.).

 

5 czerwca 1942 r. – (w Zieloną Sobotę) banderowcy napadli na Chiniówkę, gm. Nowomalin, pow. Zdołbunów. Kolejne napady na tę gromadę miały miejsce 3 czerwca 1943 r. (100 zabitych) i w lipcu 1943 roku.

 

5 czerwca 1943 r. – ok. 200-osobowy oddział samoobrony Przebraża dokonał rekonesansu po okolicznych miejscowościach, gromadząc niedobitków i tych, którym napad dopiero groził. Zmierzający do Przebraża konwój uciekinierów wraz z dobytkiem miał kilka kilometrów długości.

 

5 czerwca 1943 r. – w ramach antyniemieckich akcji UPA
został ostrzelany niemiecki posterunek w Silcach, który wkrótce ewakuowano. W zasadzce koło wsi Diuksyn (gm. Deraźne, pow. Kostopol) zostało zabitych 12 niemieckich żołnierzy.

 

5 czerwca 1980 r. – w Radomiu zmarł Jerzy Borysowicz, psychiatra i neurolog radomski, uczestnik walk o niepodległość Polski, działacz społeczny. Urodził się 28 kwietnia 1903 r. w Antopolu. W 1923 r. w gimnazjum w Ostrogu nad Horyniem uzyskał maturę.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Borysowicz  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

6 czerwca

6 czerwca 1794 r. – w bitwie pod Szczekocinami w ramach insurekcji kościuszkowskiej, która zakończyła się klęską, wziął udział książę Eustachy Erazm Sanguszko, generał polski. Dowodził lewym skrzydłem jazdy. E.E. Sanguszko urodził się 25 października lub 26 października 1768 r. w Radzyniu Podlaskim. Zmarł 2 grudnia 1844 r. w Sławucie na Wołyniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Eustachy_Erazm_Sanguszko  

 

6 czerwca 1990 r. – w dniach 5-6 czerwca 1990 r. w Kijowie odbył się Ogólnoukraiński Sobór odnowionego Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (dalej: UAKP), który postanowił podnieść UAKP do rangi patriarchatu i obrał metropolitę Mścisława (Stepana Skrypnyka) pierwszym Patriarchą Kijowskim i Całej Ukrainy. W okresie międzywojennym pracował w spółdzielczości ukraińskiej w Galicji i na Wołyniu. Należał do czołowych działaczy Wołyńskiego Zjednoczenia Ukraińskiego. W 1930 r. został obrany posłem do Sejmu RP, pełnił tę funkcję do wybuchu wojny. Był zastępcą burmistrza Równego i współpracował z wojewodą Henrykiem Józewskim. Inicjator i przewodniczący Towarzystwa „Ukraińska Szkoła” w Równem. Bronił praw Ukraińców.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Patriarcha_Mstys%C5%82aw  

 

6 czerwca 1998 r. – święcenia kapłańskie ks. Waldemara Szlachty w Krakowie z rąk metropolity ks. kard. Franciszka Macharskiego. Ks. W. Szlachta urodził się 27 listopada 1973 roku. Wikariusz parafii Ostróg (diec. Łucka) i Kuniów (diec. kamieniecko-podolska) w latach 2002-2005. Od listopada 2005 r. proboszcz parafii Korzec w diec. Łuckiej na Wołyniu.

 

6 czerwca 2003 roku – w Archiwum Państwowym w Przemyślu została otwarta wystawa „Wołyń naszych przodków. Śladami życia – czas zagłady”.  Wystawa ta była także eksponowana w Domu Polonii w Warszawie. Na ekspozycję złożyły się osobiste pamiątki dawnych mieszkańców Wołynia – ocalałe fotografie, pocztówki i nieliczne dokumenty. Wystawa podzielona była na dwie części. Pierwsza, „Śladami życia”, mówiła o polskiej obecności na tych terenach, pokazuje otoczenie, w którym żyli niegdyś Polacy. Na starych i współczesnych fotografiach znajdziemy obrazki z Krzemieńca, Równego czy Zdołbunowa. Ta część poświęcona jest również odradzającemu się powoli na Wołyniu Kościołowi katolickiemu. Druga część, „Czas zagłady”, obejmowała dokumenty, fotografie z miejsc, gdzie dokonano zbrodni oraz pokazuje miejsca, w których bez podania okoliczności, udało się upamiętnić tamte tragiczne wydarzenia.

Zob.: „Wstrząsająca wystawa...”, //  

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kr26

http://www.archiwa.gov.pl/index.php?p=1&CIDA=147

 

6 czerwca 2009 r. – w Kędzierzynie-Koźlu odbył się VI Dzień Kresowy – uroczysta Msza św. i sympozjum z okazji 65. rocznicy ludobójstwa dokonanego na Polakach przez UPA na Kresach Wschodnich.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

7 czerwca

7 czerwca 1695 r. – na Podhalu urodził się ks. Felicjan Białokurowicz, jezuita. Superior stacji misyjnej w Kowlu (1730-1733), superior i prefekt budowy w Owruczu (1733-1741), rektor tamże (1741-1744). Superior misji we Włodzimierzu Wołyńskim (1746-1750). Zmarł 5 sierpnia 1750 r. w Turzcu.

Zob.: „Encyklopedia jezuitów” //

http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=BIALOKUROWICZ&f=1  

 

7 czerwca 1916 r. – w dniach 4-7 czerwca 1916 r. pod Łuckiem rozegrała się jedna z największych bitew I wojny światowej na froncie wschodnim. Rosjanom w ramach ofensywy Brusiłowa (ros. Брусиловский прорыв) udało się przełamać front austriacki. Po trzydniowych ciężkich walkach Rosjanie zajęli Łuck, odpychając Austriaków za Styr. Broniąca miasta 4 armia austriacka straciła ok. 40 tys. zabitych i rannych, drugie tyle wzięto do niewoli – łącznie stracili 80 % stanu osobowego. Straty rosyjskie wynosiły ponad 6 tys. zabitych i 26 tys. rannych.

Zob.: hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ofensywa_Brusi%C5%82owa

 

7 czerwca 1920 r. ­– w czasie wojny polsko-bolszewickiej polski lotniczy dywizjon kościuszkowski przeniósł swoją bazę z Białej Cerkwi do Nowogrodu Wołyńskiego.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

8 czerwca

8 czerwca 1943 r. – podczas nieobecności rodziców, bojówkarze z UPA zamordowali 3 dzieci Adolfa i Teofili Bronowickich w wiosce Czerteż, gmina Międzyrzecz Korecki, pow. Równe. Imiona zamordowanych dzieci: Władysława (ur. 1925 r.), Helena (ur. 1928 r.) i Henryk (ur. 1931 r.).

Zob.: „Czerteż i Wodnik” //

http://wolyn.ovh.org/opisy/czertez_wodnik-08.html  

 

8 czerwca 1961 r. – w wigilie uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, zmarła s. Krystyna Jadwiga Balicka (1912-1961) ze zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Wychowanka sierocińca w Łucku. W l. 1938-1939 przebywała w klasztorze w Kowlu. Pierwsze śluby złożyła 29 września 1939 r. w Łucku. Następnie pracowała jako gospodyni na plebanii w Zasmykach.

 

8 czerwca 1986 r. – Instytut Yad Vashem nadał dawnym mieszkańcom Ostroga nad Horyniem – Eugenii Szczawińskiej, Antoninie Tomaszewskiej (z d. Szczawińskiej) oraz Tadeuszowi i Edwardowi Szczawińskim – tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Antonina Tomaszewska udzieliła pomocy następującym osobom: Sima Rozliwker, Samuel Klepacz, Lina Nusinow. W 1942 r. rozpoczęła się likwidacja getta w Ostrogu nad Horyniem. Do domu Szczawińskich zapukali znajomi: Samuel Klepacz z narzeczoną Simą Rozliwkier. Zostali tam do wkroczenia Armii Czerwonej.

Zob.: „Notki o osobach odznaczonych” //

http://www.m.beta.prezydent.pl/.../pl/.../notki_o_osobach_odznaczonych.doc   

 

8 czerwca 1999 r. – w Krzemieńcu podpisana została „Umowa między Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Sztuki ds. Obchodów 150. Rocznicy Śmierci Juliusza Słowackiego a Przewodniczącym Krzemienieckiej Rejonowej Administracji Państwowej”. Jednak remont dworku, na który strona polska przeznaczyła około miliona dolarów, rozpoczęto dopiero w 2001 roku. Ostatecznie muzeum otwarto 20 września 2004 roku.

 

8 czerwca 2003 r. – w Zamościu z okazji 60. rocznicy rzezi wołyńskiej została odprawiona uroczysta Msza św. w Rotundzie oraz otwarto wystawę w Muzeum.

 

8 czerwca 2008 r. (niedziela) – w Zamojskiej Rotundzie została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji Polaków Pomordowanych na Wołyniu. Po nabożeństwie zebrani przejechali autokarami do Parafii Wojskowej pw. św. Jana Bożego, gdzie można było zwiedzić wystawę z okazji 65. rocznicy Ludobójstwa na Wołyniu. Obchody zostały zorganizowane przez  Zarząd Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu.

 

8 czerwca 2009 r. – w soborze katedralnym pw. Trójcy Świętej Boskiej Liturgii z okazji odpustu parafialnego przewodniczył Patriarcha Kijowski i Całej Rusi-Ukrainy Filaret (Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego). Z patriarchą koncelebrowali: metropolita rówieński i ostrogski Jewsewij, abp łucki i wołyński Mychajił, bp czernihowski i niżyński Iłarion oraz bp kirowogradzki i hołowanowski Mark, kanclerz eparchii ks. Mitrat Mykoła Cap, rektor seminarium duchownego ks. Mitrat Ihor Szweć, dziekani eparchii, namiestnik zamkowego monastyru pw. Archaniołów ihumen Swiatopołk(Kaniuka) i inni duchowni.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

9 czerwca

9 czerwca 1944 r. – druga kompania batalionu „Gzymsa” i Kompania Warszawska pod dowództwem por. „Piotra” przechodzi Bug w rejonie wsi Przybotowy. Ginie por. „Biały” – Klaudiusz Stysło z Kompanii Warszawskiej.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. // http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440  

 

9 czerwca 1992 r. – w dwa tygodnie po święceniach kapłańskich w Krakowie (16 maja 1992 r.), przybył do Lwowa, a następnie na Wołyń, ks. kan. Witold Józef Kowalów, proboszcz w Ostrogu, założyciel i redaktor naczelny założonego w 1994 r. czasopisma ”Wołanie z Wołynia”, oraz serii książkowej „Biblioteka «Wołania z Wołynia»”.

 

9 czerwca 2007 r. – w Dobrym Mieście – miasteczku leżącym nad rzeką Łyną, w północnej części Pojezierza Olsztyńskiego, w centrum historycznej Warmii w trakcie III Spotkań z Folklorem Ukraińskim uczestniczyła delegacja radnych i pracowników urzędu miejskiego z Kostopola. Ponadto swym występem imprezę uświetnił pochodzący z Kostopola zespół Vesełka.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

10 czerwca

10 czerwca 1767 r. – w Owruczu zmarł ks. Józef Barański, jezuita. Infirmarz i farmaceuta w Krzemieńcu (1756-1761 i 1762-1763) oraz m.in. w Owruczu (1765-1767). Urodził się 18 marca 1719 roku.

 

10 czerwca 1937 r. – w czasie pobytu na Wołyniu prof. Tadeusz Sulimirski wygłosił wykład nt. Scytów w Sali reprezentacyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Łucku.

 

10 czerwca 1944 r. – w nocy z 9 na 10 czerwca 1944 r. oddziały dywizji przekroczyły Bug jednocześnie w czterech punktach przeprawowych i kierując się na południowy zachód forsownym marszem osiągnęły w dniach 17-20 czerwca 1944 r. rejon lasów Parczewskich.

 

10 czerwca 1961 r. – w Polichnie zmarł ks. Stefan Jastrzębski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, a następnie łuckiej. Urodził się 11 września 1881 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1907 roku. W okresie międzywojennym i do 1944 r. proboszcz i dziekan w Lubomlu.

 

10 czerwca 2000 r. – ks. Władysław Czajka zrezygnował s funkcji proboszcza parafii pw. św. Jana Nepomucena w Dubnie „w związku z ogromem prac związanych z prowadzeniem parafii Równe i Kostopol (w tym budowa kościoła)”.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Czajka

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

 

11 czerwca

11 czerwca 1970 r. – urodził się ks. Jerzy Pohnerybka, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 2003 roku. Wikariusz parafii Zdołbunów, Klewań i Cumań (2003-2004). Proboszcz parafii Ołyka, Cumań i Klewań (od 21 września 2004 r.).

 

11 czerwca 1979 r. – urodził się ks. Tomasz Czopor, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 roku. Wikariusz parafii katedralnej w Łucku (2005-2007). Administrator parafii Torczyn i Zaturce (2006-2007). Od 3 kwietnia 2007 r. proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Torczynie i parafii pw. Trójcy Świętej w Zaturcach.

 

11 czerwca 1993 r. w Kijowie zmarł patriarcha Mścisław (Stepan Skrypnyk). Urodził się 10 kwietnia 1898 r. w Połtawie. W okresie międzywojennym pracował on w spółdzielczości ukraińskiej w Galicji i na Wołyniu. Należał do czołowych działaczy Wołyńskiego Zjednoczenia Ukraińskiego. Poseł na Sejm II RP w latach 1930-1939. Był zastępcą burmistrza Równego i współpracował z wojewodą Henrykiem Józewskim. Inicjator i przewodniczący Towarzystwa „Ukraińska Szkoła” w Równem. Bronił praw Ukraińców. Patriarcha kijowski i całej Ukrainy Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego od 1990 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Patriarcha_Mstys%C5%82aw

 

11 czerwca 2009 r. – w nocy z 10 na 11 czerwca 2009 r. gwałtowny wiatr i grad spowodował, że pozbawione  prądu zostały 54 miejscowości w obwodzie wołyńskim, a jeszcze 9 wsi zostało odciętych częściowo. Są to wsie w rejonie lubieszowskim, lubomlskim, ratnowskim i kamień-koszyrskim. Wiatr zrywał dachy z domów mieszkalnych. Dach na dawnym klasztorze i kościele oo. kapucynów (obecnie kościół parafialny) w Lubieszowie został w dużym stopniu zniszczony.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

12 czerwca

12 czerwca 1899 r. – we wsi Hołowle urodziła się Antonina Janina Rudzka z domu Walewska, matka Michała Rudzkiego. Ochrzczona została w kościele parafialnym w Krzywinie 25 czerwca tegoż roku. Michał Rudzki jest autorem książki pt. „Notatnik wołyński”, wydanej przez „Wołanie z Wołynia” w 2006 r. (Biblioteka „Wołania z Wołynia” t. 51).

 

12 czerwca 1943 r. – nacjonaliści ukraińscy zabili ok. 150 osób w napadach na kolonie wokół Kiwerc (pow. Łuck).

 

12 czerwca 1945 r. – w  katedrze łuckiej, pod Cudownym Obrazem Matki Boskiej Latyczowskiej, odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci – m.in. Komunię z rąk ks. Dionizego Barana otrzymał Zenon Paszkowski (ur. 22 czerwca 1934 r.).

 

12 czerwca 1946 r. – Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn, napisał z Równego list do prowincjała w Krakowie, w którym m.in. informuje, że „żal mi pozostawić wiernych bez żadnej opieki. Wprawdzie Polaków jest coraz mniej, ale pozostają katolicy Czesi, którzy podobno nieprędko wyjadą. Jest ich pewnie jakiś tysiąc albo i więcej – garną się obecnie do Kościoła-śpiewają w swoim języku i proszą, żeby ich nie opuszczać. Czy wolno mi w takich warunkach pozostawić kościoły na łaskę i niełaskę?”.

 

12 czerwca 1982 r. – święcenia kapłańskie ks. Kazimierza Zająca. Urodził się 19 sierpnia 1955 r. w Nieledwi. W latach 1993-2001 pracował na Ukrainie (w tym od 1994 r. w Maniewiczach i Lubieszowie). Zmarł 13 sierpnia 2007 r. w Pistoi we Włoszech.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Zaj%C4%85c  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

13 czerwca

13 czerwca 1683 r. – na Podolu urodził się ks. Jan Bohatko, jezuita. Prefekt szkół w Krzemieńcu (1735-1736), misjonarz w Kowlu (1716-1717) i Kniahininie (1745-1746).

 

13 czerwca 1919 r. – we Lwowie w wieku 69 lat zmarł Adam Krechowiecki, pseud. Adam Bukatko, pseud. Wratysław Domiłowicz, powieściopisarz, dramatopisarz, krytyk literacki i teatralny. Urodził się 6 stycznia 1850 r. w Bielżycach na Wołyniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Krechowiecki  

 

13 czerwca 1942 r. – zmarł na tyfus plamisty ks. Bolesław Jastrzębski, urodzony w 1893 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1925 roku. Proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Maniewiczach, erygowanej w 1923 r., gdzie początkowo była kaplica wojskowa. W latach 1933–1937 ze składek wiernych ks. B. Jastrzębski wybudował nowy murowany kościół. Zdewastowany odzyskano w 1992 roku.

 

13 czerwca 1943 r. – (niedziela Zielonych Świąt) – w lesie za Jeziercami upowcy z sotni Wiktora Rudyka zamordowali Tomasza Kuriatę, s. Rozalii, z Rudni Pogorełowskiej (gm. Ludwipol) jadącego na nabożeństwo polowe do Janówki, ochrzcić dziecko. Ofiara była trzymana za ręce i kłuta bagnetami po całym ciele. Żona z dzieckiem ukryta w lesie ocalała.

Zob.: Leonard Urbanowicz (opr.), „Jezierce (Ozirce)” //

http://kresowe.fm.interia.pl/jezierce.html  

 

13 czerwca 1965 r. – w Tomaszowie Lubelskim urodził się ks. kan. Marek Gmitrzuk, kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 11 kwietnia 1992 r. w Lublinie z rąk ks. bpa dra Jana Śrutwy. Na Wołyniu pracował w latach 1992-2001. Wikariusz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku. Obsługiwał parafię Hołoby. Proboszcz w Rożyszczach, Torczynie i Zaturcach. W latach 1993-1996 opiekował się parafią w Kiwercach. Dyrektor Caritas w Łucku. Wicedziekan łucki. W latach 1995-1998 wybudował kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Torczynie, który został konsekrowany przez bpa Marcjana Trofimiaka 14 września 1998 roku.

 

13 czerwca 1971 r. – w Lublinie święcenia kapłańskie przyjął ks. dr Adam Galek, kapłan archidiecezji lubelskiej. Urodził się 29 sierpnia w Potoku Starym w Sandomierskiem. W latach 1992-1995 pracował na Wołyniu jako wikariusz w Łucku, duszpasterz w Maniewiczach i Lubieszowie.

 

13-16 czerwca 1991 r. – w Łucku odbył się I Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ukraińskiego „Berehynia”. 3 tys. wykonawców przybyło do stolicy Wołynia z Australii, Jugosławii, Mołdawii, Polski, Kazachstanu, Rosji i Obwodu Brzeskiego BSRR oraz ze wszystkich regionów Ukrainy.

Zob.: Eugeniusz Ryżyk (opr.), „Kronika podlaska”, [w:] „Nad Buhom i Narwoju” nr 1 (1), lato 1991, s. 29. //

http://nadbuhom.free.ngo.pl/art_0016.html  

 

13 czerwca 1992 r. – do Ostroga nad Horyniem przybył ks. kan. Witold Józef Kowalów, który z początku rezydował tu jako wikariusz parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Równem (do listopada 1992 r.). Urodził się 29 maja 1967 r. w Zakopanem. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1992 r. z rąk metropolity krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego. Od listopada 1992 r. jest proboszczem parafii w Ostrogu na Wołyniu (diecezja łucka), a od 1993 r. również duszpasterzem parafii w Kuniowie (diecezja kamieniecko-podolska). W latach 1992-1995 był także proboszczem parafii Zdołbunów i Klewań. Redaktor naczelny czasopisma religijno-społecznego rzymskokatolickiej diecezji łuckiej „Wołanie z Wołynia”.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_J%C3%B3zef_Kowal%C3%B3w  

 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

 

14 czerwca

14 czerwca 1922 r. – Sobór prawosławny w Polsce uchwalił autokefalię Kościoła Prawosławnego w Polsce.

 

14 czerwca 1931 r. – w sanatorium „Winerwald” w Austrii zmarł Wacław (Wiaczesław) Lipiński, z urodzenia Polak, wybitny ukraiński działacz społeczny i polityczny, historyk, filozof, teoretyk konserwatyzmu ukraińskiego. Urodził się 18 kwietnia 1882 r. w Zaturcach na Wołyniu.

 

14 czerwca 1992 r. – po wstępnym remoncie, 14 czerwca 1992 r. w odpust Trójcy Najświętszej, został poświęcony kościół w Lubomlu na Wołyniu. Istniała już przy nim wspólnota, której liderowała p. Anna wspierająca ks. Ludwika Kamilewskiego z Łucka w pracach remontowych. Raz na dwa tygodnie przyjeżdżał do Lubomla kapłan, by odprawić Mszę św. – na zmianę czynili to ks. Ludwik Kamilewski i ks. Marek Gmitrzuk.

 

14 czerwca 1997 r. – święcenia kapłańskie ks. Piotra Janczy, przyjaciela parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu na Wołyniu. Urodził się 9 marca 1971 roku. Zmarł tragicznie w Tatrach 19 lutego 1998 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Maniowach.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

15 czerwca

15 czerwca 1944 r. – stojące we wsi Hola dwie kompanie pod dowództwem por. „Piotra” z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, opuściły wieś na wiadomość o nadchodzącym silnym oddziale niemieckim. Wieczorem kompanie mogły powrócić do wsi.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. // http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440  

 

15 czerwca 2005 r. – w dniach 5 kwietnia – 15 czerwca 2005 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie miała miejsce wystawa „Wołyń czasu zagłady 1939-1945”. Wystawa planszowa poświęcona dziejom Wołynia w okresie II wojny światowej była próbą ukazania skomplikowanych relacji narodowościowych charakterystycznych dla tego obszaru, które – podsycane przez kolejnych okupantów: Rosjan i Niemców – doprowadziły do tragicznych konsekwencji determinujących powojenne stosunki polsko-ukraińskie.

Zob.: „Wystawa – Wołyń czasu zagłady 1939-1945” //

http://uczyc-sie-z-historii.pl/pl/aktualnosci/zobacz/138  

 

15 czerwca 2008 r.w niedzielę, 15 czerwca 2008 r., w święto Zesłania Ducha Świętego (wg kalendarza juliańskiego) odbyło się w Ostrogu historyczne spotkanie z J.E. Ks. Biskupem Jozafatem Olehem Howerą, Egzarchą Wołyńskim Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego. Władyka odprawił Archijerejską Świętą Liturgię w miejscowym kościele rzymskokatolickim przy ul. Książąt Ostrogskich. Z egzarchą koncelebrowali: ks. Petro Połowko – ojciec duchowny w seminarium im. kard. Josyfa Slipyja w Tarnopolu, ks. Bogdan Kowal – proboszcz parafii grekokatolickiej w Szumsku i ks. Witold Józef Kowalów – proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Liturgię uświetnił śpiew seminarzystów z Tarnopola. Na nabożeństwie obecni byli miejscowi grekokatolicy oraz wierni obrządku łacińskiego.

Zob.: Michał Kowaluk, „Egzarcha Wołyński odwiedził Ostróg”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 3 (82) z maja-czerwca 2008 r., s. 4-5. //

http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/?p=main&what=147&PHPSESSID=3D63%3D  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

16 czerwca

16 czerwca 1569 r. – cała ludność Wołynia zebrała się w największych wówczas miastach wołyńskich – Łucku, Krzemieńcu, Włodzimierzu – by wysłuchać uroczystego aktu króla Zygmunta Augusta. Akt ten, podpisany przez króla na Wielkim Sejmie w Lublinie, głosił światu całemu, iż: „Ziemię Wołyńską Królestwu Polskiemu jako równych do równych i wolnych do wolnych ludzi —  przywracamy i złączamy na wieczne czasy”. Dalej zapowiadał król, że wszyscy mieszkańcy Wołynia, katolicy i prawosławni, będą mieli zupełnie równe prawa, że język polski i język ruski jednakowo będą przez państwo uważane, że nikt ze względu na narodowość swą nie będzie gorzej lub lepiej traktowany.

Zob.: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=1627&dirids=1  

 

16 czerwca 1889 r. – w czasie pożaru miasta spłonął kościół farny w Ostrogu nad Horyniem. Przez następnych kilka lat stał opuszczony, gdyż władze rosyjskie nie pozwalały katolikom na jego odbudowę, chcąc go oddać prawosławnym, a miejscową parafię katolicką przenieść do Krzywina. W obronie katolików obrządku łacińskiego w Ostrogu wystąpił m.in. ks. Władysław Knapiński. Dopiero w 1896 r. podjęto decyzję o jego odbudowie. Na czele komitetu odbudowy stanął Achilles Breza.

Zob.: Ks. Władysław Knapiński, „Sprawa o kościół w Ostrogu na Wołyniu”, Lwów 1892, wyd. 2 (reprint) – Biały Dunajec – Ostróg 2000. //

http://polona.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:polona.pl:7626

 

16 czerwca 1991 r. – pod Beresteczkiem odbyły się uroczystości z okazji 340. rocznicy bitwy. Podczas uroczystości odsłonięto pomnik. Obecny był m.in. Ł. Krawczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy i patriarcha Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej – Mstysław. Zgromadzonych było ok. pół miliona ludzi.

Zob.: Zob.: Eugeniusz Ryżyk (opr.) „Kronika podlaska”, [w:] „Nad Buhom i Narwoju” nr 1 (1), lato 1991, s. 29. //

http://nadbuhom.free.ngo.pl/art_0016.html  

 

16-18 czerwca 2001 r. – z okazji zbliżającej się pielgrzymki Papieża Jana Pawła II przeprowadzono specjalne rekolekcje w parafii w Ostrogu w diecezji łuckiej. Wygłosił je znany rekolekcjonista i promotor Różańca Świętego o. Szymon Niezgoda OP z Borku Starego koło Rzeszowa. Tematem przewodnim nauk rekolekcyjnych było Miłosierdzie Boże. Ojciec Szymon Niezgoda OP ufundował dla kościoła w Ostrogu nową kopię obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwiarz z relikwiami św. siostry Faustyny Kowalskiej. A na zakończenie rekolekcji każda rodzina otrzymała obraz Jezusa Miłosiernego i modlitewniki, m.in. z tekstem Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Pod koniec czerwca podobne rekolekcje odbyły się w Równem i Kostopolu.

Zob. Łucja Zalewska, (...);

http://www.plebania.pl/wiesci/005.html  

 

16 czerwca 2005 r. – wybitny bizantynista, prof. Ihor Ševčenko, otrzymał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Laureat wyraził życzenie, by Lublin stał się ośrodkiem badań nad recepcją kultury bizantyjskiej w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

16 czerwca 2009 r. – w Rzeszowie odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego J.E. Ks. Abp. Dr. Ignacemu Tokarczukowi. Uroczystości towarzyszyła wystawa przygotowana przez pracowników Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiemu. Urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych koło Zbaraża. Biskup przemyski w latach 1965-1992, następnie arcybiskup w latach 1992-1993.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Tokarczuk  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

17 czerwca

17 czerwca 1845 r. – urodził się Adam Hilary Chmielowski – św. Brat Albert. Zmarł 25 grudnia 1916 r. w przytułku dla mężczyzn w Krakowie (który założył).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Chmielowski  

 

17 czerwca 1894 r. – w Witawie na Podolu urodził się ks. Adolf Kukuruziński, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1917 r. z rąk ks. bpa Ignacego Dub Dubowskiego w Żytomierzu. Wikariusz w Płoskirowie. Prefekt szkół średnich w Łucku, Włodzimierzu Wołyńskim, Zdołbunowie i Ostrogu. Ze Związku Radzieckiego przyjechał na Śląsk Opolski jesienią 1957 roku. Zmarł w Prószkowie 23 października 1970 roku.

 

17 czerwca 1910 r. – urodził się we Lwowie Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, wędrowny apostoł Wołynia i Kazachstanu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1933 r., po wybuchu II wojny światowej, w 1940 r. udał się na Wołyń. W wielu miejscowościach sprawował funkcje duszpasterskie, aby w 1945 r. na stałe zatrzymać się w Równem, skąd w 1958 r. został wydalony. Nie mając stałego miejsca zamieszkania, rozpoczął swoją wieloletnią pracę wędrownego duszpasterzowania. Aresztowany w 1966 r. za „włóczęgostwo” został zesłany do Kazachstanu. Wielokrotnie zwalniany i aresztowany nie zaprzestał swojej nielegalnej wtedy pracy duszpasterskiej. Zmarł 20 września 1977 roku. Dnia 2 grudnia 1992 rozpoczął się w Krakowie jego proces beatyfikacyjny.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Serafin_Kaszuba  

 

17 czerwca 1956 r. – święcenia kapłańskie ks. bpa Jana Bagińskiego, biskupa pomocniczego diecezji opolskiej, rodem z Wołynia. Urodził się 31 maja 1932 r. w Kamionce k. Niewirkowa na Wołyniu. Jako dziecko uratował się podczas napadu nacjonalistów ukraińskich na rodzinną wieś. Studia filozoficzno-teologiczne w WSD Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu, uwieńczył magisterium i, w późniejszym terminie, doktoratem z teologii uzyskanym w KUL. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu i na stałe związał się z diecezją opolską. Od 18 września 1973 r. do 17 sierpnia 1976 r. był wicerektorem WSD Śląska Opolskiego z nominacji ks. bpa opolskiego Franciszka Jopa. Wcześniej pracował jako prefekt kleryków w Nysie (od 12 czerwca 1959 r. do 8 września 1973 r.) oraz profesor (od 1959 r. do 17 sierpnia 1976 r.). Prowadził lektorat z języka łacińskiego. Z pracy w seminarium zrezygnował w 1976 r. Papież Jan Paweł II dekretem z 27 czerwca 1985 r. zamianował go biskupem pomocniczym w Opolu. Sakrę biskupią przyjął 15 sierpnia 1985 r. w katedrze opolskiej.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bagi%C5%84ski  

 

 

17 czerwca 1979 r. – święcenia kapłańskie przyjął ks. Władysław Czajka, kapłan archidiecezji lubelskiej. Urodził się 10 września 1952 roku. Od 1991 r. proboszcz parafii w Równem na Wołyniu (diecezja łucka).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Czajka  

 

17 czerwca 2005 r. – „Pojednanie polsko-ukraińskie, zainicjowane przez Kościoły w Polsce i na Ukrainie, to ważny akt religijny o wymiarze duchowym” – powiedział abp Sławoj Leszek Głódź przed rozpoczęciem 332. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. W czasie obrad biskupi zatwierdzili list o pojednaniu między oboma narodami.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

 

 

18 czerwca

18 czerwca 1792 r. – bitwa pod Zieleńcami (przy drodze Połonne – Zasław, 13 km na wschód od Zasławia, 8 km od Szepetówki) w czasie wojny polsko-rosyjskiej pomiędzy wojskami polskimi (15,5 tys.) pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki, a wojskami rosyjskimi (11 tys.) dowodzonymi przez gen. Herkulesa Markowa. Zwycięstwo wojsk polskich.

Zob.: hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Ziele%C5%84cami  

 

18 czerwca 1894 r. – święcenia kapłańskie otrzymał ks. Adolf Kukuruziński, kapłan diecezji łuckiej, z rąk ks. bpa Ignacego Dub Dubowskiego w Żytomierzu. Urodził się 17 czerwca 1894 r. w Witawie na Podolu. Wikariusz w Płoskirowie. Prefekt szkół średnich w Łucku, Włodzimierzu Wołyńskim, Zdołbunowie i Ostrogu. Ze Związku Radzieckiego przyjechał na Śląsk Opolski jesienią 1957 roku. Zmarł w Prószkowie 23 października 1970 roku.

 

18 czerwca 1998 r. – w Janowej Dolinie (obecnie: Bazaltowe) odsłonięto ponad 5. metrowy krzyż-obelisk ku czci pomordowanych tu Polaków. Nie obeszło się bez skandalu. Nacjonaliści ukraińscy nie dopuścili bpa Marcjana Trofimiaka, aby poświęcił pomnik. Nabożeństwo zostało odprawione w kościele pw. świętych Piotra i Pawła w Równem. W ostatniej chwili ukraiński wykonawca pomnika usunął, bez wiedzy strony polskiej, datę 23 kwietnia 1943 roku, pozostawiając tylko napis: „Pamięci Polaków z Janowej Doliny”.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

19 czerwca

19 czerwca 1205 r. – w bitwie pod Zawichostem poległ Roman Halicki, książe halicko-włodzimierski i władca Kijowa. Syn Mścisława II Chrobrego z dynastii Rurykowiczów.

 

19 czerwca 1669 r. – wybór Michała Korybuta Wiśniowieckiego na króla Polski. Urodził się 31 maja 1640 r. w Białym Kamieniu na Wołyniu. Wielki książę Litwy w latach 1669-1673. Zmarł 10 listopada 1673 r. we Lwowie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Korybut_Wi%C5%9Bniowiecki  

 

19 czerwca 1920 r. – w rejonie Nowogrodu Wołyńskiego 2 Armia Polska została zaatakowana przez Armię Konną (Konarmię) Siemiona Budionnego. Podczas kilkudniowych walk doznała dużych strat i wycofała się do Żytomierza. Napór 12. armii zmusił gen. Kazimierza Raszewskiego do wycofania się na linię Nowogród Wołyński-Emilczyn, utraconą do 25 czerwca. W wyniku tego pozycje 2 Armii były cofnięte w stosunku do innych i powstały luki, przez które nieprzyjaciel mógł wedrzeć się na tyły.

 

19 czerwca 1926 r. – zmarł ks. Bronisław Sawicki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1879 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904 roku.

 

19 czerwca 1931 r. – zmarł ks. Tomasz Rudnicki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1897 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1921 roku. W drugiej połowie lat 20. XX wieku był poza duszpasterstwem. Przebywał w miejscowości Kulczyce, p. Budzanów.

 

19 czerwca 1937 r. – zmarł ks. Antoni Burzyński, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1875 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1899 roku. Jako emeryt był mansjonariuszem przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (dawny oo. bernardynów) w Dubnie.

 

19 czerwca 1938 r. – w Ostrogu zmarł ks. Józef Ptaszyński (1867-1938), wieloletni proboszcz i dziekan ostrogski, prepozyt Kapituły Ołyckiej. Urodził się w 1867 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1891 roku. Prawie 20 lat był proboszczem w Ostrogu nad Horyniem – niemal przez cały okres międzywojenny – parafię tę objął 9 marca 1919 roku.

 

19 czerwca 1986 r. – w Warszawie zmarł Stefan Śledziński, polski dyrygent, muzykolog i pedagog. Urodził się 8 sierpnia 1897 r. w Żytomierzu.

Zob.: Małgorzta Kosińska, „Stefan Śledziński” //

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_sledzinski_stefan  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

20 czerwca

20 czerwca 1793 r.u stóp Karpat, w Surochowie niedaleko Jarosławia, urodził się Aleksander Fredro, polski komediopisarz. Tworzył w epoce romantyzmu. Zmarł 15 lipca 1876 r. we Lwowie. Został pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Rudkach koło Lwowa. Jego wnukiem był metropolita Andrzej Szeptycki.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Fredro  

 

20 czerwca 1900 r. – We Lwowie rozpoczęto wydawanie pierwszego w Polsce ilustrowanego pisma sportowego „Gazety Sportowej”.

 

20 czerwca 1939 r. – w Spasie na Ukrainie urodził się abp Jan (Iwan) Martyniak, grekokatolicki metropolita przemysko-warszawski obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Metropolitą mianowany 31 maja 1996 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Martyniak  

 

20 czerwca 1944 r. – po dokonaniu przeprawy przez Bug (w nocy z 9 na 10 czerwca 1944 r.) oddziały 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK  w dniach 17-20 czerwca 1944 r. osiągnęły rejon lasów Parczewskich. Pobyt w tym rejonie wykorzystano przede wszystkim na odpoczynek i uporządkowanie oddziałów oraz szkolenie.

 

20 czerwca 1983 r. – w Londynie zmarł Tadeusz Sulimirski, wybitny polski archeolog, profesor. Urodził się 1 kwietnia 1898 r. w Kobylanach. W latach 1937-1938 na zaproszenie Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przeprowadził wraz z pracownikami i studentami Zakładu Archeologii Przedhistorycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego badania archeologiczne na Wołyniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Sulimirski  

 

20 czerwca 1994 r. – Jan Paweł II mianował bp Antoniego Pacyfika Dydycza, kapucyna, biskupem drohiczyńskim. Diecezja drohiczyńska, wcześniej pińska, była kiedyś częścią diecezji łuckiej. Urodził się 24 sierpnia 1938 r. w Serpelicach na Podlasiu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Dydycz  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

21 czerwca

21 czerwca 1928 r. – prawosławny bp krzemieniecki Szymon, przy udziale 70 księży i 17 tysięcy wiernych, dokonał uroczystego poświęcenia nowo wybudowanej cerkwi na futorach Bielawskich, gdzie przeniesiono cudowną ikonę.

 

21 czerwca 1942 r. otrzymał z rąk bpa Eugeniusza Baziaka święcenia kapłańskie abp Ignacy Tokarczuk, ordynariusz przemyski w latach 1965-1993. Urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych koło Zbaraża.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Tokarczuk  

 

21 czerwca 1964 r. w Krakowie zmarł Henryk Sztompka, polski pianista i pedagog. Urodził się 1 kwietnia 1901 r. w Bogusławce koło Łucka.

Zob.: Małgorzata Kosińska, „Henryk Sztompka” //

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_sztompka_henryk

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

 

22 czerwca

22 czerwca 1932 r. – Józef Edward Dutkiewicz (1903-1968) został mianowany wojewódzkim konserwatorem zabytków (był nim do 1935 r.) i kierownikiem Oddziału Sztuki w Wołyńskim Urzędzie Wojewódzkim w Łucku, jak również kierownikiem Muzeum Wołyńskiego. Muzeum było wówczas własnością Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Opieki nad Zabytkami w Łucku. Urodził się w 1903 r. w Krakowie i w tym mieście ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych oraz na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był doktorem historii sztuki. W Łucku był m.in. współorganizatorem niezwykle zasłużonego Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor artykułu „Ochrona miast zabytkowych” opublikowanego na łamach „Wołyńskich Wiadomości Technicznych” (1935, nr 7, s. 6-7). Zginął 7 września 1968 r. w nieszczęśliwym wypadku w trakcie wykonywania prac konserwatorskich.

Zob.: Andrzej Gaczoł, „Kraków. Ochrona zabytkowego miasta. Rzeczywistość czy fikcja”, Kraków 2009, s. 128-131 i inne.

 

22 czerwca 1935 r. – w katedrze łuckiej święcenia kapłańskie otrzymał ks. prałat Leon Krejcza. Urodził się w 1912 roku w Krakowie. Po pierwszym roku Seminarium Duchownego w Krakowie, za namową ks. bp S. Walczykiewicza wyjechał na dalsze studia do Łucka. Był katechetą do 1939 r. skąd po wybuchu wojny wrócił do Krakowa. Był wiele lat proboszczem w Nowym Targu i Szaflarach, następnie pracował w Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Ks. Prałat Leon Krejcza zmarł w Krakowie dnia 23 marca 1997 r.

 

22 czerwca 1935 r. – zostało wydane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o zniesieniu ekspozytury starostwa zdołbunowskiego w Ostrogu, w województwie wołyńskim. Rozporządzenie ogłoszono 28 czerwca 1935 r. (Dziennik Ustaw Nr 45/1935 r., poz. 308).

 

22 czerwca 1941 r. Niemcy uderzają na ZSRR, a w więzieniu w Łucku, NKWD morduje ok. 4.000 uwięzionych tam w większości Polaków oraz Ukraińców, w tym kilku księży. Dokonano rzezi więźniów, podczas której prawdopodobnie zostali zamordowani prefekt i kanonik Kapituły Łuckiej, ks. Władysław Spaczyński i ks. Bronisław Galicki. Cudem uratował się Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński. W Łucku, w więzieniu mordowaniem więźniów kierowali enkawudziści Malibow, Gebiuk, Kuchanowicz, uczestniczyli w masakrze również naczelnicy oddziałów więziennych: Stan, Gonczarow oraz enkawudziści: Dworkin, Falkow, Korszunow. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny bolszewicy zdążyli dokonać kolejnej, czwartej już deportacji ok. 200.000 Polaków na Syberię.

Zob.: Romuald Wernik, „Zbrodnia, która czeka na karę”, [w:] „Dziennik Polski” (Londyn) z 26 lutego 1988 r.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

23 czerwca

23 czerwca 1941 r. – przed uprawomocnieniem wyroku zostali zamordowani w czasie masakry 2000 więźniów w Łucku duszpasterze z Włodzimierza Wołyńskiego: ks. Józef Czurko i ks. Bronisław Galicki. Za działalność konspiracyjną byli skazani na rozstrzelanie. Cudem z masakry uratował się Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński.

 

23 czerwca 1943 r. – samoobrona Sienkiewiczówki (Łuckie), spodziewając się ataku UPA, podjęła decyzję o ewakuacji około 1000 uciekinierów i mieszkańców osady do Łucka. Trasa ewakuacji wynosiła ok. 40km. Konwój był wielokrotnie atakowany przez słabe grupki upowskie, odpierane przez siły samoobrony i... Niemców podległych Kreislandwirtowi Leopoldowi Hampelowi. Ten sudecki Niemiec w czasie I wojny światowej dostał się do niewoli rosyjskiej i po ucieczce otrzymał pomoc od Polaków. Znał język polski i wykazywał wobec Polaków wyjątkową przychylność. Hampel wydał pozwolenie na broń grupie Polaków, co pozwoliło utworzyć samoobronę w Sienkiewiczówce. Postawa Hampela wywołała skargi Ukraińców do jego zwierzchników, w wyniku których został przeniesiony karnie do Winnicy na Żytomierszczyźnie.

 

23 czerwca 1997 r. – rozpoczęło się II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Grazu (Austria), Wzięli w nim udział przedstawiciele z Łucka na Wołyniu.

 

23-27 czerwca 2001 r. – przebywał z pielgrzymką na Ukrainie papież Jan Paweł II. Pierwsze dwa dni w Kijowie, tam spotkał się z władzami państwa i przedstawicielami Kościoła wschodniego oraz odprawił Msze św. w obrządku łacińskim i bizantyjskim. Podczas dwudniowej wizyty we Lwowie podczas Mszy św. beatyfikował ks. abp. Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Następnie spotkał się z młodzieżą na placu przed cerkwią Narodzenia Bogurodzicy Maryi na Sichowie. Następnego dnia beatyfikował 28 Sług Bożych, w tym m.in. Mikołaja Czarneckiego, apostolskiego egzarchę Wołynia i Polesia.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

 

24 czerwca

24 czerwca 1943 r. – nacjonaliści ukraińscy zamordowali ks. prob. Józefa Szostaka z Hołob Małych i zakonnika pijara br. Piotra Mojsiejonka, który odwoził go do domu po odpuście w kościele w Lubieszowie. Obaj byli przed śmiercią torturowani. Inna wersja podaje datę ich śmierci w październiku 1943 r., i że zostali zamordowali w Lubieszowie w czasie powrotu z pogrzebu O. Borrela.

 

24 czerwca 1943 r. – o godz. 12.00 został zamordowany (odrąbanie głowy) Mykoła Martynowśkyj „Mucha” – słabe ogniwo w szeregach UPA. „Dnia 23.VI. 1943 r. Nadzwyczajna Sesja Sądu Polowego UPA Grupy Eneja, sprawdziwszy sprawę oskarżonego Mykoły Martynowśkiego – „Muchy” z oddziału Berkuta, stwierdza co następuje: oskarżony Mucha został aresztowany w dniu 20.VI.43 r. pod zarzutem działalności prowokatorskiej w szeregach OUN i UPA w okresie od 18.1.1942 r. do 20.VI.1943 r. Gruntownie przeprowadzone śledztwo w jego sprawie [trwające dwa dni – przyp. Wiktor Poliszczuk] wykazało bez wątpienia, ze oskarżony Martynowśkyj był prowokatorem, świadomie zdającym sobie sprawę ze swej działalności (...) Skazuje oskarżonego Martynowśkiego Mykołę-Mucha na karę śmierci przez odrąbanie głowy przed oddziałem UPA. Przewodniczący sadu d-ca Dubowyj, członkowie d-ca Enej, Beskyd, Matros. Postój, 23 czerwca 1943 r. (...) Wykonanie wyroku nastąpiło (...) na oczach oddziału UPA o godz. 12 w południe dnia 24.VI. 1943 r.

Nie wiadomo, czym przejawiała się prowokacyjna robota „Muchy” Martynowśkiego. Być może po prostu nie chciał mordować Polaków, których w tamtym czasie ze szczególnym upodobaniem prześladowali jego „sędziowie” a zarazem zwierzchnicy – lokalni dowódcy UPA na Wołyniu – „Dubowyj” i „Enej”.

Zob.: Dymitr Mohort, „Sprawa Martynowśkiego” //

http://65-lat-temu.salon24.pl/86736,sprawa-martynowskiego

Wiktor Poliszczuk, „Dowody zbrodni OUN i UPA", t.2, Toronto 2000; W. Poliszczuk, „Ukraińskie ofiary OUN-UPA” //

http://www.kki.com.pl/piojar/polemiki/rubiez/ofiary/ofiary.html  

 

24 czerwca 1943 r. – taką datę nosi słynny list Jurija Stelmaszczuka pseud. „Rudyj”, dowódcy północno-zachodniego OW „Turiw”, w którym pisał do „Rubana”: „(...) Druże Ruban! Przekazuję do waszej wiadomości, że w czerwcu 1943 r. przedstawiciel centralnego Prowodu- dowódca UPA – „Piwnycz” „Kłym Sawur” przekazał mi tajną dyrektywę w sprawie całkowitej-powszechnej, fizycznej likwidacji ludności polskiej. (...) Dla wykonania tej dyrektywy proszę rzetelnie przygotować się do akcji przeciw Polakom i wyznaczam odpowiedzialnych: w rejonach nadbużańskich – kurinnego „Łysoho”, na rejony turzyski, owadnowski, oździutycki i pozostałe – „Sosenka”; na okręg kowelski – „Hołobenka”.
Sława Ukrainie. Dowódca grupy UPA „Turiw” – „Rudyj”, 24 czerwca 1943 r. Stawka
”.

Zob.: Archiwum SBU Obwodu Wołyńskiego, fond. nr 11315, opys l, sprawa H, s. 28).

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

25 czerwca

25 czerwca 1792 r. – w czasie wojny polsko-rosyjskiej 22 czerwca 1792 r. miały miejsce pierwsze nadania nowego polskiego orderu Virtuti Militari (Cnocie wojskowej), a wręczenie medali nastąpiło 25 czerwca 1792 r. w Ostrogu nad Horyniem, gdzie znajdował się wówczas obóz wojsk polskich.

 

25 czerwca 1939 r. – o. Aleksander Beń, franciszkanin konwentualny, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Eugeniusza Baziaka. Urodził się 9 marca 1912 r. w Dołhomościskach k. Sądowej Wiszni. W latach 1939-1943 pracował w Boremlu w diecezji łuckiej. W 1945 r. został aresztowany i postawiony przed sądem razem z ks. bpem łuckim Adolfem Piotrem Szelążkiem. W latach 1953-1956 był zesłany do Kazachstanu, gdzie później powrócił na emeryturę i pracował duszpastersko. Zmarł 1 czerwca 1991 r. w Przemyślu, gdzie przybył na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.

Zob.: Br. Marcin Guzik OFM Conv., „O. Odoryk – misjonarz Kazachstanu” //

http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=6382  

 

25 czerwca 1950 r.w sanktuarium maryjno-pasyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej z rąk ks. bpa Eugeniusza Baziaka otrzymał święcenia kapłańskie Marian Jaworski, metropolita lwowski (w latach 1991-2008) i administrator apostolski diecezji łuckiej (1986-1988), wieloletni zwierzchnik episkopatu rzymskokatolickiego na Ukrainie, kardynał, arcybiskup senior lwowski. Bliski przyjaciel Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Jaworski  

 

25 czerwca 1991 r. pismem urzędu miasta Łucka, nr 140 podpisanym przez W.I. Błażeńczuka, zwrócono wiernym katedrę pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie przez ostatnie 10 lat czynne było muzeum ateizmu.

 

25 czerwca 1995 r. – metropolita lwowski arcybiskup Marian Jaworski poświęcił barokowy Ołtarz Matki Bożej w kościele parafialnym w Ostrogu, odnowiony staraniem miejscowego proboszcza ks. Witolda J. Kowalowa w pracowni konserwatorskiej Archidiecezjalnego Muzeum Sztuki Religijnej w Lublinie. W Ostrogu abp M. Jaworski obchodził 45. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

26 czerwca

26 czerwca 1916 r. – od tego dnia oddział (d. korpus) generała adiutanta kawalerii Władimira Michajłowicza Biełobrazowa (1857-1932) został wzmocniony kilkoma korpusami i podporządkowany Frontowi Południowo-Zachodniemu gen. Aleksieja Brusiłowa. Dnia 28 lipca 1916 r. oddział (korpus) gen. Biełobrazowa przeszedł do natarcia od południa na Kowel. 

Zob.: biogram gen. Biełobrazowa w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W._M_Bie%C5%82obrazow  

 

26 czerwca 2001 r. – Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował we Lwowie dwóch heroicznych lwowskich kapłanów, ks. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923) i ks. Zygmunta Gorazdowskiego (1845-1920). W uroczystościach beatyfikacyjnych wzięli udział także wierni z Wołynia.

 

Św. abp Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach k. Kęt. Wyświęcony na kapłana, w roku 1884 r., w 1886 r. doktoryzował się, a w 1891 r. został profesorem Uniwersytetu we Lwowie. Dnia 17 grudnia 1900 r. został arcybiskupem lwowskim. Przez 23 lata pasterzował archidiecezji lwowskiej, gdzie zasłynął z wielkiej pobożności i pracowitości oraz jako ojciec i opiekun biednych. Po świątobliwym życiu zmarł 20 marca 1923 r. we Lwowie. Papież Benedykt XVI kanonizował bł. Józefa Bilczewskiego dnia 23 października 2005 r.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Bilczewski  

 

Św. ks. Zygmunt Gorazdowski urodził się 1 listopada 1845 r. w Sanoku. Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Józefa (józefitki), był proboszczem parafii św. Mikołaja we Lwowie, założył wiele organizacji dobroczynnych, jak zakładu dla nieuleczalnie chorych, domu pracy dla żebraków czy taniej kuchni dla robotników i młodzieży. Napisał katechizm ludowy. Zmarł 1 stycznia 1920 r. we Lwowie. Dnia 23 października 2005 r., Papież Benedykt XVI kanonizował bł. Zygmunta Gorazdowskiego.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Gorazdowski  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

27 czerwca

27 czerwca 1933 r. – nastąpiło połączenie Podolskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) z Wołyńskim Towarzystwem Krajoznawczym i Opieki nad

Zabytkami Przeszłości w Łucku. Prezydium, a następnie Komitet Wykonawczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) uznały dnia 5 lipca 1933 r. wyżej wymienione Towarzystwo za Okręg Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Zob.: Wanda Skowron, „Krajoznawstwo jako nośnik wartości i wartość”, [w:] „Barbakan” nr 30 (169) 1999 r., s.16-21.); Stanisław Osman, „Krzemieniec na kartach historii Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” //

http://www.khit.pttk.pl/teksty/krzemieniec_na_kartach.pdf  

 

27 czerwca 1943 r. – nacjonaliści ukraińscy dokonali napadu na Wasylówkę i Retnówkę w gminie Rożyszcze, powiat łucki. Wsie te były częścią systemu obronnego samoobrony polskiej w okolicach Bożyszcz.

 

27 czerwca 1946 r. – w wiosce Krupiec w obw. chmielnickim urodził się Walerij Hajazowycz Batałow, radziecki, potem ukraiński, dziennikarz i pisarz. Przez jedna kadencję pod koniec lat 90. XX wieku był merem miasta Ostroga w obw. rówieńskim.

 

27 czerwca 2009 r. – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach odbyło się III Sympozjum Stowarzyszenie im. Ks. Władysława Bukowińskiego „Ocalenie” pt. „Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński – człowiek wiary i obrońca życia”. Sympozjum rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w kaplicy św. Faustyny, koncelebrowaną przez sześciu księży. Kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Edward Staniek profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wcześniej rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W sali Jana Pawła II wykłady wygłosili: ks. prof. Edward Staniek, ks. dr Henryk Majkrzak SCJ, ks. dr Leszek Mateja i ks. dr Jan Nowak. Świadectwo ołasce uzdrowienia za przyczyną Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego przedstawiła p. Anna Pruszyńska.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

28 czerwca

28 czerwca 1757 r.w Brodowie k. Ostroga urodził się Jana Paweł Woronicz, absolwent i wykładowca szkoły jezuitów w Ostrogu, poeta, kaznodzieja. Od 1816 r. bp krakowski. Abp warszawski i prymas Królestwa Polskiego (1828-1829). Zmarł 6 grudnia 1829 r. w Wiedniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_Woronicz  

 

28 czerwca 1927 r. – odbył się w Krakowie powtórny, bardzo uroczysty pogrzeb Juliusza Słowackiego. Trumna ze szczątkami Wieszcza, ekshumowanymi na cmentarzu Montmartre w Paryżu, przybyła do Krakowa
pociągiem 27 czerwca (późnym wieczorem) i złożona została w Barbakanie. Po całonocnym hołdzie mieszkańców i żałobników i po porannej mszy świętej w Barbakanie, trumnę przewieziono na rydwanie na dziedziniec wawelski. W bardzo podniosłej atmosferze, w imieniu narodu pożegnał Słowackiego Józef Piłsudski, Marszałek Polski. W katedrze wawelskiej kazanie pogrzebowe wygłosił biskup Michał Godlewski (były bp pomocniczy łucki) – już wówczas znany mówca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a modły pogrzebowe odprawił ks. arcybiskup-metropolita krakowski Adam S.  Sapieha. Trumnę złożono w krypcie Wieszczów Narodowych, obok szczątków Mickiewicza i ziemi z grobu Salomei Słowackiej-Bec’u, matki Juliusza z Krzemieńca.
Zob.: Franciszek Ziejka, „Świątynia Wieszczów Narodowych”, [w:] „Alma Mater” (Kraków), nr 73/2005, s. 19-20.

 

28 czerwca 1931 r. – w katedrze na Wawelu w Krakowie świecenia kapłańskie przyjął Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński (1904-1974).

 

28 czerwca 1941 r. – we wsi Olganówka Nowa (pow. Łuck), grupa marszowa OUN zamordowała 4 Polaków: babkę lat 80, jej córkę lat 50, wnuczka lat 17 i 6-letniego chłopca. Ofiary mordu pozwolili pochować dopiero 6 lipca, bez trumien, na poniemieckim cmentarzu. 26 i 27 czerwca grupa ta w Olganówce Starej zamordowała 3 Polaków, w tym kobietę lat 35, z małym dzieckiem.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

 

29 czerwca

29 czerwca 1808 r. – w Bortnowie na Wołyniu urodził się Henryk Cieszkowski, herbu Dołęga, poeta, powieściopisarz. Uczestnik powstania listopadowego w latach 1830-1831. Zmarł 1 stycznia 1873 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Cieszkowski  

 

29 czerwca 1849 r. – urodziła się Ołena Pcziłka (właśc. Olga Kosacz, z d. Drahomanowa), ukraińska pisarka, redaktorka czasopisma „Ridnyj kraj” („Rodnoj kraj”), matka Łesi Ukrainki. Zmarłą 4 października 1930 roku.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82ena_Pczi%C5%82ka  

 

29 czerwca 1913 r. – w Racławicach pow. Gorlice urodził się ks. Stanisłąw Dutka, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjał w 1938 roku. W tym samym roku został wikariuszem i katechetą w Kiwercach k. Łucka. Po wojnie pracował w diecezji opolskiej jako prokurator w WSD w Nysie, a później proboszcz w Rogach Kozielskich. Zmarł 7 lutego 1993 r. w Rogach Kozielskich.

 

29 czerwca 1933 r. – otrzymał święcenia kapłańskie o. Bolesław Remigiusz Kranc, kapucyn. Urodził się 1 listopada 1910 r. w Krośnie nad Wisłokiem. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił 20 sierpnia 1926 r. i otrzymał imię zakonne Remigiusz. W latach 1939-1945 pracował w Ostrogu nad Horyniem. W czasie II wojny światowej (zwłaszcza na przełomie 1943/1944 r.) przywódca i obrońca społeczności polskiej w tym mieście. W latach 1945-1948 więziony i zesłany na Kołymę. Zmarł 5 stycznia 1977 r. w Krakowie Nowej Hucie.

Zob.: O. Remigiusz Kranc OFMCap., W drodze z Ostroga na Kołymę, ISBN 83-907955-1-5, Biały Dunajec – Kraków 1998; O. Hieronim Warachim OFMCap, „Kapucyni sybiracy”, Kraków 2009, s. 79-92.

 

29 czerwca 1940 r. – odbyła się trzecia masowa deportacja ludności polskiej z Kresów w głąb ZSRR. Wywieziono w niej głównie uciekinierów z zachodniej i centralnej Polski, którzy schronili się we wschodnich województwach Polski, w tym na Wołyniu. 

 

29 czerwca 1943 r. – nacjonaliści ukraińscy napadli na Zastawie, gmina Ludwipol, powiat Kostopol, województwo wołyńskie. Wiele osób zginęło. Ocalała ludność uciekała przede wszystkim do Janówki i Huty Starej i przetrwała na Zasłuczu do 1945 r., tj. do czasu wyjazdu na Ziemie Zachodnie Polski. Kolonia Zastawie po napadzie w końcu czerwca 1943 r. została spalona i obecnie nie istnieje.

Zob.: „Zastawie” //

http://wolyn.ovh.org/opisy/zastawie-03.html  

 

29 czerwca 1965 r. – w Równem na Wołyniu urodził się Ihor Marko, ukraiński sportowiec, jeden z najbardziej utalentowanych żużlowców tego kraju. Zmarł 16 listopada 2006 roku.

 

29 czerwca 1991 r. - została odprawiona pierwsza Msza św. w odzyskanej katedrze pw. świętych Piotra i Pawła w Łucku. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp. Rafał Kiernicki wraz z ks. bp. Marcjanem Trofimiakiem i kilkunastoma księżmi z Ukrainy i Polski. Przybył przedstawiciel Watykanu, był też biskup Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej ze swoimi kapłanami, przedstawiciele Kościoła ewangelickiego, władz miejskich, ukraińskiej organizacji „Ruch” i deputowani Ukrainy. Proboszczem został ks. Ludwik Kamilewski.

 

29 czerwca 2004 r. – homilię podczas uroczystości odpustowej w kościele katedralnym w Łucku wygłosił przewodniczący Konferencji Biskupów Szkocji kard. Keith Michael Patrick O’Brien.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

 

30 czerwca

30 czerwca 1820 r. – w czasie rozdania medali i listów pochwalnych uczniom Liceum Wołyńskiego mowę wygłosił Ludwik Kropiński.

Zob.: „Mowa Jaśnie Wielmożnego Ludwika Kropińskiego […]  miana przy rozdawaniu medalów i listów pochwalnych uczniom Liceum Wołyńskiego dnia 30. Czerwca 1820 roku” //

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=43015

Biogram Ludwika Kropińskiego w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Kropi%C5%84ski  

 

30 czerwca 1907 r. – w Krakowcu urodził się Roman Szuchewycz, ps. Taras Czuprynka, ukraiński działacz narodowy, generał i naczelny dowódca UPA, przewodniczący Sekretariatu Generalnego Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej. Zmarł 5 marca 1950 r. w Biłohorszczu k. Lwowa.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Szuchewycz  

 

30 czerwca 1930 r. – w Krzemieńcu odbył się IV Zjazd Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, który trwał 3 dni. Po nabożeństwie w kościele licealnym, uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał Wizytator Liceum Krzemienieckiego Juliusz Poniatowski. Obrady toczyły się pod przewodnictwem Stanisława Dobrowolskiego. Referat wygłosił prof. Fr. Mączak o Liceum Krzemienieckim. Delegacje Kół złożyły dary dla Koła Krzemienieckiego. Wieczorem odbyła się akademia ku czci Juliusza Słowackiego pod tytułem: „Hołd J. Słowackiemu”. Staraniem Koła Krajoznawczego Młodzieży Liceum Krzemienieckiego została urządzona wystawa krajoznawcza. W Zjeździe uczestniczyło 30 kół i 459 członków. Po zwiedzeniu miasta Krzemieńca odbyła się wycieczka do Bereżec na Bożą Górę.

Zob.: Stanisław Osman, „Krzemieniec na kartach historii Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” //

http://www.khit.pttk.pl/teksty/krzemieniec_na_kartach.pdf  

 

30 czerwca 1996 r. – w Łucku na Ukrainie odbyły się uroczystości reerygowania diecezji łuckiej. Wcześniej, dnia 18 maja tego roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił dekret o wznowieniu działalności diecezji łuckiej. Do czasu powołania nowego ordynariusza i mianowania biskupa, jej administratorem apostolskim został Metropolita Lwowski, ks. abp Marian Jaworski. Potem dnia 26 marca 1998 r. biskupem ordynariuszem diecezji łuckiej został mianowany ks. bp Marcjan Trofimiak, po siedmiu latach posługi jako biskup pomocniczy w katedrze lwowskiej.

 

30 czerwca 2009 r. ­– o godz. 13.00 w Hotelu Grand Lublinianka (sala konferencyjna), ul. Krakowskie Przedmieście 56 w Lublinie, odbyła się konferencja prasowa organizatorów protestu przeciwko nadaniu przez KUL doktoratu h.c. prezydentowi Wiktorowi Juszczence, gloryfikatowi morderców Polaków, Żydów i Ormian. Na konferencji został przedstawiony plan protestów. Spośród organizatorów udział w konferencji wzięli m.in. pułkownik Jan Niewiński, dowódca samoobrony wsi Rybcza na Wołyniu w 1943 r., Ewa Siemaszko, autorka monografii „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskie na Wołyniu 1939-1945”, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian w Polsce południowej. a także ocaleli świadkowie ludobójstwa oraz przedstawiciele organizacji kresowych i niepodległościowych z kilku miast w Polsce.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312990

Statystyki

Zegar