Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

1 maja

Dzwonnica w Tajkurach. Fot. Archiwum

1 maja 1561 r. – starościna łucka zapisała zamek w Mołodecznie (dziś Białoruś) wraz z jedną czwartą częścią Mołodeczna kniahini Bohdanie Mścisławskiej.

 

1 maja 1801 r. – August Hiacynt Plater poślubił Teofilę Rzewuską (ur. 1762), rozwiedzioną z ks. Franciszkiem Ksawerym Lubomirskim herbu Szreniawa. Dziedziczka Zdołbicy z Teolinem, Zdołbunowa i Piatyhorec w powiecie Ostrogskim oraz Ławrowa w łuckim. W roku 1819 ufundowała w Teolinie infirmerię i zakład dla ubogich panien pod dozorem Sióstr Mariawitek. Jej portret, malowany przez Vigee Lebrun, znajdował się do roku 1916 w Krasławiu, skąd został wywieziony razem z innymi rzeczami, do Petersburga. Zmarła 20 kwietnia 1831 r. w Ławrowie na Wołyniu. Pochowana w Łucku.

Zob.: Szymon Konarski, „Platerowie” //

http://platerak.republika.pl/konarski.html 

 

1 maja 1943 r. – bojówki UPA zaatakowały Polaków mieszkających w Tajkurach. Zginęło ok. 30 osób. Lista ofiar terroru 1943 r. w Tajkurach i Kopytkowie (opr. przez ks. Witolda J. Kowalowa na podstawie makularza księgi zmarłych parafii Tajkury), opublikowana została w II wyd. książki Romualda Wernika „Tajkury – wioska, która była miastem” (Londyn 1997) i dostępna jest w Internecie pod adresem < http://wolyn.ovh.org/opisy/tajkury-11.html>. 

 

1 maja 1943 r. – Ukrainiec Petro Poterucha podczas mordów w Tajkurach (pow. Zdołbunów) ukrył Polkę Wojciechowską a następnie wywiózł ją potajemnie do Równego. Po powrocie został schwytany i – jeśli wierzyć relacji ks. R. Podchoreckiego – za karę upieczony żywcem na rożnie.

 

2 maja

Antoni Malczewski - portret

2 maja 1594 r. – prawosławny bp łucki i ostrogski Cyryl Terlecki wraz z diecezją przyjął unię – Unia Brzeska.

 

2 maja 1826 r. – w nędzy i opuszczeniu w Warszawie zmarł Antoni Malczewski, polski poeta, pisarz i podróżnik. Autor pierwszej polskiej powieści poetyckiej „Maria”. Szereg lat mieszkał na Wołyniu. Urodził się 3 czerwca 1793 r. w Warszawie (lub według innej wersji w Kniahininie na Wołyniu).

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Malczewski_(poeta)

Bolesław Oleksowicz, „Antoni Malczewski”, [w:] „Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej” //

http://univ.gda.pl/~literat/autors/malcz.htm 

 

2 maja 1888 r. – urodził się w Żytomierzu Mikołaj Janczewski, pierwszy lekarz sanitarny powiatu ostrogskiego. Zmarł 19 sierpnia 1952 r. w Ostrogu i tam pochowany.

 

2 maja 1937 r. – w Krzemieńcu urodził się Juliusz Kowalski, projektant, kurator wielu wystaw artystycznych. Jeden z głównych współtwórców ruchu kultury niezależnej lat 80. XX wieku.

 

2 maja 1943 r. – rzekomy zamach sotni „Kubika” na przywódcę SA Victora Luetze na drodze Kowel-Brześć, wg historiografii niemieckiej klasyfikowany jako „wypadek samochodowy”.

 

2 maja 1999 r. – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu na Wołyniu, ks. Witold Józef Kowalów, spotkał się 2 maja br. w ramach cyklicznych spotkań z członkami Klubu Inteligencji Katolickiej w Krapkowicach i Opolu. Ks. Kowalów spotkał się z licznymi Wołyniakami żyjącymi na Opolszczyźnie i przedstawił obecną sytuację Kościoła w odradzającej się diecezji łuckiej.

Zob.: „Kronika diecezji opolskiej”, [w:] „Gość Niedzielny” (Opole) nr 21 z 23 maja 1999 r.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl 

 

 

3 maja

3 maja 1912 r. – urodził się śp. O. Rafał Kiernicki. Biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej, urodzony w 1912 r., wyświęcony na kapłana we Lwowie w 1939 r. Był kapelanem lwowskiego okręgu AK, za co w 1944 r. został aresztowany. Po prawie 5 latach łagrów wraca do Lwowa, podejmuje działalność duszpasterską, przez wiele lat szykanowany przez władze komunistyczne, pracuje jako stróż w Parku Stryjskim. Dopiero w 1958 r. dostaje pozwolenie na pełnienie funkcji kapłańskich. W dniu 16 stycznia 1991 r. został mianowany biskupem, a już po trzech miesiącach, w okresie Świąt Wielkanocnych, dnia 31 marca 1991 r. ks. bp O. Rafał Kiernicki odprawił pierwszą Mszę św. w katedrze łuckiej, będącej wtedy jeszcze muzeum ateizmu. Zmarł 23 listopada 1995 roku.

 

3 maja 1922 r. – rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o utworzeniu okręgu szkolnego wołyńskiego. „Całe miasto udekorowano flagami, ulice wysypano tatarakiem, a wysoką trybunę umajono zielonymi brzózkami i kwiatami. Józef Piłsudski przemawiał z niej do zebranych, mieszkańcy witali go oklaskami. Grała orkiestra, śpiewano piosenki «Jedzie, jedzie na kasztance» i «Witaj majowa jutrzenko» oraz inne. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały cukierki” (Anastazja Paszkowska).

 

3 maja 1925 r. – do Ostroga nad Horyniem przyjechał marszałek Józef Piłsudski.

 

3 maja 1943 r. – w Katach (pow. Krzemieniec) nacjonaliści ukraińscy zamordowali 53 osoby znane z nazwiska.

 

3 maja 1943 r. – w Warszawie w czasie powstania w Getcie zginęła Debora Baran, żydowska bojowniczka. Urodziła się w 1920 r. w Kowlu.

 

3 maja 1943 r. – batalion polskiej policji ochrony na usługach Niemców – Schutzmannschafts Bataillon 202 – został skierowany do Łucka, a następnie do Kostopola na Wołyniu.

Zob.: Grzegorz Motyka, M. Wierzbicki: „Polski policjant na Wołyniu”, [w:] „Kwartalnik Historyczny KARTA” nr 24, 1998 r.; hasło w Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_Policyjny_nr_202

 

4 maja

Bp Stanisław Padewski

4 maja 1558 r. – starościna łucka, małżonka kniazia Andrzeja Michałowicza Sanguszki nabyła zamek w Mołodecznie (dziś na Białorusi). W dokumencie kupna, wystawionym 4 maja 1558 r., zamek mołodeczański został nazwany uroczyszczem Żelazkowszczyzna.

 

4 maja 1581 r. – książę Konstanty Wasyl Ostrogski wydał w Ostrogu pierwszy przywilej dla Żydów tarnowskich. Główne jego postanowienia były zaś następujące: 1. „Aby ich [Żydów] Urząd Miejski [tarnowski] nie pociągał przed sąd swój i w spokoju wszelakim byli zachowani”. 2. „Bożnica jak i Kierchow [cmentarz] mają być w pokoju od wszelkiego przenagabania [napadania] i swawoleństwa zachowane, czego Urząd Miejski przestrzegać ma broniąc ich, pod karą pięciuset złotych”.

Zob.: I. Schipper, „Żydzi w Tarnowie do końca XVIII w.”, [w:] „Kwartalnik Historyczny”, Rocznik XIX, Lwów 1905, s. 237-239, s. 238.

 

4 maja 1949 r. – zakończyła się blokada Berlina Zachodniego przez ZSRR.

 

4 maja 2002 r. – powstała diecezja charkowsko-zaporoska. Jej pierwszym ordynariuszem w latach 2002-2009 był bp Stanisław Padewski. Drugim ordynariuszem (od 2009 r.) jest bp Marian Buczek. Wg danych KAI (2009 r.) na powierzchni 196 tys. km2 istnieje tutaj 51 parafii, w których żyje 61,5 tys. katolików. W diecezji pracuje 49 księży, 48 braci i 57 sióstr zakonnych.

5 maja

5 maja 1863 r. – potyczka żytomierskiego ugrupowania polskich powstańców z kozakami 3 sotni 37 Dońskiego Pułku.

 

5 maja 1934 r.  – w Moskwie podpisano protokół przedłużający polsko-sowiecki pakt o nieagresji do końca grudnia 1945 r., który został w 1939 r. jednostronnie złamany przez władze sowieckie.

 

5 maja 1943 r.  – w miejscowości Szkrobotówka (pow. Krzemieniec) nacjonaliści ukraińscy zamordowali ok. 70 osób.

 

5 maja 1943 r. – napad nacjonalistów ukraińskich na kol. Lipniki. Zginęło 16 osób narodowości polskiej. Kolonia została spalona. Ocaleli mieszkańcy ratowali się ucieczką, w większości do Kostopola, skąd prawie wszyscy zostali wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec. 

 

5 maja 1943 r. – nocą z 4 na 5 maja 1943 r. oddziały UPA bezskutecznie próbowały zdobyć Szumsk (pow. Krzemieniec).

 

5 maja 1944 r. – 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK w rejonie Lasów Szackich po całodziennej walce odparła atak oddziałów niemieckich i węgierskich wspartych Bronia pancerną.

 

5 maja 1958 r. – na zamkniętym posiedzeniu Wołyńskiego Sądu Obwodowego Danyło Szumuk, uczestnik walk w szeregach UPA, został skazany z art. 54, p. 10 kk USRR (art. 58, p. 10 kk RFSRR) na 10 lat pozbawienia wolności. D. Szumuk urodził się w 1914 r. we wsi Boremszczyzna, pow. Luboml, na Wołyniu. Był członkiem Ukraińskiej Grupy Helsińskiej, autor samizdatu, przetrzymywany w więzieniach i łagrach łącznie około 42 lata.

 

5 maja 1992 r. – poświęcenie krypty-kaplicy w Rotundzie Zamojskiej, miejsca upamiętnienia martyrologii ludności polskiej na Wołyniu. Niedługo potem powstało Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedziba w Zamościu.

 

5 maja 2008 r. – w Równem zmarł Hurij Buchało, ukraiński historyk, filolog i nauczyciel. Urodził się 31 marca 1932 r. w Dermaniu na Wołyniu. Uczestnik dialogu historyków polskich i ukraińskich nt. trudnej przeszłości Wołynia (1996-2001).

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

6 maja

6 maja 1831 r. – rozpoczęło się powstanie listopadowe w powiecie latyczowskim na Podolu.

 

6 maja 1922 r. – gminę Kuniów – w związku z tym, że Kuniów w 1921 r. w wyniku traktatu ryskiego odpadł od Polski – przemianowano na gminę „Nowo-Malin”.

Zob.: „Monitor Polski” z 1922 r., Nr 103, poz. 52.

 

6 maja 1943 r. – grupa 22 Polaków z Przebraża, którzy udali się do niemieckiego majątku Czetwertnia po zakup żywności, została schwytana k. ukraińskiej wsi Ostrów przez bojówkę banderowską. Zamknięto ich w samotnie stojącej chacie, po czym pojedynczo wyprowadzano i mordowano. Dwóm mężczyznom udało się uciec, trzecim ciężko rannym zaopiekował się pewien Ukrainiec i przywiózł do Przebraża. Dzięki nim polska samoobrona wiedziała, gdzie szukać zwłok.

Zob. Dymitr Mohort, „Boh żywe” //

http://65-lat-temu.salon24.pl/86723,boh-zywe

W. Filar, “Przebraże bastion polskiej samoobrony na Wołyniu”, Warszawa 2007, s. 59-60; W. Siemaszko, E. Siemaszko, “Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945”, Warszawa 2000, s. 650.

 

6 maja 1965 r. – zmarł ks. Stanisław Brajczewski, administrator parafii w Rymaczach, gdzie pod jego kierunkiem w latach 1931-1933 został wybudowany kościół. Urodził się w 1896 roku.

 

6 maja 2005 r. wybuch na poligonie w pobliżu Sławuty. Wg prokuratury doszło wtedy do zacierania śladów nadużyć na poligonie przez podpalenie – „wybuchło” wtedy amunicji na 30 mln USD (ze względu na ryzyko porażenia ogłoszono nawet alarm w Chmielnickiej Elektrowni Atomowej, położonej w odległości 20 km od poligonu).

7 maja

Kościół licealny w Krzemieńcu

7 maja 1825 r. – w Krzemieńcu zmarł Antoni Strzelecki (1774-1825), nauczyciel Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu. Urodził się w 1774 roku.

Zob.: Wojciech Piotrowski, „Strzelecki Antoni (1774-1825)”, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” t. XLIV, s. 183, Warszawa-Kraków 2007, s. 608-609.

 

7 maja 1943 r. – napad nacjonalistów ukraińskich na Katerynówkę k. Rożyszcz.

 

7 maja 1945 r. – bitwa pod Kuryłówką. Zgrupowanie oddziałów Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) – oddziały: Józefa Zdzierskiego „Wołyniaka” oraz „Radwana”, „Majki”, „Lisa” i placówka NOW z Kuryłówki – dowodzone przez Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”, pokonały pod Kuryłówką k. Leżajska ekspedycję NKWD, zabijając, według różnych źródeł, od 57 do 70 enkawudzistów. „Wołyniak” przeprowadził także akcje na wsie ukraińskie, m.in. Dobrą, Wołczaste, Rudkę, podczas których likwidował mieszkańców wsi narodowości ukraińskiej.

 

7 maja 1985 r. – w Poznaniu zmarł Jerzy Młodziejowski, PS. Jerzy Korab, kompozytor, dyrygent, publicysta muzyczny, geograf, taternik fotograf. Urodził się 2 lutego 1909 r. w Łuhinkach na Wołyniu.

Zob.: Małgorzata Kosińska, „Jerzy Młodziejowski” //

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_mlodziejowski_jerzy

 

7 maja 2003 r. – w Brzegu (Polska) odbyła się sesja historyczna w związku z 60. rocznicą ludobójstwa Polaków na Wołyniu dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich.

 

7 maja 2003 r. – w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się dyskusja panelowa nt. „Wołyń 43: fakty, mity, opinie”. Uczestniczyli w niej: dr Ihor Iljuszyn (Uniwersytet Słowianoznawstwa w Kijowie), dr Grzegorz Motyka (IPN, Lublin), Andrij Pawłyszyn („Lvivśka Hazeta”, Lwów), Marcin Wojciechowski („Gazeta Wyborcza”, Warszawa), Anna Kuźma (korespondentka Polskiego Radia na Ukrainie).

 

7 maja 2003 r. – w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie (ul. Paderewskiego) odbyła się wspólna modlitwa w intencji ofiar na Wołyniu, w której wzięli udział m.in.: bp Mieczysław Cisło, bp Ryszard Karpiński (delegat Episkopatu Polski ds. kontaktów z Ukraińskim Kościołem Grekokatolickim), bp Sofron Mudryj (delegat Synodu Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego ds. kontaktów z Episkopatem Polski). 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

8 maja

Kościół farny w Ostrogu

8 maja 1665 r. – Stanisław Biegański (1649 lub 1650 – 1709) złożył profesję zakonną u franciszkanów konwentualnych, jako członek konwentu poznańskiego, otrzymując wówczas imię Franciszek. Od 1699 r. bp bakowski i proboszcz w Ostrogu nad Horyniem.

Zob.: Krzysztof Rafał Prokop, „Stanisław Franciszek Biegański (1649 lub 1650 – 1709), franciszkanin konwentualny, biskup bakowski i proboszcz w Ostrogu”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 2 (51) z marca-kwietnia 2003 r., s. 36-38; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Franciszek_Biega%C5%84ski

 

8 maja 1886 r. – w Żytnikach k. Kijowa urodził się Stanisław Ludwik Żurakowski (1886-1940). Przed II wojna światową burmistrz kolejno Włodzimierza Wołyńskiego, Zdołbunowa i Ostroga. Aresztowany przez  Sowietów 17 września 1939 r. w Ostrogu nad Horyniem. Osadzony w Kozielsku. Zginał w kwietniu 1940 r. w Katyniu.

Zob.: [Stanisław Ludwik Żurakowski], „Listy z Kozielska burmistrza miasta Ostroga”, Biały Dunajec – Ostróg 2001 [Biblioteka „Wołania z Wołynia” t. 21].

 

8 maja 1920 r. – wojska polskie i ukraińskie zajęły Kijów.

 

8 maja 1945 r. – został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, w wyniku której i na podstawie wcześniejszych ustaleń koalicji antyhitlerowskiej, tereny na wschód od Bugu, zostały przyłączone do ZSRR. Nastąpiła masowa ekspatriacja ludności polskiej, rozpoczęta już częściowo w poprzednim roku. Ogółem w latach 1944-1948 z Kresów południowo-wschodnich ekspatriowano ok. 788.000 Polaków, w tym z Wołynia ok. 108.000. Później jeszcze w 1957 ekspatriowano z Kresów ok. 211.000 Polaków.

 

8 maja 2005 r. – ks. Witold Józef Kowalów, proboszcz parafii Ostróg w diecezji łuckiej, założyciel i redaktor „Wołania z Wołynia”, został odznaczony medalem „Pro memoria” Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

 

8 maja 2008 r. – w Lublinie zmarł o. Mieczysław Albert Krąpiec OP, wybitny polski filozof, tomista, teolog, humanista, wieloletni rektor KUL, współtwórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, inicjator wydawania i przewodniczący komitetu naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii.. Urodził się 25 maja 1921 r. w Berezowizy Małej, powiat Zbaraż.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Albert_Kr%C4%85piec

 

8 maja 2009 r. ­– ks. bp. Marcjan Trofimiak ordynariusz diecezji łuckiej ostatecznie zatwierdził na prawie diecezjalnym Stowarzyszenie Misjonarzy Jezusa Miłosiernego (misericordianie) oraz podpisał Konstytucje Stowarzyszenia. Dom macierzysty nowo powstałego zgromadzenia mieści się w Kiwercach w diecezji łuckiej na Ukrainie. W najbliższym czasie misericordianie pragną otworzyć również dom w Polsce.

9 maja

9 maja 1943 r. – żandarmeria niemiecka spaliła ukraińską wieś Stiżki, część ludności wymordowała. Na pomoc mordowanym rzuciły się oddziały melnykowskie i banderowskie. Wg wersji nacjonalistów Niemcy mieli stracić w boju 60 zabitych i 30 rannych, a Ukraińcy tylko 3 rannych.

 

9 maja 1966 r. – w Łosiatynie k. Poczajowa (obwód tarnopolski) urodził się abp Łucki i wołyński (UKP KP) Mychajił (Tymofij Zinkewycz). 14 maja 2004 r, Święty Synod mianował go biskupem łuckim i wołyńskim. 22 stycznia 2009 r. patriarcha Filaret podniósł go do godności arcybiskupa.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

10 maja

Bp Franciszek Komornicki

10 maja 1736 r. – w Czechach urodził się br. Krystian Berghlender (Benglidler), jezuita, aptekarz w Ostrogu (1759-1764), Stanisławowie i Kamieńcu Podolskim. Zmarł 26 lutego 1768 r. w Kamieńcu Podolskim.

 

10 maja 1780 r. – w Ostrogu zmarł bp Franciszek Komornicki, pleban koniuski, kanonik łucki, bp cezaropolitański, sufragan łucki, prepozyt Ostrogski w l. 1773-1780.  

 

10 maja 2006 r. – został mianowany postulator Sprawy Kanonizacyjnej, którym został ks. prał. dr Jan Nowak, kapłan archidiecezji krakowskiej, proboszcz parafii Kamiszenka w archidiecezji astańskiej w Kazachstanie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

11 maja

Tablica ku czci bpa Walczykiewicza w katedrze łuckiej

11 maja 330 r. – cesarz rzymski Konstanty I Wielki przeniósł stolicę Cesarstwa Rzymskiego do Bizancjum i zmienił nazwę miasta na Konstantynopol.

 

11 maja 1928 r. – w Kowlu odbyło się święto 50. Pułku Strzelców Kresowych. Z tej okazji została wydana okolicznościowa jednodniówka.

Zob.: W. Marynowska, „Jednodniówka ku uczczeniu święta 50 p. Strzelców Kresowych w dniu 11 maja 1928 r.”, Kowel: Oddział Białego Krzyża, 1928. 

 

11 maja 1940 r. – zmarł aresztowany wcześniej przez NKWD w Łucku, ks. bp Stefan Walczykiewicz, biskup pomocniczy diecezji łuckiej. Urodzony w 1886 r., po ukończeniu Płockiego Seminarium Duchownego, święcenia kapłańskie otrzymał w 1912 r. Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie; doktor filozofii i teologii. Był wicerektorem Seminarium Duchownego w Płocku. Sakry biskupiej udzielił mu 25 listopada 1928 r., abp P. Mańkowski i bp A.P. Szelążek.

 

11 maja 1944 r. – we wsi Djad’kowyczi w rej. dubeńskim zastrzelony został przewodniczący rady wiejskiej Sołowej wraz z całą rodziną w liczbie 7 osób. Trupy spalono w podpalonym domu.

 

11 maja 1970 r. – w Londynie zmarł gen. Właysłąw Anders. W latach 1928-1937 dowodził Wołyńską Brygadą Kawalerii. Urodził się 11 lipca 1892 r. w Błoniu k. Kutna.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Anders  

 

11 maja 1998 r. – chirotonia (sakra biskupia) prawosławnego władyki Jakuba Kościuczuka, biskupa białostockiego i gdańskiego.

 

11 maja 2006 r. – w dniach 8-11 maja 2006 r. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II oraz w wybranych miejscowościach Zamojszczyzny odbyły się polsko- ukraińskie warsztaty historyczne pt. „Dzieje Grodów Czerwieńskich w latach 950-1241 – śladami pieczęci z Czermna”. W warsztatach wzięła udział młodzież z Kiwerc k. Łucka.

Zob. „Projekt: Śladami pieczęci z Czermna – poznajemy nasze wspólne historyczne dziedzictwo 8-11 maja 2006 r.” // http://www.kolohistoryczne2.neostrada.pl/warsztay1.html  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

 

 

12 maja

12 maja 1659 r. – Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził ugodę polsko-kozacką zawartą w Hadziaczu w dniu 16 września 1658 roku. Ugoda ta przewidywała m.in. utworzenie z województw kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego Księstwa Ruskiego, złączonego unią z Koroną i Litwą jako Rzeczpospolita Trojga Narodów. Z powodu różnych zawirowań i buntu Kozaków przeciw Iwanowi Wyhowskiemu nie została zrealizowana.

Zob.: hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hadziacz

 

12 maja 1777 r. – unickim (grekokatolickim) biskupem łucko-ostrogskim mianowany został Cyprian Stecki. Urodził się 16 czerwca (6 czerwca) 1734 roku. Zmarł 5 stycznia 1787 roku.

Zob.:  Dorota Wereda, „Stecki Cyopruian h. Radwan (1734-1787)”, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” t. XLIII, z. 1, s. 66-68.

 

12 maja 1943 r. ­– w powiecie sarneńskim nacjonaliści ukraińscy spalili wsie: Mgły, Konstantynówkę, Osty i Ubereż.

 

12 maja 1943 r. – w miejscowości Ugły (pow. Kostopol) z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło ponad 100 osób.

 

12 maja 1994 r. – w Rzeszowie zmarł ks. Władysław Czyżewski, kapłan diecezji łuckiej. Urodził się 28 stycznia we wsi Barbarówka (wg innych informacji we wsi Ponora) k. Sławuty. Święcenia kapłańskie przyjął w 1936 roku.

 

12 maja 2009 r. – w Łucku na Wołyniu odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II oraz uroczysta inauguracja Instytutu Badań Kościelnych.

13 maja

13 maja 1725 r. – w Pieczychwostach po dłuższej chorobie zmarł Stanisław Ledóchowski h. Szaława, marszałek generalny konfederacji tarnogrodzkiej, wojewoda wołyński.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Led%C3%B3chowski

 

13 maja 1791 – do Trybunału w Lublinie został wniesiony manifest posłów wołyńskich przeciw prawu uchwalonemu w dniu 3 maja 1791 roku.

Zob.: Cz. Nanke, „Szlachta wołyńska wobec Konstytucyi Trzeciego Maja”, [w:] „Archiwum Naukowe”. Wydawnictwo Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie, Dział I, historyczno-filologiczny, t. 3, z. 4, Lwów 1907, ss. 93 [s. 461-553].

 

13 maja 1943 r. – w rejonie Kołek (pow. Łuck) w starciu z Niemcami zginął dowódca upowski por. „Sonar”.

 

13 maja 1993 r. ­– w Murafie (obw. winnicki) zmarł ks. Antoni Chomicki (1909-1993), ps. „Roch”, nazywany przez wiernych Patriarchą Wołynia i Podola, polski duchowny katolicki, duszpasterz Wołynia, Podola i całej Ukrainy. Urodził się 9 kwietnia 1909 r. we wsi Samułki Duże na Podlasiu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Chomicki

 

13 maja 2000 r. – święcenia kapłańskie przyjął o. Polikarp Striłkowśkyj OFM. Urodził się 1 stycznia 1970 r. Proboszcz parafii w Kowlu (od 30 czerwca 2006 r.).  

 

13 maja 2003 r. – kard. Juozas Bačkis, metropolita Wilna – doktorem honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.  

14 maja

14 maja 1853 r. – w wieku 91 lat zmarł Dionizy Mikler (Mac Clair), słynny ogrodnik wołyński. Urodził się w 1762 r. w Irlandii. Do Polski przybył w 1790 roku. Założył wiele ogrodów i parków polskich arystokratów.

 

14 maja 1943 r. – (wg innych danych w kwietniu 1943 r.) UPA zlikwidowała kolumnę samochodową pod wsią Wełyka Ljubasza. Rzekome straty niemieckie – 39 zabitych, straty Ukraińców: jeden zabity i jeden ranny.

 

14 maja 1943 r. – oddział UPA zaatakował niemiecką ekspedycję we wsi Japołot’ (pow. Kostopol) zbierającą kontyngenty. Po 6-godzinnym boju Niemcy wycofali się.

 

14 maja 1946 r. – w wyniku różnych starań został zwolniony z więzienia bp Adolf Piotr Szelążek. Nie mógł jednak wrócić do Łucka. Został deportowany do Polski.  

 

14 maja 2004 r. – Święty Synod UKP KP mianował biskupem łuckim i wołyńskim Mychajiła (Tymofija Zinkewycza), dotychczasowego bpa czernihowskiego i niżyńskiego. Urodził się 9 maja 1966 r. w Łosiatynie k. Poczajowa (obw. tarnopolski). 22 stycznia 2009 r. patriarcha Filaret podniósł go do godności arcybiskupa.

15 maja

15 maja 1850 r. – w Beyzymach Wielkich na Wołyniu urodził się bł. o Jan Beyzym, słynny opiekun trędowatych na Madagaskarze. Zmarł z osłabienia i wyczerpania 2 października 1912 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 18 sierpnia 2001 r. na krakowskich błoniach.

 

15 maja 1941 r. – Sowieci w Łucku aresztowali Danyłę Szumuka (ur. 1914) jako „brat wroga ludu” (jego starszy brat był aktywistą legalnie działającej w przedwojennej Polsce partii Sel-Rob – Ukraińskiej Socjalistycznej Organizacji Chłopsko-Robotniczej). Później walczył w szeregach UPA. Członek Ukraińskiej Grupy Helsińskiej, autor samizdatu, przetrzymywany w więzieniach i łagrach około 42 lata.

 

15 maja 1946 r. – został uwolniony z więzienia w Kijowie i wydalony do Polski ks. bp Adolf Piotr Szelążek (1865-1950), jeden z najbardziej zasłużonych ordynariuszy diecezji łuckiej. Zamieszkał w pod toruńskim Bierzgłowie, gdzie poświęcił się pracy naukowej. Zmarł 9 lutego 1950 r., pochowany w kościele św. Jakuba w Toruniu. Do wielkich zasług biskupa Szelążka należy zaliczyć nową organizację diecezji, odbudowę znacznej ilości kościołów i powołanie wielu organizacji katolickich. W 1927 r. bp A. Szelążek wyjednał w Stolicy Apostolskiej dekret, na mocy, którego, św. Teresa z Lisieux została ogłoszona patronką biskupstwa łuckiego i Wołynia, potem ku Jej czci bp A. Szelążek w 1936 r. powołał w Łucku Zgromadzenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

 

15 maja 1981 r. – w Toronto zmarł Taras Boroweć, pseud. „Taras Bulba”, ukraiński działacz polityczny i wojskowy. Twórca i dowódca Siczy Poleskiej. Autor wspomnień „Armia bez państwa”. Urodził się 9 marca 1908 roku.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

16 maja

16 maja 1657 r. – w Janowie na Polesiu poniósł męczeńską śmierć św. Andrzej Bobola, jezuita, polski duchowny katolicki, misjonarz, kaznodzieja. Urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka.

Zob.: biogram w „Encyklopedii wiedzy o jezuitach...” //  

http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=ANDRZEJ+BOBOLA+SW&f=1  

 

16 maja 1702 r. – na Wołyniu urodził się ks. Marcin Białobrzeski, jezuita. Misjonarz i prokurator w dobrach jezuickich. Znawca prawa cywilnego. Profesor teologii moralnej m.in. w Owruczu (1748-1749). Zmarł 19 lutego 1753 r. w Jarosławiu.

Zob.: biogram w „Encyklopedii wiedzy o jezuitach...” //

http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=BIALOBRZESKI&f=1&p=2  

 

16 maja 1914 r. – w wiosce Stare Bystre koło Czarnego Dunajca urodził się ks. Stanisław Szczypta, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1939 roku. Administrator parafii Jezioro z siedzibą w Przebrażu. Wieloletni duszpasterz w Żytomierzu w l. 1944-1945 i od 1955 r. do śmierci. Więziony w latach 1945-1955. Zmarł 28 marca 1984 r. w Żytomierzu.

 

16 maja 1919 r. – wojska polskie pod dowództwem gen. Aleksandra Karnickiego wyzwoliły Łuck. Miasto zostało ponownie stolicą województwa wołyńskiego w II Rzeczypospolitej.

 

16 maja 1992 r. – w katedrze królewskiej na Wawelu wraz z kilkudziesięcioma innymi diakonami ks. Witold Józef Kowalów przyjął z rąk metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego święcenia kapłańskie. Urodził się 29 maja 1967 r. w Zakopanem. Proboszcz parafii Ostróg w diecezji łuckiej (od 1992 r.) i parafii Kuniów w diecezji kamieniecko-podolskiej (od 1993 r.). Ponadto w l. 1992-1995 proboszcz parafii Zdołbunów i parafii Klewań. Założyciel i redaktor naczelny pisma religijno-społecznego rzymskokatolickiej diecezji łuckiej „Wołanie z Wołynia”.

 

16 maja 1998 r. – ingres bpa Marcjan Trofimiaka do katedry w Łucku. Urodził się 16 kwietnia 1947 r. w Kozowej koło Tarnopola. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1974 r. w Rydze z rąk bpa Juliansa Vaivodsa. 16 stycznia 1991 r. mianowany biskupem pomocniczym we Lwowie. Sakrę biskupią przyjął z rąk abpa Mariana Jaworskiego 2 marca 1991 r. w katedrze lwowskiej. 25 marca 1998 r. mianowany biskupem ordynariuszem rzymskokatolickiej diecezji łuckiej. Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy.

Zob.: Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 212-219.

 

16 maja 2004 r. – ordynariusz diecezji łuckiej bp Marcjan Trofimiak i proboszcz ostrogski ks. Witold Józef Kowalów wzięli udział w XXII Sympozjum Ruchu Społecznego ku Cywilizacji Miłości, które odbyło się na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach 15-16 maja 2004 roku. Ks. bp Marcjan Trofimiak odprawił uroczystą Mszę św. i wygłosił okolicznościowe kazanie. Ks. Witold J. Kowalów wygłosił referat pt. „Kapłan zawierzenia Opatrzności Bożej – ks. Władysław Bukowiński”. Sympozjum to było jednym z działań podjętych w celu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Władysława Bukowińskiego.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

17 maja

17 maja 1914 r. – w Pilaszkowicach urodził się Józef Sobiesiak, radziecki partyzant, kontradmirał w LWP. Dowódca brygady im. Kirowa na Wołyniu i Podolu. Zmarł w 1971 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Sobiesiak  

 

17 maja 1924 r. –w Kowlu urodził się Kazimierz Dejmek, polski reżyser i aktor teatralny, minister kultury i sztuki, poseł na Sejm II kadencji. Zmarł 31 grudnia 2002 r. w Warszawie.  

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Dejmek  

 

17 maja 1929 r. – w wiosce Wolszanica w powiecie leskim urodziła się Stefania Borsuk, nauczycielka z wieloletnim stażem. Mieszkanka osiedla cukrowni ostrogskiej k. Ożenina w rejonie ostrogskim w obwodzie rówieńskim. W Połowie 1946 r. w ramach akcji „Wisła” przesiedlona z Polski do Ukraińskiej SRR.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

18 maja

18 maja 1831 r. – polscy powstańcy próbowali zdobyć Latyczów. Wskutek błędnego rozpoznania oddział powstańczy został odparty, ponieważ w nocy poprzedzającej natarcie do Latyczowaweszło ok. 1000 żołnierzy rosyjskich.

 

18 maja 1920 r. – urodził się papież Jan Paweł II, w świecie Karol Józef Wojtyła. 18 maja 1996 r. odnowił diecezję łucką. 25 marca 1998 r. bpa Marcjana Trofimiaka mianował ordynariuszem łuckim. 18 sierpnia 2002 r. beatyfikował dwóch wielkich synów Ziemi Wołyńskiej, abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i ks. Jana Beyzyma SI. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku.

 

18 maja 1926 r. – zmarł ks. Leon Metelski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1841 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1886 roku.

 

18 maja 1996 r. – papież Jan Paweł II odnowił diecezję łucką. Jej administratorem apostolskim mianował metropolitę lwowskiego abpa Mariana Jaworskiego, który sprawował tę funkcję prawie dwa lata. 25 marca 1998 r. ordynariuszem łuckim został mianowany bp Marcjan Trofimiak, dotychczasowy lwowski bp pomocniczy.

 

18 maja 2003 r. – kanonizacja bpa Józefa Sebastiana Pelczara i s. Urszuli Ledóchowskiej. Rodzina Ledóchowskich jest mocno związana z Wołyniem.

19 maja

19 maja 1966 r. – w Kwidzynie zmarła s. Alfonsa Rozalia Szczurowska (1907-1966) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W l. 1927-1934 była w klasztorze w Łucku. W l. 193401937 pracowała w Mizoczu, gdzie siostry prowadziły przedszkole, pracowały przy parafii i prowadziły działalność charytatywną.

 

19 maja 1977 r. – w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Otwocku k. Warszawy zmarła s. M. Michaela Julia Jankiewicz (1880-1977) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W l. 20. i 30. XX wieku pracowała w Kowlu, Łucku i Horochowie na Wołyniu.

 

19 maja 1946 r. – po uprzednim zwolnieniu z więzienia w Kijowie i wydaleniu do Polski, dnia 19 maja 1946 r. bp Adolf Piotr Szelążek przyjechał do Kielc, gdzie czasowo zatrzymał się u bp Cz. Kaczmarka. Ale już po kilku miesiącach udał się do Bierzgłowa k. Torunuia, gdzie poświęcił się pracy naukowej. Zmarł 9 lutego 1950 r. w wieku 85 lat. Pochowany został w kościele św. Jakuba w Toruniu, uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. prymas Stefan Wyszyński.

 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

20 maja

20 maja 1663 r. – w Korsuniu zmarł Dionizy Bałaban, prawosławny bp chełmski (1650-1652), łucki i ostrogski (1654-1663). Od 1658 r. metropolita kijowski. Zwolennik ugody hadziackiej.

 

20 maja 1674 r. – w Ostrogu nad Horyniem zmarł ks. Baltazar Gołecki, jezuita, wykładowca i misjonarz. Został prawdopodobnie otruty przez schizmatyków (tzn. prawosławnych). Urodził się 6 stycznia 1628 r. w Prusach.

 

20 maja 2000 r. – w Równem na Wołyniu podpisane zostało „Porozumienie o współpracy między Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim a Archiwum Państwowym Obwodu Rówieńskiego”. Dokument podpisali dyrektorzy obu placówek; ze strony ukraińskiej Hryhorij Charczuk, ze strony polskiej Piotr Zawilski. Złożenie podpisów zwieńczyło blisko dwuletnie starania o nawiązanie ściślejszych kontaktów pomiędzy obiema instytucjami (Równe i Piotrków Trybunalski są miastami partnerskimi).

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

21 maja

21 maja 1980 r. – zmarła Beata Obertyńska, poetka, powieściopisarka, aktorka teatru we Lwowie, aresztowana przez NKWD w 1940 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Beata_Oberty%C5%84ska  

 

21 maja 2008 r. – ordynariusz diecezji łuckiej bp Marcjan Trofimiak podpisał dekret powołujący do istnienia Instytut Badań Kościelnych w Łucku. Uroczysta inauguracja instytutu odbyła się rok później, 12 maja 2009 roku.

 

21 maja 2009 r. – w dniach 18-21 maja 2009 r. pod kierunkiem p. mgra Tomasza Dziurawca z Rzeszowa przeprowadzono proces dezynsekcji i odgrzybienia struktury konstrukcji drewnianej i elementów rzeźbionych ołtarza Podwyższenia Krzyża Świętego z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu na Wołyniu. Zabiegi wykonano przy użyciu środka HYLOTOX Q metodą natrysku i powlekania pędzlem. W ramach prac przygotowawczych do restauracji ołtarza przeprowadzono inwentaryzację fotograficzną poszczególnych elementów oraz usunięto zbędne niekonstrukcyjne żelazne gwoździe. Prace zostały sfinansowane ze środków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

22 maja

22 maja 1911 r. – we Lwowie został ogłoszony publicznie pierwszy rozkaz Andrzeja Małkowskiego, skierowany do członków powołanego do życia Związku Harcerstwa Polskiego. Tę datę działacze harcerscy w kraju i poza jego granicami przyjęli jako początek ZHP, a Małkowskiego i Olgę Drahonowską uznali za jego twórców.

Zob.: Aleksander Kamiński, „Andrzej Małkowski, 1934 (książka wielokrotnie wznawiana i przedrukowywana); biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ma%C5%82kowski 

 

22 maja 1976 r. – w Kwidzynie zmarła s. M. Konsolata Teresa Dorożyńska (1877-1976) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Urodziła się 8 marca 1877 r. we wsi Perewerdów, pow. Łuck. W l. 1923-1931 pracowała w Kowlu. W l. 1931-1932 była mistrzynią nowicjatu w Łucku.

 

22 maja 2000 r. – Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana” odznaczyło ks. bpa Marcjana Trofimiaka nagrodą im. Włodzimierza Pietrzaka za pielęgnowanie myśli i wiary katolickiej oraz umacnianie kultury chrześcijańskiej na Wschodzie.

 

22 maja 2002 r. – rozpoczęła się 96. podróż apostolska Jana Pawła II do Azerbejdżanu i Bułgarii.

 

22 maja 2003 r. – w wieku 96 lat zmarła Maria Danilewicz-Zielińska, krytyk literacki, prozaik. Autorka pracy „Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego” (1937). Urodziła się 29 maja 1907 r. w Aleksandrowie Kujawskim.

23 maja

23 maja 1831 r. – oddział gen. Benedykta Kołyszki poniósł ostateczną klęskę pod Majdanem. 24 maja oba oddziały działające w okolicach Latyczowa i Baru połączyły się, a 26 maja 1831 r. przeszły do Galicji. Tak skończyło się powstanie listopadowe na Podolu i Ukrainie. 

 

23 maja 1910 r. – w Krakowie urodził się Jan Wojciech Kiwerski, ps. „Oliwa”, dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Poległ tragicznie 18 kwietnia 1944 r. w rejonie futoru Dobry Kraj, w okolicznościach do dziś nie wyjaśnionych.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kiwerski 

 

23 maja 2002 r. – papież Jan Paweł II odwiedził Bułgarię w ramach 96. podróży apostolskiej.

 

23 maja 2009 r. – w katedrze łuckiej odbyły się święcenia prezbiteratu i diakonatu. Na prezbitera bp Marcjan Trofimiak wyświęcił Pawła Chomiaka (urodzony 7 grudnia 1984 r. w Kiwercach), zaś na diakona Walentego Rolingera.

 

24 maja

24 maja 1786 r. – (wg innych danych: 26 lipca 1786 r.) zmarł Maurycy Beniowski, żołnierz i podróżnik, konfederat barski zesłany przez Rosjan na Kamczatkę; dowodząc francuskimi wojskami, dokonał podboju Madagaskaru. Urodził się 20 września 1746 r. w Verbó (Vrbové) na Słowacji.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Beniowski  

 

24 maja 1878 r. – w Kurczycach na Wołyniu urodziła się Helena Mniszkówna, z domu Mniszek-Tchorznicka, 1voto Chyżyńska, 2 voto Rawicz-Radomyska, pisarka. Autorka m.in. powieści „Trędowata” i „Ordynat Michorowski”. Zmarła 18 marca 1943 r. w Sabniach na Podlasiu.

 

24 maja 1931 r. – zmarł ks. Józef Karczewski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1864 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1888 roku. Wikariusz substytut parafii przewały w dek. Kowelskim (1926). Proboszcz parafii Jałowicze w dek. łuckim (1927, 1929).

 

24 maja 1943 r. – we wsi Niemodlin w pow. kostopolskim nacjonaliści ukraińscy zamordowali 170 osób. 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

25 maja

25 maja 1729 r. – w Jarosławiu zmarł ks. Mateusz Balcerkiewicz, jezuita. W latach 1699-1700 prefekt szkoły w Ostrogu na Wołyniu. Urodziła się 20 września 1650 r. w Wielkopolsce.

 

25 maja 1919 r. – w Ostrogu urodził się Bolesław Lubicz-Bartosiewicz, żołnierz Samodzielnej Kompanii „Commando”. Poległ pod Case Nuove 17 lipca 1944 r., po ekshumacji pochowany został na Cmentarzu Polskim w Loreto, grób 6-C-1.

 

25 maja 1920 r. – rozporządzenie Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego w przedmiocie pociągnięcia winnych uszkodzenia kolejek wąskotorowych oraz połączeń telegraficznych i telefonicznych do odpowiedzialności przed sądami doraźnymi.

Zob.: „Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich”, № 11.

 

25 maja 1921 r. – w Berezowicy Małej, powiat Zbaraż, urodził się o. Mieczysław Albert Krąpiec OP, wybitny polski filozof. Zmarł 8 maja 1008 r. w Lublinie.

 

25 maja 1944 r. – zginął w walce Jewfimian Andrme, Czech, partyzant zgrupowania S.A. Ołeksenka. Urodził się w 1924 r. w wiosce Antonówka koło Kuniowa na Wołyniu.

 

25 maja 1969 r. – Zmarł o. Bolesław Wojtuń OFMCap. Urodził się w 1910 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie w 1932 roku. Na Wydziale Filozofii UJ studiował geografię i przyrodę. W duchu św. Franciszka kochał przyrodę. Latem 1939 roku został skierowany do Ostroga na Wołyniu, gdzie otrzymał nominację na prefekta szkół. W 1940 roku, po usunięciu kapucynów (we wrześniu 1939 r.) z ich klasztoru, został administratorem parafii w Ludwipolu nad Słuczą (dziś: Sosnowe). Po spaleniu Ludwipola, udało mu się przedostać „przez zieloną granicę” do tzw. Generalnego Gubernatorstwa, czyli w ojczyste strony. Pracował jako duszpasterz na Ziemiach Odzyskanych. Zmarł 25 maja 1969 roku w Pile (diecezja gorzowska). 

 

25 maja 1969 r. – w Zdołbunowie urodziła się Irena Androszczuk, nauczycielka, pedagog, tłumacz.

 

25 maja 2000 r. – w Rzeszowie podpisano Porozumienie między Województwem Podkarpackim a Obwodem Wołyńskim o współpracy międzyregionalnej.

 

26 maja

26 maja 1569 r. – Król Zygmunt August włączył do Korony Wołyń jako „województwo wołyńskie. Włączenie to nosiło nazwę „Przywileju przywrócenia ziemi wołyńskiej do Królestwa Polskiego. Przywilej ten dał Wołyniowi wszelkie prawa i swobody koronne, zapewniając mu najzupełniejszą autonomię, statut litewski, pismo ruskie, rozdawanie urzędów w województwie szlachcie miejscowej i t.d. Miejsce marszałków wołyńskich zajęli wojewodowie, mianowani z pośród kniaziów miejscowych; pierwszym z nich był od r. 1572 książę Bogusz Korecki, ostatnim przedrozbiorowym wojewodą wołyńskim był ks. Hieronim Sanguszko (1775-1795).

 

26 maja 1939 r. – w Równem na Wołyniu urodził się Andrzej Milczanowski, polski prawnik i polityk.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Milczanowski  

 

26 maja 1944 r. – w nocy z 25 na 26 maja 1943 r. w Małym Siedliszczu k. Kostopola nacjonaliści ukraińscy zarąbali siekierą 9 osób i spalili w domu. Dwie inne osoby przeżyły.

Zob.: Relacja Heleny Bieleckiej, [w:] „Na Rubieży” nr 48/2000 //

http://genocide007.webpark.pl/dokumenty_2.htm  

 

26 maja 1974 r. – kościele katedralnym w Rydze Marcjan Trofimiak przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Juliana Vaivodsa, administratora apostolskiego.

 

26 maja 2002 r. – papież Jan Paweł II beatyfikował 3 męczenników bułgarskich z okresu komunizmu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

27 maja

27 maja 1890 r. – w Ejragole, gm. Średniki, na Litwie (lit. Ejragala, gm. Seredžius) urodził się Jan Firewicz (1890-1949), pedagog i państwowy urzędnik oświatowy. W okresie od 16 stycznia 1931 r. do 30 kwietnia 1935 r. kurator Okręgu Szkolnego Wołyńskiego w Równem. Zmarł 16 stycznia 1949 r. w Warszawie.

 

27 maja 1944 r. – kpt. Kazimierz Rzaniak „Garda” z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty przystąpił do forsowania Prypeci. Zgrupowaniu udało się przebić przez front niemiecki, lecz nad samą rzeką dostało się ono w ogień obrony sowieckiej i poniosło ogromne straty. Zginął dowódca, czterech oficerów i 130 szeregowców.

 

27 maja 1952 r. – w Łodzi w wieku 81 lat zmarł dawny proboszcz sarneński, ks. prałat Jan Lewiński. Urodził się 28 maja 1871 r. w Kamieńcu Podolskim, uczęszczał do seminarium w Żytomierzu, a święcenia kapłańskie przyjął 12 października 1893 r. Przez 10 lat był prefektem gimnazjum w Łucku, potem, w 1913 r. został proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Anielskiej w Winnicy. Pomimo wielu szykan władz sowieckich nie opuścił swoich wiernych. Dnia 27 czerwca 1930 r. w wieku 59 lat został aresztowany i skazany na karę śmierci, którą potem zamieniono mu na 10 lat łagrów. Ale już po roku zesłania został wymieniony za szpiega sowieckiego, wrócił do Polski i objął parafię w Turzysku k. Kowla, potem od 1935 r. do 1944 r. pracował w Sarnach. Z Sarn wyjechał do Polski ostatnim pociągiem repatriacyjnym. Wyjeżdżając wywiózł naczynia i szaty liturgiczne oraz cenną kopię Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej (obraz ten wrócił do Sarn 4 sierpnia 1995 r.). Do śmierci był kapelanem Cmentarza Na Dołach w Łodzi.

28 maja

28 maja 1871 r. – w Kamieńcu Podolskim urodził się ks. prał. Jan Lewiński, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Ukończył seminarium duchowne w Żytomierzu i święcenia kapłańskie przyjął 12 października 1893 r. Przez 10 lat był prefektem gimnazjum w Łucku, potem, w 1913 r. został proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Anielskiej w Winnicy. Pomimo wielu szykan władz sowieckich nie opuścił swoich wiernych. Dnia 27 czerwca 1930 r. w wieku 59 lat został aresztowany i skazany na karę śmierci, którą potem zamieniono mu na 10 lat łagrów. Ale już po roku zesłania został wymieniony za szpiega sowieckiego, wrócił do Polski i objął parafię w Turzysku k. Kowla, potem od 1935 r. do 1944 r. pracował w Sarnach. Z Sarn wyjechał do Polski ostatnim pociągiem repatriacyjnym. Wyjeżdżając wywiózł naczynia i szaty liturgiczne oraz cenną kopię Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej (obraz ten wrócił do Sarn 4 sierpnia 1995 r.). Do śmierci był kapelanem Cmentarza Na Dołach w Łodzi. Zmarł 27 maja 1952 r. w Łodzi, wieku 81 lat.

 

28 maja 1898 r. – zmarł bp Cyryl Lubowidzki, ordynariusz diecezji łucko-żytomierskiej w l. 1897-1898. W latach 1897-1898 był również administratorem diecezji kamienieckiej. Pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim w Żytomierzu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyryl_Lubowidzki  

 

28 maja 1930 r. – zmarł ks. Franciszek Piasecki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1874 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1905 roku.

 

28 maja 1980 r. – zmarł ks. Aleksander Iwanicki. Przed II wojna światową wikariusz w Kowlu, katecheta w Ostrogu nad Horyniem, wikariusz i katecheta w Korcu. Kanonik Warmińskiej Kapituły Katedralnej.

 

28 maja 2002 r. – kard. Marian Jaworski doktorem honoris causa UKSW.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

29 maja

29 maja 1845 r. – w Żytomierzu zmarł bp Michał Piwnicki (1771-1845). W latach 1828-1845 bp łucko-żytomierski. Na rozkaz rządu carskiego swą rezydencje wraz z konsystorzem i seminarium w 1844 r. musiał przenieść do Żytomierza.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Piwnicki

 

29 maja 1907 r. – w Aleksandrowie Kujawskim urodziła się Maria Danilewicz-Zielińska, krytyk literacki, prozaik. Autorka pracy „Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego” (1937). Zmarła 22 maja 2003 r. w wieku 96 lat.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Danilewicz-Zieli%C5%84ska

 

29 maja 1919 r. – tego dnia został wydany rozkaz Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 408/III na mocy którego z dniem 2 czerwca 1919 r. zostało utworzone dowództwo Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego z gen. Wacławem Iwaszkiewiczem na czele.

 

29 maja 1939 r. – w Rzymie zmarła św. Urszula Ledóchowska, która wiele uwagi poświęciła Polesiu, polska urszulanka. Urodziła się 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorfie (Austria). Rodzina Ledóchowskich była mocno związana z Wołyniem.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Urszula_Led%C3%B3chowska

 

29 maja 1967 r. – urodził się ks. kan. Witold Józef Kowalów, duszpasterz, publicysta i wydawca. Od 1992 r. pracuje na Ukrainie, jest proboszczem parafii w Ostrogu na Wołyniu (diecezja łucka), a od 1993 r. również duszpasterzem parafii w Kuniowie (diecezja kamieniecko-podolska). W latach 1992-1995 był także proboszczem parafii Zdołbunów i Klewań. Redaktor naczelny czasopisma religijno-społecznego rzymskokatolickiej diecezji łuckiej „Wołanie z Wołynia”.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_J%C3%B3zef_Kowal%C3%B3w

 

30 maja

30 maja 1943 r. – w Dermaniu (pow. Zdołbunów) spalono 80 budynków i zabito 70 Ukraińców. Ukraiński nacjonalistyczny historyk W. Kosyk obciąża tym polską policję, natomiast W. Romanowski niemieckie lotnictwo. Stanowczo zaprzecza udziałowi Polaków w tej zbrodni również W. Poliszczuk i przedstawia fakt opublikowania wersji Kosyka w paryskiej „Kulturze” (1952 r.) jako przykład niedopuszczalnej prezentacji ukraińskiego nacjonalistycznego punktu widzenia w tym piśmie.

 

30 maja 1943 r. – przy zagonie „Sicz” w powiecie włodzimierskim rozpoczęła działalność podoficerska szkoła im. Symona Petlury, która w lipcu 1943 r. otrzymała kryptonim „Switłana”.

 

30 maja 1977 r. – w Odessie zmarł abp Alipij, właśc. Antonij Chotowyćkyj, prawosławny abp winnicki i bracławski. Urodził się 17 listopada 1901 r. w wiosce Dorosyn k. Rożyszcz na Wołyniu.

 

30 maja 1979 r. – Władysław Rubin został mianowany przez Jana Pawła II kardynałem. Urodził się 29 września 1917 r. w Tokach koło Zbaraża. Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1946 r. w Bejrucie. Zmarł 28 listopada 1990 r. w Rzymie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Rubin

 

30 maja 2004 r. ­– w Budka Wojtkowickich (inna nazwa: Budki Kamieńskie), wsi na północ od Rokitna, odsłonięto pomnik upamiętniający zamordowanie ponad 500 osób narodowości polskiej. Pomnik odsłonięto w 61. rocznicę tragedii.

 

30 maja 2006 r. – metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz wydał dekret powołujący diecezjalny Trybunał dla Sprawy Kanonizacyjnej Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego. Członkami trybunału zostali: ks. dr Andrzej Scąber – delegat biskupa, ks. mgr lic. Stanisław Molendys – promotor sprawiedliwości, ks. mgr lic. Jarosław Sroka – notariusz.

 

30 maja 2008 r. – w Łucku odbyło się XIII posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregion Bug. Spotkanie poprowadził Pan Mykoła Romaniuk, Przewodniczący Prezydium Rady Euroregionu Bug, Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. W spotkaniu udział wzięli Członkowie Rady Związku Transgranicznego z polskiej, ukraińskiej oraz białoruskiej części Euroregionu Bug.

31 maja

31 maja 1223 r. – bitwa nad rzeka Kałką w czasie najazdu mongolskiego na ziemie ruskie. W starciu tym armia Mongołów dowodzona przez Dżebego oraz Subedeja rozniosła pułki ruskie i połowskie pod dowództwem Mścisława Mścisławowicza Udałego i Mścisława Romanowicza Starego. W bitwie brały udział armie książąt włodzimiersko-wołyńskiego i halickiego – oddziały wołyńskie, łuckie i dorohobuskie.

Zob.: „Kałka 1223” //

http://www.historycznebitwy.info/bitwy/sredniowiecze/kalka1223.php

 

31 maja 1932 r. – w Kamionce (pow. Kostopol) urodził się bp Jan Bagiński, bp pomocniczy w Opolu. Jako dziecko uratował się podczas napadu nacjonalistów ukraińskich na rodzinną wieś. Studia filozoficzno-teologiczne w WSD Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu, uwieńczył magisterium i, w późniejszym terminie, doktoratem z teologii uzyskanym w KUL. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu i na stałe związał się z diecezją opolską. Od 18 września 1973 r. do 17 sierpnia 1976 r. był wicerektorem WSD Śląska Opolskiego z nominacji ks. bpa opolskiego Franciszka Jopa. Wcześniej pracował jako prefekt kleryków w Nysie (od 12 czerwca 1959 r. do 8 września 1973 r.) oraz profesor (od 1959 r. do 17 sierpnia 1976 r.). Prowadził lektorat z języka łacińskiego. Z pracy w seminarium zrezygnował w 1976 r. Papież Jan Paweł II dekretem z 27 czerwca 1985 r. zamianował go biskupem pomocniczym w Opolu. Sakrę biskupią przyjął 15 sierpnia 1985 r. w katedrze opolskiej.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bagi%C5%84ski

 

31 maja 2005 r. – metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski, po uzyskaniu zgody z Kongregacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji w Rzymie oraz Konferencji Episkopatu Polski, specjalnym edyktem wyraził zgodę na przeprowadzenie procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego w Krakowie.

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9313000

Statystyki

Zegar