Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Kwiecień

Gen. Józef Dwernicki

Kwiecień 1831 r. – w ramach Powstania listopadowego miała miejsce wyprawa generała Józefa Dwernickiego na Wołyń.

1 kwietnia

Sluby Lwowskie. Fragment obrazu Jana Matejki

1 kwietnia 1656 r. – król Jan Kazimierz złożył Śluby Lwowskie. Monarcha oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej, którą nazwał Królową Polski i obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, kiedy tylko kraj zostanie uwolniony spod okupacji szwedzkiej (“potop szwedzki”) i rosyjskiej.

1 kwietnia 1750 r.

– w Dederkałach Wielkich na Wołyniu urodził się ks. Hugo Kołłątaj herbu Kotwica, filozof i publicysta, jeden z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia. Zmarł 24 lutego 1812 r. w Warszawie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj  

Kwiecień 1831 r. – w ramach Powstania listopadowego miała miejsce wyprawa generała Józefa Dwernickiego na Wołyń.

1 kwietnia 1901 r. – w Bogusławce k. Łucka urodził się Henryk Sztompka, polski pianista i pedagog. Zamarł 21 czerwca 1964 r. w Krakowie.

Zob.: Małgorzata Kosińska, “Henryk Sztompka” //

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_sztompka_henryk  

1 kwietnia 1921 r. –

powróciły na Wołyń siostry ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, które musiały opuścić Wołyń w wyniku wojny polsko-bolszewickiej. Założyły sierocińce w Ołyce i Dubnie, potem prowadziły też szkołę zawodową. Na Wołyń ponownie powróciły w 1992 roku.

1 kwietnia 1927 r.

– w Równem zaczęły kursować autobusy pocztowe do Korca. Z Równego do Korca autobus odchodził o godz. 10.00, a z Korca (urząd pocztowy) o godz. 7.00 rano. Całą drogę (65 km) autobus pokonywał w ciągu 2,5 godz., przy czym po drodze zatrzymywał się w Hoszczy (32 km) przy dworcu szosowym. Cena biletu z Równego do Korca wynosiła 8 zł. z Równego do Hoszczy 6 zł. Urzędnicy, oficerowie i dzieci do lat 10 mieli 25% zniżki. Bagaż ręczny bezpłatnie, większy 10 gr. za 1 kg.

1 kwietnia 1937 r. – Brygada Kawalerii “Równe” przemianowana została na Wołyńską Brygadę Kawalerii.

Zob. hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brygada_Kawalerii_Równe

 

1 kwietnia 1945 r. – w obwodzie wołyńskim władze radzieckie zewidencjonowały 66. 768 osób podlegających przesiedleniu do Polski (42. 923 osoby na obszarze działania przedstawicielstwa rejonowego w Łucku, 12. 775 osób na obszarze podległym przedstawicielstwu w Kowlu i 11. 070 osób na terenia działania przedstawicielstwa we Włodzimierz

u Wołyńskim).

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełni

enia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

Serdecznie zapraszam do grupy “Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

2 kwietnia

Bł. Mykołaj Czarnecki

2 kwietnia 1930 r. – warszawska gazeta “Polska” opublikowała artykuł nt. konfliktu wokół kościoła oo. kapucynów w Ostrogu nad Horyniem – zob.: Ostrożanin, “Prawda o cerkwi w Ostrogu”, [w:] “Polska” (Warszawa) nr z 2 kwietnia 1930 roku.

2 kwietnia 1943 r.

– oddziały UPA po ciężkiej walce zdobyły miasto Horochów, rozgromiwszy niemiecki garnizon i administracje okupacyjną, która składała się z folksdojczów i Polaków. Zostało rozbite więzienie.

2 kwietnia 1944 r. – od 2 do 21 kwietnia 1944 r. 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK bierze udział w operacji kowelskiej. Przez trzy tygodnie prowadzono walki o charakterze frontowym z regularnymi jednostkami wojsk niemieckich. Nie udało się co prawda wyzwolić Kowla, ale opanowano i kontrolowano znaczny obszar pomiędzy Turią i Bugiem (ok. 800 km2).

2 kwietnia 1944 r.

– rozpoczęły się walki 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z regularnymi jednostkami niemieckimi od boju pod Sztumem i Zamłyniem. Działania dywizji w tej operacji miały charakter działań frontowych, chociaż nie była ona związkiem taktycznym regularnej armii.

2 kwietnia 1959 r.

– we Lwowie zmarł bł. Mikołaj (Mykoła) Czarnecki – wizytator apostolski obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, apostolski egzarcha Wołynia i Polesia. Urodził się 14 grudnia 1884 r. w Semankowcach (Ukraina).

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Czarnecki  

2 kwietnia 2004 r. – Fundacja Batorego w Warszawie zorganizowała konferencję “Rozszerzona Unia Europejska i Ukraina”.

2 kwietnia 2005 r.

– zmarł papież Jan Paweł II. 18 maja 1996 r. odnowił diecezję łucką. 25 marca 1998 r. bpa Marcjana Trofimiaka mianował ordynariuszem łuckim. 18 sierpnia 2002 r. beatyfikował dwóch wielkich synów Ziemi Wołyńskiej, abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i ks. Jana Beyzyma.

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

Serdecznie zapraszam do grupy “Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

3 kwietnia

Juliusz S.łowacki

3 kwietnia 1849 r. – w Paryżu zmarł Juliusz Słowacki, polski poeta i dramaturg okresu romantyzmu. Urodził się 4 września 1809 w Krzemieńcu na Wołyniu.  

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki  

3 kwietnia 1887 r. – w Hołowlu na Wołyniu urodził się Stefan Frankowski, polski kontradmirał. Dowódca Morskiej Obrony Wybrzeża w 1939 roku. Zmarł 25 września 1940 r.

w twierdzy Srebrna Góra (niem. Silberberg) w wieku 53 lat.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Frankowski  

3 kwietnia 1942 r.

została zakończona ewakuacja około 40 tys. żołnierzy polskich i osób cywilnych z ZSRR przez Iran na Zachód. Wzięło w niej udział wielu dawnych mieszkańców Wołynia.

3 kwietnia 1947 r. – w wiosce Łypky w rejonie hoszczańskim w obwodzie rówieńskim urodziła się Olha Andrijiwna Andrijczuk, zbieraczka folkloru ukraińskiego.

3 kwietnia 1996 r.Sąd Najwyższy w Warszawie wydał uchwałę III AZP 37/95 w sprawie skargi obywatela polskiego Stanisława W., któremu odmówiono przyznania uprawnień kombatanckich, gdyż pełnił służbę w tzw. Batalionach Niszczycielskich (Istriebitielnych Batalionach).

3 kwietnia 1990 r.nad budynkiem lwowskiej Rady Miejskiej została uroczyście podniesiona flaga ukraińska, która

uprzednio została poświęcona w grekokatolickiej katedrze św. Jura.

3 kwietnia 2009 r.

2-3 kwietnia 2009 r. w Wołyńskim Uniwersytecie Państwowym im. Łesi Ukrainki odbyło się przekazanie dokumentów i pamiątek Łesi Ukrainki, które zostały zwrócone z USA.

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

 

Serdecznie zapraszam do grupy “Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

4 kwietnia

4 kwietnia 1350 r. – zawarto porozumienie polsko-węgierskie w sprawie Rusi Halicko-Włodzimierskiej, na podstawie którego węgierski monarcha zrzekł się

praw do tych ziem z zastrzeżeniem, że w wypadku bezpotomnej śmierci polskiego króla tron przypadnie monarsze węgierskiemu, a jeżeli Kazimierz doczekałby się syna, Węgrzy mieliby prawo odkupienia Rusi za sumę 100 tys. florenów.

4 kwietnia 1784 r. – na Białorusi urodził się Zorian Dołęga Chodakowski, właśc. Adam Czarnocki, polski i ukraiński folklorysta, etnograf i archeolog.

Zbierał folklor także na Wołyniu. Zmarł 29 listopada 1825 roku.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zorian_Do%C5%82%C4%99ga-Chodakowski  

4 kwietnia 1841 r.w Prysowce koło Zborowa urodził się Anatol Lewicki, wybitny historyk mediewista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zmarł 25 kwietnia 1899 r. w Krakowie.

4 kwietnia 1930 r.święcenia kapłańskie przyjął ks. Józef Kuczyński, kapłan diecezji łuckiej. Urodził się 15 lutego

1904 r. w Buczkach koło Żytomierza. W latach 1945-1955 więziony i na zesłaniu. Zmarł 13 marca 1982 r. w Wierzbowcu na Podolu.

4 kwietnia 1939 r.zmarła matka Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby OFM Cap., Anna Kaszuba z d. Horak. Pochowano ją na Cmentarzu Zamarstynowskim, obok syna Józefa.

4 kwietnia 1943 r.OUN-B obiecała śmierć (rewolucyjne trybunały) tym Ukraińcom, którzy pozostaną na służbie Niemców. Pewien oficer UPA oceniał potem, że 50 proc. tych, którzy zaciągnęli się wtedy do UPA, uczyniło to pod przymusem. I tak setki, a może nawet kilka tysięcy policjantów wstąpiło do UPA na początku kwietnia 1943 roku.

4 kwietnia 1956 r. – w Boguchwale zmarł ks. ppłk. Stanisław Żytkiewicz, kapelan I Brygady Legionów, z którą przeszedł cały szlak bojowy. Uczestniczył w obronie Lwowa w 1918 r. i wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

Serdecznie zapraszam do grupy “Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

5 kwietnia

5 kwietnia 1782 r. – w Boremlu na Wołyniu urodził się Wincenty Krasiński, herbu Ślepowron, hrabia, generał. Uczestnik kampanii napoleońskich. Ojciec Zygmunta – dramatopisarza i poety. Zmarł 24 listopada 1858 r. w Warszawie w wieku 76 lat.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Krasi%C5%84ski  

5 kwietnia 1931 r.

– w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia 1931 roku, zmarła w Łucku Matka Józefa Jadwiga Kulesza (1859-1931), założycielka Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

5 kwietnia 1941 r.na Wołyniu urodził się Józef Jaworski, wiceprzewodniczacy Rady Miasta Torunia (1998-2002, 2006-?), a w czasie kadencji

2002-2006 przewodniczący Rady Miasta Torunia.

5 kwietnia 1944 r.we wsi Łubcze (pow. Tomaszów Lubelski) UPA zamordowała 105 osób, w tym co najmniej 12 Ukraińców.

5 kwietnia 2008 r. – w Warszawie-Radości odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Sprawozdanie za okres od 3 września 2003 do 31 grudnia 2007 r. wygłosiła prezes Hanna Irena Różycka.

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

Serdecznie zapraszam do grupy “Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

6 kwietnia

6 kwietnia 1943 r. – we wsi Hranie (pow. Sarny) Upowcy dokonują rzezi kilku mieszkających tutaj polskich rodzin. Otaczali domy, zmuszali domowników do wykopania dołów, potem pojedynczo ofiary dusili sznurem albo zabijali ciosem noża w serce i wrzucali do dołu. Ich ofiarą pada około 100 Polaków, ocalała tylko jedna kobieta, gdyż pracowała w tym czasie w polu i została ostrzeżona przez ludzi z sąsiedniej wsi. Tego samego dnia Ukraińcy mordują bestialsko 21-letnią Polkę w kol. Kopytków.

6 kwietnia 1943 r.nastąpił bunt ukraińskiej policji w Kowlu. Policjanci zabili 18 Niemców, uwolnili z więzienia aresztowanych i więźniów obozu pracy przymusowej. Z dezerterów utworzono sotnię UPA Wowczaka.

6 kwietnia 1944 r. – we wsi Worochta, pow. Hrubieszów, UPA zamordowała co najmniej 41 Polaków. Ich groby (2 doły) znajdują się kilkanaście metrów od granicy po stronie ukraińskiej, obok słupa granicznego Nr 747.

Zob.: Zbigniew Konieczny w książce pt.: Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach 1918 – 1947”, Wrocław 2006, s. 190.

6 kwietnia 1971 r.

– Zmarł Igor Strawiński, rosyjski muzyk i kompozytor związany z Uściługiem na Wołyniu.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Igor_Strawi%C5%84ski  

6 kwietnia 2001 r.Komisja Teologiczna uznała męczeństwo bł. Mikołaja Czarneckiego – wizytatora apostolskiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, apostolskiego egzarch

ę Wołynia i Polesia. Urodził się 14 grudnia 1884 r. w Semankowcach (Ukraina). Zmarł 2 kwietnia 1959 r. we Lwowie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Czarnecki  

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

Serdecznie zapraszam do grupy “Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

7 kwietnia

7 kwietnia 1763 r. – we Firlejowie na Podolu zmarł Benedykt Joachim Chmielowski, herbu

Nałęcz, polski humanista, ksiądz. Urodził się 20 marca 1700 r. w Łucku.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_Chmielowski  

7 kwietnia 1828 r.zmarł bp Ferdynand Ciechanowski (1759-1828), grekokatolicki bp chełmski, senator Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

7 kwietnia 1891 r.zmarła Antonina Błudowa, wybitna rosyjska działaczka filantropijna i oświatowa na Wołyniu. W 1865 r. założyła prawosławne Bractwo

Świętych Cyryla i Metodego w Ostrogu, wybitnie rusyfikacyjną placówkę religijno-oświatowa na Wołyniu.

7 kwietnia 1911 r. – zmarł ks. bp Karol Antoni Niedziałkowski, był 52 łuckim i 7 łucko-żytomierskim biskupem, w latach 1901-1911. Urodził się 21 maja 1846 r. w Minkowcach. Mając zaledwie 16 lat wstąpił do seminarium kamienieckiego, potem studia kontynuował w Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie w 1867 uzyskał stopień magistra teologii. Ojciec Święty Leon XIII wynosi go do godności biskupiej w 1897 r. Dnia 8 lipca 1901 r. odbył ingres do katedry łuckiej, a do katedry żytomierskiej 15 lipca tego samego roku. W 1906 bp Niedziałkowski zwołuje pierwszy zjazd duchowieństwa. Założył w Żytomierzu Muzeum Diecezjalne. Zreorganizował diece

zję, konsekrował wiele nowych kościołów.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Antoni_Niedzia%C5%82kowski  

7 kwietnia 1943 r. we wsi Rudniki koło Kołek zamordowana została matka z 16. letnią córką, natomiast w lesie koło Marikowa dwaj Polacy, których zwłoki były związane drutem i miały wycięte języki. W tej ostatniej wsi na drugi dzień zamordowany zostaje nauczyciel.

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

Serdecznie zapraszam do grupy “Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

8 kwietnia

8 kwietnia 1933 r. zmarł nagle abp Piotr Mańkowski (1866-1933), bp kamieniecki w l. 1918-1926 i abp tytularny enejski (1926-1933). Urodził się 1 listopada 1866 r. w Sahince na Podolu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1899 roku. Ostatnie

lata życia spędził we Włodzimierzu Wołyńskim.

8 kwietnia 1941 r. – rozstrzelano ks. Stanisława Ziętarę, byłego pomocniczego kapelana więzienia w Równem.

8 kwietnia 1943 r.

w leśnictwie Tartak koło uroczyska Zamakowiszcze (pow. Łuck) zbiegli do lasu policjanci z Kołek mordują 8 Polaków i kilku kryjących się jeńców Rosjan. Małego chłopca przywiązali do wozu i musiał za nim biec. Jego ciało znaleziono potem z licznymi ranami kłutymi w sągu drewna.


8 kwietnia 1943 r. – w

tym dniu zamordowanych zostaje 17 młodych Polaków w kol. Dobra. Udali się oni do kaplicy w Dermance, aby odbyć spowiedź wielkanocną i w zasadzce w lesie zostali pojmani przez upowców. Ofiary były powiązane drutem, miały wydłubane oczy, pozdzierane paznokcie, a kobiety obcięte piersi.


8 kwietnia 1943 r. Także tego dnia miał miejsce napad na kol. Brzezinę (pow. Sarny). Polacy na noc kryli się w lesie, stąd atak nastąpił o godzinie ósmej rano, gdy wrócili do obrządku inwentarza. Kolonia ostrzelana została
ogniem karabinów maszynowych, za upowcami kroczyli chłopi uzbrojeni w siekiery, widły, noże itp. Pojmanych torturowano, kobiety były gwałcone przed zabójstwem. Zginęło ponad 130 Polaków, kolonia została ograbiona i spalona.

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

Serdecznie zapraszam do grupy “Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

9 kwietnia

9 kwietnia 1909 r. – we wsi Samułki Duże na Podlasiu urodził się ks. Antoni Chomicki, ps.

“Roch”, polski duchowny katolicki, duszpasterz Wołynia, Podola i całej Ukrainy. Proboszcz w Połonnem (1947-1955), w Szarogrodzie (1955-1958), i od 1958 r. do śmierci w Murafie.

Zmarł 13 maja 1993 r. w Murafie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Chomicki 9 kwietnia 1919 r. – Ukraiński Dyrektoriat utworzył w Równem “lewy gabinet”.

9 kwietnia 1931 r. – zmarł ks. Ignacy Romanowski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1894 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1919 roku. Proboszcz parafii Binduga (1926, 1927) i parafii Maniewicze (1929) w dek. kowelskim.

9 kwietnia 1943 r.UPA zaatakowała miasteczko Boremel mordując 16 Polaków, głownie bagnetami, i paląc ich ciała razem z domami. W Hołownicy ginie m. in. 15. letnia dziewczyna.


9 kwietnia 1943 r. – nocą z 9 na 10 kwietnia 1943 r.

w kol. Dworzec oraz w osadzie wojskowej Batory bulbowcy mordują młodą dziewczynę i kilka innych osób.

9 kwietnia 1944 r. –

we wsi Wasylów Wielki UPA zamordowała 90 Polaków wyłapanych w okolicy, głównie uciekinierów z Wołynia.

9 kwietnia 1944 r. początek walk z Niemacami 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w rejonie Kowla w ramach Akcji “Burza”.

9 kwietnia 1954 r. – zmarł Stanisław Lipiński, uczony, agronom, hodowca – selekcjoner nowych odmian pszenicy. Urodził się 9 listopada 1884 r. w Zaturcach na Wołyniu. Starszy brat Wiaczesława (Wacła

wa) Lipińskiego.

9 kwietnia 1998 r. – zmarła Zofia Kossak-Szczucka (Szatkowska), pisarka i autorka powieści historycznych. Urodziła się 10 sierpnia 1889 r. w Kośmienie. W słynnej “Pożodze” opisała rewolucję na południowym Wołyniu.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Kossak-Szczucka  

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

 

Serdecznie zapraszam do grupy “Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

 

10 kwietnia

10 kwietnia 1863 r. – w Broszęcinie zginął z rąk kozaków Teodor Leon Cieszkowski, polski oficer, uczestnik powstania styczniowego. Wsławił się w zwycięskie bitwie o Sosnowiec (7 ltego 1863 r.) oraz śmiałym atakiem na Radomsko (14 marca 1863). Urodził się 30 marca 1833 r. w Ochówce na Wołyniu. 

 

10 kwietnia 1898 r. – urodził się patriarcha Mścisław, właśc. Stefan Skrypnyk, poseł do sejmu II RP w latach 1930-1939, głowa Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, patriarcha od 1990 roku. Zmarł 11 czerwca 1993 r.

 

10 kwietnia 1935 r. – w Lublinie odbyła się konferencja dowódcy okręgu Korpusu nr II Lublin z wojewodą wołyńskim Henrykiem Józewskim w sprawach bezpieczeństwa województwa wołyńskiego.

Zob.: Zdzisław G. Kowalski (oprac.), „Materiały z konferencji dowódcy okręgu Korpusu nr II Lublin z wojewodą wołyńskim w sprawach bezpieczeństwa województwa wołyńskie”, [w:] „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” nr 25 z 2002 r. //

http://www.caw.wp.mil.pl/biuletyn/b25/b25_13.pdf

 

10 kwietnia 1944 r. – w porze obiadowej UPA dokonała napadu na kolonię Taraż. Wśród napastników byli także policjanci ukraińscy z Kołek z komendantem Saczko Saczkowskim. Polacy byli przerzynani piłami, odzierani ze skóry itp. Zagrody są palone, zamordowanych zostaje co najmniej 26 osób. Wracając z rzezi z Kol. Taraż upowska banda pali domostwa polskie w Hołodnicy oraz w Marianówce i dokonuje zabójstw.


10 kwietnia 1944 r. – we wsi Dermanka upowcy zabili 14-letniego chłopca, a jego 15-letniej siostrze obcięli piersi i przecięli ją piłą na pół. Ofiary są także w wielu innych miejscowościach, np. we wsi Horodyszcze, w futorze Trudy, w kol. Radowicze.

11 kwietnia

 

11 kwietnia 1597 r. – w Warszawie został stracony Semen (Seweryn) Nalewajko, ataman kozacki, przywódca powstańców kozackich.

 

11 kwietnia 1831 r. – gen. Dwernicki przekroczył Bug, aby jeszcze tego samego dnia natrafić na pułk dragonów kargopolskich pod dowództwem pułkownika Glazenapa, który został zupełnie rozbity przez awangardę korpusu. Pod Poryckiem doszło do potyczki.

 

11 kwietnia 1930 r. – zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. o rozszerzeniu granic miasta Łucka w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem (Dziennik Ustaw – rok 1930, nr 035, poz. 287).

 

11 kwietnia 1943 r. – zbrodnie ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej miały miejsce m.in.: w majątku Chobułtów (9 osób podczas posiłku), we wsi Siedliszcze Małe (dwie rodziny i 20-letnia polska dziewczyna).

 

11 kwietnia 1945 r. – władze radzieckie aresztowały metropolitę Josyfa Slipyja i szereg biskupów grekokatolickich. Długi czas ich los był nieznany i dopiero w połowie 1946 roku ogłoszono, że metropolita został obwiniony o „wrogą działalność przeciw Ukraińskiej SRR i współpracę z okupantem niemieckim” za co został zasądzony na 8 lat więzienia.

 

11 kwietnia 1945 r. – sowiecka tajna policja aresztowała bł. Mikołaja Czarneckiego – wizytatora apostolskiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, apostolskiego egzarchę Wołynia i Polesia. Urodził się 14 grudnia 1884 r. w Semankowcach (Ukraina). Zmarł 2 kwietnia 1959 r. we Lwowie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Czarnecki

 

11 kwietnia 1958 r. – w gazecie zdołbunowskiej ukazał się oszczerczy „felieton” pt. „Ziemskie sprawy księdza Kaszuby”. Autor ukrywający się pod nazwiskiem P. Nadieżdin, posłużył się prostackimi chwytami. Zarzucił on Słudze Bożemu o. Serafinowi Kaszubie OFMCap intymne znajomości z kobietą i takie upijanie się, że „ledwie mógł nogami poruszać”. Artykuł posłużył władzom państwowym jako pretekst do odebrania mu parafii i pozbawienia wykonywania czynności kapłańskich.

Zob.: П. Надеждин, Земкі діла ксьондза Кошуби”, [w:] „Здолбунівська газета від 11 квітня 1958 року.

 

11 kwietnia 1992 r. – w Lublinie z rąk ks. bpa dra Jana Śrutwy przyjął święcenia kapłańskie ks. Kan. Marek Gmitrzuk, kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Urodził się 13 czerwca 1965 r. w Tomaszowie Lubelskim. Na Wołyniu pracował w latach 1992-2001. Wikariusz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku (od 1 czerwca 1992 roku). Obsługiwał parafię Hołoby. Proboszcz w Rożyszczach, Torczynie i Zaturcach. W latach 1993-1996 opiekował się parafią w Kiwercach. Dyrektor Caritas w Łucku. Wicedziekan łucki. W latach 1995-1998 wybudował kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Torczynie, który został konsekrowany przez bpa Marcjana Trofimiaka 14 września 1998 roku. Dnia 13 września 1998 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Łuckiej. W 2001 roku wyjechał do Niemiec, a następnie Włoch. Studiuje w Rzymie. Zob.: „Kościół na Ukrainie zaczyna się odradzać. Z ks. mgr. Markiem Gmitrzukiem proboszczem w Lubomli rozmawia Paweł Wira”, [w] „Słowo Powszechne” nr z 13-15 listopada 1992 roku; Ks. Marek Gmitrzuk, „Kościoły i wierni na Wołyniu wołają o pomoc”, [w:] „Słowo. Dziennik katolicki” nr z 130 stycznia 1993 roku; „Siedem kościołów w siedem lat”, rozm. Andrzej Kaczyński, [w:] „Rzeczpospolita” nr 8 z 14 czerwca 1998 roku.

 

11 kwietnia 2001 r. – prawosławny (UKP Moskiewskiego patriarchatu) bp Nifont (Bazyli Sołoducha) został podniesiony do godności metropolity. Urodził się 5 października 1948 r. we wsi Hałyna – Wola na Wołyniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 roku. 20 kwietnia 1990 r. wybrany na biskupa chmielnickiego i kamieniecko-podolskiego, a 25 sierpnia 1992 r. został przeniesiony na katedrę biskupa łuckiego i wołyńskiego.

12 kwietnia

12 kwietnia 1891 r. – urodził się ks. kan. Antoni Jagłowski (1891-1974), rektor Seminarium Duchownego w Łucku. Zmarł 16 września 1974 r. w Augustowie.

 

12 kwietnia 1901 r. – urodził się ks. Jan Kuzicz, duchowny rzymskokatolicki. Zmarł 7 marca 1979 r. w Połonnem. Pochowany został na miejscowym cmentarzu katolickim.

 

12 kwietnia 1908 r. – w wyniku zamachu terrorystycznego został zamordowany namiestnik Galicji hr. Andrzej Potocki. Zamachu dokonał student ukraiński Myrosław Siczynśkyj.

 

12 kwietnia 1918 r. – pod naciskiem niemieckich i austriackich władz wojskowych rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej wycofał się z umowy o pomocy i prawie do przeprawy 2. Korpusu Polskiego przez Dniepr.

 

12 kwietnia 1919 r. – w Łucku rozpoczął się dwudniowy zjazd ziemian wołyńskich, podczas którego powstał Związek Ziemian Wołynia. Jednym z jego celów była         obrona „polskiego stanu posiadania na Rusi”.

 

12 kwietnia 1931 r. – zmarł ks. Teofil Adamczyk, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1901 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1925 roku. Wikariusz i katecheta w Korcu. Proboszcz parafii Noworodczyce w dek. ostrogskim (1929).

 

12 kwietnia 1944 r. – W ramach Akcji „Burza” 27 Wołyńska Dywizja AK próbowała przejąć inicjatywę, dokonując nieudany zwrot zaczepny w kierunku północnym i południowym.

Zob. „Akcja Burza na Wołyniu” //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Burza_na_Wo%C5%82yniu

 

12 kwietnia 1963 r. – w Warszawie zmarł Kazimierz Ajdukiewicz, wybitny polski filozof i matematyk związany ze Lwowem (ur. 12 grudnia 1890 w Tarnopolu).

13 kwietnia

13 kwietnia 1831 r. – Dwernicki pomaszerował z Porycka do Drużkopola, gdzie korpus zatrzymał się na dzień następny.

 

13 kwietnia 1863 r. – rosyjski car Aleksander II zapowiedział amnestię polskim powstańcom, którzy złożą broń w ciągu miesiąca.

 

13 kwietnia 1921 r. – rozporządzenie Rady Ministrów RP, które m.in. uchyliło szereg postanowień dotyczących Ziem Wschodnich, w tym Rozporządzenia Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego z 12 lutego i 25 maja 1920 roku. 

 

13 kwietnia 1938 r. – Aleksander Hauke-Nowak został wojewodą wołyńskim (jego poprzednikiem na tym urzędzie był Henryk Józewski). Był nim do września 1939 roku.

 

13 kwietnia 1940 r. – Sowieci przeprowadzili drugą deportację, w czasie której wywieziono zamożniejszych włościan, oficjalistów dworskich, ludność pasa nadgranicznego, rodziny wojskowych i policjantów, rodziny uwięzionych poprzednio funkcjonariuszy państwowych i samorządowych, działaczy społecznych oraz rodziny ziemian. Wśród wywiezionych przeważały kobiety i dzieci.

 

13 kwietnia 1943 r. – Niemcy przez Radio berlińskie ogłosiły komunikat o odnalezieniu w Lesie Katyńskim zwłok 12. 000 polskich oficerów rozstrzelanych przez NKWD. Tym samym świat dowiedział się o zbrodni katyńskiej.

 

13 kwietnia 1943 r. – Ukraińcy ze wsi Ulaniki uprowadzili do lasu nauczycielkę oraz drugą 28. letnią Polkę i tutaj dokonali morderstwa. Pojmanego w drodze z młyna w Stepaniu Polaka przywiązali do drzewa, wydłubali mu oczy, obcięli język, w końcu przecięli go na pół piłą do rżnięcia drzewa.

 

13 kwietnia 1945 r. – Armia Czerwona zajęła Wiedeń.

 

13 kwietnia 1958 r. – urzędnik ds. wyznań w Równem pozbawia o. Serafina Kaszuby OFMCap. publicznego prawa sprawowania funkcji kapłańskich.

 

13 kwietnia 1990 r. – Związek Radziecki oficjalnie uznał swoją odpowiedzialność za zbrodnię NKWD w 1940 roku w Lesie Katyńskim.

 

13 kwietnia 2005 r. – w Hamm zmarł Mieczysław Pruszyński, polski pisarz i publicysta, mecenas polskiej kultury, brat Ksawerego Pruszyńskiego. Urodził się 18 września 1910 r. w Wolicy Kierekieszynej na Wołyniu.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Pruszy%C5%84ski

14 kwietnia

14 kwietnia 966 r. – Chrzest Polski.

 

14 kwietnia 1768 r. – rozpoczęło się powstanie przeciw polskiemu panowaniu hajdamaków pod przewodnictwem zaporożca Maksyma Żeleźniaka i setnika Iwana Gonty.

 

14 kwietnia 1891 r. – w Skobełce koło Horochowa na Wołyniu urodził się Jan Wacław Zawadowski, ps. „Zawado”, polski malarz, brat Witolda Eugeniusza. Zmarł 15 listopada 1982 r. w Orcel (Francja) w wieku 91 lat. 

 

14 kwietnia 1919 r. – z Francji wyruszyły do Polski pierwsze transporty armii gen. Józefa Hallera, następnego dnia wyjechał sam generał ze sztabem.

 

14 kwietnia 1920 r. – wiceminister spraw wojskowych RP gen. Kazimierz Sosnkowski wydał rozkaz o wysłaniu na front słuchaczy szkół oficerskich i podoficerskich. Miało to związek z przygotowywaną ofensywą wojsk polskich na Ukrainie.

 

14 kwietnia 1921 r. – prezydium Ogólnorosyjskiego CKW Rad, na mocy pełnomocnictw CKW Rad z 20 marca 1921 r., ratyfikowało ryski traktat pokojowy z Polską.

 

14 kwietnia 1934 r. – zapadł wyrok w tzw. sprawie łuckiej – skazano 45 komunistów, których uznano winnymi w przynależności do organizacji wywrotowej.

 

14 kwietnia 1940 r. – wydany został ukaz Prezydium Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR o rejestracji stanu cywilnego w zachodnich obwodach Ukrainy, wg którego zabierano duchownym kościelne księgi metrykalne.

 

14 kwietnia 1944 r. – zginął ks. Stanisław Jaraszek. Urodził się w 1974 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1905 roku. Administrator parafii Kuniów, od 1920 r. par. Kazimirka (ob. Kuźmiwka), potem Romanów, Nowy Zahorów. W latach 1929-1932 proboszcz parafii Turzyska.

 

14 kwietnia 1988 r. – na cmentarzu na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem odbył się z wielką pompą pogrzeb domniemanych zwłok „Witkacego”. Później okazało się, że to nie były jego szczątki. Stanisław Ignacy Witkiewicz, ps. „Witkacy”, wybitny polski dramaturg, pisarz i malarz. Urodził się 24 lutego 1885 r. w Warszawie. Zmarł 18 września 1939 r. w Jeziorach na Polesiu.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Witkacy

 

14 kwietnia 2006 r. – w Chełmie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej a Wołyńskim Państwowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku.

15 kwietnia

15 kwietnia 1750 r. – zmarł książe Paweł Karol Sanguszko (1680-1750), ordynat ostrogski, podskarbi nadworny litewski od 1711 r., marszałek nadworny litewski od 1713 r., marszałek wielki litewski od 1734 r. – początek sporu o ordynację ostrogską.

 

15 kwietnia 1831 r. – gen. Józef Dwernicki zetknął się ponownie z Rosjanami pod Beresteczkiem i pod Boremlem.

 

15 kwietnia 1831 r. – Ludwik Stecki na czele 130. osobowego oddziału wystąpił zbrojnie we Włodzimierzu Wołyńskim, lecz już następnego dnia został rozbity.

 

15 kwietnia 1888 r. – w Borówce na Wołyniu urodziła się Anna Maria Klechniowska, kompozytorka, pianistka i pedagog. Zmarła 26 sierpnia 1973 w Warszawie.

Zob. „Anna Maria Klechniowska” //

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_klechniowska_anna_maria

 

15 kwietnia 1916 r. – Rosyjski minister spraw wewnętrznych uchylił zakaz śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” oraz pieśni „Boże, coś Polskę” i „Z dymem pożarów”.

 

15 kwietnia 1922 r. – Sejm ratyfikował traktat ryski, kończący wojnę polsko-bolszewicką i dzielący Wołyń na dwie części – w granicach II RP i w granicach Ukraińskiej SRR.

 

15 kwietnia 1943 r. – w Lubieszowie wraz z wieloma innymi Polakami została spalona żywcem s. Maria (Andrzeja) Ossakowska, męczennica za wiarę. Urodziła się 14 października 1901 r. w Kowlu na Wołyniu.

 

15 kwietnia 1944 r. – po wycofaniu się na skraj lasów mosulskich oddziałów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, czołowe oddziały pancerno-motorowe armii niemieckiej działając z kierunku Lubomla i Włodzimierza Wołyńskiego spotkały się przy równoczesnym wyparciu oddziałów Armii Czerwonej.

 

15 kwietnia 2003 r. – święcenia kapłańskie przyjął ks. Jerzy Pohnerybka, kapłan diecezji łuckiej. Urodził się 11 czerwca 1970 r. Proboszcz parafii Ołyka, Cumań i Klewań (od 21 września 2004 r.).

 

15 kwietnia 2007 r. – zmarł Jerzy Janicki, wybitny polski pisarz, scenarzysta i reżyser filmowy rodem ze Lwowa.

16 kwietnia

16 kwietnia 1709 r. – wkroczenie na Wołyń i Podole korpusu rosyjskiego gen. Henryka Goltza.

 

16 kwietnia 1831 r. – Dwernicki stanął pod Boremlem. W tym czasie pobliskie Beresteczko było już zajęte przez oddziały rosyjskie dowodzone przez majora Rydygiera. W bitwie tej pomimo znacznej przewagi Rosjan Dwernicki zdołał odnieść świetne zwycięstwo zdobywając pięć dział. Rozbicie Rydygiera nie było możliwym wskutek słabości polskiej piechoty. Po bitwie korpus polski przeszedł Styr i tegoż dnia stanął w obozie pod Chocimiem. Dalszy pochód korpusu biegł, przez Radziwiłłów i Poczajów ku Krzemieńcowi.

 

16 kwietnia 1907 r. – car Mikołaj II rozwiązał Dumę Państwową.

 

16 kwietnia 1919 r. – rozpoczęła się polska ofensywa na Wschodzie. Została zajęta Lida, Wilno (19 kwietnia), Baranowicze i Nowogródek. Przybycie z Francji armii generała Józefa Hallera spowodowało, iż dowództwo polskie mogło już w połowie maja rozpocząć ofensywę w Galicji Wschodniej przeciw wojskom Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL).

 

16 kwietnia 1927 r. – w Marktl am Inn w bawarskiej diecezji pasawskiej urodził się Papież Benedykt XVI, w świecie Joseph Ratzinger.

 

16 kwietnia 1933 r. – Sługa Boży o. Serafin Kaszuba odprawił uroczystą Mszę św. prymicyjną w kapucyńskim kościele pw. św. Franciszka z Asyżu we Lwowie-Zamarstynowie (parafialnym Alojzego Kaszuby).

 

16 kwietnia 1944 r. – w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen zginął ks. Zygmunt Chmielnicki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się 11 listopada 1891 r. w Nieświczu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1918 roku. Od 1920 r. kanclerz kurii Łucko-żytomierskiej. Więziony przez sowietów. W 1928 r. w czasie wymiany więzniów zwolniony. Redaktor „Życia katolickiego”, tygodnika wydawanego w Łucku.

 

16 kwietnia 1947 r. – w Kozowej koło Tarnopola urodził się ks. bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1974 w Rydze (Łotwa) z rąk kardynała Juliansa Vaivodsa. 16 stycznia 1991 r. mianowany biskupem pomocniczym we Lwowie.

Sakrę biskupią przyjął z rąk kardynała Mariana Jaworskiego 2 marca 1991 roku. 25 marca 1998 r. mianowany ordynariuszem diecezji łuckiej. Wiceprzewodniczący Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy (do 2009 r.). Przewodniczący Komisji ds. Liturgii i Sztuki Kościelnej episkopatu. W episkopacie rzymskokatolickim Ukrainy odpowiada za kontakty z władzami państwowymi.

 

17 kwietnia

17 kwietnia 1807 r. – została utworzona halicka metropolia grekokatolicka.

 

17 kwietnia 1892 r. – car wydał ukaz zabraniający pod surowymi karami tajnego nauczania w języku polskim na ziemiach Litwy i Rusi.

 

17 kwietnia 1894 r. – w Kalinówce koło Kurska urodził się Mykyta Chruszczow, radziecki polityk, przywódca (1953-1964 sekretarz generalny KC KPZR) i premier ZSRR. W latach 1938-1949 I sekretarz KP(b)U. Brał udział w „wyzwalaniu Zachodniej Ukrainy” w 1939 roku. Wzmógł walkę z Kościołem.

Zobacz biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikita_Chruszczow

 

17 kwietnia 1938 r. – w Bazylice Św. Piotra w Rzymie odbyła się kanonizacja bł. Andrzeja Boboli, jezuity, zamęczonego przez Kozaków 16 maja 1657 r. w Janowie Poleskim. Urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka.

Zobacz biogram w Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bobola

 

17 kwietnia 1943 r. – w futorze Majdan (gmina Uhorsk) nacjonaliści ukraińscy zamordowali 12 Polaków, w tym jednego uciekającego zadźgali nożami u stóp
cerkiewki-kapliczki Świętej Trójcy.


17 kwietnia 1943 r. – napadnięte zostało miasteczko Łokacze, gdzie zginęło 14 Polaków, a z apteki zostały zrabowane leki na potrzeby UPA.

 

17 kwietnia 1943 r. – we wsi Majków (pow. Równe) ginie 2 Polaków, w tym były legionista.

 

17 kwietnia 1967 r. – we Wrocławiu zmarł Stefan Macko, polski uczony botanik, muzealnik, badacz przyrody Wołynia. Urodził się 28 sierpnia 1899 r. w Żadnie pod Tarnowem.

18 kwietnia

18 kwietnia 1831 r. – rozpoczęły się walki o Boremel i Beresteczko. Gen. Józef Dwernicki ponownie wykazał się wielkim kunsztem dowódczym. Bronił Boremla aż do 20 kwietnia. Po bitwie pod Boremlem Dwernicki skierował się na Podole.

 

18 kwietnia 1882  r. – w Zaturcach (wg innej wersji wiosce Ratniów w powiecie łuckim) na Wołyniu urodził się Wacław (Wiaczesław) Lipiński, z urodzenia Polak, wybitny ukraiński działacz społeczny i polityczny, historyk i filozof, teoretyk konserwatyzmu ukraińskiego. Autor monografii „Ukraina na przełomie” i esejów historiozoficznych „Listy do braci-rolników”. Zmarł 14 czerwca 1931 r. w sanatorium „Winerwald” w Austrii.

 

18 kwietnia 1925 r. – we wsi Kuśniszcze II (pow. Luboml) urodził się Łukasz Kuźmicz, major LWP, autor książki pt. „Zbrodnie bez kary” (Rzeszów 2006), ukazującej gehennę zbrodniczej działalności UPA.

 

18 kwietnia 1934 r. – w Leningradzie odbyło się ostatnie posiedzenie Polsko-Sowieckiej Specjalnej Komisji Mieszanej w sprawie zwrotu polskiego mienia kulturalnego.

 

18 kwietnia 1943 r. – we wsi Horodziec (pow. Sarny) Ukraińcy zamordowali jedyną jeszcze mieszkającą tutaj z Polaków matkę z dzieckiem. Nad ofiarami znęcano się, najpierw kłuto nożami, potem duszono sznurem, w końcu głowy odcięto siekierą. Do końca kwietnia stał tutaj sztab Maksyma Borowcia „Tarasa Bulby”.

 

18 kwietnia 1944 r. – 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK została okrążona przez Niemców – sytuacja dywizji była katastrofalna.

 

18 kwietnia 1944 r. – poległ tragicznie w rejonie futoru Dobry Kraj, w okolicznościach do dziś nie wyjaśnionych, Jan Wojciech Kiwerski, ps. „Oliwa”, dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Urodził się 23 maja 1910 r. w Krakowie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kiwerski

 

18 kwietnia 1944 r. – po śmierci ppłk dypl. Jana Wojciecha Kiwerskiego, pseud. „Oliwa”, dowództwo 27 Wołyńską Dywizją Piechoty AK objął ppłk Jan Szatowski (1907-1988). Dowodził tą jednostką do 3 maja 1944 roku. Urodził się 23 stycznia 1907 w miejscowości Murafa na Podolu. Zmarł 8 września 1988 r. w Poznaniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Szatowski

 

18 kwietnia 1945 r. – zginął Roman Tarczyński, Polak, kolejarz ze Zdołbunowa. Urodził się w 1905 r. w Myszkowie. Zmobilizowany do I Armii Wojska Polskiego, kapral 8 PP. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym w Siekierkach.

 

18 kwietnia 1988 r. – w Madrycie zmarł Józef Łobodowski, polski pisarz i poeta, tłumacz literatury hiszpańskiej i rosyjskiej na język polski. Urodził się 19 marca 1909 r. w Purwiszkach na Litwie. Uznany przez Ukraińców „za łącznika między literaturą polską i ukraińską”. Jego „Pieśń o Ukrainie”, przełożona na j. ukraiński przez Swiatosława Hordyńskiego zawiera wiele watków wołyńskich. Zmarł 18 kwietnia 1988 r. w Madrycie.

19 kwietnia

 

19 kwietnia 1235 r. – papież Grzegorz IX połączył Zakon Braci Dobrzyńskich z Krzyżakami. Jak się jednak później okazało nie wszyscy bracia dobrzyńscy zgodzili się na połączenie z Krzyżakami. Z rycerzami dobrzyńskimi prowadził wojnę książę Daniel Romanowicz Halicki, gdyż zagarnęli oni część jego ziem. Wojna ta należy do najmniej zbadanych problemów w historii Europy Środkowo-Wschodniej w przededniu najazdu ord mongolsko-tatarskich.

 

19 kwietnia 1563 r. – w Moskwie Iwan Fedorow i Piotr Mścisławiec zaczęli drukować „Apostoła”, pierwszą drukowaną księgę w Rosji. Później I. Fedorow będzie parał się drukarstwem we Lwowie i Ostrogu.

 

19 kwietnia 1831 r. – bitwa pod Boremlem, w czasie której generał Józef Dwernicki pokonał Rosjan. Jednak w obliczu przewagi wroga przekroczył granicę austriacką, gdzie został internowany.

 

19 kwietnia 1932 r. – zmarł ks. Bolesław Terlecki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1900 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1925 roku. Proboszcz parafii Horyńgród, erygowanej w 1922 roku (1926, 1927).

 

19 kwietnia 1943 r. – rozpoczął się Wielki Tydzień, na który nacjonaliści ukraińscy zapowiadali krwawą rozprawę z Lachami (Polakami).

 

19 kwietnia 1988 r. – w Warszawie zmarł Jonasz Kofta, polski poeta, dramaturg, satyryk i piosenkarz. Wybitna postać polskiej sceny kabaretowej i poetyckiej. Urodził się 28 listopada 1942 r. w Mizoczu na Wołyniu.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jonasz_Kofta

 

20 kwietnia

20 kwietnia 1807 r. – w Lublinie urodził się Wincenty Pol, polski poeta, geograf, kawaler Orderu Virtuti Militari. W 1833 r. odbył podróż po Wołyniu, Podolu i Ukrainie. Zmarł 2 grudnia 1872 r. w Krakowie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Pol

 

20 kwietnia 1937 r. – bp Mikołaj Czarnecki – biskup tytularny Lebedo i wizytator apostolski dla neounitów (katolików obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w odmianie rosyjsko-synodalnej) w Rzeczypospolitej Polskiej – poświęcił w Horodle nową drewnianą cerkiew, przeznaczoną dla administrowanej przez oo. bazylianów parafii neounickiej.

 

20 kwietnia 1943 r. – taka datę nosi raport Okręgu AK Wołyń o sytuacji na Wołyniu w kwietniu 1943 roku.

 

20 kwietnia 1943 r. – we wsi Makoterty (pow. Równe) została wycięta 4. osobowa polska rodzina, w kol. Żabecznik (pow. Łuck) po okrutnych torturach 14 Polaków, np. 25. letniej Polce najpierw zdarli z głowy włosy razem ze skórą. Dobytek Polaków został rozgrabiony, a domy spalone.

 

20 kwietnia 1943 r. – komendantem polskiej samoobrony w Przebrażu został wybrany Henryk Cybulski ps. „Harry” (1910-1971). Dzięki jego inicjatywie siły polskiej obrony szybko wzrosły do czterech kompanii (ok. pięciuset ludzi). Pod ich opiekę napłynęły tysiące polskich uciekinierów z Wołynia. W sumie znalazło schronienie w Przebrażu ok. 10 tys. ludzi. Na tym stanowisku zastąpił Zygmunta Nestorowicza. Obowiązki objął Cybulski w dniu 8 maja 1943.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Cybulski

 

20-22 kwietnia 1944 r. – 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK przebiła się z okrążenia niemieckiego wychodząc na północ do lasów położonych nad górną Prypecią. W rejonie okrążenia pozostawiono cały tabor, ciężki sprzęt oraz szpital z rannymi. Była to trudna ale konieczna decyzja. W walkach prowadzonych w ramach operacji kowelskiej dywizja poniosła duże straty: poległo 349 żołnierzy, 160 odniosło rany, 170 dostało się do niewoli, około 1600 uległo rozproszeniu. Mimo tych strat dywizja nie została rozbita.

 

20 kwietnia 1990 r. – na bpa chmielnickiego i kamieniecko-podolskiego (UKP Moskiewskiego patriarchatu) został wybrany bp Nifont (Bazyli Sołoducha). Urodził się 5 października 1948 r. we wsi Hałyna – Wola na Wołyniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 roku. 25 sierpnia 1992 r. został przeniesiony na katedrę biskupa łuckiego i wołyńskiego. 11 kwietnia 2001 r. został podniesiony do godności metropolity.

21 kwietnia

21 kwietnia 1920 r. – w Warszawie Piłsudski zawarł z Petlurą układ polityczny i wojskowy. Podpisano umowę, w której Polska uznawała niepodległość Ukrainy. W zamian Petlura zrzekł się pretensji do Galicji Wschodniej i Wołynia.

 

21 kwietnia 1940 r. – jest przyjęty za dzień bestialskiej śmierci z rąk oprawców z NKWD w Katyniu
Jana Fitzkego, archeologa niezwykle zasłużonego dla
badań naukowych nad przeszłością Wołynia i rozwoju muzealnictwa na Wołyniu, działacza oświatowego i społecznego. Urodził się 20 stycznia 1909 r. w Gdowie w Małopolsce.

Zob.: Jan Fitzke, „Z Wołynia 1936-1939”,
oprac. A. Gaczoł i Ks. W.J. Kowalów, Biały Dunajec – Ostróg 2009.

 

21 kwietnia 1969 r. – w Lublinie zmarł Waldemar Babinicz, polski prozaik, publicysta i reportażysta. Urodził się 13 sierpnia 1902 r. w Kowlu na Wołyniu.

 

21 kwietnia 1990 r. – na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Kwaterze Harcerskiego Batalionu AK „Zośka” zostały uroczyście złożone zwłoki Jana Wojciecha Kiwerskiego (1910-1944), dowódcy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Wraz z nim pochowano dwóch żołnierzy poległych podczas odbijania jego zwłok.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kiwerski

 

21 kwietnia 2002 r. – zmarł we Lwowie Tomasz Marek Leoniuk, b. konsul generalny RP w Kijowie, a następnie we Lwowie.

Zob. biogram //

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kw6_2_36

 

21 kwietnia 2007 r. – w Warszawie zmarł Jan Tadeusz Stanisławski, polski satyryk, radiowiec, aktor i autor tekstów piosenek. Urodził się 26 stycznia 1936 r. we Włodzimierzu Wołyńskim.

22 kwietnia

22 kwietnia 1870 r. – w Symbirsku urodził się Włodzimierz Lenin, właśc. Uljanow, rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Teoretyk i ideolog komunizmu. Zmarł 21 stycznia 1924 r. w Gorkach Leninowskich pod Moskwą.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Lenin

 

22 kwietnia 1940 r. – około tego dnia w Twerze (Rosja) został zamordowany Franciszek Matusik (1886-1940), starszy przodownik Policji Państwowej. Urodził się w Siedlcach koło Nowego Sącza. W 1924 roku przebywał już na kresach (prawdopodobnie posterunek Mokwin, powiat Kostopol). We wrześniu 1939 r. pełnił funkcję komendanta posterunku w Niemowiczach (powiat Sarny, województwo wołyńskie). Aresztowany przez NKWD w Sarnach zaraz po wkroczeniu armii sowieckiej. Zamordowany prawdopodobnie około 22 kwietnia 1940 roku w więzieniu NKWD w Twerze, a pochowany w masowych grobach w Miednoje. Pozostawił żonę Antoninę i czworo dzieci: Marię, Kazimierza, Tadeusza i Mieczysława, którzy zostali wywiezieni do Kazachstanu i powrócili do Polski w 1945 roku.

 

22 kwietnia 1943 r.w wiosce Józefówka (gm. Korzec) zostali przez nacjonalistów ukraińskich zamordowani: Paweł Lubowiecki, syn Franciszka i Tekli, lat 48; Hieronim Lubowiecki, syn Franciszka, lat 59; Leon Feliński, s. Piotra i Klementyny, ur. w 1921 r.; i Tadeusz Kuczyński, syn Filipa, lat 16, Filip Kuczyński, lat 40.

 

22 kwietnia 1943 r.dowódca Okręgu AK Wołyń płk. Kazimierz Bąbiński „Luboń” wydał rozkaz skierowany do nielicznych jeszcze samoobron polskich: „Od paru tygodni ludność polska na Wołyniu stoi w obliczu barbarzyńskich mordów, dokonywanych na całych rodzinach przez rezunów ukraińskich. Jest mi znana ręka, która pcha ludność ukraińską do samobójczej walki ze współobywatelami polskiej narodowości wspólnej rodzinnej ziemi wołyńskiej. Wiadome jest, kto może osiągnąć korzyści z tych wewnętrznych zaburzeń! Niemiecki okupant, któremu łatwiej jest ujarzmić kraj, gdy poszczególne odłamy ludności prowadzą ze sobą walkę. Również sowiecki partyzant, który działa na ziemiach Rzeczypospolitej ma ułatwione podejście dla uchwycenia przewodnictwa w swoje ręce. Straty ponoszą tutaj tylko gospodarze tej ziemi Polacy i Ukraińcy”.

 

22 kwietnia 1945 r.zginął Karol Bielecki, Polak. Zmobilizowany do Armii Czerwonej w 1944 roku. Szeregowiec, strzelec. Urodził się w 1904 r. w Kamionce koło Kuniowa na Wołyniu.

 

22 kwietnia 2006 r. – na cmentarzu w Adamówce koło Dowbysza odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku ci ofiar Wielkiego Głodu 1932-33 roku.

23 kwietnia

23 kwietnia 1633 r. – Założenie miasta Sławuta pod nazwą Sławutyn.

 

23 kwietnia 1907 r. – Koło Polskie w II Dumie Państwowej przedstawiło projekt ustawy o autonomii Polski.

 

23 kwietnia 1918 r. – Ukraina zawarła umowę z Niemcami i Austro-Węgrami o dostarczaniu przez Ukrainę produkcji rolnej i przemysłowej.

 

23 kwietnia 1922 r. – od tego dnia funkcję prezesa Zarządu Gminy Karaimskiej w Łucku pełnił Sergiusz Rudkowski. Dnia 15 sierpnia 1925 r. zrezygnował on z tej funkcji. Urodził się  21 listopada 1873 r. w Łucku. Zmarł wiosną 1944 roku.

Zob. jego biogram na łamach pisma „Awazymyz” //

http://www.awazymyz.karaimi.org/index.php?p=414&a=3

 

23 kwietnia 1939 r. – święcenia kapłańskie przyjął ks. Andrzej Gładysiewicz, kapłan diecezji łuckiej. Urodził się 8 listopada 1914 r. we wsi Górna Posada k. Rymanowa Zdroju. Wikariusz w Łucku i Kowlu. W czasie wojny duszpasterz we Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 1945-1956 więziony i w łagrach. Pracował w Połonnem do śmierci w dniu 23 sierpnia 1983 roku.

 

23 kwietnia 1943 r. – w Wielki Piątek oddziały UPA dokonały jednego z najbardziej krwawych mordów w tym okresie w Janowej Dolinie (gm. Bereźne, powiat Kostopolski). Zginęło wówczas około 600 osób. Nacjonalistów ukraińskich nie powstrzymał obecność garnizonu Wehrmachtu.

 

23 kwietnia 1981 r. – w Warszawie zmarł Henryk Jan Józewski, pseud. „Niemirycz”, „Olgierd”, działacz państwowy II RP, artysta, malarz, polski polityk i działacz niepodległościowy, piłsudczyk. Urodził się 6 sierpnia 1892 r. w Kijowie. Minister Spraw Wewnętrznych (29 grudnia 1929 – 17 marca 1930; 29 marca 1930 – 3 czerwca 1930), wojewoda wołyński (9 lipca 1928 – 29 grudnia 1929 i 5 czerwca 1930 – 13 kwietnia 1938), wojewoda łódzki (1938-1939).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_J%C3%B3zewski

24 kwietnia

24 kwietnia 1786 r. – w wyniku uderzenia pioruna spłonął kościół pw. św. Michała Archanioła w Hołobach, wybudowany przez Stefana Jaruzelskiego.

 

24 kwietnia 1922 r. – Mojsej Nowicki objął obowiązki kapłana w Gminie Karaimskiej w Łucku. Pełnił je do 19 sierpnia 1923 r. Z funkcji tej zrezygnował ze względu na brak odpowiedniego wykształcenia. Nie ma go na liście hazzanów łuckich.

Zob.: Ribbiłer, kajsyłar hazzanłyk ettiłer Łuckada basłap burunhu jarymyndan XIX izjilnyn. – Karaj Awazy 3 (1932/5): 16.

 

24 kwietnia 1943 r. – w Wielką Sobotę w Hucie Antonowieckiej (gm. Uhorsk, powiat krzemieniecki) UPA wymordowało 51 osób. Do uciekających strzelano, schwytanych torturowano, zabijano siekierami i nożami, rannych wrzucano do płonących budynków. Spłonął cały dobytek, wszyscy Polacy zostali wymordowani, futor przestał istnieć.

 

24 kwietnia 1943 r. – w kol. Kamieniucha w pow. Łuck bojówka miejscowych pijanych upowców bestialsko zamordowała 56 Polaków.

 

24 kwietnia 1944 r. – w Rymaczach podczas przechodzenia przez tory kolejowe w niewielkiej odległości od wsi zginęło ok. 130 żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Zostali oni zaatakowani przez niemiecki pociąg pancerny. 80 z pośród nich jest pochowanych na cmentarzu wojennym w Rymaczach.

 

24 kwietnia 1999 r. – papież Jan Paweł II mianował o. Włodzimierza Juszczaka OSBM biskupem grekokatolickiej diecezji wrocławsko-gdańskiej.

 

24 kwietnia 2004 r. – w Żytomierzu odbył się II Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu. Prezesem PTNŻ ponownie został wybrany dr Sergiusz Rudnicki.

 

24 kwietnia 2005 r. – siatkarki z Łucka wygrały IX Międzynarodowy turniej piłki siatkowej dziewcząt im. Eugeniusza Pietrasika. Turniej w dniach 22-24 kwietnia 2005 r. rozgrywany był w sali gimnastycznej gimnazjum nr 1 w Łomży. Brało udział w nim osiem drużyn – w tym jedna łomżyńska – UKS „Jedynka” Łomża.

 

25 kwietnia

25 kwietnia 1544 r. – król Zygmunt August w Brześciu potwierdza przywilej na targ tygodniowy w Równem na Wołyniu.

 

25 kwietnia 1899 r. – w Krakowie zmarł Anatol Lewicki, wybitny historyk mediewista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się 4 kwietnia 1841 w Prysowce koło Zborowa.

 

25 kwietnia 1907 r. – w Czarnokońcach Wielkich, pow. Kopyczyńce, woj. tarnopolskie, urodził się Michał Litarowicz, polski nauczyciel i pedagog. W latach 1923-1929 ukończył Państwowe Męskie Seminarium Nauczycielskie w Czotkowie. W latach 1930-1932 był nauczycielem w prywatnej szkole „Czeskiej Besedy” w Zdołbunowie na Wołyniu. Zmarł w 1975 roku. Spoczywa na cmentarzu w Kielcach.

Zob.: Agnieszka Grędzik-Radziak, „Z Ziemi Tarnopolskiej do Świetokrzyskiej (wspomnienie o nauczycielu)”, [w:] „Głosy Podolan” nr 73 z 2005 r., s. 26-27.

 

25 kwietnia 1919 r. – przybyła do Warszawy litewska misja dyplomatyczna z Jurgisem Szulysem na czele zażądała od rządu polskiego uznania niepodległości Litwy z Wilnem jako jej stolicą, uzależniając od tego warunku dalsze pertraktacje litewsko-polskie.

 

25 kwietnia 1919 r. – Ludowy komisarz spraw zagranicznych RFSRR G. Cziczerin zakomunikował A. Więckowskiemu, że wobec agresji wojsk polskich na Litewsko-Białoruską Republikę Rad i zajęcia jej stolicy Wilna rząd radziecki przerywa z nim dalsze rokowania.

 

25 kwietnia 1920 r. – początek polskiej ofensywy na Podolu i Wołyniu w kierunku Kijowa – tzw. zagon na Koziatyn. Razem z oddziałami polskimi w wojnie z Rosją Sowiecką walczyły oddziały ukraińskie pod powództwem atamana Semena Petlury.

 

25 kwietnia 1934 r. – Rada Komisarzy Ludowych ZSRR postanowiła przenieść siedzibę Akademii Nauk ZSRR z Leningradu do Moskwy.

 

25 kwietnia 1943 r. – w Wielkanoc (nocą z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę) w napadzie na kol. V Kwartał (pow. Dubno) zginęły głównie kobiety i dzieci, gdyż mężczyźni pochowali się wcześniej. Rozpowszechniana była bowiem pogłoska o tym, że mają być mordowani tylko mężczyźni od 15 roku wzwyż. Kobiety i dzieci bito, torturowano, kłuto nożami i bagnetami, potem wrzucono do głębokiej studni.

 

25 kwietnia 1943 r. – Ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow przekazał polskiemu ambasadorowi w Moskwie Tadeuszowi L. Romerowi notę o zerwaniu stosunków dyplomatycznych.

 

25 kwietnia 2004 r. – beatyfikacja bł. Augusta Czartoryskiego, salezjanina. Urodził się w Paryżu 2 sierpnia 1858 roku. W 1888 r. zrzekł się rodzinnego majątku i tytułu ordynata sieniawskiego, a majątek przekazał zgromadzeniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 kwietnia 1892 r. w San Remo. Zmarł na gruźlicę 8 kwietnia 1893 r., w oktawie Wielkanocy. Jego rodzina była związana z Wołyniem.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/August_Czartoryski

 

25 kwietnia 2007 r. – w Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska” odbyła się obrona pracy kandydackiej Mykoły Szkriblaka „Rola eparchii lwowskiej i przemyskiej w procesach unijnych końca XVI – początku XVIII wieku”.

 

25 kwietnia 2009 r. – o godz. 12.00 w Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, www.dsh.waw.pl, e-mail: dsh@waw.pl, tel. 022 826 51 95, Warszawska Inicjatywa Kresowa) odbyło się spotkanie pt. „Fotograf Polesia. W 100 rocznicę urodzin Józefa Szymańczyka”. W czasie spotkania odbył się pokaz filmu dokumentalnego pt.  Fotograf Polesia” (2000, 26 min.) Andrzeja Różyckiego. Kamera towarzyszyła 90-letniemu Józefowi Szymańczykowi w wyprawie na rodzinne Polesie w poszukiwaniu osób fotografowanych przez niego w latach 30. Po projekcji odbyła się dyskusja z udziałem reżysera, wysłuchano wspomnień córki, p. Ireny Domańskiej o ojcu oraz prezentacja przygotowana na podstawie oryginalnych klisz i zdjęć ze zbiorów rodziny. Dr Anna Engelking z Instytutu Slawistyki PAN spróbowała ocenić dokonania Józefa Szymańczyka. Spotkanie prowadził Tomasz Kuba Kozłowski.

26 kwietnia

26 kwietnia 1923 r. – zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski, oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela.

 

26 kwietnia 1943 r. – w Poniedziałek Wielkanocny we wsi Budy gmina Werba w powiecie dubieńskim została zamordowana Alicja Betlejewska (lat 87). Zginęła z rąk bojówki ukraińskiej. Wraz a nią zginęły jej dwie zamężne córki, Zofia Paszkowska (lat 60) i Anna Leśniak.

 

26 kwietnia 1944 r. – z 25 na 26 kwietnia 1944 r. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK rozpoczęła marsz w kierunku wschodnim.

 

26 kwietnia 1945 r. – zginął od ran podczas bombardowania Monachium hetman Pawło Skoropadśkyj. Urodził się 3 maja st. stylu (16 maja nowego stylu) 1873 r. w Wisbaden.

 

26 kwietnia 1952 r. – w Kwidzyniu zmarł ks. Mikołaj Tarczewski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Proboszcz parafii Jałowicze w dek. łuckim, a w cześniej w l. 30. XX wieku parafii Turzysk w dek. kowelskim. Urodził się w 1875 roku. Na kapłana wyświęcony w 1901 roku.

 

26 kwietnia 1990 r. – po ok. 20 latach starań przyjęto dokumenty o rejestrację wspólnoty rzymskokatolickiej w Łucku, której przewodniczącą została p. Helena Kwiatkowska. Oficjalnie wspólnota została dopiero zarejestrowana 6 grudnia 1990 roku. Od tego czasu wspólnota mogła oficjalnie starać się o zwrot katedry św. Piotra i Pawła, przekształconej 10 lat wcześniej w muzeum ateizmu.

 

26 kwietnia 2004 r. – na prośbę ordynariusza diecezji karagandyjskiej Abpa Jana Pawła Lengi w Krakowie powstał trybunał beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego.

27 kwietnia

27 kwietnia 1610 r. – wojska polskie pod dowództwem hetmana polnego Stanisław Żółkiewskiego zajęły Kreml w Moskwie.

 

27 kwietnia 1943 r. – we wsi Sytnica (pow. Łuck) zginęła z rąk nacjonalistów ukraińskich 6. osobowa rodzina: matkę-wdowę i jej syna porżnęli nożami i udusili, synową (lat 23) oraz 3-letniego wnuka zakłuli bagnetami, natomiast wnuczkę (lat 6) i 6-miesięcznego wnuka zakopali żywcem.

 

27 kwietnia 1943 r. – w lesie koło Kołek nacjonaliści ukraińscy zamordowali 7-osobową polską rodzinę, w tym 5 dzieci.

 

27 kwietnia 1943 r. – utworzono szkołę podoficerską w „Pierwszej Grupie UPA”.

 

27 kwietnia 1944 r. – w okolicach wsi Hurby na Wołyniu zakończyła się skierowana przeciw partyzantom operacja NKWD uważana za największą bitwę UPA z Sowietami. Obie strony przedstawiają to zdarzenie jako swoje zwycięstwo . Zgrupowaniem UPA współdowodził  jeden z katów ludności polskiej Petro Olijnyk pseud. „Enej”. Obecnie Hurby stanowią ważny element mitologii UPA.

 

27 kwietnia 1947 r. – z więzienia został zwolniony ks. Antoni Chomicki, kapłan diecezji łuckiej, polski duchowny katolicki, duszpasterz Wołynia, Podola i całej Ukrainy. Urodził się 9 kwietnia 1909 r. we wsi Samułki Duże na Podlasiu. Proboszcz w Połonnem (1947-1955), w Szarogrodzie (1955-1958), i od 1958 r. do śmierci w Murafie. Zmarł 13 maja 1993 r. w Murafie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Chomicki

 

27 kwietnia 2007 r. – usunięcie pomnika żołnierzy radzieckich w Tallinie spowodowało rozruchy w mieście i pogorszenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rosją a Estonią.

 

28 kwietnia

28 kwietnia 1512 r. – Mikołaj Kamieniecki, hetman koronny i Konstanty Ostrogski, hetman litewski, pokonali Tatarów w bitwie pod Wiśniowcem.

 

28 kwietnia 1648 r. – zmarł w Ostrogu br. Andrzej Benczkowicz (Bęczkowicz), jezuita. Urodził się w 1591 r. w Bodzentynie w Małopolsce. Stolarz i kołodziej. Pracował m.in. w Kamieńcu Podolskim (1619-1622) i Ostrogu (1635-1648). 

 

28 kwietnia 1831  r. – w Łucku zmarł Abp Kasper Kazimierz Cieciszowski. Urodził się w 1745 r. w Ozorowie. Bp kijowski od 1785 r., bp łucko-żytomierski od 1798 r., abp mohylewski, metropolita wszystkich kościołów rzymskokatolickich w cesarstwie rosyjskim od 1827 roku. 

 

28 kwietnia 1931 r. – w Łucku na Wołyniu urodził się Janusz Bniewski, polski geolog. Zmarł 24 września 1984 roku. 

 

28 kwietnia 1943 r. – w futorze Horodnie (pow. Zdołbunów) nacjonaliści ukraińscy zamordowali 22-letnią polską dziewczynę, los pozostałych Polaków nie jest znany.

 

28 kwietnia 1943 r. – Niemcy wraz z Ukraińcami dokonali pacyfikacji wsi Mołotków (gmina Białozórka, powiat Krzemieniec). Życie straciło 617 osób. Wśród ofiar była m.in. rodzina Stebelskich, a wśród nich rodzice późniejszego generała dywizji LWP Józefa Stebelskiego.

 

28 kwietnia 1943 r. – we Lwowie ogłoszono rozpoczęcie formowania ukraińskiej dywizji SS „Hałyczyna”.

 

28 kwietnia 1947 r. – w Polsce rozpoczęła się akcja „Wisła” – deportacja ludności ukraińskiej (ponad 140. tys. osób) z południowo-wschodnich terenów na ziemie północno-zachodnie.

29 kwietnia

29 kwietnia 1867 r. – w wyniku ataku apopleksji zmarł Heorhij Hnatowicz Herasymenko, dyrektor gimnazjum rówieńskiego. Urodził się 4 lutego 1819 r. w Senczy w guberni połtawskiej w rodzinie oficera. W 1841 r. ze złotym medalem i stopniem kandydata ukończył wydział filozoficzny Uniwersytetu Kijowskiego. W latach 1841-1863 pracował jako starszy nauczyciel matematyki w gimnazjum niemirowskim, inspektor gimnazjum czernihowskiego, zarządca dyrekcji szkół w guberni kamieniecko-podolskiej. 31 grudnia 1863 r. zatwierdzony na dyrektora gimnazjum rówieńskiego. Pochowany w Równem.

Zob.: Наталія Кожушко. «З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Директори гімназії (училища)» //

http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=25

 

29 kwietnia 1929 r. – wikariusz generalny diecezji łuckiej bp Stefan Walczykiewicz został przez Konferencję Episkopatu Polski wytypowany na pielgrzymkę do Rzymu związaną z obchodami Roku Świętego.

 

29 kwietnia 1930 r. – w Krakowie odbył się ślub Tadeusza Feliksa Benedykta hr. Plater-Zyberk z hr. Adelą Elżbietą Ignacją Tyszkiewicz, urodzoną w Płużnem koło Ostroga na Wołyniu.

 

29 kwietnia 1943 r. – w futorze Dubrowa (pow. Krzemieniec) ofiarą UPA padło 31 Polaków, większość została spalona żywcem w drewnianym domu.

 

29 kwietnia 2002 r. – Rada Miejska w Ostrogu udzieliła zgodę na odbudowę plebanii przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu. Grupa awanturniczych nacjonalistów próbowała później nie dopuścić do rozpoczęcia prac budowlanych.

30 kwietnia

30 kwietnia 1630 r. – zmarł bp Marcin Szyszkowski herbu Ostoja, polski duchowny katolicki. Urodził się w 1554 roku. Biskup-koadiutor, następnie bp łucki – w l. 1604-1607, bp płocki i krakowski (1616-1630) i książę siewierski (1616-1630).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Szyszkowski

 

30 kwietnia 1925 r. – zmarł ks. Wincenty Pruszyński, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1869 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904 roku.

 

30 kwietnia 1931 r. – do tego dnia Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przeprowadziło intensywną akcję mającą na celu zwiększenie wśród społeczeństwa zainteresowania działalnością Towarzystwa oraz Podolem. Dzięki współpracy z redakcjami takich czasopism i gazet jak „Głos Polski” w Tarnopolu, „Podole” w Czortkowie, „Ziemia” w Warszawie, „Orli Lot” w Krakowie, „Auto i Turysta” w Warszawie, „Ziemia Wołyńska” w Łucku akcja ta zakończyła się sukcesem.

 

 

30 kwietnia 1934 r. – papieska Komisja „Pro Russia” ustanowiła w Lubieszowie misję słowiańsko-bizantyjską w ramach neounii i powierzyła jej prowadzenie OO. Kapucynom. Misja obrządku wschodniego została zorganizowana przez o. Gondulfa (po zmianie obrządku – Cyryla) Fermonta, która posiadała własne niższe seminarium i nowicjat. Ale kandydaci dla misji obrządku bizantyjskiego z siedzibą w Lubieszowie na Polesiu byli kierowani do kolegium św. Fidelisa, kapucyna i męczennika, w Łomży, gdzie do 1939 roku mieściło się prywatne gimnazjum zakonne i niższe seminarium duchowne dla kandydatów do zakonu kapucynów prowincji warszawskiej.

 

30 kwietnia 1943 r. – nocą z 29 na 30 kwietnia 1943 r. w trzech sąsiednich futorach (pow. Dubno): Dębina, Łaszówka i Kotiaczyn, zginęło co najmniej 85 Polaków. Nad ofiarami upowcy znęcali się, stosowali wymyślne tortury, palili żywcem. Ciała nie zostały pochowane, gdyż istniało zagrożenie dalszych napadów.

 

30 kwietnia 1943 r. – nie rezygnując z szukania porozumienia ze stroną ukraińską, Delegat Rządu RP na Wołyń Kazimierz Banach wydał odezwę „Do społeczeństwa wołyńskiego”, w której nawoływał ludność polską do liczenia tylko na własne siły i skupienia się w szeregach samoobrony.

 

Święta

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męcz., Głównego Patrona Polski

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8960081

Statystyki

Zegar